Mäkelä Alu Alumiiniprofiilit

Page 1

ALUMIINIPROFIILIT Aluminium profiles


Sisällys

7 ALUMIINIPROFIILISUUNNITTELUN ABC

7 10 12

10 ALUMIINIPROFIILIEN SUUNNITTELUPALVELU 12 VAKIOPROFIILILUETTELO 13 Lattatangot 16 Kulmatangot 18 Neliötangot 19 Neliöputket 20 Pyörötangot 21 Pyöröputket 23 Kuusiotangot 23 Kuusioputket 25 U-tangot 27 T-tangot 29 Suorakaideputket

Korkean laadun ylläpitäminen ja varmistaminen on meille itsestään selvä peruslähtökohta ja koko toimintamme kulmakivi. Laatu varmistetaan prosessin jokaisessa vaiheessa. Ulkoisena merkkinä erinomaisesta laaduntuottokyvystä ovat meille myönnetyt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ja GSB-sertifikaatit. Kaikki tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

2

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Valmistamme profiilit asiakaskohtaisesti Lähes koko tuotantomme keskittyy valmistamaan asiakkaidemme tarpeisiin suunniteltuja alumiiniprofiileja. Valmistamme myös vakioprofiileja. Alumiiniprofiileja käytetään lukuisissa eri kohteissa. Alumiini materiaalina muokkautuu puristamalla profiiliksi hyvin, ja siitä voidaan valmistaa kevyitä, mutta tukevia rakenteita erilaisiin kohteisiin. Olemme keskittyneet erityisesti asiakaskohtaisten profiilien valmistamiseen: noin 90 % valmistamistamme profiileista on asiakkaidemme tarpeeseen räätälöityjä. Kerro meille, mikä on sinun tarpeesi, niin voimme tarjota sinulle koko kattauksen avaimet käteen periaatteella – ideasta tuotteeksi. Huomaathan myös, että teemme alumiiniprofiileja usealle eri toimialalle, joten meiltä saat tuotteita monipuolisesti lähes mihin tahansa kohteisiin. Meillä ei ole omia tuotteita, joten emme kilpaile asiakkaidemme kanssa. Pyrkimyksemme on olla saumaton osa asiakkaidemme omia tuotantoprosesseja.

3


profiileja ja lisäarvoa omaan tuotantoosi Periaatteemme on toimia alumiiniprofiilivalmistuksessa ”One stop shoppina”. Autamme sinua tekemään oman profiilin vastaamalla yrityksesi tarpeita. Käytännössä sinulla ei tarvitse olla muuta kuin idea tuotteesta, me autamme sen valmiiksi saattamisessa. Tuotteen suunnittelu ja valmistus ovat kuitenkin vain osa prosessia. Halutessasi saat kauttamme profiileillesi varastoinnin meillä täällä Luoma-aholla sekä erilaisia pintakäsittelyjä. Verkostomme kautta oikeastaan vain taivas on rajana – voit tilata meiltä yhdellä ostolla myös valmiita koneistettuja kappaleita, toimitettuna tietysti suoraan minne haluat. Yhdistettynä varastointimalliimme saadaan juuri sinun yrityksesi tarpeisiin sopiva, erittäin joustava arvoketju. Kutsumme tätä kokonaisvaltaiseksi kumppanuudeksi.

MÄKELÄ ALUN ARVONTUOTTOKOLMIO

Kustannustehokkaat kokonaisratkaisut

Ketterä alumiiniosaamisen kumppani Toimintavarmat ja nopeat toimitukset

4

Joustava ja tehokas tuotantoprosessi

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiileissamme satoja vaihtoehtoja Vakioprofiilivalikoimamme koostuu yleisesti tunnetuista vakiomuodoista ja niitä löytyy eri dimensioilla useita satoja. Profiilien vakiomitta on kuusi metriä, mutta halutessasi voit tilata profiilit myös erikoismittaisena. Seosvaihtoehdoiksi sopivat pääsääntöisesti kaikki Mäkelä Alun käytössä olevat seokset, mutta seoksen sopivuus tuotteelle on syytä varmistaa myynnistämme. Vakioprofiilit voidaan myös pintakäsitellä esimerkiksi maalaamalla tai anodisoimalla sekä työstää jatkojalostusverkostossamme valmiiksi lopputuotteeksi. Vakioprofiililuettelostamme sivulta 12 alkaen löydät kaikki vakioprofiilit.

