__MAIN_TEXT__

Page 1

Magiska möjligheter

re och litterach lärarstuka möjligheter gen om enska.

malin alkestrand

boken publicerades år 1997 har intresset för t. Miljoner och åter miljoner av barn, ungdomar mtyckta fantasyhjältar och –hjältinnor på r verklighetens lagar utmanas, överskrids och läsare få om sin egen värld via karaktärernas na? Och hur kan fantasylitteratur användas ktförhållanden behandlas? Dessa frågor står i ndling Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis arbete. fantasyserier för barn och ungdomar – J. K. , Eoin Colfers Artemis Fowl-serie (2001–2012) gmark Elfgrens Engelsforstrilogi (2011–2013) – r arbetet kring demokrati, mänskliga rättigheter t. De tre problemkomplexen utgör en del av a lärare inom det svenska skolsystemet, oavsett ervisning. Alkestrand argumenterar för att gångspunkt för värdegrundsarbetet. as maktförhållande fungerar hetens motsvarigheter, degörande effekt som or utifrån, med en se mellan närhet och teraturens magiska

malin alkestrand

M

malin alkestrand

marie cronqvist & alexander maurits (red.)

magiska möjligheter

agiska möjligheter Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

Antologi om forskarseminariet som lärandeform och kollegialt rum. Högskolepedagogiska perspektiv varvas med kulturanalytiska, i syfte att skapa en bred förståelse av seminariet som fenomen. Fokus ligger på forskarutbildningen och danandet av nya generationer forskare. ### s. 978-91-7061-219-0. INB.

Litteraturvetenskaplig avhandling visar hur Harry Potter-böckerna och annan fantasylitteratur kan användas som utgångspunkt för skolans arbete med demokrati, mänskliga rättigheter och kulturell mångfald. 349 s. 978-91-7061-225-1. HFT. ILL. FÄRG. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. Copyright © J.K. Rowling 1997. Illustration © Thomas Taylor, used by permission of Bloomsbury Publishing Plc.

Cirkeln. Copyright: Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren © 2011, used by permission of Rabén & Sjögren.

2016-06-29 20:43

marta cuesta & mia liinason

martin hellström

feministisk aktivism i sverige idag

astrid lindgren och teatern

hoppets politik

Nya aspekter på den komplexa juridiska diskussionen om rennäringen i norr. Boken är den första framställningen som ingående jämför norsk, svensk och finsk rätt i fråga om renskötselrätten och förklarar hur skillnaderna mellan länderna vuxit fram. 365 s. 978-91-7061-186-5. HFT.

Genom aktioner, demonstrationer, på möten och festivaler, i texter och samtal skapar feministiska aktivister konkreta förändringar – av språkbruk, pedagogiska modeller, rekryteringsprocesser, kulturpolitik och lagstiftning. Forskarstudie om samtida feministisk aktivism. 288 s. 978-91-7061-199-5. HFT. ILL. FÄRG.

kunskapens osynliga scnener

mia eriksson

Idéhistoriska essäer om glömda rötter till dagens vetenskap. Fallstudier om bl.a. kvinnliga forskningspionjärer som Eva von Bahr och Naima Sahlbom, om ett familjeföretag inom oceanografin och om en passande hustru för en Nobelpristagare. 208 s. 978-91-7061-211-4. KLOT. ILL. FÄRG.

De artiklar och böcker som skrivits om Anders Behring Breivik berättar inte bara om personen som utförde dåden på Utøya och i Oslo – indirekt säger de också mycket om samhällets syn på terrorism, våld och utanförskap. Genusvetenskaplig avhandling. 236 s. 978-91-7061-196-4. HFT.

pippi på scen

le corbusier

Astrid Lindgrens starka band till teatern, från det egna amatörskådespeleriet i barndomen till storslagna Pippi-uppsättningar, beskrivs av litteraturvetaren Martin Hellström. Spännande historier bl.a. om Ethel Sjögren, 1940-talets oerhört populära Pippi på scen. 331 s. 978-91-7061-187-2. HFT. ILL. FÄRG.

