Page 1

02/2014

hotels & restaurants

Międzynarodowe, cykliczne wydawnictwo prezentujące prestiżowe obiekty hotelarskie i gastronomiczne w Polsce.

2

International, regular publication presenting the prestigious hotels and restaurants in Poland.

International, regelmäßige Veröffentlichung präsentiert die renommierte Hotels und Restaurants in Polen.

Международная, регулярная публикация представляет престижные отели и рестораны в Польше.


Z nami się wyśpisz


Zadbamy o twoją wygodę


Od Redakcji... Drodzy Klienci, Jesteśmy już po debiucie wydawniczym nowego magazynu z branży hotelarskiej „Major class”. Przed nami kolejne wyzwania w postaci pogłębiania kontaktów pomiędzy nami a naszymi dotychczasowymi oraz potencjalnymi partnerami handlowymi. Przygotowując każde kolejne wydanie magazynu zależy nam na dotarciu do tych z Państwa, którzy odpowiadają za planowanie, organizację i realizację wyjazdów, szkoleń i konferencji w swoich firmach. Rok 2014 to dla nas czas nie tylko debiutu na rynku wydaw-

Szanowni Państwo, Kolejna edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych we Wrocławiu – imprezy, na której co roku promowana jest branża turystyczna – była dla nas wydarzeniem szczególnym. W dniach 7-9 lutego targi zgromadziły w Hali Stulecia blisko 200 wystawców i partnerów oraz ponad 10 tysięcy odwiedzających. Wśród wystawców nie zabrakło przedstawicieli nawet najodleglejszych zakątków Polski. Wystawców zagranicznych reprezentowały podmioty z Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec, Bułgarii, Maroka czy egzotycznej Indonezji. Swoją ofertę prezentowały licznie biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i lokalne stowarzyszenia. Na targach swoją premierę miał kwartalnik „Major class”, który spotkał się z niemałym zainteresowaniem ze strony odbiorców. Przez trzy dni towarzyszyliśmy wielu pokrewnym imprezom odbywającym się pod kopułą projektu Maxa Borna. Mowa o Festiwalu Podróżników czy Sommelierskim Grand Prix Wrocław 2014. Drugi numer naszego pisma oddajemy w nieco zmienionej formie z podziałem na część redakcyjną i katalogową, gdzie swoje usługi prezentuje prawie sto wyjątkowych obiektów hotelarskich zlokalizowanych na terenie Polski. Wydarzenia na Ukrainie, które zawładnęły umysłami tysięcy

4

niczym, ale przede wszystkim czas usilnych starań o utrzymanie dotąd osiągniętej pozycji. Nie rezygnujemy z prób dotarcia wszelkimi kanałami do wszystkich, których interesuje tematyka turystyki biznesowej. Bez zmian pozostaje także nasze założenie, by do końca obecnego roku wydać pięć numerów. By zachować to tempo, utrzymujemy nadal częstotliwość kwartalnika. W przyszłym roku planujemy zwiększyć regularność i ukazywać się w cyklu comiesięcznym. Nieustannie kładziemy nacisk na maksymalnie szeroką dostępność, aby każdy z Państwa związany z branżą trafił na nasz tytuł. Do realizacji tego celu wykorzystamy różne środki m.in. dystrybucję na targach, imprezach branżowych i konferencjach, a przede wszystkim poprzez spersonalizo-

redakcji na całym świecie, nie pozostały bez echa także dla naszych dziennikarzy. Jak się okazuje, konflikty zbrojne, stany wyjątkowe i różnego rodzaju zamieszki, które za każdym razem biorą swój początek na ulicy stały się Polakom i mieszkańcom tej części kontynentu szczególnie bliskie. Każda wyprawa o charakterze turystycznym, biznesowym czy innym do kraju o niskim statusie bezpieczeństwa wymaga na podejmującym taką wyprawę, choćby jednodniową, zwiększonej czujności. Musi on także liczyć się z dłuższym pobytem w razie zaostrzenia zamieszek z zamknięciem granic włącznie. Kwestia bezpieczeństwa dotyczy nie tylko osób, ale i mienia pozostawionego w hotelu. O tym przeczytają Państwo na str. 18 i 19. Zanim dojdzie do wyjazdu, poszukiwany jest, dziś już chyba tylko za pomocą Internetu, sposób dogodnego przemieszczania się np. między domem, firmą a hotelem. Nie każdy to tego typu podróży za środek lokomocji wybiera samochód. Skorzystanie z pociągu czy autobusu jest łatwe pod warunkiem, że nie jest to podróż łączona. W raporcie na str. 11 podpowiadamy, jak rozwiązać podobny problem. Wybór dogodnego połączenia przypomina nieco wybór właściwego hotelu dla naszych potrzeb. Oszczędni zwrócą uwagę na cennik, klienci instytucjonalni wezmą pod uwagę ofertę wypoczynkową pod kątem organizacji wy-

waną wysyłkę do firm za pośrednictwem poczty. Dla tych, którzy będą się chcieli z nami spotkać w wersji papierowej, przygotowaliśmy dystrybucję za pośrednictwem sieci Empik. Naszym zamiarem od samego początku jest promocja wyłącznie hoteli zlokalizowanych na terenie Polski, ale wykraczająca poza jej granice. Nasze działania dystrybucyjne przewidują również wysyłkę egzemplarzy na teren Niemiec, Rosji czy Ukrainy, gdzie trafią do tamtejszych biur podróży, firm robiących interesy w Polsce i wyselekcjonowanej administracji państwowej. Magazyn „Major class” wyróżnia na rynku branżowym całkowicie nowa jakość. To możliwe dzięki oryginalnemu pomysłowi łączącemu ideę czasopisma hotelowego z katalogiem najlepszych obiektów, a także zgranemu, kompetentnemu i zaangażowanemu zespołowi, którego efekt pracy mają Państwo przed sobą. Zapraszam do współpracy Prezes Zarządu Emil Baran

jazdu integracyjnego, a esteci docenią odważne i, co najważniejsze, harmonijne rozwiązania zastosowane w swoim „drugim domu”. Okazuje się, że połączenie klasyki z nowoczesnością wychodzi niekiedy na dobre. Prześwietlamy dwa przykłady obiektów położonych na dwóch krańcach Polski - w Gdańsku i Krakowie. Numer 2 uświetnia osoba Marka Biłaka z hotelu Kazimierzówka, który w rozmowie odsłania kulisy prowadzenia obiektu „Kazimierzówka”. Tradycyjnie magazyn „Major class” kierujemy również do gości zagranicznych. W części katalogowej w 3 wersjach obcojęzycznych mogą oni przebierać w proponowanej przez nas ofercie. Redaktor naczelny Michał Ratajczak


W tym wydaniu: 11

6

Podróże

Turystyka

Innowacyjny sposób sprzedaży podróży w internecie

Ostrozności nigdy za wiele

10 Raport

Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe w Polsce

. R T S E J C A Z I L A K

7 2 1 24 -

O L E PSZ

E L J A N

TURYSTYKA 6..........Ostrożności nigdy za wiele cz.1

14

Marketing

Dlaczego warto budować wizerunek firmy

PODRÓŻE 11........Innowacyjny sposób sprzedaży podróży w internecie

WOKÓŁ HOTELU 18..........Bezpieczeństwo rzeczy pozostawionych w hotelu cz.1

7..........Ostrożności nigdy za wiele cz.2

ROZMOWA 12-13...Wywiad z Markiem Biłakiem

19..........Bezpieczeństwo rzeczy pozostawionych w hotelu cz.2

AKTUALNOŚCI 8..........Pozorne zyski hoteli z opłat drobnych

MARKETING 14........Dlaczego warto budować wizerunek firmy cz.1

AGATA SZYNISZEWSKA

PAWEŁ PROKOPIUK

AGATA SZYNISZEWSKA

ŁUKASZ KAMIŃSKI

DAMIAN MACIEJEWSKI

8-9..........Nowy szef kuchni DAMIAN MACIEJEWSKI

9..........Zwrot inwestycji w 10 lat JOANNA GALICA

RAPORT 10..........Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe PAWEŁ ADAMIAK

JAN ASTNER

15........Dlaczego warto budować wizerunek firmy cz.2 JAN ASTNER

KRZYSZTOF BOŃDA

KRZYSZTOF BOŃDA

KALENDARIUM 20..........Wirtualne targi gastronomiczno hotelarskie 20..........Piknik nad odrą 21..........Regionalia 21..........WorldHotel

INSPIRACJE 16........Klasyka czy nowoczesność AGATA SZYNISZEWSKA

17........Klasyka czy nowoczesność AGATA SZYNISZEWSKA

5


Turystyka

Ostrożności nigdy za wiele Wybierając miejsce na spędzenie wakacji, szukamy głównie odpowiednich zabytków, hoteli, wybieramy najbardziej złocistą plażą. Często nie zdajemy sobie sprawy z panujących konfliktów w turystycznych miejscach. Dlatego warto przed wyjazdem wejść na internetową stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wojny oraz konflikty zbrojne stanowią naturalną część rzeczywistości międzynarodowej. Na całym świecie toczy się ponad 50 konfliktów zbrojnych w których uczestniczy ponad 60 państw oraz 370 ugrupowań partyzanckich. Co roku z powodu takich działań ginie co najmniej 100 tysięcy osób. Nie licząc ofiar cywilnych będących skutkiem konfliktów o charakterze międzynarodowym. Przyczyny konfliktów są różne od czynników terytorialnych po czynniki etniczne. Na tę chwilę najbliższy jest nam konflikt w Ukrainie, którego centrum znajduje się na Majdanie oraz Krymie. Spór rozpoczął się początkiem listopada, kiedy pierwsi zwolennicy integracji europejskiej zebrali się na kijowskim Majdanie. Kilka dni później policja brutalnie rozpędziła pokojową manifestacje. Od tego momentu losy Ukrainy potoczyły się w złą stronę. Doszło do tego, że władza została obalona a wojska rosyjskie wkroczyły na ziemie niepodległego państwa. Do tej pory w zamieszkach zginęło ponad 100 osób, kilkaset zostało rannych, a 300 osób uważa się za zaginione.

6

Turyści, polscy studenci oraz Polacy praZe względu na panującą atmosferę oraz demonstracje w miastach wschodniej Ukrainy cujący w wyżej wymienionym kraju powinni Ministerstwo Spraw Zagranicznych bez prze- zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulatu, rwy apeluje do obywateli polskich przebywa- a w razie wszelkich pytań skontaktować się z jących na ziemi tego kraju o szczególną ostroż- Konsulatami Generalnymi RP w Charkowie, w ność. Odwodzi również od planów podróżny Odessie, w Sewastopolu i w Doniecku. MSZ zaleca również za jedną z naszych monitorowanie wschodnich granic. informacji zaStanowczo odraNa tę chwilę najbliższy jest nam mieszczanych na dzane są podróże konflikt w Ukrainie, którego censtronie internew rejon miasta Setrum znajduje się na Majdanie towe oraz na dowastopol i obwody: oraz Krymie. Spór rozpoczął się początstępnych środcharkowski, cherkiem listopada, kiedy pierwsi zwolennicy kach masowego soński, dniepropieintegracji europejskiej zebrali się na kiprzekazu. trowski, doniecki, jowskim Majdanie. Autonomicznej ReUkraina publiki Krymu, łuto tylko jeden z gański, mikołajowski, odeski oraz zaporoski. Osoby znajdujące przykładów krajów, do których wyjazd lepiej się w tych okolicach lub planujące do nich po- odłożyć w czasie. Poniżej prezentujemy pańdróż powinny zachować szczególną ostrożność stwu listę najniebezpieczniejszych państw, w i ograniczyć poruszanie się do minimum. Kate- których konflikty stanowią zagrożenie dla tugorycznie odradzane jest przebywanie w po- rystów. Syria to państwo arabskie graniczące m.in. bliżu obiektów rządowych, budynków publiczz Irakiem, Turcją i Libanem. Występuje w nim nych oraz uczestniczenia w zgromadzeniach.


bardzo duże zróżnicowanie przyrodnicze. Znaleźć można trudnodostępne góry Dżabal An-Nusarijja, rolnicze stepy i żyzne ziemie czy Pustynię Syryjską. W 2011 r. świat był wstrząśnięty krwawymi demonstracjami przeciwko panującemu tam reżimowi na ulicach Damaszku, Hamy, Homs oraz Idlib. Śmierć poniosło setki cywilów, a ponad tysiąc było rannych. Tyle samo demonstrantów zostało aresztowanych. Do dnia dzisiejszego w Syrii toczą się

walki zbrojne. MSZ przestrzega o podróżowa- Od czasu obalenia prezydenta Egiptu Muhamniu w te rejony. Zaleca natychmiastowe opusz- mada Mursiego ataki terrorystyczne oraz zaczenie kraju dostępnymi środkami transportu. mieszki są tu codziennością. MSZ kategorycznie odradza wszelkie wyjazdy na półwysep Libia graniczy m.in. z Egiptem, Algierią Synaj, w tym do ośrodków wypoczynkowych w i Czadem. Wybrzeża Libii to około 2000 km Sharm-el Sheikh, Tabie, Nuwejbie oraz Dahab. pięknych plaż, a Stare Miasto w Gadamis naRepublika Środkowoafrykańska, państwo zywane jest “perłą pustyni”. Po upadku reżimu Muammara Kadafiego w Libii wciąż dochodzi upadłe, w dorzeczach rzek Konga i Szari. Krado ataków terrorystycznych oraz przemocy. ina rzadkiej przyrody, kraj zamieszkiwany Ostatni atak miał miejsce w Bengazi. Przepro- przez jedne z najwspanialszych zwierząt na wadzony został na szkołę. W czasie przerwy świecie. Konflikt zbrojny rozpoczął się tu od napastnik rzucił granat na teren placówki. Co prób obalenia prezydenta Francoisa Bozize, najmniej sześcioro dzieci zostało rannych. MSZ które miało miejsce w marcu 2013 roku. W podało informacje, że w związku z narastają- ostatnich tygodniach do Europy docierają incym zagrożeniem przestępczością kryminalną formacje o wojnie chrześcijan z muzułmanai pospolitą oraz utrzymującą się niestabilną mi. MSZ ze względu na pogarszającą się sytusytuacją bezpieczeństwa w całym państwie ację bezpieczeństwa, prosi obywateli polskich odradza podróżowanie do tego kraju a zwłasz- o natychmiastowe opuszczenie tego kraju. Deklaruje pomoc w ewakuacji osobom które cza poza obszary meropolitalne. wyrażą taką wolę. Wenezuela – państwo położone w północAgata Szyniszewska nej części Ameryki Południowej. To przede wszystkim państwo pięknych krajobrazów. Od kilku tygodni po aresztowaniu Lopeza – lidera opozycji, trwają tu wielotysięczne protesty. Władza oskarża go o udział w „faszystowskim spisku”. W Wenezueli z dnia na dzień wzrasta napięcie. Z powodu pogłębiającego się kryzysu gospodarczego do protestu przyłączyli się studenci. Manifestacje nie obyły się bez ofiar śmiertelnych i wielu rannych. Okresowo wstrzymany jest ruch lądowy na przejściach granicznych z Kolumbią. MSZ apeluje do przebywających Polaków o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o unikanie przebywania w miejscach zgromadzeń publicznych. Egipt znajduje się w północno-wschodniej części Afryki. Można w nim przeżyć niezwykłą przygodę. Kraj ma do zaoferowania wiele atrakcji, w tym podziwianie piramid, safari na wielbłądach z beduińskimi przewodnikami czy rejs po Nilu. W połowie lutego bardzo głośno było o przeprowadzonym zamachu terrorystycznym na autobus w kurorcie Taba. Co najmniej 4 osoby zginęły a 14 zostało rannych.

Każdy konflikt o charakterze lokalnym stanowi zagrożenie dla mieszkańców i turystów

Obiektywny turysta może stać się łatwym celem skonfliktowanych ze sobą stron

7


Aktualności

Pozorne zyski hoteli z opłat drobnych

Nowy szef kuchni

Hotele idą w ślady tanich linii lotniczych. Każą sobie płacić za różne usługi osobno. Cena noclegu wydaje się niewysoka, ale gość musi dopłacić za śniadanie, klimatyzację, wi-fi lub budzenie. korzystanie z mini-baru i napiwki. W Polsce pole do pobierania przez hotele opłat dodatkowych wydaje się duże. Jednak hotelarze sporadycznie z tego korzystają. Podstawową przeszkodą jest nawyk i tradycja, które wygrywają z chęcią zwiększenia zysku. Ale to się zmienia.

Opłaty pobierane za media nie zawsze przekładaja sie na zyski. Na zachodzie i południu Europy oraz w Stanach Zjednoczonych coraz poważniejszym źródłem przychodów stają się opłaty dodatkowe pobierane za świadczone przez hotele usługi. W Polsce – przynajmniej na razie – hotelarze nie wykorzystują jeszcze tak powszechnie tego sposobu zarabiania. Co to są opłaty dodatkowe? Chodzi o pieniądze od gości m.in. za dostęp do Internetu, dodatkowe wyposażenie pokojów, parking, wcześniejsze opuszczenie obiektu, przechowanie bagażu, dodatkowe sprzątanie w pokojach. W wielu hotelach typu resort pobierana jest też dodatkowa opłata „rekreacyjna” za korzystanie (niezależnie od tego, czy gość robi to, czy nie) z basenu lub kortów tenisowych. W hotelach goście dopłacają też do rozmów telefonicznych, płacą za korzystanie z centrum biznesowego (np. wysyłanie i odbierania faksów), a nawet ponoszą opłaty związane z udostępnieniem sejfu w pokoju. Osobno taryfikowane są dostawy posiłków do pokojów (tzw. room service),

8

Opłaty za Wi-Fi, pay TV, parking oraz przekąski i napoje w zasadzie nie zmieniły. Dlaczego goście hotelowi nie płacą coraz więcej za różne „dodatki”, tak jak pasażerowie linii lotniczych? Odpowiedź jest dość prosta: Linie lotnicze mają ułatwione zadanie, bo gdy już podróżny zarezerwuje bilet na lot nie ma wyboru i nie może np. wyskoczyć na chwilę z samolotu do najbliższego sklepu po butelkę wody sodowej. Podróżny może oczywiście skorzystać z oferty innych linii, ale mają one zwykle ten sam model biznesowy i podobnie skonstruowany system pobierania opłat dodatkowych. W przypadku hotelu gość ma zwykle w zasięgu ręki nie tylko inne lokale gastronomiczne (z reguły tańsze od gastronomii hotelowej), ale także sklepy. Linie lotnicze za zmianę rezerwacji pobierają zwykle ok. 300 złotych (tanie linie lotnicze), natomiast hotele za zmianę terminu pobytu nie pobierają nic. Także próby pobierania opłat za korzystanie z Internetu kończą się zwykle migracją gości do konkurencyjnych obiektów, które takich opłat nie wprowadzają. Na rynku hotelarskim nie ma ujednoliconych zasad zabraniających czy nakazujących wprowadzenie dodatkowych opłat. Polityka marketingowa każdego obiektu (jeśli nie należy do sieci), a także finansowa jest prowadzona według indywidualnych zadad właściciela. W rezultacie często zamiast „rozbicia” produktu hotelowego, jakim jest nocleg obudowany różnego rodzaju usługami i pobierania osobno opłat za te usługi, hotele idą najprostszą drogą i podnoszą ceny.

