Page 1

HÄLSA- OCH VÄLFÄRDSUTBILDNINGAR

VILL DU STÖDJA MÄNNISKOR I ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT BRA LIV?


UTBILDNINGAR INOM HÄLSA OCH VÄLFÄRD UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ Beteendevetenskapliga programmet 6 Folkhälsoprogrammet 8 Fysioterapeutprogrammet 10 Sjuksköterskeprogrammet 12 Socionomprogrammet 14

UTBILDNING PÅ AVANCERAD NIVÅ Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv 16 Barnmorskeprogrammet 16 Specialistsjuksköterskeutbildning, anestesisjukvård 17 Specialistsjuksköterskeutbildning, distriksjuksköterska 17 Specialistsjuksköterskeutbildning, intensivvård 18 Specialistsjuksköterskeutbildning, psykiatrisk vård 18

Att välja en utbildning inom hälsa och välfärd handlar om att välja framtiden

2

Läs mer!

mdh.se/utbildning/ halsa-valfard


FRÅN MDH TILL DRÖMJOBBET Visste du att vi är en av de bästa i landet på att ge utbildning som leder till jobb? 81 procent av våra studenter får jobb inom ett år efter examen. Det viktigaste skälet är att vi har utbildning av hög kvalitet. Men det beror också på att vi jobbar hårt med att hitta praktikplatser och examensarbeten åt våra studenter. Liksom alla de extra kurser och föreläsningar som hjälper dem att plugga bättre. Och alla projekt och samarbeten vi har tillsammans med företag och arbetsgivare. TOPPBETYG AV SVENSKT NÄRINGSLIV

Vi får också toppbetyg av Svenskt Näringsliv. De rankar MDH högt när det gäller samverkan med arbetslivet. Tack vare att vi har ett nära samarbete med många arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor, får du som student tillgång till många viktiga nätverk och kontakter redan under studietiden. UTBILDNING SOM LEDER TILL JOBB

För att du som student ska vara attraktiv på arbetsmarknaden, stämmer vi kontinuerligt av med arbetsgivare för att få synpunkter på att våra utbildningar innehåller det arbetsmarknaden efterfrågar. Du kan med andra ord vara trygg med att din utbildning leder till jobb.

MDH rankas högt av Svenskt Näringsliv när det gäller samverkan med arbetslivet

3


VÄRLDEN BEHÖVER DIG En intensiv värld med krav på långt arbetsliv innebär stora behov av personer som vill arbeta med att motivera, vårda, förstå, stödja och stärka sina medmänniskor. Att förbättra och utveckla hälsa och välfärd samt skapa förutsättningar för ett bra liv är uppdrag som väntar dig som väljer en utbildning inom området hälsa och välfärd. Du kommer att ha möjlighet att arbeta utifrån individ-, grupp-, organisations- och/eller samhällsperspektiv. REGIONALA OCH NATIONELLA SAMARBETEN

Du som är student på MDH ska ha god chans till arbete efter din utbildning. MDH samarbetar med många av Sveriges kommuner och landsting där flertal av våra tidigare studenter arbetar idag. Andra arbetar inom rekryteringsföretag, kriminalvård, arbetsförmedling samt inom privata företag, företagshälsovård, friskvård och idrottsmedicin. Att välja en utbildning inom området hälsa och välfärd på MDH, handlar om att välja framtiden.

”Vi har hittills haft tre MDHstudenter som har arbetat som folkhälsostrateger. Mitt intryck är att utbildningen gett dem rätt kompetens och en bra grund att stå på.” LENNART ÅKESSON, ADMINCHEF, BOLLNÄS KOMMUN

4

MDH samarbetar med många av Sveriges kommuner och landsting


LIVET SOM STUDENT En stor högskola, men ändå nära till allt. Som student är det lätt att trivas på Mälardalens högskola. När du väljer MDH, får du inte bara en utbildning av hög kvalitet, du får också närheten alla pratar om. Närhet till dina lärare. Närhet till arbetsgivare och arbetsliv. Och tack vare centrala campus i Eskilstuna och Västerås: närhet till kultur, nöjen, idrott och affärer. BRETT UTBUD AV UTBILDNINGAR

Vi har ett brett utbud av utbildningar inom området hälsa och välfärd men på MDH finns även tekniska utbildningar inom framtidsområden som robotik, energi, data, innovation, produktion, logistik, industridesign och byggnadsteknik. Därtill finns även utbildningar inom design och kommunikation, ekonomi och samhälle, lärarutbildningar samt konstnärliga utbildningar.

