Page 1

- din lokaklee folke kir KIRKEBLAD FOR ANSGARS SOGN | 1. MAJ - 30. SEPTEMBER 2014 | 86. ÅRG. | NR. 2

2014


2

| INTERVIEW

INTERVIEW MED ØJENLÆGE ANDERS KRUSE:

Tilfældighed eller intelligent designer? Hvordan er det hele egentlig startet? Er livets opståen en tilfældighed i universet, eller står der en intelligent designer, en Gud, bag det alt sammen?


INTERVIEW

Anders Kruse

INTERVIEW v/ Uffe Kronborg Jeg har taget en lille snak med Anders Kruse, der er naturvidenskabeligt uddannet og ofte kommer til gudstjeneste i Ansgars Kirken. Hvad går dit arbejde ud på, Anders? ”Jeg arbejder som øjenlæge på et sygehus og mit specialeområde er kirurgi, hvor jeg særligt arbejder med den bagerste del af øjet. Mine patienter kan fx. være folk, der oplever problemer med nethindeløsning. Oplever du en modsætning mellem din faglighed og din tro? Nej, på ingen måde. I min faglige tilgang arbejder jeg stringent naturvidenskabeligt. Det handler jo om biologi – at forstå sygdommen og hvad der kan bekæmpe den. Her tænker jeg ikke i nogen problemstilling mellem udvikling eller skabelse. Men i øvrigt oplever jeg ingen modsætning mellem at tro på skabelsen og at arbejde ud fra naturvidenskabelige præmisser. Tværtimod, så åbner min faglige viden om øjets kompleksitet faktisk for forundring. En forundring over livet og kroppens fantastiske konstruktion. Fx er hornhindens klarhed perfekt designet. Bindevævssubstansen er vævet på en bestemt måde, så den er gennemsigtig, og det gør, at vi kan se skarpt. Andre steder i kroppen bliver samme bindevævssubstans vævet lidt anderledes til en stærk sene, som eksempelvis achillessenen, der bøjer vores fodled. Er det tilfældigt? Nej! Men evolutionisten vil tale om fremavling af det stærkeste - og den troende vil tale om en intelligent designer, en fantastisk skaber.

Vi kan jo ikke bevise Gud, men heller ikke bevise udviklingslæren eller ”Big Bang”. Afhænger det i virkeligheden af øjet, som ser..? Ja, for tro er altid et valg. Men vi tror ud fra gode grunde. Nogle ting peger i retning af evolution – andre ting tyder på en gud. Men evolution er tolkning ud fra fund – og tolkning ud fra bestemt præmis, hvor gud ikke findes. Man bør derfor være varsom med at snakke om bevis! Og da slet ikke et bevis på, at Gud ikke findes. Udviklingslæren er heller ikke bevist. Jo, vi ser mikroevolution i naturen inden for arten, eksempelvis skifter visse insekter med tiden farve så de tilpasses forandrede omgivelser – men vi ser ikke et dyr bliver til et andet.

"Tværtimod, så åbner min faglige viden om øjets kompleksitet faktisk for forundring. En forundring over livet og kroppens fantastiske konstruktion." Men troen på Gud afhænger også af, hvordan man ser det. Som kristen tolker jeg både livet, naturens storhed og kærligheden som udtryk for Guds kraft. Som vi synger det i en salme: ”Troens øje ser det: Han gir liv og fred.” (DDS 240 v 3). Så hvis nogen spørger dig: hvem tændte lunten på livets første morgen? Så vil jeg svare: Gud – og det tror jeg med både intellekt og følelse. Jeg tror på Gud som himlens og jordens skaber. Og det med både faglighed og naturvidenskabelig integritet i behold. Jeg lukker ikke øjnene for åbenlyse kendsgerninger. Tværtimod er det fuldt legitimt at arbejde som kristen og samtidig være naturvidenskabs mand.

|

3


4

| SOGNEAFTENER

Sogneaftener på en ny måde Ved Anders Jensen Ansgars Kirken har gennem en lang årrække afholdt sogneaftener i Ansgars Salen. Fra efteråret 2014 får disse aftener en anden form og frekvens. Fremover vil vi invitere til 6 årlige sogneaftener. Tre om foråret og tre om efteråret. Ole Råkjær