Hotel Litwor w Zakopanem wzbogacił się o nowego Szefa Kuchni, Mariusza Wójcika.

„Pracując pod skrzydłami Alfredo upewniłem się w swoich wyborach jeśli chodzi o karierę zawodową i zrozumialem, że nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Przez osiem lat spędzonych w hotelu wiele się nauczyłem” Mariusz Wójcik swoją przygodę z zawodem rozpoczynał 16 lat temu w Hotelu Pod Różą w Krakowie. Miejsce i pracę tam wspomina, jako doskonałą szkołę sztuki kulinarnej, której uczył się od włoskiego mistrza kuchni Alfredo Chiocchetti.


– To właśnie pracując pod skrzydłami Alfredo upewniłem się w swoich wyborach jeśli chodzi o karierę zawodową i zrozumiałem, że nie wyobrażam sobie innego zajęcia. Przez osiem lat spędzonych w Hotelu wiele się nauczyłem – mówi Mariusz Wójcik. To doświadczenie zaowocowało propozycją pracy na stanowisku Szefa Kuchni w krakowskich restauracjach „Main Square” oraz „Wentzl”.

Zwrot inwestycji w 10 lat Wybudowanie hotelu „Czarny Potok” w Krynicy–Zdroju kosztowało J.W. Construction 180 mln złotych. Na terenie czterogwiazdkowego kompleksu znajduje się również centrum konferencyjne, restauracja oraz Centrum Wellness i SPA. Inwestycja ma zwrócić się w ciągu 10 lat.

- Przyznaję, że z upływem czasu mój zawód fascynuje mnie coraz bardziej, nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę i zgłębiać tajniki kulinarne. – dodaje Mariusz Wójcik Szef Kuchni Hotelu Litwor zdradza, że ma dużą słabość do słodyczy, dlatego z upodobaniem przygotowuje torty, ciasta i wszelkie wyroby cukiernicze. Jego specjalnością jest autorski deser – strudel ananasowo - kokosowy na sosie z białej czekolady i lodami cynamonowymi, który będzie można wypróbować w restauracji Koneser Hotelu Litwor. Poza słodkościami fascynuje go kuchnia molekularna, czyli rodzaj kuchni wykorzystujący wiedzę naukową na temat gotowania. Celem jest otrzymanie czystych smaków, nietypowymi sposobami i niekiedy w bardzo zaskakujących zestawieniach. Hotel Litwor w zakopanem wchodzi w skład grupy Trip. Grupa zrzesza obiekty ze stolicy Tatr: Belvedere, Czarny Potok, Karczma Regionalna czarci Jar, a także Hotel Ossa Congress&Spa oraz Karczmę Ułańską.

Hotel Czarny Potok w Krynicy Zdrój Obiekt zbudowano na działce liczącej ponad 3 hektary. Na tym terenie znajduje się 12 budynków. To tam architekci ukryli 40 apartamentów i 190 pokoi dwuosobowych. - Ile to kosztowało? W zasadzie o cyfrach nie powinniśmy mówić, ale ja też nie robię z tego żadnej tajemnicy. Jesteśmy spółką publiczną. Kosztowało nas to dużo. Jak powiem 180 milionów złotych, to nie pomylę się więcej jak o jeden procent. Więc kosztowało nas dużo – zdradza w rozmowie z Agencją Informacyjną Newseria Józef Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction. Hotel na pewno wesprze lokalny rynek pracy. Docelowo ma być zatrudnionych nawet 180 osób. J.W. Deweloper rozwiewa jednocześnie wcześniejsze spekulacje dotyczące tego, by miał zamiar tworzyć ogólnopolską sieć ekskluzywnych hoteli. Takie sugestie pojawiły się po tym, jak J.W. Construction zapowiedział budowę hoteli w Krynicy-Zdroju, Sopocie i Szczecinie. - Raczej nie nastawiamy się na to, żeby tworzyć sieć. Nastawiamy się na to, żeby budować. Jesteśmy

rozpoznawalnym deweloperem. My tworzymy i zapraszamy do współpracy różne firmy, które się w tym specjalizują. To jest raczej nasz kierunek – mówi Józef Wojciechowski. - Nie wykluczam tego, jeżeli pojawi się dobry operator, który będzie chciał wziąć na siebie ciężar prowadzenia tego hotelu i zagwarantuje nam właściwy standard, bo to jest dla nas najważniejsze. Mieliśmy ofertę i to znakomitą, krajowego operatora, rozpoznawalnej sieci międzynarodowej, ale nie zdecydowaliśmy się ze względu na to, bo baliśmy się, że ten operator nie zabezpieczy nam standardu – wyjaśnia przewodniczący rady nadzorczej J.W. Construction. Nie chce jednak przyznać, o którego operatora chodziło. Wcześniej pojawiały się informacje, że „Czarny Potok” mógłby być prowadzony przez międzynarodową sieć Hilton. Do podpisania umowy nie doszło ze względu na brak porozumienia. Są natomiast hotele ekonomiczne „500” Kilka lat wcześniej J.W. Construction stworzył sieć hoteli ekonomicznych pod marką „500”. Działają one m.in. w Zegrzu k/ Warszawy, Strykowie k/Łodzi, Tarnowie Podgórnym k/Poznania, Cieszynie oraz Świętej Lipce. Sieć dysponuje prawie 900 miejscami noclegowymi. - Pierwszy hotel budowaliśmy trzynaście lat temu. Miała powstać duża sieć hoteli, ale tak się czasami układa scenariusz na rynku, że jest górka i dołek. I w ten sam sposób my reaguj e my. D o stosowujemy się do tego, co jest możliwe. Zaniechaliśmy budowy dużej sieci, która miała być na kilkadziesiąt hoteli – mówi Józef Wojciechowski.

9


Raport

Największe planowane i realizowane inwestycje hotelowe w Polsce Nowoczesne i luksusowe pierwszej kolejności będzie realizowany m.in. czterogwiazdkowy hotel z 400 apartamentami w systemie condo. Następnie powstanie pięciogwiazdkowy hotel z około 200 pokojami i apartamentami. W kolejnych etapach przewidziano m.in. dwa budynki apartamentowo-usługowe. Całość ma być gotowa w 2018 roku.

Ranking dotyczy obiektów planowanych oraz w trakcie realizacji. Za kryterium wielkości przedsięwzięcia przyjęliśmy liczbę pokoi. Ranking największych inwestycji hotelowych otwiera Hotel4Kolory powstający we Władysławowie, który docelowo ma zaoferować 1000 pokoi. Tuż za nim są przedsięwzięcia planowane na terenie parku Adventure World Warsaw, który ma powstać w Grodzisku k. Warszawy. Tu inwestorzy postawią dwa hotele z 800 pokojami. W pierwszej trójce największych inwestycji hotelowych jest również Baltic Park Molo, którego realizacja ma ruszyć wiosną br. W pierwszej kolejności powstanie m.in. czterogwiazdkowy hotel z 400 apartamentami w systemie condo. Następnie inwestor postawi pięciogwiazdkowy hotel z około 200 pokojami i apartamentami. W kolejnych etapach przewidziano m.in. dwa budynki apartamentowo-usługowe. Całość ma być gotowa w 2018 roku.

10

Zalewają nas nowo powstale hotele w Polsce.

Pięciogwiazdkowy Renaissance by Marriott powstaje na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Zaoferuje 225 pokoi. Ma być gotowy na przełomie III i IV kwartału br.

Na terenie parku Adventure World Warsaw w Grodzisku powstaną dwa hotele. Będą to Aqua Hotel oraz Grand Resort Hotel, łącznie oferujące 800 pokoi. Spółka Adventure World Warsaw ma już pozwolenie na budowę.

Czterogwiazdkowy hotel Arłamów powstanie w ramach modernizacji obiektu w Arłamowie w gminie Ustrzyki Dolne. Istniejący hotel będzie w przyszłości częścią dużego kompleksu, w którym znajdzie się blisko 500 miejsc noclegowych w ponad 200 pokojach. Otwarcie w IV kwartale br.

Hotel4Kolory powstający we Władysławowie docelowo ma zaoferować 1000 pokoi, rozmiesz- Wiosną br. ma ruszyć budowa jednej z najczonych w czterech skrzydłach. Inwestycja po- większych inwestycji hotelarskich na polskim wstaje etapami. wybrzeżu - Baltic Park Molo w Świnoujściu. W

Raport sporządził Michał Ratajczak


Regularna korekta rozkładu jazdy nie ułatwia życia pasażerom

Innowacyjny sposób sprzedawania podróży w Internecie W dobie intensywnego rozwoju narzędzi usprawniających podróżowanie pasażerowie przenoszą się do Internetu by zaplanować wyjazd i kupić bilety. Jednym z rozwiązań, z których korzystają są wyszukiwarki połączeń. Dzięki nim podróżujący mają dostęp do wielu rozkładów w jednym miejscu. w ramach infolinii telefonicznej dla Rozwiązanie to jest także korzystne dla prze- zanie zwiększające sprzedaż bipasażerów. Bilety przewoźników dowoźników, którzy mogą zaoferować swoje letów przewoźników. Pozwalają Transport datkowo dostępne są w ponad 100 usługi w coraz popularniejszym kanale dys- na zoptymalizowanie sprzedaży łączony punktach stacjonarnej sprzedaży, trybucji, czyli w sieci. Największą polską wy- zarówno ogólnopolskim jak i loistnieje również możliwość dystryszukiwarką połączeń podróży skupiającą bli- kalnym operatorom. Dzięki nim Wyszukiwarbucji biletów za pośrednictwem bisko 600 przewoźników jest e-podróżnik.pl. przewoźnicy nie muszą rozbuka połączeń letomatów e-podróżnik.pl. Rozwój dostępnych narzędzi informatycz- dowywać stron online z generupozwala na cza– System sprzedaży polega na udonych przenosi planowanie podróży z dwor- jącymi wysokie koszty systemazintegrowanie stępnieniu przez przewoźników ców i przystanków komunikacji publicznej mi sprzedaży. Mogą bezpłatnie różnych środokreślonej liczby biletów w ramach do Internetu. Pasażerowie planujący podróż zamieścić swój rozkład jazdy i ków transportu e-podróżnik.pl. Bilety kupowane są przeglądają wiele stron internetowych ze udostępnić bilety w najczęściej w tym wszystprzez pasażerów na wielu platforwzględu na spore rozdrobnienie polskich odwiedzanych przez planujących kich rodzajów mach, m.in.: stronie internetowej, podróż stronach www – wyszukiprzewoźników. pociągów czy autobusów w czy w aplikacji. Działania związane Z pomocą przychodzą coraz popular- warkach połączeń. jednym czasie z wdrożeniem biletów do sprzedaży niejsze rozwiązania – agregatory i wyszukii administracją leżą po stronie naNajwiększą polską wyszukiwarki połączeń. Specjalnie zaprojektowane szej wyszukiwarki. Przewoźnicy nie strony internetowe, czy aplikacje mobilne w warką i jedną z największych w jednym miejscu udostępniają rozkłady jaz- Europie jest e-podróżnik.pl. Miesięcznie ponoszą żadnych kosztów. Rozliczenie prody i bilety wielu przewoźników. Wspierają stronę wyszukiwarki odwiedza aż 4 miliony wadzone jest w modelu prowizyjnym – wypotencjalnych pa- jaśnia Andrzej Soroczyński, Prezes Teroplan współczesnego sażerów. Podróżni S.A. pasażera w proRozwój dostępnych narzędzi szukają rozkładów – Aby optymalizować dystrybucję, e-pojektowaniu poinformatycznych przenosi plajazdy i e-biletów dróżnik.pl dostosowuje swoją ofertę do dróży – wskazuna połączenia au- potrzeb przewoźników, prowadzi sprzedaż jąc najszybszą, nowanie podróży z dworców i tobusowe lub ko- z przystanków pośrednich, a czas otwarcia najtańszą lub przystanków komunikacji publicznej lejowe. Współpra- i zamknięcia sprzedaży jest ustalany indywinajwygodniejdo Internetu. Pasażerowie planujący ca z wyszukiwarką dualnie z każdym operatorem – dodaje. szą formę dopodróż przeglądają wiele stron interpozwala blisko 600 Serwis e-podróżnik.pl zapewnia także intarcia z punktu netowych ze względu na spore rozprzewoźnikom lo- tegrację przewoźników z systemem wyszuA do punktu B. drobnienie polskich przewoźników. kalnym i ogólno- kiwarki, umożliwia rozliczanie dopłat do Z tego powodu polskim na bez- biletów ulgowych oraz daje możliwość dostają się niepłatną prezentację ładowań biletów okresowych tzw. EM-Kart zwykle popularrozkładów i sprzedaż biletów – na stronie przez Internet. nym narzędziem wśród podróżujących. Paweł Prokopiuk Wyszukiwarki internetowe to także rozwią- www, w innowacyjnej aplikacji mobilnej czy

11


Rozmowa

Dobra atmosfera pracy tworzy poczucie domowego klimatu Prowadzenie własnego biznesu hotelowego to nie tylko zapewnienie przyzwoitego poziomu „dachu nad głową” dla gości. W dzisiejszej dobie coraz mocniej doceniane są aspekty dotykające życia codziennego klienta. Jak zagospodarować hotel, by tworzył on świetną atmosferę oraz poczucie bezpieczeństwa i intymności pytamy Marka Biłyka – właściciela hotelu „Kazimierzówka” w Kazimierzu Dolnym. Kazimierzówka to Pana pierwszy hotelarski biznes? Od czego się zaczęło i co robisz na co dzień? „Kazimierzówka” jest naszym pierwszym hotelarskim biznesem. Pomysł zrodził się 1999 roku. Przejeżdżając przez miasto zatrzymaliśmy się w istniejącej do dziś małej restauracyjce niedaleko centrum. To była inspiracja. Po roku, w drodze przetargu miejskiego, zakupiliśmy z żoną grunt. Działka od zawsze wydawała nam się urokliwym miejscem. Urokliwa działka położona na skraju wąwozu zaledwie kilkaset metrów od centrum miasteczka wydała nam się strzałem w dziesiątkę. Wokół spokój, cisza i śpiew ptaków. Wpisanie obiektu w krajobraz i stworzenie wrażenia, że kamienne mury pierwotnie stanowiły fragment wcześniejszej budowli, było jednym z celów projektu. Goście, którzy przyjeżdżają tu po raz pierwszy, często pytają, czy tutaj wcześniej istniała jakaś zabudowa. Na co dzień zajmuję się doradztwem finansowym w połączeniu z funduszami pomocowymi, co również przyczyniło się do powodzenia powstania „Kazimierzówki”. Prowadzenie hotelu z restauracją, od środka wygląda znacznie bardziej skomplikowanie niż na zewnątrz. Ile osób i za co odpowiedzialnych, dba o jakość Pana usług? W tym roku mijają trzy lata od otwarcia hotelu. Proces prowadzenia i zarządzania to ciągłe wyzwanie. Nie jesteśmy hotelem sieciowym i w związku z tym rozwiązania jakie wybieramy, często musimy sprawdzać w praktyce W zarządzanie strategiczne angażuję się osobiście. Bieżące prowadzenie sprawuje manager hotelu przy ścisłej współpracy z kierownikiem recepcji. Ten ostatni nadzoruje pracę całego zespołu recepcji, jest odpowiedzialny za koordynowanie funkcjonowania hotelu. Może obsługiwać osobiście najbardziej wymagających gości hotelowych. Recepcja organizuje również pracę służby pięter. Gość planując przy-