TIESITKÖ? VOIT LADATA AJANTASAISEN LUETTELON NETTISIVUILTAMME VAKIOPROFIILIT-OSIOSTA.

WWW.MAKELAALU.FI > ALUMIINIPROFIILIT > VAKIOPROFIILIT

5


Alumiiniseokset Oikean seoksen valinta vaikuttaa moniin alumiinin ominaisuuksiin, esimerkiksi sen muokattavuuteen, lujuusominaisuuksiin, pinnoitettavuuteen, työstettävyyteen ja sähkönjohtavuuteen. Juuri oikean seoksen valitseminen on ensiarvoisen tärkeä vaihe profiilin valmistuksessa. Myyntiosastomme ja profiilisuunnittelijamme ammattitaitoon kuuluu auttaa sopivan ja kilpailukykyisen alumiiniseoksen valinnassa. Seoksien puhtaus ja tasalaatuisuus ovat tärkeitä valmistettaessa korkealaatuisia ja mittatarkkoja profiileja. Siksi käytämme alumiiniprofiilien valmistukseen lähinnä vain primäärialumiinista valmistettuja puristusaihioita. Pohjoismaiset aihiot ovat valmistustekniikaltaan maailman puhtaimpia. Prosessissa syntyvä romu otetaan talteen ja kierrätetään uusien profiilien raaka-aineeksi omassa valimossamme: näin raaka-aineen puhtaus voidaan varmistaa jokaisessa vaiheessa. Valmistettavien profiilien mekaaniset ja kemialliset ominaisuudet määritellään standardeissa EN 573-3 ja EN 755-2.

Valmiit alumiiniseokset EN AW-1070

Seostamaton alumiini. Vaatimattomat lujuusominaisuudet, erinomainen muokattavuus.

Toimitustila: Pehmeä EN AW-6060 Toimitustilat: T6,T4 tai T64 EN AW-6063 Toimitustilat: T6, T4 tai T66 EN AW-6005A Toimitustilat: T6 tai T4 EN AW-6082 Toimitustilat: T6 tai T4 EN AW-6101A Toimitustilat: T6 tai T4 EN AW-6101B Toimitustilat: T6 tai T4

6

Yleisseos. Hyvät lujuusominaisuudet, sopii erinomaisesti anodisointiin. Yleisseos. Hyvät lujuusominaisuudet, sopii hyvin anodisointiin. Lujempi seos kuin 6063. Kohtalainen anodisoitavuus ja puristettavuus. Lujin seos. Huonohko anodisoitavuus. Vaativa puristettavuus. Hyvä sähkönjohtavuus. Lujuusominaisuudet vastaavat seoksia 6060/6063. Erinomainen sähkönjohtavuus ≥ 32 MS/m. Lujuusominaisuudet vastaavat seoksia 6060/6063.

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Alumiiniprofiilisuunnittelun

ABC

Alumiiniprofiilin suunnittelussa saa ja pitääkin käyttää paljon luovuutta. Tämän ohjeistuksen avulla pääset jyvälle siitä, mikä alumiiniprofiilin suunnittelussa on kaikkein olleellisinta. Alumiiniprofiilia suunniteltaessa kannattaa miettiä tarkoin miten profiili tulee palvelemaan käyttötarkoituksessaan parhaiten. Suunnitteluvaiheessa profiiliin on helppo lisätä erilaisia ruuvitaskuja, uria ja liitoskohtia. Pursotusmuotin valmistuttua profiilin muodon muuttaminen onkin jo pidempi prosessi ja johtaa yleensä uuden muotin tilaamiseen. Alumiinin pursotuksessa virtauksen tasaisuus näyttelee suurinta roolia tuotannon onnistumisessa. Jokaisesta pursotusmuotista tuleekin aina esille työkalusuunnittelijan näkemys virtausten hallinnasta. Vaikka alumiiniprofiilin suunnittelussa saa ja pitääkin käyttää luovuutta, muutamia asioita tulee ottaa huomioon, jotta virtaus pysyisi mahdollisimman tasaisena:

