Page 1

ВО ДЕТРОИТ ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА Macedonian Sun

ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

S NCE

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

WEB ИЗДАНИЕ

WEB EDITION

Година XVIII, Број 770, Ноември 2012

WEB ИЗДАНИЕ

MONTHLY EDITION

ИЗЛЕГУВА ЕДНАШ МЕСЕЧНО

MONTHLY EDITION

www.makedonskosonce.com

Macedonische Sonne Soleil Macedоnien

"ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ"


Пред присутните во преполнетата сала на „Македонскиот културен центар” кој е во состав на црквата „Св. Богородица”, за монографијата зборуваше Методија Колоски, коосновач и претседател на “Обединетата македонска дијаспора”, како и експерт за меѓународни односи и голем борец за македонската кауза.

В О О Р ГА Н И З А Ц И Ј А Н А М А К Е Д О Н С К АТА П РА В О С Л А В Н А Ц Р К В А „ С В . Б О ГО Р ОД И Ц А” В О СТЕРЛИНГ ХАЈТС, ДЕТРОИТ И “ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНСКИ АМЕРИКАНЦИ ОД ДЕТРОИТ” СЕ ОДРЖА ПРОМОЦИЈА НА М О Н О Г РА Ф И Ј АТА „ Ѓ О Р Ѓ И Ј А  Џ О Р Џ АТА Н А С О С К И ” Ч И И АВТОР Е ПУБЛИЦИСТОТ СЛАВЕ Н И К О Л О В С К И  К АТ И Н

ВО ДЕТРОИТ ПРОМОЦИЈА НА МОНОГРАФИЈАТА

“ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ”

В

о организација на Македонската православна црква „Св. Богородица” во Стерлинг Хајтс, Детроит и “Обединети македонски Американци од Детроит” се одржа промоција на монографијата „Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски” чии автор е публицистот Славе Николовски - Катин. Монографијата е издание на книгоиздателството “Македонска искра”, во соработка со гласилото “Македонско сонце” и ТВ “Сонце” од Скопје, а е печатена во печатницата “Европа 92”Кочани. Пред присутните во преполнетата сала на „Македонскиот културен центар” кој е во состав на црквата „Св. Богородица”, за монографијата зборуваше Методија Колоски, коосновач и претседател на “Обединетата македонска дијаспора”, како и експерт за меѓународни односи и голем борец за македонската кауза. “Монографијата “Ѓорѓија Џорџ Атанасоски” од позна-


тиот и призна публицист Славе Николовски Катин, претставува осврт заликот и делото на овој познат и признат Македонец. Книгата е изблик на силната љубов на патриотот и големиот бизнисменот Атанасоски кон родната земјаМакедонија, но, истовремено, претставува и гордост, Тој е еден од најуспешните македонски бизнисмени во САД и во светот, за што е добитник на бројни награди, меѓу кои на највисокото американско општествено признание “Елис ајланд” ,

радост, тага,сон и јаве за животот и делото на Македонецот во дијаспората. Делото е свидетелство на убавиот збор и откривање на животот и постигнувањата на овој доблесен патриот во македонската дијаспора”, рече Колоски. Бизнисменот Ѓорѓија Атанасоски сопред Колоски е исклучително значајна, позната, призната и неодминлива личност во македонската дијаспора и во Македонија. “Иако подолго време живее во Флорида, од своето заминување до денес, тој е длабоко и силно поврзан со судбината, вистината и настаните во Македонија.

додаде Колоски. Ѓорѓија – Џорџ Атанасоски во своето обраќање се заблагодари на организаторите и на присутните за нивниот голем интерес. Посебна благодарност упати до авторот на неговата монографија – Славе Катин. “Многу ми е мило и сум неизмерно благодарен на мојот биограф Славе Катин, кој успеа да ме претстави во најубава светлина како значаен инвеститор од македонската дијаспора, кој

ги изложува своите погледи за можностите на македонските стопански, економски, културни и верски преродби. Славе Катин е познат на македонската и меѓународната културна и научна јавност со своите 45 публицистички дела, потоа по новинарските и научните трудови кои се посветени, главно, на животот на Македонците во свтот, но и на низа други аспекти поврзани со дијаспората, како и со културата, литературата, јазикот, журналистиката, историјата, науката и религијата”, рече Атанасоски. Оваа значајна и по многу нешта единствено двојазична монографија (на македонски и на англиски јазик) која содржи 460 колорни страници, е на голем формат и е поделена на 12 глави, претставува огледало за ликот и делото на Џорџ Атанасоски. Со тоа авторот на монографијата Славе Катин успеа да го овековечи овој познат и признат Македонец, за кого со право се вели дека нему му припаѓа заслуженото високо место во градењето пријателски и бизнис мостови меѓу Соединетите Американски Држави и Република Македонија.


Makedonskata Saga "Samo sonceto e postaro od Makedonija"

Bra}a i sestri, raska`uvajte ja bibliskata vistinska prikazna za Makedonija Makedonija

e edna!!!

Како се наближува битниот месец декември, толку повеќе се заплеткува работава со преговорите, разговорите, дебатите на тема Македонија и ЕУ. Поголемиот дел од амбасадорите секогаш се децидни дека сега е времето да се отпочнат пристапните преговори со Република Македонија. Препорачуваат во периодот до Европскиот совет во декември, Република Македонија да продолжи со динамиката, одржливоста и испорачувањето кредибилитет во евроинтегративниот процес. Советуваа и дека е важно да се одржуваат добрососедски односи со сите земји и да се најде заемно прифатливо решение за прашањето за името под покровителство на Обединетите нации. Нели ви се чинат познати овие реченици, нели сте ги слушнале барем десетпати? Од Европското семејство постојано не бодрат велејќи односно фалејќи не дека нашата Македонија е темелно подготвена за почеток на пристапните преговори, а оценката на Комисијата за значителен напредок во клучните реформски области целосно го потврдува тоа. И додека едните не фалат, од другата страна таму доле јужно врие, фрчат како по обичај навредливи, омразнети испади упатени од кој друг ако не од јужниот сосед. Заслепените јужнососедски неонационалисти мошне провокативно и агресивно го креваат својот глас извикувајќи „Фалсификуваната држава на цигано-скопјаните наскоро ќе стане минато“!!! Јужнососедската озлогласена ултранационалистичка партија упати порака од собраниската говорница до нивната влада дека нема да дозволи да се реализира какво било решение во кое ќе стои терминот Македонија. Во улога на патриоти, обвинија дека оние што ќе прифатат сложено име во преговорите се предавници. Се служат со недоличен речник и закани постојано говорејќи за Македонија при тоа барајќи објаснување од нивното Министерство за надворешни работи што прават за да спречат признавање на нашата држава под уставно име од други држави, меѓународни организации и компании. Оттука не сакам да предвидувам, или пак да преудицирам нешто, но свесен сум дека на повидок се сиви сценарија. Во секој случај досегашното искуство покажува дека треба да бидеме подготвени на се. Јас лично верувам дека ништо ама баш ништо ниту во декември ниту пак во кој било нареден месец нема да се смени нешто што би придонело Македонија да се ослободи од прангите кои и ги врза не само јужниот сосед, туку и велесилите и големата дама Европа. Историјата постојано се повторува. Но, ајде да почекаме до декемврискиот датум!!!

