Page 1

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 2005 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΒΙΒΛΙΟ)

Κεφάλαιο 1: 1.1-1.7 Κεφάλαιο 7: 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2, 7.5, 7.6 Κεφάλαιο 8: 8.1, 8.3 Κεφάλαιο 9: 9.1, 9.2 Κεφάλαιο 10: 10.1 Κεφάλαιο 11: ΟΛΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΑΣΠΡΟ)

ΚΑΙ ΟΝΕ

Κεφάλαιο 1: ΟΛΟ Κεφάλαιο 3: 3.8 Κεφάλαιο 5: 5.2, 5.3, 5.6, 5.7

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΤΕΣΤ, ΟΠΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΖΕΙ ΤΡΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΝΕ- .


ΒΑΣΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Για να δώσουμε μια απαντήσει σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε στα ακόλουθα τρία ερωτήματα: 1. Ποιο είναι το οικονομικό πρόβλημα – Στόχοι οικονομικής πολίτικης 2. Ποια είναι τα σημαντικότερα αίτια του- Θεωρία οικονομίας 3. Τι είναι δυνατόν και κοινωνικά επιθυμητό να γίνει για την αντιμετώπιση τους- Μέσα Από την στιγμή που ένα πρόβλημα αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση ως πρόβλημα, τότε αποτελεί σκοπό της οικονομικής πολιτικής. Μετά ακολουθεί η ερώτηση αυτών που το δημιούργησαν και στο τέλος χρησιμοποιούμε όσα μέσα έχουμε για να το αντιμετωπίσουμε.

ΦΟΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Όσοι ασκούν οικονομική πολιτική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

ονομάζονται

ΦΟΡΕΙΣ

ΤΗΣ

 Δημόσιοι o Κυβέρνηση: Είναι αυτή που παίρνει κυρίως τις αποφάσεις για τους φορείς οικονομικής πολιτικής. o Κοινοβούλιο: Είναι αυτή που παίρνει κυρίως τις αποφάσεις για το βασικό οικονομικό πρόβλημα κάθε χώρας που είναι προϋπολογισμός. o Κεντρική Διοίκηση:Κεντρικές υπηρεσίας, υπουργεία  Μη θεσμοθετημένα: Οι υπηρεσίες κατέχουν την πληροφόρηση και την παρέχουν στους υπουργούς.  Θεσμοθετημένα

 Μη δημόσιοι o Πολιτικά Κόμματα: Μπορεί να είναι και αυτά που είναι εκτός βουλής. o Οργανωμένες Ομάδες: Εργατικά συνδικάτα.


o Υπερεθνικοί οργανισμοί ή Εξωτερικοί ως προς την χώρα παράγοντες Η οικονομική πολιτική χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 1. Δημοσιονομική πολιτική 2. Νομισματική πολιτική a. Κυκλοφορία του χρήματος b. Επιτόκια Αν το Δημοσιονομικό έλλειμμα φτάσει για την χώρα το 3% τότε εφαρμόζεται η διαδικασία του προστύμματος- όπου το πρόστιμο το παίρνει η χώρα που δεν έχει έλλειμμα. Στον τομέα της Νομισματικής πολιτικής στις χώρες- μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης, δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο η κυβέρνηση. Οι εξωτερική ως προς την χώρα παράγοντες αυξάνονται διαχρονικά ως προς την αύξηση της εξωτερικής πολιτικής.


ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ Οι τιμές είναι μηνύματα από τους καταναλωτές στους παραγωγούς για το που να στρέψουν την παραγωγή τους. Η σταθερότητα του γενικού επιπέδου των τιμών αναφέρεται στον πληθωρισμό.  Η τάση συνεχιζόμενης και αυτοτροφοδοτούμενης ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών. Τα τρία στοιχεία της έννοιας του πληθωρισμού:  Αναφέρεται στο γενικό επίπεδο των τιμών – και όχι στις κατ’ ιδίαν τιμές των αγαθών. Αύξηση ή πτώση των τιμών είναι φυσιολογική στην αγορά.  Είναι μια τάση να συνεχίζεται η αύξηση των τιμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί πληθωριστικές προσδοκίες –και οι παραγωγοί και οι εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις.  Είναι μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία. Από κάποιο σημείο και μετά συνεχίζει μόνη της – αυξάνονται και τα υπόλοιπα αγαθά. Το φαινόμενο του πληθωρισμού το μετράμε με: αριθμοδείκτες.  >> Ο σημαντικότερος δείκτης είναι ο δείκτης τιμών του καταναλωτή. Κάθε ορισμένο χρονικό διάστημα γίνονται έρευνες στις οικογένειες χωρίς να μας απασχολεί ο αριθμός των μελών ρωτώντας τους τι αγαθά αγοράζουν με το εισόδημα που έχουν. ΠΧ: Διατροφή 100 Ένδυση 50 Μεταφορά 20 Έτσι καταλαβαίνουμε τι ξοδεύει ο μέσος καταναλωτής ποσοτικά για τις ανάγκες του-ανά κατηγορία αγαθών. Οι δαπάνες των αγαθών μεταβάλλονται βάση της ποσότητας ( q ) και της τιμής ( p). Άρα κοιτάμε μόνο την μεταβολή των τιμών σε συγκεκριμένες ποσότητες. Οι ποσότητες αυτές είναι: Συντελεστές στάθμευσης Πχ. Διατροφή, ποτά, στέγαση, μεταφορές κ.α.