Profiilin muodon tulisi olla mahdollisimman symmetrinen. Profiilin kulmiin tulee lisätä pyöristykset (ideaali min R0,5mm).

hyvä

Seinämänvahduuden tulisi olla sama profiilin joka kohdassa.

huono

7


Ruuvitaskulle paras paikka on profiilin kulma, jossa se pysyy hyvin paikallaan eikä aiheuta virtaushäiriöitä. Jos kulma ei ole mahdollinen, ruuvitasku tulisi sijoittaa suoraan seinämään kiinni. Taskun sijoittamista pitkän ”varren” päähän tulee välttää, koska se aiheuttaa virtausteknisiä ongelmia. Sijoittelussa tulee myös välttää kapeita aukkoja, jotka aiheuttavat työkaluun heikkoja kielekkeitä. Alla olevassa kuvassa on sekä hyvin että huonosti sijoitettuja ruuvitaskuja.

heikko kieleke

HYVÄ HUONO

heikko kieleke Seinämänvahvuutta suunniteltaessa täytyy huomioida profiilin käyttökohde ja koko. Profiilista halutaan mahdollisimman kevyt, mutta sen tulee myös kestää siihen kohdistuvat rasitukset ja olla hyvin pursotettavissa. Alla oleva taulukko antaa suuntaviivat seinämänvahvuuden suunnitteluun.

Seinämänvahduuden tulee kasvaa profiilin leveyden mukana.

5

4

3

Seinämä (mm)

2

1 < 50 mm

8

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

250 mm

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES

300 mm


Pinnanlaatu on joissakin tapauksissa profiilin tärkein ominaisuus. Profiilin seinämien suuret massaerot voivat aiheuttaa profiilin pinnalle lämpöjuovaa. Mikäli pinnanlaatuvaatimukset ovat korkeat, profiilin pintaan kannattaa tehdä kuviointia esimerkiksi aaltoa tai uritusta. Tämä luo optisen harhan ja häivyttää mahdollisen juovan. Seuraavassa muutamia vaihtoehtoja.

Mitta- ja muototoleranssit määräytyvät SFS-EN755-9 standardin mukaan. Toleranssien suuruuteen vaikuttavat profiilin muoto, koko ja seos. Profiilin toiminnan kannalta kriittisille mitoille voidaan sopia erikoistoleranssit, joilla varmistetaan tuotteen toimivuus. Mäkelä Alun profiilien raja-arvoja: Maksimi poikkileikkaus (riippuu profiilin muodosta)

200 mm – 300 mm

Minimi seinämänvahvuus

1 mm

Maksimipaino

10 kg/m

Minimipaino

100 g/m

Aina apunasi TÄSSÄ OPPAASSA ESITETYT PERUSOHJEET ON TARKOITETTU HENKILÖLLE, JOKA HALUAA PÄÄSTÄ ALKUUN OMAN PROFIILIN SUUNNITTELUSSA. MÄKELÄ ALU ON TOTEUTTANUT YRITYKSEN OLEMASSAOLON AIKANA NOIN 15 000 ERILAISTA PROFIILIMUOTOA, JOISTA VALTAOSA ON ASIAKASPROFIILEJA. JOKAINEN PROFIILI ON YKSILÖLLINEN JA SE SUUNNITELLAAN TOTEUTTAMAAN ASIAKKAAN TARPEET PARHAALLA MAHDOLLISELLA TAVALLA. PARHAASEEN LOPPUTULOKSEEN PÄÄSTÄÄN SUUNNITTELEMALLA TUOTE TIIVIISSÄ YHTEISTYÖSSÄ. SEURAAVALTA AUKEAMALTA SAAT LISÄTIETOJA SUUNNITTELUPALVELUSTAMME!

