Page 1

WEB EDITION WEB ИЗДАНИЕ WEB EDITION WEB ИЗДАНИЕ WEB EDITION

MONTHLY EDITION

S NCE

Година XVIII, Број 776, Мај 2013

WEB ИЗДАНИЕ

ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

www.makedonskosonce.com

Macedonische Sonne Soleil Macedоnien

Macedonian Sun

MONTHLY EDITION

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ЈА ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ПЛОШТАДОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ПУСТЕЦ


Makedonskata Saga "Samo sonceto e postaro od Makedonija"

Bra}a i sestri, raska`uvajte ja bibliskata vistinska prikazna za Makedonija Makedonija

Откако опзициската партија во неколку наврати ги одби сите конструктивни предлози и со тоа го блокира формирањето на анкетната комисија, јужниот и источниот сосед уште еднаш ќе го искористат тоа за да ја оцрнат Македонија пред меѓународната јавност. Противењето на некогашната најголема политичка партија за да еден еминентен добро познат професор, претседател на МАНУ да биде именуван за претседател на комисијата, како и одбивањето тие да назначат претседател, а одлуките да се носат консензуално, нашите мили соседи пред земјите- членки на Европската унија ќе се обидат да го искористат за да ја претстават Македонија како држава во која постои наводен дефицит на демократски капацитет. Доскорешниот главен адут во стратегијата на нашите соседи против европската интеграција на Македонија беше наводното недобрососедство, но по 24 ти декември минатата година, откако СДСМ почна да предизвикува инциденти во и надвор од Собранието, во јужно-источната реторика против Македонија, недобрососедството беше заменето со нов термин - недостаток на демократски капацитет. Тоа ќе го аргументираат со неисполнувањето на договорот меѓу власта и опозицијата, кој, меѓу другото, предвидува и формирање на анкетна комисија за испитување на настаните од и пред 24 декември. Тие едвај чекаат ние да се испокараме, па пред портите на ЕУ да не оцрнат тврдејќи дека во Македонија немало напредок, бидејќи, меѓу другото, можело да се види дека во земјата не се имплементирале одредени договори, дури иако тие биле постигнати со посредство на Европската унија. И нормално веднаш Европската унија изразила загриженост поради фактот што месец и половина по потпишувањето на договорот, во Македонија се уште не може да се постине спогодба за анкетната комисија и целосна имплементација на договорот. Македонски политичари, обидете се да најдете заеднички јазик затоа што Македонија повторно е на маршрутата на еврокомесарот за проширување кој доаѓа во земјава на 1 јуни за, како што се најавува, да учествува на Самитот на шефови на држави и на влади на земјите од Југоисточна Европа, што ќе се одржи во Охрид. Се очекува престојот во Охрид тој да го искористи и за скенирање на состојбите на македонската политичка сцена и исполнувањето на обврските од пролетниот извештај. Наш голем хендикеп е тоа што, спроти неговата посета, се' уште не е формирана анкетната комисија. Еден еминетен аналитичар со кого потполно се сложувам вели - Тоа го врти против нас целиот процес. И наместо на тапет да биде јужниот сосед поради неговата непопустливост, испаѓа дека Македонија не може да реши обичен внатрешен проблем. Затоа политичките фактори мора да ги вложат сите напори во надминување на ситуацијата со комисијата. Драги наши политичари, редно е да седнете еднаш на маса и од двете страни да искажете политичка волја за да се заврши истрагата, затоа што сепак се работи за иднината на вашата и нашата Македонија. Затоа уште еднаш ќе потенцирам – седнете и пресечете го Гордиевиот чвор на полемиката, решете го овој проблем на разединетост. Па сепак сте и едните и другите Македонци, нели!!!

e edna!!! \or|ija - Xorx Atanasoski


Секој глас даден за нив е глас против македонците и против интересите на македонскиот народ. Да се обединиме за нашата иднина и иднината на нашите деца. Ова е повикот што го упати претседателот на Македонска алијанса за европска интеграција, Едмонд Темелко, на предизборен митинг што се оддржа на Плоштадот Гоце Делчев во Пустец на 27 мај 2013 година. Според Темелко ова е историска прилика Македонците во Албанија да добијат пратеник во албанскиот Парламент

