Page 1

- din lokale folkekirke i Aalborg KIRKEBLAD FOR ANSGARS SOGN | 1. OKTOBER - 31. DECEMBER | 91. Ã…RG. | NR. 3

2019


2

| MENIGHEDSLEJR 2019

Menighedslejr Til hverdag lever jeg et ganske anonymt liv i Ansgars Kirken på femte række længst til venstre og dermed tættest på tegnehjørnet. Smiler og siger hej til dem jeg får øjenkontakt med, går til minikirke med børnene, siger pænt farvel til præsten og tager hjem igen. Det var ikke helt uden betænkeligheder, da jeg i starten af sommeren sendte min tilmelding afsted til året menighedslejr. Én voksen og to børn på henholdsvis 3 år og 8 måneder. Kunne jeg klare at være alene afsted med børnene og stadig nå til søndag middag uden at miste forstanden? Ville min søn Jesse på 3 år hygge sig og have det sjovt? Ville min datter Kenzie på 8 måneder arte sig ordentligt? Kunne børnene sove i samme rum? Ville jeg overhovedet selv få noget ud af at være med, når børnenes behov var dækket? Og jeg var da også lige ved i sidste øjeblik at få kolde fødder og lade den store blive hjemme. Men afsted kom vi - alle tre. Og den beslutning har jeg helt sikkert ikke fortrudt. Jesse havde en fest hele weekenden, fik masser af nye venner både blandt børnene og de voksne og elskede børneprogrammet. Kenzie var i godt humør hele weekenden og var super nem at have med at gøre. Og jeg selv? Jeg blev endnu engang imponeret over den hjertelighed man møder alle steder på lejren. Det var ikke få kommentarer, jeg fik om mit mod til at tage afsted alene med to så små børn og efterfølgende tilbud om hjælp. Jeg oplevede en imødekommenhed, som jeg ikke har oplevet noget an-

Forsiden: Ikon af den russiske maler Andrei Rublev

det sted og jeg oplevede en varme og en oprigtig interesse i hinanden blandt de voksne. Men vigtigst af alt blev jeg mindet om, at uanset hvor anonymt jeg føler mit hverdagsliv i kirken er, så bliver det bemærket, og jeg er i virkeligheden en del af fællesskabet og ikke blot en tilskuer til det. Måske skal jeg bare være bedre til at bruge det og tage det med mig ned på femte række længst til venstre næste søndag...... Med kærlig hilsen og på gensyn Dorthe (mor til Jesse og Kenzie)


M E N I G H E D S L E J R 2 019 O G KO N C E R T

2019

Allehelgens-Koncert med Filharmonisk Kor Lørdag d. 26. oktober kl. 16.00

er der koncert i Ansgars Kirken med et af Nordjyllands bedste kor. Filharmonisk Kor vil opføre Duruflés smukke og gribende Requiem i en version for orgel, kor og solister. Solister er Stefanie Andersen, mezzo sopran og Andreas Vinther, Baryton. Det betydelige orgelakkompagnement udføres af Domorganist Jørgen Ellekilde. Domkantor Margrethe Østergaard dirigerer. Entré: 50 kr.

|

3


4

| Korshærsgudstjenesterne flytter

Korshærsgudstjenesterne flytter kirke v/Korshærs- og Arresthuspræst Lena Bentsen Ansgars kirken og Kirkens Korshær hørte sammen fra starten: Kirkens Korshær arbejdede i husvildeafdelingen på Aron Jacobsens vej i det, der blev Ansgars sogn. Da kirken stod færdig i 1929, havde korshæren været her i fem år. Og det nye sogn samlede ind til korshærsarbejdet, mens sognepræst Axel Bang som korshærsrådsformand var med til at styrke bagland og en spinkel økonomi. Husvildeafdelingen er historie, og i dag har Kirkens Korshær i Søndergade 14 fået fast base for sit vidtforgrenede arbejde. Her er familiearbejde i forhuset og nat- og dagvarmestue i baghuset. Varmestuerne er rykket tæt på dem, der kan have brug for, at varmestuerne findes.

I 1937 blev Helge Lundberg Ansgars kirkens første korshærspræst, og frem til 2016 var denne stilling knyttet til kirken. Herefter blev den flyttet til Vor Frue Kirke, tæt på Søndergade. Korshæren fortsatte med glæde sine gudstjenester i Ansgars, så de kunne fejres som altid: Tryghed er vigtigt i kaotiske liv. Nu flytter korshærsgudstjenesterne alligevel til Vor Frue Kirke. Der kommer stadigt færre af ’gadens folk’ til vore gudstjenester i Ansgars. Og det er ikke mindst dem, Kirkens Korshær skal være kirke med. Korshærsgudstjenesten flytter tættere på livet på gaden. Vi ser med stor glæde tilbage på årene med Ansgars kirken. Det har været gode år! Tak for dem! Vi er altid blevet vel modtaget, og kirkens medarbejdere har været suveræne i hjælpsomhed og imødekommenhed. Hjertelig tak til jer! Vi glæder os til fortsat at holde jul og større arrangementer hos og med jer!