9


Alumiiniprofiilien suunnittelupalvelu Jos omatoiminen profiilisuunnittelu ei luonnistu, voit aina ottaa yhteyttä Mäkelä Alun suunnittelijoihin! AluDesign®-palvelun tarkoitus on suunnitella yhdessä kanssasi mahdollisimman kustannustehokas alumiiniprofiili tai -profiilit. Suunnittelulla varmistetaan tarvittavan materiaalin määrä, tuotteen toimivuus ja tuotannon tehokkuus. Nykyaikaisella työkalutekniikalla pystytään toteuttamaan yhä monipuolisempia alumiiniprofiileja. Oikean suunnittelun ja innovatiivisten ratkaisujen avulla kehitetään lopputuote, joka säästää myös kustannuksia. Kun profiilin ominaisuudet on määritelty, suunnitelmat siirtyvät paperilta CAD-suunnitteluun. Meillä profiilisuunnittelu tehdään nykyaikaisilla välineillä ja uusimmilla CAD-ohjelmistoilla, joiden tuotos voidaan siirtää sähköisessä muodossa myös asiakkaan käyttöön. Tarvittaessa tuotteen visuaalista ulkonäköä voidaan simuloida 3D-mallinnuksella ja tuottaa mahdollisimman aito kuva lopputuotteesta. Halutessasi voit olla mukana kaikissa suunnittelun vaiheissa. Näin puhumme koko ajan samaa kieltä ja suunnittelun lopputuloksena on korkealuokkainen, asiakkaan vaatimukset viimeistä piirtoa myöten täyttävä alumiiniprofiili.

10

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Q&A

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Mitä minun pitää tehdä ennen suunnittelupalvelujen tilaamista? Kannattaa pohtia, mitä suunnittelupalveluja tarvitaan (vaikka vain karkealla yleistasolla) ja ottaa yhteyttä suunnittelijoihimme tai myyntiimme. Myyntiin voi lähettää myös yhteydenottopyynnön osoitteeseen sales@ makelaalu.fi. Mitä hyötyä suunnittelupalvelusta on? Saat täsmälleen tarpeisiisi suunnitellun alumiiniprofiilin. Suunnittelijamme osaavat arvioida esimerkiksi, mikä seos ja pinnoite sopivat kohteeseen. Miten suunnittelupalvelut tilataan? Joko ottamalla yhteyttä myyntipalveluumme tai suoraan suunnitteluyksikköömme.

Velvoittaako suunnittelupalvelujen osto tilaamaan myös valmiit alumiinituotteet Mäkelä Alulta? Ei toki. Tuotteiden suunnittelun jälkeen teemme tarjouksen profiileista. Vasta hyväksytty profiilitarjous johtaa työkalun ja profiilin tilaamiseen. Miten suunnittelupalvelut hinnoitellaan? Perussuunnittelu, joka koskee profiilin muotoja ja siihen kiinteästi liittyvää suunnittelutyötä, on maksuton. Vasta jos ja kun suunnittelu laajenee esimerkiksi isoihin kokoonpanoihin tai järjestelmiin tai PLA-muovista tulostettuihin mallikappaleisiin, sovitaan näistä palveluista hinta jo ennen työn aloittamista

MIKÄLI SINULLA HERÄÄ KYSYMYKSIÄ ALUMIINIPROFIILIN SUUNNITTELUSTA, VOIT OLLA YHTEYDESSÄ SUUNNITTELIJOIHIMME! AJANTASAISET YHTEYSTIEDOT LÖYTYVÄT VERKKOSIVUILTAMME:

WWW.MAKELAALU.FI > YHTEYSTIEDOT > SUUNNITTELU

11


VAKIOPROFIILIT Standard profiles 12

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

Lattatangot | Flat bars

b

s

r

Merkintätapa / Notation: LT b x s Esim. / E.g.: LT 40 x 10

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-5

b/mm

s/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

10 12 12 13 15 15 16 20 20 20 20 20 22,5 25 25 25 25 25 25 25 25 28 30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

