a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

INGENIØRRÅDGIVNING

Byggeri til det gode liv


AFRY i Danmark I Danmark er vi 570 medarbejdere i AFRY fordelt på ti kontorer i hele landet. Vi bestræber os hver dag på at skabe de bedste løsninger for vores kunder. På forretningsområdet Byggeri yder vi ingeniørrådgivning inden for byggeri og anlæg. Her er vi 250 dedikerede kolleger på kontorer i Herning, Aarhus og Herlev, der dagligt arbejder på at gøre en forskel på store og små byggeprojekter i Danmark.

AFRY blev grundlagt i 1895 I 2017 blev Midtconsult en del af AFRY

AFRY har kontorer i +50 lande verden over fra Brasilien til Vietnam

17.000 medarbejdere i AFRY globalt 570 i Danmark. Heraf 250 i Byggeri

I Danmark er vi beskæftiget med byggeri, anlæg, energi og industri på 10 kontorer


God rådgivning bygger på tillid I januar 2017 blev Midtconsult en del af svenske ÅF, der har rødder tilbage til 1895. I 2019 gik ÅF sammen med finske Pöyry og skiftede navn til AFRY. Virksomheden er i dag blandt Nordens største rådgivere inden for energi, industri og infrastruktur. Men selvom vi i dag er en del af en international koncern med omkring 17.000 medarbejdere, har vi ikke glemt, hvor vi kommer fra. For god rådgivning bygger på tillid og på tætte relationer. Derfor vil vi også fremover være den nære og ukomplicerede samarbejdspartner, der altid går en ekstra mil for at sikre, at dit projekt kommer helt i mål. Det bliver der ikke lavet om på. Vi sætter fortsat faglighed højt og fornuft forrest i alt, hvad vi foretager os.

Martin Venning Kjær, CEO

Til gengæld har vi som en del af AFRY fået endnu flere kompetencer og ressourcer at trække på. Derfor kan vi altid sammensætte det mest kompetente team til at løse netop din opgave.

3


Vores værdier Brave, Devoted, Team Players Hos AFRY arbejder vi for at levere de bedste løsninger og skabe maksimal værdi i dit projekt. Det kræver mod, erfaring og specialistviden at designe og projektere en bygning i forhold til specifikation, tidsplan og budget, samt sikre at alle interessenter er tilfredse med processen. Vores eget fundament for kvalitetsarbejde er et stabilt og trygt fællesskab præget af godt humør med mulighed for faglig og personlig udvikling.


VORES HISTORIE

Troværdig ingeniørrådgiving Byggeriet bliver stadig mere komplekst. Det stiller større krav til kreativ tænkning. Igennem mange årtier har vi opbygget vores vidensbank til glæde for vores kunder. Det er en vidensbank, der konstant bliver udvidet med nye erfaringer fra utallige rådgivningsopgaver over hele landet. Med baggrund i vores viden og erfaring kan du engagere os til de største projekter – boliger, kontorer, hospitaler og hoteller. Ingen opgaver er for store, men heller ingen er for små. Fra vores kontorer i Herning, Aarhus og Herlev – og som en del af AFRY – rummer vi alle specialer og kompetencer i én og samme dynamiske organisation. Det giver dig et

1974 Midtconsult bliver grundlagt i Herning

70/80’erne

90’erne

00’erne

Samarbejder med Primært rådgivning Rådgiver på til totalentreprise adskillige projekter talrige anerkendte entreprenører og entreprenører for ejendomsejendomsinvestorer investorer

sikkert afsæt til nutidens krav om rationelt og funktionelt byggeri - og til fremtidens mest avancerede projekter. Hos AFRY tilbyder vi hele spektret inden for projektering. Fra akustik, anlægsarbejder, bærende konstruktioner, brandteknik, bygningskomplettering, VVS, ventilation og energiteknik - til el-installationer, miljøforbedringer, energimærkning og byggestyring. Du får tillidsfuld rådgivning uden store armbevægelser. Den tætte, jordnære kontakt med vores kunder og de rigtige løsninger er grundstenene, der sikrer, at vores samarbejder ofte udvikler sig til langvarige partnerskaber.

2008

2017

2018

2019

2019

Nyt kontor etableret i Aarhus

Midtconsult bliver en del af ÅF Group

Midtconsult skifter navn til ÅF (Buildings Denmark)

Nyt kontor for Byggeri i København etableret i Herlev

ÅF og Pöyry går sammen og bliver til AFRY

Den 1. januar 1974 blev Midtconsult ApS officielt grundlagt af Jørgen Dahl og Hugo Pedersen, og den nystartede virksomhed flyttede ind i en gammel trikotagefabrik på Th. Nielsens Gade i Herning. Siden slutningen af 90’erne har det netop renoverede domicil på Viborgvej været hjemsted for virksomhedens medarbejdere i Herning.

5


SAMARBEJDE

Tillid og tryghed i hele byggeprocessen TILSYN & OPFØLG NING

PL AN LÆ G

IGT

T

ATI VT TE AM

E

M

EV

TILBUD

BEHO SIKKER V? INNOVT OG

SO

KU

AT DU BLIVER LYTTET TIL, UDFORDRET OG RESPEKTERET

ND

E VIL D U

O

PL

ING LUER EVA

A

KUNDE

G RIN LÆ

S AMA S

SE EL

YKGT OHGETRDO! TR V TÆR RBEJDE ÆRD

AT DU FÅR EN ANSVARLIG, HANDLEKRAFTIG OG DIALOGSTÆRK PROJEKTLEDER

NG NI

OV ER

NG NI

S? EDG FRTNIN ILFSLU

ANALYS KALKUL E & ATIO N

G

UDFØRE LSE

ERING EKT J O PR

LE

IB R & UG DR T IF A T

G RA D

PL & OANE PS R, TA AF RT TA

LE TERIA TMA NG K I N E OJ NSK PR GRA &

AT VI HAR EN STÆRK MØDELEDELSE OG KONFLIKTFOREBYGGENDE ADFÆRD AT VI INSISTERER PÅ AT FORSTÅ DIN FORRETNING OG DINE MÅL

AT VI SÆTTER ET MOTIVERET OG KUNDERETTET PROJEKTHOLD MED DET GODE SAMARBEJDE OG TVÆRFAGLIGHEDEN I FOKUS

Troværdigt samarbejde Omfattende know-how, stor bredde på de nødvendige faglige kompetencer og en stærk projektstyring er grundforudsætninger for enhver rådgivende ingeniør for at kunne udføre de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af et byggeri.

er det vigtigt for os som rådgivere at tage udgangspunkt i netop dit byggeprojekt og gennemføre det i et tæt samarbejde med dig igennem hele processen. Jo før, vi kommer med i designfasen, jo bedre. For så har vi bedre mulighed for at stille de rigtige spørgsmål og få en dyb indsigt i, hvad du efterspørger.

