Page 1

И ПО 12 ГОДИНИ СЕЌАВАЊАТА Macedonian Sun

ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

MONTHLY EDITION

S NCE ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

MONTHLY EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

Година XIV, Број 779, Август 2013

МОНОГРАФИЈА ЗА ГОЛЕМИОТ ЏОРЏ

www.makedonskosonce.com

Macedonische Sonne Soleil Macedоnien

СÉ УШТЕ СЕ ЖИВИ, БОЛАТ, МНОГУ БОЛАТ


Makedonskata Saga "Samo sonceto e postaro od Makedonija"

Bra}a i sestri, raska`uvajte ja bibliskata vistinska prikazna za Makedonija Makedonija

e edna!!!

Стигнав и јас на ред. Јужнососедаските власти ме вратија како опасен по внатрешната безбедност од нивниот граничен премин. Зошто? Затоа што сум Македонец и затоа што во мојот американски пасош пишува Македонија!!! Тоа е тотален апсурд. Исто така непријатно изненадени беа и членовите на македоснкото здружение Македон и претсавник од македонското министерство за култура. Причинатасе знае. Затоа што сакавме како горди Македонеци да присуствуваме на сенародниот собир во Овчаране и да бидеме заедно со нашите Македонци кои таму живеат оддамна. Па нели им е јасно дека тие повторно прават геноцид врз Македонците и по 100 години. Но знаат ли дека тоа нема да им успее! Македонците во Егејска Македонија веќе почнуваат да се разбудуваат и затоа бараат најразлични начини секој Македонец да не смее да влезе во нивната земја. Но иако сакаат да влејат страв меѓу Македонците особено оние кои живеат во Егејска Македонија тешко дека ќе успејат да го скршат македонскиот дух. Јас овој пат не бев присутен на тој собир, но знам дека на тој семакедоснки собир во Овчаране се пееше и играше македонски. Тоа им долеа безин на така веќе распалените златнозорци кој веднаш почнаа со вербални напади и закани упатени до нас Македонците и до нашата Македонија. Наместо политичка волја со Македонија, тие таму доле јужно и натаму се служат со радикален национализам и остра реторика. Откако не нарекоа иредентисти, националисти, сепаратисти, тие постојано вадат нови елементи. Гледате дека сите им се виновни - прво политичарите, па луѓето па и некои наши медиуми. Не нарекуваат националисти, иредентисти, непопустливи...и како уште не. Но она кое сакам јавно да го кажам е – доста не омаловажуваат, навредуваат, уценуваат. Едноставно да кренеме глава и гордо да одбиеме секакви договори, преговори, разговори за името Македонија затоа што тоа не им е цел-целта им е да не збришат ако можат и од земјината топка. Ама нека знаат досега не успеале, па нема ни во иднина. Македонци, да не дозволиме!

\or|ija - Xorx Atanasoski


Затоа бараме права и слободи во земјите кадешто живееме, извинување и репарација за штетите предизвикани од Балканските војни до денес, враќање на граѓанските, имотните, наследните права и државјанствата на насилно прогонетите Македонци од Егејскиот дел на Македонија“, беше речено на мирниот протест пред Викторискиот Парламент во Мелбурн

З

а Македонците од сите делови на Македонија во целиот свет Букурешкиот договор повеќе не важи. Затоа бараме права и слободи во земјите кадешто живееме, извинување и репарација за штетите предизвикани од Балканските војни до денес, враќање на граѓанските, имотните, наследните права и државјанствата на насилно прогонетите Македонци од Егејскиот дел на Македонија“, беше речено на мирниот протест пред Викторискиот Парламент во Мелбурн. На собирот исто така беше побарано безусловен крај на разговорите за државното име и продолжување на членството на Македонија во ОН и сите меѓународни организации под единственото име Македонија со можност за употреба на уставната додавка Република без латинична транскрипција на македонскиот јазик, туку на англиски јазик Republic of Macedonia, со меѓународниот код МК, однос-

ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ОД СИТЕ ДЕЛОВИ НА МАКЕДОНИЈА ВО ЦЕЛИОТ СВЕТ БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР ПОВЕЌЕ НЕ ВАЖИ

100 ГОДИНИ ОД БУКУРЕШКИОТ ДОГОВОР - ПРОТЕСТ ВО АВСТРАЛИЈА

но МКД и нотификација на македонскиот народ и јазик без транскрипција, туку на англиски јазик the Macedonian people и the Macedonian language. Името на државата, како што се што посочи, е гаранција и за името на нацијата и на јазикот, бидејќи, од името на државата произлегуваат и имињата на јазикот и на 03 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

нацијата. “За окупацијата и геноцидот простуваме, но не ги забораваме. Испраќаме искрена порака за мир и во таа насока нудиме потпишување договори за траен мир и добрососедство меѓу Македонија и нејзините соседи Грција, Бугарија, Србија и Албанија“, беше речено пред присутните македонци во Австралија.


