Page 1

PRO TETČICE


Vážení spoluobčané, dění v naší obci je natolik znepokojivé a alarmující, že jsme se rozhodli seznámit i Vás s kauzami, které se v naší obci dějí. Založili jsme proto občanské sdružení PRO TETČICE a jeho prostřednictvím chceme zamezit tomu, aby se již nadále nemrhalo penězi nás všech. Zatím má naše sdružení 20 členů, ale věříme, že po přečtení tohoto sdělení mnozí z Vás naše řady rozšíří. Více informací o nás naleznete na www.pro-tetcice.cz. Budeme velice rádi, když Vás tato témata zaujmou a Vy se aktivně zapojíte do jejich řešení. Pro začátek jsme vybrali několik kauz, které Vám názorně představí vedení naší obce. Pokud si po přečtení řeknete, že je to absurdní a že to není možné, máme stejný názor. Bohužel to ale je zároveň i pravda. Všechny informace, které zde zazní, jsou doloženy - ať už ze zápisů zastupitelstva nebo na konkrétní dotazy vyžádané na základě zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím. Věřím, že sami zjistíte, co vše o naší obci a jejím současném vedení nevíte. Ať se Vám to líbí nebo ne, je to fakt, který ovšem každý z nás může změnit.

SLOUPKY NA ULICI HYBEŠOVA Sám na této ulici bydlím a jsem plně zastáncem tohoto omezení. Kvituji s povděkem, že mi kolem domu nejezdí nákladní vozy a zemědělská technika. Ovšem věc má i svoji druhou stránku a ta, jak doufám, nemůže být lhostejná žádnému z nás. Tou věcí je neuvěřitelné mrhání obecními prostředky, tedy penězi nás všech. Je až neskutečné, kolik už nás jeden zastupitel, kterým je pan Ing. Dvořák, stál peněz. Všichni víme, že tento člověk dbá na plnění litery zákona a po všech naprosto striktně žádá jeho dodržování. Připomínám, že Ing. Dvořák je nejen zastupitel, ale i předseda stavební komise. Dalo by se předpokládat, že s takto fundovaným člověkem nemůže mít stavební činnost v obci sebemenší problém. Opak je ale pravdou. Je velice podivné, že jako předseda stavební komise a inženýr stavař realizuje a osobně dohlíží akci, která nemá ani územní ani stavební povolení a dokonce nemá ani potřebu o svém jednání kohokoli informovat. Do celé záležitosti se však vložil stavební úřad v Rosicích a ten rozhodl černou stavbu odstranit. Ing. Dvořák se odvolal ke Krajskému stavebnímu úřadu v Brně. Ten taktéž nařídil odstranění černé stavby. Takže se pan Dvořák odvolal na Ministerstvo dopravy. A jak sám píše v Tetčickém zpravodaji č. 59 na straně 23, při očekávaném potvrzení rozhodnutí Krajského stavebního úřadu je tu ještě soud. Samozřejmě soud tu je vždy, ale dle vyjádření odborníka nemůže obec tenhle spor vyhrát. Jen oddálí odstranění sloupků. Jak Ing. Dvořák píše ve svém článku v Tetčickém zpravodaji č. 59 strana 17: „ ...byli mí kolegové zastupitelé zkoušeni jako žáci ve škole.“ Oni nebyli zkoušeni. Položil jsem jim velmi jednoduchou otázku: „Jaká je situace se sloupky na ulici Hybešova?“ Z 8členného zastupitelstva 4 netušili vůbec nic a jeden byl seznámen se situací přibližně měsíc starou. Ing. Dvořák dnes potřebuje současného starostu pouze na parafování svých odvolání, žalob a stížností. Momentálně rozhoduje o dění v naší obci sám. Jak je ovšem možné, že obec píše odvolání na Ministerstvo dopravy a zastupitelé o tom ani neví? Kdo tedy o všem v naší obci rozhoduje? Ale pozor! Kdo i vše následně zaplatí? Oficiální starosta mi na tuto otázku odmítl na veřejném zastupitelstvu odpovědět.