Διατροφή Μεταφορές

1995 437,5 60,4

1999 184 132

Η διατροφή το 1995 επηρεάζει περισσότερο τον πληθωρισμό και οι μεταφορές περισσότερο το 1999 Η διαδικασία αυτή ονομάζεται μεταβολή των καταναλωτικών προτύπωνγι’ αυτό και οι αυξήσεις των ειδών διατροφής δεν επηρεάζουν τον πληθωρισμό- δηλαδή φανερώνει την σταθερή ποσότητα που αγοράζουμε στα αγαθά. Συμπεραίνουμε ότι ο δείκτης τιμών του καταναλωτή δεν εξαρτάται μόνο από τις αυξήσεις των τιμών αλλά και από την σχετική σημασία που έχουν αυτές στον πληθωρισμό. Όσο πιο μεγάλος είναι ο συντελεστής στάθμευσης τόσο πιο πολύ αυξάνεται η βαρύτητα του αντίστοιχου δείκτη.

SOS: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ SOS: ΑΝΑΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ  ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ >> δείκτης τιμών χονδρικής πώλησης Όταν μεταβάλλονται οι τιμές χονδρικής πώλησης ( κυρίως η αύξηση τους ) θα αυξηθούν και οι τιμές της λιανικής πώλησης. >>Έμμεσος αποπληθωριστής του ΑΕΠ- ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Χρησιμοποιείται: μόνο για τις διεθνείς συγκρίσεις του ρυθμού του πληθωρισμού για τις διάφορες χώρες. Δεν συγκρίνει εθνικού δείκτες, γιατί διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών – οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς συγκρίσεις- για συγκρίσεις επειδή έχουμε διαφορετικές ανάγκες σε κάθε μια.


ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Αίτια του πληθωρισμού (ερμηνείες και βασικές προσεγγίσεις του πληθωρισμού): 1. Το αποτέλεσμα πραγματικών καταστάσεων ανισορροπίας Ή 2. Το αποτέλεσμα νομισματικών καταστάσεων ανισορροπίας. Όσον αφορά το αποτέλεσμα να οφείλονται σε πραγματικές καταστάσεις ανισορροπίας διακρίνεται: a. Στη ζήτηση : οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά (κενισιανή προσέγγιση). b. Στην προσφορά : για να μην οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση αλλά στην προσφορά. I. Στους μισθούς : αυξάνονται οι μισθοί και κατ επέκταση οι τιμές II. Στα κέρδη : η σταθερότητα των τιμών έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τα κέρδη των επιχειρήσεων Όσον αφορά το αποτέλεσμα να οφείλονται σε νομισματικές καταστάσεις ανισορροπίας ( η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών). Βασικός σκοπός της συμφωνίας των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σταθερότητα των τιμών που έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Η νομισματική κατάσταση είναι ενιαία. Δεν έχουν ισορροπία για να μην δημιουργούν οι διάφορες χώρες πληθωρισμό. Πως καλύπτεται το δημόσιο έλλειμμα:  Με δανεισμό από τους ιδιώτες (ομόλογα)  Πουλώντας δημόσιες «περιοχές» έχει ως σκοπό του να αυξήσει την κυκλοφορία του χρήματος.

ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ:  ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΤΗΣΗ: E = C + I + G : αναφέρεται σε κλειστή οικονομία Σε κάθε σημείο πάνω στην ευθεία Ε=Υ


Ε= πόσα ζητάμε συνολικά στην οικονομία Υ= Τι παράγουμε συνολικά στην οικονομία

Αν αυξηθεί η ζήτηση: σελίδα 205

Η αύξηση της ζήτησης συνεπάγει την αύξηση του προϊόντος. Βασική κενισιανή προσέγγιση για το πρόβλημα της ανεργίας είναι η αύξηση της ζήτησης και κατ επέκταση η αύξηση του προϊόντος. Αν αυξηθεί το Υ1 σε Υ2 στην πραγματικότητα η αύξηση θα είναι ονομαστική δηλαδή χρηματική ( στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιούσαμε το Υ1 μα στις ασκήσεις θα πάρουμε το Υ2).

 ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ : Όταν αυξάνονται οι μισθοί αυξάνονται πάντα και οι τιμές.

 ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ : Έχουμε σταθερότητα των μισθών , μα και αύξηση των κερδών στις επιχειρήσεις.


ΓΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ: M d = K*P*Y : ονομαστικό εισόδημα P*Y : στην οικονομία P*Y = V : πολλαπλασιαζόμενα αυτά τα δύο μας δίνουν την αξία του κάθε εμπορεύματος χωριστά K : η ζήτηση του χρήματος – είναι ένα ποσοστό Κ του εισοδήματος μας P : τιμή Y : ποσότητα Όσο μειώνεται το Κ, τόσο εκσυγχρονίζεται το τραπεζοπιστωτικό σύστημα (αντικαθίσταται με πιστωτικές κάρτες). Η ζήτηση του χρήματος είναι M d και εξαρτάται από το εισόδημα Η προσφορά του χρήματος είναι M S και είναι δεδομένη => M d= M S Σε κατάσταση οικονομίας M d= M S M=K*P*Y P= ( 1/K*Y) * M Εάν το Κ και το Υ παραμένουν σταθερά τότε ΔΡ/Ρ = ΔΜ/Μ ΔΡ/Ρ είναι ο ρυθμός μεταβολής του επιπέδου των τιμών ΔΜ/Μ είναι ο ρυθμός μεταβολής της ποσότητας του χρήματος

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ: Αν θέλουμε να μην αυξάνονται οι τιμές θα πρέπει ΔΜ/Μ=0 να μην αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος . Αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού: 1st. Οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη 2ο. Επηρεάζει το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας 3ο. Την κατανομή του πραγματικού εισοδήματος και πλούτου

SOS: ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ


ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Όταν έχουμε πληθωρισμό.

 συνδυασμό οικονομικής

στασιμότητας

με

Οικονομική στασιμότητα : όταν στην οικονομία παρατηρούμε μηδαμινές αυξήσεις ή μειώσεις του ΑΕΠ. Η υψηλή ανεργία και ο σταθερός πληθωρισμός μας οδηγεί στον Στασιμοπληθωρισμό. Μέτρα αντιμετώπισης: ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ - αύξηση της ζήτησης -> έχει ως αποτέλεσμα αυξάνεται ο πληθωρισμός - χειροτέρευση ζήτησης έχει ως αποτέλεσμα <- περιορίζουμε την ζήτηση Τα δύο είδη Στασιμοπληθωρισμού :  Στασιμοπληθωρισμός ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Στασιμοπληθωρισμός ΖΗΤΗΣΗΣ 1. Φάση επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας Α->Β 2. Φάση πληθωρισμού Β->Γ Σχήματα προσφοράς και ζήτησης προϊόντος:


Διαχρονικά η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα ΔΕΞΙΑ (όταν αυξάνονται οι ποσότητες των συντελεστών παραγωγής)

Διαχρονικά η καμπύλη ζήτησης μετατοπίζεται προς τα ΔΕΞΙΑ

Διαχρονική μετατόπιση Για να μην έχουμε συνεχή αύξηση : Στον οριζόντιο άξονα βάζω Υ*=Υ/Υf Το μετράω ως προϊόν πλήρους απασχόλησης και γλυτώνω την συνεχή μετατόπιση προς τα δεξιά.


ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: Όπως αναφέραμε υπάρχουν δύο φάσεις που θα τις δούμε αναλυτικά μετέπειτα.

Δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει η καμπύλη ζήτησης με την καμπύλη προσφοράς στο σημείο πλήρους απασχόλησης. Έστω Α(Ρ1,Υ1*), Β(Ρ2,Υ2*) Γ(Ρ3,Υ3*) Το Υ* είναι επίπεδο ποσοστού προϊόντος 1ο. Αυξάνεται η ζήτηση D: D1->D2 , A->B, P αυξάνεται και Υf* αυξάνεται : αυτό ονομάζεται ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Δεν είναι στασιμοπληθωρισμός, μα πληθωρισμός σκέτος. 2ο. Όταν αυξάνονται οι μισθοί και το κόστος εργασίας( αύξηση τιμών πρώτων υλών) η καμπύλη προσφοράς πάει προς τα πάνω, δηλαδή προς τα αριστερά. Δεν αυξάνεται απλά μετατοπίζεται προς τα πάνω. Από Β->Γ, το Ρ2 αυξάνεται σε Ρ3 και το Υf * μειώνεται σε Υ3*.Αυτό ονομάζεται ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ.


ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Λόγω αύξησης του κόστους παραγωγής η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα πάνω S1->S2 , (a:P1, Υf* )-> (b:p2, Y2*).

ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ : Το πρόβλημα ξεκίνησε από την ζήτηση και ήρθε η προσφορά και προσαρμόστηκε. ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Το πρόβλημα ξεκίνησε από την προσφορά και ήρθε η ζήτηση και προσαρμόστηκε.

SOS:ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ SOS:ΕΣΤΩ ΟΤΙ ΑΡΧΙΚΑ Ρ5 ΚΑΙ Υ5* ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ. ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΖΗΤΗΣΗΣ  Κάνουμε ακριβώς το ίδιο σχήμα και τις μετατοπίσεις που έχουμε στον στασιμοπληθωρισμό ζήτησης μα αντί να ξεκινήσουμε από Ρ1 θα ξεκινήσουμε από Ρ5 και αντίστοιχα τα υπόλοιπα νούμερα που θα μας δίνει.


ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ Αλλιώς ορίζεται ως έννοια και αλλιώς μετριέται. ΟΡΙΖΕΤΑΙ: Σχήμα αγοράς εργασίας

Στον κάθετο άξονα βάζουμε τον πραγματικό μισθό W/P. To W είναι το ονομαστικό και το P είναι το επίπεδο των τιμών –αποπληθωρισμένα-. Αυτοί που ζητούν εργασία είναι οι επιχειρήσεις Dn. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν εργασία Sn Όσο αυξάνεται ο πραγματικός μισθός , τόσο αυξάνεται και οι αμοιβή εργασίας- μέχρι να ασχοληθούν όλοι (Α).


Η οριζόντια απόκλιση μεταξύ της καμπύλης προσφοράς και της καμπύλης ζήτησης απεικονίζει την ανεργία. Για να δώ πόσα άτομα θέλουν να εργαστούν κοιτάω την καμπύλη προσφοράς Sn. Για να δώ πόσα άτομα ζητούν οι εργοδότες κοιτάω την καμπύλη ζήτησης Dn. Το σημείο α είναι το σημείο πλήρους απασχόλησης. Ν1 είναι ο αριθμός των ατόμων εργασιακής ηλικίας Ν2 είναι όσοι θέλουν να εργαστούν Στο W/P1 υπάρχει ένα ποσοστό Ν1-Νf που δεν προσφέρονται για εργασία επειδή πιστεύουν ότι είναι πολύ μικρός. Γι’ αυτό δεν τους μετράμε. Ο πραγματικός μισθός παίζει ρόλο στα άτομα που θέλουν να εργαστούν (που μπορεί για κάποιο λόγο να μην μπορούν)γυναίκες-μαμάδες :Παίζει ρόλο στην αγορά εργασίας ο πραγματικός μισθός. Οι Νf δεν επιθυμούν να εργαστούν στο μισθό W/P1. Έστω ότι ο πραγματικός μισθός είναι (W/P2)=>Sn=(0,N3) προσφορά Dn=(0,N2) ζήτηση Η απόκλιση προσφοράς και ζήτησης σημαίνει: (Ν2,Ν3)=βγ=> ανεργία (Ν3,Ν4)=γδ=> άεργοι ή αεργία

SOS: ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΑΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ (ΟΣΟΙ ΕΠΙθΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ). ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΤΑΝ W/P5 ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΕΙΣ


ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΩ ΑΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΣΕ W/P6 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ(Ν6,Ν7).

Σε κάθε πραγματικό μισθό υπάρχουν απασχολουμενοι, άνεργοι και άεργοι.. Οι ανεργία δεν είναι ένα απόλυτο μέγεθος αλλα εξαρτάται αρκετα από τον μοσθό και από τις συνθήκες εργασίας. Όταν αυξάνεται ο βασικός μισθός αυξάνεται και το ποσοστό των πολιτών που ζητάει εργασία και ετσι αυξάνεται η ανεργία. Όσο μεγαλώνει ο μισθός τόσο αργεί να μεγαλώσει και η ανεργία. Όταν μιλάμε για μέγεθος ανεργίας, αναφερόμαστε μόνο στο εργατικό δυναμικό –ποσοστού αυτού-. Το ποσοστό συμμετοχής αυξάνεται όσο αυξάνεται ο ρυθμός ανάπτυξης μιας οικονομίας. Το ότι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας δεν δημαίνει ότι μειώνεται η ανεργία. Γιατί την ανεργία όπως προαναφέραμε την μετράμε με βάση των εργαζομένων του εργατικού δυναμικού.


ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ισοζύγιο πληρωμών: είναι μία λογιστική κατάσταση που απεικονίζει κατά την διάρκεια μια χρονικής περιόδου ενός έτους τις οικονομικές συναλλαγές των κατοίκων μιας χώρας με τους μη κατοίκους τους της. Όχι των ελλήνων με τους ξένους αλλά των ανθρώπων που δεν κατοικούν στην Ελλάδα μα σε άλλες χώρες. Είναι εκφρασμένο σε ευρώ. Χωρίζεται σε διάφορους λογαριασμούς: 1. τρέχουσες συναλλαγές a. αγαθά b. υπηρεσίες c. εισοδήματα d. μεταβιβάσεις 2. χρηματοοικονομικές συναλλαγές 3. τακτοποιητέα στοιχεία Πιστώσεις ή εισπράξεις : τα χρήματα που έρχονται από τους μη κατοίκους, στους κατοίκους. Πχ. Όταν κάποιος έλληνας ζεις την Αγγλία και αγοράζει κάποιο ελληνικό προϊόν Χρέωση ή πληρωμή : τα χρήματα που έρχονται από τους κατοίκους στους μη κατοίκους. Πχ, όταν κάποιος έλληνας αγοράζει ένα γερμανικό αυτοκίνητο Οι πληρωμές είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εισπράξεις κάθε ένα χρονικό έτος. Πουλάμε λίγα και μικρής αξίας εμπορεύματα και αγοράζουμε καθώς επίσης εισάγουμε πολλά και μεγάλης αξίας εμπορεύματα.

 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ a. Αγαθά Η διαφορά μεταξύ πληρωμών και εισπράξεων μας δίνει το ισοζύγιο. 11113,6-33757,1=-22643,5 Χ-Μ=Ι Το – είναι έλλειμμα Το + είναι κέρδος ή πλεόνασμα Κάθε χρόνο το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδος είναι ελλειμματικό.


b. Υπηρεσίες 9569,8+9495,3+2365,3=21430,3 4923,6+2136,0+2864,3= 9923,9 Με αφαίρεση αυτών των δύο προκύπτει 11506,5 Κάθε χρόνο οι υπηρεσίες της Ελλάδος δημιουργούν πλεόνασμα. c. Εισοδήματα Κάθε χρόνο τα εισοδήματα της Ελλάδος είναι ελλειμματικά. d. Μεταβιβάσεις Είναι εισοδήματα που έρχονται ή φεύγουν χωρίς να συνδέονται με αντίστοιχες παροχές. Είναι από και προς την ευρωπαϊκή ένωση. Κάθε χρόνο οι μεταβιβάσεις της Ελλάδος είναι πλεονασματικές. To a+b+c+d=>-a+b-c+d=> Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Όταν αναφερόμαστε σε πλεόνασμα ή έλλειμμα ανατρέχουμε στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και όχι κάπου αλλού.

SOS: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΝΑ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 10 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ.  Θα πρέπει να προσαρμόσουμε εμείς τα στοιχεία των εισπράξεων και των πληρωμών στα στοιχεία που μας δίνονται σαν a,b,c,d. Προσέχοντας πάντα το a και το c να είναι αρνητικά καθώς το b και το d να είναι θετικά. Το ισοζύγιο πληρωμών δεν αποτελείται μόνο από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μα και από τα ακόλουθα.


 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 1. Άμεσες επενδύσεις Είναι οι επενδύσεις που κατέχουν πάνω από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Δηλαδή είναι το ενδιαφέρον που έχει ένας μεγάλος επενδυτής ΜΟΝΙΜΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ για αυτή και ασχολείται με την επιχείρηση. Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών( για πλεονάσματα ή ελλείμματα) είναι θετικό για την οικονομία μιας χώρας να εμφανίζει πλεονάσματα, Χ>Μ Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών (είναι κακό το πλεόνασμα) είναι θετικό για την οικονομία να εμφανίζονται ελλείμματα. Χ<Μ Η αγορά γίνεται από κατοίκους της χώρας σε έναν αξιόγραφο (μετοχές, ομόλογα). Δηλαδή εισαγωγές χρεογράφων: όταν αγοράζω μετοχές από το χρηματιστήριο του εξωτερικού παραχωρούνται στη χρέωση. Εισαγωγές -> Χρεώσεις Εξαγωγές -> Πιστώσεις Τα πλεονάσματα είναι αρνητικά (δεν μας ενδιαφέρουν) χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