Sogneaftener placerer sig et sted mellem højskoleaftener af folkelig og oplysende karakter og aftener, hvor den kristne tro og livet som kristen er i fokus. Formålet er at skabe et berigende kristent mødefællesskab især for dem, der har passeret de 50 år. Aftenerne begynder med spisning kl. 18.00. Maden koster 50 kr. og tilmelding til spisning skal ske til kirkekontoret senest fredag kl. 12 før arrangementet finder sted. Ønsker man kun at deltage i møderne, begynder disse kl. 19.30. Alle aftener slutter kl. 21.30 med bøn og en salme fra salmebogen. Sogneaftenerne planlægges af et udvalg bestående af Ane Marie Leergaard, Birgit og Kurt Malmgaard Pedersen, Bente Schüsler, sognemedhjælper Erna Nielsen og sognepræst Anders Jensen. Kirkens præster og sognemedhjælperen medvirker på skift.

Peter Schüsler

Christian Bjørn Krüger

Tirsdag den 2. september kl. 19.30 Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært? Hvad vil det sige ”at være magtesløs med den magtesløse”? Hvordan trøster vi den alvorligt syge? og hvordan kan vi hjælpe hinanden til at være til stede, når vi møder de efterladte efter et dødsfald. OLE RÅKJÆR er hospicepræst ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og vil denne aften dele ud af sin erfaring.

Tirsdag den 7. oktober kl. 19.30 Som 30-årig besluttede ALBERT SCHWEITZER sig for at blive lægemissionær og flyttede til Afrika, hvor han tilbragte resten af sit liv, kun afbrudt af krigen samt rejser til Europa for at rejse økonomiske midler til sit junglehospital. Provst CHRISTIAN BJØRN KRÜGER vil fortælle om en personlighed, som virkelig forstod at gøre en forskel, nationalt og internationalt.

Tirsdag den 4. november kl. 19.30 Fra Händel til Fuzzy. Ansgars Kirkens organist PETER SCHÜSLER og kirkesanger INA DALAGER BOHNSTEDT vil gennem fællessang og musikeksempler fortælle om nogle af musikhistoriens store salmekomponister. Aftenen slutter i kirken, hvor der gives smagsprøver på nogle af komponisternes kendte sange.


|

SommerUDFLUGT Søndag den 15. juni kl. 12.00 Efter gudstjenesten tager vi afsted på den årlige sommerudflugt. Turen går i år til Dronninglund. Vi spiser middag på Dronninglund hotel. Derefter skal vi se kirken, kunstcentret og måske kan vi nå en kort vandretur i storskoven. I eftermiddagens løb bliver der kaffe. Det påregnes at vi er hjemme ca. 18.30. Prisen for deltagelse er 150 kr. Tilmelding til kirkens kontor - tlf. 98 12 32 66 – senest den 10. juni.

MenighedsLEJR Den 22. - 24. august For tredje gang arrangerer Ansgars Kirken en stor fælles menighedslejr. Lejren foregår på Skrødstrup Efterskole. Skolen ligger ca. 50 km syd for Aalborg. Menighedslejren er for hele menigheden – for alle, der kommer i kirken og for alle generationer. I år får vi besøg af Jim Pfrogner, som vil holde bibeltime for os. Derudover vil der være god tid til samvær, hygge, samtaler, god mad og sjove oplevelser. Nærmere oplysninger og program følger.

5


6

| KO N C E R T E R

Koncerter Fredag den 2. maj kl. 20.00:

Ansgar by Night med EP-release concert: Low Key in a Basement Med flerstemmige vokalarrangementer og akustisk setup leverer det fem mand stærke orkester ”Low Key in a Basement” en koncert, hvor teksterne står tydeligt og musikalitet og nærvær er i højsæde. Teksterne tager udgangspunkt i bibelske personer, begivenheder og andre skriftsteder, som sættes i sammenhæng med livet i dag med Jesus som frelser i dets mange aspekter. Sangene leveres med stor tilstedeværelse og alsidigt akkompagnement, hvor alle medlemmer bidrager både instrumentalt og vokalt. Efter at have brugt tiden på at spille koncerter og udvikle materiale har ”Low Key in a Basement” nu været i studiet og indspillet deres debut-EP, som udgives i forbindelse med denne koncert. Der er gratis adgang til koncerten.

