Page 1


En aquesta activitat tindreu en cada pàgina una imatge d’un tipus d’energia. Vosaltres haureu de dir quin tipus d’energia és(renovable o no renovable), i que necessita per produir-ne (aigua, sol, restes…) o d’on l’extraem (sol,aigua,deixalles…).


imatge nยบ1


Imatge nยบ2


Imatge nยบ 3


Imatge nยบ 4


Imatge nยบ5


Imatge nยบ6


Imatge nยบ7


Imatge nยบ 7


Imatge nยบ8


Imatge nยบ9


Escriu aquí les respostes

Imatge nº1.......................................... Imatge nº2.......................................... Imatge nº3.......................................... Imatge nº4.......................................... Imatge nº5.......................................... Imatge nº6.......................................... Imatge nº7.......................................... Imatge nº8.......................................... Imatge nº9..........................................


Enllaços d’ajuda • www.coac.net/mediambient/renovables • www.xtec.es/~malbir/web99/index03.htm • www.energias-renovables.com

· http://www.bellera.cat/electricitat/012345 6789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456 789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz01234567 89abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345678 9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789 _norenovable_menu.htm

· http://www.tecnologiaindustrial.es/ Energias%20no%20renovables.htm


Nombre de archivo: Directorio: Plantilla:

Documento1

C:\Users\Mª\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Nor mal.dot Título: Asunto: Autor: Mª Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 06/11/2011 20:58:00 Cambio número: 1 Guardado el: Guardado por: Tiempo de edición: 37 minutos Impreso el: 06/11/2011 21:46:00 Última impresión completa Número de páginas: 15 Número de palabras: 475 (aprox.) Número de caracteres: 2.613 (aprox.)

els diferents tipus d'energies  

llibre on hi ha diferents imatges sobre diferents energies

els diferents tipus d'energies  

llibre on hi ha diferents imatges sobre diferents energies