\or|ija - Xorx Atanasoski


В РАТ И Т Е Н А Н АТ О А Л И Ј А Н С АТА СЕ ОТВОРЕНИ И ТРЕНДОТ НА На денешната П РА Ш К И О Т С А М И Т ОД П Р Е Д 10 пленарна седница се обрати и премиерот на Г О Д И Н И П Р О Д О Л Ж У В А Република Македонија Никола Груевски. Според Груевски, Македонија е придонесувач за светскиот мир со учество во мисиите на Алијансата и ќе продолжи така да се однесува се додека тоа е неопходно но мора да се надмине статус кво ситуацијата за македонското членство во Алијансата.

ГРУЕВСКИ СО ПОРАКА ДО НАТО: МОРА ДА СЕ НАДМИНЕ СТАТУС КВО СИТУАЦИЈАТА ЗА МАКЕДОНСКОТО ЧЛЕНСТВО

В

ратите на НАТО Алијансата се отворени и трендот на прашкиот самит од пред 10 години продолжува. Ова го изјави генералниот секретар на Алијансата Андерс Фог Расмусен во обраќање на денешната пленарна седница, на последниот ден од 58то годишно заседание на Парламентарното собрание на НАТО, што од 9-12 ноември се одржува во Прага. Расмусен исто така зборуваше за потребата НАТО да остане силна и способна организација и во услови на економска криза. На денешната пленарна седница се обрати и премиерот на Република Македонија Никола Груев-

ски. Според Груевски, Македонија е придонесувач за светскиот мир со учество во мисиите на Алијансата и ќе продолжи така да се однесува се додека тоа е неопходно но мора да се надмине статус кво ситуацијата за македонското членство во Алијансата. “Република Македонија ги исполнува реформите, а ги исполни и условите и критериумите за да стане членка на НАТО уште пред Самитите во Букурешт и во Чикаго“, рече Груевски. Според Груевски премногу долго трае подготвителниот процес за членство во НАТО. Дури и Меѓународниот суд во Хаг потврди дека Македонија е во право во 03 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

врска со специфичниот случај. “Македонија и понатаму се обидува да ги надмине сите пречки и да ги подобри односите со соседите иницирајќи разни билатерални проекти. Тоа го правиме бидејќи сметаме дека подобрите соседски односи се од полза за целиот регион на ЕУ и НАТО“, додаде Груевски. Претседателот на Парламентарната асамблеја на НАТО, Карл Ламерс оцени дека вратите на НАТО треба да останат отворени за Македонија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Грузија. “Да ги засилиме мостовите меѓу партнерите и да изградиме мостови со нови партнери“, порача Ламерс.


Иако грчките провладини медиуми деновиве објавија написи дека моменталната грчка влада изготвува повеќе сценарија за блокирање на одлуката за почеток на пристапните преговори на Република Македонија, премиерот Никола Груевски сеуште се надева дека Грција како најстара земјачленка во Европската унија од нашиот регион ќе го поддржи донесувањето на одлуката за почеток на пристапните преговори со Македонија овој декември.

И

ако грчките провладини медиуми деновиве објавија написи дека моменталната грчка влада изготвува повеќе сценарија за блокирање на одлуката за почеток на пристапните преговори на Република Македонија, премиерот Ни-

ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ СЕУШТЕ С Е Н А Д Е В А Д Е К А Г Р Ц И Ј А К А К О Н А Ј С ТА РА З Е М Ј А  Ч Л Е Н К А В О Е В Р О П С К АТА У Н И Ј А ОД НАШИОТ РЕГИОН ЌЕ ГО ПОДДРЖИ Д О Н Е С У В А Њ Е Т О Н А О Д Л У К АТА З А П О Ч Е Т О К Н А П Р И С ТА П Н И Т Е П Р Е Г О В О Р И СО МАКЕДОНИЈА ОВОЈ ДЕКЕМВРИ

кон целите на ЕУ 2020“, што се оддржа во Скопје. Според премиерот македонските граѓани истото го очекуваат и од Бугарија, која последниот месец најавува дека ќе го блокира патот на макеоднското членство во Европската унија бидејќи Ма-

под покровителство на Обединетите нации, час поскоро да дојдеме до решение согласно демократските принципи и меѓународното право во рамката поставена со Резолуцијата на ОН, Времената спогодба и пресудата на Меѓународниот суд на правдата“, рече премие-

ГРУЕВСКИ: ПАТОТ ДО ЕУ ДА ГО ИЗОДИМЕ ЗАЕДНО СО ГРЦИЈА кола Груевски сеуште се надева дека Грција како најстара земја-членка во Европската унија од нашиот регион ќе го поддржи донесувањето на одлуката за почеток на пристапните преговори со Македонија овој декември. Ова Груевски го истакна на Регионалната конференција “Одржливост на реформите-

кедонија ја крадела бугарската историја. “Никој повеќе од Македонија не сака да се отстрани последната пречка што стои на патот кон реализација на нашите европски и евроатлантски цели. Како многупати досега би сакал јасно да потврдам дека сакаме интензивирање на разговорите со Грција 04 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

рот Груевски. Говорејќи во контекст на регионалната соработка, Груевски пдодаде дека Македонија ќе ја продолжи политиката на добри односи со сите соседи. Во таа насока тој ја спомена и соработката со Бугарија која, како што рече, е од посебна важност за Република Македонија.


“Ако Македонија престане со кражбата на бугарската историја и прекине да се потпира на македонизмот како национална стратегија на Балканот ќе има две бугарски држави. Во Македонија моментално тече процес на ребугаризација“, рече Димитров за бугарската национална телевизија.

А К О Б У ГА Р И Ј А Ј А П О Д Д Р Ж И М А К Е Д О Н С К АТА Е В Р О И Н Т Е Г РА Ц И Ј А , Т О ГА Ш М А К Е Д О Н И Ј А Ќ Е П О Б А РА А В ТО Н О М И Ј А Н А Б Л А ГО Е В Г РА Д

БОЖИДАР ДИМИТРОВ: МАКЕДОНИЈА ЌЕ ПОБАРА АВТОНОМИЈА НА БЛАГОЕВГРАД

П

оранешниот бугарски министер за дијаспора Божидар Димитров со нови скандалозни изјави за Република Македонија Овој пат според него ако Бугарија ја поддржи македонската евроинтеграција, тогаш Македонија ќе побара автономија на Благоевград и признавање на македонскиот јазик и култура во Бугарија. “Ако Македонија престане со кражбата на бугарската историја и прекине да се потпира на македонизмот како национална стратегија на Балканот ќе има две бугарски држави. Во Македонија моментално тече процес на ребугаризација“, рече Димитров за бугарската национална телевизија. Поранешниот агент на бугарската државна безбедност, Димитров, тврди дека бугарските бизнисмени во Македонија биле објект на терор и рекет од страна на македонските власти. “Токму поради тоа во Македонија немало доволно бугарски инцистици“, наведува Димитров.