Македонија денес, 100 години по Договорот од Букурешт, е во подобра состојба отколку што некогаш била досега освен во еден поглед. Договорот од Букурешт фиксираше граници за овој дел од Балканскиот регион кој, освен со некои мали корекции, остануваат непроменети до денес“ рече во интервју за Телевизија Сонце првиот медиатор во спорот што го има Грција со името на Репубика Македонија, Робин О Нил

"

К А К О П Р И Ј АТ Е Л НА МАКЕДОНИЈА И Н А Б ЉУД У В АЧ Н А З Е М Ј АТА П О В Е Ќ Е ОД 20 ГОДИНИ

О НИЛ: ЗА ПОСТАБИЛЕН БАЛКАН ИТНО ЧЛЕНСТВО НА МАКЕДОНИЈА ВО ЕУ И НАТО К

ако пријател на Македонија и набљудувач на земјата повеќе од 20 години, јас би рекол дека Македонија денес, 100 години по Договорот од Букурешт, е во подобра состојба отколку што некогаш била досега - освен во еден поглед. Договорот од Букурешт фиксираше граници за овој дел од Балканскиот регион кој, освен со некои мали корекции, остануваат непроменети до денес“ рече во интервју за Телевизија Сонце првиот медиатор во спорот што го има Грција со името на Репубика Македонија, Робин О Нил. Според него во последниве години се склучени меѓународни договори помеѓу Маке-

донија и Грција како и Бугарија, во кои двете страни се согласуваат дека тие немаат територијални претензии кон другата страна и дека ќе одржуваат добрососедски односи помеѓу нив. О Нил појасни дека сето ова се сведува на импресивна стабилност во регионот на јужен Балкан. “Оваа стабилност и растечкиот просперитет на засегнатите земји ќе биде зајакнат, откако тие ќе станат членки на Европската унија. И тоа, се разбира, нагласува еден важен фактор што го попречува патот, 04 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

постојаната кампања од страна на Грција да го попречи влезот на Македонија во Европската унија и во НАТО, а со тоа и местото во пошироката заедница на европските народи. Оваа политика од страна на Грција е во спротивност со целта на Договорот од Букурешт што требаше да ги реши старите историски несогласувања и да донесе стабилност во регионот“, истакнува О Нил. Како голем познавач на приликите на Балканот амбасадорот се надева дека во просветлената атмосфера на 21 век овој целосно вештачки спор наскоро ќе биде решен, за доброто на целиот регион.


ПРОФЕСОРОТ БОРЧЕ ДАВИТКОВСКИ ПО ПОТПИШУВАЊЕТО НА За ВМРО ДПМНЕ како И З В Е Ш ТА Ј О Т Р Е Ч Е Д Е К А Д В Е Т Е што изјави Илија Димовски, извештај е ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ ВМРО ДПМНЕ хартија - палома со која И СДСМ НАЈДОА ДОБЛЕСТ ДА ГИ СДСМ може да продолжи Н А Д М И Н АТ П А Р Т И С К И Т Е И Н Т Е Р Е С И со орото пред нивниот штаб. “Извештајот го И В О И Н Т Е Р Е С Н А Д Р Ж А В АТА Д А потишавме заради Н А П РА В А АТ Н У Ж Н И К О М П Р О М И С И неговата форма и значењето за интеграциите, а не заради согласноста со квалификациите“, додаде Димовски

Ч

леновите на експертската комисија формирана за настаните од 24 декември минатата година, денеска (26.08.2013) го потпишаа извештајот во кој има 11 препораки и 7 заклучоци. Претседателот на комисијата професорот Борче Давитковски по потпишувањето на извештајот рече дека двете политички партии ВМРО ДПМНЕ и СДСМ најдоа доблест да ги надминат партиските интереси и во интерес на државата да направаат нужни компромиси. Потпис на извештајот ставија и членовите од Владечката партија ВМРО ДПМНЕ, Илија Димовски и Благородна Дулиќ. За ВМРО ДПМНЕ како што изјави Илија Димовски, извештај е хартија - палома со која СДСМ може да продолжи со орото пред нивниот штаб. “Извештајот го потишавме заради неговата форма и значењето за интеграциите, а не заради согласноста со квалификациите“, додаде Димовски. Рената Десковска со Љубомир Фрчковски членовите во комисијата од СДСМ изјавија дека извештајот е чекор напред во демократијата. Меѓу препораките кои ги донесе експертската комисија стои; Да се усогласи законот за Собрание со Деловникот, Про-

ПОТПИШАН ИЗВЕШТАЈОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА НАСТАНИТЕ ОД 24 ДЕКЕМВРИ

цедура за носење на буџет; Буџетска транспарентност, Раководење со пленум и работни тела, утврдување на механизми за одговорност на претседателот на собрание и на претседателите комисите во случај на едно неделовничко водење на седниците; Собранието да прифати дијалог со новинарите со цел да се обезбедат гаранции за слободно информирање и извршување на новинарската дејност, Донесување на етички кодекс во собранието, Измени на кривичниот законик; Јак05 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

нење на анкетни комисии како и Комисија за утврдување на собрансики календар. Потпишувањето на извшетајот следи по синоќешната изјава на премиерот Никола Груевски дека ВМРО - ДПМНЕ донесе одлука во интерес на државата и по цена на сопствена штета да гласа и да потпише извештај на ад хок Комисијата каков што сака СДСМ. Претходно СДСМ ги отфрли двете понудени опции за извештајот и за предвремени парламентарни избори.


