Page 1

Mikroszkóp alatt a FiFöMa

2015. április 17. • péntek • 2. szám

Három pont a Földgömbön Bede Laura » Higgadtság és pörgés egyaránt jellemezte a tegnapi dolgo­ zat bemutatókat a tagozati üléseken. A Földrajz Karon három helyszínen különböző témakörökben hallottunk előadásokat: gazdaságföldrajz, szelíd turizmus és településföldrajz. A diá­ kok témái változatosak és jól kidol­ gozottak voltak. A zsűritagoktól és ve­ zetőtanároktól szinte csak dicséretet kaptak, negatívumként csak annyit emeltek ki, hogy némely dolgozat túl hosszú volt. A témák között szerepelt például a Beregszászi járás természeti erőforrá­ sainak turisztikai szempontú kvanti­ tatív értékelése, amely azért áll közel a szerzőhöz, mert ez a szülőföldje. Kárpátalja idegenforgalmi helyze­ tét, illetve a kirándulók és turisták arányát is vizsgálta. S még ennyi in­ formáció sem elég számára, további felméréseket szeretne készíteni, hogy pontosítsa, tökéletesítse munkáját. Sokat megtudtunk még a szub­ur­ ba­ni­zá­ciós folyamatokról Debrecen környékén – Pallag és Bocskaikert pél­ 10. oldal » Minotauruszok, a taxi­ sok éjszakai élete és egy kis szerelmi bánat, mindez a Sapientia EMTE vetítővásznán.

Pólin Lénárd (DE) bemutató közben

dáján, a legközelebbi szomszéd index számadataiból. Ez egy különleges eset­ ként van számon tartva, mivel itt az urbanizáció mindkét formája megjele­ nik és össze is kapcsolódik. » 2. oldal A nap száma:

hatszáztíz adag ebéd fogyott el csütörtökön

11. oldal » Kolozsvári egyetemista élet: kedden kocsmakvíz, csütörtökön beerpong. A FiFöMa-soknál más a helyzet, ők egy este alatt megbírják az egészet.

12. oldaL » Aranykö­ péseink: „Adj egy rómait!, Ötöst!”

The Daily Scientist - április 17.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you