Коментирајќи ги односите меѓу Македонија и Бугарија првиот човек на бугарската дипломатија Николај Младенов во интервју за бугарското радио “Дарик“, вели дека централната тема моментално, не е притисоците на лицата кои се изјаснуваат како бугари во Македонија туку темелна промена на меѓусебните односи врз основа 05 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

на деклерацијата потпишана пред 13 години од страна на тогашниот македонски премиер Љубчо Ѓоргиевски и неговиот бугарски колега Иван Костов. Меѓу другото Младенов додава дека не помага за добро соседски односи фактот дека во македонските учебници по историја Бугарија се опишува како окупатор.


Ниеден народ нема да се согласи за промена на името на сопствената држава, без разлика колку ќе добие со таа промена. Ова го изјавил првиот бугарски претседател по падот на комунизмот Жељу Желев, коментирајќи ја недамнешната срдба на надворешните министри на Бугарија, Грција и Романија каде главна тема на разговорите била Република Македонија.

НИЕДЕН НАРОД НЕМА ДА СЕ СОГЛАСИ ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО Н А С О П С Т В Е Н АТА Д Р Ж А В А

ЖЕЉУ ЖЕЛЕВ: НИЕДЕН НАРОД НЕМА ДА СЕ СОГЛАСИ ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО НА СОПСТВЕНАТА ДРЖАВА

Н

иеден народ нема да се согласи за промена на името на сопствената држава, без разлика колку ќе добие со таа промена. Ова го изјавил првиот бугарски претседател по падот на комунизмот Жељу Желев, коментирајќи ја недамнешната срдба на надворешните министри на Бугарија, Грција и Романија каде главна тема на разговорите била Република Македонија. Според Желев барањеот на Грција за смена на уставното име на Република Македонија е неконкретно и неправно. Желев во интервју за бугарската интернет агенција “Бгнес“ ја спомнал и средбата пред дваесетина години на

претседателите на Грција и Србија, Костатинос Мицотакис и Слободан Милошевич каде исто така главна тема на разговорите била Република Македонија. На ова средба бил поканет и самиот Желев но тој ја одбил поканата бидејќи не сакал да учествуа на средба каде ќе се разговарало за иднината на нардото на соседната држава во случајот Македонија. Поранешниот бугарски претседател како и доктор по филозовски науки раскажува за дипломатската битка за признавањето на назависноста на Република Македонија под уставното име. Според неговите зборови тој одиграл главна улога во 06 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

признавањето на Република Македонија од страна на Турција и Руската Федерација. Желев исто така коментираше и за антибугарски активности во Македонија, бидејќи Бугарија била првата држава која се заложила за меѓународното признавање на младата република на Балканските простори. Исто така Желев раскажува за едно негово интервју дадено за грчки новинари каде бил запрашан зашто Бугарија толку многу ја подржува Македонија? “Не се работи за подршка туку за основно право на самопределување на сопственото име на државата“, изјавил Желев за грчки медиуми.


Откако во неговиот говор пред ЕП Македонците ги нарече како “Славомакедонци“. Според сознанијата македонскиот претседател ќе побара од евроамбасадорот јавно да му се извини на македонскиот народ и да изрази почит кон основниот принцип на самоопределување и самоименување.

ЕВРОАМБАСАДОРОТ АИВО О РА В Н А И Т Н А С Р Е Д Б А К А Ј П Р Е ТС Е Д АТ Е Л О Т ЃО Р Ѓ Е И В А Н О В

ЕВРОАМБАСАДОРОТ ОРАВ НА РАСПИТ КАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ

Е

вроамбасадорот Аиво Орав на итна средба кај претседателот Ѓорѓе Иванов откако во неговиот говор пред ЕП Македонците ги нарече како “Славомакедонци“. Според сознанијата македонскиот претседател ќе побара од евроамбасадорот јавно да му се извини на македонскиот народ и да изрази почит кон основниот принцип на самоопределување и самоименување. Македонската влада остро реагираше на скандалозниот говор на евроамбасадорот. Во реакцијата на Владата се истакнува дека ваквиот однос не придонесува кон решение на отвореното прашање што нашата земја го има со јужниот сосед. Евроабасадорот во петокот говорејќи во Европскиот парламент за предизвиците и за

перспективите на Македонија во однос на европската интеграција го употреби терминот “Славомакедонци“ и тоа чети07 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

рипати во текот на својот говор означувајќи го со него македонскиот народ, како мнозинска етничка заедница во државата.


Триесетина активисти на албанската ултранационалистичка партија Црвено-црна Алијанса, со автобус и возила, заедно со дваесетина албански медиуми, вчера околу пладнее упаднаа во дворот на општината Пустец, во средното училиште во Пустец за време на наставата и во повеќе села во областа Мала Преспа. Демонстрантите извикувале пароли “Ова е Албанија“, “Ова е албанска земја“, “Надвор од Албанија“, што видно го вознемирило месното македонско население и учениците во средното училиште.

Д Е М О Н С Т РА Н Т И Т Е И З В И К У В А Л Е П А Р О Л И “ О В А Е А Л Б А Н И Ј А “, “ О В А Е А Л Б А Н С К А З Е М Ј А “, “ Н А Д В О Р О Д А Л Б А Н И Ј А “,

УЛТРАНАЦИОНАЛИСТИЧКАТА

АЛБАНСКА ЦРВЕНО-ЦРНА АЛИЈАНСА УПАДНА ВО МАЛА ПРЕСПА

Т

риесетина активисти на албанската ултранационалистичка партија Црвено-црна Алијанса, со автобус и возила, заедно со дваесетина албански медиуми, вчера околу пладнее упаднаа во дворот на општината Пустец, во средното училиште во Пустец за време на наставата и во повеќе села во областа Мала Преспа. Демонстрантите извикувале пароли “Ова е Албанија“, “Ова е албанска земја“, “Надвор од Албанија“, што видно го вознемирило месното македонско население и учениците во средното училиште.

На албанските неофашисти им сметале патоказните сообраќајните знаци и уличните информативни табли, врз кои лепеле налепници “Ова е Албанска земја“. За овој случај градоначалникот на општина Пустец Едмонд Темелко ја известил полицијата, но таа не излегла на терен. “Најостро го осудуваме упадот на ултранационалистите од Црвено-црната Алијанса во Албанија во општината Пустец и областа Мала Преспа, чија цел на демонстрација беше јавен притисок и психички терор врз Маке08 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

донците со навредливи националистички пароли. Најстрашното од се тоа што беа добро организирани и следени од сите медиуми во Албанија кои ги придружуваа во овој вандализам. Сметаме дека и присуството на албанските медиуми е дел од овој организиран упад во Мала Преспа. Има индиции дека оваа демонстрација е организирана од државата заради притисок врз македонското население и институциите на општина Пустец“, изјави Едмонд Темелко. За овој немил настан од страна на градоначалникот


исто така биле известени канцеларијата на ОБСЕ во Тирана, Државната комисија за антидискриминација и комесарот за антидискриминација. “Ова е вторпат како се обраќаме до Државната комисија за антидискирминација, првиот пат беше во врска со еден напис во медиумите против Македонците во Албанија, меѓутоа вчерашната демонстрација е сериозен упад врз правата и слободите на граѓаните на Албанија и малцинските права на Македонците“, додаде Темелко. Вестите во албанските медиуми беше објавена дека ултранационалис тичк ата Црвено-црна Алијанса оправдано го малтретираше македонското население бидејќи