-1-


Částka za sloupky do dnešního dne není přesně známa, ale hrubý odhad je 50-60 000 Kč! Na veřejném zastupitelstvu pan Ambros tuto částku dementoval a před 30 svědky uvedl, že akce sloupky stála 24 000 Kč. To je ovšem nehorázná lež. Víme, že nákup prvních sloupků stál již zmíněných cca 24 000 Kč. Sloupky ovšem musel někdo osadit. Udělal to snad někdo zadarmo? No to víte, že ne. Položka „montáž sloupků“ se nachází ve faktuře na opravu vozovek a chodníku. Na faktuře je však uvedena jen celková částka cca 70 000 Kč. Snad nám pan starosta tuto částku rozklíčuje. A i kdyby nerozklíčoval, je tu trestní oznámení, které podala obec po krádeži prvních sloupků. V trestním oznámení na neznámého pachatele je obcí vyčíslená škoda ve výši 46 000 Kč. Opakuji, že na veřejném zastupitelstvu starosta před 30 lidmi vyslovil částku 24 000 Kč za 2×2 sloupky a 2× jejich montáž. Policii nahlásil škodu za jedny sloupky a jednu montáž ve výši 46 000 Kč. Komu tedy lže? Policii nebo nám? Jedná se o pojišťovací podvod (pokud tedy má obec svůj majetek pojištěn) nebo podvod na nás občany? A z jakého důvodu vůbec takhle lže? Co za tím ještě je? Jak se píše v Tetčickém zpravodaji č. 59 strana 12-13, cituji: „Bez předání dokončené stavby totiž nemůže vzniknout právo vystavit fakturu, daňový doklad a tento doklad ani proplatit.“ Konec citace. Jak je tedy možné, že obec fakturu proplatila? Má snad obec na černou stavbu předávací protokol? Asi těžko. Nelze vést akci jako oficiální, když nám ji nikdo nepovolil a tudíž ji nelze ani oficiálně proplácet. Pokud obec se svým odvoláním neuspěje a soud rozhodne černou stavbu odstranit, co bude dál? Pan Dvořák nám na to sám odpovídá. Tetčický zpravodaj č. 59 strana 12-13. Cituji: „Pokud dojde k nutnosti tuto nepovolenou stavbu odstranit, vznikne obci výrazná škoda a obec nechá celý případ přezkoumat orgány činnými v trestním řízení.“ Konec citátu. Celé toto prohlášení se vztahuje k jiné akci, kde ovšem Ing. Dvořák poučuje někoho jiného. Takže víme, že Ing. Dvořák nemá mezery ve vzdělání a velmi dobře si je vědom, jak má vše fungovat. Ale pouze pro druhé, v tomto případě minulé zastupitelstvo z roku 2006. Pro něho osobně zákony neplatí. Pokusím se závěrem celou věc shrnout. Dle vyčíslení škody obcí na trestním oznámení je cena za první dva sloupky a montáž 46 000 Kč. To je fakt, který obec sama udala. Následně byly koupeny další dva sloupky a provedena druhá montáž. Jaká je tedy konečná částka za celou akci? 60–70–80 000 Kč? Uděláme vše pro to, abychom to zjistili. Pokud soud rozhodne o odstranění černé stavby, vznikne tím obci výrazná škoda. A jak pan Dvořák sám píše, v tom případě je celou věc nutno přezkoumat orgány činnými v trestním řízení. Jistě nevěříte, že podá sám na sebe trestní oznámení a vzniklou škodu bude sám po sobě u soudu požadovat nahradit. Takže se znovu ptám: Kdo to vše zaplatí?

AKCE RYBÁŘSKÁ BAŠTA V Tetčickém zpravodaji č. 59 strana 24 se náš poetický a čestný starosta rozepisuje nad situací s Rybářskou baštou. Rozhodně se nehodlám pouštět do rozebírání tohoto problému. Nelíbil se mi způsob, jakým bývalý nájemce objekt nabyl a nebudu ani posuzovat vinu obce na celé této situaci. Jen bych chtěl doplnit informace, které starosta ve svém vytížení zřejmě zapomněl uvést. Celý spor se vede o dlužné nájemné ve výši 36 000 Kč. Způsob řešení je ovšem neuvěřitel-

