Page 1

INFORMATIONSDESIGN FÖR DIG SOM VILL KOMMUNICERA MED TEXT, BILD OCH RUM


STUDENTARBETEN


informationsdesign mälardalens högskola Informationsdesign omfattar programmen: Informativ illustration - kommunikation genom bildframställning, illustration och grafisk form Rumslig gestaltning - kommunikation genom utformning av rum, offentliga miljöer och mötesplatser Textdesign - verbal kommunikation, text, layout och skrivande Efter tre års studier på ett av dessa program har du lärt dig att anpassa och designa kommunikationen efter målgrupp, kanal och syfte. Beroende på vilket program du valt har du också lärt dig att analysera och skapa informa­­­­­­­­­tiva bilder, optimera och designa rum, skriva, utforma och granska informativa texter för tryck, webb och ljud samt fått kunskap i presentationsteknik och argumentation.

Tidigare studenter arbetar idag exempelvis på informations- och kommunikationsavdelningar på företag och myndigheter, på reklambyråer, med teknikinformation inom fordonsindustrin, på arkitekt- och inredningskontor med mera. Mälardalens högskola (MDH) är en stor högskola, men ändå nära till allt och som student är det lätt att trivas. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och näringsliv. Och tack vare centrala campus i Eskilstuna och Västerås, närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer. Utbildningarna inom informationsdesign, informativ illustration, rumslig gestaltning och textdesign, är belägna på campus i Eskilstuna. Läs mer om utbildningarna, var våra tidigare studenter arbetar idag och om vår bostadsgaranti. Gå in på mdh.se/amnen/infodesign 3


Informativ 180 hp illustration Är du duktig på att teckna? Vill du bli illustratör? Då är detta programmet för dig.

4

Skarpa projekt som ger dig som illustratör en praktisk grund.

SKAPA INFORMATIVA BILDER

NYhetsgrafiker eller teknikillustratör

Informativ illustration är en utbildning inom informationsdesign som genom­ gående kombinerar teori och praktik. Under programmets gång studerar du visuell kommunikation i syfte att skapa informativa bilder, som vetenskapliga eller tekniska illustrationer, läromedelsbilder eller nyhetsgrafik. Dessutom lär du dig att analysera bilders olika förutsättningar så du kan anpassa dem för en specifik målgrupp och situation.

Under utbildningens gång får du genom konkreta projekt möjlighet att praktisera och knyta kontakter med ditt kommande arbetsliv.

PENNA, pensel och papper

Framtidsmöjligheter

Du kommer också lära dig att skapa illustrationer för flera ämnesområden med hjälp av olika metoder: penna/pensel och papper, digitala 2Doch 3D-bilder samt animation och interaktiv bild. Du tränar upp din förmåga att uppfatta färg och proportioner samt samspelet mellan ord och bild. Kurser i huvudämnet informationsdesign läser du tillsammans med studenter från textdesign och rumslig gestaltning.

Utbildningen leder till en kandidatexamen i informationsdesign. Möjlighet till studier på masteroch forskarnivå finns. Masterprogrammet inom innovation och design är då ett lämpligt alternativ där du får fördjupade och tvärvetenskapliga kunskaper inom informationsdesign, innovationsteknik och produkt- och processutveckling.

Kontakt för programmet: Lasse Frank, 016-15 32 28, lasse.frank@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Helen Lundblad, 016-15 34 45, helen.lundblad@mdh.se Studiestart: Höstterminen 2014 Ort: Eskilstuna

Urval: För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbets­prover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller samhällskunskap1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Examen: Filosofie kandidatexamen

Tidigare studenter arbetar bland annat som nyhetsgrafiker, illustratör/grafiker på läromedelsförlag och facktidskrifter, som bildhanterare i datorspelsbranschen, frilansillustratör eller på informationsavdelningar och reklambyråer.


u vj

mninter lu

a

EMMA JOBBAR MED KOMMUNIKATION INOM NATURVÅRDSBRANSCHEN Emma Hultén är 34 år och tog kandidatexamen i informativ illustration 2003. Sex år senare startade hon företaget Naturföretaget. FRÅN VETENSKAPLIGA illustrationer TILL INFORMATIONSSKYLTAR

på Stockholms universitet med inriktning på botanik och naturvård.