сите улични табли и сообраќајни знаци биле испишани само на македонски јазик, иако видно е дека сите се напишани и на албански и на македонски јазик, со претходна дозвола на надлежните власти. “Од албанските власти бараме казна за сторителите на овој вандализам на ултранационалистите од Црвеноцрната Алијанса кои ги оскве рнација информативните табли во средното училиште, болницата и по улиците, како и сообраќајните знаци во општина Пустец“, изјави претседателот на Унијата на млади сили на Македонската партија во Албанија, Макеоднска Алијанса за европска интеграција Васил Стерјовски. 09 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

Со Договорот за асоцијација и стабилизација на Албанија со Европската Унија од 2005 година, Албанија се обврза дека ќе ги почитува правата на етничките малцинства и службеноста на нивните јазици во општините каде се мнозинство. Во согласност со овој Договор, на 11 ноември 2005 година префектурата во Корча и општина Пустец потпишаа Меморандум за службеност на македонскиот јазик во општина Пустец, но изненадува реакцијата на ултрана ционалистичката Црвеноцрна Алијанса и манипулациите на албанските медиуми дека информативните улични табли и сообраќајните знаци се напишани само на македонски јазик.


ПОЛ ВОЛЕРС: Амбасадорот на Соединетите Американски држави во република Макеоднија, Пол Волерс порача дека, САД и по претседателските избори и реизборот на Барак Обама ќе продолжи да одржува цврсти врски со Македонија и со регионот. “Сакам да нагласам, како што реков неколкупати во последните неколку недели, дека ќе има континуитет во надворешната политика на САД во поглед на нашите односи со регионот и со Република Македонија.

А

мбасадорот на Соединетите Американски држави во република Макеоднија, Пол Волерс порача дека, САД и по претседателските избори и реизборот на Барак Обама ќе продолжи да одржува цврсти врски со Македонија и со регионот. “Сакам да нагласам, како што реков неколкупати во последните неколку недели, дека ќе има континуитет во надворешната политика на САД во поглед на нашите односи со регионот и со Република Македонија. Знам дека двајцата кандидати и двете партии сакаат да ги одржиме нашите цврсти односи со народот на Македонија и со регионот. Имаме цврсти врски и јасно верувам

И ПО ИЗБОРИТЕ ЌЕ ЈА ПРОДЛАБОЧИМЕ НАШАТА СОРАБОТКА дека Македонија нема подобар пријател од САД. Очекуваме дека нашите односи да продолжат да се развиваат во престојните недели, месеци, години и децении", рече амбасадорот Пол Волерс на настанот во Скопје на кој се следеа резултатите од претседателските избори во САД. Волерс подвлече дека претседателските избори во САД се пример како треба да се организираат избори. “Се надеваме дека голем број од Американците гласале, сеуште ги немаме бројките за излезноста, но било да се работи за Македонија 10 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

или за САД, многу е важно граѓаните да гласаат, да знаат дека може да гласаат слободно и независно, без да стравуваат за притисоци или закани, бидејќи, над се, гласањето е гласот на граѓаните. Тоа е можност секој глас да биде чуен", додаде Волерс. На настанот, организиран од американската амбасада во Скопје, присуствуваа претставници од македонската влада, локалните власти, невладиниот сектор, академската заедница, бизнисот, медиумите и од меѓународната заедница.


Од кабинетот на Иванов информираа дека шефот на државата нема да присуствува на централната прослава, а како причина ги наведуваат последните инциденти кои се случиле во Албанија за време на посетата на премиерот Никола Груевски. Таулант Цапа на 23-ти овој месец, кога македонската делегација излегувала од хотелот “Шератон“ каде се одржуваше албанскоекономски форум, врз автомобилот на премиерот Груевски, фрлал јајца и пластични чаши

П Р Е ТС Е Д АТ Е Л О Т ЃО Р Г Е И В А Н О В Ј А ОД Б И Л П О К А Н АТА О Д А Л Б А Н С К И О Т К О Л Е ГА Б УЈ А Р Н И Ш А Н И , З А У Ч Е С Т В О Н А П Р О С Л А В АТА П О П О В О Д 1 0 0  Г О Д И Ш Н И Н АТА О Д А Л Б А Н С К АТА Н Е З А В И С Н О С Т

100 ГОДИШНИНА ОД НЕЗАВИСНОСТА НА АЛБАНИЈАИВАНОВ ЈА ОТКАЖА ПОСЕТАТА НА ТИРАНА

П

ретседателот Ѓорге Ива нов ја одбил поканата од албанскиот колега Бујар Нишани, за учество на прославата по повод 100-годишнината од албанската независност. Од кабинетот на Иванов информираа дека шефот дека на државата нема да присуствува на централната прослава, а како причина ги наведуваат последните инциденти кои се случиле во Албанија за време на посетата на премиерот Никола Груевски. Таулант Цапа на 23-ти овој месец, кога македонската делегација излегувала од хотелот “Шератон“ каде се одржуваше албанско-економски форум, врз автомобилот на премиерот Груевски, фрлал јајца и пластични чаши. Еден ден после инцидентот Цапа бил уапсен од албанската полиција но по одлука на судот во Тирана, судијата Бесник Хоџа, го ослободи Цапа. Дел од македонските медиуми вчера објавија дека за ослободувањето на Цапа придо-

несле и високи претставници на ДУИ на чело со нивниот лидер Али Ахмети кој интервенирале кај премиерот на Албанија Сали Бериша. За разлика од одлуката на претседателот Иванов да не учествува на централната прослава во Тирана по повод 100 годишнината од албанската независност, со одлука на министерството за одбрана македонски војници ќе парадираат во центарот на Тирана. “На утрешната централна 11 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

воена парада во Тирана, врз основа на одлука на Владата на Република Македонија заедно со војниците на земјитечленки на НАТО ќе маршираат и тројца офицери на Армијата на Република Македонија од кои еден знаменосец со знаме на Република Македонија“, се вели во сопштението испратено до медиумите од министерството за одбрана. Македонската делегација ќе ја предводи министерот за одбрана Фатмир бесими.


