Page 1

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

Macedonische Sonne Soleil Macedоnien

Година XVIII, Број 778, Јули 2013

S NCE ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

MONTHLY EDITION

www.makedonskosonce.com

МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА СО НАГРАДИ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ


Makedonskata Saga "Samo sonceto e postaro od Makedonija"

Bra}a i sestri, raska`uvajte ja bibliskata vistinska prikazna za Makedonija Makedonija

e edna!!!

Стигнав и јас на ред. Јужнососедаските власти ме вратија како опасен по внатрешната безбедност од нивниот граничен премин. Зошто? Затоа што сум Македонец и затоа што во мојот американски пасош пишува Македонија!!! Тоа е тотален апсурд. Исто така непријатно изненадени беа и членовите на македоснкото здружение Македон и претсавник од македонското министерство за култура. Причинатасе знае. Затоа што сакавме како горди Македонеци да присуствуваме на сенародниот собир во Овчаране и да бидеме заедно со нашите Македонци кои таму живеат оддамна. Па нели им е јасно дека тие повторно прават геноцид врз Македонците и по 100 години. Но знаат ли дека тоа нема да им успее! Македонците во Егејска Македонија веќе почнуваат да се разбудуваат и затоа бараат најразлични начини секој Македонец да не смее да влезе во нивната земја. Но иако сакаат да влејат страв меѓу Македонците особено оние кои живеат во Егејска Македонија тешко дека ќе успејат да го скршат македонскиот дух. Јас овој пат не бев присутен на тој собир, но знам дека на тој семакедоснки собир во Овчаране се пееше и играше македонски. Тоа им долеа безин на така веќе распалените златнозорци кој веднаш почнаа со вербални напади и закани упатени до нас Македонците и до нашата Македонија. Наместо политичка волја со Македонија, тие таму доле јужно и натаму се служат со радикален национализам и остра реторика. Откако не нарекоа иредентисти, националисти, сепаратисти, тие постојано вадат нови елементи. Гледате дека сите им се виновни - прво политичарите, па луѓето па и некои наши медиуми. Не нарекуваат националисти, иредентисти, непопустливи...и како уште не. Но она кое сакам јавно да го кажам е – доста не омаловажуваат, навредуваат, уценуваат. Едноставно да кренеме глава и гордо да одбиеме секакви договори, преговори, разговори за името Македонија затоа што тоа не им е цел-целта им е да не збришат ако можат и од земјината топка. Ама нека знаат досега не успеале, па нема ни во иднина. Македонци, да не дозволиме!

\or|ija - Xorx Atanasoski


АТА Н А С О С К И В Е Д Н А Ш П О П Р И Е М О Т Н А Н А Г РА Д АТА И С ТА К Н А Д Е К А Македонскиот комитет О В А Е Г О Л Е М О З А Д О В О Л С Т В О , за човекови права од Н О И О Б В Р С K А П О Н АТА М У Д А Канада, е само една од СЕ ПРОДОЛОЖИ СО НЕСМАЛЕНО повеќето македонски иселенички организации Т Е М П О Д А С Е Б О Р И З А П Р А В А Т А Н А М А К Е Д О Н Ц И Т Е В О Д И Ј А С П О РАТА кои добија посебно признание од Претседателот Ѓорѓе Иванов. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, ја прими наградата во име на Македонскиот комитет за човекови права

М

акедонскиот комитет за човекови права од Канада, е само една од повеќето македонски иселенички организации кои добија посебно признание од Претседателот Ѓорѓе Иванов. Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, ја прими наградата во име на Македонскиот комитет за човекови права. Атанасоски веднаш по приемот на наградата истакна дека ова е големо задоволство, но и обвркса понатаму да се продоложи со несмалено темпо да се бори за правата на Македонците во дијаспората. Атанасоски, воедно повика и на пообединет настап на сите иселеници за конечно да се извојува победа против сите душмани кои сакаат Македонија да ја снема картата од Светот. Атанасоски уште повтори дека Македонија нема никаква потреба да преговара со Грција за промена на уставното име, туку мора веднаш да побара прием во ОН под нејзиното уставно име. Според него тоа е остварливо, бидејќи околу 140 земји Македонија ја имаат признато под уставното име, а меѓу нив и една од највлијателниоте др-

МАКЕДОНСКАТА ДИЈАСПОРА СО НАГРАДИ ОД ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

жави во светот САД. Оваа награда која ја добија македонските иселенички организации, но и неколкумина заслужни Македонци од дијаспората е поттик за понатамошен поголем ангажман на Македонците и потврда за нивната несебична помош, истакна претседателот Ѓорѓе Иванов. Директорот на Агенцијата за 03 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

иселеништво, Васко Наумовски, потврди дека без иселениците Македонија немало да го има овој успех, а исто така им се заблагодари и за нивната несебична помош. Наумовски истакна дека оваа Влада покажала дека ги почитува иселениците, поради тоа што дел од нив се и во самата Влада.