På Naturföretaget är Emma en av tre personer som arbetar med naturinventeringar, information och illustration inom naturvårdsbranschen. Hon gör allt ifrån vetenskapliga illustrationer för Naturhistoriska riksmuseet till populärvetenskapliga informationsskyltar och rapportlayouter åt kommuner och länsstyrelser samt undervisar i vetenskaplig illustrationsteknik.

– Jag tycker att studierna på informativ illustration gav mig en bra och bred kunskapsgrund för vidare inriktning. Efter studierna insåg jag hur mycket jag lärt mig om förståelsen för hela arbetsprocessen från idé till färdigt resultat, där kontakten mot målgruppen och kunden hela tiden finns med.

KOMBINERA MED BIOLOGI

Emma är väldigt nöjd med MDH och informativ illustration och har efter studierna läst biologi

KUL OCH KONTAKTER

Emmas tips till nya studenter är att ta egna initiativ och hitta möjligheter. – Var flitig med studierna, ha kul och skaffa kontakter. Jag använde mig av Idélab för att starta mitt första företag. Det var bra att starta samtidigt med studierna, eftersom det då fanns tid att komma in i företagartänket innan det blev skarpt läge. Man får bygga sin egen väg dit man vill, bit för bit.

“Ta egna initiativ och hitta möjligheter. Man får bygga sin egen väg dit man vill, bit för bit.” EMMA HULTéN

Foto Calle Ljungström

– Just nu arbetar jag med en vetenskaplig illustration för Naturhistoriska riksmuseet och en mindre illustration som beskriver blomman Hällebräckans livscykel. Jag arbetar även som fotograf och fotograferar mossor, lavar och svampar som finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, säger Emma.

5


RUMSLIG GESTALTNING 180 hp Är du intresserad av kommunikation genom rum, miljöer och mötesplatser? Då är detta programmet för dig. Designa miljöer

Framtidsmöjligheter

Rumslig gestaltning handlar om att optimera rum och miljöer för kommunikation genom att exempelvis utforma kontors- och industriutrymmen, planera arbetsplatser så de stödjer verksamheten, utveckla utställningar eller göra det enklare att hitta i en stadsmiljö.

Under utbildningens gång får du möjlighet att praktisera och knyta kontakter med ditt kommande arbetsliv genom konkreta projekt. Tidigare studenter arbetar bland annat med förbättringar av offentliga miljöer, utveckling av kontors- och butikskoncept, visualiseringar av tänkta rumsliga projekt, utställningar och inredningar, scenografier och event för kultur och näringsliv, mässor och montrar. Många har också projektledande roller i dessa sammanhang. Vanliga arbetsplatser är kommunikationsavdelningar i offentlig och privat sektor, arkitektkontor, inredningsföretag, möbelföretag, större industriföretag samt egna företag och myndigheter.

Form och visualiseringstekniker

Du tränar skissteknik och formuppfattning och lär dig även att visualisera dina idéer med hjälp av 3D-program. Du arbetar med och utan dator, både enskilt och i grupp. Du får en bred utbildning i hur du formger all slags rumslig information och lär dig att presentera förslag, göra utprovningar och anpassa idéer till olika mottagare. Kurser i huvudämnet informationsdesign läser du tillsammans med studenter från informativ illustration och textdesign. Detta är programmet för dig som är intresserad av kommunikation genom rum, miljöer och mötesplatser. 6

Kontakt för programmet: Ulrika Florin, 016-15 34 03, ulrika.florin@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Helen Lundblad, 016-15 34 45, helen.lundblad@mdh.se Studiestart: Höstterminen 2014 Ort: Eskilstuna

Utbildningen leder till en kandidatexamen i informationsdesign. Möjlighet till studier på master- och forskarnivå finns. Masterprogrammet inom innovation och design är då ett lämpligt alternativ. Urval: För en tredjedel av platserna tillämpas alternativt urval, arbets­prover. För resterande platser tillämpas betyg/högskoleprov. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Examen: Filosofie kandidatexamen


EN D

U ST TP JE

RO

På rumslig gestaltning, såsom vid de andra informationsdesignutbildningarna finns många möjligheter och kurser som innehåller skarpa projekt och verkliga uppdragsgivare. Två av kurserna handlar om 3D miljöer och inom ramen för en av dem genomförde studenterna Yennie Moberg och Louise Pettersson sina projekt tivolit och respektive isberget under höstterminen 2013.

