Page 1

SPRZEDAWCA

Firma

Miejscowość

Malwina Muchajer

64-400 Międzychód

Adres

Faktura Vat

Data wystawienia faktury:

Konopnick iej 9

2012-10-23

NIP

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży (zaliczki)

2012-10-23

1/2012

Nr

NABYWCA

Firma (imię i nazwisko):

mLingua Sp. z o.o. Adres:

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP:

778-14-35-103

Uwagi:

NAUKA WYSTAWIANIA DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH

Sy mbol PKWiU/PKOB

miara

Ilość

Cena jednostkowa bez podatku zł

Tłumaczenie pisemne ang-pol 24,53 zł/1800 znaków

Gotówka/przelew Termin zapłaty Nazwa banku: Nr konta:

Do zapłaty

8917

przelew 2012-11-06 Inteligo 11112222333344445555

269 042 zł

83

24,53

Muchajer Malwina

podpis wystawcy faktury (lub osoby uprawnionej)

Wartość towaru (usługi) bez podatku zł

gr

Stawka podatku

Kwota podatku

%

gr

Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem zł

gr

218734,01

23

50308,82

269042,83

218734,01

23%

50308,82

269042,83

8%

0,00

0,00

7%

0,00

0,00

5%

0,00

0,00

4%

0,00

0,00

gr SUMA

Słownie zł/gr

imię nazwisko pieczęć

gr

Sprzedaż według stawek

Nazwa towaru (usługi)

Lp.

218 734,01

0%

0,00

zwolnione

0,00

niepodlegające

0,00 50 308,82

imię nazwisko pieczęć podpis odbiorcy faktury (lub osoby uprawnionej)

rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,

269 042,83

fv vat przekład  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you