Page 1


Välkommen till Högvarv 2011 Återigen ... Företag är som pussel - varje bit behövs för några år sen kunde man läsa ovanstående titel som en av inledningarna till dåvarande Högvarvsmässa. Den titeln är lika aktuell och slående då som nu. Om inte än mer! Företag och organisationer från näringsliv och offentlig sektor som kommer till årets Högvarv, är fortfarande pussel av varierande grad och komplexitet. Olika bitar behövs fortfarande för att verksamheten ska fungera. Men verksamheten ska inte bara fungera, den ska även utvecklas inför framtiden. Och för det behövs det nya pusselbitar, som ofta ska hitta nya vägar till nya former av pussel. Dessa pusselbitar är dagens studenter, som är morgondagens professionella yrkesutövare. För att studenter ska bli morgondagens professionella yrkesutövare, kan man inte understryka vikten av att under hela sin utbildning komma i kontakt med olika arbetsgivare. Denna mässa är skapad just för denna kontakt! Det är under denna mässa du som student, och du som arbetsgivare, kommer i direktkontakt med varandra. Det är under denna mässa där du som student har direkt möjlighet att hitta fram till nyanställning, projekt, ex-jobb, praktik, sommarjobb m.m. Och det är under dessa dagar där du som arbetsgivare hittar dina professionella yrkesutövare. Mina tips till alla studenter under alla delar av sin utbildning. Se förbi branschgränser och våga ta dig själv till djupare kontakt med alla utställare! Företag och organisationer är stora pussel där många olika yrkeskategorier samsas för att få verksamheten att fungera och utvecklas. De har kommit hit idag för att träffa dig!

Rektorns ord det är dags att hälsa välkommen till de årliga arbetsmarknadsdagarna Högvarv på Mälardalens högskola. Att plugga på högskola ska ju leda till att man som student tar sin examen och börjar använda sina kunskaper i arbetslivet. Att få kontakter med arbetslivet och höra mer om vad som förväntas där, är förstås en bra bas när man planerar sina studier. Företag, kommuner och andra arbetsgivare får kontakter och får också ge sin syn på vilka man vill anställa. Här på högskolan bygger vi in många kontakter i utbildningarna, med externa föreläsare, projektarbeten, praktik, mentorer mm. HÖGVARV, studenternas arbetsmarknadsdagar, ger en annan, öppnare och mindre kravfylld kontakt med livet efter högskolan. Som rektor tycker jag att det är så härligt med myllret av människor dessa dagar, högskolan känns som en verklig mötesplats. Du som är student: passa på att bekanta dig med olika arbetsgivare och arbetsuppgifter, vem vet, det finns kanske något nytt som du blir riktigt inspirerad av. Du som är arbetsgivare: välkommen till högskolan också andra gånger, för att diskutera samarbeten till exempel. Dörren in heter Enter (enter@mdh.se) som visar vägen till de som är intressanta just för er verksamhet

Ingegerd Palmér Rektor Mälardalens Högskola

Mina tips till arbetsgivare. Visa vägen för unga människor! De är i behov av vägledning för att växa och utvecklas till de professionella yrkesutövare ni efterfrågar.

Hubert Chwat Projektansvarig Högvarv 2011 Mälardalens Studentkår

Mälardalens Studentkår Kårhuset på Campus Gustavsbergsgatan 6 72218 Västerås Studenternas hus på Campus Smedjegatan 32 B 63220 Eskilstuna www.kåren.nu Allmänna frågor besvaras via info@mds.mdh.se

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 3


Fick drömjobbet efter studierna

namn Linda Hellqvist ålder 30 bor Eskilstuna familj Man och dotter utbildning

Civilekonomexamen med inriktning Marknadsföring på Mälardalens Högskola

75 000. Så många jobbansökningar får Google i veckan. En som lyckats ta sig hela vägen är Linda Hellqvist, en före detta student på Mälardalens Högskola. Hon har sedan 2005 ett jobb på vad som anses vara en av världens mest attraktiva arbetsplatser.  Skribent: Matilda Holm, Studentkårstidningen Kåranen