6 4 5 3 3 5 5 2 3 4 5 10 16 2,5 3 3 4 5 5 8 10 6 2 3 4 5 8 10 15 20 15 20 3 3,9 4 5 6 6 8 10 10 15

0,5 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 0,5 0,5 1,0 0,6 0,5 2,5 1,0 0,8 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,8 5,0 0,5

162 126 162 105 122 203 216 107 161 216 270 537 970 168 202 200 269 337 324 537 672 433 161 242 323 402 645 809 1214 1620 1415 1887 323 419 428 536 647 647 861 1079 1023 1620

03049 00302 00287 07119 01076 01014 04586 05812 00204 01020 00325 00119 00223 05814 00451 00536 00218 00234 01036 01044 00541 09645 05051 00235 05993 00238 01077 00100 07773 01067 00568 01078 00329 11583 00237 00236 01023 11770 01030 00101 03091 01068

Seokselle / For alloy 1070A

  

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

13


Lattatangot | Flat bars

b

s

r

Merkintätapa / Notation: LT b x s Esim. / E.g.: LT 40 x 10

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-5

makelaalu.fi

b/mm

s/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

40 40 40 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 61 65 70 70 70 70 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

20 25 30 5 8 3 4 5 6 8 10 10 15 20 25 4 5 5,9 6 6 8 8 10 10 10 12 15 20 25 36 30 32 6 15 30 40 5,7 10 5 6 8 8 10 10 10 15 20 30 40

0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 5,0 1,0 1,2 1,5 0,6 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,8 0,8 5,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 5,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,8 0,8 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2159 2700 3238 607 972 405 540 674 805 1077 1347 1293 2022 2697 3370 648 810 953 971 971 1294 1294 1619 1619 1563 1941 2427 3237 4047 5829 4941 5613 1134 2833 5668 7558 1154 1967 1080 1293 1727 1727 2159 2159 2102 3238 4317 6477 8637

00239 03045 09983 09968 04011 01058 01032 00219 00406 00515 00121 03057 04397 00162 00133 00558 00551 07104 00488 15023 01031 11771 00206 08917 00150 01079 01025 00163 00164 01045 04041 01069 00510 00207 10935 15286 07106 07442 01024 04015 01018 11772 00103 08918 07734 11457 01046 03098 04598

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

14

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES

Seokselle / For alloy 1070A Seokselle / For alloy 1070A Seokselle / For alloy 1070A

Seokselle / For alloy 1070A Seokselle / For alloy 1070A

  


Vakioprofiilit | Standard profiles

Lattatangot | Flat bars

b

s

r

Merkint채tapa / Notation: LT b x s Esim. / E.g.: LT 40 x 10

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-5

b/mm

s/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

100 100 100 100 100 100 100 100 115 120 120 120 120 120 125 125 140 150 150 150 150 160 160 160 200 200

6 8 10 10 12 15 20 32 12 7 10 12 15 20 15 30 6 10 12 15 20 10 20 20 10 20

0,5 0,5 0,8 1 0,8 1,0 1,2 1,6 0,5 0,5 1,0 0,8 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1620 2159 2699 2698 3239 4047 5397 8634 3726 2268 3237 3885 4859 6477 5060 10123 2266 4047 4858 6073 8098 4318 8637 8638 5397 10798

01071 10712 00102 10693 00473 02968 00165 00166 05029 04914 00318 04594 07475 00464 01047 09881 09750 01061 13982 15943 15944 00319 04910 05011 04253 15945

Seokselle / For alloy 1070A

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pid채tet채채n. All rights reserved to change.