Конгресменот Марлин Статзман, републиканец од Индијана, е најновиот член на Конгресната група пријатели на Македонија, објави Обединетата македонска дијаспора (ОМД). Статзман го претставува третото гласачко тело на Индијана и е втор конгресмен од оваа американска сојузна држава кој и се приклучил на македонската кауза. Избран за конгресмен во 2010 година, конгресменот Статзман е член на финансискиот комитет на Конгресот и предводник на Републиканците од Индијана во Претставничкиот дом

С ТАТ З М А Н Г О П Р Е Т С ТА В У В А Т Р Е Т О Т О Г Л А С АЧ К О Т Е Л О НА ИНДИЈАНА И Е ВТОР КОНГРЕСМЕН ОД ОВАА АМЕРИКАНСКА СОЈУЗНА ДРЖАВА КОЈ И СЕ ПРИКЛУЧИЛ НА М А К Е Д О Н С К АТА К А У З А

КОНГРЕСМЕНОТ СТАТЗМАН СЕ ПРИКЛУЧИ НА ГРУПАТА ПРИЈАТЕЛИ НА МАКЕДОНИЈА

К

онгресменот Марлин Статзман, републиканец од Индијана, е најновиот член на Конгресната група пријатели на Македонија, објави Обединетата македонска дијаспора (ОМД). Статзман го претставува третото гласачко тело на Ин-

дијана и е втор конгресмен од оваа американска сојузна држава кој и се приклучил на македонската кауза. Избран за конгресмен во 2010 година, конгресменот Статзман е член на финансискиот комитет на Конгресот и 04 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

предводник на Републиканците од Индијана во Претставничкиот дом. Конгресната група за Македонија функционира како орган за одржување и зацврстување на позитивната и двострана корисна врска помеѓу САД и Македонија.


Поранешниот евро амбасадор во Република Македонија Ерван Фуере вели дека единствено решение за Македонија е членство во Европската унија, бидејќи друга алтернатива нема. Фуере говорејќи во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик истакнува дека, иако членството во ЕУ е избор на секоја држава, низ историјата на европската интеграција се покажало дека предностите и можностите што се нудат се големи

П

оранешниот евро амбасадор во Република Македонија Ерван Фуере вели дека единствено решение за Македонија е членство во Европската унија, бидејќи друга алтернатива нема. Фуере говорејќи во интервју за Гласот на Америка на македонски јазик истакнува дека, иако членството во ЕУ е избор на секоја држава, низ историјата на европската интеграција се покажало дека предностите и можностите што се нудат се големи. Според него, постои јасна потреба и за Македонија, и за Грција, да седнат на маса и да го решат проблемот со името бидејќи без решение веќе е јасно дека Македонија ќе остане блокирана во евроинтеграциите.

ФУЕРЕ ГОВОРЕЈЌИ ВО ИНТЕРВЈУ ЗА ГЛАСОТ НА АМЕРИКА НА МАКЕДОНСКИ Ј А З И К И С ТА К Н У В А Д Е К А , И А К О ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕУ Е ИЗБОР НА СЕКОЈА ДРЖАВА, НИЗ И С Т О Р И Ј АТА Н А Е В Р О П С К АТА И Н Т Е Г РА Ц И Ј А С Е П О К А Ж А Л О ДЕКА ПРЕДНОСТИТЕ И М О Ж Н О С Т И Т Е Ш ТО С Е Н УД АТ СЕ ГОЛЕМИ

ЕРВАН ФУЕРЕ: ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕУ Е ЕДИНСВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

05 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013


“Има напори од страна на меѓународнатa заедница за поддршка на Грција и Македонија во однос на решавање на прашањето за името, вклучително и од САД. Ние сакаме тоа да се случи и даваме поддршка на овие напори, иако не можеме да донесеме одлуки за нив. Не можеме ние да постигнеме договор за овие земји, тоа е нешто што Грција и Македонија треба да го сторат заедно“, рече заменик-помошникот на државниот секретар на САД задолжен за земјите од Западен Балкан, Филип Рикер, на денешниот брифинг во Брисел. Според него Нимиц даде нов предлог и тој предлог мора добро да се разгледа од двете страни

