Page 1

Langgestrafte veroordeelden in de SURB-wachtkamer voor VI Eric MAES & Carrol TANGE

Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie


Databron en onderzochte populatie ‘Module SUR’ SIDIS-Griffie (DGEPI) VI-kandidaten (procedure VI) tussen 1/2/2007 en 27/9/2012 (data-extractie) Eerste detentie met geregistreerde SURB-beslissing over VI 7.508 veroordeelden

10.568

GEDETINEERDE 11.968

DETENTIE

DETENTIE

7.508

PROCEDURE 8.274

TE01 129.719

CODE_REGLE minstens 1 beslissing SURB

DETENTIE


Analyses Hoe ziet de populatie VI-kandidaten er uit? PROFIEL En welk parcours hebben ze afgelegd? POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE 7.508

IEL F O PR


Analyses

Hoeveel van deze VI-kandidaten zijn nog niet vrij?

POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE 7.508

NIET-VRIJ


Analyses

Hoeveel van deze VI-kandidaten zijn wテゥl vrij?

POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE 7.508

VRIJ ('afgeschreven')

NIET-VRIJ


Analyses Hoeveel ‘afgeschreven’ veroordeelden gingen vrij op VI? POTENTIËLE VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE 7.508

VRIJ ('afgeschreven')

EFFECTIEVE VI-POPULATIE

VI

NIET-VRIJ


Analyses Hoeveel veroordeelden kwamen op een andere manier vrij? POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE 7.508

NIET-VRIJ

VRIJ ('afgeschreven')

EFFECTIEVE VI-POPULATIE

VI

ANDERE (vnl. strafeinde)


Analyses Verschillen VI-kandidaten en effectieve VI-ers van elkaar (= kansen op VI)? POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

POTENTIテ記E VI-POPULATIE

DETENTIE 7.508

IEL F O PR VRIJ ('afgeschreven')

EFFECTIEVE VI-POPULATIE

VI

NIET-VRIJ

ANDERE

(vnl. strafeinde)


Analyses Hoelang zitten VI-ers effectief? POTENTIテ記E VI-POPULATIE

GEDETINEERDE

DETENTIE

POTENTIテ記E VI-POPULATIE

7.508

VRIJ ('afgeschreven')

EFFECTIEVE VI-POPULATIE

VI

NIET-VRIJ

ANDERE

(vnl. strafeinde)

TERMIJNEN


Kenmerken van VI-kandidaten Socio-biografisch profiel: 

Geslacht: overwegend mannen (3,4% vrouwen) Nationaliteit/geboorteland: 25,8% niet-Belgen 22,2% geboren i/h buitenland 30Leeftijd: gemidd. 33,0 j. / mediaan 31 j. min. 16 j. / max. 78 j. 60,5% 18-34 j. < 18 j. (n=45)

25 20

% 15 10 5 0 < 18 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Leeftijdscategorie

65+


Kenmerken van VI-kandidaten Jaar opsluiting  

79,1% in jaren 2004-2010 1972 Slinkende kans op vrijstelling naarmate ver verwijderde datum van opsluiting (10/37 VI bij opsluiting in 1990 of daarvoor) 1200 1047 999 954

1000 871

861

800 626

N 600

578

355

400 271

200 1

3

1

1

5

5

2

1

5

75 97 41 38 46 54 23 17 14 10 3

138

182

179 5

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0

Jaar


Kenmerken van VI-kandidaten Wettelijke toestand (strafcategorie) 

Grootste groepen: 3-5 j. en 5-7 j. Correctioneel +15 j. (n=185) - LL (n=203)

corr. > 15 j. 2.5% corr. > 10 - 15 j. 6.0%

tijd. crim. 8.0%

levenslang 2.7%

 Penitentiaire antecedenten 

corr. > 3 - 5 j. 40.5%

corr. > 7 - 10 j. 14.9%

 corr. > 5 - 7 j. 22.9%

Gering aantal ‘penitentiair primairen’ (15,6%) Kleine groep (6,4%) > 10 antecedenten Verschillen naargelang strafcategorie Correctioneel +15 j.: omzeggens allemaal mét penitentiaire antecedenten Levenslang: meer heterogeen (34,0% ‘primairen’)