linda har jobbat sig upp på Google och har idag tjänsten som Industry Manager, även benämnt försäljningschef, på det svenska kontoret. I den rollen är hon försäljningsansvarig mot finansbranschen. Hon jobbar framförallt med ledningsgrupper och tar fram och hjälper dem med strategier för deras marknadsföring. Hur når man då en sådan position på ett så stort och attraktivt bolag som Google? Vad är det som krävs? Linda har en civilekonomexamen med inriktning på marknadsföring från Mälardalens Högskola och när hon fick jobbet var kraven höga men nu är de ännu högre. För att sålla bland alla tusentals sökande krävs minst en Masterexamen, eller ännu hellre en doktorsexamen, för att ens bli kallad på en intervju. Vilken inriktning din examen har spelar dock mindre roll. En person på Google-kontoret har till exempel tidigare jobbat som arkeolog. Det som räknas är att du har en akademisk utbildning och sen är allt upp till inställningen och personligheten. Enligt Linda är det viktigt när man jobbar på Google att ha passion, kreativitet, flexibilitet och att man är driven. När Linda besökte Mälardalens Högskola gjorde hon det för att hålla en föreläsning om “Google som mediekanal i den digitala ekonomins frammarsch”. I Sverige är 92,5% av invånarna internetanvändare. I princip alla svenskar använder alltså internet dagligen eller flera gånger i veckan, det högsta antalet i världen. Vanligast är att vi använder vår mail, tätt följt av att vi söker information. Strategierna som Linda tar fram åt sina kunder har tyngdpunkt på att använda sökmotorer som marknadsföringsverktyg. Sök är idag den tredje största mediekanalen efter TV och tidningsmedia. Marknaden är enorm, det görs 30 miljoner sökningar per dag på den svenska Google-sidan. Genom att använda sig av sponsrade sökresultat kan företag nå en specifik målgrupp och öka försäljningen.

sig så mycket praktiska meriter som möjligt under studietiden. Det var inte förrän hon började jobba som hon förstod hur pass teoretisk hennes utbildning var. Att lära sig projektledning och kommunikation i praktiken ger erfarenheter som är bra att ha i sitt framtida yrke. Är du van att prata inför människor och presentera ger det fördelar även vid arbetsintervjuer och förmågan att samarbeta och respektera andra människor är attraktiva egenskaper i ett arbetsklimat.

Digitala medier är marknadsföringens framtid och det gäller att vara med i utvecklingen, något som Linda betonade vikten av under sin föreläsning. Att komma ut och lyckas i arbetslivet kräver en viss verklighetsförankring, något som högskolestudierna bör förbereda studenterna på. Linda önskar så här i efterhand att hennes utbildning hade innehållit mer praktiska moment med koppling till verkligheten. Lindas tips till dagens studenter är att samla på

Linda uppskattar det ifrågasättande som hennes akademiska utbildning gett henne. Genom att ha ett kritiskt tänkande så kan man granska och slå hål på de frågeställningar man möter. På så sätt nöjer man sig inte förrän man har funnit den bästa lösningen. Hennes utbildning har gjort att hon också vågar säga till när teorier inte håller. Något som har tagit henne till den position på Google som hon har idag.

4 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011


En högskola där arbetsgivarna slåss om studenterna Mälardalens Högskola är en högskola där arbetsgivarna slåss om studenterna. Vad beror detta på kan man fråga sig. Därför att studenterna är bra så klart. Och bra blir de för att de jobbar hårt på en högskola som erbjuder utbildning av hög klass. En högskola som har ett tätt samarbete med arbetsgivare för att hitta jobb, praktik och examensarbeten. En högskola som dessutom bjuder på extra kurser som gör studenterna ännu attraktivare. Ett antal specifika aktiviteter är kärnan i detta arbete, här kan du läsa med av några av dem.

Vi på Mälardalens Studentkår jobbar hårt för att göra Högskolans studenter attraktiva på arbetsmarknaden. En del i detta är vår utbildningsbevakningen som kontrollerar kvaliten på Högskolans utbildningar. En annan del i detta arbete är vårt näringslivsarbete. På vår hemsida kan du hitta extrajobb hos våra samarbetspartners. Högvarv är höjdpunkten i vårt näringslivsarbete, här ser vi till att studenterna redan under sin studietid kan säkra ett framtida jobb. Under detta års Högvarv finns vår valberedning på plats och söker efter studenter som vill jobba på Studentkåren. Dessa tjänster är arvoderade och löper över ett år. En tjänst på Studentkåren är en stor merit och leder till många kontakter inom näringslivet.

Jobb efter plugget? Mälardalens högskola har en rad tjänster för studenter som vill förbereda sig för arbetslivet. Här på Karriärtorget har vi samlat allt på ett ställe. Till exempel kan du delta på söka-jobb föreläsningar, hitta ex-jobb, möta framtida arbetsgivare, få möjlighet att bli coachad eller delta i mentorprogram. Anmäl dig till vårt VIP-mail genom att skriva till karriartorget@mdh.se.

Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, personal och forskare på Mälardalens högskola får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. Idélab fungerar som bollplank och ger dig hjälp att komma igång. Vi arbetar med att sprida den entreprenöriella andan. Genom kreativa verktyg och processer arbetar vi med grupper såväl som personliga möten för att sprida budskapet om att se möjligheter istället för hinder såväl som anställd som egen företagare. Idélab har genom åren stöttat 2500 idéer och det har resulterat i cirka 260 företag. Det är inte alltid ett företag som är målet, utan det viktiga är att du själv utvecklas som entreprenör. Så kom in och förverkliga den idé som du går runt och bär på.