Le Corbusier har ofta blivit förknippad med en rationell och kylig syn på staden och stadsmiljön, men Poesi över Alger visar hur hans syn på livet i staden också innefattade kvaliteter av poetisk karaktär. Detta är den tredje av Le Corbusiers böcker som utkommer på svenska, och den första som både till form och innehåll följer originalutgåvan.

gunilla hermansson

berättelser om breivik

modernisternas prosa och expressionismen

affektiva läsningar av våld och terrorism

vetenskapshistorier 1900–1950

För lesbiska par har möjligheten till familjebildning förändrats i grunden sedan millennieskiftet. De kan få barn genom assisterad befruktning på fertilitetskliniker, både i Sverige och utomlands, eller genomföra inseminationer på egen hand i hemmet. Två kvinnor kan också ha gemensam vårdnad om sina barn. Den här boken följer en stor grupp lesbiska par från det att de planerar barn, genom graviditet och förlossning, under spädbarnstiden fram till att barnen är i förskoleålder. Den syftar till att förmedla kunskap om lesbiska familjer till dig som möter familjer i ditt framtida eller nuvarande yrke, exempelvis inom hälso- och sjukvård, familjerätt, skola och förskola. Boken riktas också till en bredare allmänhet med intresse för lesbiska pars familjebildning. Boken tar avstamp i vår samtids möjligheter, men lyfter och diskuterar också de utmaningar som lesbiska par kan ställas inför på vägen mot föräldraskap och som småbarnsfamilj.

foto: nils malmquist

Anna Malmquist är filosofie doktor och legitimerad psykolog. Hon arbetar som forskare och lärare vid Linköpings universitet. Studien om lesbiska småbarnsföräldrar har även legat till grund för hennes doktorsavhandling: Pride and Prejudice: Lesbian Families in Contemporary Sweden (2015).

poesi över alger

Översättning och efterord: Johan Linton 64 s. 978-91-7061-222-0. HFT. ILL. FÄRG.

Anna Malmquist LESBISKA SMÅBARNSFÖRÄLDRAR

staffan bergwik

Osannolika händelser och mirakulösa räddningar kan framstå som simpla grepp i realistisk litteratur – men de förekommer ju faktiskt i verkligheten. Avhandling om ett dilemma med exempel från Bremer, Almqvist, Benedictsson, Söderberg, Kyrklund och Evander. 83 s. 978-91-7061-222-0. HFT.

Svenska och engelska texter om makt och vanmakt i Shakespeares dramatik från ett symposium på gotländska Romateatern 2015. Rikt illustrerad med foton från teatern och symposiet. 205 s. 978-91-7061-208-4. HFT. ILL. FÄRG. SV/ ENG.

makadam

renskötselrätt i nordisk belysning

ett estetiskt och existentiellt bekymmer

romateaterns shakespeare­ symposium 2015

Artemis Fowl. Copyright: Eoin Colfer © 2001, used by permission of Puffin Books.

christina allard

osannolika händelser och den svenska realistiska romanen

mellan makt och vanmakt : between power and powerlessness

det goda seminariet

harry potter, artemis fowl och cirkeln i skolans värdegrundsarbete

kenneth lindegren

julia hackman (red.)

Om brutalitet och könsroller, patos och skrik, krig och revolution, stilisering och abstraktion, utopier och frälsningsmodeller i nordisk expressionistisk prosa. Studie med exempel från Anna Lenah Elgström, Pär Lagerkvist, Emil Bønnelycke, Tom Kristensen, Hagar Olsson, Elmer Diktonius och Sigurd Hoel. MAKADAM FÖRLAG ISBN 978-91-7061-217-6

9 789170 612176

415 s. 978-91-7061-184-1. KART. ILL.

Anna Malmquist

LESBISKA SMÅBARNSFÖRÄLDRAR Utmaningar i en tid av möjligheter

anna malmquist

lesbiska småbarns­ föräldrar

utmaningar i en tid av möjligheter

MAKADAM

För lesbiska par har möjligheten till familjebildning förändrats i grunden sedan millennieskiftet, både när det gäller hur barnen blir till och vilka som har vårdnaden om dem. Intervjubaserad faktabok om lagar, normer och personliga upplevelser för alla som möter regnbågsfamiljer i sitt arbete eller är intresserade av samkönad familjebildning. 144 s. 978-91-7061-217-6. HFT.