Brugge

Gevangenis

Berkendael

Dinant

Antwerpen

Marneffe

St. Hubert

Hoogstraten

Wortel

Nivelles

Leuven Hulp

Huy

Verviers

Ieper

Forest / Vorst

Namur

Merksplas

Gent

Lantin

Mons

Mechelen

Dendermonde

Jamioulx

Arlon

Andenne

Ruiselede

Leuven Centraal

Turnhout

Hasselt-nieuw

Oudenaarde

Tournai

Ittre

%

St. Gillis / St. GillesGFC TongerenGFC St. Hubert

Parcours van VI-kandidaten

 VI-advies gevangenisdirectie Eerste advies vaak negatief (80,0%) Variaties naargelang strafinrichting

70

60

50

40

30

20

10

0


Parcours van VI-kandidaten VI-advies gevangenisdirectie  

Eerste advies vaak negatief Variaties naargelang strafinrichting Evoluties in advies ĂŠĂŠn uitgebracht advies (34,7% op totaal) 100,0 90,0 80,0 70,0

61,6

60,0

% 50,0 40,0

38,4

30,0 20,0 10,0 0,0 Enige POS(-POS)

Eerste en laatste POS-NEG

NEG-POS

Totaal NEG(-NEG)


Parcours van VI-kandidaten VI-advies gevangenisdirectie  

Eerste advies vaak negatief Variaties naargelang strafinrichting Evoluties in advies meerdere adviezen (65,2% op totaal) 100,0 90,0 80,0 70,0

66,3

61,6

60,0

% 50,0 40,0

38,4

30,0

23,6

20,0 6,0

10,0

4,1

0,0 Enige POS(-POS)

Eerste en laatste NEG-POS

POS-NEG

Totaal NEG(-NEG)


Parcours van VI-kandidaten VI-advies gevangenisdirectie  

Eerste advies vaak negatief Variaties naargelang strafinrichting Evoluties in advies globaal 32,6% positief als enig/(voorlopig) laatste advies 100 90 80 70

66,3

61,6

64,6

60

% 50 40

38,4

30

23,6 17,2 15,4

20 6,0

10

4,1

2,7

0 Enige POS(-POS)

Eerste en laatste NEG-POS

POS-NEG

Totaal NEG(-NEG)


Parcours van VI-kandidaten â&#x20AC;&#x2DC;Intermediaireâ&#x20AC;&#x2122; regimes (BD, ET) 

Toepassing BD eerder beperkt (14,0% ooit BD) Relatief groot aandeel ET in niet onbelangrijke mate na eerste beslissing over VI 60,0

50,0

40,0

% 30,0 20,0

10,0 36,3

12,0

29,8

0,0 ALL

VI

Populatie ET binnen detentie

ET eerste VI-beslissing

ET laatste toestand


Vrij of (nog) niet vrij?

Niet-vrij 26,3%

Vrij 73,7%


Modaliteit van invrijheidstelling?

Niet-vrij 26,3%

Vrij 73,7%

Voortvluchtig 1,2%

Overlijden 0,7%

Vrij-reden Andere onbekend 2,0% 0,2%

SE 30,0%

VI 65,8%


Verschillen tussen VI-kandidaten en VIers Ondervertegenwoordiging in VI-populatie (of: minder kans op invrijheidstelling en/of VI) van: 

mannelijke veroordeeldenin eigen land geboren Belgische en in het buitenland geboren veroordeelden met vreemde nationaliteitjongste en oudste leeftijdsgroepen --- in het bijzonder min 18-jarigen ‘slechts’ xxx vrijzeer lang gestrafte veroordeelden minder rooskleurige uitkomsten voor corr. + 15 j. en levenslangveroordeelden in gesloten inrichtingenveroordeelden met meerdere penitentiaire antecedentenveroordeelden met negatief advies als eerste adviesveroordeelden die niet genoten van een ‘intermediair’ regime (met name ET)