Projekterne, vi arbejder med, er meget forskellige, hvad angår den enkelte kundes ønsker, behov og krav til byggeriet. Derfor

Bæredygtighed i projektet På det indledende stadie, hvor vi arbejder kreativt med projektet, undersøger vi

6


projektgrundlaget. Hvad er din tidsramme? Hvilket budget har du, og hvordan kan vi optimere det? Hvilket kvalitetsniveau skal vi stræbe efter? Sammen finder vi frem til den løsning, du har brug for. Dernæst undersøger vi, om din projektidé er bæredygtig. Det vil sige, om den økonomisk, miljømæssigt og socialt hænger sammen, og om der er tiltag, der kan forbedre dit projekts bæredygtighed. Vi peger gerne på de løsninger, der skaber merværdi for dig eller for slutbrugerne på langt sigt. Også selvom løsningerne måske koster lidt mere på kort sigt. Og så kigger vi indad i organisationen og erkender, hvis vi mod forventning ikke har de fornødne kompetencer, som dit projekt kræver. Detaljeret projektering Når vi er blevet enige om at gennemføre projektet sammen, og kontrakten er indgået, kan den detaljerede planlægning begynde. I denne fase analyserer vi din projektidé indgående og undersøger forskellige muligheder for løsninger og scenarier i forhold til strategi og business case, tekniske udfordringer, projektrisici og muligheder, interessenter mm. Vi gennemgår de samme punkter som under idéfasen. Denne gang går vi dog et spadestik dybere og udarbejder en detaljeret tidsplan og et detaljeret budget. Også her prioriterer vi at få afdækket dine behov og afstemt dine forventninger. Naturligvis med respekt for dine og de øvrige

samarbejdspartneres ønsker, men udfordrende i forhold til bedre, alternative løsninger. Agil og løsningsorienteret I udførelsesfasen er udfordringen at holde dit projekt på rette spor. Derfor er det afgørende for os at have en løbende dialog på tværs af projektteams, så vi kan møde problemer up-front og løse eventuelle fejl og mangler hurtigst muligt. I denne fase har vores projektstyring fokus på blandt andet: • At lede og uddelegere opgaver og ansvar • At motivere og sikre opbakning og ejerskab • At håndtere interessenter, herunder sikre en korrekt myndighedsbehandling • At styre tid, omkostninger og ressourcer • At identificere og mindske risici samt identificere og sikre løsning af problemer • At initiere kvalitetssikring og verificering • At afrapportere til relevante interessenter • At følge op på beslutninger om projektændringer og tillægsarbejder Overdragelse og evaluering Den sidste fase handler om at overdrage projektet til dig og sikre, at du er tilfreds med resultatet. Uanset arten af dit projekt er det i alles interesse, at vi laver en afleveringsforretning og udfærdiger et afleveringsdokument. Her sikrer vi, at alt lever op til den aftalte standard. Til slut evaluerer vi projektet internt og lærer af de erfaringer, vi har fået under hele forløbet. Det kommer dine fremtidige projekter til gavn.

7


PROJEKTLEDELSE

Samarbejde med projektet i centrum Vi har erfaring og ekspertise inden for alle ingeniørfagenes områder, men det er især tværfagligheden og evnen til at finde de rigtige løsninger sammen med dig som kunde, der gør forskellen hos os. Samarbejde er det ord, der bedst kan sammenfatte vores forretningsmæssige udvikling gennem de seneste mange år. Et konstruktivt samarbejde med alle byggeriets interessenter og en omfattende videndeling på tværs af faggrupper er for os helt afgørende for, at dit projekt kan blive udført bedst muligt.

8

Indadtil lægger vi stor vægt på, at vores medarbejdere trives både socialt og fagligt på tværs af fag og funktioner. Det giver et stærkt sammenhold og en gensidig respekt og forståelse for den enkeltes bidrag, som kommer dit projekt til gavn. Udadtil har den jordnære kontakt og det gode samarbejde resulteret i adskillige langvarige partnerskaber, og når det er nødvendigt, går vi en ekstra mil for at sikre, at dit projekt kommer sikkert i mål.


Jakob Bonde Langelund Afdelingschef Herning Projekt- og projekteringsledelse +45 20 46 50 62 jakob.langelund@afry.com

Det får du Det kræver integrerede, tværfaglige løsninger at få alle de komplekse og indbyrdes forbundne aspekter af et byggeri til at gå op i en højere enhed. Du får ydelser, der spænder vidt inden for alle faser af et byggeforløb. Fra de første skitser til bygningen er gennemtestet

og driften sat i gang. Vi arbejder tværfagligt i projektgrupper på alle større projekter, og med projektkontorer kan teamets medarbejdere nemt holde sig opdaterede, og de får et dybt kendskab til projektet på tværs af fagene. Det kommer dit projekt til gavn.

VVS og Ventilation Akustik og Lyd • • • •

Anlæg

Akustisk arbejdsmiljø og indeklima Rum- og bygningsakustik Trafikstøj Støjmiljø

• • • • • • •

Energimærkning

Vejanlæg i byområder/ i det åbne land Kloakering, nye anlæg Bro- og baneanlæg Kloakseparering Kloakrenovering Byggemodning Stituneller

Projektledelse

CTS-rådgivning

Commissioning Brandrådgivning • • • •

Energirådgivning

Brandteknisk dokumentation Konstruktionsberegninger Evakueringsberegninger Risikostyring

• Bygningssimuleringer • Termografering

Hospital og Sundhed

Byggeteknisk

• Idéoplæg, skitser og projektering • Byggeledelse og tilsyn

Indeklima • • • •

Bygherrerådgivning El-rådgivning

Fugt og skimmelsvamp Luft, temperatur og lys Støj og akustik Radon

Konstruktion

• Sikringsrådgivning

Bæredygtigt byggeri

Miljørådgivning

• Forurenet jord og grundvand

Arbejdsmiljøkoordinering

• • • • •

Transportable konstruktioner Stålkonstruktioner Betonelementer In-situ støbning Fundering

PCB, Asbest og Bly


BIM & IKT

Digitalisering skaber merværdi I AFRY anvender vi digitale BIM-værktøjer i projekteringen. Ved at effektivisere IKTaftalerne opnår vi - og du - en lang række fordele. Det gælder den interne og eksterne projektkommunikation, alle aspekter af projektstyringen og den løbende automatiske kvalitetssikring under hele projektforløbet. Og ikke mindst sikrer vi både os - og dig som bygherre - en høj bygbarhed.

vores brug af BIM i projekteringsfasen, kan vi påvise og rette fejl og mangler hurtigere til gavn for dig som kunde. I forbindelse med IKT-aftalerne sikrer vi, at der anvendes et leverancespecifikationsskema, som fastlægger ejerskab, grænseflader, modelleringsniveau og ansvar for de enkelte bygningsdele i bygningsmodellerne.