MDH har bostadsgaranti för studenter som flyttar till våra campusstäder

GARANTERAT BOENDE

Eskilstuna kommun och Västerås stad garanterar att alla studenter som flyttar till någon av orterna får en bostad. Det kan vara ett studentboende i korridor eller lägenhet. Eller så kan du välja att pendla till oss. Från Stockholm tar det bara en timme med tåg. STUDENTKÅREN OCH LINJEFÖRENINGAR

På MDH finns många studentföreningar och linjeföreningar. När du börjar här möts du av din linjeförening som välkomnar dig med aktivitetsfyllda Rookieveckor där du får lära känna dina nya studiekamrater. Här finns också Mälardalens Studentkår som arbetar aktivt för att du som student ska ha en bra och kul tid på högskolan. De arrangerar olika aktiviteter som fester, filmkvällar och det årliga arrangemanget Student­ olympiaden. 5


BETEENDEVETARE 180/210 HP BETEENDEVETENSKAPLIGT PROGRAM Är du intresserad av människor? Av hur de upplever, lär och samspelar i dagens utvecklade samhälle? Som beteendevetare utvecklar du en fördjupad förståelse för hur människan fungerar i olika sammanhang. Du får även tillgång till en bred arbetsmarknad med många möjliga yrkesval. Programmet bygger på områdena pedagogik, psykologi och sociologi. Du kommer att studera människan som individ, i grupp och inom organisationer samt som samhällsmedborgare. Vidare kommer du att utveckla färdigheter i samtalsmetodik, presentationsteknik, utvärdering och ledarskap. PEDAGOGIK, PSYKOLOGI ELLER SOCIOLOGI?

Inom programmet väljer du mellan ett av de tre huvudområdena: • Pedagogik • Psykologi • Sociologi Efter tredje året kan du välja ytterligare en inriktning om du önskar att förlänga din utbildning.

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Juliska Wallin, 021-10 14 14, juliska.wallin@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Marianne Starkensjö, 016-15 37 67, marianne.starkensjo@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås, Vårterminen 2015 i Eskilstuna

6

Alla studenter som läser beteendevetenskapligt program erbjuds en referensperson från arbetslivet som hjälper dig att koppla dina kunskaper till praktiskt arbete. BRED ARBETSMARKNAD

Ditt framtida jobb kan finnas inom personalområdet samt områden där man arbetar med att stödja och bistå människor. Många beteendevetare arbetar som handläggare eller utredare. De arbetar också i olika personalfunktioner samt med stöd och rådgivning och inte sällan i arbetsledande befattning. PLUGGA VIDARE PÅ MAGISTERNIVÅ

Vill du fördjupa dig inom arbetsliv, organisation, ledarskap och hälsa kan du efter examen läsa magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv (mer information finns på sidan 16).

URVAL: Betyg/högskoleprov BEHÖRIGHET: Se information på programsidan: http://www.mdh.se/utbildning/program/beteendevetenskap EXAMEN: Kandidatexamen


A N

M LU IN TE JU RV

EXTRAJOBBET BLEV FAST ANSTÄLLNING Pernilla besökte en av MDHs karriärdagar under sin studietid och träffade rekryteringsföretaget Proffice. Det ledde till extrajobb på företaget och som färdig beteendevetare har hon personalansvar för en grupp konsulter och deras arbete. KUNDKONTAKT OCH SÄLJMÖTEN