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 5


Glöm oss nu. Gå med sen. Här hade vi tänkt förklara lite a-kasseregler. Men det är roligare att fundera på studier, arbete och karriär. Och om du bara kommer ihåg att gå med i Akademikernas a-kassa när du börjar jobba kan du glömma oss nu. Hör av dig till oss när det är dags att börja jobba så förklarar vi vad som gäller. Vänliga hälsningar Akademikernas a-kassa

Ring 0771-AKASSAN

aea.se


Schema Högvarv Eskilstuna

Schema Högvarv Västerås

09:00 - 12:00 Mässan startar med utställare som söker djup kontakt med studenter i frågor rörande arbetsliv. Gästföreläsningar och seminarium om karriärval, samt kontaktsamtal med bl.a. Grant Thornton finns också att ta del av.

09:00 Mässan startar med utställare på plats som söker kontakt med studenter. Föreläsningar och seminarium om syn på framtidens arbete, och arbetskraft. Samt kontaktsamtal med bl.a. Grant Thornton och Handelsbanken.

10:15 - 11:00 “Välkommen till Idelab där goda idéer får gott sällskap“ Idélab håller i en föreläsning/workshop. Plats: C105 i Väpnaren, Drottninggatan 12 12:15 - 13:15 Lunchföreläsning:“Hur skriver jag ett bra CV och personligt brev?” Vill du ha svar på dina frågor så är du varmt välkommen till Grant Thorntons lunch föreläsning om hur du på bästa sätt utformar ditt CV och personliga brev. Föreläsning avslutats med en paneldebatt där representanter från Rekarne Sparbank, Choice Hotels och Personalstrategerna kommer att delta. De 50 första deltagarna får en baugette och dricka. Plats: Aula Collegium i Väpnaren, Drottninggatan 12 13:00 - 15:00 Kontaktsamtal med Grant Thornton fortsätter.

14:15 - 15:00 “Välkommen till Idelab där goda idéer får gott sällskap“ Idélab håller i en föreläsning/workshop. Plats: Alfa i U-huset. 15:00 - 18:00 Seminarium kring en färsk rapport om högskolekvalitet, vilket konkret innebär en rankning av hur väl de olika lärosätena samverkar med arbetslivet. Under seminariumet delges även en mycket intressant studie över ungas syn på karriär och hur det skiljer sig från tidigare generationer. Seminariet avslutas med en paneldiskussion där representanter från riksdag, näringsliv och högskola samtalar om vilka förväntningar arbetslivet har på studenter och blivande arbetskraft. Plats: Beta i U-huset. 16:00 Årets Högvarv avslutas.

14:15 - 15:00 Karriärföreläsning med Erik Ridman - Kärnhuset Erik Ridman är Projekt och Produktionsledare på kommunikationsbyrån Kärnhuset. Erik har tagit sin examen i informationsdesign från Mälardalens högskola, och kommer hit för att dela med sig sin historia om utbildning och vägar i karriären. Kom och bli inspirerad för att hitta just din kurs i karriären. Plats: C105 i Väpnaren, Drottninggatan 12 15:30 Högvarv i Eskilstuna avslutas för att transporteras till Västerås för följande dag.

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 7


Katrineholms kommun Katrineholm är en av nio kommuner i Sörmland. Vi finns där västra och södra stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg. I Katrineholm finns ett varierat näringsliv med många framgångsrika och växande företag. Den största näringslivssatsningen i kommunens historia – Katrineholms Logistikcentrum - pågår som bäst. Kommunen är den största arbetsgivaren med drygt 3 000 anställda inom 100 olika yrken. Medborgarnas intresse och behov står i centrum för vårt arbete. Vi arbetar för att alla som bor här ska få den service de behöver i livets olika skeden.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Trafikverket är en ny myndighet med ett helt nytt uppdrag. Vi ansvarar för en samlad långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Det är en stor förändring som ger nya möjligheter att förbättra funktionen i det samlade transportsystemet. Trafikverket ansvarar också för byggande samt drift och underhåll av de statliga järnvägarna och vägarna, verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Vi ska bidra till samhällsutvecklingen och ge förutsättningar för goda rese- och transportmöjligheter, för både privatpersoner och näringsliv. Våra uppgifter blir allt mer komplexa och intressanta i takt med att kraven på tillgänglighet, säkerhet, hälsa och miljö ökar.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Abetong är ett av de ledande företagen i Sverige när det gäller utveckling, tillverkning och försäljning av betongbaserade produkter. Vi är verksamma inom marknadsområdena lantbruk, hus och anläggning. Vår tillverkning och försäljning finns på 14 orter i Sverige och vi sysselsätter cirka 500 anställda. Vi har även verksamhet i Danmark, Polen och Saudiarabien. Omsättningen 2010 var cirka 900 Mkr.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Akademikerförbundet SSR är förbundet för dig som studerar till socionom, ekonom, personalvetare, beteendevetare eller samhällsvetare. Vi påverkar och skapar opinion i frågor som ligger våra proffesionsgrupper varmt om hjärtat. Som medlem i Akademikerförbundet SSR får du individuell service och rådgivning under hela studietiden. Vi förebereder dig inför din entré på arbetsmarknaden med allt från att granska ditt cv till att hjälpa dig med intervjuteknik och löneförhandling, oavsett om det handlar om sommarjobb, exjobb eller “riktigt” jobb. Kom förbi vår monter för att få veta mer!