P R Æ S E N TAT I O N A F A N D R E A S E N G E D A L B Ø G E O G J Ø R G E N H O L M |

Præsentation af

Andreas Engedal Bøge og Jørgen Holm

Det er med stor glæde og forventning, at vi nu kan offentliggøre, at Andreas Engedal Bøge fra 1. januar 2020 er blevet ansat som den tredje sognepræst ved Ansgars Kirken. Med ansættelsen af endnu en præst ønsker vi at fokusere mere på kirkens arbejde med unge og på det udadrettede arbejde i sognet og byen. Andreas kommer fra en stilling som ungdomskonsulent i Indre Mission og medbringer masser af erfaring med arbejdet med unge derfra. Han er uddannet teolog i Århus og på Menighedsfakultetet og er også ulønnet hjælpepræst i Gårslev Kirke. Andreas er gift med Linda og sammen har de tre børn: Jakob 7 år, Erik 4 år og Laura 1 år.

Kære venner…… Jeg vil hermed gerne præsentere mig selv for jer i Ansgars Sogn, hvor jeg med glæde skal være præstevikar i 3 måneder. Jeg er uddannet teolog fra Århus universitet og har haft hele min præstetid i udlandet, ansat først af DKU (Dansk kirke i Udlandet) og siden DSUK (Danske Sømands- og Udlandskirker). De første år var jeg præst to steder blandt de dansksindede sydslesvigere. Først i Flensborg og siden i Læk, Sydtønder amt. Derefter var jeg ansat som sømandspræst i Göteborg og Stockholm. Vi kom til Viborg i 2017. Jeg er gift med Liv Marit og har tre børn, hvoraf kun den sidste bor hjemme endnu. De mange små menigheder i Sydslesvig og i Sverige har altid lagt stor vægt på dansk sprog, kultur og sindelag. Samtidig har man en åben og fordomsfri holdning til det flertal man lever iblandt. Det har jeg befundet mig rigtig godt med. Det er naturligvis noget andet, jeg kommer til som vikar i en stor by-menighed som Ansgar. Men dels har jeg haft gode vikariater lige siden jeg kom til Danmark, dels er det jo det samme kristne budskab der forkynde i Sydslesvig, Sverige og Danmark. Det er mit håb, at jeg som præst vil kunne bidrage til fællesskabet med ideer og erfaringer fra min tid som præst i udlandet. Jeg har altid tilstræbt en direkte, ærlig, og humørfyldt linje til mine medmennesker og ser frem til arbejdet som jeres præst med glæde og godt mod - så på gensyn i Ansgar. Pastor Jørgen Tjelle Holm.

De nye konfirmander

5


6

| M O R G E N S A N G O G K I R K E H Ø J S KO L E

Morgensang Morgensang er en samling i kirken med efterfølgende kaffe og brød i kælderen. Med morgensang ønsker vi en god start på dagen med sang, ord, bøn, stilhed, musik og samtidig give mulighed for samvær. Vi mødes følgende fredage kl. 9: 11. oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november, 6. december. Kaffen koster 15 kr.

Kirkehøjskole i Ansgars Kirken Om vinteren går mange af os til spansk, pilates eller finere madlavning; men hvorfor ikke også bruge nogle aftener på at trænge dybere ind i den kristne tro? Med kirkehøjskolen får vi mulighed for at grave et spadestik dybere end vi ellers har mulighed for ved vores gudstjenester. Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Menighedsfakultetet, Ansgars Kirken og 5 nordjyske præster. Det fulde program for vinterhalvåret 2019-2020 kan hentes i kirken eller læses på kirkens hjemmeside. Her er der også oplysninger om tilmelding og betaling. I efteråret skal vi mødes to gange: ONSDAG DEN 2. OKTOBER Kl. 16.00- 18.00: Hvad er da et menneske? Ved sognepræst Jesper Fodgaard Ny teologi til ny teknologi. Hvad kristendommen ved om kunstig intelligens og ægte kærlighed. Kl. 18.45-20.55: Findes der mere end to køn? Ved Professor Kurt Christensen Hvem og hvad bestemmer vores køn? Hvordan skal kirken forholde sig i den aktuelle kønspolitiske debat? ONSDAG DEN 6. NOVEMBER Kl. 16.00-18.00: Manual til gudstjenesten. Om gudstjenestens liturgi og ritualer ved Sognepræst Helge Morre Pedersen Hvorfor gør vi, som vi gør i gudstjenesten? Hvad betyder de ord, vi siger? Kl. 18.45-20.55: Hvad er en god gudstjeneste? Om gudstjenestens teologi, historisk og aktuelt ved Ph.d,. cand.theol. Peter Søes Hvad kan vi lære om gudstjenestens egenart ved at dykke ned i dens historiske rødder og sætte det i relation til vore egne erfaringer med gudstjenesten i dag?