En vanlig dag på jobbet för Pernilla handlar om att se till att kunderna, de företag som anlitar Proffice för inhyrning av personal, är nöjda. Hon åker ofta ut till kundföretagen men också på säljmöten med potentiella kunder. En viktig del av tjänsten är att få fler företag att välja Proffice som bemanningsleverantör. Till en viss del ingår det i tjänsten att även hitta bra personer för de jobb som kommer in till Proffice. –- Det roligaste är utmaningen att göra alla nöjda och glada. Det händer mycket i jobbet och det är hela tiden snabba förändringar. Jag valde helt rätt när jag bestämde mig för att jobba med

människor och kontakten med kunder betyder mycket, säger Pernilla. UTBILDNING MED BRA INRIKTNINGAR

Pernilla tycker att utbildningen inom beteendevetenskapliga programmet har gett en god förståelse för andra människor. Hon valde Mälardalens högskola eftersom hon ansåg att “Roligaste är utmadet fanns större möjligheter att ningen att göra alla själv välja inriktning i jämförelse nöjda och glada” med andra lärosätens liknande PERNILLA PETTERSSON utbildningar. – Jag tyckte att det var så bra att man fick möjlighet att läsa såväl psykologi som sociologi och pedagogik under första året och att man sedan kunde välja fritt vilka ämnen man ville fokusera på, säger Pernilla.

7


FOLKHÄLSOVETARE 180 HP FOLKHÄLSOPROGRAM

Vill du arbeta med hälso- och livsstilsfrågor? Vill du planera, utveckla och skapa förutsättningar för människor att må bra? På folkhälsoprogrammet, som fick bäst betyg i den senaste nationella utvärderingen, får du både den kunskap och kompetens du behöver för att kunna arbeta med att påverka människors hälsa. Folkhälsoprogrammet ger dig bred kunskap inom områden som folkhälsovetenskap, hälsofrämjande arbete och arbetslivskunskap. Detta kombineras med kommunikation, ledarskap, ekonomi och entreprenörskap – sett ur ett hälsoperspektiv. Genom hela utbildningen lär du dig att på ett vetenskapligt sätt inhämta, kritiskt granska och ta del av information. Du lär dig att kartlägga och analysera olika gruppers hälsotillstånd samt att identifiera, genomföra och utvärdera förbättringsåtgärder. KONTAKT MED ARBETSLIVET

Utbildningen genomsyras av tät kontakt med arbetslivet i form av projektarbeten, praktik, examensarbete samt genom externa föreläsare från olika delar av samhället.

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Lena Hallström, 021-10 16 18, lena.hallstrom@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Marianne Starkensjö, 016-15 37 67, marianne.starkensjo@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås

8

Du som vill har dessutom möjlighet att förlägga en del av dina studier vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. JOBBA ELLER FORSKA

Efter utbildningen kan du arbeta som projektledare, samordnare eller strateg inom hälsoområdet. Din arbesplats kan vara en personalavdelning på ett företag, inom kommun och landsting, företagshälsovården, en idrottorganisation eller i en humanitär hjälporganisation. I och med att entreprenörskap ingår i utbildningen, finns även bra förutsättningar för att starta eget inom hälsoområdet.

URVAL: Betyg/högskoleprov BEHÖRIGHET: Se information på programsidan: http://www.mdh.se/utbildning/program/folkhalsa EXAMEN: Kandidatexamen


EN UD ST N TI TE JU RV

”VÄSTERÅS ÄR EN BRA STUDENTSTAD” Oskar har tidigare pluggat kostvetenskap men kände snabbt att han var ute efter något bredare inom området hälsa och välfärd.

spelar i hemstaden är jag garanterat där, säger Oskar.

– Det bästa med att plugga på MDH är att man får möjlighet att vistas i skolans fräscha lokaler och att det finns en anda att blicka framåt istället för bakåt hos både personal och studenter. Det märks genom att skolan har ett nära samarbete med näringslivet, och hela tiden jobbar för att ge den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden. När jag hittade folkhälsoprogrammet på MDH kände jag direkt att det var rätt för mig. Sen blev det inte sämre av att jag fick reda på att mitt program fått högsta betyg i högskoleverkets kvalitetsgranskning, säger Oskar.