АНТИЧКИОТ MАКЕДОНСКИ ЈАЗИК АНТИЧКОТО МАКЕДОНСКО ПРАВОСЛАВИЕ I ДЕ Л на живење во старата Македонија, Русија, Европа и Светот се дели на пет основни дела по кои има и пет посебни основни книги на нивното презентирање. Петте основни дела на Религијата на Сонцето се: 1. ВЕРАТА античка Македонска, како наука. 2. РЕЛИГИЈАТА древна Македонмска, како пракса 3. ЦРКВАТА стара Македонска. 4. СВЕТОТО ПИСМО – Првиот и Вториот антички Македонски јазик. 5. ПРАВАТА СЛАВАТА – Православието античко Македонско. Книгите кои се издаваат по тие теми и содржини се под општа едиција, назив како Религија на Сонцето за да се направи разлика од денешните разбирања и толкувања на истите термини кои се создадени во тие стари времиња во кои ги имат вистинските содржини и значења од денешните или во денешно време се искажни само симболички. Вториот стар, древен, антички Македонски фонетски, разговорен јазик е јазик говор, фонетски со веќе изградени зборови и реченици со 25-те гласови, звуци, букви со нивното значење, како и со тие 100 слога со свое подзначење. Со нив се искажуваат природни појави и човечки дејства, состојби, физички и духовни, нивните естетски резултати како и потребни вредности, услови и процеси на живот по место и време на постоење на површината на Земјата. Големата вредност на тој прв стар Македонски јазик со кој се гради вториот стар Македонски јазик, е во тоа што е изграден врз база на јазикот на Светлината Божествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) или на аурата Сончева која се манифестира вечно на површината на Земјата во создавањето на условите, процесите и вредностите на животот Земен. Така изградени тие два стари Македонски јазици, по денските и годишни циклуси на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со јазикот на Светлината Божествена на аурата Сончева се создала старата наука и начин на живење кое е Религијата на Сонцето нарекувана ВЕРАТА, РЕЛИГИЈАТА, ЦРКВАТА, СВЕТОТО ПИСМО, ПРАВАТА СЛАВАТА. Старите древни антички Македонци и нивните предци, РАСАТА луѓето, во текот на сите тие илјадници години на создавањето и на употребата на јазикот на Светлината Божествена на аурата Сончева или СВЕТОТО ПИСМО, се селеле по светот и го направиле првиот и вториот Македонски јазик единствен Светски јазик, кој е во основата на многу стари и нови јазици. Во тие стари времиња на ширењето на првиот и вториот антички Македонски јазик многу зборови од вториот Македонски јазик ќе се зачуваат како интернацијонални, општи зборови во многу јазици, а со првиот антички Македонски слогов јазик ќе се создаваат нови зборови во тие нови-стари светски јазици. Со сето тоа ширење на првиот и на вториот антички Македонски јазик во Светот се ширело и учењето и начинот на живење кое беше Религијата на Сонцето и станала Светска Религија на Сонцето и која траеше илјадници години како единствена Светска Религија со еден единствен Бог, ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ). Старата Маке-

донска и Светска Религија на Сонцето како природно исправно учење и начин на живење на луѓето верници, секоја генерација ја следеле по патот на светлината, вистината, правдата, свеста, љубовта, слободата, во имитација и подржавање на аурата Сончева или на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) со што претставува најубаво и вистинско учење на сите времиња на Земјата. Многу старите македонци верници и нивните предци РАСАТА луѓето пред најмалку 20 000 до 200 000 години пред новата ера го создале Првиот и Вториот антички Македонски јазик, но не како народни македонски јазици, туку како јазик, збор, дума, говор и писмо на Светлината Божествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) кој се манефестира вечно на површината на Земјата во денски и годишни циклуси. Со тие два антички македонски јазици се регистрирале сите дејства, состојби, надградби, преобразби, борби и победи над негативноста природна, дејства на создавање безброј творби, дела на род и благодет на површината на Земјата во растителниот и животински свет, дејства на создавање позитивни полиња, климатските услови и вредности во непрекинатите циклусни процеси на животот на Земјата. Со тие многу стари историски настани на создавањето на Првиот и Вториот Македонски јазик и нивното практикување многу старите македонци, учени луѓе, философи, мудреци и лингвисти се ненадминати во нивната мудрост, ум, дух во сите времиња до денес и меѓу сите народи. Нема поголеми мудреци и лингвисти од нив, кои ги создале тие јазици како јазици на Светлината Божествена на аурата на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) по ВЕРАТА како наука. По РЕЛИГИЈАТА како пракса многу старите македонци во многу старата Македонија го поддржавале и имитирале ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ), со кое тој јазик на Светлината Божествена или Светото Писмо на аурата сончева станува јазик на аурите на верниците или народен Македонски јазик во тие стари времиња. Тоа се јазиците прифатени како народни македонски јазици, како јазик на Светлината Божествена од аурите Земни, човечки на верниците кои се Лични, Семејни, Колективни, Народната и Светската. Во многу старите времиња по светот, со Светската Религија на Сонцето, како светско учење и начин на живеење, предците на многу совремни народи ги знаеле и практикувале антички македонски јазици на светлината. Така со првиот слогов антички македонски јазик, тие формирале нови зборови и јазици кои како такви опстанале до денес. Тие јазици со нивните зборови денес лесно и точно може да се дефинираат, декодират по букви и слогови со помош на стариот, антички, прв слогов јазик. Во продолжение на книгата ќе бидат презентирани многу зборови кои се изградени по Вториот Древен Македонски јазик со букви и слогови од Првиот Македонски јазик. Тие со својата структура, форми и значења се во употреба и денес или се сведоштва на древниот Македонски јазик, култура, религија и начин на живење. Како што ги читате Вториот Древен Македонски јазик со зборови изградени со букви и слогови на ист начин ќе можете да ги читате и сите современи Европски и Светски јазици. Согласно Правилата за нивно читање тие ќе ја потврдат својата


По Книгата: Првиот и Вториот антички Македонски јазик – СВЕТОТО ПИСМО Пишува: Атанас Пчеларски старост или времето на нивната градба од минатото бидејќи тие се зачувани во голем процент по структура, форма и значење до денес со што се потврдува старата Европска и Светска култура со својот универзален јазик на светлината. Со вториот антички македонски јазик, од неговата светска употреба останале многу готови зборови, и се прифатени како интернационални и како такви се употребуваат и се зачувани до денес во многу современи јазици. Во денешно време, науката вели дека Македонскиот јазик е во основата на сите Словенски јазици но, не укажува од кога, од кој период, од кое време е застапен во нив како основа и градба. Со објавувањето на оваа книга и презентацијата на тој прв и втор антички Македонски јазик треба да се укаже дека тие се во основата на сите словенски јазици, како и во основата на многу други стари и нови јазици во мала или поголема мера, според веќе направените компарации. За да се споредуваат јазиците, секогаш треба да се земат во предвид сите современи ритуали, обреди, обичаи, празници, титули, топоними и други карактеристики и вредности на современите народи, споредени со античките од времето на Светската Религија на Сонцето. Со објавувањето на ова книга и со презентацијата на првиот и вториот антички македонски јазик, современата македонска лингвистичка наука, како и сите странски науки треба да ја сменат терминологијата на постоењето на Катедрите за Словенски јазици на универзитетите по светот и истите треба да ги преименуваат во Катедри за Македонски јазици. На светско ниво, треба да се воведе научно движење на Македонофонијата кое ќе биде од интерес на сите постоечки народи и држави со тоа ке си ги откријат своите стари корени и вредности, физички и духовни по кои трагаат младите македонски, европски и светски генерации како своја антика. Ако не се стори тоа, немаме вистинска наука, туку само политички заблуди кои служат на некои што владеат физички и духовно со мракот, лагата и злото. Така, како што се создадени старите македонски јазици, со издавањето на книгата, првиот и вториот, треба што побрзо да се воведат во школскиот ситем на сите нивоа во Македонија но, и по светот, за да можат учениците и студентите да го научат Јазикот на Светлината на аурата сончева и на своите земни аури со кој ќе се служат во животот. Да биде внесен во општеството за комуникација, за воспоставување односи, физички и духовни, во сите сфери на живеење: економско, политичко, уметничко, но и религиозно. Со внесување во школскиот систем, Религијата на Сонцето како наука и пракса ќе се прифати и ќе се практикува, ќе се изучува Јазикот на Светлината Божествена, на аурите сончеви и на луѓето во денешно време. Со учењето и практикувањето на Јазикот на Светлината, во денешно време помеѓу луѓето, народите, државите ќе се оствари траен мир, разбирање, благосостојба, добрина, позитивност или високо, позитивни односи, на високо, позитивно ниво, физичко и пред се духовно. Откако ќе се воведат тие стари, антички македонски јазици во образовниот систем во современа Македонија, како и во други држави, ќе почнат да се формираат од страна на стручни лица, нови зборови со буквите и слоговите на првиот антички македонски јазик, како Јазик на Светлината