ФИЛИП РИКЕР  ПРВИОТ ЧОВЕК НА А М Е Р И К А Н С К АТА А Д М И Н И С Т РА Ц И Ј А ЗАДОЛЖЕН ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН

ПОДДРШКА НА МЕЃУНАРОДНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА МАКЕДОНИЈА И ГРЦИЈА ВО ОДНОС НА РЕШАВАЊЕТО НА ИМЕТО

И

"

ма напори од страна на меѓународнатa заедница за поддршка на Грција и Македонија во однос на решавање на прашањето за името, вклучително и од САД. Ние сакаме тоа да се случи и даваме поддршка на овие напори, иако не можеме да донесеме одлуки за нив. Не можеме ние да постигнеме договор за овие земји, тоа е нешто што Грција и Македонија треба да го сторат заедно“, рече заменик-помошникот на државниот секретар на САД задолжен за земјите од Западен Балкан, Филип Рикер, на денешниот брифинг во Брисел. Според него Нимиц даде нов предлог и тој предлог мора добро да се разгледа

од двете страни “Да, се согласувам дека ниту еден предлог не е перфектен, но поентата од предлозите е тие да се искористат како база за ангажман и преговори за да се најде решение. Нимиц претстави предлог, кој може да се ис06 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

користи од Грција и Македонија да најдат решение и како што и од ЕУ истакнаа многупати досега, и ние во Вашингтон, сите се надеваме дека ќе го сторат тоа“ додаде првиот човек на американската администрација задолжен за Западен Балкан.


Според Попоски и покрај тоа што Македонија ги исполни критериумите, кај нас не беа испорачани резултатите, а токму тоа се гледа во Брисел, дали преговарате или не. “Секако дека различна е перцепцијата кога сте надвор, и кога сте внатре во Унијата. Сепак, оспорувањето на нашиот напредок не останува само како предизвик за понатаму, и напорите кои ги правевме не треба да се маргинализираат"

О В А Г О И С ТА К Н А Ш Е Ф О Т Н А М А К Е Д О Н С К АТА Д И П Л О М АТ И Ј А НИКОЛА ПОПОСКИ

ПОПОСКИ: НИКОЈ НЕМА ПОВЕЌЕ ИЛУЗИИ ДЕКА ЕУ ГИ РЕШАВА ВНАТРЕШНИТЕ ПРОБЛЕМИ

Н

икој нема повеќе илузии дека Европската унија претставува начин на кој ги делегирате сопствените проблеми на некој друг, сами ќе треба да соочиме со сите оние проблеми и предизвици коишто не мачат во моментов. Ова го истакна шефот на македонската дипломатија Никола Попоски на денешната дебата на тема „Пристапувањето на Хрватска во ЕУперспективите на мекедонско-хрватските односи“, во организација на Институот за геостратешки истражување и надворешна политика во Министерството за надворешни работи. Според Попоски и покрај тоа што Македонија ги ис-

полни критериумите, кај нас не беа испорачани резултатите, а токму тоа се гледа во Брисел, дали преговарате или не. “Секако дека различна е перцепцијата кога сте надвор, и кога сте внатре во Унијата. Сепак, оспорувањето на нашиот напредок не останува само како предизвик за понатаму, и напорите кои ги правевме не треба да се маргинализираат", истакна првиот човек на македонската дипломатија додавајќи дека правилата кои самата Унија ги постави, во случајот со Македонија на некој начин беа прекршени. За влезот на Хрватска во Европсакта унија, Попоски смета дека Македонија до07 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

бива голем сојузник во рамките на Унијата. Хрватскиот помошник министер на Управата за европски прашања, Хрвоје Марушиќ истакна дека Хрватска и натаму ќе биде тука за остатокот од регионот, а во ситуацијава е и повеќе од подготвена да ги сподели своите искуства. “Ставот на Хрватска во однос на спорот меѓу Македонија и Грција бил секогаш ист, пред, а и по нашето зачленување во Унијата. Билатералните прашања се токму тоа, и истите мора да се решаваат билатерално. Тие не смеат да бидат вметнати во процесот на пристапувањето", додаде Марушиќ.


