Page 1

© SYSTRA S.A. Oddział w Polsce

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE

Piotrkowska Plus WIELKIE PROJEKTY A RENESANS MIAST Łódź, 25–26 kwietnia 2012

organizator Firma Wydawniczo-Reklamowa „RAM” sp. z o.o., wydawca miesięcznika Architektura&Biznes

współorganizatorzy Allmendinger Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi


l CEL Otworzenie szerokiej społecznej dyskusji w celu wypracowania wiodącej idei kreującej renesans ulicy Piotrkowskiej jako samorządowego, wielkiego projektu urbanistycznego miasta Łodzi. l FORMUŁA Warsztaty przeprowadzone będą w formie dwudniowej sesji urbanistyczno-architektonicznej, zorientowanej na poszukiwaniu wiodącej idei kreującej powrót do życia ulicy Piotrkowskiej, w kontekście planowanych urbanistycznych przekształceń śródmieścia. Organizatorzy przewidują czynny udział w warsztatach zaproszonych uczestników, ponadto zakładają otwartą formułę warsztatów z dopuszczeniem do udziału zainteresowanych osób ze środowisk naukowych, artystycznych, samorządowych, mediów, polityki, mieszkańców itp. Podstawą do udziału w/w osób jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.architekturaibiznes.com.pl. Osobom zapisanym poprzez wypełniony i przesłany formularz będzie przysługiwać także prawo czynnego udziału w końcowym panelu dyskusyjnym. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc uczestnictwo osób zgłoszonych będzie rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. ZAPROSZENI UCZESTNICY 1. Marek Janiak — architekt miasta Łodzi 2. Lars Gemzøe (Gehl Architects) — Kopenhaga, Dania 3. Werner Desimpelaere — Belgia 4. J. Miller Stevens (Machleidt + Partner) — Berlin, Niemcy 5. Romuald Loegler (Atelier Loegler sp. z o.o.) — Kraków, Polska 6. Marek Dąbrowski (Buro Happold) — Warszawa, Polska


PROGRAM

l

1 DZIEŃ 25.04.2012

10:00 KONFERENCJA PRASOWA — z udziałem architektów SESJA PLENARNA 11:00 11:30 12:00

oficjalne otwarcie warsztatów wykład wprowadzający: Marek Janiak, architekt miasta Łodzi wykład: „Nowa generacja Wielkich Projektów jako szansa dla miast na ich strukturalne i obszarowe przekształcenie” — Romuald Loegler

13:00 przerwa kawowa SESJA WARSZTATOWA (urbanistyczno-architektoniczna) prezentacja idei — Piotrkowska Plus:

13:40 Lars Gemzøe 14:30 Werner Desimpelaere 15:30 druga przerwa kawowa 16:00

l

2 DZIEŃ 26.04.2012

spacer ulicą Piotrkowską

SESJA WARSZTATOWA (urbanistyczno-architektoniczna) c.d.

prezentacja idei — Piotrkowska Plus (c.d.):

10:00 J. Miller Stevens 10:40 wykład: „Wielkie Projekty — rewitalizacja dzielnicy Stratford (Londyn)” — Marek Dąbrowski 11:30 omówienie zaprezentowanych idei 12:00 przerwa kawowa

SESJA PLENARNA

12:30 Panel dyskusyjny z udziałem publiczności, prasy i telewizji 14:30 OFICJALNE ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW


zaproszeni uczestnicy

Lars Gemzøe Urodzony w 1945. Architekt M.A.A., starszy konsultant i wspólnik w firmie Gehl Architects APS — Urban Quality Consultants w Kopenhadze. Magister Architektury (1972), Wydział Architektury Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk Pięknych (KA) w Kopenhadze. Wykładowca urbanistyki (1979–2006) w Centrum Badań nad Przestrzenią Publiczną (KA), w Duńskim Instytucie Studiów Zagranicznych (DIS, 1983-2001) oraz na Uniwersytecie Kopenhaskim od 2005 r. Poza krajami skandynawskimi uczestniczył w przedsięwzięciach i warsztatach w Irlandii, Wielkiej Brytanii, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Północnej, Gwatemali, Chinach, Indiach i Australii. Wygłaszał wykłady na konferencjach i wydziałach architektury w USA, Kanadzie, Meksyku, Kolumbii, Urugwaju, Japonii, Korei Południowej, Tajlandii, Singapurze, Australii, Dubaju, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Polsce, w Czechach, Jugosławii, Chorwacji, Grecji, Estonii, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, Grenlandii oraz w krajach nordyckich. Wybrane publikacje: Public Spaces — Public Life, Kopenhaga 1996, Gehl & Gemzøe, za którą Danish Architectural Press (DAP) otrzymała nagrodę badawczą Edra/PLACES w 1998; New City Spaces, Gehl & Gemzøe, 2001 (DAP) (wydana w języku duńskim, angielskim, czeskim, hiszpańskim, portugalskim i chińskim); New City Life, Gehl, Gemzøe, Kirknaes & Sondergaard 2006 (DAP) (w języku duńskim i angielskim).