12

jazd do wybranego hotelu zwraca uwagę na jakość obsługi i czystość, a po wyjeździe często dzieli się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z innymi, dlatego pokój jest najważniejszym produktem hotelu. Dbając o jakość stosujemy procedury, które pomagają pracownikom kontrolować własne działania, a dla zarządzających są narzędziem ułatwiającym osiąganie zamierzonych standardów. Restauracja w hotelu, którą zarządza szef kuchni pracujący z kilkuosobowym zespołem, to często miejsce spotkań zarówno gości indywidualnych jak i klientów korporacyjnych. Tworzymy biznes w przekonaniu, że ciągłe utrzymywanie jakości na wysokim poziomie jest kluczem do sukcesu. Dobra atmosfera pracy przekłada się na kontakt z gośćmi i tworzy poczucie domowego klimatu. Czy przy opracowywaniu planu działania hotelu, podpatrywał Pan jak to robią inni? Zawsze jest dobrze wzorować się na tych, którzy odnieśli sukces. Wykorzystaliśmy doświadczenia własne jako gości hotelowych, zarówno w kraju jak i zagranicą. Spotykaliśmy się również z wieloma osobami mającymi na koncie pracę na różnych stanowiskach w branży. W ten sposób tworzyliśmy biznes oparty nie tylko na wiedzy teoretycznej zespołu projektowego, ale również na praktyce doświadczonych ludzi. Uwarunkowania lokalizacyjne, planistyczne i konserwatorskie częściowo wymusiły na nas szukanie indywidualnych rozwiązań. Powstało kilka koncepcji architektonicznych, a później budowaliśmy projekty branżowe i technologiczne. Mówi się, że hotel musi być jak drugi dom. W jaki sposób dba Pan o dobre samopoczucie gości? Od początku priorytetem było stworzenie hotelu, w którym gość będzie się czuł jak w domu. Starania o to

rozpoczęły się wiele lat wcześniej, kiedy zaczęliśmy kolekcjonować historyczne meble zainicjowane przez projektantkę wnętrz, które tworzą obecnie klimat i indywidualny charakter tego miejsca. Najważniejsza jest jednak atmosfera tworzona przez ludzi dbających o naszych gości. To od nich zależy, jaki jest odbiór hotelu i czy czujemy się w nim dobrze. Wyznajemy filozofię, że najważniejszym akcentem na dobry początek dnia dla naszych gości jest uśmiech. Oczywiście profesjonalizm we wszystkim co robimy jest równie ważny, podobnie jak umiejętność wysłuchania każdej osoby, z którą mamy kontakt. Dbamy również o kameralność, spokój oraz klimat intymności i unikanie pospiechu. Gości w hotelu o charakterze biznesowo - rekreacyjnym można podzielić na dwie grupy, których oczekiwania są przeciwstawne Są to klienci indywidualni i korporacyjni. Ci pierwsi szukają wyciszenia, spokoju lub aktywnego kontaktu z naturą. Z kolei goście korporacyjni, z niewielkimi wyjątkami, to grupy nastawione na poszukiwanie mocnych wrażeń oraz dużą dawkę emocji i adrenaliny. W związku z tak rozbieżnymi potrzebami, łączenie obu grup raczej nie jest możliwe. Nasza polityka w tym zakresie polega na rezerwowaniu terminów wyłącznie pod kątem jednej z tych grup. Czy prowadzony przez Pana hotel posiada pokoje dla gości specjalnych? Osobami o statusie VIP, które mieliśmy przyjemność gościć w naszym hotelu byli zarówno aktorzy, dyplomaci, politycy jak i ważne osobistości z dużych korporacji. Specjalnie z myślą o takich gościach stworzyliśmy strefę apartamentową, która znajduje się w wydzielonej części hotelu i jest dostępna z oddzielnej klatki schodowej. Tym samym chcieliśmy stworzyć warunki zapewniające gościom specjalnym wyższy komfort i jednocześnie zapewnić większą intymność. We wspomnianej części posiadamy trzy apartamenty, z


których dwa są dwu-sypialniowe. Powierzchnia jednego łącznie z trasem to ok. 120 m2. Apartamenty wykorzystywane są również do organizacji kameralnych, służbowych lub rodzinnych spotkań dla gości VIP, którzy mogą w sposób szczególny doświadczyć wyjątkowej atmosfery intymności. Dzisiejszy hotel, by mógł zaspokoić gusta poszukujących różnych doznań gości, powinien zapewniać te szablonowe, jak i nieszablonowe atrakcje. Na stronie internetowej Kazimierzówki jest bilard, kącik dla dzieci, sala biblioteczna. Jaki wpływ na decyzje potencjalnych gości mają tego typu opcje dodatkowe? Obecnie goście hotelowi poszukują już nie tylko zwykłego noclegu i śniadania. Ich wybór miejsca spędzenia wolnego czasu jest często uzależniony od tego co może zaoferować hotel, a także jakie atrakcje dodatkowe, te w hotelu, jak i poza nim jesteśmy w stanie zaoferować. Jesteśmy młodym obiektem, który stara się ciągle urozmaicać naszą ofertę, tak by być bardziej atrakcyjnym dla naszych gości. Jednakże nie można zapominać o zaspokajaniu świadczeń podstawowych, tj.: nocleg + dobra gastronomia. Dla gościa najważniejszy jest wypoczynek w komfortowych warunkach, a z tym wiąże się wygodne łóżko oraz odpowiednie i zdrowe posiłki. Dlatego nasze usługi dodatkowe uzupełniamy stopniowo starając się zachować najwyższą jakość. Teraz jesteśmy na etapie uzupełniana oferty o tzw. usługi SPA (osobiście wole określenie ‘strefa relaksu’) – wkrótce udostępnimy dla naszych gości 250 m2 powierzchni, gdzie będą mogli się zrelaksować i skorzystać z różnego rodzajów zbiegów kosmetycznych. Pana hotel ma tę zaletę, że znajduje się w Kazimierzu Dolnym – miejscowości, która sama w sobie jest atrakcją turystyczną. Czy oferta dla gości, także poza obiektem hotelowym, jest równie ważna co obsługa wewnątrz, czyli w recepcji, w restauracji i pokoju? Jak już wspomniałem goście często uzależniają swój wybór pobytu od atrakcyjności oferty hotelu, ale także od atrakcji jakie można znaleźć w jego otoczeniu. Pomimo że Kazimierz Dolny jest, jak Pan wspomniał, atrakcją samą w sobie, staramy się przybliżyć naszym gościom rożnego rodzaju atrakcje w formie gotowych dodatków do pobytu (np.: przejażdżka bryczką, jazdy konne, spływy kajakowe i inne), które mogą dowolnie skomponować za pomocą naszej strony rezerwacyjnej. Dla gości ważna jest informacja o pełnej ofercie danej miejscowości, tak żeby mogli w pełni skorzystać z pobytu i nie musieli na własną rękę szukać atrakcji. I tu jest miejsce do popisu dla hotelu, który powinien to gościom umożliwić w jak najlepszy sposób, tak żeby byli zadowoleni i chętnie do nas wracali.

13


Wypoczynek

Wizerunek firmy jako cel. Celem kształtowania wizerunku jest budowanie pozytywnego wyróżnienie firmy od konkurentów, kształtowanie reputacji i wspieranie procesu sprzedażowego. Efektem jest silna marka, Zarządzanie marką to czyli wykorzystanie wizerunku do osiągania celów biznesowych.

Dlaczego warto badać wizerunek firmy? Wizerunek konkurencyjny firmy Elementy kształtujące wizerunek firmy W dobie silnej konkurencji zagadnienia mięk- Najbardziej podstawowym elementem jaki kiego zarządzania organizacjami nabrały kształtuje wizerunek jest identyfikacja weristotnego znaczenia. Jednym z takich zagad- balna i wizualna firmy. Identyfikacja wernień, obejmujących samą firmę jako organi- balna to nazwy i nazewnictwo w firmie. zację jak i jej ofertę, jest wizerunek firmy. Obszar ten obejmuje zarówno nazwy firm Pod tym pojęciem rozumiana jest „osobo- jak i produktów, slogany i hasła reklamowe. wość” firmy, to znaczy unikalny zespół cech Symbolika wizualna to logo, kolorystyka, wyróżniających firmę spośród konkurentów. charakterystyczne elementy grafiki i fotoCechy wizerunku prezentują niepowtarzal- grafii. Wizerunek firmy musi być dobrany do ność i indywispecyfiki przedsiędualność firmy, biorstwa, zgodny z co przekłada się wizją i strategią jej Najważniejsza dla kształtowana postrzeganie działania, zrozunia wizerunku jest wyróżniająca oferty. Corpomiały i atrakcyjny firmę kompetencja, unikalne umierate Identity to dla otoczenia. jętności i stosowany przez firmę mostrategia budoNależy zwrócić del biznesowy. Tylko to co faktycznie wania wyróżuwagę, że samo wyróżnia firmę wśród konkurentów nienia marki. opracowanie Cormoże być podstawą kształtowania wiWyróżnienia, porate Identity nie zerunku. czyli prezentacji gwarantuje sukcew czym marka su wizerunkowejest lepsza a nie go. Budowanie tylko inna (różwizerunku polega na) od konkurentów. Corporate Identity to na poszukiwaniu własnego indywidualnego spójny program zintegrowania wszystkich stylu. Dopiero wtedy wizerunek wyróżnia na działań w jednym celu, których efektem ma rynku i wspiera działania rynkowe. Dopiero być trwały, trudny do podrobienia i unikalny wtedy wspomaga sprzedaż i pozwala na uzywizerunek. skiwanie odpowiednich marż.

14

Największą wartością jaką niesie dobry wizerunek, jest wysoki potencjał rozszerzania marki na nowe rynki, nowe oferty i nowe grupy klientów. Rozszerzanie jest podstawą ponadprzeciętnego wzrostu firmy i ekspansji rynkowej. Dlaczego warto inwestować w unikalny wizerunek firmy Celem budowania wizerunku nie może być dorównywanie otoczeniu. Ambicją firmy powinno być wyprzedzanie konkurentów i zbudowanie trwałej przewagi. Bez wyróżniającego markę wizerunku trudno mówić o skutecznym marketingu. Bez unikalności wizerunkowej marketing jest słaby i nieefektywny. A to z kolei skutkuje kłopotami w realizacji założonych celów biznesowych, słabszą sprzedażą i niskimi marżami. Jeżeli markę rozumiemy jako umiejętność wykorzystania wizerunku, to bez dobrego wizerunku firma nie ma dobrej marki. Sama świadomość marki wśród konsumentów i klientów nie wystarcza. Marka musi mieć dobrą reputację, renomę i relacje z otoczeniem. Brak powiązania wizerunku z motywami zakupowymi i potrzebami klientów, także nie wpływa na siłę marki. Wizerunek firmy jest elementem strategii. W każdej strategii istnieją elementy zależ-


ne od dobrego wizerunku firmy. Zastoso- nową grupą klientów prowadzi do konieczwanie w praktyce tej prostej logiki wymaga ności zmiany. Wizerunek firmy powinien być jednak wyjątkowej konsekwencji i stałego jak najlepiej dostosowany do nowej pozycji monitorowania czy wizerunek firmy się nie rynkowej. Innym powozdewaluował, nie dem koniecznej rozmył lub zbytnio ingerencji w wiupodobnił do konCelem budowania wizerunku zerunek firmy są kurentów. Kształnie może być dorównywanie działania kontowanie wizerunotoczeniu. Ambicją firmy powinno być kurencji. Klienci ku jest procesem wyprzedzanie konkurentów i zbudooceniają rynek ciągłym, tak jak rewanie trwałej przewagi. Bez wyróżniajako całość. Z alizowanie stratejącego markę wizerunku trudno mówić takiej tezy rodzi gii firmy. W takim o skutecznym marketingu. się wniosek, jerozumieniu marżeli któraś z firm keting i zarządzawprowadzi nonie wizerunkiem są inwestycją, bo pojawia się bezpośrednia wość, zmieni swoją ofertę, wejdzie na nowe zależność między alokowaniem środków na rynki, wpłynie to na pozycję wizerunkową wizerunek a efektami biznesowymi firmy. Za- każdego z konkurentów. Wizerunek firmy leżność taka można mierzyć. Jedynym warun- jest wynikiem kontekstu jaki tworzą prezenkiem jest powtarzalność procesu kontrolingu tacje wszystkich firma działających na rynku. marki. Aby badać wizerunek firmy potrzebny Firma najszybciej i najlepiej się zmieniająca jest idealny wzorzec. Opisanie wizerunku do- może łatwo zawłaszczyć sobie wizerunek licelowego, ideału do którego firma dąży, po- dera rynkowego. Jeżeli pozostałe firmy nie zwala ocenić rozbieżności między tym co za- będą kontrolować wizerunku swojego i konkładane a stanem obecnym. Ideał wizerunku, kurentów, mogą stracić wcześniej wypracoto taki który najbardziej pasuje do strategii wane wyróżnienie. Przykładem utraty pozycji firmy, wyróżnia od konkurentów i jest warto- wizerunkowej a następnie rynkowej są marki Nokia i Blackberry. Nowe produkty, nowy ściowy dla klientów. Najważniejsza dla kształtowania wizerunku sposób korzystania z telefonu komórkowego jest wyróżniająca firmę kompetencja, uni- zmarginalizował pozycję liderów rynku. Nokalne umiejętności i stosowany przez firmę kia nie jest już największym producentem model biznesowy. Tylko to co faktycznie wy- telefonów komórkowych na świecie, a posiaróżnia firmę wśród konkurentów może być dający kiedyś 50% udziałów na rynku amerypodstawą kształtowania wizerunku. Marki się kańskim Blackberry ma obecnie zaledwie kilnie ma, marka się jest. Propaganda i kształ- ku procent. Wizerunek liderów, który te firmy towanie sztucznego wizerunku niepowiąza- miały będzie, bardzo trudny do odzyskania. nego z tym co firma robi najlepiej, z tym co Wizerunek firmy jako element monitorowajest w firmie i jej ofercie unikatowe, zawsze nia rynku zostanie przez klientów zauważone. Składanie obietnic bez pokrycia niepoparte faktycznie dostarczaną ofertą, jest czynnikiem najbardziej negatywnie wpływającym na wizerunek. Firma traci wtedy reputację, cierpi renoma. Nikt nie lubi być oszukiwanym, szczególnie jeżeli płaci za towar lub usługę. Dlaczego firmy zmieniają swój wizerunek? Wizerunek zmienia się dynamicznie, tak jak zmieniają się konkurenci, potrzeby klientów i konkurencyjność rynku. Powody zmian wizerunku mogą być dwa: zewnętrzny i wewnętrzny. Wizerunek trzeba modyfikować gdy zmienia się sama firma. Wizerunek trzeba modelować, gdy otoczenie zmieniło się i firma musi się do nowej sytuacji dostosować. Najczęstszym powodem zmiany wizerunku firmy jest zmiana strategii biznesowej firmy. Jeżeli zmienia się pomysł na biznes lub koncept konkurowania, potrzeba dostosować do niego sposób prezentacji firmy. Rozszerzenie działalności, wprowadzenie nowych ofert, wejście na nowe rynki czy komunikacja z

Wizerunek i jego monitorowanie mogą pomóc w diagnozowaniu problemów rynkowych. To właśnie zmiany w percepcji firmy są pierwszymi objawami problemów rynkowych. Wizerunek jest doskonałym barometrem stanu firmy. Według modelu zarządzania marką firmy CODES Strategie, poprzez zintegrowanie wizerunku ze strategią biznesowa firmy można zapobiegać wielu problemom rynkowym. Duży wpływ na wizerunek firmy mają negatywne wydarzenia. I nie jest to ważne, czy problemy, które dotknęły firmę wynikają z jej postępowania czy z ogólnych problemów na rynku. Słaby serwis, problemy z jakością produktu, nieterminowość lub niedotrzymanie obietnic może zdewaluować wizerunek. Kłopoty finansowe, złe inwestycje także. Potrzeba kilku lat, aby odbudować wizerunek i naprawić nadszarpniętą reputację. Koszty takiego procesu są przeolbrzymie. Kodak, lider rynku i jedna z najbardziej znanych amerykańskich marek, najprawdopodobniej nigdy już nie odbuduje swojej pozycji. Nawet bardzo znana marka nie pomoże. Podobnie było z Pan-Am – jednym z liderów lotnictwa pasażerskiego. Złe zarządzanie marką to jedno, zły model biznesowy to drugie. Nie zawsze da się temu zapobiegać, ale badany cyklicznie wizerunek firmy pozwala diagnozować zagrożenia. Jan Astner

Tekst pochodzi z bloga firmy CODES Strategie www.blog.brandtransactions.pl

W dobie internetu wizerunek firmy to podstawa.

15


Inspiracje

Tyle wyników hoteli w zaledwie parę sekund wygląda obiecująco Przykład Hotelu Gdańsk pokazuje, że adaptacje starych budynków na hotel są możliwe

czy nowoczesność

Klasyka

Łączenie nowoczesnych rozwiązań z tradycyjnymi bywa nieraz karkołomne. W obecnych czasach każdy obiekt zabytkowy podlega szczególnej ochronie. Nawet, jeśli z pozoru nie pasuje do otoczenia. Jak sprawić, by z jednej strony nie zaburzyć krajobrazu proponowanym mariażem a z drugiej dostosować obiekt do standardów współczesnych. W starych budynkach może dalej toczyć się życie i z powodzeniem można przystosować je do wymagań XXI wieku z poszanowaniem ich historycznej integralności. Przykładem tym może być Hotel Gdańsk ****. Hotel Gdańsk w Gdańsku jest najlepszym hotelem butikowym w Trójmieście. Jest wizytówką miasta która znajduje się na wielu pocztówkach. Jego unikatowe położenie przy malowniczej marinie jachtowej, przy tym w centrum miasta jest uznawane za jedyne w swoim rodzaju. Kształtuje wizerunek miasta nie tylko w śród mieszkańców ale i u przyjezdnych. Miejsce to dzięki kontrastowi architektonicznemu, świadczeniu najwyższej jakości usług oraz wyśmienitej kuchni zyskało uznanie wielu gości i zdobyło wiele wyróżnień. Swoją nazwę zawdzięcza specjalnej uchwale Rady Miasta Gdańsk. Był to dowód uznania

16

dla ogromnego wkładu w rewitalizacje zabyt- tu zarówno stawianie nowoczesnych budynków w bezpośrednim sąsiedztwie starej kowego spichlerza z połowy XVIII wieku. budowli, jak i modernizacji, rozbudowy i Jest to doskonała baza noclegowa dla wszyst- przebudowy zabytkowych obiektów. Zastokich którzy są zainteresowani noclegiem na starówce w Gdańsku, czy dla osób chcących Wielu przedsiębiorców decyduzorganizować spotkanie w nowoczesnym cenje się na inwestowanie w stare, trum konferencyjnym nad samym morzem. Jest również idealną lokalizacją dla osób plazabytkowe obiekty. W celach nujących wypad na weekend lub na dłuższy takich nie tylko można wykorzypobyt, dla samotników jak i całej rodziny. stać stare spichlerze ale również Atrakcją może być wizyta w ekskluzywnym zabytki przemysłowe, zaniedbaapartamencie imienia Lecha Wałęsy czy spędzenie miło czasu w jedynym mini browarze ne dworce czy nawet budynki w Gdańsku. Odwiedzający mogą również kokopalniane. rzystać z jednego z najlepszych Med Spa w Polsce. sowano to w Hotelu Gdańsk, który składa Łączenie starego z nowym w architekturze się z dwóch części. Z odrestaurowanej ze budziło zawsze duże kontrowersje. Chodzi staranną dbałością o szczegóły- spichlerza


z połowy XVIII wieku, który oczaruje swoją elegancją i historią najbardziej wymagającego klienta oraz drugiej części marynistycznej- Yachting. Jej nowoczesna aranżacja i atmosfera nawiązuje do tematyki żeglarstwa. Przeszłość łączy się tu z teraźniejszością. Cały hotel odwołuje się do bogatej historii miasta oraz nadmorskiego klimatu. Brovarnia Gdańsk wraz z częścią Hotelu Gdańsk mieszczą się w historycznym spichlerzu zbudowanym w 1690 roku. Kiedyś zwany był „Górą” zaś dziś „Nową Pakownią”. W związku z rewitalizacją starego spichlerza zgodnie z zaleceniami konserwatora hotel nie posiada pewnych wymogów dotyczących obiektów 4****. W części spichlerz nie została zainstalowana winda oraz urządzenia klimatyzujące. Wszystko po to aby zachować wyjątkowy zabytkowy charakter budowli. Dzięki temu miasto Gdańsk zyskało architektoniczną perełkę. Braki te nie przeszkadzają gościom, dowodem mogą być na to same pochwalne komentarze na forach internetowych. Hotel ten może być inspiracją dla osób poszukujących wyzwań przy tworzeniu własnych baz noclegowych czy gastronomicznych. Rewitalizacja starych budynków z przeznaczeniem na hotel może być bardzo opłacalnym przedsięwzięciem, ta strefa działalności deweloperskiej pozostaje jednak niszowym segmentem rynku. Wielu przedsiębiorców decyduje się na inwestowanie w stare, zabytkowe obiekty. W celach takich nie tylko można wykorzystać stare spichlerze ale również zabytki przemysłowe, zaniedbane dworce czy nawet budynki kopalniane. Przed przystąpieniem do remontów warto się zastanowić nad tym co chcemy ocalić, co chcemy odsłonić i jakich elementów użyć aby uzyskać spójną całość. Jeżeli budynek jest ciekawy architektonicznie, trzeba zrobić wszystko, by po niszczącym upływie lat przywrócić mu dawną świetność, opierając się na pierwotnym projekcie. Urządzenie takich budynków, szczególnie połączonych z nowym budownictwem, polega również na zabawie i wyobraźni w łączeniu różnych konwencji.