Værdiskabende projektering Vi anvender allerede BIM (Building Information Modeling) og IKT (Informations- og kommunikationsteknologi) på de fleste projekter. Herved skaber vi økonomisk værdi i dit projekt i hele processen fra ide til drift. BIM er økonomisk værdiskabende under pro­jekteringen på grund af brugen af 3D-modeller og visuelle effekter. Gevinsterne under projekte­ ringsfasen ligger især i, at du som bygherre får et samlet pro­jektmateriale med væsentlig færre fejl og mangler end tidligere. Ved brug af intelligente 3D-modeller bliver alt gen­ nemskueligt for dig og projektets parter, og projektets størrelse og kompleksitet bliver mere synligt. Kompleksiteten omkring mange byggeprojekter betyder ofte, at fejl først opdages under udførelsen. På baggrund af

10

Vi kobler en ansvarlig BIM/IKT-koordinator på de enkelte sager, der har til opgave at definere modelopbygning og opsætning af 3D-projektet efter den projektspecifikke IKTaftale. Større nøjagtighed I AFRY har vi en skarp holdning til dit projekts totaløkonomi. Vi ønsker at blive inddraget tidligt i fasen, så vi kan implementere Facility


Management i planlægningen og bidrage til at løse dit projekt optimalt. Den økonomiske nøjagtighed ved tilbudsgivningen er væsentligt bedre ved inddragelse af BIM end via traditionelle beregningsmetoder. En korrekt opsat 3D BIM-model gør beregningsgrundlaget nemmere og mere overskueligt. For at opnå de bedste modeller med størst mulig nøjagtighed og ensartethed, har vi en standardproces, som beskriver arbejdsgangen for den tværfaglige kvalitetssikring af bygningsmodellerne. Alle bygningsdelene i modellerne klassificeres, så entreprenører og samarbejdspartnere kan anvende 3D-modellerne til lokationsbaseret planlægning ved at udføre 4D-simuleringer.

Udover at vi kan anvende 3D-modellerne til planlægning, kan vi koble bygningsdelene sammen med priser (5D) på materialer, arbejdsløn osv. Dermed kan vi skabe en overskuelig visning af, hvilke bygningsdele, der indgår i de forskellige kalkulationsposter, og kalkulationerne kan opdateres automatisk, når vi evt. foretager ændringer i fx mængder eller ressourcer. Drift og vedligehold Den største gevinst for dig som bygherre ved brug af BIM ligger ofte efter, at nøglen er afleveret, og drift og vedligehold skal be­ gynde. Her ligger der typisk store årlige besparelser, når et projekt afleveres digitalt, og alle nødvendige informationer er integreret i en 3D-BIM-model.

11


CERTIFICERING

Grøn investering med mange gevinster Bæredygtigt byggeri omfatter mange fag og strækker sig over hele byggeprocessen. Du kan opnå store besparelser på energiregnskabet ved at tænke i bæredygtighed. Herudover kan du opnå bedre indeklima, større trivsel og dermed større produktivitet i for eksempel erhvervslokaler. Vi har en lang historie med projekter, hvor rationelt og funktionelt byggeri med robuste løsninger og enkelhed har været bærende elementer. Fokus på enkelhed i processen sammenholdt med vores brede viden og erfaring gør, at bæredygtighed er en naturlig forlængelse af vores rådgivning. Vi gør bæredygtigheden enkel og overskuelig for dig som beslutningstager. I samarbejde med arkitekter identificerer vi dit behov på et tidligt stadie og arbejder med det bæredygtige byggeri ud fra en systematisk

proces. En proces, som kan certificeres med DGNB, hvis du ønsker det. Alt sammen for at fremtidssikre din bygning, øge dens værdi og gøre den mere attraktiv for investorer, ejere og brugere. AFRY er medlem af den danske nonprofit organisation Green Building Council Denmark, der har til formål at støtte udbredelsen af bæredygtighed i den danske byggebranche. Foreningen varetager udvikling og administration af den danske bæredygtighedscertificering DGNB system Denmark. Vi er også medlem af United States Green Building Council, som er en non-profit organisation og udvikler af Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). En internationalt anerkendt certificeringsordning for bygninger.

Jacob Damborg Kristensen Afdelingschef Byggeteknik +45 23 48 02 35 jacob.kristensen@afry.com

12


Vores eget nyrenoverede domicil i Herning er certificeret med DGNB Sølv efter kriterierne for nybyggeri.

13


DRIFTSOPTIMERING

God energi med optimalt indeklima Det bedste udgangspunkt for at optimere for eksempel ventilationsanlæg, belysning og andre tekniske installationer får vi ved at begynde, før dit byggeri går i gang. Når vi sammen fastlægger designkriterier og byggeriets ønskede funktionalitet på tegnebordet. kan vi med indeklimatest, målinger og simuleringer sikre det indeklimaniveau, du ønsker, og reducere energiforbruget.

Når mange systemer skal samles til funktionelle og æstetiske installationer, er det vigtigt, at vi afdækker behovene hos dine mange brugere og de involverede parter. Kun på den måde kan installationer, systemer og materialer til nybyggeri og renovering blive optimeret, så dine besparelser bliver fundet de rigtige steder. Og kun på den måde får din bygning de indemiljøer, som byder på godt indeklima med trivsel.

Energioptimering giver dig bedre bygninger – og bedre driftsøkonomi med lavere udgifter til både energi og vedligeholdelse. I samarbejde med vores energikonsulenter kan du nedbringe både energiforbrug og CO2-udslip og sætte et grønt fodaftryk. Vi hjælper med at optimere energiforbruget til opvarmning, køl, ventilation og lys i bygninger og produktion, hvad enten du søger hjælp til nybyggeri eller renovation.

Vi samler trådene til det optimale indemiljø og tilbyder professionel energirådgivning til alle former for byggerier, også lavenergibyggeri til private og professionelle. På samme måde rådgiver vi kommuner, varmeværker og private virksomheder om alt fra planlægning, projektering og udfærdigelse af udbudsmateriale til tilsyn i udførelsesfasen, når det gælder tilslutning til forsyningsanlæg.

14

Jan Roos Afdelingschef El +45 20 51 80 73 jan.roos@afry.com


De mest almindelige årsager til et dårligt indeklima er høje eller svingende temperaturer og træk, dårlig luftkvalitet, fugt og mikroorganismer samt dårlige lys- og lydforhold. Det kan du mærke på både trivsel og sundhed, og på arbejdspladsen kan et dårligt indeklima resultere i øget sygefravær og faldende produktivitet.

Michael Boye Afdelingschef VVS +45 51 96 43 93 michael.boye@afry.com

15


BYGHERRERÅDGIVNING

Få overblik i hele byggeprocessen Store investeringer, talrige processer og logistiske manøvrer skal hver eneste dag gå op i en højere enhed på byggepladsen. Der er mange gode grunde til at engagere AFRY som bygherrerådgiver. Både når det gælder små byggerier og store totalentrepriser. Med en lang portefølje af gennemførte byggeprojekter kan vi løse komplekse aspekter i moderne byggeri. I tæt samarbejde med dig som bygherre udarbejder vi et byggeprogram. På den måde analyserer og afdækker vi dine forskellige ønsker og behov til både byggeproces og det færdige byggeri. Vores mål er naturligvis at finde den mest enkle og rationelle proces, hvor økonomi, tid og kvalitet er under kontrol, og dit færdige byggeri lever op til forventningerne. Som rådgiver hjælper vi dig videre med at udbyde projektet til relevante faggrupper og udvælge de rigtige til at udføre opgaven. Ligesom vi også indhenter tilbud, udarbejder alle relevante rapporter og deltager i møder og bygherretilsyn på arbejdspladsen.