Verschillen tussen VI-kandidaten en VIers â&#x20AC;&#x2DC;Intermediaireâ&#x20AC;&#x2122; regimes (BD, ET) 

Aandeel ET vooral sterk aanwezig bij VI 60,0

50,0

40,0

% 30,0 20,0

10,0 36,3

12,0

29,8

53,3

22,4

50,0

0,0 ALL

VI

Populatie ET binnen detentie

ET eerste VI-beslissing

ET laatste toestand


Verschillen tussen VI-kandidaten en VIers ‘Intermediaire’ regimes (BD, ET) vs. ‘gewoon’ regime 

Dalend aandeel (bij VI) van BD en ‘gewoon’ regime als uitstroomregime

70,0 60,0 50,0

%

40,0 30,0 BD

20,0

Gewoon

10,0 0,0 2007

2008

2009

2010

Jaar

2011

2012


Verschillen tussen VI-kandidaten en VIers ‘Intermediaire’ regimes (BD, ET) vs. ‘gewoon’ regime 

Sterke groei (bij VI) van ET als uitstroomregime

70 60 50

%

40 30

BD

20

ET

10

Gewoon

0 2007

2008

2009

2010

Jaar

2011

2012


Termijnen bij VI Relevante termijnen 

Uit te zitten detentietijd (gem.):

2.736,4 dagen (7,4 jaar)Uit te zitten detentietijd tot toelaatbaarheid VI (gem.):

956,1 dagen (2,6 jaar)Daadwerkelijk uitgezeten detentietijd tot VI (gem.):

1.387,8 dagen (bijna 4 jaar)

 50,7% van de totale detentietijd van alle veroordeelden samen effectief ondergaan (gemiddelde van individueel berekende percentages: 55,7%)


Termijnen bij VI Overschrijdingstermijn VI-toelaatbaarheidsdatum Verschil VRIJ - TOELAATBAAR Gemiddelde Bereik Mediaan Minimum Maximum Percentielen

(mediaan)

(in dagen) in maanden 431,7 4.793,0 303,5 -13,0 4.780,0

10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90

28,0 65,0 91,0 127,0 218,0 303,5 400,0 507,5 563,0 653,0 950,5

(= datum invrijheidstelling - datum toelaatbaarheid) n=3.644: incl. 4 negatieve waarden (max. -13)

in jaren

14,4

1,2

10,1

0,8

159,3

13,1


Termijnen bij VI Variaties overschrijdingstermijn (enkele voorbeelden): 

leeftijd (min 18 jaar)strafcategorie uitstroomregime SURBLevenslang

1467,6

Tijd. crim.

Strafcategorie713,9

> 15j.

944,9

> 10 - 15j.

602,0

> 7 - 10j.

508,2

> 5 - 7j.

359,0

> 3 - 5j.

268,8 0

200

400

600

800

Aantal dagen

1000

1200

1400

1600


Termijnen bij VI Variaties overschrijdingstermijn (enkele voorbeelden): 

leeftijd (min 18 jaar)strafcategorie uitstroomregime SURB

 


Termijnen bij VI Variaties overschrijdingstermijn: 

leeftijd (min 18 jaar)strafcategorie uitstroomregime SURB700 579,1

600

Aantal dagen461,3

500 400 300 200

330,0

501,5

466,0

503,0 423,5

341,0

372,0

383,0

276,2 177,5

100 0 Antwerpen

Luik

Bruxelles FR

Gent

SURB Gemiddelde

Mediaan

Bergen

Brussel NL


Samengevat: enkele reminders Belangrijkste resultaten 

AdviesParcours regimesKansen op VI (op relatief kortere termijn) groepen met minder gunstige perspectievenAandeel strafeinde

 Verdere analyses 

rekening houden met verschillen in termijn van â&#x20AC;&#x2DC;vrijstelbaarheidâ&#x20AC;&#x2122;multivariate analyses (bepalen van onafhankelijke invloed - controle voor verschillen)integratie bijkomende variabelen (art. 59 UV-PV, misdrijven, â&#x20AC;Ś)

Eric maes  
Eric maes  
Advertisement