f ö r e ta g e t s ö k er :

Trafikverket

A-Betong

Akademikerförbundet SSR

8 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

trafikverket.se

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee


Epsilon Epsilon är ett ledande konsultföretag inom teknik- och systemutveckling. Vår vision är att vara framtidens konsult. Vi driver gärna utvecklingen framåt och satsar på forskning och utveckling i Sverige. Vi arbetar med både spets och bredd och är verksamma inom flera olika branscher som en väl etablerad leverantör för ledande Skandinaviska exportföretag. Vi har drygt 1200 anställda och ca 6500 oberoende partners och specialister i olika nätverk. Vi har rankats bland Sveriges bästa arbetsgivare - fyra år i rad. Vi har kontor på 21 orter och närmast finns Epsilon UtvecklingsCentrum Mälardalen med kontor i Eskilstuna, Köping, Solna, Södertälje och Örebro.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Vill du vara med i det fortsatta arbetet med att utveckla Eskilstuna kommun? Eskilstuna ligger mitt i framtidsregionen Stockholm - Mälardalen, en expansiv region med mer än tre miljoner invånare. En god samverkan mellan många olika aktörer, som högskola, kommunen och näringsliv, har bidragit till en bra utveckling och god befolkningstillväxt.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Eskilstuna Kommun

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

epsilon.nu/future

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

eskilstuna.se/ ledigajobb

Fortifikationsverket På Fortifikationsverket är vi experter på skyddsteknik. För att kunna kalla oss experter krävs det många saker; att vi kan bygga bombsäkert, att vi är bra på berganläggningar och att vi vet hur hangarer, hamnar och flygfält är uppbyggda och fungerar. Men det krävs också att vi ömt tar hand om vårt kulturarv kulturminnesmärkta byggnader, öar, skog och natur. Vi har funnits i 375 år och idag är vi Sveriges största fastighetsägare. Allt detta gör oss till en spännande arbetsplats med många utmaningar och stora kontraster. Vill du bli en av oss?

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Grant Thornton är revisions- och konsultbyrån med fokus på entreprenörsdrivna företag. Vi erbjuder revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Vi har 900 medarbetare på 25 kontor i Sverige och är medlem inom Grant Thornton International. Att arbeta med entreprenörer är speciellt – det är människor som brinner för sina företag och idéer. Vi hjälper dem att utveckla sina affärer och förverkliga drömmar. Det ger tidig och nära kundkontakt, och du får se helheten i uppdragen. Vi tror inte på stela hierarkier, utan på informella team med en rak dialog. Hos oss kan du få en stark ställning som ung – det viktiga är att du är engagerad.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Grant Thornton

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t roger thörnstrand

roger.thornstrand@

fortv.se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

grantthornton.se

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 9


IKG IKG är ett expansivt konsultföretag som arbetar med produktutveckling inom Mekanik, El/Automation och Teknisk IT. Våra kunder är utvecklingsintensiva globala industriföretag som erbjuder våra konsulterande ingenjörer utmanande uppdrag i tekniskt avancerade utvecklingsprojekt. IKG startades 1990 och idag är vi en av marknadens mest kunniga och uppskattade konsultleverantörer med över 120 konsulterande ingenjörer. Vi utför kvalificerade uppdrag på plats hos våra kunder, t.ex. ABB, Bombardier, Atlas Copco och Volvo CE. Uppdragen består i att ta fram lika tekniska anläggningar och produktionsflöden för industriföretag. Läs mer på www.ikg.se

f ö r e ta g e t s ö k er :