Божествена вечна на површината на земјата, како што е вечно сонцето на небото. Бидејќи е вечна аурата на сонцето, на ист начин стануваат вечни и аурите на површината на земјата како дел од таа негова астрална енергија вградена во нашите души која треба генерациски да ја градиме, возвишуваме на што повисоко позитивно ниво, со кое се гради духот, божественоста во човекот. Со изградбата на духот, душата или аурата, лична внатрешна, се прави истовремено физичко и духовно совршентсво на секој човек како единка. Тоа треба да биде првостепена задача на секое семејство, школски систем, општество и држава во современиот свет. Современиот Македонски јазик и сите современи, светски, стандардни, национални и државни јазици, треба да се менуваат, да се преобразат блиску до нивото на првиот антички македонски јазик, со што ќе бидат поедноставени и лесни за учење. Потребно е да се создаде еден, единствен светски јазик за комуникација врз база на првиот и вториот антички македонски јазик, надополнети со знаци, букви, зборови кои се многу убави и лесни за пишување, за изговор и паметење од другите јазици. Треба да се има секогаш на ум дека во тие многу стари антички времиња со создавањето на учењето и начинот на живеење според Религијата на Сонцето, во многу старата Македонија, со двата јазика, старите македонци верници и нивните предци РАСАТА луѓето ја ширеле по светот и така религијата ја направиле Светска Религија на Сонцето. Античките македонски јазици биле светски јазици и како такви се наоѓаат во основата и градбата при оформувањето и создавањето на старите и на современите јазици. Во денешно време на таа голема потреба од комуникација на светот му е потребен само еден систем на јазик за разбирање, бидејќи за да се учат мноштво јазици со тешки граматики, тежок изговор и големи фондови на зборови е скапа, мачна и непотребна работа. Луѓето денес, и натаму не се разбират меѓу себе, духовно се оттуѓуваат, а народите и државите продолжуваат со војни, продолжува ропството и страдањата. Затоа, тој еден, единствен светски јазик, треба да го зачува старото златно правило на писмен и говорен јазик, во кој еден глас е една буква, да нема букви со повеќе гласа. Во денешно време, време на електронска комуникација со компјутерите е потребен еден единствен светски електронски јазик, поедноставен и за технологијата на работа со компјутерите. Така, за еден клик на тестатурата на компјутерот е потребна една буква и еден глас, еден поим, со што кој ќе се преземат старите и градат нови зборови по потреба со јазикот на светлината, кој ќе биде и компјутерски јазик како извор од аурите сончеви и људски. Со оглед на времето, потребата и начинот на создавањето и на изразувањето на тоа старо Писмо и Букви за времето на Религијата на Сонцето ќе се нарекува Писмо и Букви на Светлината Божествена на ВЕ(БОГОТ) РА(СОНЦЕ) како Сончевото Писмо, Сончевите Букви, Сончевата Азбука, Сончевиот Јазик. ПРОДОЛЖУВА


Грчката влада ќе го разгледа одговорот на предлог-меморандумот што министерот за надворешни работи Никола Попоски вчера му го испрати на Аврамопулос, па дури потоа ќе излезе со официјален коментар. Но, дел од грчките медиуми веќе пренесуваат негативни реакции.

Г Р Ч К АТА В Л А Д А Ќ Е Г О РА З ГЛ Е Д А ОД ГО В О Р О Т Н А П Р Е Д Л О Г  М Е М О РА Н Д У М О Т

Г

рчката влада ќе го разгледа одговорот на предлог-меморандумот што министерот за надворешни работи Никола Попоски вчера му го испрати на Аврамопулос, па дури потоа ќе излезе со официјален коментар. Но, дел од грчките медиуми веќе пренесуваат негативни реакции. Вес-

одложување“ со која македонската страна сака „да добие на време и да отвори бескрајна дебата која не води никаде“. Другите медиуми речиси во целост го пренесуваат одгово-

премиерот Груевски за средба со Самарас во кое било време и на кое било место. Министерот Попоски вчера со писмо одговори на грчкиот предлог-меморандум за добрососедство.

ПРИСТИГНА МАКЕДОНСКИОТ ОДГОВОР НА ГРЧКИОТ ПРЕДЛОГМЕМОРАНДУМ никот „Прото тема“ цитира анонимни дипломатски извори, според кои одговорот кој пристигнал од Скопје е различен од предлог-меморандумот што го испратила Атина и оти во него се препознава „вообичаената очигледна тактика на

рот на македонскиот министер за надворешни работи Никола Попоски вклучувајќи ја и пресудата на Меѓународниот суд во Хаг, како и поканата шефот на грчката дипломатија Аврамопулос да ја посети Македонија, и отворената понуда на 14 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

За разлика од предлогот на Аврамопулос идното решение да биде име за севкупна употреба, Попоски во одговорот предлага „урамнотежена и веродостојна рамка за придвижување напред, која ќе ги земе предвид ставовите на двете земји“.


Прашан Нимиц од страна на професорот Нестор Огинар за случувањата во последниот период и дали грчкиот предлог меморандум значат загревање на односите меѓу двете страни и дека има поволна политичкка клима, Нимиц вели дека во оваа фаза не е најдобро да дава конкретни оценки туку ќе сочека да види како ќе се развиваат работите.

П

осредникот на Обединетите Нации во македонско-грчките разговори за името на Република Македонија, Метју Нимиц, во интервју за Гласот на Народот, на ТВ Сонце изјави дека сеуште верува дека ако се направи обид на лидерството во Скопје и во Атина и ако се покаже добра волја од обет страни може да се најде решение за проблемот штого има Грција со името на Република Македонија. Прашан Нимиц од страна на професорот Нестор Огинар за случувањата во последниот период и дали грчкиот предлог меморандум значат загревање на односите меѓу двете страни и дека има поволна политичкка клима, Нимиц вели дека во оваа фаза не е најдобро да дава конкретни оценки туку ќе сочека да види како ќе се развиваат работите. За тоа дали може да се дојде до решение без да се посегне

М Е ТЈ У Н И М И Ц , В О И Н Т Е Р В Ј У З А ГЛ А С О Т Н А Н А Р О Д О Т:

НИМИЦ НАЈАВИ МОЖНО РЕШЕНИЕ ЗА НЕКОЛКУ МЕСЕЦИ по македонскиот идентитет, Нимиц истакнува дека секогаш верувал оти постои решение што се поистоветува со достоинството и идентитетот на народот и кога не би верувал во тоа, тогаш не би се ангажирал како медијатор. Нимиц смета дека обете страни треба да ги почитуваат одлуките на Меѓународниот суд и да ги анализираат и проучат многу внимателно. Во врска со изјавата на поранешниот генерален секретар на ОН Кофи Анан дека спорот за името е еден од најапсурдните што тој ги знае и оти македонската страна сакала решение, а грчката не, и што би било ако Македонија при зачленувањето во Светската организација инсистирала на влез под уставното име, Нимиц не би сакал да навлезе во тоа што сакал да каже Кофи Анан. “Тој беше многу близок со мојот претходник Сајрус Венс 15 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