Thomas Dalsgaard Hoff Afdelingsdirektør Consultancy +45 51 75 61 45 thomas.hoff@afry.com

16


Amaryllis Hus, Grønttorvet i Valby. Foto: Tom Jersø


PROJEKTER

Holdbare løsninger i fremtiden BaseCamp i Lyngby er et eksempel på AFRY’s vision om at skabe bæredygtige løsninger for de kommende generationer. Her sætter naturen og omgivelserne rammerne for det nye studie- og bomiljø. Byggeriet er placeret, hvor Plantedirektoratet engang lå, og kombinerer ideen om store fællesarealer og bevarelsen af grønne områder i byen. Et eksempel er det unikke tag, der ud over at skulle beklædes med græs, har en 700 m lang gå- og løberute med særlige udsigtspunkter. Når projektet står færdigt, vil det med sine 36.000 m2 bebyggelse rumme 740 boliger, hvoraf ca. 600 er ungdoms- og studieboliger. Den sammenhængende bygning med boliger opføres i fem etager og har en slangeformet struktur baseret på cirkelslag. I midten af bygningen opføres et 2.250 m2 rundt fælleshus, som består af hobbyrum, festsal, café, vaskeri, supermarked, bibliotek, fitness mm. fordelt på en kælder og to etager over terræn.

18

Da bygningen skulle være både spektakulær og have miljømæssige fordele, har vores team arbejdet med at finde løsninger, der dels mindsker risikoen for en negativ miljømæssig påvirkning på omgivelserne og dels har en positiv effekt på dem. Eksempelvis aflaster det grønne tag kloaksystemet ved at absorbere regnvandet, ligesom valget af store fliser med mellemrum også optager vand. Det grønne tag indeholder derudover mange forskellige planter, blomster, græsarter og træer, der sammen vil tiltrække flere dyr og fugle. Det er med til at sikre mere biodiversitet i området. Den eksisterende bygningsmasse bestod af bygninger i op til tre etager over terræn med en række kældre, som skulle saneres og nedrives, ligesom eksisterende vejarealer og beplantninger skulle ryddes. I den forbindelse har vi haft ansvaret for både miljøsaneringen og miljøoprensningen.


Karl Henrik Elkjær Projekt- og markedschef +45 20 85 29 90 karlhenrik.elkjaer@afry.com

Mød os på MIPIM MIPIM er den største internationale ejendomskonference, som hvert år bliver afholdt i Cannes. Her mødes mere end 26.000 deltagere fra over 100 lande. På konferencens fire dage udstiller 3.350 virksomheder, og der bliver holdt over 100 konferencer med mere end 350 keynotes. AFRY deltager på MIPIM for at samle inspiration og ny viden samt for at udvide vores netværk på tværs af landegrænser til gavn for vores kunder.

På BaseCamp i Lyngby har vi projekteret inden for konstruktion, VVS og ventilation, energi og brand. Derudover har vi forestået projekteringsledelse, arbejdsmiljøhåndtering, IKT-ledelse, miljøhåndtering og byggemodning med kloak og anlæg. Illustration: Lars Gitz Architects.

19


BOLIGER

Moderne boligbyggeri til alle generationer I samarbejde med bygherre, arkitekter og alle relevante faggrupper løser vi komplekse problemstillinger forbundet med moderne boligbyggeri. Trivsel, vedligehold, indeklima, udsigt og lysindfald er blot nogle af de aspekter, vi har fokus på, hvad enten dit projekt drejer sig om nybyggeri, renovering eller ombygninger.

Herning Sky Med 15 etager er Herning Sky byens højeste bygning. De 72 lyse altanboliger byder på noget for enhver smag. Boligerne er opført med facader i malet beton. Altanværn er udført i tombak og glas. Det giver bygningen et ikonisk og eksklusivt udtryk.

Herning Sky er kendetegnet ved en kompromisløs holdning til design, kvalitet, materialevalg og funktionalitet. Illustration: arkitec as

20

Med en stor altan til alle boliger er det muligt at gå rundt om sin egen bolig. Der hører overdækket p-plads samt depotrum til hver bolig. Trappe og elevatortårn er udført i beton. P-arealet er etableret med sedumtag og er delvist nedgravet foran og mellem husene. AFRY har projekteret jord- og kloakarbejde, betonkonstruktioner og elementer samt funktionsudbud for installationer (el, VVS og ventilation). Herudover har vi udført brand- og energirådgivning.


Visionen bag Hillerøds nye bydel er ’livets cyklus’, og Frederiksbro vil, når det står færdigt, rumme lejeboliger og faciliteter til både unge, børnefamilier og seniorer. Illustration: Mangor & Nagel A/S.

Frederiksbro De 115.000 m2 boligbebyggelse på den store grund midt i Hillerød vil bestå af op mod 1.300 lejeboliger fordelt på blandt andet seks højhuse på henholdsvis otte, 13 og 15 etager, bebyggelse på op til otte etager samt 89 rækkehuse. Dermed bliver det et af de største private boligprojekter i Danmark. Svanesøen En helt speciel attraktion bliver et stort grønt område, som skal samle bydelen om en 300 m lang kunstig aktivitetssø, der formes som en svane i flugt. Her vil beboerne kunne sejle i kajak, paddleboarde og bade. Derudover vil projektet rumme 5.000 m2 til erhverv og parkeringskælder, et lægehus, fitness, wellness, sundhedsfaciliteter, indkøbsmuligheder, børnepasning, mv.

Byggeriet er delt op i to områder og udføres i flere etaper. AFRY’s rolle i projektet omhandler fem byggefelter, herunder en bygningsdel med fire etager, udearealer, altaner og et åbent gårdrum på plint med private forhaver. Herudover to punkthuse på hver 15 etager med teknikrum, depotrum, cykelparkering og parkeringskælder samt et erhvervs- og p-hus med rampesystem. Vi yder fuld ingeniørrådgivning på anlæg, herunder separering af regn- og spildevand samt tilslutningsplaner, konstruktioner, herunder pælefundering, samt VVS- og el-anlæg, inklusiv solceller, elevatorer. Ligeledes udfører vi ventilation samt brandstrategirapport og akustik. Derudover udfører vi og rådgiver om afledning af regnvandet i forbindelse med det grønne område. Det gøres via LAR-løsninger.

Anders Bergstrøm Afdelingschef Konstruktion Aarhus +45 23 34 37 36 anders.bergstrom@afry.com

21


HØJHUSE

Højt til vejrs med en stabil konstruktion Vi har gennem tiden været med til at opføre mere end 20 højhuse. Det har givet stor viden om den særlige dynamik, der skal være i en høj bygning. Bygningen skal have den optimale kombination af stabilitet og dynamiske egenskaber, så de øverste etager ikke bevæger sig på en uhensigtsmæssig måde ved forskellige vindpåvirkninger. Samtidig har vi et skærpet fokus på at holde materialeforbrug og omkostninger nede. Derfor prioriterer vi beregninger af de centrale elementer og metodevalget, som er helt afgørende for dit projekt.