MAK217_malmquist_omslag.indd 1

2016-09-07 11:40

eva borgström

berättelser om det förbjudna

[CENTRUM FÖR ÖRESUNDSSTUDIER 36]

cecilia fredriksson & ida de wit sandström (red.)

begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935

à la mode

När Agnes von Krusenstjerna, Karin Boye och Frida Stéenhoff skrev om kvinnors kärlek till kvinnor var sådan kärlek både olaglig och tabubelagd. Vilka strategier använde författarna för att komma runt förbuden, och vilka utopier formulerade de? 307 s. 978-91-7061-197-1. KART.

mode mellan konst, kultur och kommers Nordisk tvärvetenskaplig forskarantologi som under­ söker bland annat nätshopping, köpstopp, äldres syn på mode, 1940-talets filmidoler och 1700-talets ”sprätthök” för att visa hur modets marknad kan förstås som gränsöverskridande uttrycksform, gestaltningspraktik och ­tillväxtmotor. 344 s. 978-91-7061-216-9. HFT. ILL.

birgittaskolorna

modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse medverkande: Asta Burvall Christine Fredriksen Mattias Frihammar Kerstin Gunnemark Silke Göttsch-Elten Eva Hult Carina Johansson Eva Knuts Maja Lagerqvist Yrsa Lindqvist Bia Mankell Jasmin Laura Panzlaff Susanna Rolfsdotter Eliasson Ole Rud Nielsen Birgitta Strandberg-Zerpe Ida de Wit Sandström

ommarhus, campingplatser och småbåtshamnar – alla fylls de av liv och aktiviteter under den korta nordiska sommarsäsongen, trots det opålitliga vädret. Varför väljer miljontals nordbor och tyskar att återkomma till samma platser i Norden, år efter år, för att uppleva sommaren? Sommardrömmens paradox består av längtan till välkända miljöer i kombination med förändrade anspråk och ideal. Under 1950-talet kretsade sommarlivet mycket kring nybyggda små stugor, husvagnar och båtar. Idag rör det sig i större utsträckning om återbruk, andra estetiska stilar och högre standard. I Sommarliv. Minnen, drömmar och materialitet uppmärksammas människors sommarminnen och drömmar som avspeglar sommarlivets praktiker och materialitet. Genom att analysera vad de anser vara särskilt betydelsefullt synliggörs hur de förvaltar ett kulturarv. I detta sammanhang är inte kulturarvet fastlåst i en stereotyp form, utan blir till och omskapas via flera generationers aktiviteter, minnen och berättelser. Antologin utgår från ett samverkansprojekt mellan universitet, arkiv och museer. Författarna har med etnologiska, konstvetenskapliga och kulturgeografiska perspektiv analyserat sommarlivet med referenser till torp och sommarvillor, segel- och motorbåtar, husvagnar och butiker. De har observerat, intervjuat, samlat in berättelser via frågelistor, läst bloggar och granskat mediala källor, vilket i sin tur också visar på sommarlivets variationsbredd i Norden. makadam förlag

kerstin gunnemark (red.)

sommarliv

Sommarliv Minnen, drömmar och materialitet

Sommarliv

S Kläder och femininiteter under förhandling och i förändring, sedda genom en jämförelse av två snarlika mode­ ateljéer och sömnadsskolor, Birgittaskolan och Sankta Birgittaskolan (verksamma från 1910-talet till 1935), ­studeras i denna rikt illustrerade konstvetenskapliga avhandling. 292 s. 978-91-7061-197-1. INB. ILL. FÄRG.

gunnemark (red.)

maria carlgren

minnen, drömmar och materialitet Sommarhus, campingplatser och småbåtshamnar – alla fylls de av liv och aktiviteter under den korta nordiska sommarsäsongen, trots det opålitliga vädret. Tvärvetenskaplig forskarantologi som undersöker hur sommardrömmar och sommarminnen förvaltar ett kulturarv. 336 s. 978-91-7061-218-3. HFT. ILL. FÄRG.

isbn 978-91-7061-218-3

Makadam

torbjörn forslid, jon helgason, lisbeth larsson, christian lenemark, anders olsson, ann steiner

höstens böcker

litterära värdeförhandlingar 2016 Med exempel från tv-soffor, bokbloggar och den bullriga bokmässan i Göteborg undersöker sex litteraturvetare den samtida diskussionen om litteraturens värde, innehåll och funktion och ser dess mönster, motsättningar och dramaturgi. Utgångspunkten är att litterärt värde görs. 410 s. 978-91-7061-188-9. HFT. ILL. FÄRG.

elisa rossholm

i väntan på hufvudpersonen

identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870–1900 Vid sekelskiftet 1900 var skämtpressen en viktig röst i Stockholms offentliga debatt. Konstvetenskaplig avhandling om kvinnor och män, borgerlighet och värderingar i tidens skämt- och satirbilder. 249 s. 978-91-7061-209-1. HFT. ILL.