НИЕДЕН МАКЕДОНЕЦ ВО РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ДА НЕ ГЛАСА ЗА НИЕДНА А ЛБАНСКА П А Р Т И Ј А , Б И Д Е Ј Ќ И Т И Е Г И Ш Т И ТАТ ИНТЕРЕСТИТЕ НА АЛБАНЦИТЕ

МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА ЗА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА ЈА ЗАПОЧНА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАЊА ОД ПЛОШТАДОТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ВО ПУСТЕЦ

Н

иеден Македонец во Република Албанија да не гласа за ниедна албанска партија, бидејќи тие ги штитат интерестите на албанците. Секој глас даден за нив е глас против македонците и против интересите на македонскиот народ. Да се обединиме за нашата иднина и иднината на нашите деца. Ова е повикот што го упати претседателот на Македонска алијанса за европска интеграција, Едмонд Темелко, на предизборен митинг што се оддржа на

Плоштадот Гоце Делчев во Пустец на 27 мај 2013 година. Според Темелко ова е историска прилика Македонците во Албанија да добијат пратеник во албанскиот Парламент. На митингот се обрати и носителот на листата за округот на Корча од Македонска Алијанса, Валентина Нестор. Според неа Македонците треба да се обединат за да ги постигнат сите стандарди што ги уживаат малцинствата во една демократска држава. “Ние како Ма03 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

кедонци да бидеме рамноправни овде во Албанија, а не дискриминирани како што сме во моментов од сите државни институции. За да успееме да бидиме рамноправни со Албанците мораме да имаме барем еден пратеник во Албанскиот парламент“, додаде Нестор. На митингот се обратија и носителите на листи за Елбасан, Тирана, Пешкопија, Кукс и Драч. Македонска Алијанса ќе настапи под слоганот “Обединети и интегрирани“, а на гласачкото ливче ќе биде под број 63.


Досегашната македонска Партија за демократски проспоритет, која до вчера се претставуваше како македонска, па како граѓанска, сега наеднаш стана бугарска. Лидерот на оваа партија Изаир Фетаху, јавно објави дека тие се бугарска партија и ке соработуваат со грчката партија во Албанија. Вангел Дуле, лидер на грчката партија ја најави коалицијата со зборовите дека партијата ги штити Бугарите во Голо Брдо. Македонска алијанса за европска интеграција, партијата на Македонците во Албанија во денешното соопштение ги отфрла тврдењата на Дуле, претседателот на грчката Партија за човекови права, и уште еднаш повтори дека во Голо Брдо не живеат Бугари, туку етнички Македонци. “Жалиме што грчката партија, Партијата за човекови права, е инструмент на грчката и бугарската држава против Македонците во Албанија.

осегашната македонска Партија за демократски проспоритет, која до вчера се претставуваше како македонска, па како граѓанска, сега наеднаш стана бугарска. Лидерот на оваа партија Изаир Фетаху, јавно објави дека тие се бугарска партија и ке соработуваат со грчката партија во Албанија. Вангел Дуле, лидер на грчката пар-

Д

Ж А Л И М Е Ш Т О Г Р Ч К АТА П А Р Т И Ј А , П А Р Т И Ј АТА З А Ч О В Е К О В И П РА В А , Е И Н С Т Р У М Е Н Т Н А Г Р Ч К АТА И Б У ГА Р С К АТА Д Р Ж А В А П Р О Т И В МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ГРЦИТЕ И БУГАРИТЕ ВО КОАЛИЦИЈА ПРОТИВ МАКЕДОНЦИТЕ И ВО АЛБАНИЈА тија ја најави коалицијата со зборовите дека партијата ги штити Бугарите во Голо Брдо. Македонска алијанса за европска интеграција, партијата на Македонците во Албанија во денешното соопштение ги отфрла тврдењата на Дуле, претседателот на грчката Партија за човекови права, и уште еднаш повтори дека во Голо Брдо не живеат Бугари, туку етнички Македонци. 04 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

“Жалиме што грчката партија, Партијата за човекови права, е инструмент на грчката и бугарската држава против Македонците во Албанија. Истовремено, жалиме што одредени институции во Македонија ја поддржуваат оваа партија, а се против единствената македонска партија во Албанија, Македонската алијанса за европска интеграција“, соопштува Македонската алијанса.