Jobba hos oss - Landstinget Sörmland. Vill du utvecklas i ett lagom stort landsting? Då har du kommit rätt. Landstinget Sörmland är inte störst och inte minst. Vi är små nog för att du efter något år kan få överblick och förstå hur organisationen fungerar. Samtidigt är landstinget också tillräckligt stort för att kunna erbjuda både en trygg anställning, omväxling och nya utmaningar. Vi ligger i framkant för flera utvecklingsprojekt där vi samarbetar både inom sjukvården och utanför landstingets gränser. Men framförallt är vi ett landsting där våra medarbetarenkäter visar att de anställda trivs och har roligt på jobbet.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Grundstommen i Prevas är utveckling av intelligens i produkter och industrisystem till världsledande företag. Över 500 medarbetare inom dessa områden genererar konkurrenskraft till kunder genom innovativa, lönsamma och framtidssäkra lösningar. Prevas är ett börsnoterat IT-företag med ett gediget kunnande och 25 års erfarenhet. Norden är vår hemmaplan och företag över hela världen inom en rad olika branscher är våra uppdragsgivare. Vi har en stark företagskultur och har kul samtidigt som vi jobbar med utvecklande projekt i teknikens framkant. Genom att jobba hos oss får du möjlighet att utvecklas både som människa och professionellt samtidigt som du bidrar till Sveriges konkurrenskraft.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter. Vi förbereder dig på arbetslivet och ser till att du får en bra start på karriären. Vi ger dig fackligt stöd och rådgivning under hela din studietid. Vi företräder dig om du hamnar snett på extrajobbet, ger dig tips och användbara förmåner inför din kommande karriär och arrangerar lokala aktiviteter på över 20 lärosäten runt om i landet.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Landstinget Sörmland

Prevas

TRIA

10 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t j o h a n n a h o l m lund karriar@ikg.se

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

r e k r y t e r i n g h o s @ dll . se

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t jonas lindstedt

jonas.lindstedt@

p r e va s . s e

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee


ABB ABB är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har cirka 124 000 medarbetare.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

a b b . s e /j o b b

Addiva På Addiva vet vi att ett företag inte är bättre än sina anställda. Vi står för nyskap och kreativitet där alla åsikter räknas för att skapa robusta och marknadsledande produkter tillsammans med våra kunder. Vi satsar mycket på dig och din utveckling för att skapa en stimulerande miljö som gynnar dig och våra kunder. Addivas mål är att ha kul, få personlig utveckling och trygghet. Dessa mål har hjälpt oss att växa även under lågkonjunkturen och ser till att du mår bra, känner trygghet och utvecklas åt det håll du vill. Vi är idag knappt 70 personer i Västerås och det är här vi behöver dig.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Combitech är ett av Sveriges ledande företag inom teknik, utvecklings- och verksamhetskonsulting. Genom att kombinera teknik med ett miljö- och säkerhetstänkande erbjuder vi våra kunder unika och effektiva lösningar. Vi är en erfaren partner inom alla områden som handlar om tekniska system. Våra konsulter har spetskompetens inom informationssäkerhet, systemintegration, kommunikation, mekanik, systemsäkerhet, systemutveckling och logistik. Genom att kombinera kompetenserna är vi med och driver utvecklingen framåt. Det skapar nya möjligheter inom en mängd högteknologiska områden. Genom vår expertroll och med projekt i teknikens absoluta framkant, tillhandahåller vi ett brett kursutbud för kompetensutveckling av såväl kunder som oss själva.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Componenta Wirsbo AB producerar smidda och bearbetade komponenter till tung fordons-, gruv-, skogs-, jordbruksoch verkstadsindustri över hela Europa. För många av våra kunder är vi mer en samarbetspartner än traditionell leverantör. Tillsammans utvecklar vi och förfinar produktionsmetoderna för att få fram bästa tänkbara produkt. Componenta Wirsbo AB har ca 230 anställda och är ett helägt dotterbolag till den finska koncernen Componenta Corporation, noterad på Helsingfors fondbörs.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Combitech

Componenta

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t pa m e l a c h r i s t e n s s o n a n s o k a n @ a d d i va . s e

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

c o m b i t e c h . s e /o m -

c o m b i t e c h /j o b b - o c h karriar

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t pa u l a h e r n á n d e z

pa u l a . h e r n a n d e z @

c o m p o n e n ta . c o m

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 11


Ernst&Young Ernst & Young är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 141 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. Ernst & Young AB ingår i det globala Ernst & Young-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Besök Eures och se möjligheter till jobb för akademiker inom EU/EES-området. Eures är en del av Arbetsförmedlingen och har som uppgift att främja den fria rörligheten på arbetsmarknaden inom EU/EES-området. Eures står för European Employment Services och är ett nätverk av alla offentliga arbetsförmedlingar inom EU/EES och Schweiz.

f ö r e ta g e t s ö k er :

EURES – Arbetsförmedlingen

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

e u r e s . e u r o pa . e u

Handelsbanken Handelsbanken grundades 1871 och har idag närmare 11 000 medarbetare med en verksamhet i 22 länder. Vi är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder och har ett rikstäckande kontorsnät i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Storbritannien. Handelsbankens grundidé är att alltid ha kunden i centrum och att bygga långsiktiga kundrelationer där samma värderingar gäller även för de anställda. Vi vill att våra anställda ska ha en långsiktig syn på sin anställning i banken. Att jobba i Handelsbanken innebär att man är ansvarig för sin egen utveckling, vissa vill fördjupa sig inom ett specifikt område under en längre tid medan andra vill prova nya arbetsområden – möjligheterna är många!