15


Kulmatangot | L-profiles b

h

t

s

r2

r1

Merkintätapa / Notation: KT h x b x s x (t) Esim. / E.g.: KT 60 x 40 s 5

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

h/mm

b/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

15 15 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50

10 15 15 10 15 20 20 20 20 10 25 25 20 20 20 30 30 30 30 35 20 20 25 25 40 40 40 40 40 45 20 20 25 25 30 40 50 50 50

2 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,9 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0

2 1,5 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 4,0 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,9 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,6 1,0 0,6

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 2,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 4,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 0,5 4,0

124 116 151 151 178 155 205 207 300 178 259 380 259 381 496 315 0,5 465 604 546 313 605 340 502 423 623 801 829 820 705 367 712 394 583 821 1145 1039 1280 1291

15793 00514 00535 15794 01000 05815 07531 00157 00508 08759 00123 00428 03092 04179 00407 00158 05816 00104 11685 00183 00240 03093 01089 04265 00184 05817 07603 01080 00122 05843 07981 07957 10971 04098 00411 01040 00159 05971 00105

  

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

16

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

Kulmatangot | L-profiles b

h

t

s

r2

r1

Merkint채tapa / Notation: KT h x b x s x (t) Esim. / E.g.: KT 60 x 40 s 5

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

h/mm

b/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

60 60 60 60 60 60 60 60 60 68 75 75 75 80 80 80 100 100 100 100 120 120 130 130 200

25 30 30 40 40 40 60 60 60 25 25 50 50 50 50 80 50 75 100 100 30 60 65 110 55

2,0 2,0 5,0 4,0 5,0 6,0 2,0 6,0 6,0 3,0 3,0 6,0 10,0 6,0 10,0 8,0 5,0 8,0 4,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0

2,0 2,0 5,0 4,0 5,0 6,0 2,0 6,0 6,0 3,0 3,0 6,0 10,0 6,0 10,0 8,0 5,0 8,0 4,0 10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 6,0

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 4,0 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,2 1

0,5 0,5 1,0 2,5 4,0 0,5 0,5 4,0 4,0 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 4,0 1,0 4,0

448 475 1147 1039 1291 1523 637 1846 1855 732 785 1928 3105 2006 3237 3318 1957 3607 2117 5128 3064 3723 5003 6207 4040

04099 11632 09601 00160 00193 00410 10972 00161 00106 00355 08627 00408 00409 01081 07510 01019 00465 15421 13738 05049 04522 04014 04016 00569 07999

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pid채tet채채n. All rights reserved to change.

17


Neliötangot | Square bars a

r

Merkintätapa / Notation: NT

a/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

10 12 15 20 25 30 30 36 41 41 45 50 60

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0

270 388 608 1080 1688 2430 2416 3499 4536 4481 5465 6748 9717

01072 07886 01063 01026 01064 04347 00131 01065 04168 00132 07598 00233 04017

Esim. / E.g.: NT 30

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-4

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

18

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

s

Neliöputket | Square tubes

a

t r2 r1

Merkintätapa / Notation: NP a x s x (t) Esim. / E.g.: NP 30 x 2

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-8

a/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

15 15 17,2 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 35 40 40 40 40 40 40 41 45 50 50 50 50 50 60 70 70 80 80 100 100

1,0 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,25 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,8 4,0 5,0 4,0 8,0 2,0 4,0

1,0 1,2 1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 1,5 2,0 2,0 2,25 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,0 4,0 4,5 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 3,8 4,0 5,0 4,0 8,0 2,0 4,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 3,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 8,0 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,6 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2,0 0,0 0,5 2,0 0,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 3,0 0,5 0,5 0,5 2,5 0,5 2,5 2,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0

151 178 175 205 300 295 389 381 505 501 553 713 613 600 605 853 713 624 821 1013 1199 1213 1555 1647 929 1028 1523 1537 1987 2001 2295 2849 3510 3280 6218 2108 4147

00567 00556 07991 01013 05818 00246 04592 05819 00113 00513 01022 01053 00185 00247 07829 00537 04334 03039 00126 07619 07830 00149 11140 00588 07881 08990 07831 00114 07832 00145 00583 10974 11384 01054 05844 15130 01073

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

19


Pyörötangot | Round bars d

Merkintätapa / Notation: PT d Esim. / E.g.: PT 30

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-3

d/mm

g/m

prof.nr.

