PX3 2017

Page 12

REPORTAGE | KÄRLEK OMBORD

Starka varma känslor

TILL SJÖSS Få miljöer kan vara så romantiska som en brygga eller en båt på svaj. Men vad är det som gör att det funkar att segla ihop för vissa men inte för andra? Och hur gör man för att hantera de där stormarna utan att förhållandet går på grund? På Kryss hjälper dig navigera rätt på kärlekens ocean. TEXT LINDA HAMMARBERG

12 PåKRYSS | 03/2017


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.