-2-


ný. Bez rozhodnutí soudu, bez vydání předběžného opatření a bez přítomnosti policie nechal starosta odvrtat zámky a násilím vnikl do objektu. Po té nechal celý objekt vyklidit a veškeré věci, i ty co nepatřily bývalému nájemci, odvést do Brna do hlídaného skladu. Poté najal hlídací agenturu na ostrahu objektu. Ke dni 18. 6. 2013 činila částka za ostrahu 120 000 Kč. Kolik stojí hlídaný sklad v Brně? Doprava do Brna, zámečník, stěhování? To jsou další položky, které obec uhradila. Dle vyjádření renomovaného právníka, odborníka na podobné problémy, může obec požadovat úhradu těchto částek po bývalém nájemci. Ale jedním dechem dodává, že šance, aby soud takto rozhodl, je naprosto mizivá. Kdo tedy zaplatí částku, která je v současné době cca 150 000 Kč? Starosta? Pan inženýr Dvořák? NE, MY VŠICHNI!

AKCE ŠKOLKA TYRŠOVA ULICE To, že se bude ke staré školce přistavovat školka nová, byla skvělá zpráva. Mladých lidí v naší obci je stále více a stará školka ani zdaleka není schopna pojmout všechny nové děti. Připravil se a zaplatil projekt za cca 250 000 Kč a Stavební úřad Rosice vydal stavební povolení. Může se začít stavět! Jen vyčkat 15 dní z lhůty na možnost odvolání a jdeme na to. Do této chvíle to byla idylka. Bohužel možnost odvolání někdo využil. A víte kdo? Ano, tušíte správně. Náš spoluobčan, náš milý zastupitel, náš předseda stavební komise pan Ing. Dvořák se odvolal ke Krajskému úřadu v Brně a ten stavební povolení vydané v Rosicích zrušil. Tak jsme přišli o školku a veškeré iluze. Může mi někdo z Vás vysvětlit, jak může zastupitel, který by měl dělat vše pro blaho obce a její obyvatele, nechat připravit projekt, účastnit se řešení všech problémů s tím spojených, zaplatit tento projekt, i když je již dávno rozhodnut celý projekt zničit? To asi ani vysvětlit nejde. A co nato zbývajících 8 našich milých zastupitelů? Dle zápisu z veřejného zastupitelstva dne 1. 2. 2011 (zápis č. 1/2011) se ozval jen Ing. Šmarda. Cituji: „Ing. Dvořák vystupuje v zájmu obce, která má zájem získat povolení jako zastupitel a na druhé straně vystupuje za Vodu z Tetčic o.s., která rozporuje to, co bylo zasláno obcí Tetčice.“ Alespoň jeden se nebojí říct svůj názor nahlas. A ti ostatní? Mají strach mu odporovat nebo je jim všechno jedno?

AKCE ŠKOLA V roce 2011 a 2012 jsme stále slyšeli a četli o technickém stavu budovy Základní školy Tetčice. Technický stav byl prohlašován za havarijní a užívání bylo označováno za rizikové. Dokonce byla naše škola i v televizi. Příspěvek můžete opakovaně zhlédnout na http:// www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/171597-spadne-vam-skola-rika-statik-finance-na-opravu-ale-chybi/. V reportáži hovoří statik o nutnosti neprodlené opravy. Na zasedání zastupitelstva ze dne 24. 4. 2012 dle zápisu č. 3/2012 starosta říká, cituji: „Dle vyjádření statika je nutná oprava střechy ZŠ v Tetčicích. V případě, že by oprava provedena nebyla, statik by navrhl uzavření ZŠ v Tetčicích.“ Konec citace. Co tedy bude dál? Je vůbec možné školu nadále provozovat a neohrozit tím bezpečnost dětí? Dle vyjádření statika bez opravy ne! Ale Tetčice pod tímto vedením je obec velice specifická a to, co by bylo jinde normální, tedy střechu opravit, tady neplatí. Místo toho na zasedá-