“Сознанијата што ќе ги стекнете од Школата секогаш да бидат во вашите мисли неколку чекори понапред од другите, да размислувате секој пат од аспект на иднината и да ги согледувате сите последици од вашите одлуки кои мора да ги носите. Да бидете свесни за се она што вам ви е пренесено, кое треба да го сочувате и да го пренесете на идните генерации", изјави Иванов. На годинешната школа гостуваат вкупно 30 реномирани предавачи од врвни образовни и професионални институции, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 40 учесници на обуката

Н

а Македонија и се потребни луѓе кои знаат да предводат и да водат и во сегашноста, но и во иднината. Ни требаат лидери не само во политиката, туку и во економијата, културата, бизнисот, спортот“, рече претседателот на државата Ѓорге Иванов отварајќи ја четвортата “Школата за млади лидери“, која е по негова иницијатива. “Сознанијата што ќе ги стекнете од Школата секогаш да бидат во вашите мисли неколку чекори понапред од другите, да размислувате секој пат од аспект на иднината и да ги согледувате сите последици од вашите одлуки кои мора да ги носите. Да бидете свесни за се она што вам ви е пре-

П Р Е Т С Е Д АТ Е Л О Т Н А Д Р Ж А В АТА ЃО Р Г Е И В А Н О В О Т В А РА Ј Ќ И Ј А Ч Е Т В О Р ТАТА “ Ш К О Л АТА З А М Л А Д И Л И Д Е Р И “, К О Ј А Е П О Н Е ГО В А И Н И Ц И Ј АТ И В А Р Е Ч Е :

ИВАНОВ: НА МАКЕДОНИЈА И СЕ ПОТРЕБНИ ЛУЃЕ КОИ ЗНААТ ДА ПРЕДВОДАТ И ДА ВОДАТ несено, кое треба да го сочувате и да го пренесете на идните генерации", изјави Иванов. На годинешната школа гостуваат вкупно 30 реномирани 06 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

предавачи од врвни образовни и професионални институции, кои ќе ги пренесат своите искуства и видувања за лидерството на вкупно 40 учесници на обуката.


Според истражувањето, Претседателот Ѓорге Иванов со најголем напредок од 2010 година, пред Собранието и Владата. Довербата во Претседателот од 37,5 отсто во 2010 година е покачена на 56,8 отсто, и тоа кај сите етнички групи и сите партии. Собранието има умерено зголемување на довербата од 34,4 %, на 41,9 %

О КОЛ У 57 О ТС ТО ОД И С П И ТА Н И Т Е Г РА ЃА Н И И М А АТ Д О В Е Р Б А В О И Н С Т У Т И Ц И ЈАТА П Р Е ТС Е Д АТ Е Л Н А Д РЖ А В АТА

МЦМС: РАСТЕ ДОВЕРБАТА ВО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ДРЖАВАТА О

колу 57 отсто од испитаните граѓани имаат доверба во инститицијата претседател на Државата. Исто така има раст на доверба и и кај останатите државни институции, покажало истражувањето направено од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Според истражувањето, Претседателот Ѓорге Иванов со најголем напредок

од 2010 година, пред Собранието и Владата. Довербата во Претседателот од 37,5 отсто во 2010 година е покачена на 56,8 отсто, и тоа кај сите етнички групи и сите партии. Собранието има умерено зголемување на довербата од 34,4 %, на 41,9 %. “Исто така е забележан раст и кај Владата од 36,8 %, на 42,5 %, но сė уште е под нивото од 2008 година кога изнесуваше 51 %. 07 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

Намалена, но сė уште мнозинска доверба во ОН, во ЕУ и во НАТО. Довербата во меѓународната заедница е намалена од 49,1, на 43,5 %, но клучните институции ОН, ЕУ и НАТО поединечно, иако и тие со намалување на довербата од 2, до 5 процентни поени, уживаат мнозинска доверба на граѓаните од 55,8, до 58,8 %“, се наведува во извештајот на МЦМС.


“Во август и во септември очекуваме драстично намалување на стапката на инфлација. Таа во јули беше 4 отсто, очекуваме да се спушти некаде околу два процента во наредните два месеца, значи инфлацијата е дефинитивно под контрола и таа оваа година ќе биде во рамки на проекцијата од 2,8 отсто – просек за цела година“, изјави Богов

ГУВЕРНЕРОТ НА НАРОДНА БАНКА, Д И М И ТА Р Б О Г О В Т В РД И Д Е К А :

ЕКОНОМСКИОТ РАСТ ГОДИНАВА ЌЕ БИДЕ ПОВИСОК ОД ПРОЕКТИРАНИОТ

Г

увернерот на Народна Банка, Димитар Богов тврди дека економскиот раст годинава ќе биде повисок и од проектираниот од 2,2%. Според него Инфлацијата е под контрола, затегање на монетарната политика нема. “Во август и во септември очекуваме драстично намалување на стапката на инфлација. Таа во јули беше 4 отсто, очекуваме да се спушти некаде околу два процента во наредните два месеца, значи инфлацијата е дефинитивно под контрола и таа оваа