Fredag 26. september 2014 kl. 19.30 :

Ansgar by Night og Koncert: “Evangeliet ifølge Bob” 5 erfarne musikere med Jens Lomborg i front fortolker Bob Dylans religiøse sange. Rock-legenden Dylan er mest kendt som den tvivlende samtidspoet, men en personlig oplevelse med kristendommen førte til, at han i 1978 blev døbt. Troen har derfor også sat sig spor i hans gospel-rock sange. Kom derfor, lyt og rock med til Evangeliet ifølge Bob! Der er gratis adgang til koncerten.


PROGRAMMER

Programmer KOINONIA Torsdag den 1. maj kl. 19.30:

"Vi skal alle frem for Guds domstol", Rom 14,7-12 Uffe Kronborg

Torsdag den 15. maj kl. 19.30:

Bønsfællesskab - aftenen før St. Bededag

Torsdag den 12. juni kl. 19.30:

"Hvad enten vi lever eller dør tilhører vi Herren", Rom 14,7-9 Jòn Poulsen

Torsdag den 21. august kl. 19.30: Troen skal være fri af Guds lov (Romerbrevet kap. 7) Johnny Søndberg-Madsen

Torsdag den 4. september kl. 19.30: Hvad er de bibelske kendetegn på en kristen menighed Uffe Kronborg

Torsdag den 18. september kl. 19.30: Møde i Koinonia

Nærmere oplysninger fås hos Jette Maksten, tlf. 40 29 40 88.

Menighedsrådsmøder Tirsdag den 20. maj kl. 19.00 Onsdag den 18. juni kl. 19.00 Torsdag den 14. august kl. 19.00 Onsdag den 24. september kl. 19.00

ONSDAGSKLUB Onsdag den 14. maj kl. 17.00:

UDFLUGT I DET NORDJYSKE. Vi mødes ved Ansgars Kirken. Tilmelding til kirkekontoret 98 12 32 66 senest den 7. maj.

Tirsdag den 2. september kl. 19.30:

FÆLLES SOGNEAFTEN VED OLE RÅKJÆR. Hvordan hjælper vi hinanden, når livet er svært? Hvad vil det sige ”at være magtesløs med den magtesløse”? Hvordan trøster vi den alvorligt syge? og hvordan kan vi hjælpe hinanden til at være til stede, når vi møder de efterladte efter et dødsfald. Ole Råkjær er hospicepræst ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg og vil denne aften dele ud af sin erfaring. BEMÆRK UGEDAGEN! Kontaktperson: Martha Jakobsen, tlf. 98 18 75 60

Sorggruppe for voksne Kontaktperson: Erna Nielsen, tlf. 22 18 20 00.

|

7


8

| G U D S TJ E N E S T E R

Gudstjenester Maj

Anders Jensen

Lørdag   3. maj: Kl. 10.00 AJ

Uffe Kronborg

Lena Bentsen

Konfirmation. J-klasserne Kærbyskolen

Søndag   4. maj: Kl. 09.00 AJ 2. s.e. påske Konfirmation. Vester Mariendal Skole Kl. 11.00 UK Konfirmation. Vester Mariendal Skole Søndag 11. maj: Kl. 09.00 UK 3. s.e. påske Konfirmation. Filipskolen Kl. 11.00 AJ Konfirmation. Skipper Clement Skolen og Den Internationale Skole Tirsdag 13. maj: Kl. 19.30 LB

Korshærsgudstjeneste***

Fredag

Bededag

16. maj: Kl. 10.30 UK

Søndag 18. maj: Kl. 10.30* UK

4. s.e. påske

Søndag 25. maj: Kl. 10.30 AJ

5. s.e. påske

Torsdag 29. maj: Kl. 10.30 AJ

Kristi Himmelfarts dag

Juni

Søndag   1. juni: Kl. 10.30* AJ

6. s.e. påske Go' søndag**

Søndag   8. juni: Kl. 10.30 UK

Pinsedag

Mandag   9. juni: Kl. 10.30 AJ

2. pinsedag

Tirsdag 10. juni: Kl. 19.30 LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag 15. juni: Kl. 10.30 UK