Romuald Loegler

Dyplom w Krakowie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w latach 1958–1964. W latach 1973–74 przebywa na stażu w Atelier Profesora Karla Schweizera w Wiedniu. W roku 1978 i 1983 otrzymuję stypendium rządu fińskiego połączone z praktyką projektową w biurze architektonicznym Profesora Salminena w Helsinkach. W 1987 roku zakłada własne biuro architektoniczne Atelier Loegler Sp. z o.o. Pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Architektów Polskich, podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy powszechnej edukacji w dziedzinie architektury, inicjuje powstanie Międzynarodowego Biennale Architektury w Krakowie oraz projektowe międzynarodowe warsztaty dla młodych „Z ołówkiem w ręku”. Reaktywuje wydawanie Czasopisma „Architekt” — pierwszego czasopisma architektonicznego wydawanego w Polsce, a następnie powołuję do życia nowe czasopismo „Architektura&Biznes”. W roku 1994 uzyskuję na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej stopień doktora nauk technicznych. Pracę zawodową i społeczną łączy z działalnością dydaktyczną, prowadząc zajęcia jako wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego i ostatnio na Wydziale Architektury Politechniki Lubelskiej, a także jako promotor prac dyplomowych w Politechnice Poznańskiej. Uczestniczy w warsztatach projektowych, seminaryjnych, konferencjach, kongresach, w tym też naukowych. Publikuje w krajowych i zagranicznych czasopismach. Działalność dydaktyczną uzupełniają doświadczenia z uczelniami zagranicznymi, jak np. prowadzenie w Katedrze Projektowania Budynków Użyteczności Publicznej w Krakowie, kierowanej przez Profesora W. Bulińskiego wspólnych zajęć polskich studentów z niemieckimi z Technische Universität Darmstadt. Poszukiwanie relacji pomiędzy człowiekiem a otaczającym go zbudowanym środowiskiem znalazło swe odbicie w teoretycznych opracowaniach, wielu artykułach i wykładach, a także w takich książkach jak: „Z porządku uwolniona forma” czy „Miasto to nie architektoniczna zabawa”. Autor wielu projektów i realizacji w Polsce i za granica, wielokrotnie nagradzany prestiżowymi nagrodami architektonicznymi. Doświadczenie i praktykę zawodową wzbogaca również uczestnicząc w Jury konkursów krajowych i zagranicznych.


Werner Desimpelaere Urodzony: 1942 Wykształcenie i kwalifikacje: Dyplom z architektury i urbanistyki (z wyróżnieniem) Instytut św. Łukasza, Gandawa (1966) Kariera zawodowa: jako architekt, wspólnik i prezes firmy Groep Planning, Werner Desimpelaere uczestniczył we wszystkich aspektach jej działalności do roku 2006. Od roku 2007 jest niezależnym konsultantem. 1968

Współpracownik firmy Groep Planning — asystent prof. arch. Jana Tanghego, założyciela grupy

1968–1972 Asystent na Wydziale Konstrukcji Technicznych w Wyższym Instytucie Technicznym, Ostenda; wspólnik i członek zarządu w Groep Planning, odpowiedzialny za przedsięwzięcia architektoniczne 1989

Prezes S.C. Groep Planning, w następstwie prof. arch. Jana Tanghego

1995

Prezes „Mens en Ruimte” (Człowiek i Środowisko) — interdyscyplinarnej grupy urbanistycznej w Brukseli, przejętej przez Groep Planning