Република Македонија според Попоски во континуитет ги исполнува сите Копенхашки критериуми за почеток на пристапните преговори со ЕУ, како што потврди и Европската комисија во Пролетниот Извештај. “Очекуваме поддршка од сите земји членки, вклучително и од Грција како најстара членка на ЕУ од нашиот регион и деклариран пријател на проширувањето, за Европскиот совет во јуни да ги донесе заслужените позитивни одлуки и заклучоци за Македонија“, додаде Попоски

З

а Балканот нема друга веродостојна и оддржлива алтернатива, освен целосна европска интеграција“, рече во својот говор привот човек на македонската дипломатија Никола Попоски на конференцијатата што се оддржа на 24 мај во Даблин под наслов “10 години по Солун: оценка на ЕУ перспективата и предизвиците во Западен Балкан“. Република Македонија според Попоски во континуитет ги

"

З А Б А Л К А Н О Т Н Е М А Д Р У ГА ВЕРОДОСТОЈНА И ОДДРЖ ЛИВА А Л Т Е Р Н АТ И В А , О С В Е Н Ц Е Л О С Н А Е В Р О П С К А И Н Т Е Г РА Ц И Ј А

ПОПОСКИ: ЗА БАЛКАНОТ ЦЕЛОСНА ЕВРОПСКА ИНТЕГРАЦИЈА

исполнува сите Копенхашки критериуми за почеток на пристапните преговори со ЕУ, како што потврди и Европската комисија во Пролетниот Извештај. “Очекуваме поддршка од сите земји членки, вклучително и од Грција како најстара членка на ЕУ од нашиот регион и деклариран пријател на проширувањето, за Европскиот совет во јуни да ги донесе заслужените позитивни одлуки 05 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

и заклучоци за Македонија“, додаде Попоски. Учеството на конференцијата, министерот Попоски ги искористи за средби и разговори со домаќините - ирските министри за надворешни работи и за европски прашања Ејмон Гилмор и Лусинда Крејтон, како и со комесарот Штефан Филе и министрите за надворешни работи на Словачка, Мирослав Лајчак и на Хрватска, Весна Пусиќ.


На дебатаа оддржана ден претходно по резолуцијата, еврокомесарот Штефан Филе ги повтори заклучоците од декемврискиот самит и пролетниот извештај на Комисијата, односно дека по политичката криза продолжиле реформите, но дека останува да се спроведе докрај договорот од 1 март и да се најде решение за спорот со името. Британскиот европратеник и известувач за Република Македонија Ричард Ховит рече дека лидерите во Скопје и Атина треба да покажат храброст и да го решат проблемот со името, а лидерите на ЕУ да не го користат тој предизвик за ново одлагање на почетокот на преговорите

З А Р Е З О Л У Ц И Ј АТА П Р Е Д Л О Ж Е Н А О Д Б Р И ТА Н Е Ц О Т Р И Ч А Р Д Х О В И Т, ГЛ АС А А 5 0 5 Е В Р О П РАТ Е Н И Ц И , 61 БЕА ПРОТИВ И 31 ВОЗДРЖАН

ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ ЈА УСВОИ РЕЗУЛУЦИЈАТА ЗА МАКЕДОНИЈА

Е

вропскиот парламент ја усвои Резолуцијата за напредокот на Република Македонија во 2012 година. За резолуцијата предложена од британецот Ричард Ховит, гласаа 505 европратеници, 61 беа против и 31 воздржан. Со оваа резолуција ЕП уште еднаш јасно побара од Советот на Европската унија почеток на преговорите со Република Македонија во јуни годинава. На дебатаа оддржана ден претходно по резолуцијата, еврокомесарот Штефан Филе ги повтори заклучоците од декемврискиот самит и пролетниот извештај на Комисијата, односно дека по политичката криза продолжиле реформите, но дека останува да се спроведе докрај договорот од 1 март и да се најде

решение за спорот со името. Британскиот европратеник и известувач за Република Македонија Ричард Ховит рече дека лидерите во Скопје и Атина треба да покажат храброст и да го решат проблемот со името, а лидерите на ЕУ да не го користат тој предизвик за ново одлагање на почетокот на преговорите. Претседателката со Советот Луцинда Крејтон, во својот завршен збор забележа дека е постигнат голем напредок 06 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

во Македонија и има доверба дека земјата ќе продолжи со напорите во реформите. “Ирското претседателство има приоритет да ги почне преговорите со Македонија, се надевам дека ќе ја постигнеме целта, но потребно е да се постигне напредок по прашањата иницирани во дебатата, како добрососедските односи, интензивирање на билатерланите преговори, посебно во врска со името“, додаде Крејтон.