Oskar är inne på sitt andra år av sin utbildning och uppskattar studentlivet.

NÄRA TILL ALLT

Oskar pendlar från Enköping men gillar vad Västerås har att erbjuda. Han stannar gärna kvar efter skolan och tar del av stadens varierande utbud. – Det är nära till allt. Jag brukar fika, äta en bit mat och kolla på sport eller bio. När Looptroop

MÅNGA BRA FÖRENINGAR

– Det är så himla kul och stämningen är bara så grym. Utbudet är brett och det finns något för alla intressen: allt från idrottsförening till datorförening men det bästa är att alla är så öppna och att man pratar med alla oavsett intresse eller bakgrund, säger Oskar. VILL FRÄMJA BARNS HÄLSA

– Efter min examen vill jag jobba med att minska de ojämlikheter i hälsa som råder i Sverige men även globalt sett. Det vill jag göra genom att främja barns hälsa och se till så att det blir rätt från början. Jag ser ljust på “Jag vill jobba med framtiden och det känns verkliatt minska ojämlikgen som resan får en bra start här heter i hälsa” i Västerås, säger Oskar. OSKAR UUSITALO

9


FYSIOTERAPEUT 180 HP FYSIOTERAPEUTPROGRAM

Tycker du det är viktigt att förbättra människors hälsa? Tycker du om att motivera människor i träning och rehabilitering? Fysioterapeutprogrammet (tidigare Sjukgymnastprogrammet) vid Mälardalens högskola har en unik och innovativ beteendemedicinsk profil som lyfter fram sambandet mellan livsstil och sjukdom. Det är en treårig utbildning där du får lära dig människans rörelser och störningar av rörelsefunktion orsakade av skada eller sjukdom utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. Det innebär att i bedömning och behandling ta hänsyn till såväl de fysiska förutsättningarna som att människan är en tänkande, kännande och social individ. Utbildningen består av teoretiska och praktiska studier inom huvudämnet fysioterapi. Som student kommer du att få gå den praktiska utbildningen på 25 veckor som kompletterar dina teoretiska studier. Det gör att du är väl förberedd inför ditt framtida yrkesliv. PLUGGA UTOMLANDS

med två lärosäten; Mahidol University i Thailand och University of Alcala i Spanien samt ett samarbete med en rehabklinik i Mexico. GOD ARBETSMARKNAD FÖR FYSIOTERAPEUTER

Det finns möjligheter till fortsatta akademiska studier inom ämnet fysioterapi samt fördjupning inom ämnet som forskare. Efter utbildningen kan du jobba med att behandla smärta och olika rörelseproblem. Din arbetsplats kan finnas inom sjukhus eller landsting, kommun eller privatpraktik med offentlig finansiering. Du kan även arbeta inom privata företag, företagshälsovård, friskvård och idrottsmedicin både i Sverige och utomlands. Eller varför inte starta en egen verksamhet alternativt bli chef ?

I dagsläget finns det möjlighet att plugga utomlands i fem till tolv veckor. Högskolan har avtal

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Åsa Snöljung, 021-10 73 26, asa.snoljung@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Sara Lundkvist, 016-15 34 71, sara.lundkvist@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås

10

URVAL: Betyg/högskoleprov BEHÖRIGHET: Se information på programsidan: http://www.mdh.se/utbildning/program/sjukgymnast EXAMEN: Fysioterapeutexamen


EN UD ST N TI TE JU RV

VFU PÅ LUNGAVDELNINGEN Camilla är från Stockholm men hamnade i Västerås av en slump. Hon bestämde sig för att flytta hemifrån men inte alltför långt ifrån Stockholm: Västerås var ett självklart alternativ. – Det jag kan sakna är shoppingen som finns i Stockholm och den oändliga promenadrundan som man kan ta, men det är ju bara en timme bort om man nu vill dit. I övrigt trivs jag jättebra i Västerås, säger Camilla. VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING (VFU)

Camilla pluggar fjärde terminen på fysioterapeututbildningen och har parallellt även läst några fristående kurser. Just nu har hon sin verksamhetsförlagda utbildning på 15 veckor. – Vi får vara på tre olika arbetsplatser under dessa veckor. Jag jobbar nu på lungavdelningen på centrallasarettet i Västerås och sen ska jag till en vårdcentral i Strängnäs och till slut även ett korttidsboende i Eskilstuna, säger Camilla. På lungavdelningen jobbar hon med patienter som har KOL, Astma och lungcancer. Hon jobbar med andningsteknik och inhalationsteknik och gör även olika ansträngningstester.