Nordbro Nordbro på Nørrebro i København er et socialt bæredygtigt boligprojekt, hvor der i udformningen af byggeriet har været fokus på at skabe lys og luft i gaderummet. Når det står færdigt, vil fem punkthuse og et 100 m højt tårn sammen skabe rammerne for ca. 500 boliger. En stor del er kollegieboliger, som primært placeres i punkthusene. De kommende beboere kan nyde godt af en stor fælles gårdhave, hvor der bliver opført et fælleshus med læsesal, aktivitetsrum, køkken

22

og festlokale. Stueetagen kommer til at rumme 1.400 m2 dagligvarebutik, 660 m2 til cafeer eller erhverv og 172 m2 lokaler, der kan lejes af klubber eller foreninger. Under det hele er der etableret en 2.900 m2 stor parkeringskælder og yderligere 850 m2 til cykelparkering. Naturen, metroen og S-banen En særlig spændende udfordring for vores team har været, at byggeriet er placeret oven på metroen. Det har krævet opførelse af kraftige sikringskonstruktioner. Derudover støder byggegrunden op til en banedæmning med et S-banespor. Her har vi rådgivet kunden om at opføre en kraftig sekantvæg for at sikre dæmningen. Naturen har også påvirket projektet, da Lygte Å havde sit å-løb, hvor tårnet skulle stå. Vi endte med en løsning, hvor vi ændrede hele å-løbet og fik den rørførte å til at løbe rundt om det område, hvor parkeringskælderen nu ligger. Både præfabrikeret og in situ-støbt Byggeriet består af en kombination af præfabrikerede elementer til etagedæk og en in situ-støbt kerne. Det sikrer en stabil og sammenhængende konstruktion med gode dynamiske egenskaber. Vores erfaringer har vist, at denne type kerne samtidig kan være lettere at opføre og dermed billigere.


Carsten Rodal Afdelingsdirektør Design Herning +45 29 62 18 10 carsten.rodal@afry.com

Vi er med i CTBUH CTBUH faciliterer videndeling inden for højhuse gennem publikationer, forskning, arrangementer, arbejdsgrupper og et omfattende netværk af repræsentanter. Derudover afholder de hvert år en international konference med oplæg fra førende eksperter inden for alle discipliner af højhusbyggeri. Som en del af CTBUH er vi altid opdateret med nyeste viden om højhuse til gavn for dig som kunde.

Valget af både præfabrikerede og in situstøbte elementer blev taget med baggrund i, at bygningen er konstrueret med en del afstivende elementer til at bygge etagedækkene, hvilket var vigtigt for kunden. Et udviklingsprojekt Særligt interessant for processen var, at der ikke var et fast byggeprogram. Bygherren ønskede derimod, at vi greb byggeriet an som et udviklingsprojekt. Sammen med de andre aktører skulle vi derfor spille ind med løsninger på de forskellige udfordringer, hvilket udviklede sig til at være en kreativ men udfordrende proces, som har givet os en masse ny viden til gavn for vores kunder. Der er i projektet udført en IKT-aftale, og arbejdet er udført i Revit med BIM og kollisionskontrol.

På Nordbro-projektet har AFRY ydet fuld rådgivning inden for konstruktioner, VVS og ventilation, anlæg og el. Desuden har vi rådgivet inden for akustik, brand og indeklima.

23


AFRY er udvalgt til at være en del af det team, der rådgiver på det største byggefelt i Carlsberg Byen. Feltet kommer blandt andet til at rumme Danmarks højeste beboelsestårn, Pasteurs Tårn, der med sine 36 etager bliver 120 meter højt og kommer til at indeholde 172 lejligheder. Illustration: Vilhelm Lauritzen Arkitekter

Pasteurs Tårn

For at løse vores opgaver inden for konstruktion har vi bl.a. gjort brug af ETABS. Værktøjet giver mulighed for hurtigt at kunne analysere tårne med komplekse statiske systemer, og vi har brugt beregningerne til at rådgive kunden om, hvordan konstruktionerne og faserne mellem disse kunne optimeres.

Den 25.000 m2 store kælder i tre etager har været en spændende udfordring for AFRY’s team, da den skulle udregnes i et terræn med en hældning på 55 promille. Det vil sige, at stueniveauet i den ene ende er kælder i den anden. Derudover er byggefeltet omgivet af fredede områder. Det skulle medregnes i vores løsning til sikringen af luftindtag og -afkast til ventilationsanlæggene, der er placeret i kælderen. Vi har projekteret tekniske anlæg som DAS i parkeringskælderen, nød- og panikinstallationer, lysberegninger, ABA- og AVA-installationer samt stået for IKT-ledelsen. Derudover har vi udarbejdet 3D-projekteringer i Revit af elinstallationer som føringsveje, tavler, centraludstyr og kraftinstallationer.

Højt sikkerhedsniveau Vores specialister inden for brand har beregnet, at tårnet kun behøver én flugtvejstrappe uden at gå på kompromis med sikkerhedsniveauet. Derudover har vi rådgivet kunden om at etablere to tryksætningssystemer samt tre branddøre med 60 minutters brandbeskyttelse mellem trappen og lejlighederne. Vores rolle har desuden bestået i at koordinere med underrådgivere, arkitekter og forsyningsselskaber.

Cathrine Mørk Heiberg Afdelingschef Byggeri København +45 23 45 13 69 cathrine.heiberg@afry.com

24


Peter Allentoft Afdelingschef Brand +45 51 96 44 90 peter.allentoft@afry.com

Papirtårnet Papirtårnet bliver med sine 23 etager 70 m højt og kommer til at bestå af lejligheder og boxbutikker. Bygningens 3.000 m2 store parkeringskælder får en automatisk bilelevator, som kan styres via en app. Brandsikkerhed Da bygningen er over 45 m, er den funktionsbaseret og kan ikke beregnes ud fra almindelige byggeregler. Vi har derfor trukket på vores ressourcer fra Göteborgkontoret ift. til at udføre CFD-beregninger for kælderen. For at sikre brandvæsnet en forsvarlig indsats i både højhuset og p-kælderen har vi lavet vores evakueringsberegninger i Pathfinder og har desuden været i tæt dialog med myndighederne og entreprenøren. Beregninger i FEM-design Styrkeparametrene for de bæredygtige lag er lave i området. Med udgangspunkt i vores beregninger i FEM-design bliver tårnet funderet på 76 nedborede pæle med en længde på 40 m hver. Oven på pælene støbes en 1,2 m tyk bundplade, som fordeler lasterne til pælene. For at opnå stor fleksibilitet i stueetagen bliver vægvingerne placeret på et bjælke-/søjlesystem, hvilket gør, at der sker en stor omfordeling af kræfter i stueetagen. For at få bygningen stabil har vi in situ-støbt den stabiliserende kerne i stue- og kælderetagen og efterspændt de stabiliserende vægge. For at optimere konstruktionen er det stabiliserende system ligeledes modelleret i FEM-design, så sammenvirkningen mellem vægge og overliggere kan udnyttes mest muligt. På Papirtårnet i Silkeborg yder AFRY komplet ingeniørrådgivning inden for brand, konstruktioner, el, VVS, akustik, anlæg og miljø. Illustration: Årstiderne Arkitekter

25


SUNDHED

Tryghed for patienter, pårørende og personale AFRY har en bred faglig kompetence og et indgående kendskab til sundhedssektoren. Takket være vores erfarne specialister på området kan vi give dig de bedst tænkelige rammer for patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Kvinde-Barn Hus På Regionshospital Nordjylland i Hjørring placeres Kvinde-Barn Hus i hjertet af det allerede eksisterende hospital og skaber tidssvarende og imødekommende rammer om fødende og barslende, børn og unge, patienter til gynækologi og obstetrik samt personale. Der arbejdes ud fra ideen om, at funktioner som ambulatorier og billeddiagnostik, der har et stort flow af patienter, ligger lettilgængeligt.