Спорот за името со Република Македонија што го има Грција ќе биде едно од прашањаета кој ќе се разговара на средбата во Белата куќа меѓу американскиот амбасадор Барак Обама и грчкиот премиер Андонис Самарас закажана за 8 август. Како што соопштуваат од Белата куќа, двајцата функ цио нери ќе разговараат за соработката во одбраната меѓу двете земји

М

оже ли американскиот претседател Барак Обама да го натера грчкиот премиер Андонис Самарас да се откаже од црвените линии за спорот со името и дводецениското нерешено прашање на балканот да биде решен и Македонија да биде членка на НАТО? Спорот за името со Република Македонија што го има Грција ќе биде едно од прашањаета кој ќе се разговара на средбата во Белата куќа меѓу американскиот амбасадор Барак Обама и грчкиот премиер Андонис Самарас закажана за 8 август. Како што соопштуваат од Белата куќа, двајцата функционери ќе разговараат за соработката во одбраната меѓу двете земји, Партнерството за трансатлантска трговија и инвестиции, регионалната соработка, заедничките напори во борбата против тероризмот, можностите за решавање на кипарското прашање, и за развојот на настаните во Северна Африка, и Сирија.

МОЖЕ ЛИ АМЕРИКАНСКИОТ П Р Е ТС Е Д АТ Е Л Б А РА К О Б А М А Д А ГО Н АТ Е РА Г Р Ч К И О Т П Р Е М И Е Р А Н Д О Н И С С А М А РАС ДА СЕ ОТКАЖЕ ОД ЦРВЕНИТЕ ЛИНИИ ЗА СПОРОТ СО ИМЕТО И ДВОДЕЦЕНИСКОТО НЕРЕШЕНО П РА Ш А Њ Е Н А Б А Л К А Н О Т Д А Б И Д Е РЕШЕН И МАКЕДОНИЈА ДА БИДЕ Ч Л Е Н К А Н А Н АТО ?

СПОРОТ СO ИМЕТО ЕДНО ОД ПРАШАЊАТА ЗА КОЈ ЌЕ РАЗГОВААТ ОБАМА-САМАРАС

Грчки дипломатски извори тврдат дека на средбата сигурно ќе стане збор и за текот на преговорите што се водат со посредство на Метју Нимиц за решавање на прашањето за името на Македонија. Провладиниот весник “Катимерини“ пишува дека Вашингтон е подготвен да се активира 08 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

за решавање на кипарскиот проблем и прашањето за името. Весникот “То Вима“, повикувајќи се на релевантни извори, пишува дека средбата СамарасОбама „ќе се одржи неколку недели пред отворањето на сериозните национални прашања во врска со Кипар и името на Скопје“.


Преставници на македонското, грчкото, српско-црногоркото, бошњачкото, ромското и египќанското малцинство преку заедничка декларација потпишана вчера во Москополе, побараа од новата албанска влада решавање на нивните проблеми во врска со малцинските права и подобрување на нивната положба во Албанија. Во декларацијата се бара признавање на малцинствата во Албанија на целата територија како национални малцинства

П

реставници на македонското, грчкото, српскоцрногоркото, бошњачкото, ромското и египќанското малцинство преку заедничка декларација потпишана вчера во Москополе, побараа од новата албанска влада решавање на нивните проблеми во врска со малцинските права и подобрување на нивната положба во Албанија. Во декларацијата се бара признавање на малцинствата во Албанија на целата територија како национални малцинства, конкретно бошњачкото, влашкото, ромското и египќанското да се признаат како национални малцинства, додека македонското национално малцинство да се признае и во Голо Брдо и Гора и да им следат сите права што им припаѓаат на малцинствата. Измена на Изборниот закон со кој ќе се гарантира застапеност на мацинствата во парламентот со гарантирани места. Обезбедување образование на мајчин јазик за малнцинствата. Финансиска поддршка на различните активности на малцинствата. Како и реорганизирање на Државниот

ИЗМЕНА НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОН СО К О Ј Ќ Е С Е ГА РА Н Т И РА З А С ТА П Е Н О С Т Н А М А Ц И Н С Т В АТА В О П А Р Л А М Е Н Т О Т С О ГА РА Н Т И РА Н И М Е С ТА

МАЛЦИНСТВАТА ВО AЛБАНИЈА СО ДЕКЛАРАЦИЈА ПОБАРАА ОД НОВАТА АЛБАНСКА ВЛАДА ДА ЈА ПОДОБРИ НИВНАТА ПОЛОЖБА Комитетот за малцинствата. Декларација следуваше на крајот од 5-дневната Академија на малцинствата што Албанската група за човекови права ја организира во Москополе со преставниците на малцинствата 09 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

во Албанија. Ова декларација освен до албанската влада е испратена до сите меѓународни институции што се занимааваат со малцинските права и до странските амбасади во Тирана.