BYTTE jOBB MOT STUDIER

24-åringen Louise kommer ursprungligen från Mora men är sedan två år tillbaka bosatt i Eskilstuna. Även Yennie, 29 år, bor numera där efter att ha lämnat ett heltidsjobb och Stockholm för studier på rumslig gestaltning - ett beslut hon inte ångrat. – Sedan jag var barn har jag haft ett starkt intresse för inredning och scenografi så när jag hittade detta kreativa program kändes det rätt.

Dessutom var det en spännande upplevelse att flytta till en mindre stad där jag inte kände någon och börja plugga efter flera års heltidsjobb. Jag rekommenderar verkligen utbildningen om man har ett intresse för hur rum och miljöer påverkar människor, säger Yennie. skapar miljöer som påverkar

I framtiden drömmer både Yennie och Louise om att med sina kunskaper från programmet kunna skapa miljöer som påverkar och bryter av i vardagen med hjälp av färg, form, ljud och ljus. Yennie har också tankar om att bli scenograf. – Jag skulle gärna kunna tänka mig att jobba med ett av mina stora intressen scenografi och bli scenograf, vilket jag redan nu har fått möjlighet att prova på några gånger vid sidan av högskolan, säger Yennie.

Bild Louise Pettersson

– Syftet med kursen var att lära sig att ljussätta 3D-visualiseringar för att ge ett mer realistiskt uttryck. Förutom detta lärde jag mig även om vilken betydelse valet av material och färg har för hur ljuset uppfattas, vilket jag tror är viktiga kunskaper för att kunna visa upp mina idéer för kommande kunder och uppdragsgivare, säger Louise.

Bild Yennie Moberg

KT

bara fantasin sätter gränser DESIGNA NYA miljöer i 3d

7


TEXTDESIGN 180 hp Är du intresserad av kommunikation? Vill du specialisera dig på text och skrivande? Då är detta programmet för dig. Skriva och anpassa texter

Praktik under utbildningen

Textdesign är en yrkesförberedande utbildning inom informationsdesign. Programmet kombinerar genomgående teori och praktik.

Under utbildningen arbetar du återkommande med konkreta projekt och olika uppdragsgivare. Du har också möjlighet att praktisera och knyta kontakter för ditt kommande yrkesliv.

Under utbildningen arbetar du med olika typer av informativa texter. Du skriver berättande, argumenterande, informerande, beskrivande och instruerande text­­er. Du lär dig att analysera texter och anpassa dem till olika sammanhang, målgrupper och medier. Du tränar också din förmåga att se och hantera samspelet mellan text och bild. Andra inslag i utbildningen är grafisk formgivning, informationssökning och kommunikationsteori. Kurser i huvudämnet informationsdesign läser du tillsammans med studenter från informativ illustration och rumslig gestaltning. Fördjupa dig i text och skrivande och hur du förmedlar ett budskap på bästa sätt. 8

Kontakt för programmet: Lena Stenberg, 016-15 36 84, lena.stenberg@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Helen Lundblad, 016-15 34 45, helen.lundblad@mdh.se Studiestart: Höstterminen 2014 Ort: Eskilstuna

Framtidsmöjligheter

Tidigare studenter arbetar bland annat som informatörer, journalister, kommunikatörer, redaktörer, teknikinformatörer, skribenter, webbredaktörer och projektledare på företag. Utbildningen leder till en kandidatexamen i informationsdesign. Möjlighet till studier på master- och forskarnivå finns. Masterprogrammet inom innovation och design är tvärvetenskapligt och ger fördjupad kunskap inom informationsdesign, produkt- och processutveckling och innovationsteknik.