De nye bygninger danner en karré, der omkranser et grønt område. Illustration: C. F. Møller Architects.

26

Øvrige funktioner som fx føde- og neonatalafsnit, operationer og kirurgi samt sengeafsnit placeres, hvor der er mere ro. Kvinde-Barn Hus skal opføres i fire etager: Kælder, stue, 1. og 2. sal. Byggeriet skal opføres uden gener for det eksistende hospital, som skal være fuldt funktionsdygtigt i hele perioden. Byggeriet skal DGNB-certificeres til Guld. AFRY står for koordinering af alle installationer. Herudover varetager vi modningsarbejder, herunder ledninger i jord, samt brand, akustik, DGNB og commissioning.


Visionen for Trygfondens Familiehus er, at det bliver ”et smykke” både for hospitalet og dets naboer. At det med sin centrale placering - umiddelbart sydvest for hospitalet midt i et ældre villakvarter - kan blive et aktiv for både brugere og forbipasserende. Illustration: Cubo Arkitekter.

Trygfondens Familiehus Med Trygfondens Familiehus i Hammel ønsker Regionshospitalet, Hammel Neurocenter og Trygfonden at skabe en hjemlig atmosfære for pårørende til indlagte børn og unge. Familiehuset er et sted, hvor man trækker sig tilbage, til aktiviteter som ophold i stillerum, sociale fællesskaber, sundhedsfremmende motion samt leg eller afslapning i haven. Et pusterum fra det sterile tekniske hospitalsmiljø og samtidig et attraktivt sted med gode forhold for frivillige, som melder sig til at hjælpe til i huset. Et hjem væk fra hjemmet Huset indeholder otte værelser, der vender mod øst og vest, let tilbagetrukket fra fællesfaciliteter som legerum, opholdsareal, køkken og vaskeri, der er organiseret i husets midterzone.

For at skabe den nødvendige plads til otte familier og hjælpere og samtidig etablere rolige miljøer er der udviklet et plankoncept med sit eget indre gårdrum. Atriumbygningen er således helt speciel og i kontrast til de meget lige og lange gange, man finder på den anden side af gaden. Det centralt placerede atrium er zonedelt til ophold og leg gennem etablering af beplantning som bede med høje græsser, farverige blomster og letløvede træer. Fællesområdet rummer et køkken/alrum, der er indrettet som et stort sammenhængende rum, hvor de forskellige funktioner er inddelt i tre spisezoner med tilhørende køkken-ø og afgrænset af skabsvæg.

Johnny Reinholdt Mørch Afdelingschef CTS & Commissioning +45 41 77 89 83 johnny.morch@afry.com

27


INDUSTRI

Sikker levering med optimal værdi Food & Pharma Vores team af rådgivere på projekter til mejeri-, fødevare- eller medicinalindustrien kan bestå af arkitekter, bygningsingeniører og ingeniører med speciale i utilities. Der vil ofte være behov for at inddrage specialister inden for logistik, forsyninger og hygiejnezoner, så vi sikrer, at produktionen kan fortsætte i samme tempo og med samme kvalitet under byggeriet. One stop-shop I AFRY besidder vi de relevante kompetencer og kan derfor stå som totalrådgiver fra den indledende bygherrerådgivning og designgrundlag til projektering og byggeledelse. Som en vigtig del af AFRY’s rådgivning kan der indgå planlægning af forsyningsstrategi for bygningen, fx isvand, gas, damp og trykluft samt koordination med procesleverandøren. Vi arbejder ud fra en rapporterings- og Management of Change-model, der hver måned informerer om ændringer og risici, herunder konsekvenser for økonomi og tid. Dermed kan alle parter hele tiden navigere og beslutte rettidigt i projektet.

Vi rådgiver allerede i dag på store projekter til mejeriog fødevaresektoren. Fx et spraytørringstårn, der skal øge tørrekapaciteten på produktionen af valleprotein. Produktionen opretholdes under opførelsen af det 43 m høje tårn, der er placeret centralt på fabriksområdet. Hygiejnestandarden er topprioritet, da tårnet skal overholde kravene for infant formular grade.

28

Fremtidssikring med en masterplan En masterplan kan vise, hvordan en udbygning eller omlægning af et produktionsanlæg kan ske. Udover at anvise de nødvendige arealer eksternt og internt redegør en masterplan også for en optimering af det eksterne flow, som fx ind- og udlevering til fabrik, produktionsflow, velfærdsfaciliteter som omklædning, kantine og møderum. Samt ikke mindst hvordan din forsyningssikkerhed håndteres i forbindelse med en udbygning eller omlægning af din produktion. En vigtig parameter i din masterplan er så vidt muligt at fremtidssikre din produktion, så en fortsat udvidelse kan ske hensigtsmæssigt. Et andet fokuspunkt er sikkerheden for dine medarbejdere i dagligdagen, fx ved at adskille gående og kørende trafik.


AFRY har ydet fuld rådgivning inden for konstruktioner, el, anlæg, VVS og ventilation. Derudover har vi ydet rådgivning på brand i henhold til Eksempelsamlingen og Tekniske Forskrifter for brandfarlige væsker. Illustration LOOP Architects.

Stauning Whisky Stauning Whisky har udvidet deres produktionsapparat fra en årlig produktion på 80.000 liter til 900.000 liter whisky om året. AFRY har været med til at rådgive på det 5.000 m² nye destilleri, som består af fem bygninger, hvor man gennem store glaspartier kan følge med i processen fra start til slut. Designet passer fint ind i området, hvor særligt de små fiskerhuse er brugt som inspiration. Stålkonstruktioner Bygningerne udføres i stålrammer med ca. 45° taghældning – og netop stålkonstruktionerne har været interessante at udforme. De 24 kobberkedler, som brygger whiskyen, er placeret på betonkerner i niveau med stålriste, der fungerer som etageadskillelse. Det gør det muligt at holde øje med produktionen og samtidig give besøgende et indblik i processen. De niveauforskelle, som stålristene skaber, har betydet, at det var vigtigt at sikre de rigtige samlinger, for eksempel mellem stålkonstruktioner og betondel. For at sikre den optimale udførelse har vi brugt Revit til at tegne selve bygningerne op. På den måde har vi

fået den fulde gevinst i 3D-modelleringen. Til at udarbejde fundamentsdetajler og øvrige samlingsdetaljer har vi brugt 2D-faciliteterne i AutoCAD. Flammepunktet for whisky Brandstrategirapporten er udarbejdet efter Eksempelsamlingen i de tre bygninger, hvor der ikke er alkohol i produktionen. For de to sidste bygninger, hvor whiskyen destilleres og opbevares, er rapporten udarbejdet efter Tekniske Forskrifter for Brandfarlige væsker (TF-Bv). Sådanne væsker klassificeres efter deres flammepunkt, som er den laveste temperatur, hvor væsken afgiver antændelige dampe. På Stauning Whiskey er der under fremstillingsprocessen flere faser med forskellige alkoholprocenter og deraf også forskellige flammepunkter. Det har haft indflydelse på udformningen af brandstrategirapporten, hvor vi har sendt prøver med fire forskellige koncentrationer til DTU for at bestemme flammepunktet for produkterne.