АНТИЧКИОТ MАКЕДОНСКИ ЈАЗИК АНТИЧКОТО МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВИЕ IX ДЕ Л ПРАВОПИС ПРВИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВТОРИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СОНЧЕВИТЕ БУКВИ СОНЧЕВАТА АЗБУК А СОНЧЕВИЈОТ ЈАЗИК 1. Р = СОНЦЕТО = РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р, 2. С = СВЕТЛИНАТА = СА, СЕ, СИ, СО, СУ, С, 3. Д = ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА = ДА, ДЕ, ДИ, ДО, ДУ, Д, 4. В = БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА = ВА, ВЕ, ВИ, ВО, ВУ, В, 5. К = ВОЗВИШЕНОСТА = КА, КЕ, КИ, КО, КУ, К, 6. Ф = ЗРАЧЕЊЕТО = ФА, ФЕ, ФИ, ФО, ФУ, Ф, 7. З = ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА = ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ, З, 8. Б = ЗЕМЈАТА = БА, БЕ, БИ, БО, БУ, Б, 9. Л = ЛУЃЕТО, ЛЈУДНОСТА = ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛО, ЛУ, Л, 10. Г = ГОЛЕМИНАТА = ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г, 11. Ј = ВНАТРЕШНОСТА, АУРАТА = ЈА, ЈЕ, ЈИ, ЈО, ЈУ, Ј, 12. М = МОЕ, МОЈЕТО = МА, МЕ, МИ, МО, МУ, М, 13. Н = НАШЕ, НАШЕТО = НА, НЕ, НИ, НО, НУ, Н, 14. Х = СЕГАШНОСТА = ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ, Х, 15. Ж = ПРОСТОРОТ = ЖА, ЖЕ, ЖИ, ЖО, ЖУ, Ж, 16. Ш = СОЕДИНЕНИЕТО = ША, ШЕ, ШИ, ШО, ШУ, Ш, 17. Ц = ЦЕНТАРОТ = ЦА, ЦЕ, ЦИ, ЦО, ЦУ, Ц, 18. Ч = ЧЕЛНОСТА = ЧА, ЧЕ, ЧИ, ЧО, ЧУ, Ч, 19. П = ОДНОВО = ПА, ПЕ, ПИ, ПО, ПУ, П, 20. Т = ТЕМНИНАТА = ТА, ТЕ, ТИ, ТО, ТУ, Т, 21. А = ВРЗ, НАД 22. Е = Е.., или ЕВЕ 23. И = И.., 24. О = О.., или ОКОЛУ 25. У = ВО РА – Сонцето како фактичка состојба. РЕ – Сонцето во идејна смисла, почеток на циклус РИ – Сонцето во почетен циклус, РО – Сонцето во реализирачки циклус РУ – Сонцето во завршеток на циклусот, кон својот залез Р – Сонцето како фактичка состојба

Во древната Македонија, древните Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА, по древниот македонски јазик, подоцна и Светски јазик, кој е јазикот на аурата Сончева на Небото и на Земјата или Светото писмо, небеското космичко тело, кое е Сонцето со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како позитивност на Небото и на Земјата и како дел од неа вграден и во аурите на луѓето религијата на сонцето ја нарекувале со слогот РА - СОНЦЕТО. РЕЛИГИЈАТА Старите, древни Македонци, верници во старата Македонија, ја создадоа ВЕРАТА како наука и учение, со која се искажува состојбата на имањето на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата по место и време на постоење на површината на Земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите Македонци, во старата Македонија, ја создадоа РЕЛИГИЈАТА како пракса нивна со изградбата на одредено позитивно ниво на аурите Лични, Семејни, Колективни и на Народната, која изградба е генерациска по место и време на живеење. Со таа изградба тие ја имале религиозната, божествена состојба на својте аури, како носители на РЕ(СОНЦЕТО) ЛИ(ЛЈУДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во луѓето по место и време на живење, постоење на површината на земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите Македонци, во старата Македонија, со РЕЛИГИЈАТА како пракса го имитирале и поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата во неговите три вечни основни закони, принципи, правила, завети на постоењето на 1. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА 2. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ 3. ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. 3. ЗАКОН: ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. Старите древни антички Македонци, верници, во старата древна античка Македонија, го имале учењето на Религијата на Сонцето, кое го нарекувале ВЕРАТА или постоењето на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА). Според тоа учење и нивниот начин на живеење, тие го имитирале и поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во неговиот трет и основен природен закон, правило нарекуван ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ, вградувајќи го во аурите Земни лјудски на верниците кои се Личната, Семејната, Колективната по место на живеење, Колективната по место на работа, на Народната, на Светската, тие веќе го прифатиле постоењето на РЕЛИГИЈАТА како нивен начин на живеење. Сончевата аура или ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) е ЦЕНТАР на својот Сончев систем од планети сателити од кои трета по оддалеченост е и нашата планета Земја, кон која има светло позитивно астрално Божествено зрачење и привлекување, со кое ги држи во вечна позитивна зависност. СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на Сончевата аура или на ВЕ(БОГОТ)