στις

2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου Όταν οι ξένοι αγοράζουν περισσότερα προϊόντα από ότι έλληνες. 3. Λοιπές επενδύσεις 4. Μεταβολές συναλλαγματικών διαθέσιμων

 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Είναι αυτά που ισοσκελίζουν για να βγει το συνολικό καθαρό λογιστικό αποτέλεσμα 0.(κονδύλια). Δεν μας ενδιαφέρει η διαδικασία αλλά το αποτέλεσμα του να είναι 0, αυτά τα κονδύλια. Απλά το έχουμε σαν δεδομένο.


ΑΝ ΜΑΣ ΡΩΤΑΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ Ή ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΤΕ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΟΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. ΑΝ ΜΑΣ ΡΩΤΑΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΦΤΙΧΝΩ ΟΛΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Αν τα αγαθά και οι υπηρεσίες των τρεχουσών συναλλαγών είναι αρνητικές τότε μειώνεται το ΑΕΠ – το αντίθετο το αυξάνει-. Συνέπεια Μία χώρα η οποία θέλει να πετύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγένθυσης ΔΥ/Υ πρέπει το ΑΕΠ να το αυξήσει. Να προσπαθήσει δηλαδή να μην δημιουργήσει ελλείμματα στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Y=C+I+G+(X-M) C= Κατανάλωση I=Επένδυση G=Δημόσιος τομέας X-M=Εξωρευμένος τομέας

SOS : ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ?  Ότι δύο μέρη του (τα αγαθά και οι υπηρεσίες) από το στάδιο των τρεχουσών συναλλαγών μετέχουν στο ΑΕΠ και έτσι το επιρεάζουν άμεσα.

SOS: ΠΟΤΕ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ?  Xg+Xs+Xi+Xt>Mg+Ms+Mi+Mt < = Αν(Xg-Mg)+(xs-Ms)= = g : αγαθά s : υπηρεσίες i : εισοδήματα t : μεταβιβάσεις

+ -

για πλεόνασμα για έλλειμμα για ισορροπία

αυξάνουν το ΑΕΠ μειώνουν το ΑΕΠ


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΗ Η εξέλιξη της διεθνούς επενδυτικής θέσης της Ελλάδος κατά το 19992003 (ΔΕΘ) :

SOS: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ? SOS: TI ΜΕΤΡΑΕΙ Η ΔΕΘ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΕΘ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 60.000.000 ΕΥΡΩ Διαφορά διεθνής επενδυτικής θέσης με το ισοζύγιο πληρωμών: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών μετράει ροές- χρηματικές ροές-> τι έγινε δηλαδή από άποψη εισπράξεων και πληρωμών σε ένα έτος. 2. Η ΔΕΘ μετράει αποθέματα-> ποια είναι δηλαδή η κατάσταση της χώρας στο τέλος του χρόνου. Η ΔΕΘ είναι μια στατική κατάσταση που παρουσιάζει σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο (31-12 κάθε χρόνου). Αφορά τον εξωτερικό τομέα, αφενός την αξία και την σύνθεση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων των κατοίκων της χώρας έναντι των μη κατοίκων της -και το αντίστροφο- και αφετέρου των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην αξία και την σύνθεση των κατοίκων της χώρας έναντι των μη κατοίκων της. 1. Άμεσες επενδύσεις  Κάτοικοι εξωτερικού=> απαιτήσεις 8800 Οι έλληνες που αγοράζουν πράγματα από το εξωτερικό  Μη κάτοικοι στην Ελλάδα=> υποχρέωση 16600 Οι κάτοικοι του εξωτερικού που αγοράζουν από την Ελλάδα 8800-16600=-7800


2. Επενδύσεις χαρτοφυλακίου Απαιτήσεις=> αυτά που αγόρασαν οι ξένοι από εμάς 24127 Υποχρεώσεις=>αυτά που αγοράσαμε από τους ξένους 96122 24127-96122=-71995 3. Χρηματοοικονομικά παράγωγα =258 4. Λοιπές επενδύσεις Απαιτήσεις=> 49023 Υποχρεώσεις=> 68449=-19426 5. Συναλλαγματικά διαθέσιμα Απαιτήσεις=> ενεργητικό Υποχρεώσεις=> παθητικό -7800-71995+258-19426=-94358 Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις των κατοίκων στους μη κατοίκους είναι τεράστιες ( αξία 94358 εκατομμυρίων ευρώ).