Trinitatis

Efter gudstjenesten udflugt

Søndag 22. juni: Kl. 10.30 Svend Erik Larsen 1. søndag e. trinitatis Søndag 29. juni: Kl. 10.30 LB

Juli

2. søndag e. trinitatis

Søndag   6. juli:

Kl. 10.30 AJ

3. søndag e. trinitatis

Tirsdag   8. juli:

Kl. 19.30 LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag 13. juli:

Kl. 10.30 AJ

4. søndag e. trinitatis

Søndag 20. juli:

Kl. 10.30 AJ

5. søndag e. trinitatis

Søndag 27. juli:

Kl. 10.30 UK

6. søndag e. trinitatis


G U D S TJ E N E S T E R |

August

Søndag   3. august:

Kl. 10.30* UK

7. søndag e. trinitatis

Søndag 10. august:

Kl. 10.30* UK

8. søndag e. trinitatis

Tirsdag 12. august:

Kl. 19.30

LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag 17. august:

Kl. 10.30

AJ

9. søndag e. trinitatis

Søndag 24. august:

Kl. 10.30

UK

10. søndag e. trinitatis

Søndag 31. august:

Kl. 10.30

UK

11. søndag e. trinitatis

Søndag   7. september: Kl. 10.30* UK

12. søndag e. trinitatis

Tirsdag   9. september: Kl. 19.30

LB

Korshærsgudstjeneste***

Søndag 14. september: Kl. 10.30

Vikar

13. søndag e. trinitatis

Søndag 21. september: Kl. 10.30

UK

14. søndag e. trinitatis

Søndag 28. september: Kl. 10.30

Vikar

15. søndag e. trinitatis

September

Go' søndag**

Høstgudstjeneste

Under Anders Jensens studieorlov (1. september - 30. november) ansættes en vikar. Dette vil blive annonceret på hjemmesiden. På almindelige søndage – undtagen i skoleferier – er der børnekirke for forskellige aldersgrupper under prædikenen. Efter gudstjenesten kl. 10.30 er der kaffe, te og juice i våbenhuset.

*

Gudstjenesten bliver optaget og udsendt af LUMI Radio samme aften kl. 19.30. Den genudsendes den følgende søndag kl. 14.00.

**

Go' Søndag er et tilbud om at fortsætte samværet efter gudstjenesten. Det er for alle aldersgrupper og der vil hver gang være en let frokost.

***

Ved korshærsgudstjenester er der fællesspisning kl. 18.30. Der er kaffe efter gudstjenesten.

Gudstjenester på plejehjemmene: KÆRBY HVILEHJEM:

GUNDORFSLUND:

BIRKEBO:

7. maj:

AJ

6. maj:

AJ

27. maj:

UK

22. maj:

UK

4. juni:

AJ

3. juni:

AJ

24. juni:

UK

26. juni:

UK

2. juli:

AJ

1. juli:

AJ

22. juli:

UK

24. juli:

UK

6. august:

UK

5. august:

UK

26. august:

UK

28. august:

UK

3. september:

Vikar

2. september:

Vikar

23. september: UK

25. september: UK

Gudstjenesterne holdes i festsalen kl. 10.30. Der er samvær med kaffe.

Gudstjenesterne holdes kl. 14.30. Der er samvær med kaffe.

Gudstjenesterne holdes i festsalen kl. 14.00. Der er samvær med kaffe.

Gudstjenesterne holdes i aktivitetscentret kl. 14.00. Der er samvær med kaffe.

EGESTADSHUS:

9


10

| AKTIVITETER

Aktiviteter for børnene Mini-, børneog juniorkirke

Alle almindelige søndage, undtagen i skoleferier, er der ved højmessen kl. 10.30 et kort samvær for børn med sang og bibelfortælling under prædikenen. Minikirke: for børn i alderen 0-3 år Børnekirke: for børn i alderen 3-10 år Juniorkirke: for børn i 3. kl. til og med 6. kl. (der er juniorkirke ca. 1 gang om måneden)

Børneklub for 4-10 år

Vi synger, leger og lytter og meget meget mere. Vi mødes hver fredag kl. 16.30 til 17.30 i kirkens underetage (bortset fra fredage, hvor der er skoleferie). Følg med i programmet på www.ansgarskirken.dk. Kontakt: Ruth Malmgaard, tlf. 98 14 23 22.