година ќе биде во рамки на проекцијата од 2,8 отсто – просек за цела година“, изјави Богов. Според Првиот човек на Народната банка, имајќи предвид дека македонската економија е поврзана со европската економија, односно 90 отсто од извоз директно или индиректно е ориентиран кон еврозоната и ЕУ, значи дека и во втората половина од годината може да се очекува подобри резултати и кај македонскиот економски раст. “Раст од 2,9 проценти беше регистриран во првиот квартал, ме08 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

ѓутоа нешто слично очекуваме и за вториот, индикаторите коишто досега ги имаме се охрабрувачки и во вториот ќе имаме солиден економски раст, близу до оној регистриран во првиот квартал. А овие најнови податоци за еврозоната укажуваат дека и во втората половина овој позитивен тренд на македонската економија ќе продолжи, со што растот од 2,2 проценти којшто ние го предвидуваме за целата оваа година дефинитивно ќе се оствари, може да биде дури и нешто над тоа“, додава гувернерот на НБРМ, Богов.


Според Сарачини кој денеска заедно со директорот на Македонската банка за подршка на развојот Драган Мартиновски и претседателот на Стопанската комора на северозападна Македонија Мендерес Кучи, ја посети пекарата и мелницата „Пекон“ во селото Челопек, општина Брвеница, на почетокот од овој месец, беа повлечени и шестата и седмата транша во износ од 100 милиони евра

В О О В О Ј М О М Е Н Т С Е О Б РА Б О Т У В А АТ К Р Е Д И Т Н И Б А РА Њ А В О В И С И Н А ОД О К О Л У 6 М И Л И О Н И Е В РА

МИНИСТЕРОТ САРАЧИНИ СО ПОВИК ДА СЕ ИСКОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД МБПР

М

инистерот за економија Ваљон Сарачини ги повика стопанствениците да ги користат поволностите што ги нуди државата, овојпат поволните кредити од Македонската банка за поддршка на развојот. Според Сарачини кој денеска заедно со директорот на Македонската банка за подршка на развојот Драган Мартиновски и претседателот на Стопанската комора на северозападна Македонија Мендерес Кучи, ја посети пекарата и мелницата „Пекон“ во селото Челопек, општина Брвеница, на почетокот од овој месец, беа повлечени и шестата и седмата транша во износ од 100 милиони евра. Со шестата транша за малите и средните претпријатија вредна 6.241.000 евра ќе се поддржат 29 проекти. “Во овој момент се обработуваат кредитни барања во висина од околу 6 милиони евра кои очекуваме дека Европската инвестициска банка ќе ги одобри во текот на август, а компаниите ќе може да ги користат од септември го-

динава. Станува збор за две кредитни линии, првата подолгорочни инвестиции за набавка на опрема, уреди, машини, со рок на отплата до 8 години и грејс период од две години, и втората за обртни средства со краен рок од 3 години и грејс период од 6 месеци. Каматната стапка е многу поволна и изнесува 5,5 кредитни поени“, рече директорот на Македонската банка за подршка на развојот, Мартиновски. Министерот за економија истакна дека еврозоната по шест квартали постојан пад 09 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

на бруто домашниот производ забележа раст од околу два отсто што е позитивен сигнал за македонската економија која 60 проценти од извозот реализира во земјите на ЕУ. “Тоа се совпаѓа со предвдувањата дека во втората половина на 2013 година ќе продолжи растот на економијата уште повеќе. Значителен раст има и во Германија по што се очекува да се реализираат и нарачките на компаниите од Европа што ги имаат со нивните партнери кај нас“, додаде Сарачини.


АНТИЧКИОТ MАКЕДОНСКИ ЈАЗИК АНТИЧКОТО МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВИЕ X ДЕ Л ПРАВОПИС ПРВИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВТОРИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СОНЧЕВИТЕ БУКВИ СОНЧЕВАТА АЗБУК А СОНЧЕВИЈОТ ЈАЗИК 1. Р = СОНЦЕТО = РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р, 2. С = СВЕТЛИНАТА = СА, СЕ, СИ, СО, СУ, С, 3. Д = ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА = ДА, ДЕ, ДИ, ДО, ДУ, Д, 4. В = БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА = ВА, ВЕ, ВИ, ВО, ВУ, В, 5. К = ВОЗВИШЕНОСТА = КА, КЕ, КИ, КО, КУ, К, 6. Ф = ЗРАЧЕЊЕТО = ФА, ФЕ, ФИ, ФО, ФУ, Ф, 7. З = ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА = ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ, З, 8. Б = ЗЕМЈАТА = БА, БЕ, БИ, БО, БУ, Б, 9. Л = ЛУЃЕТО, ЛЈУДНОСТА = ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛО, ЛУ, Л, 10. Г = ГОЛЕМИНАТА = ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г, 11. Ј = ВНАТРЕШНОСТА, АУРАТА = ЈА, ЈЕ, ЈИ, ЈО, ЈУ, Ј, 12. М = МОЕ, МОЈЕТО = МА, МЕ, МИ, МО, МУ, М, 13. Н = НАШЕ, НАШЕТО = НА, НЕ, НИ, НО, НУ, Н, 14. Х = СЕГАШНОСТА = ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ, Х, 15. Ж = ПРОСТОРОТ = ЖА, ЖЕ, ЖИ, ЖО, ЖУ, Ж, 16. Ш = СОЕДИНЕНИЕТО = ША, ШЕ, ШИ, ШО, ШУ, Ш, 17. Ц = ЦЕНТАРОТ = ЦА, ЦЕ, ЦИ, ЦО, ЦУ, Ц, 18. Ч = ЧЕЛНОСТА = ЧА, ЧЕ, ЧИ, ЧО, ЧУ, Ч, 19. П = ОДНОВО = ПА, ПЕ, ПИ, ПО, ПУ, П, 20. Т = ТЕМНИНАТА = ТА, ТЕ, ТИ, ТО, ТУ, Т, 21. А = ВРЗ, НАД 22. Е = Е.., или ЕВЕ 23. И = И.., 24. О = О.., или ОКОЛУ 25. У = ВО СА - Светлината Сончева како стварност. Фактичка состојба. СЕ - Светлината Сончева во идејна замисла. СИ - Светлината Сончева во процес на раѓане и зголемување. СО - Светлината Сончева во процес на вознесување и возвишеност. СУ - Светлината Сончева во процес на пад од возвишеноста.