Zabytek Jakiekolwiek ingerencje w stan techniczny budynku liczącego powyzej 50 lat wymaga decyzji i analizy eksperta, którym jest konserwator zabytków powołany z Urzędu Miasta

społeczeństwie wciąż jest niedostateczna, a to ma bardzo duży wpływ na ich funkcjonowanie. W zależności od preferencji, miejsca takie mają swoich zwolenników ale i również przeciwników.

Hotel Gdańsk nie jest jedynym, w którym postawiono na połączenie rozwiązan klasycznych z nowoczesnymi. Mowa tu o Hotelu Senackim w Krakowie. Hotel zajmuje kamienicę, której piwnice skrywają ciekawą historię, bo zbudowano je w miejscu średniowiecznego podgrodzia - budowli obronnej. Natomiast budynek, który odwiedzający mogą podziwiać dzisiaj pochodzi z przełomu czternastego i piętnastego stulecia, ale nie od razu tak wyglądał, bo przez kolejne wieki dobudowywano piętra, a wzór samej fasady pochodzi dopiero z XIX wieku. Można zaryzykować stwierdzenie, że kamienica została wzniesiona w stylu... eklektycznym. Stiuki i gotyckie sklepienia po przekroczeniu progu powodują, że podróż w czasie dotyczy wielu wieków wstecz. Apartamenty, jak i pokoje w swoim wystroju także łączą elementy nowoczesne ze stylizowanymi na zabytkowe. Gdyby zastosować tylko rozwiązania współczesne, ogólne wrażenie z pobytu nie tylko w tej, ale i w każdej innej kamienicy straciłoby swój urok i podrażniało estetyczne gusta co bardziej wrażliwych gości.

Takie połączenie budynków ma również duży wpływ na promocje danego miejsca. Na stronie internetowej gościnnezabytki. pl, pod patronatem organizacji POT, można znaleźć hotele, miejsca noclegowe, restauracje oraz sale konferencyjne z historycz- Zresztą, Kraków czy Gdańsk to miasta z wielnym rodowodem. W zbiorze tym znalazł się kowiekową tradycją, która zobowiązuje. również Hotel Gdańsk w Gdańsku. Znajomość tych unikalnych miejsc w naszym Agata Szyniszewska

Problemy z adaptacją Firma Hurtostal zamierza zaadaptować jedną z kamienic przy Rynku w Grudziądzu i urządzić w niej działalność hotelarską. Kiedy prace były w pełnym toku, na ich kontynuację nie zgodził się jeden z sąsiadów wobec czego cała inwestycja stanęła pod znakiem zapytania.

W Grudziądzu nie będize hotelu. W kamienicy mieszczącej dawniej dom towarowy, której remont został wstrzymany, zgodnie z planami inwestora firmy Hurtostal powstać miała restauracja, kameralny hotel i stylowe butiki. Nie wiadomo jednak czy i kiedy prace zostaną wznowione ponieważ na kolejny ich etap nie zgodził się jeden z sąsiadów. Jako, że kamienica jest obiektem zabytkowym, zgodę na kolejny etap prac remontowych wydaje wojewódzki konserwator zabytków, a ten uzależnia ją od zgody właścicieli sąsiadujących z kamienicą budynków. - Jestem zdecydowany zrealizować tę inwestycję. Tym bardziej, że ogrom prac został już wykonany. Kiedy będą one kontynuowane? W tym momencie nie potrafię jeszcze powiedzieć - mówi Grzegorz Krasiński, prezes bydgoskiej firmy Hurtostal, właściciela budynku.

17


Wokół hotelu

Bezpieczeństwo rzeczy pozostawionych w hotelu

Sejf w pokoju hotelowym wcale nie musi znajdować się za obrazem wiszącym na ścianie

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy osoby korzystającej z jego usług powstaje z chwilą ich wniesienia. Zapis zrzekający się takiej odpowiedzialności w regulaminie hotelu nie ma pokrycia w przepisach prawa. W bardziej komfortowej sytuacji są hotelowi goście, którzy nie mają możliwości stałego pilnowania swoich rzeczy. Zaostrzona odpowiedzialność hotelarzy za rzeczy wniesione przez gości została oparta na zasadzie ryzyka. Z tego wynika, że jest ona niezależna od winy hotelarza, jak również osób przez niego zatrudnionych. Przyjęto takie rozwiązanie m.in., dlatego że do pokoi hotelowych duży dostęp mają pracownicy. Surowe zasady odpowiedzialności hotelarzy mają na celu zapewnienie klientom bezpieczeństwa i ochrony ich mienia. Próby uchylenia się przez hotel od zaostrzonej odpowiedzialności za rzeczy klientów nie wywierają żadnych skutków prawnych. Jakiekolwiek formy ogłoszeń w recepcji, na podstawie których przedsiębiorstwo hotelowe będzie chciało ograniczyć swoją odpowiedzialność, nie mają dla sądu w przypadku ewentualnej rozprawy żadnego znaczenia. Hotel nie stoi jednak na zupełnie straconej pozycji. Istnieją tzw. sytuacje wyjątkowe, na które właściciel hotelu czy jego pracownik nie ma wpływu.

18

Chodzi o sytuacje, kiedy można stwierdzić wyłączną żeli poszkodowany gość mieszka z innymi osobami, winę poszkodowanego klienta albo osoby, która mu będzie ją stanowić należność w stosunku do jednej towarzyszy lub go odwiedzała. Tak się dzieje np. wte- osoby, czyli cena pokoju zostanie podzielona pomiędy, gdy gość hotelowy pozostawi otwarte okno na dzy liczbę zajmujących go gości. parterze w pokoju hotelowym. Innym przykładem taLimity odszkodowań nie dotyczą przypadku, gdy kich okoliczności jest niezamknięcie drzwi na klucz w utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład chwili wyjścia z pokoju. Także siła wyższa i właściwości przyjął rzeczy na przechowanie albo odmówił ich rzeczy może wyłączać odpowiedzialność hotelarza. przyjęcia na przechowanie, mimo że był do tego zo1. Istnieją limity odszkodowań? Odpowiedzialność bowiązany. Podobnie jest w sytuacji, gdy szkoda wymaterialna honikła z winy umyślnej telarza za szkody lub rażącego niedbalspowodowane stwa jego lub osoby Zaostrzona odpowiedzialność houtratą lub uszkou niego zatrudnionej. telarzy za rzeczy wniesione przez dzeniem rzeczy Utrzymujący zarobkogości została oparta na zasadzie ryzyka. wniesionych przez wo hotel lub podobny Z tego wynika, że jest ona niezależna od gości jest limitozakład jest obowiązany winy hotelarza, jak również osób przez wana. W stosunku przyjąć na przechowado jednego gościa nie pieniądze, papiery niego zatrudnionych. maksymalna odwartościowe i cenne powiedzialność przedmioty, w szczeograniczona jest gólności kosztowności do kwoty równej 100-krotnej cenie wynajęcia poko- i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczju, liczonej za jedną dobę (w praktyce kwota ta może ną. Może odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówmieć zastosowanie w przypadku utraty lub uszkodze- czas, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo jeżeli nia więcej niż jednej rzeczy). Odpowiedzialność za w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo jedną rzecz jest niższa i nie może przekroczyć wysoko- podobnego zakładu mają zbyt dużą wartość lub gdy ści 50-krotnej należności za zakwaterowanie liczonej zajmują zbyt dużo miejsca. za dobę. Podstawa wyliczenia odszkodowania będzie 2. Czy dzierżawca hotelu jest zwolniony z odpowierównież zależeć od ilości osób zajmujących pokój. Je- dzialności? Goście hotelowi poszkodowani wskutek


kradzieży czy też uszkodzenia ich rzeczy mają prawo im przekazane poza budynkiem hotelu, np. na lotniwnosić roszczenia nie tylko wobec właściciela, ale sku lub dworcu kolejowym. także dzierżawcy, czy też leasingobiorcy hotelu. W Tylko klienci mogą domagać się odszkodowania za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do hotelu. Gość hotelowy ma obowiązek nie- Odpowiedzialność hotelarza nie rozciąga się na rzeczy zwłocznie zgłosić hotelarzowi utratę przynoszone przez osoby odwiedzające klientów.

lub uszkodzenie rzeczy. Jeśli będzie z tym zwlekał, wówczas roszczenie o naprawienie szkody wygaśnie.

przepisach jest bowiem mowa nie o właścicielu, lecz o odpowiedzialności osób zarobkowo utrzymujących hotele lub podobne zakłady. Jest to kategoria znacznie szersza i swoim zakresem obejmuje nie tylko właścicieli. Utrzymującym hotel lub podobny zakład może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna. Jeśli więc hotel jest prowadzony przez dzierżawcę, nie może on uchylać się od odpowiedzialności, powołując się na to, że kto inny jest właścicielem. 3. Co z rzeczami osób spoza hotelu? Hotel ponosi zaostrzoną odpowiedzialność jedynie za rzeczy swojego gościa. Taki status posiada osoba korzystająca z jego usług. Zwykle uzyskuje się go po zawarciu umowy już w recepcji, gdy zdecyduje się wynająć pokój. Gośćmi z całą pewnością nie są osoby odwiedzające klientów hotelu, dlatego w razie kradzieży ich rzeczy hotel nie ponosi odpowiedzialności. Statusu gościa hotelu nie posiadają też osoby korzystające z baru, restauracji czy kasyna mieszczącego się na terenie hotelu. Są nimi tylko osoby wynajmujące pokoje. Hotel ponosi też odpowiedzialność za rzeczy powierzone bagażowemu, recepcjoniście czy też innemu członkowi personelu. Dotyczy to również sytuacji, gdy rzeczy zostały

rowaniem w innym miejscu. W takich przypadkach hotel powinien zaoferować klientom odpowiednią bagażownię. Ze względu na bezpieczeństwo najlepiej jest gdy do każdej sztuki bagażu będzie wystawiony kwit bagażowy. 4. Kiedy zgłosić zaginięcie rzeczy? Gość hotelowy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić hotelarzowi utratę lub uszkodzenie rzeczy. Jeśli będzie z tym zwlekał, wówczas roszczenie o naprawienie szkody wygaśnie. Zawiadomienie może być dokonane w jakiejkolwiek formie, także ustnej. Jednak ze względów dowodowych lepiej jest zrobić to na piśmie. Ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa na gościu hotelowym. Zawiadomienie należy skierować do każdej osoby upoważnionej do działania w imieniu hotelu. Nie ulega wątpliwości, że jest nią właściciel. Jeśli jest on niedostępny, skuteczność zawiadomienia będzie tym pewniejsza, im wyższe stanowisko zajmuje osoba odbierająca oświadczenie. Obowiązek zawiadomienia o szkodzie nie dotyczy przypadków, gdy szkoda została wyrządzona przez hotelarza lub gdy rzecz była przyjęta przez niego na przechowanie. Należy pamiętać, że roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu Recepcja służy także jako przechowalnia mienia przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o Wyprowadzający się klient może pozostawić szkodzie, a w każdym razie z upływem roku od swój bagaż w hotelu. Z reguły jest to kwestia kilku, dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z czy też kilkunastu godzin. Bardzo często jest to uza- usług hotelu lub podobnego zakładu. sadnione oczekiwaniem na środek transportu albo załatwieniem formalności związanych z zakwateKrzysztof Bońda REKLAMA

19


Kalendarium

Wirtualne Targi Gastronomiczno-Hotelarskie 24 h/7 dni w tygodniu

W

irtualne Targi e-gastro.com to portal b2b stworzony na potrzeby właścicieli i menedżerów hoteli, restauracji, kawiarni, sieci gastronomicznych, sklepów i firm cateringowych. Ogólnodostępne i zawsze aktualne źródło informacji o produktach i usługach dla gastronomii i hotelarstwa. Funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Portal sprzyja rozwojowi handlu w branży HoReCa i nawiązywaniu współpracy. Daje pełny przegląd rynku, pozwala na optymalny wybór oferty. Dzięki e-gastro.com każdy, nawet najmniejszy przedsiębiorca, ma szansę promować swoje produkty inwestując niewielke nakłady finansowe. Zakres tematyczny: oferta wyposażenia zaplecza kuchennego, baru, kawiarni, cukierni, sal restauracyjnych i wnętrz hotelowych, m.in. urządzenia, meble, drobny sprzęt, naczynia, akcesoria, dekoracje, środki czystości, odzież robocza, a także systemy fiskalne i rezerwacji; produkty: żywność, napoje, alkohole, używki; oferta dla cateringu; prezentacje wydawnictw i portali branżowych; adresy stowarzyszeń i szkół związanych z gastronomią i hotelarstwem. e-Wystawcy mają możliwość wybrania najbardziej odpowiedniej dla swojej firmy formy promocji. Prezentacja oferty w portalu pozwala na szybkie i łatwe dotarcie do docelowej grupy klientów z branży gastronomicznej i hotelarskiej, a tym samym umożliwia pozyskanie nowych zamówień, czy też nawiązanie nowych kontaktów handlowych. Udział w Wirtualnych Targach to także gwarancja całorocznej efektywnej promocji oferty firmy. Użytkownicy portalu mogą w dowolnej chwili zapoznać się z ofertami firm. Przeglądarka branżowa oraz system wyszukiwarek umożliwiają szybkie odnalezienie producentów lub dystrybutorów poszukiwanych produktów i urządzeń. Dla usprawnienia kontaktu z e-Wystawcami, użytkownicy mogą również skorzystać z zamieszczonego pod każdą prezentacją okienka komunikacji i bezpośrednio z portalu wysłać zamówienie lub zapytanie do wybranej firmy. Dostęp do katalogu firm, a także rejestracja są bezpłatne. Zarejestrowani użytkownicy są co miesiąc informowani o nowych ofertach i wydarzeniach, w których bierzemy udział. e-gastro.com

„Piknik nad Odrą” 10 – 11 maja, Szczecin

P

iknik nad Odrą to największa plenerowa impreza w Województwie Zachodniopomorskim promująca m.in. turystykę,rekreację i kuchnię polską. Piknik nad Odrą to, festiwal kuchni i wyrobów Regionalnych, wielkie gotowanie, prezentacje artystyczne, na scenie i poza nią, występy zespołów wokalnych i tanecznych, liczne atrakcje dla dzieci, wesołe miasteczko, gry i zabawy. Imprezą wiodącą jednak podczas „Pikniku nad Odrą” są organizowane od ponad 20 lat Targi Turystyczne Market Tour. Po raz pierwszy Targi Turystyczne MARKET TOUR odbyły się w 1992 roku. Była to tym samym pierwsza regionalna giełda turystyczna w „kapitalistycznej” Polsce i druga po Tour Salonie. Po latach przestoju w tym segmencie rynku turystycznego zdecydowano się wznowić ideę spotkań branżowych w formie giełdy turystycznej. Jak się później okazało, przyjęta wówczas formuła work-shopu, imprezy przeznaczonej wyłącznie dla specjalistów, zyskała uznanie branży i utrzyma się przez kolejnych dziesięć edycji. Początkowo Targi MARKET TOUR odbywały się w międzyzdrojskich hotelach: SLAVIA, następnie AMBER BALTIC i były skierowane tylko do branży turystycznej. Od 1998 roku giełda turystyczna przeniosła się do Szczecina, gdzie przez 5 lat (1998-2002) Market Tour odbywał się w Hotelu Radisson SAS, a następnie przez 2 lata (2003-2004) w halach targowych Międzynarodowych Targów Szczecińskich. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom od 8 lat Market Tour jest częścią jednej z większych imprez turystycznych w Polsce„Pikniku nad Odrą”. Zmiana charakteru imprezy, otwarcie i wyjście z „zamkniętych, sztampowych” hal sprawia iż Targi Turystyczne Market Tour wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wystawców jak i odwiedzających, których liczba corocznie sięga do 60000. pikniknadodra.pl