– Utbildningens profil är beteendemedicin och det har varit lätt att applicera på de patienter jag mött. Det är viktigt att se över en livsstil och inte bara smärtan som finns i kroppen, säger Camilla. ENGAGERAD OCH AKTIV

Camillas engagemang för programmets linjeförening STRETCH är stor. Där jobbar hon som ekonomiansvarig och ser till att aktiviteter planeras och att budgeten hålls. – Vi träffas ofta på olika sittningar och spel- och myskvällar. Det är härligt! Hösten 2013 var jag också engagerad i rookieperioden och det var ett jättebra sätt att knyta nya kontakter och träffa engagerade studenter, ”I framtiden vill jag säger Camilla. jobba med äldre patienters hälsa” FRAMTIDSPLANER I framtiden vill Camilla flytta tillbaka till Stockholm och jobba med äldre patienters hälsa.

CAMILLA FAGERBERG

– Jag vill vara den som gör skillnad i äldres vardag, säger Camilla.

11


SJUKSKÖTERSKA 180 HP SJUKSKÖTERSKESPROGRAM

Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Du kan arbeta både med såväl barn, ungdomar, vuxna som äldre inom olika vårdverksamheter. Yrket är och kommer att vara mycket eftertraktat på arbetsmarknaden. Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning. Du kommer att studera människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Du får också lära dig om människokroppens uppbyggnad och funktion, sjukdomslära, diagnostik och behandling. Som sjuksköterska har du en pedagogisk roll i samverkan med vårdgivare, patient och omgivande nätverk. Du studerar även befolkningens hälsa och de faktorer som påverkar den, samt åtgärder för att bevara och förbättra hälsan. VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING

Som student på programmet kommer ungefär 30% av din utbildning att utgöras av verksamhetsförlagd utbildning på närliggande vårdverksamheter inom kommun, landsting eller privata mottagningar. Några av dessa verksam-

12

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Cecilia Rydlo, 021-10 13 35, cecilia.rydlo@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Sara Lundkvist, 016-15 34 71, sara.lundkvist@mdh.se, Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås, Eskilstuna och Nyköping. Vårterminen 2015 i Västerås, Eskilstuna

heter är somatisk vård, primärvård, psykiatrisk vård och äldrevård. Du får stöd i ditt lärande av handledande sjuksköterskor. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Södermanland och Västmanland. LJUS ARBETSMARKNAD

Ditt framtida arbete som legitimerad sjuksköterska är att ansvara för patientens omvårdnad, vilket innebär att du leder, samordnar och deltar i omvårdnadsarbetet. I arbetet ingår även att handleda och undervisa patienter, närstående och personal för att främja hälsa och lindra lidande. Som sjuksköterska kan du arbeta med ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter. Dessutom finns möjlighet till fortsatta akademiska studier inom området, samt att fördjupa dig inom hälsa och välfärd som forskare.

och Nyköping samt på distans i Södertälje. URVAL: Betyg/högskoleprov BEHÖRIGHET: Se information på programsidan: http://www.mdh.se/utbildning/program/sjukskoterska EXAMEN: Sjuksköterskeexamen


ST EN UD TI N TE JU RV

”JAG VILL HJÄLPA ANDRA” Jessica är 36 år och kommer från Finspång. Hon flyttade till Eskilstuna ​när hon blev antagen till sjuksköterskeprogrammet vid MDH. Jessica har inte lång erfarenhet av vården men hon jobbar extra inom handikappsomsorgen på ett korttidsboende för barn och ungdomar. – Jag kom på att jag ville bli sjuksköterska när jag och en vän pratade om katastrofer och jag sa att jag skulle vilja göra något för att hjälpa andra. Han kastade då tillbaka frågan varför jag inte gjorde det, säger Jessica. HISTORIA, KROPPEN, LÄKEMEDELSHANTERING