-3-


ní zastupitelstva ze dne 10. 7. 2012 v zápise č. 5/2012 starosta uvádí, cituji: „Hygiena a hasiči předběžně schválili umístění jedné třídy mateřské školky do stávající budovy základní školy.“ Konec citace. Následně zastupitelům předložil předběžný rozpočet. Takže shrnutí: statik nám sice chce školu z bezpečnostních důvodů zavřít, ale my tam nastěhujeme další děti. Na tom samém jednání zastupitelstva byly náklady na úpravy (pozor! ne na opravy) vyčísleny na 500 000 Kč - 600 000 Kč. Mgr. Hampl uvedl, že vzhledem k vysoké částce by bylo vhodné požádat více dodavatelů o zaslání cenových nabídek na stavební práce. Mimochodem v Tetčicích žije několik majitelů stavebních firem, ale žádná oslovena nebyla. Starosta uvedl, cituji: „Uvedená částka není definitivní. Část prací budou dělat zaměstnanci obce Tetčice a na část prací budou využiti brigádníci a osoby z úřadu práce. Tím dojde ke snížení nutných prostředků na opravu. Prováděné rozsahy prací tak nebudou v konfliktu s platnými směrnicemi ani zákonem o veřejných zakázkách.“ Konec citace. V konfliktu s platnými směrnicemi zřejmě ne, ale v konfliktu se stavebním zákonem zcela určitě. Celá přístavba byla pod dohledem předsedy stavební komise Ing. Dvořáka realizována bez stavebního povolení. A jaké bylo naše překvapení, když na zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2012 zápis č. 10/2012 upozorňuje zastupitel Ing. Šmarda na fakt, že výdaje ve výši 600 000 Kč dle návrhu starosty byly schváleny. Přičemž reálné výdaje jsou cca 1 500 000 Kč. A to bylo v prosinci loňského roku! Dále tento zastupitel uvádí, cituji: „To je přesná ukázka, jak se hospodaří ve veřejném sektoru a bohužel se obec tomuto nevyhnula.“ Konec citace. Řeklo by se střelba do vlastních řad. Ale kdo nese odpovědnost? Kdo odsouhlasil navýšení o 1 000 000 Kč? Kdo vybíral realizační firmy? Kde došlo k prodražení o 1 000 000 Kč? Kdo vytvořil rozpočet, který se netrefil „pouze“ o 1 000 000 Kč? Kdo na celé akci prováděl stavební dozor? Vůbec bych se nedivil, kdyby to byl Ing. Dvořák. Sám Ing. Dvořák v Tetčickém zpravodaji č. 59 strana 18 píše, cituji: „Ano, školu jsme skutečně opravili na černo. Začalo to jednoduchou údržbou a po kontrolách hygienika a hasičů to skončilo provedením úprav dle jejich požadavků. Pro budoucí třídu mateřinky byly navíc vybudovány záchody a pro školu byly záchody rozšířeny o 1,4 m směrem do dvora školy.“ Konec citace. Jak může předseda stavební komise uvést do tisku: Ano, stavěli jsme na černo – bez stavebního povolení? To má být návod i pro všechny občany obce? Dělejte si, co chcete, na zákony nedbejte? V červenci 2012 starosta oznámil, že hygiena a požárníci předběžně souhlasí s realizací. To se jich nikdo nezeptal na podmínky, aby se tyto podmínky následně promítly do rozpočtu na celé dílo? Na tuto otázku si odpovězte sami. Skončím tam, kde jsem začal. Do konce loňského roku se ve škole proinvestovalo 1,5 milionu korun. Ovšem havarijní stav krovu stále zůstává a statik může školu kdykoliv zavřít. Kdo v této kauze najde alespoň nepatrnou logiku, ať se mi ozve. Já ji nenašel... Problematice školy a školky se budeme podrobně věnovat v příštím vydání informací pro Vás, občany Tetčic. Požádali jsme dle zákona 106 o veřejných informacích o dodání dokumentů s touto akcí spojených a pokusíme se vyčíslit kompletní cenu a rozklíčovat tok peněz. Tady jsem chtěl skončit a předat podklady do tiskárny. Ovšem okolnosti mě donutily oznámit Vám ještě několik nových informací.