Претседателот на Собранието Трајко Вељаноски, говорејќи на отварањето на 10-та Конференција на претседатели на парламенти истакна дека во време на продолжена економска криза, парламентите од Југоисточна Европа треба да имаат активна улога во процесот на економските реформи. “Само силен и почитуван парламент може реално да ја врши контролната функција врз владата и во таа смисла да има реални и ефикасни економски и севкупни реформи“, додаде Вељаноски

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА 27 И 28 МАЈ БЕШЕ ДОМАЌИН Н А 1 0  ТА К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ј А Н А П Р Е ТС Е Д АТ Е Л И Н А П А РЛ А М Е Н Т И

ОХРИД ДОМАЌИН НА НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕНТИТЕ ОД ЈИЕ

Р

епублика Македонија на 27 и 28 мај беше домаќин на 10-та Конференција на претседатели на парламенти од земјите вклучени во процесот за соработка во Југоисточна Европа што се оддржа во Охрид. Претседателот на Собранието Трајко Вељаноски, говорејќи на отварањето на 10-та Конференција на претседатели на парламенти истакна дека во време на продолжена економска криза,

парламентите од Југоисточна Европа треба да имаат активна улога во процесот на економските реформи. “Само силен и почитуван парламент може реално да ја врши контролната функција врз владата и во таа смисла да има реални и ефикасни економски и севкупни реформи“, додаде Вељаноски. На дводневната конференција беа усвоени документи за правилата и модалитетите за натамошен развој на 07 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

парламентарната димензија. На конференцијата присуствуваа претседателот на бугарското Национално собрание, хрватскиот спикер на парламентот, претседателот на Претставничкиот дом на Романија, претседателите на српското Национално собрание, Небојша Стефановиќ, на турското Големо Национално Собрание, на словенечкиот Национален совет, и потпретседателите на Претставничкиот дом на БиХ и на Црна Гора.


Според словенечкиот европратеник Тања Фајон, неединството во Европската унија го блокира суспендирањето на визите за Балкан. Во Евроската унија, Фајон вели дека постои загриженост за приливот на лажни азиланти, но поради несогласувања во рамките на Унијата засега не треба да се стравува од суспензија на безвизниот режим. “Меѓу институциите на ЕУ се преговара за механизам за времена суспензија на безвизниот режим врз основа на документ предложен од Еврокомисијата пред три години, но дека засега на повидок не е никаков договор

СЕ ПОЧЕСТИ СЕ ИЗЈААВИТЕ Д Е К А М О Ж Н О Е Е В Р О П С К АТА У Н И Ј А Д А ГО С УС П Е Н Д И РА БЕЗВИЗНИОТ РЕЖИМ ЗА ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

ПРЕДУПРЕДУВАЊА ЗА ВИЗЕН РЕЖИМ

С

е почести се изјаавите дека можно е Европската унија да го суспендира безвизниот режим за земјите од Западен Балкан. Според словенечкиот европратеник Тања Фајон, неединството во Европската унија го блокира суспендирањето на визите за Балкан. Во Евроската унија, Фајон вели дека постои загриженост за приливот на лажни азиланти, но поради несогласувања во

рамките на Унијата засега не треба да се стравува од суспензија на безвизниот режим. “Меѓу институциите на ЕУ се преговара за механизам за времена суспензија на безвизниот режим врз основа на документ предложен од Еврокомисијата пред три години, но дека засега на повидок не е никаков договор. Минатата недела повторно имавме тројни разговори, но не успеавме да 08 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

утврдиме заеднички став... Тешко е да се каже дали воопшто и ќе можеме да постигнеме договор“, додава Фајон. Министрите за внатрешни работи на Германија, Велика Британија, Австрија и Холандија на 25 април испратеил писмо до Даблин каде бараат суспендирање на слободниот визен режим за Македонија и останатите земји од Балкнаот.


