Page 12

12 – Mi a legjobb fizikai megfigyelés a politikusokról? – ??? – Az üres fejnek jobb az akusztikája. *** Gáborkát kérdezi az anyukája: – Gáborka! Hol a nővéred? – Matematikailag a szobájában – feleli. – Hogy érted, hogy matematikailag? – Két ismeretlennel. *** Földrajzórán kérdezi a tanár Mórickától: – Na, fiam, hol található a Holt-tenger? Móricka csak áll némán. – Nos, halljuk! – Tanár úr, halottakról vagy jót, vagy semmit.

Program – április 16., csütörtök 7.00–8.30 Reggeli a szálláson 8.15–8.45 Zsűritájékoztató (BBTEfőépület, T. Popoviciu terem) 9.00–9.45 Alszekció-megnyitók, ple­ náris előadások • Fizika alszekció – BBTE-főépület A. Maior terem • Földtudományok alszekció: Ter­ mészetföldrajz és meteorológia tagozatok – Mikó-kert Amfite­ átrum • Földtudományok alszekció: Geo­ lógia és geofizika tagozatok – EMTE Aula • Földtudományok alszekció: Kör­ nyezettudomány tagozatok – EMTE Aula

• Társadalomföldrajz alszekció – Mikó-kert Amfiteátrum • Matematika alszekció – BBTEfőépület D. V. Ionescu terem 10.00–13.30 Tagozati ülések 12.00–13.00 Ebéd I. (Egyetemiek Háza – Piramis Étterem) 13.30–14.30 Ebéd II. (Egyetemiek Háza – Piramis Étterem) 13.45–14.15 Zsűritájékoztató (BBTEfőépület, T. Popoviciu terem) 14.30–19.00 Tagozati ülések 18.00–19.00 Vacsora I. (Egyetemiek Háza – Piramis Étterem) 19.30–20.30 Vacsora II. (Egyetemiek Háza – Piramis Étterem)

Főszerkesztő: Pakó Szilvia • Segédszerkesztő: Bede Laura • Szerkesztők: Berei Dóra, Csibi Beatrix, Hankó Renáta, Kristály Bea, Mák Arany, Nagy Kamilla • Korrek­ túra: Virágh Bernadett, Zilahi Réka • Fényképek: Csomor Cecília, Hankó Renáta, Mák Arany • Tördelés: Kolcza Mátyás Barna • Kiadja az OTDK – FiFöMa szervezői koordinátorcsapata. • Megjelenik 600 példányban. • perspektivadiaklap@gmail.com

The Daily Scientist - április 16.  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you