När Jessica väl hade bestämt sig för att söka till sjuksköterskeutbildningen sökte hon sig till 11 olika skolor. På första försöket kom hon in på Mälardalens högskola i Eskilstuna. – Det var en härlig känsla! Utbildningen är intressant och vi läser väldigt mycket om både den friska och sjuka kroppen, men också om sjuksköterskans historia, hur man fungerar i grupp, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning.

Inför examensarbetet lär vi oss att granska vetenskapliga artiklar och den kunskapen tillämpas när vi sedan skriver examensarbetet. Det som är mest intressant med utbildningen är det vi läser om kroppen, men det som är roligast är praktiken. Vi får komma ut i verkligheten och hjälpa och stötta patienterna, säger Jessica. MYCKET INFORMATION OCH INTRYCK

– Skolan i Eskilstuna känns inte så stor men det är nog för att den är uppdelad i tre byggnader. De första veckorna var det mycket information och intryck att ta in och lite svårt att hitta till salarna, men det finns bra informationstavlor vid entrén och på MHDs hemsida, säger Jessica. OPERATIONSSJUKSKÖTERSKA

– Jag har tänkt bli operationssjuksköteska och eventuellt åka utomlands och arbeta, men ju mer jag läser desto fler områden hittar jag som intresserar mig, så vi får se vad det blir i slutändan, säger Jessica. “Mest intressant är det vi läser om kroppen, men det som är roligast är praktiken” JESSICA ANDERSSON

13


SOCIONOM 210 HP SOCIONOMPROGRAM

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och samhälle, att möta och hjälpa människor i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket något för dig! Socionomprogrammet ger dig teoretiska och praktiska kunskaper att utföra socialt arbete i förebyggande, stödjande och behandlande syfte på individ-, grupp- och samhällsnivå. Socionomprogrammet vänder sig till dig som vill förstå processer och arbeta inom det sociala verksamhetsområdet. Genom fördjupning i teoretiska perspektiv, vetenskaplig metod och aktuell forskning utvecklar du ett professionellt förhållningssätt. Verksamhetsförlagda studier och handledning ger dig möjlighet till träning av praktiska färdigheter och integrering av teori och praktik. Diskussion och reflektion är återkommande kursmoment, som ger dig stöd att utvecklas på både personlig nivå och i din professionella identitet. Detta gör dig väl förberedd för yrkeslivet som socionom. De verksamhetsförlagda studierna genomförs i samverkan med sociala verksamheter i regionen och kan vara förlagda till annan ort än studieorten. Du har dessutom möjlighet att göra dina verksamhetsförlagda studier utomlands. KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Mats Ekermo, 016-15 34 46, mats.ekermo@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Marianne Starkensjö, 016-15 37 67, marianne.starkensjo@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Eskilstuna

14

ATTRAKTIV PÅ ARBETSMARKNADEN

Socionomutbildningen förbereder dig även för studier på avancerad nivå och även efterföljande forskarutbildning. Som socionom kan du arbeta med socialt och kurativt arbete inom kommunal socialtjänst med barns och familjers situation, människors ekonomiska hjälpbehov samt med stöd och behandling vid missbruk och drogproblem. Socionomer återfinns även inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, inom frivilligorganisationer, behandlingshem och verksamheter för äldre och funktionshindrade, ofta i arbetsledande ställning. Eget företagande utgör också ett växande område för socionomer.