Urval: Godkänt arbetsprov är steg ett. Steg två är betyg/ högskoleprov. Se mdh.se/utbildning. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6) eller Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6). Godkända arbetsprover krävs. Examen: Filosofie kandidatexamen


u vj

udentinter

st

”Drömmen är att jobba med text, grafisk fom, ljud och bild för ett gott ändamål.” pontus sandevärn

”JAG VILL STARTA EGET OCH FRILANSA” Pontus Sandevärn pluggar tredje och sista året på textdesignprogrammet på MDH i Eskilstuna. Efter examen är planen att starta eget företag och jobba som frilansare inom informationsdesignområdet. – Efter mina studier kommer jag att starta ett eget företag. Drömsituationen är att frilansa med en ”flerhövdad” lans och jobba med text, grafisk form, ljud och bild för ett gott ändamål, säger Pontus. Bra mix med flera intressanta områden

Textdesignprogrammet är en bred utbild­­­ning inom informations- och kommu­ nikations­ området med fokus på text­­er för exempelvis tryck och webb. Det finns också valbara kurser inom grafisk form, ljud och bild, kurser som Pontus har läst och uppskattat. – Textdesignprogrammet har en bra mix med flera intressanta områden. Jag har med nöje grottat in mig i kurserna och uppskattat att de innehållit skarpa projekt mot riktiga uppdragsgivare.

slumpen fick pontus att välja

Men att Pontus började på just textdesignprogrammet var inte helt självklart. Det var slumpen och närheten till Stockholm som fick honom och hans sambo att flytta till Västerås för två år sedan. – Vi reste och flyttade runt en hel del innan vi till slut hamnade här som en kompromiss. Min sambo ville läsa beteende­ vetenskapliga programmet på MDH i Västerås och jag ville syssla med musiken på heltid. På ett år hann jag både starta och upplösa ett band i Stockholm och i samma veva fann jag information om textdesignprogrammet på MDH. Så jag skickade ivrigt in arbetsprover, blev antagen och två veckor senare började jag.

9


MASTERPROgrammet 120 hp i innovation och design Vill du kombinera dina studier inom informationsdesign och vidareutbilda dig inom innovationsteknik och process- och produktutveckling? Då passar detta tvååriga masterprogram dig. INNOVATION OCH DESIGN UR OLIKA PERSPEKTIV

Masterprogrammet i innovation och design är ett tvärvetenskapligt program som syftar till att ge både tvärvetenskapliga och fördjupade studier i de tre grundnivåämnena informationsdesign, innovationsteknik och produktoch processutveckling och lämpar sig för dig som läst textdesign, informativ illustration eller rumslig gestaltning. Det övergripande målet för programmet är att skapa en gemensam och djupare kunskapsmiljö som utgångspunkt för såväl forskning som arbete inom den privata och offentliga sektorn inom området innovation och design. Programkurserna är inriktade på innovation och design ur olika perspektiv, till exempel skapandet av information samt produkter och tjänster av olika slag med fokus på processer

10

Kontakt för programmet: Bengt Köping Olsson, 016-15 51 58, Bengt.koping.olsson@mdh.se Studievägledare: Helen Lundblad, 016-15 34 45, helen.lundblad@mdh.se Studiestart: Höstterminen 2016. Kontakta Bengt Köping Olsson för mer information, se kontaktuppgifter ovan Ort: Eskilstuna

och tvärvetenskapliga projekt i samarbete med näringsliv och samhälle. Programmet främjar innovationer genom att skapa unika möten mellan dig som student och parter inom kultur, vård och industri. Framtidsmöjligheter

Efter avslutad utbildning kommer du att vara mycket konkurrenskraftig på den nationella och internationella arbetsmarknaden. Detta tack vare dina kunskper om att kritiskt, kreativt och systematiskt analysera och hantera komplexa frågeställningar och situationer även med knapphändig information. Efter dina studier kommer du också att ha förvärvat de kunskaper som krävs för att delta i forskningsarbete eller andra typer av arbete på avancerad nivå.