HiQ HiQ är ett av Nordens ledande IT- och managementkonsultföretag som arbetar inom högteknologi med kunder i teknikintensiva branscher. Idag är vi ca 1100 medarbetare och har kontor i Norden och Östeuropa, som levererar resultat till våra kunder - varje dag. Vi tror på att leverera resultat, ta ansvar och att göra svåra saker enkla. Dessutom lägger vi gärna till glädje i vårt arbete. HiQ Mälardalen arbetar med avancerad IT-utveckling i hela västra Mälardalsregionen med kontor i Västerås och Arboga. Vi söker nu fler nya duktiga medarbetare som vill arbeta inom systemutveckling på Västra Mälardalens bästa IT-konsultbolag!

12 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

u l l a - k a r i n a u f recht

u l a u 01 @

h a n d e l s b a n k e n . se

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

j o b b . i . m a l a r d a len @ hiq.se hiq.se

hiqbloggen . wordpress . com

fa c e b o o k . c o m / pages / h i q /318693099565


JM JM AB utvecklar och bygger framtidens bostäder. Vi har ca 2000 anställda och finns förstås i Västerås samt Uppsala och söderut. Dessutom i Norge, Belgien, Finland och Danmark. Hos oss börjar många efter skolan och utvecklas inom företaget till arbetsledare, platschefer, projekteringsledare, projektledare, inköpare mm. Johan Skoglund gick hela vägen och blev VD. Du börjar arbeta på bygget tillsammans med platschef och arbetsledare och den första insikten brukar bli att det är mycket komplicerat att skapa och bygga bostäder. Om JM brukar man säga att företaget har bra personalpolitik, man får utbildning och att det består av trevliga, prestigelösa arbetskamrater.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

KPMG är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ekonomisk information och rankas som Sveriges fjärde attraktivaste arbetsgivare bland studerande ekonomer. Rekrytering: KPMG i Västerås och Eskilstuna har rekryterat en stor del av personalen från Mälardalens Högskola. Utbildning: Inom KPMG utbildas den anställde i ett internt utvecklingsprogram. Tjänster: KPMG är verksamt inom följande tre affärsområden: Revision, Skatt och Rådgivning. Revision inkluderar även ITrevisionstjänster.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

På Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Resultatet är ett hållbart samhälle, med bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektiva trafiklösningar, säkrare och renare energi samt lönsammare industri. Sweco har en nyfiken, vänlig och stolt företagskultur som grundar sig på engagemang och ansvar och vi är vidöppna för nya idéer, människor och utmaningar. Vi är ett framgångsrikt och lönsamt företag med en affärsmodell som bygger på att så många som möjligt inom företaget ska vara direkt involverade i arbetet med kundens projekt.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Länsförsäkringar Bergslagen är ett av 24 fristående bolag i Länsförsäkringsgruppen. Vi erbjuder försäkringar, banktjänster, pensionssparande och fastighetsförmedling till privatpersoner, företag och lantbruk. Vi är det naturliga valet genom hela livet, vi är tillgängliga, engagerade och kundägda. Våra kontor finns i Västerås, Örebro, Sala, Köping, Karlskoga och Lindesberg. Vi är ca 240 medarbetare.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

KPMG

Sweco

Länsförsäkringar Bergslagen

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t boel thulin

boel.thulin@jm.se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t daniel schön

d a n i e l . s c h o n @ k p m g . se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

sweco.se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t åsa hammarström personal@

lfbergslagen.se

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 13


PEAB Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden.

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t peab.se

Proffice Genom Proffice får du redan nu möjligheten att komma in i arbetslivet. En chans att tjäna egna pengar och få inblick i hur det faktiskt fungerar. Som konsult hos Proffice har du dessutom möjlighet att kvalificera dig för nya uppdrag som passar din kompetens och personlighet. Varför vänta? För att hitta sitt drömjobb måste man ibland testa lite olika yrken och arbetsplatser. Som konsult hos oss får du den möjligheten. Du möter olika företagskulturer och får erfarenhet från många olika arbetsplatser, samtidigt som du studerar. Kan det bli bättre?