Peter Christensen Afdelingschef Food & Pharma +45 24 63 40 13 peter.n.christensen@afry.com

29


INSTITUTIONER

Funktionelle løsninger til læring og leg Som samlingssted for mange mennesker stiller institutionen krav om funktionelle, gennemtænkte opdelinger af rum og plads til udfoldelse. Lige så vigtig er den rigtige økonomiske løsning for en velgennemført byggeproces. Derfor har vi altid optimering af processer og materialer for øje.

DMJX Med Campus Katrinebjerg i Aarhus får Danmarks Medie- og Journalisthøjskole moderne faciliteter til undervisning, produktion, kurser og forskning.

Byggeriet omfatter en erhvervsbygning på 7.400 m² med lokaler til undervisning og kontorer samt p-kælder i to niveauer under bygningen på 5.066 m². Byggeriet opføres i to, fire og fem etager. Den nye campusbygning er indvendigt disponeret som ”et campus i campus”. De robuste materialer afspejler et moderne og internationalt miljø. Gulve i atrium og kantine udføres i glittet beton og på etagerne i linoleum og træ. Vægge og adskillelser udføres i træ, beton og glas. Der er høje krav til akustik, hvorfor der er valgt mineraluldslofter og absorbenter med høje ydelser.

På DMJX - Campus Katrinebjerg har vi ydet komplet ingeniørrådgivning på konstruktioner, VVS, el, akustik og brand. Herudover er der udført commissioning og projekteringsledelse. Illustration.: Arkitema Architects.

30


Når den nye Frelloskolen i Varde for første gang slår dørene op efter sommerferien i 2021, vil godt 900 elever og 80 ansatte blive mødt af en topmoderne 4-sporet skole på knap 10.000 m² med tilhørende udearealer til ophold, leg og læring. Illustration: GPP Arkitekter.

Frelloskolen Frelloskolen er en ny 4-sporet skole på 9.576 m² med tilhørende udearealer til ophold, leg og læring, der placeres ved det nuværende Varde Fritidscenter. Den overordnede bygningsstruktur fremstår som en sammenstilling af fire primære bygningsafsnit, som forbindes via et centralt placeret bygningsvolumen, indeholdende fagområder og skolens hjerterum. De fire afsnit huser administration samt tre separate afdelinger, ”skoler i skolen”, hvor der i hver afdeling opstår et lokalt fællesskab i relation til alderstrinnet. Et stort samlende aktivitetsområde, kaldet Torvet, skaber sammenhæng mellem

Frelloskolen og Fritidscenteret som en åben og solrig pladsdannelse, der byder indenfor til leg, aktivitet og læring. Mellem afdelingerne ligger skolens fælles funktioner, som fagområder og PLC, der samles omkring det centrale rum kaldet ”Det gyldne rum”. Rummet fungerer som husets mødested og et organisatorisk omdrejningspunkt, der binder skolens tre afdelinger sammen. Frelloskolen er i materialer og skala tilpasset konteksten og funktionen. Store varierende vinduespartier og karnapper tilfører masser af liv og skaber et uhøjtideligt udtryk på bygningerne, hvor intentionen er, at eleverne skal føle sig hjemme.

Jacob Bisgaard Rasmussen Afdelingschef Aarhus Projekt- og projekteringsledelse +45 29 63 37 86 jacob.rasmussen@afry.com

31


ANLÆG

Tværfaglighed og sans for detaljen Vi har ved udbygningen af Jyske Bank Boxen rådgivet på den nye ankomstbygning med plads til 3.000 personer, varegård, forbindelsesbygninger og en ny forplads med cirkulær parkering og bedre håndtering af ankomst og frakørsel. Ankomstbygningen giver bedre muligheder for events, midlertidigt ophold, servering og visitering inden adgang til selve Boxen. I bygningen er der opført et stort møbel, der indeholder toiletter og teknik samt en VIP-

restaurant på toppen, der via brokonstruktioner er forbundet med køkken og restaurant i Boxen. En af vores opgaver var at finde en løsning, der sikrede, at VIP-restauranten ikke blev påvirket af klimaet i det store atrium. For at gøre det udførte vi simuleringer og sparrede med AFRY’s eksperter i Göteborg, der foretog en CFD-beregning. Simuleringen blev også brugt til at bestemme mønsteret på den specielle foliefacade for at sikre det ønskede indeklima.

Uden for Boxen er der skabt en flot ankomstplads, der kan inddrages til koncerter og stilles an til at håndtere forskellige scenarier. Der kan fx skrues op og ned for brugen af VIP‑pladser, handicappladser samt af- og pålæsningsfaciliteter. Illustration: Schønherr.

32


Ankomstbygningens design og forskelligartede anvendelse kræver, at udformningen af ventilations- og kølesystemet kan håndtere flere situationer. Den specielle forbygning består af 12 m høje facader med fire meter glas i bunden og otte meter texlon-foliefacade foroven. Illustration: CUBO Arkitekter.

I samarbejde med el-installatøren har vi forestået projektering og optegning af elinstallationer til bygningen i forhold til bl.a. lys, kraft, IT, brand- og tyverisikringsanlæg.

Vores anlægseksperter har i samarbejde med landskabsarkitekten beregnet afvandingen af de store udendørsarealer og håndteret dialogen med myndigheder.

For at optimere akustikken blev tilbygningen simuleret i Odeon. Det omfattede bl.a. beregning af efterklangstid, så vi kunne fremstille lydprøver i rummet, inden det blev bygget.

De otte meter høje texlon-facader kan bruges til projektering af reklamer og markedsføring for aktiviteter. Der vil være en lyssætning, som kan skifte farve og en lyssætning i terræn, som giver bedre wayfinding.

Efterklangstiden blev sammenlignet med rummets volumen og tiltænkte anvendelser, så vi fandt et match og en beskrivelse af rummets tekniske understøttelse af tale, foredrag og musik.

AFRY har rådgivet i konkurrencefasen samt under projektering med konstruktioner, modning, klimaberegninger, energiberegninger, VVS, ventilation, el, brand, støj og akustik.