Според договорот постигнат помеѓу двете држави граѓаните кои ќе патуваат од една во друга држава ќе поминуваат на една заедничка контрола. “Отворањето на овој граничен премин ќе придонесе полесно движење и соработка на жителите кои живеат во овие рурални области“, изјавија министрите Нока и Реџепи. Со отварањето на граничниот премин Шиштавец-Крушево македониците од двете страни во Гора ќе можат да соработуваат без гранични пречки, велат од Македонска алијанса за европска интеграција

М

акедонците кои живеаат во Албанија во рок од десет дена добија втор граничен премин. Овој пат се работи за отварање на граничен премин кај Македонците во Шиштавец-Албанска Гора. Граничниот премин Шиштавец-Крушево денеска беше официјално пуштен од министрите за внатрешни работи на Албанија и Косово, Фламур Нока и Бајрам Реџепи. На церемонијата исто така присуствуваа високи претставници на косовската и албанската полиција, локалните власти, македонски жители од двете страни на границата. Според договорот постигнат помеѓу двете држави граѓаните кои ќе патуваат од една во друга држава ќе поминуваат на една заедничка контрола. “Отворањето на овој граничен премин ќе придонесе полесно движење и соработка на жителите кои живеат во овие рурални области“,

А К Е Д О Н Ц И Т Е К О И Ж И В Е А АТ В О АЛБАНИЈА ВО РОК ОД ДЕСЕТ ДЕНА Д О Б И Ј А В ТО Р Г РА Н И Ч Е Н П Р Е М И Н

ОТВОРЕН ГРАНИЧНИОТ ПРЕМИН ШИШТЕВЕЦ - КРУШЕВО изјавија министрите Нока и Реџепи. Со отварањето на граничниот премин ШиштавецКрушево македониците од двете страни во Гора ќе можат да соработуваат без гранични пречки, велат од Македонска алијанса за европска интеграција. "Овој премин ќе ја олесни комуникацијата посебоно во зимскиот период кога овој 09 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

регион целосно е отсечен со центаралната власт во Тирана и Приштина, исто така ќе се пододби размената на стоки, а во исто време ќе се спречи нелегално преминување на границата“, изјави генералниот секретар на Македонска алијанса Васил Стерјовски. Пред десет дена беше отворен и граничниот премин Џепиште-Требиште во Голо Брдо.


АНТИЧКИОТ MАКЕДОНСКИ ЈАЗИК АНТИЧКОТО МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВИЕ VII ДЕ Л ПРАВОПИС ПРВИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВТОРИОТ АНТИЧКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

СОНЧЕВИТЕ БУКВИ СОНЧЕВАТА АЗБУК А СОНЧЕВИЈОТ ЈАЗИК 1. Р = СОНЦЕТО = РА, РЕ, РИ, РО, РУ, Р, 2. С = СВЕТЛИНАТА = СА, СЕ, СИ, СО, СУ, С, 3. Д = ДЕНОТ СВЕТЛИНАТА = ДА, ДЕ, ДИ, ДО, ДУ, Д, 4. В = БОГОТ, БОЖЕСТВЕНОСТА = ВА, ВЕ, ВИ, ВО, ВУ, В, 5. К = ВОЗВИШЕНОСТА = КА, КЕ, КИ, КО, КУ, К, 6. Ф = ЗРАЧЕЊЕТО = ФА, ФЕ, ФИ, ФО, ФУ, Ф, 7. З = ЗОРАТА, ЗАЗОРЕНОСТА = ЗА, ЗЕ, ЗИ, ЗО, ЗУ, З, 8. Б = ЗЕМЈАТА = БА, БЕ, БИ, БО, БУ, Б, 9. Л = ЛУЃЕТО, ЛЈУДНОСТА = ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛО, ЛУ, Л, 10. Г = ГОЛЕМИНАТА = ГА, ГЕ, ГИ, ГО, ГУ, Г, 11. Ј = ВНАТРЕШНОСТА, АУРАТА = ЈА, ЈЕ, ЈИ, ЈО, ЈУ, Ј, 12. М = МОЕ, МОЈЕТО = МА, МЕ, МИ, МО, МУ, М, 13. Н = НАШЕ, НАШЕТО = НА, НЕ, НИ, НО, НУ, Н, 14. Х = СЕГАШНОСТА = ХА, ХЕ, ХИ, ХО, ХУ, Х, 15. Ж = ПРОСТОРОТ = ЖА, ЖЕ, ЖИ, ЖО, ЖУ, Ж, 16. Ш = СОЕДИНЕНИЕТО = ША, ШЕ, ШИ, ШО, ШУ, Ш, 17. Ц = ЦЕНТАРОТ = ЦА, ЦЕ, ЦИ, ЦО, ЦУ, Ц, 18. Ч = ЧЕЛНОСТА = ЧА, ЧЕ, ЧИ, ЧО, ЧУ, Ч, 19. П = ОДНОВО = ПА, ПЕ, ПИ, ПО, ПУ, П, 20. Т = ТЕМНИНАТА = ТА, ТЕ, ТИ, ТО, ТУ, Т, 21. А = ВРЗ, НАД 22. Е = Е.., или ЕВЕ 23. И = И.., 24. О = О.., или ОКОЛУ 25. У = ВО РА – Сонцето како фактичка состојба. РЕ – Сонцето во идејна смисла, почеток на циклус РИ – Сонцето во почетен циклус, РО – Сонцето во реализирачки циклус РУ – Сонцето во завршеток на циклусот, кон својот залез Р – Сонцето како фактичка состојба