-4-


Dne 9. 7. 2013 proběhlo ve škole místní šetření za přítomnosti vedoucího stavebního úřadu v Rosicích. Co se zjistilo? Nejedná se zcela o rekonstrukci, ale i o novou přístavbu budovy (tato přístavba byla prováděna bez územního a stavebního povolení). - Nebylo provedeno radonové měření, - není vyřešeno parkování rodičů dětí, - není provedeno zasakování dešťové vody. Mimochodem jedním z důvodů, proč Ing. Dvořák zrušil svým odvoláním výstavbu mateřské školky na ulici Tyršova, byla absence zasakování dešťové vody. Někde to jde a někde zase ne. Ale pozor!!! Největší perla z jednání! Na dotaz, kdo na akci prováděl stavební dozor, se dala očekávat odpověď Ing. Dvořáka, stavebního inženýra, předsedy stavební komise, že on. Pan Dvořák však oznámil, že stavební dozor vykonával pan starosta. Ten se této informaci velmi podivil, ale nakonec konstatoval: „Tak teda asi jo...“ Dále pak uvedl, že nějaké doklady opravňujícího k téhle činnosti doma najde. Nenajde. Průkazka „čestného“ skauta na to asi stačit nebude. Asi si položíte i Vy otázku, proč se člověk s oprávněním stavby nejen řídit, ale i projektovat, tedy Ing. Dvořák, nehlásí k odpovědnosti a místo toho za sebe nastrčí starostu. Že by tušil možné problémy vyplývající z provádění černé stavby? Kárné řízení, atd.? A nebo nechce být podepsán pod neprůhledným tokem peněz celou tuto akci provázejícím? Obě varianty jsou asi správně. Na posledním zastupitelstvu se starosta dušoval, že bezpečnost dětí mu leží na srdci a každý měsíc navštěvuje školu statik, aby zkontroloval stav krovů. To uvedl před 30 svědky v zasedací místnosti. Dle vyjádření statika, které jsme získali, je poslední zápis z ledna 2012. Tedy rok a půl ve škole nikdo nebyl. Mimo jiné statik uvádí, že místy je na nosnících úbytek až 30 % dřevní hmoty. Tolerovaný průhyb střešních latí je dle normy maximálně cca 6 mm. My máme ve škole více jak 6 cm!!! Podařilo se nám získat vyjádření statika Ing. Karla Pinkase ze dne 31. 8. 2011. Cituji část textu z tohoto oficiálního posudku objednaného obcí Tetčice: „V oblasti krovu s ležatou stolicí bylo zjištěno nepřípustné provedení trámové výměny. Podpěra je vynášena trámovou výměnou do okolních vazných trámů. Snadno tak může dojít ke ztrátě stability takového trámu a celkové destrukci části střechy. Původní kompaktní struktura dřeva je silně narušena požerkovými komůrkami dřevokazného hmyzu. To má za následek výrazné snížení pevnosti dřevní hmoty a také schopnosti vzdorovat místně daným účinkům zatížení. Lze tedy vyloučit dílčí opravy krovu kus za kus, neboť i trámy, které makroskopicky vypadají velmi dobře, mohou být škůdci poznamenány natolik, že jejich výsledná únosnost je podstatně snížena. Dále bylo zjištěno porušení rovinatosti střešních pultů způsobené průhybem střešních latí. Tento nedostatek nelze řešit jinak než jejich výměnou. Vzhledem k velkým deformacím prvků vynášejících pálenou krytinu nelze vyloučit lokální propadení krytiny, což samozřejmě okamžitě povede k rozsáhlému zatékání do budovy. Stav krovu tak charakterizuji jako velmi vážný. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem DŮRAZNĚ doporučuji BEZODKLADNĚ PROVÉST VÝMĚNU DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE KROVU A TO V PLNÉM ROZSAHU. S OHLEDEM NA PROVOZ BUDOVY POVAŽUJI ZA NUTNÉ REKONSTRUKCI STŘECHY ZAHÁJIT NEJPOZDĚJI DO 30. 6. 2012. Zároveň s tím požaduji, aby obzvláště v zimních měsících byla prováděna pravidelná kontrola krovu konaná minimálně 1× měsíčně pověřenou osobou.“