20


Ekologia i tradycja 4 – 6 kwietnia, Warszawa

E

kologia i tradycja – to hasła, wokół których skupiać się będzie III edycja Targów Regionalia organizowanych w Centrum MT Polska. Podczas imprezy lokalni producenci zaprezentują szeroki wybór organicznej żywności i produktów wytwarzanych na bazie receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Wydarzenie bardzo dobrze wpisuje się w popularny trend slow food promujący dbałość o zdrowie i środowisko. Na stoiskach nie zabraknie też wyrobów rzemieślniczych, rękodzieła czy mody inspirowanej folklorem. Dzięki rozszerzonej formule i połączeniu z największą tego typu imprezą konsumencką w Polsce, XIX edycją Targów Turystyki i Wypoczynku Lato oraz II edycją Targów Agroturystyka 2014, wystawcy będą mogli dotrzeć nie tylko do szerokiej rzeszy klientów indywidualnych, ale również do przedstawicieli wielu sieci handlowych, supermarketów, sklepów ze zdrową żywnością, restauracji, hurtowni, szkół, mediów, oraz wszystkich zainteresowanych eko-stylem życia. Na targach będzie można znaleźć: produkty z list tradycyjnych i regionalnych, żywność ekologiczną i organiczną, produkty ekologiczne, miody, wyroby mleczarskie, wina i browary regionalne, modę inspirowaną folklorem, pokazy twórców ludowych, technik wytwórczych, kosmetyki naturalne, wyroby rzemieślnicze i wiele innych. regionalia.com.pl

WorldHotel 25 – 28 luty, Brno

T

argi WorldHotel są jedynym wydarzeniem skierowanym wyłącznie do osób związanych bezpośrednio z sektorem hotelarskim. To prestiżowe, biznesowe spotkanie, podczas którego prezentowane są produkty i usługi oraz najnowsze rozwiązania przeznaczone dla obiektów noclegowych o różnym standardzie. Targi WorldHotel stwarzają możliwość zaprezentowania oferty szerokiemu gronu branżowych klientów. Podczas trzech dni wydarzenia wystawcy mają okazję nawiązywać nowe kontakty handlowe, prezentować nowości oraz bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. W programie targów znajduje się wiele szkoleń, warsztatów, konferencji i innych spotkań, dzięki którym można nie tylko zdobyć cenną wiedzę, ale również podnieść kwalifikacje zawodowe. Odbiorcy Targów WorldHotel to ściśle dobrana grupa zwiedzających decydujących o zakupie lub mających wpływ na podejmowanie takich decyzji, m.in.: Właściciele i kadra zarządzająca hoteli, moteli, kwater prywatnych, ośrodków wypoczynkowych, wellness & spa i szkoleniowych, projektanci i dekoratorzy wnętrz, inwestorzy, firmy wykonawcze, stowarzyszenia i organizacje branżowe. worldhotel.pl

21


Menu 70 - 85

Dolnośląskie / Lower Silesia / Niederschlesien / Нижняя Силезия

60 - 62

Kujawsko-Pomorskie / Kujawian-Pommern / Kujawian-Pommern / Куявско-Поморско

90 - 92

Lubelskie / Lublin / Lublinе / Люблинское

52 - 56

Lubuskie / Lebus / Lubusz / Люблинское

86 - 88

Łódzkie / Lodsch / Lodzkie / Лодзинское

114 - 127

Mazowieckie / Masowien / Masovia / Мазовецкое

94 - 95

Opolskie / Oppeln / Oppeln / Опольское

46 - 50 32 - 39

Pomorskie / Pommern / Pomerania

102 - 107

64-68

58-59 86-88

90-92

70-85 96-101

114-127

Świętokrzyskie / Heiligkreuz / Heiligkreuz / Свентокшиское

58 - 59

Wielkopolskie / Großpolen / Greater Poland / Великопольское

24 - 31

Zachodniopomorskie / Westpommern / West Pomerania / Западно-Поморское

-liczba gwiazdek / star rating / sterne / звезда

-SPA & Wellnes

- ilość pokoi / number of rooms

- sala konferencyjna / conference room

anzahl der zimmer / количество комнат

sitzungssaal / совета директоров

- odległość od lotniska / distance from the airport

P

108-113

- parking / parking / parkplätze / парковка

entfernung vom flughafen / pасстояние от аэропорта

- palenie tytoniu dozwolone / smoking allowed / rauchen

- restauracja / restaurant / restaurant / ресторан

erlaubt / не курить

- bar / бар

- możliwość pobytu ze zwierzętami / animals allowed /

- basen / pool / pool / бассейн

tiere ermöglichen / возможно проживание с животными

- rekreacja / erholung / recreation / отдых

Emil Baran – pomysłodawca i zarządzający projektem Angelika Wołoszańska – kierownik biura i sekretarz Michał Ratajczak – redaktor prowadzący Wioletta Kozłowska – kierownik działu sprzedaży Adrian Kaźmierczak – główny grafik Redakcja: Komuny Paryskiej 90 50-452 Wrocław

22

102-107

Śląskie / Schlesien / Silesia / Силезское

Warmińsko-Mazurskie / Ermland-Masuren / Warmia-Masuria / Варминско-Мазурское

8km

52-56

94-95

40 - 47

30

46-50

60-62

Podkarpackie / Karpatenvorland / Subcarpathia / Подкарпатское Podlaskie / Podlachien / Podlasie / Подляское

96 - 101

40-47

24-31

Małopolskie / Kleinpolen / Lesser Poland / Малопольское

64 - 68

108 - 113

32-39

emil.baran@majorclass.pl ewa.tomaszewska@majorclass.pl michal.ratajczak@majorclass.pl wioletta.kozlowska@majorclass.pl adrian.kazmierczak@majorclass.pl


23


Zachodniopomorskie 1. Ikar Plaza 2. Akces 3. Diament 4. Sandra 5. Marena 6. Radisson Blu 7. Interferie

25 26 27 28 29 30 31

1 Świnoujście 7

Port lotniczy Szczecin - Goleniów im.NSZZ „Solidarność” ul. Glewice 1a 72-100 Goleniów

Zachodnia i środkowa część polskiego wybrzeża zaskakuje różnorodnością krajobrazu. Poza Bałtykiem i piaszczystymi plażami występują tu liczne polodowcowe jeziora, wyspy, małe kurorty wypoczynkowe, jak i dominujący nad regionem Szczecin – miasto portowe z Zamkiem Książąt Pomorskich i Wałami Chrobrego. Największym powodzeniem, ze względu na walory uzdrowiskowe i wypoczynkowe, cieszą się Międzyzdroje, Świnoujście oraz Kołobrzeg. Miejscowości położone w głębi lądu przyciągają za to specyficzną architekturą zachowaną od czasu opuszczenia tych ziem przez ludność niemiecką. Odnajdą się tu miłośnicy zamków, gotyckich kościołów i kolei wąskotorowej. Aż 35% obszaru zajmują lasy. Część z nich wchodzi w skład Wolińskiego Parku Narodowego, gdzie występują m.in. wysokie, łagodnie nachylone klify.

24

5

2

4

3

Kołobrzeg

6 Goleniów Szczecin

Western and central part of the Polish coast is surprising with diversity of landscapes. Apart from the Baltic and its sandy beaches, numerous glacial lakes, islands, small holiday resorts are also found here. The city of Szczecin is a port and capital of the region, where are the Pomeranian Dukes Castle and Chrobry Ramparts. The most popular holiday and wellness resorts are Miedzyzdroje, Świnoujście and Kołobrzeg. The hinterland towns and villages are attractive due to historic architecture preserved since German people left this land. Castles, gothic churches and narrow-gauge railway lovers will have here really busy time. 35 per cent of this area is covered by forests. Some of them are part of the Wolin National Park where the high, gently sloped cliffs are found.

Die West- und Mittelteil polnischer Küste überrascht mit der Landschaftsvielfalt. Außer der Ostsee und des Sandstrandes gibt es hier zahlreiche postglaziale Seen, Inseln, kleine Erholungskurorte sowie die Hafenstadt Szczecin mit dem Schloss der Herzöge von Pommern und der Hakenterrasse, die diese Region beherrscht. Wegen der Kur- und Erholungsvorteile erfreuen Międzyzdroje, Świnoujście und Kołobrzeg größter Beliebtheit. Die in der Landestiefe gelegenen Orte locken durch typische Architektur an, die sich seit dem Verlassen der Gebiete durch deutsche Bevölkerung erhalten wurde. Sie sind idealer Platz für Liebhaber der Schlösser, gotischen Kirchen und Schmalspurbahn. Zu 35% des Gebietes bedecken Wälder, aus denen ein Teil mit hohen, leicht vorgebeugten Kliffen zum Woliński-Nationalpark gehört.

Западная и центральная часть польского побережья удивляет разнообразием ландшафтов. Кроме Балтийского моря и песочных пляжей здесь находятся многочисленные ледниковые озера, острова, маленькие курортные зоны, как и доминирующий во всем регионе Щецин - портовый город с замком Поморских Герцогов и Валом Храброго. Благодаря санаториям и зонам отдыха большую популярность имеют Мендзыздрое, Свиноуйсьце и Колобжег. Местности, расположенные в отдаленности от моря притягивает своей специфической архитектурой, сохраненной со времен заселения этих земель немцами. Здесь понравится любителям замков, готических костелов и узкоколейной железной дороги. 35% поверхности покрыты лесами. Часть из которых входит в состав Волнистого национального парка , где появляются высокие пологие скалы.


Wschodnia 35 78-100 Kołobrzeg

+48 94 713 60 22 – 24 rezerwacja@ikar-plaza.pl

www.ikar-plaza.pl

260 90 km

P

Tylko 100 metrów od pięknej, piaszczystej plaży w bardzo spokojnej części Kołobrzegu – na uboczu – w otoczeniu urokliwych ogrodów i strumyków Ikar Plaza zaprasza na niezapomniane wczasy nad morzem, wakacje rodzinne, weekendowe wypady we dwoje lub spotkania biznesowe. Naszym gościom dajemy do wyboru 250 pokoi, 9 apartamentów, dwie restauracje, centrum zdrowia, Wellness&SPA, klub nocny, salę fitness oraz kompleks basenów. Centrum konferencyjne to 4 sale. Wszystkie wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny (projektor, ekran, w większych salach również nagłośnienie), flipcharty oraz stały dostęp do bezprzewodowego Internetu. Organizujemy uroczyste kolacje oraz ekskluzywne bale (do 250 osób), wieczory tematyczne (filmowe i muzyczne), a także integracyjne zabawy w terenie.

Only 100 metres from a beautiful, sandy beach in a quiet district of Kołobrzeg, off the high street, surrounded by charming gardens and streams. Ikar Plaza invites you for a memorable holidays at the seaside, weekend trips with friends, family stays, or business meetings. A selection of 250 rooms, 9 suites, two restaurants, a health centre, Wellness&SPA, a night club, gym and swimming pool complex. The Conference Centre consists of 4 rooms. All of them equipped with modern multimedia devices (projector, screen, sound system in larger rooms), flipcharts and wireless Internet access. We are specialized in organisation of formal dinners, exclusive balls (for up to 250 people), themed nights (movies and music), as well as teambuilding field games.

Nur 100 Meter vom schönen Sandstrand, in sehr ruhiger Teil Kołobrzegs – abgelegen – umgeben von wunderbaren Gärten und Bächlein lädt Ikar Plaza zu einem unvergesslichen Urlaub an der Ostsee, Familienferien, einem Wochenendausflug zu zweit sowie Geschäftstreffen ein. Unseren Gästen stehen 250 Zimmer, 9 Appartements, 2 Restaurants, Gesundheitszentrum, Wellness&SPA, Nachtklub, Fitnessraum sowie Schwimmbadkomplex zur Verfügung. Zum Konferenzzentrum gehören 4 Räume. Alle sind in ein modernes multimediales Gerät (Projektor, Leinwand, auch Beschallung in den größten Räumen), Flipchart und festen Zugang zum kabellosen Internet ausgestattet. Wir organisieren festliche Abendessen und exklusive Bälle (bis zu 250 Personen), Film- und Musikthemenabende sowie Integrationsspiele auf dem Gelände.

Всего в 100 метрах от прекрасного песчаного пляжа, в тихой части Колобжега, в окружении красивых садов и ручьев Ikar Plaza приглашает Вас на незабываемый отдых на берегу моря, семейные праздники, выходные с друзьями или деловые встречи. Мы предлагаем нашим Гостям 250 номеров, 9 люксов, два ресторана, оздоровительный центр, Wellness&SPA, ночной клуб, фитнесзал и комплекс бассейнов. Конференц-центр составляют 4 зала. Каждый из которых оснащен современным мультимедийным оборудованием (проектор, экран, в больших помещениях также есть усиление звука), флипчарты и постоянный доступ к беспроводному интернету. Мы организуем праздничные ужины и эксклюзивные встречи (для 250 человек), тематические (в стиле фильмов или музыкальных произведений), а также интеграционные встречи на свежем воздухе.

25


+48 /94/ 358 54 81 recepcja@puh-akces.pl

Piastowska 5 78-131 Dźwirzyno

www.ow-akces.pl

98 90 km

P

Akces Medical Spa w Dźwirzynie k/Kołobrzegu to zaledwie kilka chwil od plaży i szumu fal. Magiczna okolica jest tylko częścią naszej oferty. Zapewniamy doskonałe warunki do relaksu i odpoczynku po długim spacerze nad morzem. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy wygodne i komfortowe pokoje z łazienkami, bezpłatną sieć oraz wszystkie udogodnienia, dzięki którym w naszym Ośrodku poczujecie się Państwo jak w domu. Na terenie Akces Medical Spa znajduje się kawiarnia, sala kominkowa i sala fitness, bilard, solarium, gabinet kosmetyczny i fryzjerski, kiosk z biżuterią oraz kort tenisowy, boisko do koszykówki i siatkówki . W ramach pobytu oferujemy korzystanie ze strefy relaksu: basenu, sauny i jacuzzi.

26

Akces Medical Spa in Dźwirzyno (near Kołobrzeg) is located only a few-minute walk from beach and sea. The magical area is only part of our offer. We provide excellent venue to relax and rest after a long walk by the sea. Comfortable rooms with bathrooms, free internet access and all the conveniences will make you feel at home. Our facilities include: Café, fireplace room, fitness gym, pool (the cue game), tanning beds, beauty shop and hairdresser, jewellery shop, tennis , basketball and volleyball courts. During the stay we offer the use of relaxation area: swimming pool, sauna and Jacuzzi.

Akces Medical Spa in Dźwirzyn liegt neben Kołobrzeg, nur einige Schritte vom Strand und Wellenrauschen. Zaubergegend ist es nur ein Teil unseres Angebots. Nach einem langen Spaziergang am Meer versichern wir Ihnen günstige Bedingungen sich zu erholen und entspannen. Zu Ihrer Verfügung stehen bequeme und komfortable Zimmer mit Bad, Wi-Fi-Interentzugang sowie alle Annehmlichkeit, dank denen Sie sich in unserem Hotel heimisch fühlen werden. Auf dem Hotelgebiet befindet sich Café, Kemenate und Fitnessraum, Billard, Sonnenstudio, Schönheits- und Friseursalon, Boutique mit Kosmetik und Schmuck und Tennisplatz, Spielplätze für Volleyball und Basketball. Im Rahmen des Aufenthalts bieten wir Ihnen an, Wellnessbereich zu benutzen, dabei Schwimmbad, Sauna und Jacuzzi.

Находится в нескольких шагах от пляжа и шума волн. Это волшебное местоположение является только частью нашего предложения. Мы гарантируем идеальные условия для отдыха во время прогулки по морскому берегу. Для гостей мы предоставляем удобные и комфортные номера с ванной комнатой, бесплатным интернетом, и другими удобствами, благодаря которым в нашем объекте вы почувствуете себя как дома. На территории находится кафе, фитнес зал, комин, бильярд, солярий, косметический кабинет, парикмахерская, магазин с бижутерией и теннисный корт, площадка для баскетбола и волейбола. Во время отдыха сыны предлагаем нашим гостям посещение зоны отдыха: бассейн, сауна, джакузи.


Borkowska 6 78-132 Grzybowo k. Kołobrzegu

+ 48 94 355 36 04 recepcja@diamentspa.pl

www.diamentspa.pl

55 116 km

P

Hotel Diament SPA położony jest w miejscowości Grzybowo, w niewielkiej odległości od kurortu nadmorskiego – Kołobrzeg. Obiekt znajduje się nad morzem w spokojnej dzielnicy. Do dyspozycji Gości oddajemy kompleksowo wyposażone pokoje w bardzo korzystnej cenie. Dumą obiektu jest strefa SPA i specjalne pakiety zdrowotne. To doskonała propozycja dla Par, które pragną spędzić romantyczny weekend, jak też dla firm, organizujących tu konferencje. W naszym hotelu przygotowaliśmy również wyjątkową ofertę dla osób, pragnących poprawić swój stan zdrowia i zgubić zbędne kilogramy. Podczas wczasów odchudzających oraz zdrowotnych zapewniamy regularne oraz zdrowe posiłki. Uzupełnieniem oferty jest możliwość korzystania z zabiegów upiększających w strefie SPA oraz basenu na terenie hotelu.

Diament Hotel & SPA is located in Grzybowo, close to the seaside resort city of Kołobrzeg. It is situated by the sea in a quiet neighbourhood. We offer fully quipped rooms at favourable price. The flag ship of the facility is the SPA zone and special health treatment packages. This is an excellent offer for couples, who want to have a romantic weekend, as well as companies organizing conferences. There is also a special offer for those wishing to improve their health and lose weight. During the ‘weight loss’ or ‘healing’ holidays, we provide regular-time and dietetic meals. The beauty treatments in SPA zone and hotels swimming pool complements our offer.

