MalaArka

Warszawa, PL

Mała Arka była gazetką wydawaną dla dzieci i rodziców korzystających z Kid's Club i Szkółki Niedzielnej w Praskiej Arce. Aktualnie projekt gazetki jest już zamkniety, ale pozostawiamy dla wszystkich zainteresowanych materiały, które wtedy powstały. Mamy nadzieję, że będą pomoce w przybliżaniu tego, co jest napisane w Słowie Bożym. Gazetki zawierają wiele ciekawostek i informacji na temat Biblii i opisanych w niej wydarzeń, miejsc oraz osób.

http://www.debinski.edu.pl/category/gry-biblijne/

Publications