Legestue for 0-6 årige

Ansgars Kirkens Legestue er for 0-6 årige børn og deres forældre, bedsteforældre eller hvem barnet ellers kan følges med. Hver torsdag kl. 10.00 - 12.30 i kirkens underetage. Dog ikke i skolernes ferier. Kom og vær med! Yderligere oplysninger hos Erna Nielsen, tlf. 98 13 58 70.

Babysalmesang

For babyer mellem 3 og 9 måneder sammen med deres mor eller far. Nærmere oplysninger fås hos sognemedhjælper Erna Nielsen på tlf. 22 18 20 00.

Ansgars Kirkes børne- & ungdomskor

Sangglade børn og unge kan søge optagelse i et af de nævnte kor ved henvendelse til korleder Dorthe Græsborg, tlf. 28 59 93 40 eller organist Peter Schüsler, tlf. 22 44 39 48.

FDF Kærby

Mødested: Padevænget 4 Puslinge 0. kl. - 1. kl. Tirsdag kl. 18.00 - 19.30 Tumlinge 2. kl. - 3. kl. Tirsdag kl. 18.00 - 19.30 Pilte 4. kl. - 5. kl. Mandag kl. 18.30 - 20.00 Væbnere 6. kl. - 7. kl. Onsdag kl. 19.00 - 21.00 Seniorvæbnere Kontakt kredsen Kontaktperson: Lars Ø. Christensen tlf. 25 27 06 79 eller e-mail kaerby@fdf.dk. Besøg vores hjemmeside www.fdf.dk/kaerby.


A DRESSER

ADRESSER ANSGARS KIRKENS KONTOR

Sognepræst, Anders Jensen

Vesterbro 15, 9000 Aalborg. Tlf. 98 12 32 66 Fax 98 12 39 89 E-mail: kontor@ansgarskirken.dk

Sønder Allé 53, 9000 Aalborg Tlf.: 98 77 06 86 Fax 98 77 06 85. E-mail: anje@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 samt efter aftale – undtagen fredag. Anders Jensen har orlov i perioden 1/9 - 30/11 2014. Kontakt evt. kirkekontoret.

Åbent hverdage kl. 9-13. Desuden torsdag kl. 17-18. Kordegn, Lisbeth Kristoffersen (tlf. privat 98 82 10 56) Kordegn, Jenny Nielsen ANSGARS KIRKEN Tlf. 98 13 58 25 E-mail: kirketjener@ansgarskirken.dk Kirketjener, Birthe Børgaard (tlf. privat 98 26 03 05) Kirketjener, Linda Andreasen Sognepræst, Uffe Kronborg Kærlundsvej 14, 9000 Aalborg Tlf.: 98 12 36 17 Fax 98 12 36 39 E-mail: ufk@ansgarskirken.dk Træffes bedst kl. 11.30 - 12.30 samt efter aftale – undtagen mandag.

Ved fødsel

Korshærs- & arresthuspræst, Lena Bentsen Julivej 30, 9270 Klarup Tlf.: 98 12 36 58 Mobil 24 40 62 04 E-mail: lmb@km.dk Træffes bedst kl. 12.00 - 13.00 eller efter aftale – undtagen lørdag Sognemedhjælper, Erna Nielsen Tlf. 98 13 58 70 eller mobil 22 18 20 00 E-mail: en@ansgarskirken.dk Træffes efter aftale.

En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse af fødslen. Jordemoderen sender besked om fødslen til moderens bopælssogn. Hvis I som barnets forældre ikke er gift med hinanden, har I mulighed for at få faderskabet registreret. Dette kan ske ved, at I afgiver en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage efter barnets fødsel. Omsorgs- og ansvarserklæringen afgives digitalt via www.borger.dk. Aftale om dåb træffes med kirkekontoret, som henviser til den præst, der har den gudstjeneste, hvor dåben skal finde sted.