Programmer

PROGRAMMER

|

Læs mere på www.ansgarskirken.dk

-Fællesskab på tværs Onsdag den 2. oktober kl. 16.00-21.00:

Kirkehøjskole, se side 6 – husk tilmelding

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30:

Karsten Pultz: ”Evidens for skabelse i naturen” - om intelligent design.

Onsdag den 6. november kl. 16.00-21.00:

Kirkehøjskole, se side 6 – husk tilmelding

Torsdag den 28. november kl. 19.30: Samtaleaften, oplæg ved Inge Bøgel Lassen.

Torsdag den 12. december kl. 19.30: Vi synger om julen ved Poul Weber

Nærmere oplysninger fås på www.ansgarskirken.dk

Menighedsrådsmøder Torsdag den 24. oktober kl. 19.00 Tirsdag den 19. november kl. 19.00

Sogneaften Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.30: ”En flygtnings fortælling”

ved Helle Asmild, der er historiefortæller. ”En Flygtnings Fortælling” er historien om en flugt og om et møde med Danmark og med den danske kultur og religion. Det er en stærk og rørende beretning om en flygtnings kamp for at leve og overleve under hårde forhold og om at skulle tilpasse sig en ukendt kultur.

Strikkeklub Torsdag d. 3. oktober, 7. november og 5. december mødes vi i kirkens underetage fra kl. 10-12 og strikker dåbsklude til sognets børn. Dåbsklude er små strikkede klude, som bliver brugt til at tørre barnets hoved ved dåben. Vi stiller garn og mønstre til rådighed og et begrænset antal strikkepinde. Medbring gerne egne pinde i str. 2,5 og 3. Alle er velkomne, og der vil være hjælp at hente, hvis man ikke er så rutineret en strikker, men bare ønsker at indgå i et hyggeligt samvær - og så er der selvfølgelig kaffe på kanden.

Sorggruppe for voksne Kontaktperson: Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00

7


8

| G U D S TJ E N E S T E R

Gudstjenester

Anders Jensen

Uffe Kronborg

Jørgen Holm

Oktober Søndag   6. oktober: Kl. 10.30 AJ Kl. 16.00 AJ

16. søndag efter trinitatis Kirkefrokost Rytmisk gudstjeneste

Søndag 13. oktober: Kl. 10.30 JH

17. søndag efter trinitatis Lumi Radio *

Søndag 20.

oktober:

Kl. 10.30

JH

18. søndag efter trinitatis

Søndag 27.

oktober:

Kl. 10.30

AJ

19. søndag efter trinitatis

November Søndag   3. november: Kl. 10.30 AJ Kl. 16.00 AJ

Alle Helgen Kirkefrokost Lumi Radio * Minde- og takkegudstjeneste

Søndag 10.

november:

Kl. 10.30

JH

21. søndag efter trinitatis

Søndag 17.

november:

Kl. 10.30

AJ

22. søndag efter trinitatis

Søndag 24. november:

Kl. 10.30 Kl. 16.00

JH AJ

Sidste søndag i kirkeåret Rytmisk gudstjeneste

December Søndag   1. december: Kl. 10.30 AJ Kl. 19.00 UK

1. søndag i advent Familiegudstjeneste Kirkefrokost Meditationsgudstjeneste

Søndag

8.

december:

Kl. 10.30

UK

2. søndag i advent

Søndag 15.

december:

Kl. 10.30

AJ

3. søndag i advent

Søndag 22.

december:

Kl. 10.30

UK

4. søndag i advent


G U D S TJ E N E S T E R |

Julens gudstjenester Tirsdag 24. december: Kl. 12.00

Uffe Kronborg

Juleaften

Kl. 13.30

Uffe Kronborg

Kl. 15.00

Anders Jensen

Onsdag 25. december: Kl. 10.30

Uffe Kronborg

Juledag

Torsdag 26. december: Kl. 10.30

Anders Jensen

2. juledag

Søndag 29. december: Kl. 10.30

Anders Jensen

Julesøndag

Onsdag 1. januar:

Kl. 16.00

Uffe Kronborg

Nytårsdag

Søndag 5. januar:

Kl. 10.30

Andreas Engedal Bøge Hellig tre konger

Indsættelsesgudstjeneste Kirkefrokost

Kirkebil: henvendelse til kirkens kontor inden fredag kl. 12.00. På almindelige søndage – undtagen i skoleferier - er der ved højmessen kl. 10.30 BØRNEKIRKE for forskellige aldersgrupper under prædikenen. Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der kaffe, te og juice i våbenhuset. * Gudstjenesten bliver optaget og udsendt af LUMI Radio samme aften kl. 20.00. Den genudsendes den følgende torsdag kl. 10.00.

Gudstjenester på plejehjemmene: BIRKEBO TORSDAGE:

GUNDORFSLUND TIRSDAGE:

1. oktober:

JH

31. oktober:

AJ

5. november:

AJ

28. november:

JH

3. december:

UK

19. december:

AJ

Gudstjenesterne holdes på Aktivitetscentret kl. 14.00. Samvær med kaffe efter gudstjenesten.

Gudstjenesterne holdes i festsalen kl. 10.30. Samvær med kaffe efter gudstjenesten.

9


10

| AKTIVITETER

Aktiviteter for børnene Mini-, børneog juniorkirke

Alle almindelige søndage, undtagen i skoleferier, er der ved højmessen kl. 10.30 et kort samvær for børn med sang og bibelfortælling under prædikenen. Minikirke: for børn i alderen 0 - 3 år Børnekirke: for børn i alderen 3 - 10 år Juniorkirke: for børn i 3. kl. til og med 6. kl. (der er Juniorkirke 2 - 3 gange hver måned)

Børneklub

for 4 - 10 årige

Vi synger, leger og lytter og meget meget mere. Vi mødes fredage kl. 16:30 – 17:45 i kirkens underetage. Følg med i programmet på www.ansgarskirken.dk. Kontakt: Elisabeth Holdensen, tlf. 21 31 52 24.

Legestue

for 0 - 6 årige

Ansgars Kirkens Legestue er for 0 - 6 årige børn og deres forældre, bedsteforældre eller hvem barnet ellers kan følges med. Hver torsdag kl. 10.00 - 12.30 i kirkens underetage. Dog ikke i skolernes ferier. Kom og vær med! Yderligere oplysninger hos Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00.

Ansgars Kirkens Kor

Alle børn og unge med lyst til at synge er velkomne. Der er tilbud til alle aldre. Spirekor for 1. - 3. klasse. Børnekor for 4. - 6. klasse og Ungdomskor for 7. klasse og derover. Vi har løbende optag. Korene deltager ved gudstjenester, koncerter og korstævner. Korprøve i kirkens krypt hver torsdag. 14.30 - 15.15 Spirekor - Spirekorssangere fra Skipper Clement Skolen kan efter aftale blive afhentet i skolens SFO kl. 14. 15.15 - 16.45 Børnekor 16.00 - 17.45 Ungdomskor Kontakt korleder Annette Bo Nielsen for nærmere information og tilmelding på telefon 20 26 62 66 eller på mail: korlederansgarskirken@gmail.com

Babysalmesang

For babyer mellem 3 og 9 måneder sammen med deres mor eller far. Nærmere oplysninger fås hos Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00

FDF Kærby

Puslinge: 5 - 7 år, 0. klasse, Tirsdag kl. 17.30 - 19.00 Tumlinge: 7 - 9 år, 1. - 2. klasse, Tirsdag kl. 17.30 - 19.00 Pilte: 9 - 11 år, 3. - 4. klasse, Mandag kl. 18.30 - 20.00 Væbnere: 11 - 13 år, 5. - 6. klasse, Onsdag kl. 19.15 - 21.00 Seniorvæbnere: 13 - 15 år, 7. - 8. klasse, Onsdag kl. 19.15 - 21.00 Seniorer: 9. klasse og op kontakt kredslederen Kontaktperson: Lars Ø. Christensen tlf. 25 27 06 79 eller e-mail kaerby@fdf.dk. Besøg vores hjemmeside www.fdf.dk/kaerby.


A DRESSER

ADRESSER ANSGARS KIRKENS KONTOR

Organist, Niels Jørgen Munk Møller

Vesterbro 15, 9000 Aalborg. Tlf.: 98 12 32 66, E-mail: kontor@ansgarskirken.dk Åbent hverdage kl. 9-13. Desuden torsdag kl. 17-18.