С - Светлината Сончева како стварност воопшто. Фактичка состојба.

Во стара Македонија, старите Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето, а тоа е ВЕРАТА, го создале првиот слогов стар Македонски јазик, а подоцна и Светски јазик. Тоа е јазикот на Светлината Божествена на аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и тој јазик е СВЕТОТО ПИСМО на површината на Земјата во сите времиња.Таа СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА видлива и невидлива во циклуси денски и годишни, на аурата Сончева на Небото и во природата на Земјата ја нарекувале со слогот СА - СВЕТЛИНАТА. Зборот СВЕТЛИНАТА ја има религиозната состојба на аурите сончеви и на верниците по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или првиот стар слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ЛИ(ЛЈУДСКА) НА(НАША) и над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Со вечното постоење на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) и во чија близина и светла позитивна зависност е нашата планета Земја, има присуство на негова умерена поднослива СВЕТЛИНА или светло позитивно зрачење на површината на Земјата на Сончевите зраци кои се со широк спектар. Сончевиот спектар на зрачење, од слој или млаз зраци, се дели на СВЕТЛИНА: Обична и Божествена, на видлива и невидлива со човечко око, на штетна и полезна по здравјето на човекот, со својата физика и дух на живење на површината на Земјата. И Обичната и Божествената СВЕТЛИНА се споени во еден сноп, разликата помеѓу нив е во тоа што Обичната има поинаква вибрација и структура од Божествената, а таа, Божествената, е невидлива со човечко око. Обичната е видлива. Тој спектар на зраци на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на СВЕТЛИНАТА негова Обична и Божествена го создават ВИДОТ, ВИДИКОТ, ВИДОВИТОСТА, како состојба на Земјата и човекот има можност за гледање и движење, а со тоа и за отпочнување на утрото со сите негови дневни физички и духовни активности. Од големо значење е Обичната СВЕТЛИНА која е видлива и го создава видикот, се манефестира видливо, транспарентно и празнично, исполнувајќи го Небескијот и Земен простор. Затоа, за старите, древни, антички Македонци Денот со својата СВЕТЛИНА со присуството на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над


По Книгата: Првиот и Вториот антички Македонски јазик – СВЕТОТО ПИСМО Пишува: Атанас Пчеларски нив на Небото бил празник. Вечната голема и моќна аура на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја зрачи неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА вечно на површината на Земјата и ја вградува во аурите на растителниот и животинскиот свет, како и во аурата на човекот како дел и творба на Сончевата. А таа, СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, има таков слој, млаз на зрачење, вибрација која не е видлива како што не е видлива ни аурата на човекот, но која може да се види и фотографира со посебни зраци и техники. Со светлото позитивно зрачење на СВЕТЛИНАТА Божествена и Обична на површината на Земјата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во денски и годишни циклуси со различен интензитет настануваат процеси на борба и творештво за постоење на победи над негативноста Земна. Тоа е ТЕМНИНАТА ноќна и студот зимски, негативноста во луѓето, на творби, дела, род и благодет како естетски вредности по место и време на постоење на Земјата. Во своите дневни и годишни циклуси ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) има различен интензитет на зрачење на својата светлина на површината на Земјата. Така, денското позитивно ниво на зрачење на СВЕТЛИНАТА Божествена и на Обичната со своите нивоа ги создало условите за живот, потоа позитивните полиња кои се совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистотата, достоинството, доблеста, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатсвото, одговорноста, дисциплината и многу други вредности како естетски резултати на вредностите на Земјата што се дел од енергијата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Во универзумот, во наштата галаксија, на нашата планета Земја и во човечкиот организам се вградени двата вечни поларитети на СВЕТЛИНАТА и ПОЗИТИВНОСТА, означена “+”, односно ВИСТИНАТА (која е нештото), и на ТЕМНИНАТА и НЕГАТИВНОСТА, означена со “-”, односно ЛАГАТА (која е ништото). За животот на Земјата и за човечкиот организам СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА, како нештото, е креативната супстанца или творечка сила на условите и вредностите на животот Земен, а ТЕМНИНАТА, НЕГАТИВНОСТА, како ништото, е деструктивната, уништувачка. На ова упатува една обична математичка формула која ни укажува на резултатот и фактичата состојба дека со (+) + (-) = (+), а (-) + (-) = (-) или нешто со ништо ќе остане нештото; но, ништо со ништо е пак ништо. Затоа и по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА во старата Македонија старите Македонци верници и верниците по Светот како Светска Религија на Сонцето ја имале ВЕРАТА и ВЕРУВАНЈЕТО во ВИСТИНАТА која е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА. Затоа и двата збора се изградени така што не случајно ни укажуваат на истите религиозни состојби кои ги содржат во себе СВЕТЛИНАТА и ВИСТИНАТА. Затоа имајќи ја ВЕРАТА како верување го имаме вечно ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА во природата и