SOS: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ?  Το ισοζύγιο πληρωμών και αγαθών είναι σημαντικά γιατί αναφέρονται στο ΑΕΠ.

SOS: ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ?


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ SOS:ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ?  Είναι ένας ποσοτικός δείκτης που μας δείχνει: a)το ρυθμό μεταβολής του συνολικού ΑΕΠ: ΔΥ/Υ: μεταβολή/ πραγματικός αριθμός (μέγεθος) b)το ρυθμό μεταβολής του κατακεφαλήν εγχώριου προϊόντος: ΔΨ/Ψ: μεταβολή κατά κεφαλήν ΑΕΠ Ψ=Υ/Ν: συνολικό ΑΕΠ/ αριθμό πληθυσμού ΔΨ/Ψ = ΔΥ/Υ Ρυθμό Μεταβολής του Συνόλου

-

ΔΝ/Ν => Ρυθμό Μεταβολής του Πληθυσμού

Όταν ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού είναι 0 (δεν αυξάνεται ή αυξάνεται κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό του 0,5%) : ΔΥ/Υ=ΔΨ/Ψ Πχ. Η αύξηση του πετρελαίου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ. Το κατά πόσο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αξιόπιστος δείκτης ευημερίας είναι : Λάθος.

SOS:ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ?  Οικονομική ανάπτυξη: Είναι μία ευρύτερη έννοια- δεν προϋποθέτει μόνο την οικονομική μεγέθυνση- που απαιτεί και μεταβολές τεχνολογικού και θεσμικού πλαισίου που παράγεται και διατίθεται το προϊόν. Οικονομικά μεγέθυνση: Αναφέρθηκε λεπτομερώς παραπάνω.


SOS: ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΔΙΑΦΕΡΕΙ Ή ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΞΩ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ?  Χρησιμοποιώ την έννοια της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων: Τις δυνατότητες δηλαδή που έχει η οικονομία να παράγει συνδυασμούς προϊόντων με δεδομένες ποσότητες συντελεστών παραγωγής.  προϋποθέτει πλήρη απασχόληση

Αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων: Η αύξηση από Χ1σε Χ2 οφείλεται στο ότι απασχόλησαν άνεργους παραγωγικούς συντελεστές. (Χ4->Χ5) Οικονομική μεγέθυνση: Για να φύγω από το Χ2 θα πρέπει να μετακινηθεί η καμπύλη από Χ2>Χ3 (Χ5->Χ6). Συνδυάζεται με αύξηση των δυνατοτήτων-δημιουργία νέας καμπύλης από Τ1->Τ1΄

SOS: ΕΞΗΓΗΣΤΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ. ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ Χ4->Χ5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ Χ5->Χ6 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:

Από τα πιο σημαντικά προβλήματα της οικονομίας.


SOS: Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Η οικονομική επιφάνεια μπορεί να κατηγοριοποιηθεί: 1. στο εισόδημα 2. στον πλούτου 3. στην κατανάλωση: Θεωρείται ο καλύτερος δείκτης επειδή όμως είναι δύσκολο να μετρηθεί χρησιμοποιούμε το εισόδημα. Για ποιους λόγους το κράτος πρέπει να έχει σωστή διανομή του εισοδήματος?

 1. ηθικούς 2. κοινωνικού κόστους της φτώχειας 3. οικονομικούς : Είναι ο πιο σημαντικός λόγος. ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΟΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ Κανόνας της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας του εισοδήματος : Κάθε επιπλέον μονάδα εισοδήματος μας δίνει μικρότερη – λιγότερη ευημερία από την προηγούμενη. Αν πάρω μια μονάδα εισοδήματος από τον πλούσιο και την δώσω στον φτωχό η κοινωνία θα βγει ωφελημένη. Αυτός είναι και ο οικονομικός ρόλος. Κάποιοι δεν θεωρούν ότι το χρήμα έχει αρνητική χρησιμότητα. Η διανομή του εισοδήματος χωρίζεται σε : 1. Λειτουργική 1ο.Εισόδημα από την εργασία 2ο.Εισόδημα από το κεφάλαιο 3ο.Εισόδημα από τη γη 4ο.Εισόδημα από την επιχειρηματική δράση 2. Προσωπική διανομή του εισοδήματος 1ο.Καμπύλη LORENZ 2ο.Καμπύλη GINI


ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ: Είναι αθροιστική. Στον οριζόντιο άξονα ανήκει η ποσοστιαία κατανομή των νοικοκυριώνπληθυσμού. Στον κάθετο άξονα ανήκει η ποσοστιαία αθροιστική διανομή του εισοδήματος. Η διαγώνιος ΟΒ, ονομάζεται διαγώνιος εισοδήματος. Όσο πιο έξω είναι η καμπύλη LORENZ τόσο πιο έντονα μας δείχνει ότι είναι πιο άνιση από τις υπόλοιπες στην συγκεκριμένη χώρα.