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

proffice.se

PWC – PriceWaterhouseCoopers Vi är Sveriges största och ledande revisions och konsultföretag som står inför en mängd spännande utmaningar. För att fortsätta vara marknadsledande och jobba efter vår vision om ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende behöver vi fler personer som vill följa med på vår resa. Vi letar efter personer som vill och vågar vara sig själva. Vi är med på Högvarv för att berätta om hur din framtid skulle kunna se ut på PwC. Vi ser fram emot dina frågor!

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

p w c . c o m / s e / s t udent fa c e b o o k / p w c s tudent

Semcon Vågar du ifrågasätta och ställa saker på sin spets? Har du en stark vilja och ett stort engagemang? Då är Semcon företaget för dig. Vi är närmare 3000 engagerade människor som brinner för produktutveckling och informationslösningar. Vår drivkraft är att utveckla idéer och framtidens produkter som ger människor ett bättre och enklare liv. Här har du inte bara möjlighet att utveckla din kompetens genom uppdrag för några av världens ledande och mest utvecklingsintensiva företag. Du kommer också möta en uppdragsgivare som fokuserar på mjuka värden som skapar balans mellan jobb och fritid. Våra kunder har hela världen som arbetsfält.

14 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

k ata r i n a s ta n g e sunesson

k ata r i n a . s ta n g e -

s u n e s s o n @ s e m con . com


Stomkon Företagets styrka är att kunna erbjuda en totalprojektering från grundläggning, via olika typer av stommar upp till takkonstruktionen. Genom att företaget levererar den totala konstruktionslösningen för byggprojekt behöver kunden inte låsa sig vid ett visst system. Det är projektet i sig själv som avgör vilken lösning som rekommenderas och väljs. Företaget har haft huvuddelen av sina uppdrag i Mälardalen, Oslo och i Skåne. Stomkon Byggprojektering utför uppdrag bl a åt NCC, Skanska, Peab och JM. Dessutom har företaget fleråriga ramavtal med Västerås och Enköpings stad samt Västmanlands Landsting. Vi är för närvarande ca 30 medarbetare fördelade på kontoren i Västerås och Göteborg.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Vinn en iPad! Kom till Structors monter och bygg en konstruktion. Tävlingen avslutas 14:00

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Structor

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t

dennis.cederholm@ stomkom.se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t eskilstuna

ove.hellman@ structor.se vä s t e r å s

joakim.almberh@

structor.se

Strängbetong Mjukare hårdvara! På Strängbetong kombinerar vi industrialiserat byggande med arkitektoniska möjligheter. Det innebär att vi är duktiga på logistik och tillverkning och samtidigt lämnar stora möjligheter för estetiska uttryck och gestaltning. Vi vet hur man omsätter kundens behov till en effektiv stomlösning. Det innebär att vi har hög kompetens inom statik, ljud, brand, fukt och energifrågor. Det ger kunden en god vistelsemiljö, flexibilitet och fastighetsekonomi. Alla dessa mervärden, individuellt förpackade, kallar vi Smartare Byggande. Är du en Strängbetongare?

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Sedan 1934 har Svensk Byggtjänst samlat in, förädlat och givit ut information som stöd för ett hållbart, effektivt och lönsamt byggsverige. Med åren har många av de produkter och tjänster vi tillhandahåller blivit en del av svensk byggnorm. Vårt mål är att göra vardagen lättare för professionella byggare, att utbilda och skapa diskussion om aktuella ämnen och att locka nya, unga talanger till branschen. Välkommen att läsa mer om oss på www.byggtjanst.se

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Svensk Byggtjänst

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t per rettne

per.rettne@

strangbetong.se

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t carola reuben

carola.reuben@

byggtjanst.se

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 15


Svevia Svevia är företaget som valt en egen väg. Vi är fokuserade på att bygga och sköta om Sveriges vägar och infrastruktur. Våra 2 900 medarbetare finns på 130 platser i hela Sverige och vi omsätter 7,5 miljarder kronor. Vill du följa med oss på resan kliver du enklast på via svevia.se.

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

svevia.se

Tekniska föreningen Tekniska föreningen med elektriska klubben, befinner sig i Västerås i Mälardalen och söker nya medlemmar! Är du blivande ingenjör eller tekniskt intresserad? Vill du lyssna till inspirerande föredrag? Vill du ta del av nätverksträffar med andra ingenjörer i branschen? Då är tekniska föreningen något för dig! Vi ses vid montern!

f ö r e ta g e t s ö k er :

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t

t e k n i s k a f o r e n i ngen . u . se

Uponor Uponor förser byggbranschen med energieffektiva system för värme och kyla samt flexibla VVS- lösningar.Våra systemlösningar spelar en viktig roll i människors liv genom att erbjuda produkter som skapar en bekväm miljö för boende, arbete och fritid. Uponors nyckelprodukter är golvvärme, tappvattensystem och lösningar för VA och VVS. Uponor har ca 3 300 medarbetare i 30 länder som har ett nära samarbete med specialister inom bygg- branschen, konsulter, byggentreprenörer, installatörer, fastighetsägare och markentreprenörer. Uponor AB i Västerås säljer och marknadsför VVS-system för värme, komfortkyla, tappvatten, energi och andra VVS-applikationer. Egenproducerade rör (fabrik i Virsbo) utgör basen i dessa system.