URVAL: Betyg/högskoleprov BEHÖRIGHET: Se information på programsidan: http://www.mdh.se/utbildning/program/socionom EXAMEN: Socionomexamen


A N

M LU IN TE JU RV

FICK JOBB DIREKT EFTER UTBILDNINGEN Tina Molander fick arbete inom socialtjänsten i Västerås direkt efter sin examen från socionomprogrammet. – Jag tror att praktiska inslag har stor betydelse för möjligheter till anställning efter avslutad utbildning. Tack vare en kontakt via min första verksamhetsförlagda utbildning hade jag flera sommarvikariat och dessutom vikariat på deltid under sista terminen. Det gjorde att jag hade turen att kunna fortsätta på samma arbetsplats, säger Tina. ATT ARBETA SOM SOCIONOM

– Min anställning innebar handläggning av försörjningsstöd. Det medför att man ihop med sitt team träffar människor som är i behov av stöd och hjälp på olika sätt. Det kan till exempel handla om missbruksproblematik eller psykisk ohälsa. Man arbetar mot självförsörjning genom motiverande samtal och/eller att förmedla kontakter med andra verksamheter/myndigheter som kan vara till hjälp.

Arbetet innebär en stor variation i och med teamarbetet, men samtidigt har man ett eget ansvar. Samarbete sker med övrig socialtjänst, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och en mängd andra verksamheter inom socialt arbete, säger Tina. PERSONLIG UTVECKLING

– Det bästa med utbildningen var att både kurser och föreläsare stod för en stor variation. Socionomprogrammet är en mycket bred utbildning som ger studenterna generella kunskaper om mycket. Det var roligt att träffa så många människor med olika erfarenheter, både privata livserfarenheter och yrkesrelaterade erfarenheter. Det var också roligt att träffa människor med en liknande syn på saker, exempelvis samhällsfrågor. Jag tycker också att utbildningen bidrar till en personlig utveckling och jag tvingades ifrågasätta mycket, exempelvis min egen syn på normer och värderingar, säger Tina.

“Praktiska inslag har stor betydelse för möjlighet till anställning efter utbildningen” TINA MOLANDER

15


IV Å N D A ER C N AV A

MAGISTERPROGRAM I LEDARSKAP OCH ARBETSLIV 60 HP Föds man till ledare eller är det något man kan utbilda sig till? Vill du lära dig mer om och påverka framtidens arbetsliv? Då är magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv rätt för dig. Programmet tar upp allt från globala och samhälleliga perspektiv till arbetsplats- och individperspektiv. Du skaffar dig redskap som ledKONTAKT FÖR PROGRAMMET: Tomas Kumlin, 021-10 70 66, tomas.kumlin@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Sara Lundkvist, 016-15 34 71, sara.lundkvist@mdh.se STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås (även halvfart)

ningen i en modern organisation behöver för att leda och utveckla sin verksamhet. Din examen ger dig ökade anställningsmöjligheter inom områden som personalarbete (exempelvis som arbetsledare eller chef ) och utredningsarbete. Utbildningen ger dig också möjlighet att söka forskarutbildning.

BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på www.mdh.se/utbildning/program/magister-ledarskaparbetsliv EXAMEN: Magisterexamen

BARNMORSKEPROGRAM 90 HP Barnmorskeprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå. Programmet riktar sig till dig som har jobbat en tid som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den del av livet som har med sexuell hälsa, graviditet och förlossning att göra. Som barnmorska kommer du i kontakt med områden som graviditetsövervakning, hälsoupplysning, föräldragrupper, preventivmedelsoch abortrådgivning. Du möter också kvinnor KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Elisabet HäggströmNordin, 021-10 70 20, elisabet.haggstrom-nordin@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se

16

med gynekologiska hälsoproblem samt ger information om sexuellt överförbara sjukdomar, sex och samlevnad samt preventivmedel till både ungdomar och vuxna. Lika delar teoretiska och kliniska studier varvas i utbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd i Västmanland, Sörmlands- och Örebro län.

STUDIESTART: Vårterminen 2015 i Västerås BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på http://www.mdh.se/utbildning/program/barnmorska EXAMEN: Barnmorskeexamen


ER A D N Å IV

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Annica Engström, 021-10 70 10, annica.engstrom@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se

C

Du kommer att jobba med omvårdnad, övervakning och medicinsk behandling av patienter i samband med anestesi vilket innebär kontinuerliga observationer och en beredskap för att

kunna vidta åtgärder och att förebygga komplikationer.