8 9,7 10 12 14,5 15 16 18 20 22 25 28 30 32 35 36 38 40 45 50 57 60

135 200 212 305 446 477 543 687 848 1026 1325 1663 1909 2171 2597 2748 3062 3393 4294 5301 6890 7634

00527 11650 00127 00528 00306 04919 01075 00226 00227 00128 00228 00129 00545 00543 01066 05970 00229 00130 00230 00231 01048 00232

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

20

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

Pyöröputket | Round tubes d

s

Merkintätapa / Notation: PP d x s Esim. / E.g.: PP 30 x 3

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

d/mm

s/mm

g/m

prof.nr.

12 15 16 16 16 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 22 22 25 25 25 25 25 28 30 30 31,2 32 34 35 35 35 38 38 40 40 40

1,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 2,5 3,0 1,0 1,4 1,5 2,0 1,0 1,0 2,0 1,5 1,75 1,2 1,5 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 3,0 1,5 2,0 3,0 1,5 2,0 3,0 1,5 2,0 2,0 3,0 5,0

134 119 127 127 184 211 329 381 154 208 221 289 162 162 305 261 300 243 300 392 478 478 338 362 688 378 508 788 427 559 815 464 611 645 942 1485

10631 00524 00607 01027 00523 00529 07297 04323 00526 05734 00125 03099 00586 01021 11601 00152 00561 00603 00110 04557 00153 07937 00248 00146 00249 07652 00544 04013 00111 03077 01056 00550 00250 00124 00251 01082

-0,4/+0

-0,3/+0

Qual. 4

  

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

21


Pyöröputket | Round tubes d/mm d

s

Merkintätapa / Notation: PP d x s Esim. / E.g.: PP 30 x 3

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

45 45 45 45,25 47,5 48,3 48,3 50 50 50 50 50 60 60 60 60 70 70 75 75 80 90 100 100 100 106 110 120

s/mm 2,0 3,0 5,0 +/-0,25 2,5 2,75 4,0 6,5 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 2,0 2,5 3,5 5,0 2,0 3,0 1,5 3,0 2,0 2,5 2,5 6,0 10,0 2,5 3,5 3,0

g/m 729 1069 1696 +/-0,25 907 1045 1504 2305 618 815 1196 1561 1909 984 1220 1667 2333 1154 1704 935 1833 1323 1855 2068 4784 7684 2195 3162 2978

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

22

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES

prof.nr. 01005 00112 00466 00467 02584 04587 07980 00525 00186 07115 07509 00532 00154 00155 01004 00156 15146 00533 07118 00252 00534 01017 00521 00522 04554 01038 01052 01062


Vakioprofiilit | Standard profiles

Kuusiotangot | Hexagonal bars a

a/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

14 22

0,5 0,5

458 1131

00274 04055

r

Merkintätapa / Notation: KUT a Esim. / E.g.: KUT 14

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-6

a

d r

Kuusioputket | Hexagonal tubes a/mm

d/mm

r/mm

g/m

prof.nr.

17

10,3

0,5

451

00275

Merkintätapa / Notation: KUP a Esim. / E.g.: KUP 17

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-8

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

23


U-tangot | U-profiles b

h

t

s

r2

r1

Merkint채tapa / Notation: UT h x b t x (s) Esim. / E.g.: UT 35 x 35 x 3

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

h/mm

b/mm

t/mm

s/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

15 20 20 25 25 25 30 30 30 30 30 33 34 35 40 40 40 45 50 50 50 54 60 60 60 80 80 80 100 100 100 120

15 15 20 15 15 20 20 20 30 30 33 30 47 35 20 25 40 15 30 30 50 40 40 40 40 40 80 40 40 50 50 55

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 1,5 1,5 12,0 3,0 4,0 3,0 4,0 3,0 2,0 4,0 5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 6,0 7,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 1,5 1,5 12,0 3,0 4,0 3,0 4,0 5,0 2,0 4,0 5,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,0 5,0 5,0 3,0 5,0 9,0 9,0

0,5 2,5 0,5 0,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 6,0 0,5 0,5 0,5 0,6 1,5 1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6

0,5 0,5 2,0 2,0 0,5 0,5 2,0 3,0 2,0 2,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,5 1 2,5 2,5 0,5 2,5 1,0 1,0 0,5 0,5 2,5 2,5 2,5 6,0 6,0

221 240 306 278 267 477 359 529 467 687 376 364 3245 808 783 687 1216 686 571 1108 1895 702 1091 1423 1752 1247 3104 2030 1416 2570 3799 4641

00562 04534 00180 01088 04486 15627 01087 00546 01086 00181 08628 08760 07599 00182 03054 00107 00148 01007 02805 00108 00520 01006 01070 01041 03025 01039 15637 01050 00109 00519 01051 00538

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pid채tet채채n. All rights reserved to change.