во луѓето по место и време на постоење на Земјата или ја имаме ВИСТИНАТА. Зборот ВИСТИНАТА ја има религиозната состојба на аурите сончеви и на верниците по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на ВИ(БОЖЕСТВЕНАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) НА(НАША) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Според природните закони на постоењето на СВЕТЛИНАТА, ПОЗИТИВНОСТА односно ВИСТИНАТА, која како таква треба да доминира во природата и во организмот на човекот на Земјата со нејзиното откривање, почитување, надградба и живеење вистински нејзини носители се верниците по учењето и начинот на живеење, според Религијата на Сонцето. Затоа и зборот СВЕТ во тие стари времиња има две многу важни значења, и што е много поважно и драгоцено е што тие опстоиле до денес. Првото значење на СВЕТ е целиот простор Небески и Земен, простор што го исполнува СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), и второто значење е на СВЕТОСТА на тој простор или неговата Божественост со таа божествена СВЕТЛИНА. Аурите на старите Македонци верници или воопшто на сите луѓе од било кој перијод на Земјата е СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА како дел од аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) која ја вградува во нив, како и во аурите на се што е животински и растителен свет, според својата големина и форма. Аурите на античките Македонци верници: Личните, Семејните, Колективните и Народните имаат свој внатрешен и надворешен израз како простор по место и време на постоење. Тој простор се нивните светови и светости на постоењето на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА, генерациска, човечка на верниците, на создаден СВЕТ и СВЕТОСТ по место и време на живеење по учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето. СВЕТ - С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) над Т(ТЕМНИНАТА) СВЕТОСТА - С(СВЕТЛИНАТА) ВЕ(БОЖЕСТВЕНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) С(СВЕТЛИНАТА) над ТА(ТЕМНИНАТА)

ПРОДОЛЖУВА


Спасов исто така ги повика сите лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа и кои ги исполнуваат условите и критериумите наведени во огласот да аплицираат во наредните 20 дена за да добијат вработување

СПОРЕД МИНИСТЕРОТ З А Т Р УД И СО Ц И Ј А Л Н А ПОЛИТИКА ДИМЕ СПАСОВ УТРЕ ЌЕ БИДЕ ОБЈАВЕН ЈАВЕН О ГЛ АС З А В РА Б О Т У В А Њ Е Н А ОВИЕ 50 ЛИЦА

М

инистерството за труд и социјална политика согласно Програмата Д-10 ќе вработи уште 50 лица кои до 18 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа со цел нивна интеграција во општествениот живот. Според министерот за труд и социјална политика Диме Спасов утре ќе биде објавен јавен оглас за вработување на овие 50 лица. Спасов исто така ги повика сите лица кои до 18

ВРАБОТУВАЊЕ СОГЛАСНО ПРОГРАМАТА Д-10 годишна возраст имале статус на деца без родители и родителска грижа и кои ги исполнуваат условите и критериумите наведени во огласот да аплицираат во наредните 20 дена за да добијат вработување. “Постапката за вработување, министерството ја спроведува согласно Законот за државни службеници. Поради тоа, министер-

ството ќе ги извести центрите за социјална работа во Република Македонија, за објавениот оглас со цел 12 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

навремено да се информираат сите лица кои имаат ваков статус,“ додаде ресорниот министер.


Останува од нас како Армија да придонесуваме во регионалната и меѓународната безбедност и да ја одржуваме кондицијата и напредокот штоп сме го стекнале. Не се откажуваме од нашата стратегиска цел да станеме дел од воено-политичката алијанса, чија одлука не зависи само од воената, туку и од политичката елита“ , рече Котески Генерал-мајор Горанчо Котески во својот говор се осврна и на финансиската состојба на армијата