Das in Grzybowo in der Nähe des Seebades – Kołobrzeg – gelegene Hotel Diament SPA befindet sich an der Ostsee in ruhiger Stadtteil. Den Gästen sind umfassend ausgestattete Zimmer zu sehr günstigen Preisen verfügbar. Stolz des Objekts sind SPA-Bereich und spezielle Gesundheitspakete, also ein ausgezeichnetes Angebot für Paare, die sich romantisches Wochenende verbringen wünschen, sowie für Unternehmen, die Tagungen veranstalten wollen. Im Hotel haben wir besonderes Angebot für Leute, die seinen Gesundheitszustand verbessern und an Gewicht abnehmen wollen. Während Abnehm- und Gesundheitsurlaubs garantieren wir Ihnen gesunde Ernährung und regelmäßige Mahlzeiten. Unser Angebot ergänzen Möglichkeit Beauty-Behandlungen im SPA-Bereich zu genießen und Schwimmbad auf dem Hotelgebiet zu nutzen.

Гостиница Diament SPA расположенна в Гжибово, в нескольких минутах ходьбы от морского курорта - Колобжег. Гостиница находится на берегу моря в тихом районе. Нашим гостям мы предлагаем полностью оборудованные номера по очень выгодным ценам. Гордостью гостиницы является SPA зона и специальные оздоровительные пакеты услуг. Это отличный вариант для пар, которые хотят провести романтический уик-энд, а также для компаний, организующих конференц встречи. В нашей гостинице мы также подготовили эксклюзивное предложение для желающих поправить свое здоровье и потерять пару лишних килограмм. Во время оздоровительного отдыха и во время процедур похудания мы предлагаем регулярную и здоровую пищу. Дополнением к предложению является возможность использовать косметические процедуры в спа-центре и бассейн на территории гостиницы.

27


Wojska Polskiego 3 72-351 Pogorzelica

91 387 86 62 sandra@home.pl

www.sandraspa.pl 450 90 km

P

Dwa miejsca – dwa oblicza – jedna Sandra! Tutaj zawsze jest dobra pogoda! Nieważne czy nad morzem /Pogorzelica/, czy w górach /Karpacz/, u nas nieustannie świeci słońce. Potrzebujesz odprężenia, relaksu i dobrej zabawy? A może pragniesz wyciszyć się i profesjonalnie zadbać o swoje zdrowie? U nas zawsze znajdziesz coś dla siebie! Kompleks SANDRA SPA w Pogorzelicy to idealne miejsce zarówno na pobyt szkoleniowy, konferencyjny, integracyjny, jak i rodzinny, wypoczynkowy czy regenerujący. Łączymy tradycję z nowoczesnością. Do Państwa dyspozycji pozostawiamy m.in. komfortowe i przestronne pokoje wyposażone w TV, lodówki, telefon, mini barek, powierzchnie konferencyjne i biurowe, strefy wypoczynkowe, centrum rehabilitacji, strefę Wellness&Spa, kompleks 5 basenów i ogrody botaniczne z alejkami spacerowymi.

28

Two places – two faces – one Sandra! We always have good weather. Both by the sea (Pogorzelica) and in the mountains (Karpacz) the sun is always shining. If you want to ease your tension, relax or just have some fun? Maybe you want to calm down and have taken care of your health? Here we have got what you want! The Sandra SPA in Pogorzelica is the ideal place to stay with family, for training, integration, recreation and regeneration. Our rooms are equipped with TV sets, fridges, telephones, cocktail cabinet, office and conference facilities, recreation areas, rehabilitation centre, wellness and SPA, a complex of five pools and botanical gardens with walking paths.

Zwei Orte – zwei Landschaften – eine Sandra! Hier gibt es immer schönes Wetter! Es ist nicht wichtig, ob es an der Ostsee /Pogorzelica/ oder im Gebirge /Karpacz/ ist, die Sonne scheint ständig bei uns. Brauchen Sie Entspannung, Erholung, viel Spaß? Wollen Sie wieder zur Ruhe kommen, professionell für Ihre Gesundheit sorgen? Bei uns finden Sie immer etwas für sich! SANDRA SPA in Pogorzelica ist ein idealer Ort für Schulungs-, Konferenz-, Mitarbeiteraufenthalt, sowie für Familien-, Erholungs- und Erneuerungsaufenthalt. Wir verbinden Tradition mit Modernität. Zu Ihrer Verfügung stehen u.a. komfortable geräumige Zimmer ausgestattet mit TV, Kühlschränke, Telefon, Minibar, Konferenz- und Büroflächen, Erholungsbereich, Erneuerungszentrum, Wellness&Spa, 5 Schwimmbecken und Botanischer Gärten mit Spazierwegen.

Два места - два обличия –одна Сандра! Здесь всегда хорошая погода! Не имеет значения море это / Погожелица/, или горы /Карпач/, у нас постоянно светит солнце. Вам необходимо спокойствие, релаксация а при этом хорошее веселье? А может Вы хотите успокоиться и на профессиональном уровне позаботиться о своем здоровье? У нас Вы всегда найдете что – то именно для себя. Kompleks SANDRA SPA w Погожелице это идеальное место как для обучения, конференций, деловых встреч так и для семейного отдыха. Мы сочитаем в себе традиции и современность. Для Вас мы предоставляем комфотрные и просторные номера оснащенные телевизором, холодильником, телефоном, мини баром, конференц залы, места для отдыха, реабилитационный центр, зона Wellness&Spa, комплек 5 бассейнов и ботанических садов с дорожками для прогулок.


Turystyczna 1 72-415 Międzywodzie

+48 91 381 38 93 recepcja@marenaspa.pl

www.marenaspa.pl

80 65 km

P

Marena Wellness & Spa w Międzywodziu powstała z myślą o wymarzonym wypoczynku dla każdego. Szeroka, piaszczysta plaża i bezkres Bałtyku, i to w odległości niespełna 150 m. Pachnący i soczyście zielony las sosnowy tuż za oknem pokoju to uroki, których doświadczysz. Przygotowaliśmy komfortowe pokoje i apartamenty w różnych standardach wyposażenia i aranżacji. W Marena Wellness & Spa każdy bawi się świetnie. Podczas, gdy Ty korzystasz z relaksujących rytuałów w MareSpa lub odprężasz się w jacuzzi, Twoja pociecha podróżuje po krainie zabaw w Kąciku Urwisa. Organizujemy konferencje, szkolenia, pobyty integracyjne i motywacyjne, imprezy firmowe i okolicznościowe w doskonale wyposażonych salach konferencyjnych, ze świetną infrastrukturą oraz fachowym personelem.

Marena Wellness & Spa in Miedzywodzie was created with a view for everyone’s perfect holidays. A wide, sandy beach and boundlessness of the Baltic Sea. All these in the distance of 150 metres from the hotel. Fragrant and lush green pine forest right outside the window. We have prepared comfortable rooms and suites in various standards of equipment and décor. In the Marena Wellness & Spa everyone is having fun. While you are involved in relaxation rituals in MareSpa or having rest in Jacuzzi, your child travels through the play-land in the Kids’ Corner. We organize conferences, training, team-building stays, corporate evets and occasional parties in greatly-equipped conference rooms with perfect infrastructure and professional staff.

Marena Wellness & Spa in Miedzywodzie entstand, um eine Traumerholung für jeder zu schaffen. Breiter, sandiger Strand, die Unendlichkeit der Ostsee ca. 150 m vom Hotel entfernt. Gleich hinter dem Fenster genießen Sie einen riechenden und saftig grünen Kiefernwald. Im Angebot gibt es komfortabel ausgestattete Zimmer und Appartements mit verschiedenen Standards- und Innenausstattungen. Im Marena amüsiert sich jeder prächtig. Während Sie sich im MareSpa erholen oder im Jacuzzi entspannen, beschäftigen Ihre Kleinsten mit dem Spiel in der Kinderspielecke. Wir veranstalten Konferenzen, Schulungen, Mitarbeiter- und Motivationsaufenthalte, Firmen- und Gelegenheitsveranstaltungen in ausgezeichnet ausgestatteten Konferenzräumen mit einer hervorragenden Infrastruktur und einem kompetenten Personal.

Marena Wellness & Spa в Мендзыводзю, была создана с мыслью о идеальном отдыхе для каждого. Широкий, песчаный пляж и необъятность Балтийского моря, все это в отдаленности только 150 м. Пахнущий и интесивно зеленый сосновый лес прямо за окном это красота, которую Вы можете увидеть. Для Вас мы подготовили номера и апартаменты разных стандартов оборудования. В Marena Wellness & Spa каждый отлично проведет время. В то время как Вы пользуетесь услугами успокаивающих ритуалов в MareSpa, или отдыхаете в джакузи, ваши дети путешествуют по стране чудес в Концике Урвиса. Мы занимаемя организацией конференций, интеграций, корпоративных мероприятий в оборудованный конференц-залах, с отличной инфраструктурой и опытным персоналом.

29


+48 91 359 50 11 reservations.szczecin@radissonblu.com

Plac Rodla 10 70-419 Szczecin

www.radisson.com/hotel-szczecin

369 30 km

P

Hotel Radisson Blu położony jest w kulturalnym i biznesowym centrum Szczecina. Obiekt jest częścią kompleksu biurowego Pazim, w którym znajduje się największe na Pomorzu Zachodnim centrum odnowy biologicznej i rehabilitacji BALTICA Wellness & Spa, a także popularna dyskoteka Baila Club Disco & Pub oraz kawiarnia Café 22 z panoramicznym widokiem na miasto. Hotel znajduje się w centrum miasta w pobliżu wszystkich ważnych atrakcji miasta. 369 pokoi i apartamentów razem z nowoczesnym centrum konferencyjno-bankietowym łączy w sobie funkcjonalność i komfort. Klub Fitness World oferuje basen kryty, saunę, siłownię, pokój relaksacyjny, zabiegi masażu oraz zajęcia aerobiku.

30

Radisson Blu hotel is located in the cultural and business centre of Szczecin. The object is part of an office complex Pazim, where is also the largest wellness and physical rehabilitation centre BALTICA Wellness & Spa, the Balia Club Disco & Pub and Café 22 with panoramic view of the city of Szczecin. The hotel is situated close to all major sights of the city. 369 bedrooms and suites with a modern conference and banquet centre joins together functionality and comfort. The Fitness World club offers a pool, a sauna, a gym, a relax room, massage treatments and aerobic exercises.

Das Hotel Radisson Blu liegt im Business- und Kulturzentrum der Stadt. Es ist ein Teil vom Bürokomplex PAZIM, das aus dem größten Wellness- und Rehabilitationszentrum BALTICA Wellness & SPA, der populären Diskothek Baila Club Disco & Pub und der Café 22 mit einem Rundblick auf die Stadt besteht. Das Hotel befindet sich im Stadtzentrum in der Nähe aller wichtigen Stadtattraktionen. Es verfügt über 369 Zimmer und Appartements und vereint Funktionalität und Komfort mit einem modernen Konferenz-und Bankettcenter in sich. Der Fitnessclub World bietet Schwimmbad, Sauna, Fitnessraum, Entspannungsraum, Massagebehandlungen und Aerobic an.

Гостиница Radisson Blu расположенна в деловом и в культурном центре Щетина. Оюъект является частью офисного комплекса Pazim, в котором находятся самый большой на Заподном Побережье ценрт реабилитации и восстановления BALTICA Wellness & Spa, а также популярная дискотека Baila Club Disco & Pub, Café 22 с понарамным видом на город. Гостиница находится в центре города вблизи важных достпримечательностей. 369 номеров и апараментов, современный конференц-центр соединяют в себе функциональность и комфорт. Фитнес клуб World предлагает крытый бассейе, сауну, спорт зал, комнату отдыха, процедуры масажа и заняти аэробикой.


Uzdrowiskowa 15 72-600 Świnoujście

+48 91 381 25 00 inmedicalspa@inmedicalspa.pl

www.inmedicalspa.pl

308 105 km

P

Interferie Medical SPA w Świnoujściu to nowoczesny wielofunkcyjny obiekt, znajdujący się w uzdrowiskowej części miasta, tuż przy najpiękniejszej i najszerszej polskiej plaży. Hotel w swojej ofercie posiada 308 komfortowych pokoi, sale konferencyjne, bogate centrum rekreacyjne, bazę zabiegową oraz rozbudowaną część SPA&Wellness z ekskluzywnymi gabinetami - Farmą Urody. Goście mogą korzystać m.in. z najwyższej klasy kręgielni, podwodnego hydromasażu, jacuzzi, rozbudowanego kompleksu saun i łaźni oraz trzech sal o łącznej powierzchni 228 m2, w których prowadzone są ćwiczenia gimnastyczne i fitness. Hotel Interferie Medical SPA otrzymał tytuł HOTEL ROKU 2013 w plebiscycie organizowanym przez HRS Poland, tygodnik Newsweek, miesięcznik Forbes oraz telewizję Polsat.

Interferie Medical SPA in Świnoujście is a modern multi-purpose facility located in the Spa part of the town, next to the most beautiful and widest Polish beach. The hotel offers accommodation in 308 comfortable rooms, conference rooms, extensive leisure centre, treatment facilities including well developed SPA&Wellness zone with exclusive treatment rooms – the Beauty Farm. Guests may enjoy, among the others, the highest class bowling centre, underwater hydro-massage, Jacuzzi, a large complex of saunas and baths, and three fitness and gymnastic rooms (total area of 228 square metres). Interferie Medical SPA Hotel was awarded with the title Hotel of the Year 2013 in a plebiscite organized by HRS Poland, Newsweek, Forbes magazine and Polsat television. Also worth mentioning is the award of ‘the Best Femi SPA of 2014’.

Interferie Medical SPA in Świnoujście ist ein modernes multifunktionales Hotel, das sich im Kurstadtteil nächst schönstem und breitestem polnischem Strand befindet. Das Hotel verfügt über 308 komfortable Zimmer, Konferenzräume, reiches Erholungszentrum, Behandlungsbasis sowie ausgebauten SPA- und Wellnessbereich mit exklusiven Räumen - Beauty-Farm. Den Gästen stehen v.a. Bowlingbahn von erster Güte, Unterwasserhydromassage, Jacuzzi, ausgebauten SPA- und Badbereich sowie 3 Räume mit Gesamtfläche von 228m2, in denen Turnübungen und Fitness stattfinden, zur Verfügung. Das Hotel bekam Titel „Hotel des Jahres 2013“ und „das beste Femi SPA für Frauen des Jahres 2014“ in einer Umfrage, die von HRS Poland, Wochenzeitschrift Newsweek, Monatszeitschrift Forbes und POLSAT Fernsehen organisiert wurde.

Interferie Medical SPA в Свиноуйсте это современный многофункциональный объект, размещенный в курортной части города, вблизи самого красивого и широкого польского пляжа. Гостиница предлагает 308 комфортных номеров, конференц-залы, развлекательный центр, процедурный салон, и SPA&Wellness с эксклюзивными кабинтами – Салоном Красоты. Для гостей предоставлен боулинг, подводный гидромассаж, джакузи, комплекс саун и бань, а также 3 зала поверхностью 228 м2, в которых проводятся гимнастические занятия и фитнес. Гостиница Interferie Medical SPA получила награду Гостиница Года 2013б в конкурсе организованном HRS Poland, еженедельник Newsweek, Forbes и телевидиние Forbes и титул лучшего Femi SPA для женщин в 2014 году.

31


Pomorskie 33 34 35 36 37 38 39

1. Grand Lubicz 2. Dom Zdrojowy 3. Primavera 4. Interferie 5. Dal Hotel 6. Qubus Hotel 7. Radisson Blu

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy ul. Juliusza Słowackiego 200 80 - 298 Gdańsk

Walory turystyczne województwa pomorskiego koncentrują się przede wszystkim wokół Zatoki Gdańskiej ze sztandarowymi punktami, jak Krynica Morska, Półwysep Helski i Władysławowo. Idealnym zestawieniem historii, rozrywki i wypoczynku jest Trójmiasto, czyli hanzeatycki Gdańsk, uzdrowiskowy Sopot i nowoczesne miasto portowe Gdynia. Z jednej strony plaża, porty i mola, a z drugiej Trójmiejski Park Krajobrazowy położony na wzgórzach morenowych. Znajdujące się w głębi lądu Kaszuby stanowią unikatowe połączenie lokalnego folkloru, specyficznej mowy i nieskazitelnej przyrody zwanej potocznie kaszubską Szwajcarią. Wiele pomorskich szlaków wiedzie pomiędzy zamkami krzyżackimi (Malbork, Gniew, Kwidzyn, Bytów), jak i morskimi latarniami, z których najwyższa stoi w gdańskim Porcie Północnym i liczy 61 metrów.

32

Tourist values of Pomorskie province mainly concentrate around the Gdańsk Gulf with flagships as Krynica Morska, Hel Peninsula and Władysławowo town. The perfect fusion of history, entertainment and leisure is the Trójmiasto: Hanseatic Gdańsk, Sopot Spa and the modern city of Gdynia. Beach, harbours and piers, and on the other side the Trójmiasto Landscape Park, located on the moraine hills. In the hinterland the Kaszuby land is unique combination of local folklore, dialect and primeval fauna is known under the name of ‘Switzerland of Kaszuby’. A few of the routes leads passes between the castles of Teutonic Order (Malbork, Gniew, Kwidzyn, Bytów) and lighthouses. The highest stands in the Gdańsk Northern Port and has 61 metres in high.

3 2

1 Ustka

4 Gdańsk

5

Touristische Vorteile Pommerns konzentrieren sich vor allem um die Danziger Bucht mit wichtigsten Hauptattraktionen wie Krynica Morska, Półwysep Helski und Władysławowo. Der Dreistädteverbund ist ideale Verbindung der Geschichte, Unterhaltung und Erholung, also Hanse-Gdańsk, Kur- Sopot und moderne Hafenstadt Gdynia. Einerseits der Strand, Häfen und Molen, andererseits Dreistädtenaturpark, der auf Moränenhügel liegt. Tief in dem Land befindet sich die Kaschubei, die einzigartige Verbindung lokaler Folklore, spezifischer Sprache und vollkommener Natur, die umgangssprachlich die kaschubische Schweiz genannt wird. Viele kaschubische Wege führen zwischen Ordensburgen (Malbork, Gniew, Kwidzyn, Bytów) sowie Leuchttürme, aus denen sich die höchste im Nordport Gdańsk befindet und 61 Meter zählt.