По Книгата: Првиот и Вториот антички Македонски јазик – СВЕТОТО ПИСМО Пишува: Атанас Пчеларски РА(СОНЦЕ) не е присутна непрекинато и со ист постојан неизменичен интензитет на светло позитивно астрално Божествено зрачење на површината на Земјата, а истото се одвива во временски периоди со различен интензитет на зрачење. Тоа се ЦИКЛУСОТ денски и ЦИКЛУСОТ годишен. Планетата Земја, вртејќи се околу својата оска го прави ЦИКЛУСОТ денски или деноноќен, а кружејки или вртејки се околу Сонцето го прави ЦИКЛУСОТ годишен. Во своите, Земни циклуси, денски и годишни на изразување, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) се наоѓа речиси во ЦЕНТАРОТ на небескиот свод, купола, во кој како денски циклус е во 12 часот и годишниот на 22 Јуни во 12 часот е во својата највисока точка на кулуминација или КА(ВОЗВИШЕНОСТ) на небескиот свод, купола, а секако од позиција на географската положба на старата и современа Македонија. ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со тие три ЦЕНТРИ негови, прво како ЦЕНТАР на својот и нашиот Сончев систем, во ЦЕНТАРОТ Небески денски, во ЦЕНТАРОТ Небески годишен, ги има своите највисоки точки на кулминација, во кои е и највисоката СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ на Небескијот свод. Во тие свои ЦЕНТРИ како највисоки точки на Небескиот свод, купола на СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) има најсилни процеси на позитивно зрачење со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА на површината на Земјата. Со процесите на светлото позитивно зрачење се создаваат процеси на борење и творење со светлото позитивно возвишување и возвишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на БЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небескиот свод, кој е ЦЕНТАРОТ по место и време на постоење над површината на Земјата. Со процесите на борбата по циклуси, денски и годишни, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) ја победува негативноста Земна, а тоа е ноќната темнина и зимскиот студ, кои се злото на процесите на живот на Земјата. Со процесите на борба во денските и годишни циклуси, се создаваат и позитивните полиња на совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистотата, достоинството, редот, мирот, мудроста, радоста, веселбата, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината и многу други доблести, како услови на живот. Со процесите на творештво во денските и годишни циклуси, се создаваат нови творби, дела, род и благодет, како естетски вредности на површината на Земјата. Со постоењето на процесите на светлото позитивно зрачење од ЦЕНТАРОТ Небески, а тоа за Земјата е ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), се создаваат процесите на борба и творештво, како и на естетските вредности и резултати на вечниот процес на живот како основа, почеток, раѓање, циклусно или тоа е ПРИНЦИПОТ вечен на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), според учењето и начинот на живеење по Религијата на Сонцето, старите Македонци, верници, во старата Македонија, ги граделе своите генерациски аури Лични, Семејни, Колективни и Народната со вградувањето на трите вечни закони, правила, завети негови на постоењето на Светлата позитивна ДОМИНАЦИЈА, Светлата позитивна ВОЗВИШЕНОСТ и Принципот на ЦЕНТАРОТ. Со вградувањето и постоењето во аурите на верниците на тие природни закони на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), се создаваат

