Page 1

9.30 - 10.45: Terugblik en stand van zaken Welkomstwoord Kristel Beyens, VUB Van Lejeune tot Turtelboom: zoeklicht op de strafuitvoering, Tom Daems, UGent Het wettelijk kader voor geleidelijke terugkeer naar de maatschappij, Yves Van Den Berge, HvB Gent & Frank Verbruggen, KU Leuven 10.45 - 11.15: Koffiepauze

11.15 - 12.45: Empirisch onderzoek Beslissingsprocessen betreffende uitgaansvergunningen en penitentiair verlof, Luc Robert & Benjamin Mine, NICC Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor voorwaardelijke invrijheidstelling, Eric Maes & Carrol Tange, NICC De strafuitvoeringsrechtbank, het streven naar re-integratie en het risico op recidive, Veerle Scheirs,VUB 12.45 - 13.45: Lunch


13.45 - 15.15: Paneldebat: Het werkveld aan het woord Moderator: Kristel Beyens, VUB Panelleden: Rudy Vandevoorde, gevangenisdirecteur, centrale penitentiaire administratie Freddy Pieters, voorzitter Nederlandstalige strafuitvoeringskamer Brussel Sara Goossens, directeur Justitiehuis Gent Nathalie Buisseret, advocaat Ann Castrel, beleidsmedewerker CAW Antwerpen 15.15 - 15.45: Slotlezing De Commissie Holsters dan toch buitenspel?, Sonja Snacken, VUB 15.45 - 17.00: Receptie

Exit gevangenis programma