Tlf.: 27 82 33 54 E-mail: njmm@ansgarskirken.dk

Kordegn, Lisbeth Kristoffersen (tlf.: privat 20 96 89 00) Kordegn, Jenny Nielsen

Organistassistent, Bo Møller Tlf.: 98 27 21 44 E-mail: bm@bmmusic.dk Lisbeth Kristoffersen Jenny Nielsen

Korleder og kirkesanger, Annette Bo Nielsen Tlf.: 20 26 62 66 E-mail: korlederansgarskirken@gmail.com

Kirketjenere Tlf.: 98 13 58 25 E-mail: kirketjener @ansgarskirken.dk Kirketjener, Birthe Børgaard (tlf.: privat 24 20 87 94)

Birthe Børgaard

Kirketjener, Maria Jakobsen

Maria Jakobsen

Lovsangsleder, Charlotte Nørgaard Madsen Tlf.: 28 71 27 82 E-mail: ccharlotte_m@hotmail.com

Sognepræst (kbf), Anders Jensen Sønder Allé 53, 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 06 86 / 29 33 06 86 E-mail: anje@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 eller efter aftale – undtagen fredag Sognepræst, Uffe Kronborg Kærlundsvej 14, 9000 Aalborg Tlf.: 50 40 54 08 E-mail: ufk@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 eller efter aftale – undtagen mandag Har orlov i perioden 1/9-30/11 Jørgen Tjelle Holm

Babysalmesang, Mie Færch E-mail: miefaerch@hotmail.com

Menighedsrådets formand, Jette Maksten Tlf.: 40 29 40 88 Email: jettemaksten@hotmail.com

Kirkeværge, Martin Tygesen Tlf.: 23 84 77 74

Præstevikar indtil 30/11 Tlf.: 60 22 66 45 Kirkebladets redaktion, Sognediakon, Erna Nielsen Tlf.: 22 18 20 00 E-mail: en@ansgarskirken.dk Træffes efter aftale.

Stefan Maksten (ansv. redaktør) E-mail: kirkeblad@ansgarskirken.dk

Tryk: Novagraf A/S, tlf. 96 35 77 77

|

11


Treenigheds meditation v/Sognepræst Uffe Kronborg Den berømte ikon af den russiske maler, Andrei Rublev, har vi gengivet på forsiden af dette kirkeblad. I Ansgars Kirkens bedehjørne, fremme til højre i kirkens ene side, står også en lille reproduktion. Ikonen er malet i 1400 tallet, og er inspireret af den bibelske beretning fra 1 Mos 18,1-15: Abraham og Sara får besøg af 3 vandringsmænd, andre gange refereret til som 3 engle. Læg mærke til indledningen: Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for Abraham. Det er Gud Herren selv, der er kommet på besøg. Ja, gammel kristen fortolkningstradition: De tre mænd = treenigheden, Faderen, Sønnen og Helligånden. På ikonen ser vi 3 mænd med vandringsstave/ scepter. Med englevinger og glorier. De former en cirkel, i fuldendt harmoni, og de læner sig imod hinanden: Symbol på Treenighedens fuldkomne fællesskab og kærlighed. De 3 personer har forskellige farver og symboler: Englen til højre har himmelsk blå og livgivende grønt = Helligånden.

Englen i midten har brunrød tunika, menneske og himmelsk blå = Jesus Kristus, menneske og Gud. Englen til venstre det blå himmelske er næsten skjult = Gud Fader, som er usynlig for os. Men englen i midten læner sig imod ham og viser, hvem han er: Jesus åbenbarer Gud. I midten af ikonen ser vi kalken på bordet, som velsignes = alterkalk. I centrum står derfor Jesu offerdød. Selvhengivelsen på korset, troen på Jesus der giver os syndernes forladelse og det evige liv. Afgørende detalje: Fuldendt harmoni – alligevel venter de tre på noget. Der er en ledig plads ved bordet. Som iagttager er vi inviteret med. Der er en åben plads. Gud kalder på dig og mig: ”Du er ikke alene. Jeg har ikke glemt dig. Jeg elsker dig. Jeg vil give dig af min fred. Kom med dine bekymringer eller skeptiske spørgsmål. Læg al din synd og dit mørke ind i mit lys. Knæl ned ved alterbordet og tag imod Jesu legeme og blod. Lad mig rense dig. Kom og vær med i kærlighedens evige fællesskab. Det er dig, jeg mangler!”

ANSGARS KIRKEN | VESTERBRO 1A | 9000 AALBORG | W W W.ANSGARSKIRKEN.DK

Profile for Stefan Maksten

Kirkeblad oktober - december 2019  

Kirkeblad oktober - december 2019  

Profile for maksten
Advertisement