У

спехот што го постигнува АРМ не е само успех на Министерството и на Генералштабот, туку и на секој припадник, на секоја команда и единица“, рече началникот на ГШ на АРМ, генерал-мајор Горанчо Котески, по повод одбележувањето на 18 Август – Денот на АРМ. Котески со предупредување дека никој нема право да посегне по угледот и по рејтингот што Армијата ги ужива кај граѓаните на Република Македонија. “Од воена гледна точка, како армија дадовме максимум за НАТО, ги постигнавме стандардите, ги поддржуваме, соработуваме, ценети сме од партнерите и ние не можеме ништо повеќе да дадеме и направиме. Останува од нас како Армија да придонесуваме во регионалната и меѓународната безбедност и да ја одржуваме кондицијата и напредокот штоп сме го стекнале. Не се откажуваме од нашата стратегиска цел да станеме дел од воено-политичката алијанса, чија одлука не зависи само од воената, туку и од политичката елита“ , рече Котески. Генерал-мајор Горанчо Котески во својот говор се осврна и на финансиската состојба на армијата. “Сегашните финансиски средства се доволни за одржување на опремата и на техниката со која располагаме, но не се доволни за

ОД ВОЕНА ГЛЕДНА ТОЧКА, КАКО АРМИЈА ДАДОВМЕ М А К С И М У М З А Н АТО

18-ТИ АВГУСТ - ДЕН НА АРМ

модернизација на нашата армија“, додаде Котески. По повод 18-ти август, денот на Армијата на Република Македонија, претседателот на државата и врховен командат на воружените сили, Ѓорге Иванов, денеска се сретна со генералите на АРМ. На средбата на која присуствуваа повеќе генерали од раководството на АРМ станало 13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

збор за актуелните состојби во АРМ, учеството на македонските војници во мисиите ИСАФ и АЛТЕА, како и за плановите за развојот и унапредувањето на АРМ. Иванов исто така остварил и видео средба со македонските припадници во мировните мисии АЛТЕА во Босна и Херцеговина, и ИСАФ во Авганистан.


Стотината бранители, меѓу кои загинатите, во раните утрински часови тргнаа во конвој кон Тетово да го бранат територијалниот суверенитет и интегритет на Р. Македонија. Никој не очекувал дека кај Карпалак ќе бидат пресретнати и нападнати од албанските терористи. - Одеднаш припукаа од двете страни. Најпрво беше погоден автобусот што го возев. Се запали, а јас не знам како, со кои сили, со судни маки успеав да возам неколку километри во пламен. Успеав да го запрам, да се извлечат војниците, од кои еден беше потешко повреден, а друг полесно. Кога не однесоа во Тетово се баравме кој е жив, се пребројувавме

К А Ј М Е С Н О С ТА К А Р П А Л А К В О З А С Е Д А ЖИВОТИТЕ ГИ ЗАГУБИЈА ДЕСЕТТЕ Б РА Н И Т Е Л И : С А Ш О К И ТА Н О С К И , Н А Н Е Н АУ М О С К И , Б РА Н КО С Е К УЛ О С К И , М А Р К О Д Е С П О ТО С К И , Е РД О В А Н Ш А Б А Н О С К И , ЉУ Б Е Г Р УЈ О С К И , Д А Р К О ВЕЉАНОВСКИ, ВЕБИ РУШИТОСКИ, ГО РА Н М И Н О С К И И П Е Ц Е С Е К УЛ О С К И

И ПО 12 ГОДИНИ СЕЌАВАЊАТА СÉ УШТЕ СЕ ЖИВИ, БОЛАТ, МНОГУ БОЛАТ П

оминаа 12 години од тој кобен осми август, кога кај месноста Карпалак во заседа животите ги загубија десетте бранители: Сашо Китаноски, Нане Наумоски, Бранко Секулоски, Марко Деспотоски, Ердован Шабаноски, Љубе Грујоски, Дарко

Вељановски, Веби Рушитоски, Горан Миноски и Пеце Секулоски. Тоа августовско утро 2001-та беше празник - Света Петка. Утрото најавуваше жежок ден. Стотината бранители, меѓу кои загинатите, во раните утрински часови тргнаа во конвој кон Тетово да го бранат 14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

територијалниот суверенитет и интегритет на Р. Македонија. Никој не очекувал дека кај Карпалак ќе бидат пресретнати и нападнати од албанските терористи. - Одеднаш припукаа од двете страни. Најпрво беше погоден автобусот што го возев. Се запали,


од настаните. Се очекуваше потврда кој е загинат, кој е ранет. Низ Прилеп општ хаос. Поголема група граѓани, во знак на револт, осуда, ја запалија џамијата, влегоа во касарната... Откако се смирија страстите дојде полицискиот час... Прилепчани беа во шок. Само повторуваа како можеше ова да се случи и се прашуваа, а и денденес се прашуваат кој го стори и зошто масакрот кај Карпалак. Одговори, кои патем не ги бараат само семејствата на загинатите, роднините, туку и прилепската јавност, сè уште нема. а јас не знам како, со кои сили, со судни маки успеав да возам неколку километри во пламен. Успеав да го запрам, да се извлечат војниците, од кои еден беше потешко повреден, а друг полесно. Кога нè однесоа во Тетово се баравме кој е жив, се пребројувавме. Дарко Вељановски, еден од загинатите, се возеше во автобусот кај мене. На половина пат, заради другарите Пеце и Марко, слезе од автобусот и влезе во камионот. Загина заедно со другите. Рубинчо Петрески, кој тогаш беше тешко повреден, остана жив, ама, за жал, како последица на карпалачките трауми