-5-


Je zajímavé, že se od 31. 8. 2011 až do veřejného zastupitelstva dne 18. 6. 2013 (tedy skoro dva roky) nic nedělo. Teprve veřejné poukazování na neřešení tak závažného problému věci rozhýbal. Dne 3. 7. 2013 navštívil školu statik znovu. A co zjistil? Cituji: „Porovnáním současného stavu se situací z roku 2011 bylo zjištěno, že dřevní hmota je i nadále narušována. Potvrzuje se tedy jenom fakt, že CELKOVÁ REKONSTRUKCE KROVU JE NEVYHNUTELNÁ. Odstraněním napadených částí průřezu sloupků bylo zjištěno oslabení až o 30 % původní průřezové hmoty.“ Takže kupodivu krov se sám neopravil, ale ba naopak, je po dvou letech v ještě horším stavu. Ovšem krov je v ještě horším stavu, ale statik náhle mění názor. V roce 2011 tvrdí, že: „Lze tedy vyloučit dílčí opravu krovu a důrazně doporučí bezodkladnou výměnu dřevěné konstrukce krovu a to v plném rozsahu. S ohledem na provoz budovy požaduji zahájit práce nejpozději do 30. 6. 2012.“ Dnes, po dvou letech, je tu změna názoru statika. Cituju z dodatku číslo 1 z prohlídky konané dne 3. 7. 2013: „Aby byla budova způsobilá k zahájení školního roku, bude nutné provést DOČASNÉ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ DŘEVĚNÉHO KROVU. Tyto práce pak podmiňuji tím, že nejpozději do 31.8.2014 bude krov zcela vyměněn.“ Podivné že? Jak lze názor statika diametrálně změnit? Na tuto otázku si jistě odpovíte sami.

KABELOVÁ TELEVIZE Určitě jste slyšeli o chystaném budování nové kabelové televize. Firma MTEL Communications od obce již obdržela částku 190 000 Kč na vytvoření projektové dokumentace. Tato firma pro obec zajišťuje potřebné smlouvy s vlastníky pozemků pro územní řízení. Zeptal se Vás ale někdo, zda si necháte rozkopat pozemek pro položení kabelu a dozvěděli jste se, jaké následně budete mít výhody? Výhodou je nesporně lepší obraz v HD kvalitě. Nevýhodou? Pokud nevlastníte HD televizi, je Vám signál v HD kvalitě k ničemu. Cena vzroste minimálně na 450-500 Kč měsíčně, což činí cca 6 000 Kč ročně. Stejná bude i cena za internetové připojení. Chcete si ještě nechat rozkopat pozemky a platit několikanásobně vyšší částky? A řekl Vám starosta, kolik bude celá akce stát? Po sérii neodbytných dotazů na minulém zastupitelstvu oznámil, že předpoklad je 8–12 milionů korun! Neznám žádného investora, který by odsouhlasil rozpočet na dílo v rozptylu 4 000 000 Kč. Již jsme zaplatili za první projekt 200 000 Kč a přitom nevíme, kolik nás akce bude reálně stát? Má vůbec smysl, aby se obec takto zadlužila kvůli nové kabelové televizi? Odhaduji, že minimálně 100 domů z Tetčic má satelit. Tito obyvatelé se tedy určitě nepřipojí, takže zbývajících 300 domů bude muset nést větší finanční zátěž ve formě měsíčních splátek. Víte to? Ptal se Vás někdo, zda se připojíte či nikoliv? Ptal se nás někdo, zda vůbec chceme novou kabelovou televizi? Přátelé, je to jen a jen na nás, co vše si ještě necháme líbit.

-6-


ZÁVĚR Chtěli jsme se na Vás touto formou obrátit a sdělit Vám co se v naší obci děje. Částka, která se utratila - ať už vinou nekompetentnosti či nedej bože úmyslem - je ohromná. Dva lidé na radnici si zde dělají co chtějí a my tomu jen mlčky přihlížíme. Ale myslím si, že je již čas se ozvat, chtít vysvětlení a odpovědi na otázky, na které momentálně nikdo odpovědět nechce. Témat je však mnohem více a my Vás s nimi budeme pravidelně seznamovat. Vy můžete na oplátku začít tím, že přijdete na veřejné zastupitelstvo obce a sami se zeptáte na věci, které Vás zajímají anebo Vás trápí. Za občanské sdružení PRO TETČICE Jaroslav Holomek, Zuzana Oškrdalová, Jan Kejda, Luděk Krejčí, Jan Hlavoň, Radek Šrajtl, Tomáš Kejda, Zdena Koumalová, Jaroslav Haška, Martin Milion, Jaroslav Pokorný, Jana Holomková, Pavel Absolín, Jan Šon, Hana Krejčí, Adam Kejda, Zdenek Oškrdal, Pavlína Hlavoňová, Blanka Milionová.

Pro tetcice brozura  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you