24

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

T-tangot | T-profiles s

b

h

r2 t

h/mm

b/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

30 50 40 20 60 76 100 30

30 50 40 20 60 61 76 30

3,0 5,0 4,0 2,0 6,0 2,0 2,0 1,5

3,0 5,0 4,0 2,0 6,0 2,0 3,0 1,5

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3

2,5 1,5 0,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,3

468 1284 821 208 1847 889 1204 237

00118 00376 00531 00555 01049 09634 09835 10783

r1

Merkint채tapa / Notation: TT h x b t x (s) Esim. / E.g.: TT 30 x 30 x 3

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-9

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pid채tet채채n. All rights reserved to change.

25


Suorakaideputket | Rectangular tubes s

b

h

t

r2 r1

Merkintätapa / Notation: SP h x b x s x (t) Esim. / E.g.: SP 40 x 20 x 2

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-8

h/mm

b/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm g/m

prof.nr.

20 20 25 25 30 30 30 35 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 70 75 80 80 80 80 80 80

15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 30 30 25 30 30 30 25 35 40 40 40 40 50 20 25 40 40 40 40 50 60

1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,3 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,5 4,0 2,5 3,0 3,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0

1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,5 2,0 1,5 1,3 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,5 1,5 1,5 3,0 2,0 2,5 3,0 2,5 4,0 2,5 3,0 3,0 4,0 3,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 6,0 4,0 4,0

0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 2,0 2,5 0,5 0,5 0,5 2,0 3,0 1,0 2,5 3,0 0,5 2,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1,0 5,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 0,5 2,0 6,0 3,0 1,0

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 2,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 5,0 0,5 1,5 0,5 0,5 2,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0

00512 08857 01008 00547 11446 00439 00530 00279 00517 04194 00115 00280 16512 07073 07471 09539 05006 15415 07903 00281 04261 08516 08826 10973 00167 01034 15814 09964 09624 07833 00116 00579 11478 09568 08825 01057 00117 01055 04333 07094 00168

259 259 300 381 338 381 497 421 394 448 470 604 604 598 586 741 645 639 810 796 543 538 1113 821 1013 1199 1080 1884 1283 1523 1537 1993 1685 1148 1518 1839 1861 2411 3491 2617 2843

Pintalaatu 3

Kova seos 6082

   makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. All rights reserved to change.

26

ALUMIINIPROFIILIT | ALUMINIUM PROFILES


Vakioprofiilit | Standard profiles

Suorakaideputket | Rectangular tubes s

b

h

t

r2 r1

Merkint채tapa / Notation: SP h x b x s x (t)

h/mm

b/mm

s/mm

t/mm

r1/mm

r2/mm

g/m

prof.nr.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 130 150

15 20 20 30 35 40 50 50 50 50 60 60 50 50 50

2,0 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0

2,0 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,0 4,0

0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0 0,6 1,0 0,5 1,0

0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 4,0 1,0 0,5 0,5

1199 866 1253 1361 1415 1469 1575 1936 2333 3067 2495 4086 4320 3715 4145

05017 08505 00487 07875 04489 10104 04945 00566 04071 01074 01016 00151 01097 15755 11072

Esim. / E.g.: SP 40 x 20 x 2

Mitta- ja muototoleranssit / Tolerances on dimensions and shape: SFS-EN 755-8

makelaalu.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pid채tet채채n. All rights reserved to change.

27


09/2018/FI

MÄKELÄ ALU OY | Mäkeläntie 2, 62830 LUOMA-AHO, FINLAND +358 6 557 7600 | sales@makelaalu.fi | www.makelaalu.fi


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.