f ö r e ta g e t s ö k er :

Västerås stad är Västerås största arbetsgivare, en stor organisation som ger möjligheter. Inom Västerås stad möjliggör vi att medarbetarna kan, törs, vill och får göra ett bra jobb. Egen utveckling och intern rörlighet uppmuntras. Verksamheter finns för västeråsarna dygnet om hela året. Allt från ettåringens behov till de äldres krav på trygghet. Västerås stad har drygt 100 olika yrkeskategorier med 10 000 medarbetare inom skola, vård, omsorg, kultur, teknik, ekonomi, fastighetsförvaltning och mycket mer - allt för att kunna skapa en god service till stadens medborgare. Det finns alltid behov av nya medarbetare, främst på grund av stora pensionsavgångar de närmaste åren. 

f ö r e ta g e t s ö k er :

Västerås Stad

16 // Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee

k o n ta k t pa u l a h e r n á n d ez

pa u l a . h e r n a n d ez @

uponor.com

n y r e k r y t e ring e x t r a j o b b are p r a k t i k a n ter exjobbare trainee


ÅF ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 4 500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

k o n ta k t tommy klevin

tommy.klein@

a f c o n s u lt . c o m

Frivillighetscentralen Frivilligcentralen är en ideell organisation som vill utveckla och samordna det frivilliga sociala arbetet. Vi vill vara en mötesplats mellan hjälpande och behövande, stödja människor som har behov av gemenskap och stöd eller som känner utanförskap i samhället, stödja handleda och fortbilda frivilligarbetare, främja samverkan mellan frivilligorganisationerna och kommun och landsting, olika myndigheter och företagare i Eskilstuna. Frivilligcentralen vill uppmuntra, stötta frivilligengagemang i hela Eskilstuna genom att stödja enskilda, grupper, föreningar och församlingar att göra insatser inom det sociala området. Vi vill att icke föreningsaktiva människor ges möjlighet att göra en insats utan att vara knuten till en viss förening.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Sveriges Ingenjörer är för dig som studerar till högskole- eller civilingenjör. Vi påverkar och skapar opinion i frågor som ligger våra proffesionsgrupper varmt om hjärtat. Som medlem i Sveriges Ingenjörer får du individuell service och rådgivning under hela studietiden. Vi förebereder dig inför din entré på arbetsmarknaden med allt från att granska ditt cv till att hjälpa dig med intervjuteknik och löneförhandling, oavsett om det handlar om sommarjobb, exjobb eller “riktigt” jobb. Kom förbi vår monter för att få veta mer!

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Vill du ställa ut på Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2012? Genom Högvarv får ditt företag chansen att ta del på den kompetens som ryms inom Högskolan. På Högvarv kopplas ditt företag ihop med studenter som söker fasta tjänster, exjobb, extrajobb, praktik- och traineetjänter.. På Mälardalens Högskola utbildas några av Sveriges mest eftertraktade studenter, framtidens arbetskraft. Missa inte chansen att rekrytera där kunskapen finns.

f ö r e ta g e t s ö k e r :

Sveriges Ingenjörer

Nästa års utställare?

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

ny rekrytering extrajobbare praktikanter exjobbare trainee

Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 // 17


Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting.

Karriär med samhällsansvar

Vårt samhällsansvar handlar om ekonomi, miljö, etik och socialt ansvar. Det innebär till exempel att hushålla med material och energi samt verka för en god arkitektur. Vi satsar aktivt på våra medarbetare med kompetensutveckling, mentorskap, mångfald samt balans mellan arbete, familj och fritid. www.locum.se/arbete Praktik eller examensarbete? Locum tar årligen emot praktikanter och i första hand sommarpraktikanter. Sista ansökningsdag för sommarpraktik är 31 mars. Ansökan inklusive CV skickas till hogskolekontakter@locum.se eller med post till Locum AB, Högskolekontakter, Box 172 01, 104 62 Stockholm. Det finns också möjlighet att skriva uppsats/göra sitt examensarbete hos Locum. Har du ett eget förslag på uppsatsämne/examensarbete eller frågor om praktikplats kontakta Catrin Lysell på hogskolekontakter@locum.se


Högvarv 2011  

Mässkatalog för Arbetsmarknadsmässan Högvarv 2011 som arrangeras av Mälardalens Studentkår på Mälardalens Högskola den 21 mars i Eskilstuna...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you