и беше вклучен во овие дискусии. Тој помогна и при моето наименување и секако знае дека ова е работа за разговори. Што ќе се случеше, 1992,... да се вратам наназад, чекор два кога ќе погледаме ретроспективно во историјата, ние секогаш се прашуваме, што ќе се случеше ако направиме вака или онака. Во Советот за безбедност имаше сериозни дискусии во врска на оваа прашање, и тоа е начинот на кој тоа се реши. Придобивка е дека вашата земја стана членка на ОН, и одигра важна улога во ОН. Всушност вие го имавте и претседателството на Генералното собрание на ОН. Исто така одигра важна улога во тоа време. Вие сте почитувана членка на Светската организација и би рекол има многу придобивки...се разбира, сите очекуват дека прашањето околу името ќе биде решено многу бргу, една, две, три или четри години...“ додаде медијаторот.


Владата на синоќешната седница го усвои предлог текстот за државниот буџет за 2013 година. Според проекциите на Владата, македонската економија следната година ќе порасне за 2 отсто додека инфлацијата ќе се зголеми и ќе иснзесува до 3,5 птоценти. Владата предвидува од даноци и придонеси во Буџетот да собере околи 2,4 милијарди евра, додека расходите се предвидени да изнесуваат околу 2,7 милијарди евра

В Л А Д АТА Г О У С В О И П Р Е Д Л О Г ТЕКСТОТ ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

ВЛАДАТА ГО СКРОИ ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

В

ладата на синоќешната седница го усвои предлог текстот за државниот буџет за 2013 година. Според проекциите на Владата, македонската економија следната година ќе порасне за 2 отсто додека инфлацијата ќе се зголеми и ќе иснзесува до 3,5 птоценти. Владата предвидува од даноци и придонеси во Буџетот да собере околи 2,4 милијарди евра, додека расходите се предвидени да изнесуваат околу 2,7 милијарди евра. Како што информира денеска вицепремиерот и министер за финансии Зоран Ставрески ова е разумно и неопходно ниво на буџетски дефицит за идната година, особено што голем дел од парите ќе се инвестираат во крупни инфраструктурни проекти. Бруто инвестициите се предвидуваат да пораснат за 6 отсто, извозот да биде 5,7 отсто, додека увозот се очекува да

порасне за 5,3 отсто споредено со оваа година. Следната година според владините проекции ќе има зголемување на пензиите и на социјалните случаи, но не се планира зголемување на пла16 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Октомври 2012

тите на администрацијата.“ Девизните резерви ќе бидат на високо ниво, курсот на денарот останува стабилен, а Македонија ќе одржи ниско ниво на јавен долг“, додаде вицепремиерот Ставрески.


Осигурениците кои веќе ги имаат добиено новите електронски картички при користење здравствена услуга во установи кои работат со Фондот за здравствено осигурување нема да има потреба да носат сини картони. Досега се дистрибуирани 65.000 здравствени картички

О

д денес почнува практичната примена на Зравствената електронска картичка. Осигурениците кои веќе ги имаат добиено новите електронски картички при користење здравствена услуга во установи кои работат со Фондот за здравствено осигурување нема да има потреба да носат сини картони. Досега се дистрибуирани 65.000 здравствени картички на вработени во 1.300 државни и јавни институции и на членови на нивните семејства и дека се подготвени и треба да се достават уште 133.000 здравствени електронски картички, исто така, за вработени и членови на нивните семејства во овој сектор. Здравствените електронски картички ќе може да се користат во сите здравствени установи и аптеки, каде се обезбедени минимални услови, односно имаат добиено бесплатни читачи од Министерството за здравство. Здравствената електронска картичка на почетокот ќе биде само замена за сините картони, а понатаму може да се надгради и да содржи и здравствени информации. Засега има само лични податоци за осигуреникот, кој при првото користење на картичката ќе треба да впише пин од комбинација на пет бројки. Сите осигуреници здравстве-

П О Ч Н У В А П РА К Т И Ч Н АТА П Р И М Е Н А Н А З РА В С Т В Е Н АТА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА НА ЗРАВСТВЕНАТА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТИЧКА

ни електронски картички треба да добијат до средината на наредната година. Први се вработените и членовите на нивните семејства осигурани преку нив во државните и јавните институции. Во периодот од јануари до април треба да се 17 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

достават до невработените и лицата со ниски примања и за пензионерите во периодот од март до мај. Во наредните три години здравствената електронска картичка ќе се користи паралелно со старата здравствена книшка.


На денешниот собир излегоа околу 50 лекари, од вкупно 100 кои членуваат во Синдикатот на лекари. Лекарите од Општа болница Куманово, кои се зачленети во Синдикатот на Клинички центар, денеска исто така штрајкуваа, но ги примаа итните случаи. Штрајкуваа и лекарите од Тетово и Штип. Лекарите бараат да им се зголеми платата за 100 одсто, а да се укине плаќањето по учинок.

Л

екарите на дел од клиниките и здравствените установи стапија во штрајк на неопределно време односно се додека не најдат заедничко прифатливо решение со министерот за здравство Никола Тодоров. Битолските лекари денеска ја искористија редовната пауза и се собраа во дворот на Клиничката болница за да им изразат поддршка на колегите од Скопје. Тие велат дека ги поддржуваат барањата на скопските лекари, зашто сметаат дека плаќањето по учинок нема да биде добро ниту за лекарите, ниту за пациентите. На денешниот собир излегоа околу 50 лекари, од вкупно 100 кои членуваат во Синдикатот на лекари. Лекарите од Општа болница Куманово, кои се зачленети во Синдикатот на Клинички центар, денеска исто така штрајкуваа, но ги примаа итните случаи. Штрајкуваа и лекарите од Тетово и Штип . Лекарите бараат да им се зголеми платата за 100 одсто, а да се укине плаќањето по учинок. Од друга страна министерот Тодоров одговори - Искрено сум многу задоволен и благодарен за самосвеста која ја покажаа докторите во Македонија, особено оние кои работат во кампусот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје и не дозволија нивното незадоволство од проектот „плаќање по успешност“ да биде искористено за оствару-

ЛЕКАРИТЕ НА ДЕЛ ОД К Л И Н И К И Т Е И З Д РА В С Т В Е Н И Т Е У С ТА Н О В И С ТА П И Ј А В О Ш Т РА Ј К НА НЕОПРЕДЕЛНО ВРЕМЕ

ЛЕКАРИТЕ СЕПАК ШТРАЈКУВАА

вање политички амбиции на двајца или тројца, а можеби и четири пет луѓе од врвот на Синдикатот. Тој нагласи дека ќе продолжи да преговара со репрезентативниот Синдикат во здравството и ќе се обиде, како што рече, преку еден 18 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

социјален дијалог, како што е тоа во сите цивилизирани и европски земји, како што е предвидено со македонските закони, да се дојде до определено решение кое ќе биде во интерес на сите здравствени работници во Македонија.