по три години почина - се присеќава Ацо Јованоски-Реган, возач на автобусот. Тој додава дека била многу грда слика. - Изгорен автобус, зад нас остатоци од изгорениот камион. Општ хаос во тој момент, но од сето тоа се извлековме со голема

пожртвуваност - додава Реган. Погибијата на десетте бранители во Прилеп одекна болно. Насекаде лелеци, пискотници. Речиси цел ден беше мачен. Сите овие моменти длабоко се врежани и во сеќавањето на вашиот известувач, кој беше вклучен во известувањата 15 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

Градот достојно со години им оддава почит на загинатите. Пред неколку години е поставен споменикот Карпалак во центарот на градот, а на денот на одбележувањето на 12-годишнината бeше промовирано спомен-обележјето „Прилепски бранители“, што е поставено на кружниот тек кај хотелот „Липа“, кој е всушност поврзување со споменикот Карпалак. Обележјето е високо 15 метри, со челична конструкција е и навечер доаѓа до израз со специјалното осветлување, кое на одредени временски интервали ја менува бојата. Пригодни говори одржаа и букети свежо цвеќе положија министерот за Транспорт и врски Миле Јанакиевски, градоначалникот на Прилеп Марјан Ристоски, роднините на загинатите, политички партии и здруженија, сите со порака да не ни се повтори и да неги заборавиме хероите.


На Атанасоски му припаѓа заслуженото место во иселеничката македонска сага и во градењето пријателски и бизнис мостови меѓу Македонија и САД. Џорџ е еден од столбовите на акциите организирани и реализирани во битката за самостојна, суверена и независна македонска држава и тоа, може да се каже, во клучните раздобја на тој пат на истрајност и посакуваното финале од 8 Септември 1991 година, кога сонот на генерации стана реалност

НА 08.08.2013 ГОД. ВО 19 ЧАСОТ ВО ХОТЕ Л СОНЦЕ СЕ ОДРЖА П Р О М О Ц И Ј А Н А М О Н О Г РА Ф И Ј АТА З А Ѓ О Р Ѓ И Ј А  Џ О Р Џ АТА Н А С О С К И

МОНОГРАФИЈА ЗА ГОЛЕМИОТ ЏОРЏ Н

а 08.08.2013 год. во 19 часот во хотел Сонце се одржа промоција на монографијата за Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски чиј автор е публицистот Славе Николовски Катин. На промоцијата присуствувaa голем број на пријатели и истакнати гости, почитувачи на делото на Ѓорѓија Џорџ Атанасоски. Според Ристески книгата посветена за 60 години од неговиот живот и дело, е творба за доблесниот Македонец, истакнат хуманист, донатор, докажан бизнисмен, духовен посветеник и горд припадник на својот библиски род и македонската земја. - На Атанасоски му припаѓа заслуженото место во иселеничката македонска сага и во градењето пријателски и бизнис мостови меѓу Македонија и

САД. Џорџ е еден од столбовите на акциите организирани и реализирани во битката за самостојна, суверена и независна македонска држава и тоа, може да се каже, во клуч16 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013

ните раздобја на тој пат на истрајност и посакуваното финале од 8 Септември 1991 година, кога сонот на генерации стана реалност. Атанасоски постојано се залага и така


дејствува за неопходноста од стабилноста и кохезијата на македонската заедница во цела етничка Македонија, во македонските иселенички колонии, како и во сите други сфери, кои се витални за опстојот и крупните исчекори на една нација и во мирнодопски, но и во турбулентни времиња. Атанасоски е еден од повидните личности на македонскиот народ - вели градоначалникот Марјан Ристески. За ликот и делото на Ѓорѓија Атанасоски, Големиот Џорџ, кој е познат и признат во македонската дијаспора и во Македонија и еден од најуспешните македонски бизнисмени во САД, пригодна беседа одржа и проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ. Монографијата за Ѓорѓија Џорџ Атанасоски од публицист Славе Николовски - Катин, кој во пригодниот говор ја раскажа реализацијата на монографијата од идеја па до издавањето која претставува осврт за ликот и делото на борецот за Македонија, во кое се открива животот и достигнувањата на семејството Атанасоски, кое свило гнездо во Флорида.

Книгата е двојазична (на македонски и на англиски јазик) и содржи 460 колор страници, на голем формат и е поделена на 12 глави. Таа претставува огледало за активностите на Џорџ Атанасоски кој е еден од

кое го имаат добиено највисоки личности во американското општество. Видно возбуден од пријателските зборови до присутните во хотелот Сонце се обрати и Џорџ Атанасоски кој

најголемите иницијатори, бранител и афирматор на историјата и честа на македонскиот народ и Македонија во светот, посебно во Северна Америка, а за која и е добитник на бројни награди, меѓу кои и на највисокото американско општествено признание Елис ајланд,

рече дека од денес сите присутни на промоцијата се и негови пријатели и изрази голема благодарност до градоначалникот на Прилеп Марјан Ристески, авторот на монографијата Славе Николовски – Катин, Вера Стојчевска – Антиќ и до сите присутни во салата.

17 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 779 / Август 2013


779  

makedonskosonce

779  

makedonskosonce

Advertisement