6

7

Туристические достопримечательности концентрируются прежде всего вокруг Гданьского залива, на таких точках как Морская Крыница, Недбский Полуостров и Владисловово. Идеальным совмещением истории, развлечения и отдыха является Труймясто. По одной стороне пляж, порт, а по другой Труймейский Парк, расположенный на возвышенностях. Располагающийся внутри воеводства Кашубы создают уникальное соединение местного фольклора, специфической речи, и изумительной природы в народе называемой Кашубской Швейцарией. Большинство поморских путей проходят между замками и морскими фонарями, самый высокий из которых, составляет 61мерт и находится в Гданьском Северном Порту.


ul. Wczasowa 4 76-270 Ustka

+48 59 815 44 70 marketing@grandlubicz.pl

www.grandlubicz.pl

55 155 km

P

Położony w uzdrowiskowej części Ustki, zaledwie 200 metrów od szerokiej piaszczystej plaży, kompleks wypoczynkowo-uzdrowiskowy Grand Lubicz Spa & Wellness to hotel, który od czerwca 2014 r. będzie najlepiej wyposażonym obiektem na polskim wybrzeżu. Na terenie obiektu będzie znajdował się aquapark zlokalizowany na dwóch kondygnacjach: baseny sportowy i rekreacyjny ze zjeżdżalnią i sztuczną rzeką oraz podwodnymi leżankami wodno – powietrznymi, a także centrum Wellness z sauną fińską, łaźnią ziołową czy śnieżną grotą. Do dyspozycji oddamy około 30 gabinetów SPA. Dysponujemy także Centrum Konferencyjnym składającym się z 7 w pełni multimedialnie wyposażonych sal z klimatyzacją, łączem internetowym i profesjonalnym nagłośnieniem. Do Państwa dyspozycji oddajemy 867 miejsc.

Located in wellness part of Ustka, 200 metres from a sandy beach, Grand Lubicz Spa & Wellness will have been the best equipped object at the Polish seaside by June 2014. Hotels facilities include: aqua park consisting of two floors; sports and leisure swimming pool with artificial river and water slide. Our Wellness centre offers Finish sauna, herbal bath, or snow cave as well as 30 SPA treatment rooms. We also have the Conference Centre consisting of 7 fully-equipped, air-conditioned rooms, with internet connection and professional sound system. We offer accommodation for up to 867 people.

Nur 200 Meter vom breiten Sandstrand entfernt und im Kurortteil von Ustka (Stolpmünde) gelegen Erholungsresort Grand Lubicz Spa & Wellness ist ein Hotel, das ab Juni 2014 eines der besten ausgestatteten Hotelobjekts an der polnischen Ostseeküste wird. Auf dem Objektgebiet findet man einen auf zwei Etagen gelegenen Aquapark, der sowohl aus Sport- und Erlebnisbecken mit Rutsche, künstlichem Fluss und Unterwasserliege als auch aus Wellnesszentrum mit finnischer Sauna, Kräuterbad oder Eisgrotte bestehen wird. Zur Verfügung stellen wir Ihnen ungefähr 30 Behandlungsräumen. Im Angebot gibt es auch Konferenzzentrum, die sich aus 7 voll multimedial ausgestattet klimatisierten Räumen mit Internetzugang und professionellen Beschallung zusammensetzen. 867 Plätze stehen Ihnen zur Verfügung.

Размещенный в курортной части Устки, практически 200 метров от широкого песочного пляжа, санаторный комплекс Grand Lubicz Spa & Wellness это гостиница, которая с июня 2014 года будет лучшим оборудованным объектом на всем польском побережье. На территории объекта будет размещаться двухэтажный аквапарк, спортивные и развлекательные бассейны с водными горками, искусственной рекой и подводными шезлонгами, а также оздоровительный центр с финской сауной, травяной и ледяной комнатой. К Вашим услугам будет предоставлено около 30 SPA кабинетов. Также мы предлагаем конференц-центр состоящий из 7 полностью оборудованных конференц-залов с климатизацией, доступом к интернету и профессиональной звуковой системой. В расположение гостей мы отдаем 867 мест.

33


Kościuszki 2A 84-140 Jastarnia

+48 58 67 99 100 dom@zdrojowy.com.pl

www.zdrojowy.com.pl 100 80 km

P

W Domu Zdrojowym w Jastarni na Półwyspie Helskim zapewniamy Państwu atrakcje o każdej porze roku. W części hotelowej proponujemy komfortowe, klimatyzowane i funkcjonalnie wyposażone pokoje. Dostępne są także pokoje Family Size o zwiększonej powierzchni – idealne do rodzinnego wypoczynku, pokoje studio oraz apartamenty na wynajem, także i te z niepowtarzalnym widokiem na morze. Oferta SPA to m.in. relaksacyjne i orientalne masaże oraz pielęgnacja dłoni i stóp. Strefa rekreacyjna składa się z basenu, brodzika dla dzieci i dwoma wygodnymi jacuzzi. Dodatkowo sauna sucha, sauna parowa oraz tepidarium – pomieszczenie wypoczynkowe z wygodnymi, kamiennymi i podgrzewanymi leżakami oraz słoneczna łączka jako bezpieczna alternatywa dla solarium.

34

In the Dom Zdrojowy Jastarnia on the Hel Peninsula we provide you with attractions during the whole year. In the hotel part we offer comfortable, fully air conditioned and functionally furnished rooms. Family Size rooms (ideal for family holidays), studio rooms and suites (with great view on the sea) are also available. SPA offer includes relaxation and oriental massages, foot and hand care. Recreational area consists of pool, padding pool and two Jacuzzis. Furthermore a dry sauna, a steam room and the Tepidarium – recreation room with comfortable, stone and heated loungers and Sunny Meadow - safe alternative to solarium.

Im Hotel Dom Zdrojowy in Jastarnia auf der Halbinsel Hela garantieren wir Attraktionen bei jeder Jahreszeit. Im Hotelteil bieten wir komfortable, klimatisierte und praktisch eingerichtete Zimmer an. Zur Verfügung stehen auch Family-Size-Zimmer, die mit vergrößerter Nutzfläche perfekte Familienerholung garantieren, Studio-Zimmer, sowie Appartements zur Miete und die mit einem herrlichen Blick auf die Ostsee. Zum SPA-Angebot gehören u.a. orientalische Entspannungsmassage sowie Pflege für Hände und Füße. Der Entspannungsbereich besteht aus Schwimmbecken, Planschbecken für Kinder und zwei Jacuzzis. Zusätzlich gibt es eine Finnische Sauna, eine Trockensauna und ein Tepidarium – ein Erholungsraum mit beheizte Steinliegen und sonniger Wiese als gefahrlose Auswahlmöglichkeit für ein Solarium.

В курортном доме Jastarnia расположенном на Хельском полуострове, мы готовы предостатвить Вам развлечение в течении каждой поры года. В гостиничной части мы предлагаем комфортные и функционально оборудованные номера. Также доступны номера Family Size, поверхность которых, увеличенна и идеально подходит для семейного отдыха, номера типу студия и съемные апартаменты, влючая те, с необыкновенным видом на море. Предложение SPA включает в себя орриентальные массажи, уход за стопами и ладонями. Развлекательная зона состоит из бассейна, детского бассейна и двух удобных джакузи. Кроме того сухая, паровая сауна и тепидарий- комната отдыха, с удобными каменными подогреваемыми шезлонгами а также солнечная поляна, как безопасная альтернатива для солярия.


Rozewska 40/42 84 - 104 Jastrzębia Góra

+ 48 58 77 62 447 konferencje@primaveraspa.pl

www.primaveraspa.pl

190 60 km

P

Primavera Wellness & SPA to nowoczesne nadmorskie centrum hotelowe, konferencyjne i wypoczynkowe. Atrakcje obiektu, miła i profesjonalna obsługa oraz uroki bałtyckiego wybrzeża sprawią, że każda impreza firmowa dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń. Centrum Konferencyjne składa się z 4 profesjonalnie wyposażonych sal konferencyjnych, z których największa o powierzchni 250 m² może pomieścić 280 osób. Możliwość wjazdu samochodem do Sali poszerza ofertę m.in. o możliwość zorganizowania pokazu nowych modeli samochodów. Pozostałe sale umożliwiają prowadzenie warsztatów lub szkoleń w grupach od 40 do 80 osób. Ośrodek dysponuje także dużą salą restauracyjną, w której możliwe jest przygotowanie bankietu dla 250 osób oraz salą bankietową o powierzchni 450 m² dla 300 osób.

The Primavera Wellness & SPA is a modern coastal city conference, hotel and leisure facility. Kind and professional staff and charm of the Baltic coast makes every corporate event special and unique. The Conference Centre consists of 4 professionally equipped conference rooms, the largest – 250 square metres and up to 280 people. The room is accessible for cars so, among the others, car exhibition can be organized there. Other rooms are perfect for workshops or training in groups 40 to 80 people. There is also a large dining room (up to 250) and a banquet hall of 450 square metres (capacity of 300 people).

Primavera Wellness & SPA ist ein an der Küste gelegen modernes Hotel-, Konferenz- und Erholungszentrum. Attraktionen des Objekts, nette, professionelle Bedienung und Anmut der Ostsee bereiten, dass jede Firmenveranstaltung Ihnen unvergessliche Eindrücke bereitet. Ein Konferenzzentrum, das aus 4 professionell ausgestattete Räume besteht, aus denen die Größte Fläche von 250m2 hat, enthält 280 Personen. Die Möglichkeit mit Auto in das Raum hineinzufahren, erweitert das Angebot die Vorführung neuen Automodelle veranstalten zu können. Übrige Räume ermöglichen Workshops oder Schulungen in Gruppen von 40 bis 80 Personen zu leiten. Das Objekt verfügt über großen Konferenzraum, in dem man Bankett für 250 Personen organisieren kann sowie einen Bankettraum mit der Fläche von 450m2 für 300 Personen.

Primavera Wellness & SPA это современный брибрежный гостиничный, конференционный и развлекатедльный комплекс. Достоинсва гостиницы, милый и проффесиональный персонал и красота балтийского побережья, сделают незабываемым каждый фирменный праздникю Конференц-центр состоит из 4 профессионально обустроенных конференц-залов, самый большой из которых имеет поверхность 250 м2 и вмещает 280 человек. Возможность въезда в зал машиной расширяет предложение нп. возможность организации показоа новых можелей машин. Остальные залы позволяют вроводить семинвры или обучения в группах 40-80 человек. В объекте находится большой конференц-зал, в котором есть возможность реализовать банкет для 250 человек, также есть банкетный зал, поверхность которого 450 м2 для 300 человек.

35


+48 58 555 58 00 rezerwacja@hotelrezydent.com.pl

Plac Konstytucji 3-maja 3 81 - 704 Sopot

www.hotelrezydent.pl

64 11 km

P

Hotel Rezydent w Sopocie to uroczy hotel klasy boutique, zlokalizowany w sercu miasta, w odległości 500 metrów od szerokiej piaszczystej plaży i Sopockiego Molo. To jedyny w swoim rodzaju hotel w Sopocie, gdzie w kameralnej atmosferze można zarówno doskonale wypocząć, jak i efektywnie poświęcić czas sprawom zawodowym. Stylowe wnętrza odzwierciedlają urok i najlepsze tradycje kosmopolitycznego Sopotu lat dwudziestych minionego wieku, tworząc pełną elegancji, kameralną i dającą poczucie prywatności atmosferę. Przygotowaliśmy dla Państwa 64 pokoje, w tym 8 pokoi o podwyższonym standardzie oraz luksusowy Apartament Sopocki. „Rezydent” to również kunsztowna kuchnia Restauracji Autorskiej „Pasjami…”, to doskonałe Cafe Resto, a także idealna oprawa dla wszelkich konferencji i spotkań służbowych.

36

Resident in Sopot is a charming boutique-class hotel, located in the heart of the city, 500 metres of the sandy beach and the Sopot Molo. The one of a kind hotel in Sopot, where the cosy atmosphere in the hotel is as congenial to official business matters as it is to a leisure and relaxation time. Stylish interiors reflect the charm and traditions of cosmopolitan Sopot of the past century twenties, creating a smart, intimate and private atmosphere. We have prepared 64 rooms, 8 superior rooms and the luxurious Sopocki Suite. The Rezydent means the masterful cuisine of our Original Restaurant “Pasjami.....”, the wonderful Cafe Resto, as well as the ideal setting for any conference or business meeting.

Das Hotel Rezydent in Sopot ist entzückendes Hotel der BoutiqueKlasse, das im Herzen der Stadt, ca. 500 m vom breiten sandigen Ostseestrand und von Sopoter Seebrücke liegt. Es ist das einzigartige Hotel in Sopot, um sich in intimer Atmosphäre perfekt erholen sowie Ihre Zeit effektiv beruflichen Angelegenheiten widmen zu können. Stilvoll eingerichtete Räume spiegeln Stimmung und beste Tradition kosmopolitisches Sopots der 20ger Jahre vergangenes Jahrhunderts wider und vermitteln vornehme, zugleich gemütliche, intime Atmosphäre. Zu Ihrer Verfügung stehen 64 Zimmer, dabei 8 Superior-Zimmer und ein luxuriöses Sopoter Appartement. „Rezydent“ ist es auch kunstvolle Küche des Autorska-Restaurants, „Pasjami“ ist vorzügliches Café Resto sowie idealer Rahmen für alle Konferenzen und Geschäftstreffen.

Гостиница Rezydentв Сопоте это красивое место класса boutique, расположенная в самом сердце города, в отдаленности 500м от широкого, песчаного пляжа и сопоцкого пирса, где в уединенной атмосфере можно отлично отдохнуть и эффективно поработать. Стильный интерьер отражает красоту и лучшие традиции космополитического Сопота двадцатых готов прошлого века, создавая элегантную и спокойную атмосферу. Мы приготовили для вас 64 номера, включая 8 номеров высшего стандарта, а также люкс апартамент Сопоцки. „Rezydent” это также изысканная кухня авторского ресторана, это изумительное кафе, а также идеальное место для конференций и деловых встреч.


Czarny Dwór 4 80-365 Gdańsk

+ 48 668 024 349 recepcja.gdansk@hoteldal.pl

www.hoteldal.pl

45 15 km

P

Zapraszamy nad morze – Hotel DAL** to doskonały obiekt wypoczynkowy w Gdańsku oraz idealne miejsce dla osób, które przybyły do Trójmiasta w celach biznesowych. Położony jest w sąsiedztwie malowniczego parku i lasu, który kończy się szeroką, piaszczystą plażą. Hotel DAL** oddaje do dyspozycji Gości komfortowe pokoje z balkonami. Standard i komfort pokoi sprzyja pobytom zarówno biznesowym, jak i turystycznym. Hotel DAL** to nie tylko komfortowy hotel, ale także nowoczesne i znakomicie wyposażone centrum konferencyjne. Na terenie obiektu znajduje się 5 przestronnych sal konferencyjnych wyposażonych w niezbędny sprzęt, gdzie możliwe jest przeprowadzenie szkolenia, konferencji czy prezentacji nawet dla 200 osób. Dogodna lokalizacja pozwala na swobodne zwiedzanie Trójmiasta w czasie trwania zjazdu.

Enjoy the sea with Hotel DAL**! It is the perfect vacation destination in Gdansk and the perfect place for people who came to the Tri-City to do business. It is situated in the picturesque park and forest, which ends with a wide, sandy beach. DAL ** Hotel offers comfortable rooms with balconies. Standard and comfort of them makes the stay enjoyable for both business travellers and tourists. Hotel DAL ** is not only a comfortable hotel but also a modern and well-equipped conference centre. There are 5 spacious conference rooms equipped with the necessary tools, where you can conduct trainings, conferences or presentations for up to 200 people. The convenient location allows you to discover the Tri-City during the congress.

Wir laden an der Ostsee ein – Das 2-Sterne-Hotel DAL ist perfektes Erholungsobjekt in Gdańsk und idealer Platz für jeden, der Gdańsk, Gdynia oder Sopot für Businesszwecken besucht. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe von malerischem Park und Wald, der mit breitem baltischem Strand endet. Es verfügt über komfortable Zimmer mit Balkons. Standard und Komfort der Zimmer ist für Geschäfts- sowie Touristenaufenthalte günstig. DAL ist es nicht nur das komfortable Hotel sondern auch moderne und ausgezeichnet ausgestattete Konferenzzentrum. Im Objekt befinden sich 5 in unerlässliches Gerät geräumige Konferenzräume mit Möglichkeit, Schulungen. Konferenzen oder Präsentationen sogar für 200 Personen durchzuführen. Während des Aufenthalts lässt die günstige Lage den Dreistädteverbund frei besuchen.

Приглашаем Вас на море – Гостиница DAL** это идеальное место для отдыха в Гданьске, а также для людей прибывших в Труймясто по бизнес делам. Гостница расположенна вблизи живописного парка и леса, который заканчиваеся широким, песчаным пляжем. Гостиница DAL** приготовила для гостей комфортные номера с балконами. Стандарт и комфорт номеров способствует как бизнес втречам так и отдыху. Гостиница DAL** это не только комфортная место, также это хорошо оборудованный конференц-центр. На территории объекта находится 5 просторных конференц-залов. Обустроенных необходимыми технологиями, что позволяет проводить симинары, конференции и призентации даже для 200 человек. Удобное расположение позволяет насладиться Труймястом во время приезда.

37


Chmielna 47-52 80-748 Gdańsk

+48 58 752 2 100 gdansk@qubushotel.com

www.qubushotel.com

110 20 km

P

Zapraszamy do Qubus Hotel Gdańsk, którego otwarcie w 2009 roku zbiegło się z przyznaniem nagrody w kategorii Debiut Roku w ramach plebiscytu Top Hotel. Qubus Hotel Gdańsk to idealny wybór dla osób podróżujących służbowo. To również doskonałe miejsce na weekendowe wyjazdy rodzinne. Każdy z Gości może wypocząć w jednym ze 110 doskonale wyposażonych pokoi, oferujących atrakcyjne widoki na malownicze centrum miasta. Dla zregenerowania sił proponujemy centrum fitness, saunę fińską i pokój relaksacyjny. Niecodzienną atrakcją dla Gości obiektu jest rejs hotelową Q-łódką po rzece Motławie, przy której znajduje się hotel. Rejsy odbywają się w zależności od warunków atmosferycznych od końca marca do połowy listopada.