karolina uggla cecilia jonsson

pionjärvolontärerna en internationell generation i en föränderlig tid

Den första generationen u-landsvolontärer, unga kvinnor och män som reste till Indien och Peru för föreningen Svalorna i början av 1960-talet, var med om att lägga grunden för Sveriges internationella utvecklingsarbete. Intervjubaserad forskningsstudie.

konst och kartläggning kring 1970

modell, diagram och karta i konstens landskap

Omkring år 1970 visar sig en fascination för kartor och kartläggningar som motiv och praktik inom konsten på flera platser, även i Sverige. Den här avhandlingen undersöker denna fascination genom studier av bl.a. Öyvind Fahlströms och Sten Eklunds verk. 191 s. 978-91-7061-192-6. HFT. ILL. FÄRG.

276 s. 978-91-7061-189-6. HFT. ILL.

red . kerstin gunnemark

9 789170 612183 omslag gunnemark.indd 1

2016-09-02 12:27

Makadam förlag  www.makadambok.se  GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 / STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052 2nyheter 2016.indd 2

2016-09-12 17:18


RJ:S ÅRSBOK 2016/2017

RJ:S SKRIFTSERIE

[RJ:S SKRIFTSERIE 7]

red. nils brunsson

att organisera marknader slutrapport från ett forskningsprogram

126 s. 978-91-7061-193-3. HFT.

jenny björkman & arne jarrick (red.)

krig / fred Forskaressäer om hur demokratiseringsprocesser, flyktingar och klimat påverkar konfliktnivån, om hur krig drabbar i generationer och om hur stabil fred kan byggas i en trots alla konflikter fredligare värld. Boken avslutas med ett samtal mellan Hans Blix, ­Katarina Engberg och Pierre Schori om fredens utmaningar i dag. 259 s. 978-91-7061-206-0. INB. ILL.

[RJ:S SKRIFTSERIE 8]

göran sonesson

kognitiv semiotik slutrapport från ett forskningsprogram

106 s. 978-91-7061-194-0. HFT.

se mer på www.makadambok.se [RJ:S SKRIFTSERIE 9]

samuel rubenson

det tidiga kloster­ väsendet och den antika bildningen slutrapport från ett forskningsprogram

128 s. 978-91-7061-213-8. HFT.

[RJ:S SKRIFTSERIE 10]

stein tønnesson

historiens hemvist victoria fareld & hans ruin (red.)

i: den historiska tidens former patricia lorenzoni & ulla manns (red.) ii: etik, politik och historikerns ansvar johan hegardt & trond lundemo (red.) iii: medier, materialitet och minne

den östasiatiska freden slutrapport från ett forskningsprogram

100 s. 978-91-7061-214-5. HFT.

Tvärvetenskapligt trebandsverk från forskningsprojektet ”Tid, minne, representation”, om historia och minne, etik och ansvar, medier och materialitet. Första fristående delen samlar 19 forskare som behandlar frågor om historiens slut, hemsökelser och gengångare, döda och odöda, postapokalyps och messianism, exil, narrativitet och genealogi, polytemporalitet, anakronism och tidens mångfaldigande. Andra fristående delen samlar 12 forskare som diskuterar etiskt och politiskt ansvar i historieskrivning, mothistorier, våld, emancipation och historiska lärdomar genom berättelser om revolutionärer och missionärer, människorättsaktivister och poeter. Tredje fristående delen samlar 14 forskare som utgår från museer, arkiv, litteratur och konst, liksom från rymden, för att tydliggöra hur olika former av historieskrivning påverkar vårt historiemedvetande och vårt sätt att minnas och förstå medier, platser och föremål som en sorts monument. Vol I–III. 978-91-7061-203-9. HFT. ILL. FÄRG.

[RJ:S SKRIFTSERIE 11]

gunilla iversen

ars edendi – att utge texter från europas medeltid slutrapport från ett forskningsprogram

114 s. 978-91-7061-215-2. HFT.

nyheter 2016

Makadam förlag  www.makadambok.se  GBG: Egmontsgatan 6, 412 70 Göteborg, 031-409899 STHLM: Box 6003, 129 06 Hägersten, 08-6451052 2nyheter 2016.indd 3

2016-09-12 17:18

Profile for Makadam

Makadam nyheter 2016  

Nyheter från Makadam 2015–2016

Makadam nyheter 2016  

Nyheter från Makadam 2015–2016

Advertisement