Во древната Македонија, древните Македонци верници по учењето на Религијата на Сонцето или по ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА, по древниот македонски јазик, подоцна и Светски јазик, кој е јазикот на аурата Сончева на Небото и на Земјата или Светото писмо, небеското космичко тело, кое е Сонцето со својата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА, како позитивност на Небото и на Земјата и како дел од неа вграден и во аурите на луѓето религијата на сонцето ја нарекувале со слогот РА - СОНЦЕТО. РА - СОНЦЕТО како небеско и космичко тело, планета, е Центар на својот или нашиот Сончев систем или е Центарот на тој систем во кој СОНЦЕТО е неподвижно, а околу него кружат по орбити познатите планети како негови сопатници, сателити од кој трета по оддалеченост е нашата планета Земја. Според учењето и начинот на живеење, по Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА, во древната Македонија, древните Македонци по тој првичен најстар јазик, кој е јазикот на Светлината, на аурата Сончева или СВЕТОТО ПИСМО. Сонцето го нарекувале РА, а со зборот СОНЦЕТО ја искажувале религиозната состојба која е СО(СВЕТЛИНАТА) Н(НАША) ЦЕ(ЦЕНТРАЛНА) над ТО(ТЕМНИНАТА) или постоењето на Принципот на Центарот. Тој, многу важен природен принцип, закон, правило, завет го создава РА - СОНЦЕТО, а верниците антички Македонци, во античка Македонија, имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) според учењето и начин на живеење по Религијата на Сонцето, ја вградувале и биле носители на таа религиозна состојба во своите Земни човечки аури: Лични, Семејни, Колективни и на Народната по место и време на живеење. Верниците, како носители на таа многу важна религиозна состојба на СОНЦЕТО, постојано ја истакнувале и живееле со неа постигнувајќи многу позитивни резултати на вредности и услови на живот по место и време на живеење и затоа постојано е изговаран тој збор за земните и човечки аури. Така, зборот опстанал до денес како име и разбирање на РА како Сонце, а зборот РА веќе е заборавен како име на Сонцето. РЕЛИГИЈАТА Старите, древни Македонци, верници во старата Македонија, ја создадоа ВЕРАТА како наука и учение, со која се искажува состојбата на имањето на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата по место и време на постоење на површината на Земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите


По Книгата: Првиот и Вториот антички Македонски јазик – СВЕТОТО ПИСМО Пишува: Атанас Пчеларски Македонци, во старата Македонија, ја создадоа РЕЛИГИЈАТА како пракса нивна со изградбата на одредено позитивно ниво на аурите Лични, Семејни, Колективни и на Народната, која изградба е генерациска по место и време на живеење. Со таа изградба тие ја имале религиозната, божествена состојба на својте аури, како носители на РЕ(СОНЦЕТО) ЛИ(ЛЈУДСКО) ГИ(ГОЛЕМО) ЈА(ВНАТРЕШНО) над ТА(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во луѓето по место и време на живење, постоење на површината на земјата. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), старите Македонци, во старата Македонија, со РЕЛИГИЈАТА како пракса го имитирале и поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Земјата во неговите три вечни основни закони, принципи, правила, завети на постоењето на 1. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА 2. СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ВОЗВИШЕНОСТ 3. ПРИНЦИПОТ НА ЦЕНТАРОТ. 1. ЗАКОН: СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА. Според учењето и начин на живеење на Земјата и по Религијата на Сонцето, нарекувана со јазикот на светлината на Сончевата аура, кое е СВЕТОТО ПИСМО или стариот македонски јазик, значи РЕЛИГИЈАТА, старите Македонци верници, во старата Македонија правеле имитација и поддржување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) според неговиот прв и основен природен закон, правило, принцип нарекуван СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА. Во своите вечни, денски, годишни циклуси на изразување на Земјата, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕТО) го прави видливо секое утро и секоја пролет, своето дејство и состојба на постоењето на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на својата светлина астрална Божествена над негативноста Земна, која е ТЕМНИНАТА ноќна и студот зимски, како противници и непотребни зла на животот Земен. Старите Македонци, верници и верниците по Светот, го имитирале и поддржувале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) во тој негов природен закон и животен пат по патот на светлината, позитивноста, исправноста и на вистината со што се надградувале и имале СВЕТЛА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА во своите Земни човечки аури: Лични, Семејни, Колективни, како и аури на Народната, Светската доминација над негативноста човечка, душевна, внатрешна во аурите и биле позитивни по место и време на живеење и постоење на Земјата. Имајќи го тој вечен чин, дејство и состојба на изразување на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на површината на Земјата, со неговите вечни денски и годишни циклуси, на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА Земна, која е ТЕМНИНАТА ноќна и зимскиот студ е всушност вечниот чин кој се искажува со зборот РИТУАЛОТ, на СТИЛОТ на живеење. Имитирајќи и поддржувајќи го ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ),