Kierujący projektem z ramienia Rady Europy w rewitalizacji Starego Miasta (tzw. Tvrđa) w chorwackim Osijeku

1996

Ekspert wskazany przez ICOMOS/UNESCO do prac nad rozwojem miasta Poczdam — Niemcy (Lista Światowego Dziedzictwa)

Kierujący projektem wskazany przez Radę Europy do prac nad renowacją uszkodzonych zabytków w Bośni-Hercegowinie (była Jugosławia)

1997

Ekspert wskazany przez Radę Europy do prac nad zabytkowymi śródmieściami Carcassonne (Francja) i Lizbony (Portugalia)

Ekspert wskazany przez władze Flamandii w ramach dwustronnego programu Flandria — Europa Środkowa do zaproponowania planu regionalnego wzdłuż wybrzeża zatoki Tallinn–Viimsi (Estonia)

1998

Ekspert z ramienia Rady Europy uczestniczący w przygotowaniu w Lizbonie seminarium dotyczącego ubóstwa i wykluczenia społecznego w zabytkowych dzielnicach miast europejskich.

Ekspert wskazany przez władze Flamandii do zaproponowania planu rewitalizacji I dzielnicy Budy — zabytkowej części Budapesztu (Węgry) wciągniętej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO


1999

Ekspert wskazany przez Radę Europy do prac nad zabytkowym centrum Rygi (Łotwa) — na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Ekspert wskazany przez władze Flamandii w ramach dwustronnego programu Flandria — Europa Środkowa do zaproponowania planu rewitalizacji miasta Cluj-Napoca we współpracy z uniwersyteckim wydziałem architektury oraz miasta Sibiu — oba w rumuńskiej Transylwanii.

2000

Członek grupy ad hoc powołanej przy Radzie Europy do rewitalizacji zabudowy mieszkaniowej i zabytkowych obszarów śródmiejskich jako czynnika rozwoju gospodarczego i integracji społecznej.

Profesor studiów podyplomowych w Instytucie Urbanistyki (ISURU) w Brukseli.

2001

Oficjalny przedstawiciel belgijskiego oddziału Rady ICOMOS w międzynarodowej komisji naukowej opracowującej temat „Miasta zabytkowe”.

2002

Ekspert wskazany przez Radę Europy do prac nad rozwojem zabytkowego miasta Leon (Hiszpania).

Ekspert wskazany przez ICOMOS/UNESCO do nadzoru nad inwestycjami realizowanymi w rejonie zabytkowego mostu w Mostarze (Bośnia-Hercegowina)

Członek zespołu konsultacyjnego pracującego nad planem zarządzania historycznym śródmieściem Dżuddy (Arabia Saudyjska) pod kierownictwem J.L. Luxena, byłego sekretarza generalnego Rady ICOMOS

2008

Misja w Mostarze z ramienia Rady ICOMOS/UNESCO z zadaniem sporządzenia raportu o procesach urbanistycznych w zabytkowym rdzeniu miasta i wokół niego (na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO)

2010

Chargé d’affaires międzynarodowej grupy zadaniowej organizującej szkolenia w zakresie restauracji zabytków w krajach Europy Południowo-Wschodniej


J. Miller Stevens

1958

urodzony w Bristolu (stan Tennessee, USA)

1985

licencjat z nauk politycznych, University of North Carolina, Chapel Hill (Karolina Płn., USA)

od 1985

zamieszkały w Berlinie

1986–92

studia w Instytucie Urbanistyki i Planowania Regionalnego (ISR), Politechnika Berlińska

1992 dyplom cum laude magistra inżyniera urbanistyki i planowania regionalnego, Politechnika Berlińska 1986–89

niezależny planista współpracujący z Wydziałem Konkursów w Administracji Budownictwa i Mieszkalnictwa przy Senacie Miasta Berlina

projekty:

międzynarodowy konkurs architektoniczny na rozbudowę Amerika-Gedenkbibliothek (AGB), Blücherplatz, Berlin-Kreuzberg;

międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę Victoria Insurance Corporation, Berlin-Charlottenburg

1989–92

niezależny planista, współpracownik Studio Daniel Libeskind, Berlin

projekty:

Muzeum Żydowskie w Berlinie, przygotowanie koncepcji i projektu budowlanego; Stadsmarkering Groningen (Holandia)