Македонија го доби најмоќниот суперкомпјутер, поставен во Лабораторијата за пресметување со високи перформанси на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско Инжињерство (ФИНКИ)

Ќ Е Г О К О Р И С ТАТ С И Т Е ИНСТИТУЦИИ И ПОЕДИНКИ КОИ И М А АТ П О Т Р Е Б А ОД П Р Е С М Е Т К И СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

МАКЕДОНИЈА ГО ДОБИ НАЈМОЌНИОТ СУПЕРКОМПЈУТЕР

М

акедонија го доби најмоќниот суперкомпјутер, поставен во Лабораторијата за пресметување со високи перформанси на Факултетот за Информатички науки и Компјутерско Инжињерство (ФИНКИ). Стручен тим од овој факултет ќе го управува овој систем, а ќе го користат сите институции и поединки кои имаат потреба од пресметки со високи перформанси. Пресметувањето со високи перформанси се повеќе станува движечка сила не само во современиот научен развој и истражување, туку и на економијата во целост. Сите најзначајни светски еко-

номии, како што се САД, Јапонија, Европската Унија и други, во своите краткорочни и среднорочни стратешки цели, на висока позиција го поставуваат користењето на пресметувањето со високи перформанси. Следејќи ги овие трендови, преку проектот на Владата на Република Македонија за опремување лаборатории од областа на техничко технолошките науки, отворена е и Лабораторија за пресметување со високи перформанси на 17 јануари 2012 година. “Овој систем е погоден за истражување во пресметковната хемија, физиката, сеизмологијата, метеороло19 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

гијата, геологијата, биомедицината и сите области каде е потребна голема процесирачка моќ. Исто така може да се користи и при симулации на судар на возила кој помага во понатамошна изработка на нивниот структурален дизајн, молекуларни интеракции при дизајн на нови лекови, симулација на воздушен проток кај автомобили, возови и авиони, симулации на галаксии, истражувања поврзани со глобалното затоплување како и метеоролошки станици кои прават предвидување на временски услови на долг рок”, соопшти министерот за Информатичко општество и администрација Иво Ивановски.


ТОА Е СВОЈСТВОКОE Е ОДЛИКA Н А Д Р Ж А В Н О С ТА Кога ќе станете држава овластени сте да го изберете сопственото име. Тоа е својство кој е одлик на државноста. Република Македонија во тој поглед ги има исполнето сите објективни и субјективни критериуми. Само определувањето на македонскиот народ е воспоставено на еден легален начин. Ова се дел научно потврдени тези во нова книга “Државност без иметРеалност на Условното Македонско Постоење“, на авторот Антонио Санев кој ќе биде официјално промовирана за десетина дена

УШТЕ ЕДЕН НАУЧЕН ТРУД ЗА УСТАВНОСТА НА ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

К

ога ќе станете држава овластени сте да го изберете сопственото име. Тоа е својство кој е одлик на државноста. Република Македонија во тој поглед ги има исполнето сите објективни и субјективни критериуми. Само определувањето на македонскиот народ е воспоставено на еден легален начин. Ова се дел научно потврдени тези во нова книга “Државност без името-Реалност на Условното Македонско Постоење“, на авторот Антонио Санев кој ќе биде официјално промовирана за десетина дена. Според авторот на книгата, прогласувањето на независноста на Република Македонија во септември 1991 година иницираше појава на едно единствено прашање и еден посебен спор, кој покрај историските аспекти покрена и неколку фундиментални прашања од меѓународното првао во врска со постулатите на само-определување, барање за државност, признавање и “правото на име“ на една држава. Во книгата се наведува дека на тековниот дваесетгодишниот “Гордиев спор“ инициран од “предиз-

викувањето“ на Грчката Република на независноста на Република Македонија, подоцна тоа се проточи во еден од круциалните приговори на Грција дека “Македонската нација или народ“ се фикција, односно дека тие не се “народ“ во однос на прашањето за само-определување, проследено со преговорите на Грција кон симболите на сувереноста на Република Македонија. “Суштината на севокупното негирање и спротиставување се ефектуираше во оспореното право на 20 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

Република Македонија да го користи своето уставно име, придонесувајќи на тој начин кон de facto воспоставувањето на “Реалноста на условеното македонско постоење“ и “државност без име“, вели авторот. Санев додава дека Македонија во спореот со Грција гледано политички е многу послаба, но ако се гледа според правните рамки, тогаш можи да се заклучи дека Република Македонија има многу повеќе “арсенал“ за докажување на вистината.


Визуелно и низ текст се опишани најзначајните историски настани и архитектонските специфичности, стилски разновидни градби, вклучувајќи ги и најновите од проектот „Скопје 2014“. Промовирајќи ја монографијата, министерката за култура Елизабета-КанческаМилевска рече дека Старата скопска чаршија е јадро и симбол на Скопје и негово најавтентично место во кое низ вековите се вкрстувале култури, традиции и стилови.

Б О ГАТ О И Л У С Т Р И РА Н О Т О И З Д А Н И Е Е С В О Е В И Д Е Н И Н Ф О Р М АТ И В Е Н В О Д И Ч З А Г Л А В Н И О Т Г РА Д Н И З Н Е Г О В АТА 2 . 0 0 0  ГОДИШНА ИС ТОРИЈА, ОД НАСЕ ЛБА ВО 3 ВЕК П.Н.Е. ДО СОВРЕМЕНА МЕТРОПОЛА

ПРОМОВИРАНА МОНОГРАФИЈАТА "СКОПЈЕ И СТАРАТА СКОПСКА ЧАРШИЈА" В

о галеријата Чифте амам денес беше промовирана монографијата „Скопје и Старата скопска чаршија“ приредена од Раде Силјан. Богато илустрираното издание е своевиден информативен водич за главниот град низ неговата 2.000годишна историја, од населба во 3 век п.н.е. до современа метропола. Визуелно и низ текст се опишани најзначајните историски настани и архитектонските специфичности, стилски разновидни градби, вклучувајќи ги и најновите од проектот „Скопје 2014“. Промови-

рајќи ја монографијата, министерката за култура ЕлизабетаКанческа-Милевска рече дека Старата скопска чаршија е јадро и симбол на Скопје и негово најавтентично место во кое низ вековите се вкрстувале култури, традиции и стилови. Потсети дека Министерството го донесе и Законот за ревитализација на Старата скопска чаршија, конзерваторски се третирани објекти, направена е безбедносна заштита на спомениците, уредување и осветлување, а со одлука на Владата се отстапуваат простори за 21 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 770 / Ноември 2012

негување на стари занаети. За монографијата зборуваше и академик Паскал Гилевски кој, меѓу другото, рече дека Скопје отсекогаш било инспирација на многу патописци, но и на повеќе македонски писатели кои за градот дале свои поетски и прозни прилози, како Гане Тодоровски и Славко Јаневски. Секој град има своја судбина, но ретко кој град има бурно минато како Скопје. Потребни се томови за да се напише летописот за овој денеска главен град на државата, додаде Гилевски.


770  

makedonskosonce

770  

makedonskosonce

Advertisement