N

Specialistsjuksköterskeprogrammet i anestesisjukvård riktar sig till dig som är utbildad sjuksköterska och är intresserad av att möta patienter i en föränderlig och högteknologisk miljö.

A AV

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA - ANESTESISJUKVÅRD 60 HP Efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesisjukvård är redan idag stor och kommer enligt Arbetsförmedlingen att fortsätta öka.

STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås. Höstterminen 2014 i Falun och Gävle (distans). BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på http://www.mdh.se/utbildning/program/anestesi EXAMEN: Specialistsjuksköterskeexamen

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA - DISTRIKTSSKÖTERSKA 75 HP Vill du ha ett omväxlande och utåtriktat arbete? Vill du lära dig mer om hälsofrämjande arbete, ledarskap, teamarbete, förbättringsarbete och farmakologi? Som utbildad distriktssköterska blir du rustad att agera självständigt och i team för att arbeta med människor i alla åldrar i livets alla skeden.

Utbildningen har fokus på distriktssköterskans hälsofrämjande, förebyggande, pedagogiska och samverkande funktion. Den ger specifik kompetens om barn, unga, vuxna och äldre samtidigt som du väljer inriktning mot barn och unga eller vuxna och äldre. Utbildningen har familjeperspektiv.

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Maria Harder, 021-10 16 12, maria.harder@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se

STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på http://www.mdh.se/utbildning/program/distriktsskoterska EXAMEN: Specialistsjuksköterskeexamen

17


IV Å N D A ER C N AV A

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA - INTENSIVVÅRD 60 HP Är du utbildad sjuksköterska med yrkeserfarenhet och vill arbeta inom intensivvård? Vill du möta, vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada samt möta dess närstående? Tycker du dessutom om att ansvara för omvårdnad i en högteknologisk miljö? Då är den här utbildningen något för dig. Med examen i specialistutbild-

ningen kan du arbeta inom intensiv- och postoperativ vård, på smärtkliniker och inom ambulanssjukvård. Möjligheten att få arbete för specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård är god. Sjuksköterskor med högkvalificerade kunskaper är efterfrågade inom många olika verksamheter.

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Sofia Christensson, 016-15 32 80, sofia.christensson@mdh.se STUDIEVÄGLEDARE: Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se

STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås. Höstterminen 2014 i Falun och Gävle (distans). BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på http://www.mdh.se/utbildning/program/iva EXAMEN: Specialistsjuksköterskeexamen

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKA - PSYKIATRISK VÅRD 60 HP

18

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där självständighet och gruppsamverkan är betydelsefulla inslag. Du lär dig att göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa och lidande men också att identifiera, planera och genomföra riktade vårdhandlingar och vårdaktiviteter, vilket innebär att evidensbasera omvårdnaden.

Utbildningen belyser den psykiatriska vården och dess utveckling, såväl idéhistoriskt som i relation till dagens samhälle. Här ingår även metoder för forsknings- och utvecklingsarbete inom psykiatrisk omvårdnad, samt medicinsk vetenskap i psykiatri. Du fördjupar din förmåga att möta patienter i alla åldrar med olika slag av psykisk ohälsa.

KONTAKT FÖR PROGRAMMET: Lena Wiklund Gustin, 021-10 73 32, lena.wiklund@mdh.se. STUDIEVÄGLEDARE: Ulf Andersson, 021-10 16 03, ulf.andersson@mdh.se

STUDIESTART: Höstterminen 2014 i Västerås BEHÖRIGHET: Läs gärna mer om behörighetskraven på www.mdh.se/utbildning/program/psykvard EXAMEN: Specialistsjuksköterskeexamen


19 19


AnsĂśk nu! Gilla oss!

facebook.se/ malardalenshogskola

Läs mer!

mdh.se/utbildning/ halsa-valfard

Mälardalens högskola - Hälsa och- välfärdsbroschyr  
Mälardalens högskola - Hälsa och- välfärdsbroschyr  

För dig som är intresserad av utbildningar inom hälsa och välfärd

Advertisement