старите Македонци во старата Македонија, во РИТУАЛОТ негов на постоење во неговите вечни денски и годишни циклуси, на Земјата на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на неговата СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА Земна, старите Македонци верници во старата Македонија, го правеле РИТУАЛОТ и РИТУАЛНОСТА свој човечки Земен на СВЕТЛАТА ПОЗИТИВНА ДОМИНАЦИЈА на нивната внатрешна човечка СВЕТЛИНА БОЖЕСТВЕНА над НЕГАТИВНОСТА човечка душевна и природна околу нив, по место и време на живеење и постоење на Земјата. Зборот РИТУАЛОТ ја има религиозната состојба на аурите сончеви и на верниците по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или првиот стар слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на РИ(СОНЦЕТО) над ТУ(ТЕМНИНАТА) А(ВРЗ или НАД) ЛО(ЛУГЈЕТО) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Зборот СТИЛОТ ја има религиозната состојба на аурите сончеви и на верниците по циклуси и генерации на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) на Небото и на Земјата и на Земјата за верниците, според која е изграден вториот стар Македонски јазик во стара Македонија, од старите Македонци верници по јазикот на светлината астрална Божествена на аурата Сончева. Тоа е СВЕТОТО ПИСМО на Земјата или првиот стар слогов Македонски јазик и кој ја дефинира состојбата и постоењето на С(СВЕТЛИНАТА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) ЛО(ЛЈУДСКА) над Т(ТЕМНИНАТА), негативноста, злото во природата и во луѓето по место и време на постоење на површината на Земјата за верниците според учењето на Религијата на Сонцето или ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. РИТУАЛНОСТА – РИ(СОНЦЕТО) над ТУ(ТЕМНИНАТА) А(ВРЗ, НАД) Л(ЛУЃЕТО) НО(НАШАТА) С(СВЕТЛИНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) СТИЛСКАТА – С(СВЕТЛИНАТА) над ТИ(ТЕМНИНАТА) Л(ЛЈУДСКА) С(СВЕТЛИНАТА) КА(ВОЗВИШЕНА) над ТА(ТЕМНИНАТА) ПРОДОЛЖУВА


“Припадници од некои религиозни групи подвлекуваат дека владата во Скопје ја фаворизира Македонската православна црква – Охридската Архиепископија. Законот за верски заедници во Македонија бара верските групи да се регистрираат, но некои групи тврдат дека владата го имплементира законот неконзистентно. Во извештајот се посочува дека од време на време, етничката напнатост влијаела на ограничување на верските слободи. Бекташката заедница јавила за заплашувања и повремени закани од поединци кои различно го толкувале Исламот“, стои во извештајот

В

о Република Македонија генерално се почитуваат верските слободи и нема значителни промени во таа сфера во изминатата година. Ова се наведува во извештајот за Македонија во годишниот извештај на Стејт департментот за состојбата со почитувањето на верските слободи во светот. “Припадници од некои религиозни групи подвлекуваат дека владата во Скопје ја фаворизира Македонската православна црква – Охридската Архиепископија. Законот за верски заедници во Македонија бара верските групи да се регистрираат, но некои групи тврдат дека владата го имплементира

ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Г Е Н Е РА Л Н О С Е П О Ч И Т У В А АТ ВЕРСКИТЕ СЛОБОДИ

СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ: МАКЕДОНИЈА БЕЗ ЗЛОУПОТРЕБА НА ВЕРСКИТЕ СЛОБОДИ законот неконзистентно. Во извештајот се посочува дека од време на време, етничката напнатост влијаела на ограничување на верските слободи. Бекташката заедница јавила за заплашувања и повремени закани од поединци кои различно го толкувале Исламот“, стои во извештајот. Бидејќи религиозниот идентитет често е во коре12 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

лација со етничкиот идентитет, тешко било да се категоризираат инцидентите како мотивирани од верска нетолеранција. “Изолирани акти на вандализам на гробишта и верски места, но не со фреквенција како во изминатите години“, е додадено во годишниот извештај на американскиот Стејт департмент.


“Финансискиот сектор во целина е стабилен. Нема системски ризици. Банките и останатите сегменти на фисо актуелните предизвици што ги носат европската и светската криза

И

покрај надворешните ризици, македонскиот финансиски сектро е стабилен. Ова го потврдија Гувернерот на народна банка Димитар Богов и вицепрмиерот и министер за финансии Зоран Ставрески. Во оделни сегменти според Богов и Ставрески, има движења кои треба да се нотираат, конкретно во финансиските друштва каде се формирани три друштва од кој една е за издавање и администрирање на картички, додека останатите две се претежно за кредитна активност, факторинг и гаранција. “Финансискиот сектор во целина е стабилен. Нема системски ризици. Банките и останатите сегменти на финансискиот пазар успеваат да се справат со актуелните предизвици што ги носат европската и светската криза. Се разбира во одделни сегменти имаме движења кои треба да се нотираат и за кои денеска ќе дисутираме. Конкретно во сегментот на финансиски друштва досега се формирани три од кои едно е за издавање и администрирање картички и две се претежно во делот кредитна активност, факторинг и гаранции“, изјави вицепремиерот Ставрески.

И П О К РА Ј Н А Д В О Р Е Ш Н И Т Е РИЗИЦИ, МАКЕДОНСКИОТ ФИНАНСИСКИ СЕКТРО Е С ТА Б И Л Е Н

БОГОВ СТАВРЕСКИ: СТАБИЛЕН МАКЕДОНСКИОТ ФИНАНСИСКИ СЕКТОР

13 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013


Иако на интернет е достапна само неколку дена, на петицијата се потпишани повеќе од 420 луѓе, не само од Грција, туку и од сите страни на светот. “Добредојдени се да се потпишат не само Македонците во дијаспората туку сите оние што не поддржуваат и не се согласуваат со тортурата врз Македонците и врз нашиот јазик во Грција со години. Ако чекаме некој ова да го направи за нас, никогаш нема да го добиеме тоа што го бараме

Ј А П О В И К У В А М Е Г Р Ч К АТА В Л А Д А ЦВРСТО ДА СЕ ЗАЛОЖИ ЗА П О Д Д Р Ш К А Н А Н Е П Р О Ц Е Н Л И В И О Т, АВТОХТОН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА ПРЕКУ ПЕТИЦИЈА БАРАА ИЗУЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

М

акедонското малцинство во Грција преку петиција бара од земјата да ги почитува европските правила и стандарди и да му овозможи во училиштата и во институциите легално да го користи јазикот на кој зборува. “Ја повикуваме грчката влада цврсто да се заложи за поддршка на непроценливиот, автохтон македонски јазик и да ја

потпише, како и да ја ратификува Европската повелба за регионални и за малцински јазици“, вели претставникот на Обединетата македонска дијаспора во Грција, Евгенија Нацилиду. Иако на интернет е достапна само неколку дена, на петицијата се потпишани повеќе од 420 луѓе, не само од Грција, туку и од сите страни на светот. “Добредојдени се да се пот14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 776 / Мај 2013

пишат не само Македонците во дијаспората туку сите оние што не поддржуваат и не се согласуваат со тортурата врз Македонците и врз нашиот јазик во Грција со години. Ако чекаме некој ова да го направи за нас, никогаш нема да го добиеме тоа што го бараме, а не бараме нешто што е надвор од европските правила и стандарди“, додаде Нацилиду.


776  

makedonskosonce

776  

makedonskosonce