SOS: ΚΑΜΠΥΛΗ LORENZ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ GINI : Μετράει την επιφάνεια που βρίσκεται μεταξύ της καμπύλης LORENZ και της διαγωνίου ισοδιανομής (από κάτω). F/ επιφάνεια κάτω από τη διαγώνιο=> 0 < GINI < 1 :οι τιμές είναι μεταξύ Απόλυτη ισότητα< GINI < απόλυτη ανισότητα Δείκτης GINI : Συντελεστής * 100 και 0 < GINI < 100 : οι τιμές είναι μεταξύ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ!!!!


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Η οικονομία περνάει από διακυμάνσεις. Το ΑΕΠ αυξάνεται, δεν αυξάνεται όμως γραμμικά γιατί έχει σταθερούς ρυθμούς αύξησης, αλλά κάνει αύξηση και μείωση γύρω από την γραμμή τάσης. Οι διακυμάνσεις έχουν διαφορετική χρονική διάρκεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Οι κυβερνήσεις προεκλογικά για να ενισχύσουν την ικανότητα επανεκλογής τους αυξάνουν το δημόσιο έλλειμμα και τις δαπάνες. - Αύξηση των καταναλωτικών δημοσίων δαπανών , περιορισμός των φόρων , αύξηση δημοσίων επενδύσεωνΗ πολιτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού και τη μείωση της ανεργίας. Το θετικό που προσφέρει η ΕΕ με βάση τα κριτήρια του ΜΑΣΤΡΙΧ είναι πως μία χώρα δεν μπορεί ανεξέλεγκτα να δημιουργεί τέτοια ελλείμματα. Όταν το δημόσιο έλλειμμα ξεπερνάει το 3% τότε αρχίζει να υπάρχει το πρόβλημα. Επειδή υφίστανται συνέπειες για το δημόσιο έλλειμμα το φαινόμενο των πολιτικών οικονομικών κύκλων έχει αμβλυνθεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5=0 Μπαίνοντας μια χώρα στην ΕΕ και αφού γίνεται μέλος στον πυρήνα της ευρωζώνης χάνει ένα μεγάλο μέρος των μέσων οικονομικής πολιτικής. Έχει δηλαδή απώλεια αυτονομίας νομισματικής πολιτικής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ:

ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ

ΤΗΝ

1. Νομισματική & Πιστωτική πολιτική 2. Δημοσιονομική πολιτική Η πρώτη κατηγορία αυτή έχει χαθεί και παραμένει η δεύτερη στα χέρια των κυβερνήσεων. Οι χώρες έχουν ελευθερία να καθορίζουν τα δημόσια έξοδα και τις δημόσιες δαπάνες , όχι όμως ανεξάρτητα. Το δημόσιο έλλειμμα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 3% και το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 60%. Μία χώρα που έχει έλλειμμα μπορούσε να το καλύψει με: 1. Δανεισμό 2. Έκδοση χρήματος 3. Αν η αγορά κεφαλαίων είναι ενιαία στα κράτη της ΕΕ τότε μια χώρα που έχει έλλειμμα τότε θα δανείζεται και θα αυξάνονται τα επιτόκια τα οποία δεν θα ανέβαιναν μόνο για αυτή τη χώρα μα και για τις άλλες. Τώρα που οι χώρες είναι πολλές, ο φόβος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος και τώρα θέλουν να δανειστούν εκτός ευρωζώνης για να μην ανεβαίνουν τα επιτόκια άλλο μέσα στην ευρωζώνη. Όλα αυτά γίνονται για να μην καταβάλλουν τίμημα οι άλλες χώρες της ΕΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Β’ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ Κεφάλαιο 1: 1.1-1.7 Κεφάλαιο 7: 7.1, 7.2, 7.3.1.1, 7.3.2, 7.5, 7.6 Κεφάλαιο 8: 8.1, 8.3 Κεφάλαιο 9: 9....

Advertisement