Organist, Peter Schüsler Tlf.: 22 44 39 48 E-mail: ps@ansgarskirken.dk Korleder, Dorthe Græsborg Frederiksen Tlf. 28 59 93 40 Menighedsrådets formand, Jesper Malmgaard Mylius Erichsens Vej 37, 9210 Aalborg SØ Tlf. 98 14 23 22 Email: jm@ansgarskirken.dk Kirkeværge, Martin Tygesen Tlf. 23 84 77 74 Kirkebladets redaktion Stefan Maksten (ansv. redaktør) E-mail: kirkeblad@ansgarskirken.dk Tryk: PRinfo Aalborg, tlf. 98 18 98 99

Ved bryllup

Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret, der henviser til en af præsterne.

Ved dødsfald

De pårørende kan henvende sig til kirkekontoret og her træffe aftale om tid og sted for bisættelsen/ begravelsen. Kirkekontoret henviser til en af præsterne. Man kan også henvende sig direkte til en af præsterne.

|

11


Vedvarende adresseændring meddeles til Ansgars Kirkens kontor

ANSGARS KIRKEN | VESTERBRO 1A | 9000 AALBORG | WWW.ANSGARSKIRKEN.DK

DEN NYE JORD ANDAGT ved Sognepræst Uffe Kronborg Det kristne håb handler om et liv efter døden. Eller mere præcist: et evigt liv, som allerede er begyndt nu, og som døden ikke afslutter. Døden bliver kun en parentes i forhold til opstandelsen fra de døde. Vi skal opstå, som Jesus opstod. Vi skal blive levende og få ånd, sjæl og krop tilbage – ligesom Jesus efter sin død blev levende påskemorgen og fik ånd, sjæl og krop tilbage. Vi synger sådan om håbet: ”Som han opstod, skal vi opstå. Halleluja!” (DDS 222 v 8) – og så samler vi håbet som et koncentrat i kirkens trosbekendelse: ”Vi tror på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.” Den kristne tro på det evige liv kaldes ofte håbet om at komme i himlen. Men det er faktisk ikke præcist nok. At komme i himlen lyder jo ganske ”luftigt” og ikke særlig konkret. Derfor har mange også fået en opfattelse af, at kirken taler om en himmelsk sjæletilværelse med skyer, englevinger og harpemusik. Og en sådan tilværelse kan være vanskelig at glæde sig til. Er det noget at håbe på? Det lyder jo ganske kedeligt, og så skal det endda vare ved i en evighed...

Men hvordan ser det så ud, det evige liv? Jo, Bibelen taler om en ny himmel og en ny jord (fx Es 65,17 og Åb 21,1). Vores forventning om det liv, Jesus har frelst os til, må derfor få lov at være ganske konkret. Det er et konkret fysisk liv. Vi skal opstå – ikke som stjerner på himlen eller som englevæsener. Nej, forventningen og glæden er, at vi skal opstå med krop og sjæl, så vi kan kende hinanden igen. Så vi igen kan glæde os over naturens vidundere, den milde forårsvind, god musik og udsøgt mad.

"Vi skal opstå – ikke som stjerner på himlen eller som englevæsener. Nej, forventningen og glæden er, at vi skal opstå med krop og sjæl, så vi kan kende hinanden igen." Som den første skabelses morgen hvor alt var perfekt og godt – sådan ser vi frem til en ny skabelsens morgen, hvor alt bliver perfekt og godt. Det er Paradisets genoprettelse. Og denne gang uden risiko for et syndefald og ødelæggelse. Det er kirkens håb, det er menneskehedens håb, det er hele skabningens håb. Lad os derfor følge denne Jesus, som har brudt dødens forbandelse og åbnet frelsen op for os. Lad os tro på denne Jesus, som ønsker at tage os ved hånden og føre os gennem livet, døden og en glædelig opstandelse. For det er ”efter hans løfte vi venter nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor” (2. Pet 3,13).

Ansgars sogn maj sept 2014 ebook  

Kirkeblad for Ansgars Sogn for maj - september 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you