1992–94

koordynator projektów w firmie Moore Ruble Yudell, Architects and Planners, Santa Monica (Kalifornia, USA)

Nowe osiedla mieszkaniowe w poczdamskiej dzielnicy Kirchsteigfeld oraz Karow-Nord, Berlin-Weissensee

od 1993

wspólnik w firmie Stadt • Land • Fluss, Urban Design and Planning Consultants, Berlin

od 2009

współpracownik biura urbanistycznego Hildebrandt Machleidt, Berlin

od 1993

członek Stowarzyszeniu na rzecz Planowania Miejskiego, Regionalnego i Krajowego (SRL)

od 2000

członek Izby Architektonicznej w Berlinie

od 2008

członek komisji konkursowej przy Izbie Architektonicznej w Berlinie

od 2012

członek Stowarzyszenia Architektów Niemieckich (BDA)


Marek Dąbrowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu konstrukcji, w szczególności inżynierii fasad. Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej oraz jest absolwentem interdyscyplinarnych studiów na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Cambridge. W Buro Happold zarządza pracami zespołu odpowiedzialnego za zrównoważone projektowanie oraz proces certyfikacji środowiskowej i energetycznej budynków metodą BREEAM, LEED oraz DGNB. Reprezentuje Buro Happold prowadząc warsztaty i wykłady na temat zrównoważonego projektowania oraz certyfikacji budynków. Współpracuje m.in. z Zaha Hadid Architects, MVRDV, Hines i GTC. Prowadził projekty certyfikacji środowiskowej dla takich inwestycji jak VACI Greens w Budapeszcie oraz Okęcie Business Park w Warszawie.


Lepsze budynki. Lepsze miasta

Buro Happold

Wyższa efektywność energetyczna Centrum Nauki Kopernik, Warszawa

Inwestor Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Architekt RAr-2 Laboratorium Architektury Usługi Buro Happold Projekt konstrukcji, projekt instalacji

Optymalizacja kosztów inwestycji Elastyczność aranżacji powierzchni

Redukcja kosztów operacyjnych

Buro Happold jest firmą inżynieryjnokonsultingową obecną na rynku polskim od 1997 roku. Posiadamy unikalne doświadczenie nabyte w trakcie realizacji projektów we wszystkich kluczowych sektorach rynku: powierzchni handlowych, biurowych, hotelowym, obiektów kulturalnych oraz uzyteczności publicznej. Dzięki usłudze „one stop shop”, a więc integracji wszystkich branż inżynieryjnych w ramach jednej firmy, świadczymy kompletne usługi projektowe i specjalistycznego doradztwa dla pojedynczych budynków, złożonych inwestycji, infrastruktury oraz miast. Jesteśmy czołowym audytorem budynków w systemach certyfikacji środowiskowej BREEAM, LEED i DGNB.

Tworzymy eleganckie „proste”, sprawdzone rozwiązania umożliwiając naszym Klientom praktyczną realizację nawet najbardziej śmiałych wizji architektonicznych, które w wielu przypadkach stały się ikonami przestrzeni miejskiej i były wielokrotnie nagradzane. Naszą misją jest zrównoważone projektowanie maksymalizujące korzyści dla Klienta przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Nasze działania pozwalają Klientom na realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Buro Happold Polska Sp. z o.o. ul. Sapieżyńska 10a 00-215 Warszawa Ian Booth, dyrektor Tel.: +48 22 536 03 00 e-mail: ian.booth@burohappold.com

Więcej informacji o projektach Buro Happold

www.burohappold.com Budynki Infrastruktura Masterplanning Doradztwo specjalistyczne


ZMIENIAMY PUNKT WIDZENIA SPONSOR:

Więcej informacji na www.fakro.com


Kinnarps patronem wydarzenia

www.kinnarps.pl


zawsze w dobrym stylu

www.kolo.com.pl


Z ArchiCADem 15 w podróż do granic wyobraźni. Z nowymi rozwiązaniami BIM realizacja nawet najśmielszych idei projektowych przestaje być problemem.

www.archicad.pl

Informacje o autorach zdjęć wykorzystanych w reklamie umieszczone są na stronie: www.archicad.pl/fot_info

Wielkie projekty - Piotrkowska Plus.  

Program międzynarodowych warsztatów architektonicznych

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you