процеси на силно светло позитивно астрално Божествено зрачење со СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА од аурите Земни лјудски и на верниците, по место и време на живеење на површината на Земјата. Благодарение на процесите на светлото позитивно зрачење се создаваат процеси на борење и творење со светлото позитивно возвишување и возвишеност на СВЕТЛИНАТА БОЖЕСТВЕНА на аурите лјудски и на верниците на Земјата. Како резултат на борбата во денските и годишните циклуси, верниците со аурите свои Лични, Семејни, Колективни и Народната, ја победувале негативноста природна и лјудска и ги создавале позитивните полиња на своите аури на Земјата, кои се совршенството, убавината, вистината, правдата, љубовта, добрината, совеста, свеста, честа, чесноста, чистотата, достоинството, редот, мирот, мудроста, радоста, веселоста, среќата, слободата, богатството, одговорноста, дисциплината, и многу други доблести како услови на живот на верниците. Со процесите на создавање во денските и годишни циклуси, верниците со аурите свои Лични, Семејни, Колективни и Народната, ги создале своите творби, дела, род и благодет како естетски вредности или сите тие резултати кои значат уште непрекинат процес на живот на Земјата, за верниците по место и време на живеење, постоење на површината на Земјата. Сите тие денски, годишни, повремени или генерациски нови победи и творби како естетски резултати, услови и вредности на живот Земен, кои ги создаваат аурите Земни лјудски на верниците со својот ЦЕНТАРОТ, ЦИКЛУСОТ, ПРИНЦИПОТ, ги создаваат и се носители со своите аури по место и време на живеење, постоење на површината на Земјата. Зборот ЦЕНТАРОТ ја има религиозната состојба на аурите сончеви и на верниците по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или првиот стар слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на ЦЕ(ЦЕНТРАЛНОТО) Н(НАШЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА) РО(СОНЦЕ) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. ЦИКЛУСОТ - ЦИ(ЦЕНТРАЛНАТА) К(ВОЗВИШЕНА) ЛУ(ЛЈУДСКА) СО(СВЕТЛИНА) над Т(ТЕМНИНАТА) ПРИНЦИПОТ - П(ОДНОВО) РИ(СОНЦЕТО) Н(НАШЕ) ЦИ(ЦЕНТРАЛНО) ПО(ОДНОВО) над Т(ТЕМНИНАТА)

ПРОДОЛЖУВА


ТА Р И Ф Н И Т Е П О Т Р О Ш У В АЧ И О Д Д Е Н Е С К А Ќ Е П Л А Ќ А АТ П О Е В Т И Н А цената на струјата за ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 4,48 домаќинствата ја донесе ОТСТО, ОДНОСНO ПО СРЕДНА Регулаторната комисија за ВРЕДНОСТ ОД 4,731 ДЕНАР ЗА енергетика во петокот, а ќе важи до 1 јули идната година К И Л О В А Т Ч А С

ОД ДЕНЕСКА ПОЕФТИНА СТРУЈА Т

арифните потрошувачи од денеска ќе плаќаат поевтина електрична енергија за 4,48 отсто, односнo по средна вредност од 4,731 денар за киловат час. Одлуката за намалување на цената на струјата за домаќинствата ја донесе Регу-

латорната комисија за енергетика во петокот, а ќе важи до 1 јули идната година. ЕВН Македонија во петокот преку соопштение до медиумте изрази загриженост од последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика. - ЕВН Македонија не бараше зго12 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

лемување на цената на електричната енергија, но не ни очекуваше дека ќе има толку големо намалување и тоа токму и само во делот на ЕВН со што директно се загрозува стабилноста на компанијата, но и на енергетскиот сектор во целина.


Финансиските средства за реализација на овој проект изнесуваат околу 2, 5 милиони евра. 85 проценти се обезбедени со помош на Европската Унија, преку ИПА фондовите додека останатите се буџетски средства. Исто така, покрај конструктивните зафати ќе бидат превземени и зафати за реновирање на внатрешноста на железничката станица

З

а две години Скопје ќе има реконструрана жележничка станица. Ова денеска го најави министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Според него финансиските средства за реализација на овој проект изнесуваат околу 2, 5 милиони евра. 85 проценти се обезбедени со помош на Европската Унија, преку ИПА фондовите додека останатите се буџетски средства. Исто така, покрај конструктивните зафати ќе

ЗА ДВЕ ГОДИНИ СКОПЈЕ ЌЕ ИМА Р Е КО Н С Т Р У РА Н А Ж Е Л Е Ж Н И Ч К А С ТА Н И Ц А

ЌЕ СЕ РЕКОНСТРУИРА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА СТАНИЦА ВО СКОПЈЕ

бидат превземени и зафати за реновирање на внатрешноста на железничката станица. “Тендерот ќе трае до 3 септември, додека изборот на градежната компанија се очекува да заврши најдоцна до јануари наредната година и да почнат градежните работи кои се предвидуваат да траат 12 месеци“, рече Јанакиевски. Со цел обезбедување на информации за патниците во железничката станица ќе биде воведен Патнички информацис13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

ки систем, кој ќе претставува интегрално решение за обезбедување навремени информации до патниците кои се однесуваат на нивното патување. Министерот Јанакиевски исто така информираше дека веќе се изготвени и проектите за останатите 10 железнички станици кои што се наоѓаат на Коридор 10. Во текот на наредниот месец во соработка со Јавното претпријатие Инфраструктура, документите ќе бидат доставени до Европската Комисија.