Urval: Betyg/högskoleprov Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp inom produkt- och processutveckling eller informationsdesign eller innovationsteknik. Dessutom krävs Engelska B eller Engelska 6. Examen: Filosofie master med huvudområdet Innovation och design


A N

M

LU IN TE RVJU

Irländaren som hittade till MDH Interaktionsdesignstudier på MDH blev startskottet för Donal Freeneys intresse för innovationer. 2012 läste han sedan masterprogrammet innovation och design och i framtiden väntar jobb som interaktionsdesigner och forskare i Sverige eller i hans hemland Irland. – Mitt drömjobb är att bli interaktionsdesigner hos ett konsultbolag eller en designbyrå där jag jobbar med olika projekt, undersöker kundens behov och utformar gränssnitt. Men jag gillar också att vara lärare och att forska, så jag är även intresserad av att fortsätta på den akademiska banan, säger Donal. många samarbeten med företag

Donal Freeney är 46 år och kommer ursprungligen från Dublin, Irland. 2006 flyttade han till Västerås och året efter började han studera på MDH, först interaktionsdesignsstudier och senast masterprogrammet i innovation och design där han trivs bra med företagssamarbetena. – Jag uppskattar alla samarbeten med företag under utbildningen där jag fått möjlighet att arbeta med verklighetsbaserade projekt. Ett av projekten handlade om att tillämpa designtänkande på ett företag och vid redovisningen fick vi engagerad feedback från cheferna på företaget, vilket var spännande och mycket lärorikt.

NÄRA KONTAKT MED LÄRARNA

Även den nära kontakten med lärarna som MDH kan erbjuda tack vare dess storlek är någonting Donal värdesätter. – Ett av de bästa minnen jag har från programmet är då en stor gästföreläsare kom. Vi var bara en liten grupp studenter så istället för en föreläsning blev det ett samtal och diskussion, vilket var helt makalöst. läs böckerna innan kursen börjar

Blivande studenter tipsar Donal om litteratur. – Försök få tag på och skumläs kurslitteraturen innan kursen börjar, då blir seminarierna mycket roligare.

”Verklighetsbaserade projekt och nära kontakt med lärarna är någonting jag uppskattar med MDH” DONAL FREENEY

11


givning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilde ktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, pra ghet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utfo or, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande te iga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, for skoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställnin sk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illu scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, te matör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bild e, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-anima gn, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, info e texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattn ellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatö ör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa pro etsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skriva mativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, on, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställnin munikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommu avdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, i onsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar a ga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationste sillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveck medelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, pla tsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, teknis ationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafike enterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymm aillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruera er, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, n nskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivproce alisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, info sökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rum ekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, i ör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, proje , formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutv kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, inter ation, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitekt berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivn atör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv nalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlig ell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, w ktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, ver dragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge bu cept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, te ation, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustra ografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, tekniki ör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildha 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informationsdesign, animation, informativa bilder, informatör, skrib merande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla utställningar, kommunikationsteori, projektledare, formupp , modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunikation, kommunikationsavdelning, processutveckling, kommunik ktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskrivande texter, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, sk ekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förbättringar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande te ande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationsteknik, frilansillustratör, grafisk formgivning, illustratör, informat gn, animation, informativa bilder, informatör, skribent, informerande texter, inredning, instruerande texter, utställningar, teknisk illustration, produktutveckling, läromedelsbilder, interaktiv bild, journalist, utveckla ut ar, kommunikationsteori, projektledare, formuppfattning, modellbygge, inredningsföretag, naturvetenskaplig illustration, scenografi, nyhetsgrafik, planera arbetsplatser, praktikmöjlighet, visuell kommunika munikationsavdelning, processutveckling, kommunikatör, redaktör, retorik, skissteknik, skrivprocessen, visualisering, teknikinformatör, möbelföretag, tekniska illustrationer, utforma kontor, webbredaktör, beskriva er, informationsgrafik, interaktiv illustration, text, skarpa projekt, nyhetsgrafiker, eget företag, informationssökning, bildhanterare, 3D-modellering, grafiker, argumenterande texter, verkliga uppdragsgivare, förb ar av offentliga miljöer, arkitektkontor, berättande texter, skrivande, informativ animation, rumsliga projekt, 3D-animation, design, utforma industriutrymmen, faktaillustration, formge butikskoncept, innovationste

informationsdesign JOBBA MED

Mer info

mdh.se/amnen/ infodesign

facebook.com/ Informationsdesign

bild, text och RUM VÄLJ MDH.

Mälardalens högskola - Informationsdesign  

För dig som är intresserad av informationsdesign

Advertisement