Kim Lind Johannessen Afdelings- og markedschef Anlæg +45 21 31 99 28 kim.johannessen@afry.com

33


COMMISSIONING

Når teknikken skal spille perfekt sammen Hvad er commissioning? Commissioning er en proces, som løber parallelt med projekteringen og gennemførelsen af et byggeri. Øvelsen består i, at vi helt systematisk stiller spørgsmål i hver af byggeriets projekt- og udførelsesfaser. Det kræver erfaring og indsigt at stille de rigtige spørgsmål.

3

Hovedprojektfase

2

• Hvordan sikrer vi, at dine funktionelle krav til byggeriet opfyldes? • Hvad kan gå galt i de kommende faser – eller under driften? • Hvad skal gøres i den aktuelle fase for at hindre, at noget går galt? Hvorfor skal du have commissioning? Alt for ofte må brugerne kæmpe med, at bygningen ikke performer som forventet efter indflytning. Det kan medføre endeløse justeringer og indregulering samt et alt for højt energiforbrug.

4

Byggefasen

5

Dispositionsog projektforslagsfase

1

Idé- og programfase

34

Driftsfasen

Commissioningprocessen

6

Driftoptimering

Re-commissioning


Helikopterperspektiv af det nye akutcenter på regionshospitalet i Viborg. Illustration: AART Arkitekter.

Fordele for dig som byg- og driftsherre • Byggeriet er klar til at tage i brug fra dag ét • Indeklimaet er godt – alle anlæg spiller sammen og performer som forventet • Driftsomkostningerne er forudsigelige og mulige at budgettere • Driftspersonalet har forudsætningerne for at betjene byggeriet • Et velfungerende byggeri med tilfredse brugere

Fordele for dig som entreprenør • Rigtigt byggeri første gang • Aflevering til tiden • Dokumentation for ydelser og kvalitet • Minimering af mangler • Færre garantiudkald

Projekter hvor vi har udført commissioning • • • • • • • • • •

Det Nye Aarhus Universitetshospital Skejby Mærsk - Lyngby Hovedgade (PFA) Campus Erhvervsakademiet Lillebælt Odense Bellakvarter (byggefelt 15) Psykiatrisk Center, Skejby Wildcat Datacenter – Viborg (Bravida) Ny akutafdeling Regionshospital Viborg Great Northern - Spa og wellnesscenter Det Nye Odense Universitetshospital Ørestad Syd 1.2

Michael Andreasen Markedschef Commissioning +45 41 73 06 52 michael.andreasen@afry.com


REFERENCER

Flere projekter med tilfredse kunder

Ingeniørrådgivning Energirådgivning Indeklimasimulering DGNB

36

Ingeniørrådgivning Konstruktion Anlæg/kloak/VVS El/lys

Finanshuse Domicil Areal 11.000 m² Placering Kolding • • • •

Ingeniørrådgivning LEED-certificering Brandstrategirapport Sikring og sikkerhed

Areal 13.200 m² Placering Gødstrup • • • • •

Ingeniørrådgivning Arbejdsmiljøkoordinering Sikkerhedsstrategi Kvalitetsledelse Tilsyn

Marina City Byudvikling Areal 200.000 m² Placering Kolding • Anlæg • Vejanlæg • Kloakering

Illustration: COBE/Kolding Kommune

• • • •

• Tværfaglig ingeniørrådgivning • Brand • Støj og Akustik

Illustration: Arkitema Architects

Areal 600 m² Placering Køge

Illustration: Cubo Arkitekter

Køge Idrætspark Stadion

Areal 28.000 m² Placering Odense

DNV - Psykiatrien Psykiatri og akutmodtagelse

Illustration: Aart Architects

• • • •

Byliv og boliger Byudvikling

Illustration: Arkitema Architects

Areal 25.500 m² Placering København

Illustration: Schmidt Hammer Lassen

Scandic Cph Airport Hotel


DISPOSITIONSFORSLAG

• • • •

Ingeniørrådgivning Konstruktioner Installationer Tilsyn

Ingeniørrådgivning Projekteringsledelse Brandstrategirapport Akustik

Ingeniørrådgivning Miljøledelse Energi og indeklima Akustik

Areal 10.217 m² Placering Ny Valby - Kbh. • • • •

Ingeniørrådgivning Byggemodning Infrastruktur Brandstrategi

Akeleje Hus – Grønttorvet Boliger Areal 6.890 m² Placering Ny Valby - Kbh. • • • •

Ingeniørrådgivning Brandstrategi Energirammer Konstruktioner

Areal 15.437 m² Placering Hvidovre • Tværfaglig ingeniørrådgivning Professionshøjskolen • Byggeteknik • Tilsyn • LEED

NCS - Absalon Undervisning Areal 16.000 m² Placering Slagelse • • • •

Ingeniørrådgivning Koordinering Kollisionskontrol Brugerinvolvering

Sluseholmen Karré L Boliger og erhverv Areal 28.000 m² Placering København • • • • •

Ingeniørrådgivning Pælefundering Solceller og elevatorer Trafikstøj Afløb med separation

C.C. CONTRACTOR A/S Arkitekt: Cubo og Rønnow Ingeniør: Midtconsult Landskabsarkitekt: Marianne Levinsen

Illustration: Årstiderne Arkitekter

• • • •

Amaryllis Hus – Grønttorvet Boliger

Psykiatrisk Center Psykiatri

ABSALON

Foto: Tom Jersø

Areal 10.700 m² Placering Horsens

Illustration: LINK arkitektur

Nye Nord Sygehus

• Tværfaglig ingeniørrådgivning • Projektledelse • DGNB

17

Illustration: Cubo Arkitekter

• • • •

Areal 2.315 m² Placering Lisbjerg, Aarhus

Foto: Tom Jersø

Areal 30.000 m² Placering Ikast

Illustration: C.F.Møller Architects

Mascot International Domicil

Lisbjergskolen Undervisning, om- og tilbyg

Illustration: LINK arkitektur

Areal 26.000 m² Placering Ørestad Syd - Kbh.

Illustration: Årstiderne Arkitekter

Himmelbyen Boliger og erhverv

37


Herning Viborgvej 1 7400 Herning Aarhus Søren Frichs Vej 34A 8230 Åbyhøj Herlev Lyskær 3EF 2730 Herlev Selskabsnavn og CVR-nr. ÅF Buildings Denmark P/S DK 34074801

Telefon +45 97 22 11 33 E-mail buildings.dk@afry.com Web afbuildings.dk afry.com LinkedIn @AFRY Facebook @afry.danmark


www.afbuildings.dk

Vi kan også hjælpe dig.

001PM201912JM

AFRY er en international ingeniør-, design- og rådgivningsvirksomhed. Vi hjælper vores kunder med bæredygtig udvikling og digitalisering. Vi er 17.000 dedikerede eksperter inden for infrastruktur, industri og energi, der arbejder globalt for at skabe bæredygtige løsninger til fremtidige generationer.

Profile for AFRY

Byggeri til det gode liv  

God rådgivning bygger på tillid og på tætte relationer. Selvom vi ikke længere hedder Midtconsult, men er blevet en del af AFRY med 17.000 m...

Byggeri til det gode liv  

God rådgivning bygger på tillid og på tætte relationer. Selvom vi ikke længere hedder Midtconsult, men er blevet en del af AFRY med 17.000 m...

Advertisement