Со ремонтот се предвидува да се изврши комплетна замена на дотраените дрвени прагови со армирани бетонски, комплетна замена на постоечките шини со нови стандард 60 кои за првпат ќе се применат на пругите во Македонија, како и реконструкција на пероните на стојалиштата Ногаевци, Стоби и Црвени Брегови и на станиците Градско, Кукуричани и Криволак

М

инистерството за транспорт и врски најви дека македонските возови ќе се движат од 100 до 120 километри на час. Ова ќе се овозможи со реконструкцијата на железничката пруга од Ногаевци до Неготино која е дел од Коридорот 10. “Планирано е за една година да заврши рехабилитацијата на оваа делница во должина од 31 километар со што се заокружи санирањето на 28-те црни точки на железничките пруги низ државата

ОВА ЌЕ СЕ ОВОЗМОЖИ СО Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Ј АТА Н А Ж Е Л Е З Н И Ч К АТА П Р У ГА О Д Н О ГА Е В Ц И Д О Н Е Г О Т И Н О К О Ј А Е ДЕЛ ОД КОРИДОРОТ 10

МАКЕДОНСКИТЕ ВОЗОВИ ЌЕ СЕ ДВИЖАТ И СО 120 КИЛОМЕТРИ НА ЧАС

каде возовите мораат да се движат со намалена брзина поради старите и дотраени пруги, изјави министерот за транспорт и врски Миле Јанакиевски. Со ремонтот се предвидува да се изврши комплетна замена на дотраените дрвени прагови со армирани бетонски, комплетна замена на постоечките шини со нови стандард 60 кои за првпат ќе се применат на пругите во Македонија, како и реконструкција на пероните на стојалиштата Ногаевци, Стоби и Црвени Брегови и 14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

на станиците Градско, Кукуричани и Криволак. Средствата се обезбедени средства во висина од 9,5 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Градежните работи на оваа делница ќе ги извршува бугарската компанија ЦК-13 Холдинг ЈСЦ, која денеска во Скопје го потпиша Договорот со Македонски железници - Инфраструктура. Последниот ремонт на делницата Ногаевци - Неготино е извршена пред 45 години.


На аеродромот „Александар Велики“ во Скопје се регистрирани 443.601 патници на терминалот, што претставува 18.7 отсто повеќе од минатата година, кога биле регистрирани 373.692 патници. На овој аеродром е зголемен и бројот на движења на воздухоплови за 8.7 отст, а забележано е и зголемување на обемот на карго и поштенски сообраќај за 12.7 отсто

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Е ЗАБЕЛЕЖАНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА Б Р О Ј О Т Н А П Р Е В Е З Е Н И П АТ Н И Ц И

НА МАКЕДОНСКИТЕ АЕРОДРОМИ ВО ПРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦИ 18.7 % ПОВЕЌЕ ПАТНИЦИ В

о првите шест месеци од 2013 година на аеродромите во Република Македонија е забележано зголемување на бројот на превезени патници, споредено со истиот период во 2012 година. На аеродромот „Александар Велики“ во Скопје се регистрирани 443.601 патници на терминалот, што претставува 18.7 отсто повеќе од минатата година, кога биле регистрирани 373.692 патници. На овој аеродром е зголемен и бројот на движења на воздухо-

плови за 8.7 отст, а забележано е и зголемување на обемот на карго и поштенски сообраќај за 12.7 отсто во однос на истиот период од шест месеци минатата година. Од министерството за транспорт и врски информираат дека 19.2 отсто од патниците патувале до Истанбул, 10.6 отсто во Цирих, 10.4 до Виена, 6.5 до Лондон, 5.6 до Љубљана, 5.1 до Базел, 5 отсто до Загреб, а помалку од 5 отсто до дестинациите Малме, Белград, Дортмунд, Минхен, Ајндховен, 15 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 778 / Јули 2013

Дизелдорф, Милано, Дубаи и други. На аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид имало 25.405 патници на терминалот, што претставува 5.4 отсто повеќе од истиот временски интервал минатата година. На овој аеродром, во дадениот период, во однос на минатата година исто така е забележан пораст и во бројот на движења на воздухоплови за 8.9 отсто, како и зголемување на обемот на карго и поштенски сообраќај за 72,1 отсто.


778  

makedonskosonce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you