38

Feel welcome to Qubus Hotel Gdansk, which opening in 2009 was at the same time Qubus Hotel has been awarded the title Debut of the Year in Top Hotel competition. Qubus Hotel Gdańsk is a perfect solution for those travelling on business, but also weekend family getaways. Each of the Guests can rest in one of our 110 excellently equipped rooms with attractive views of the picturesque city centre. To recover your energy we encourage you to use our Fitness Centre, Finnish sauna and relaxation room. An unusual attraction for our hotel’s Guests is a cruise with the Hotel’s Q-boat on the Motława river, on which the hotel is located. The cruises are available, depending on the weather conditions, from end of March to half of the November.

Wir laden Sie zum Hotel Qubus Gdańsk ein, dessen Eröffnung im Jahre 2009 mit Verleihung des Preises in der Kategorie Debüt des Jahres und Top Hotel zusammengefallen ist. Das Hotel ist ideale Wahl für Geschäftsreisende und wunderbarer Platz für Familienwochenendausflüge. Jeder unserer Gäste kann sich in einem der 110 ausgezeichnet ausgestatteten Zimmer erholen, aus denen sich eine bezaubernde Aussicht auf das malerische Stadtzentrum erstreckt. Um Ihre Kräfte neu zu bilden, schlagen wir vor, Fitnesszentrum, Finnische Sauna und Erholungsraum zu genießen. Außergewöhnliche Attraktion für unsere Gäste ist eine Seereise mit dem Hotelboot durch den Fluss Moława, an dem unser Hotel liegt. Die Seereisen finden von der Ende März bis zum Angang Oktober statt und sind von Wetterverhältnisse abhängig.

Добро пожаловать в гостиницу Qubus Гданьск, открытие которой совпало с признанием награды в категории Дибют Года в рамках конкурса Top Hotel. Гостиница Qubus Гданьск это идеальное выбор для путешествующих в служебных целях, а также для семеного отдыха. Для отдыха Гостям предоставляется 110 идеально оборудованных номера с прекрасным видом на центр города. Для восстановленя сил мы предлагаем фитнес цент, финскую сауну и расслабляющую комнату. Необычным развлечением для гостей станет круиз Q- лодкой по реке Мотлаве, около которой и находится гостинца. Круизы состятся в зависиости от погоды с конца марта до половины ноября.


+48 58 325 44 14 reservations.gdansk@radissonblu.com

Dlugi Targ 19 80-828 Gdańsk

www.radissonblu.com

134 10 km

P

Usytuowany w otoczeniu pełnych uroku uliczek i starych kamienic, w samym sercu Głównego Miasta (Długi Targ), hotel Radisson Blu to idealne miejsce dla organizatorów spotkań biznesowych i konferencji. Hotel dysponuje dwiema nowocześnie wyposażonymi salami konferencyjnymi. Dla naszych gości oferujemy 134 eleganckie pokoje, wśród których znajduje się m.in. luksusowy Apartament Prezydencki. Przestronne, urządzone w naturalnych kolorach wnętrza spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Goście hotelowi oraz odwiedzający miasto turyści i biznesmeni mogą delektować się wykwintnymi potrawami serwowanymi przez cały dzień w stylowych wnętrzach restauracji Verres en Vers. Mieszczący się obok Sure Bar to doskonałe miejsce na spotkanie lub odrobinę wypoczynku po dniu pełnym wrażeń.

Situated among the charming streets and old houses, in the heart of the city (Długi Targ), the Radisson Blu Hotel is an ideal place for the organizers of business meetings and conferences, as the hotel has two modern conference rooms. We offer accommodation in 134 elegant rooms, among the others, the luxurious President Suite. Spacious interior in natural dyes will satisfy even the most demanding guests. Hotel guests, tourists visiting the city and businessmen may enjoy the excellent cuisine served in the Verres en Vers restaurant whole day long. The nearby Sure Bar is an ideal place for a meeting or relaxation after a busy day.

Wir laden an der Ostsee ein – Das 2-Sterne-Hotel DAL ist perfektes Erholungsobjekt in Gdańsk und idealer Platz für jeden, der Gdańsk, Gdynia oder Sopot für Businesszwecken besucht. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe von malerischem Park und Wald, der mit breitem baltischem Strand endet. Es verfügt über komfortable Zimmer mit Balkons. Standard und Komfort der Zimmer ist für Geschäfts- sowie Touristenaufenthalte günstig. DAL ist es nicht nur das komfortable Hotel sondern auch moderne und ausgezeichnet ausgestattete Konferenzzentrum. Im Objekt befinden sich 5 in unerlässliches Gerät geräumige Konferenzräume mit Möglichkeit, Schulungen. Konferenzen oder Präsentationen sogar für 200 Personen durchzuführen. Während des Aufenthalts lässt die günstige Lage den Dreistädteverbund frei besuchen.

Расположенная среди красивых улочек и старых зданий, в самом сердце главного города (длинный тарг), гостиница Radisson Blu это идеальное место для организаторов деловых встреч и конференций. Нашим посетителям мы предлагаем 134 элегантных номера, среди которых находиться президентский номер. Просторные номера в постельных тонах оправдают все ожидания самых требовательных гостей. Гости гостиницы,туристы и бизнесмены могут наслаждаться изысканными блюдами стильного ресторана Verres en Vers. Расположенного около Sure Bar, это идеальное место для встреч или для отдыха после насыщенного дня.

39


Warmińsko - Mazurskie 41 42 43 43 45 46 47

1. Krasicki 2. Grand Hotele Tiffi 3. Cottage Hotel 4. Mikołajki 5. Amax 6. Willa Port 7. Star-Dadaj

4 1 3

2

6

7

5

Mikołajki

Szymany Port Lotniczy Mazury ul. Szymany 12-100 Szczytno Szczytno

Region Warmii i Mazur jest potocznie zwany Krainą Tysiąca Jezior. Oprócz niezliczonych akwenów w rejonie Giżycka, Węgorzewa i Mikołajek, odwiedzjący te rejony mogą liczyć na ciekawą lekcję historii za sprawą wielu zamków i budynków fortecznych powstałych za czasów istnienia Prus Wschodnich. Ewenementem na skalę tej części kontynentu jest 85-kilometrowy kanał żeglowny między Elblągiem a Ostródą. Ponieważ szlak przebiega przez jeziora leżące na różnych poziomach, statek miejscami porusza się pochylniami na specjalnym wózku przemieszczającym się po torach. Obok największych polskich jezior – Śniardwy i Mamry, region słynie z obecności wyjątkowych budowli klasztornych położonych zazwyczaj na uboczu w małych miejscowościach jak Wigry, Wojnowo czy Święta Lipka.

40

Colloquially known as ‘the Land of a Thousand Lakes’ concentrated in the area between Giżycko, Węgorzewo and Mikołajki, the Warmińsko-Mazurskie province has a rich and interesting history. Forts and castles, built in the era of East Prussia reign, are its witnesses. Unique in this part of Europe 85-metre long waterway that joins Elbląg with Ostróda. The trail goes through lakes lying on different levels, sometimes the ship moves down the slipways on a special trolley. Besides the largest Polish lakes – Śniardwy i Mamry the region is well known for the presence of exeptional monastery constructions, mainly located in small towns like Wigry, Wojnowo, or Święta Lipka.

Die Ermland-Masuren-Region nennt man umgangssprachlich Kraina Tysiąca Jezior. Außer unzähligen Gewässern im Gebiet von Giżyce, Węgorzew und Mikołajki kann die Besuchende durch die entstandenen Schlösser und Festungsgebäude in Existenzzeiten der Ostpreußen auf interessante Geschichtsstunde zählen. Die Sensation in dem Ausmaß dieser Teil des Kontinents ist ein mit 85km schiffbarer Kanal zwischen Elbląg und Ostróda. Da der Weg durch die auf verschiedener Ebene gelegenen Seen durchführt, bewegt sich ein Schiff örtlich geneigt dank speziellen Karren, die über Gleise rumpeln. Neben der größten polnischen Seen – Śniadwa und Mamra – das Gebiet ist für das Vorkommen einmaliger Klostergebäude bekannt, die in kleinen Orten wie Wigry, Wojnowo sowie Święta Lipka liegen.

Регион Вармии и Мазур в народе называют страной тысячи озер, кроме неисчесляемых аквенов в окрестностях Гижицка, Венгожева и Миколаек, посетители этих регионов могут рассчитывать на увлекательный урок истории о замках, оборонительных строениях созданных со времен Восточной Пруссии. Достопримечательностью этой части континента является 85 километровый водный канал между Эльблонгем и Остродой . Так как трасса протекает через озера лежащие на разных уровнях, корабль иногда двигается наклонениями на специальном устройстве перемещающимся по рельсам. Среди самых больших польских озер Снярдвы и Мамры, регион славится наличием интересных строений,обычно расположенных на окраинах маленьких городов таких как Вигры, войново или Святая Липка.


Pl. Zamkowy 1/7 11-100 Lidzbark Warmiński

+48 89 537 17 00 hotel@hotelkrasicki.pl

www.hotelkrasicki.pl

122 160 km

P

Bajkowo położony Hotel Krasicki**** stanowi historyczne przedzamcze rezydencji Biskupów Warmińskich. Drewniany most hotelu wpisuje się w niezwykłą przestrzeń nad zamkową fosą, hotelowa przystań oferuje rejsy gondolami wzdłuż malowniczo położonej rzeki Łyny. Wytworne pokoje i apartamenty z gotyckiej i barokowej części hotelu, stylistyką nawiązują do pierwotnej estetyki obiektu. Do dyspozycji gości są 122 pokoje. Znajdujące się w przyziemiu SPA&WELLNESS pozwoli naszym gościom oddać się relaksacyjnym rytuałom i zregenerować siły. Miłośnicy książek i dobrej kawy wybiorą Bibliotekę Cafe, naukowcom natomiast proponujemy seanse z astronomem połączone z obserwacją nieba. Dla tych, którzy lubią łączyć odpoczynek z pracą, Hotel Krasicki przygotował szeroką ofertę usług konferencyjnych – 7 klimatyzowanych sal wraz z wyposażaniem oraz obsługą techniczną.

Fabulously located Krasicki**** Hotel is a historical outer ward of Warmias Bishop Residence. Hotels wooden bridge perfectly fits the extraordinary space on the castle moat. Local marina offers gondola cruises along the picturesque river Łyna. Exquisite rooms and suites in gothic and baroque part of the hotel are related to original décor of this object. At our guests disposal are 122 rooms. Various health and beauty rituals are available in our SPA & Welness centre located in the basement. Book and coffee lovers may choose the Biblioteka Café (the Library Café) and for the researchers we offer sky observations with a professional astronomer. For those, who like to combine leisure with work, Krasicki Hotel has a wide range of conference services, 7 fully air conditioned conference halls with equipment and technical support.

Traumhaft gelegenes 4-SterneHotel Krasicki stellt eine historische Ansiedlung am Fuß Ermlander Bischofsresidenz dar. Die Holzbrücke des Hotels lässt sich in ungewöhnliches Gebiet über den Burggraben eintragen. Der Hotelanlegeplatz bietet Gondelfahrten am Fluss Łyna entlang an. Vornehme Zimmer und Appartements in gotischer und barocker Teil knüpfen an ursprüngliche Ästhetik des Objekts an. Den Gästen ist 122 Zimmer verfügbar. SPA&Wellness in Kellergeschoss lässt sich Entspannungsritualen hingeben und Kräfte regenerieren. Bücherund Kaffeeliebhaber wählen Bibliothek Cafe, aber Wissenschaftlern schlagen wir die mit Himmelbeobachtung verbunden Sitzungen mit Astronom vor. Für die, die Erholung mit Arbeit verbinden mögen, gibt es ein breites Angebot von Konferenzdienstleistungen – 7 klimatisierte Räume mit Ausstattung und technischer Bedienung.

Сказочно расположенная гостиница Krasicki**** является историческое наследие Варминьских Еписопов. Деревянный мост является частью крепостного рова. Гостинечная гавань предлагает круизы на гондолах вдоль живописной реки Лына. Изысканные номера и апартаменты готической и борочной части гостиницы, напоминают о первичной эстетике объекта. Расположенное на нижних этажах SPA&WELLNESS позволяет нашим гостям насладиться расслабляющими ритуалами и отдыхом. Любители книг и хорошего кофе выберут Библиотеку Кафе, в то время как ученым мы предлагаем сеанс с астрономом, включающим наблюдение за небом. Для тех, кто предпочитает совмещать отдых с работой, гостиница Krasicki приготовила широкое предложение конференц-услуг – 7 климатизированных залов с оборудованием и технических обслуживанием.

41


Dąbrowskiego 9 14-200 Iława

+48 89 651 97 97 sales-grandhotel@tiffi.com

www.grandhotel.tiffi.com 155 128 km

P

Grand Hotel Tiffi położony na Mazurach nad brzegiem Jezioraka w Iławie to 155 przestronnych, klimatyzowanych pokoi i apartamentów, nowoczesne i funkcjonalne centrum konferencyjne oraz SPA. Obiekt zaprojektowano i wyposażono tak, by umożliwić sprawne przeprowadzenie konferencji w dowolnej aranżacji. Do dyspozycji gości pragnących zorganizować tu spotkanie jest około 1300 m2 powierzchni konferencyjnej, na które składa się 13 sal konferencyjnych. Znajdują się tu dwie duże sale balowe o powierzchni 520 i 460 m2 z możliwością wprowadzenia pojazdów i organizacji eventu dla 460 osób. Wszystkie sale mają widok na jezioro, dostęp do światła dziennego, są wyposażone w ekrany projekcyjne, projektory full HD oraz system centralnego sterowania.

42

The Grand Hotel Tiffi, located in Mazury, on the Iława Lake is 155 spacious, air-conditioned rooms and suites, modern and functional conference centre and SPA. The building was designed and equipped so that it allows a the smooth conduct of conferences with flexible arrangement. At your disposal we have total conference area of 1300 square metres divided int 13 rooms. There are two large ball rooms: 520 and 460 square metres where entrance by car is possible and capacity of 460 participants. All conference rooms are with the view of the lake, day light, equipped with two screens, full HD projectors and central control system.

Grand Hotel Tiffi liegt in Masuren am Ufer eines kleinen Sees in Iława. Es verfügt über 155 geräumige klimatisierte Zimmer und Appartements, modernes und praktische Konferenzzentrum sowie SPA. Das Objekt wurde so geplant und ausgerichtet, um effektive Durchführung einer Konferenz in freier Dekoration zu ermöglichen. Um hier ein Treffen zu organisieren, steht Ihnen ungefähr 1300m2 der Konferenzfläche zur Verfügung, die aus 13 Konferenzräumen besteht. Dort befinden sich 2 große Festsäle mit der Fläche von 520 und 460m2 mit der Möglichkeit einen Fahrzeug in den Raum zu fahren und eine Veranstaltung für 460 Personen zu organisieren. Alle Räume haben einen Blick auf den See, Zugang zum Tageslicht und sind in Projektionsleinwände, Projektoren Full HD und Zentralsteuerungssysteme ausgestattet.

Grand Гостиница Tiffi расположенная на Мазурах на берегу озеро в Илаве предоставляет 155 просторных, климатизированных номера и апартамент, современный и функциональный конференц-центр и SPA. Объект спроектирован и обустроен так, чтобы проводить конференции на профессиональном уровне. Для Гостей желающих организовать встречу, мы предоставляем 1300 м2 конференционной поверхности, которую составляют 13 конференц-залов. Здесь находяться два бальных зала поверхностью 520 и 460 м2 с возможностью размещения машин и оранизации встречи для 460 человек. Все залы имеют вид на озеро, доступ к дневному свету, оборудованны в прожекторы HD, и систему центрального управления.


ul. Zdrojewo 99 86-170 Nowe

+48 52-332-80-67 info@hotelzdrojewo.pl

www.hotelzdrojewo.pl

33 90 km

P

Hotel Zdrojewo to przede wszystkim klimat i magia miejsca. Położony na Kociewiu, nieopodal Nowego nad Wisłą, przez cały rok przyjmuje gości spragnionych dobrej kuchni i rodzinnej atmosfery na skraju Borów Tucholskich. Naszą sztandarową propozycją jest wycieczka psim zaprzęgiem. Realizujemy ją od wielu lat i wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W hotelowym Studio masażu i SPA możecie Państwo się zrelaksować i odprężyć podczas zabiegów wykonywanych przez naszą masażystkę. Dzięki zabiegom gwarantujemy Państwu regenerację sił, wyciszenie i głęboki relaks. Hotel Zdrojewo poza 27 kameralnymi pokojami dysponuje także salą konferencyjną przystosowaną do organizacji wszelkiego rodzaju konferencji, seminariów, szkoleń i innych spotkań biznesowych.

Zdrojewo Hotel means, in the first place, atmosphere and a magic place. Located in Kociewie, near the Nowe by the river Wisła, all year round welcomes guests seeking good food and family-like atmosphere on, on the edge of Bory Tucholskie (Tuchola primeval forest). Our flagship is the dogsled tour. We have large dogsledding experience, as we have been organizing this for many years. Hotel Massage Centre and SPA you can relax and unwind during the treatments performed by our welltrained masseuse. Due to our efforts deep relaxation and regeneration are guaranteed. Zdrojewo Hotel offers accommodation in 27 cosy bedrooms, and place for training, conferences, seminars and business meetings in its well-equipped conference room.

Das Hotel Zdrojo ist es vor allem Atmosphäre und Magie des Ortes. Es liegt in Kociew nicht weit von Nowy an der Weichsel und das ganze Jahr über bewirtet Gäste, die sich vorzügliche Köche und Heimatatmosphäre an der Tucheler Heide wünschen. Zu unserem Hauptangebot gehört ein Ausflug mit Hundeschlitten, der seit vielen Jahren realisiert ist und unverändert starke Aufmerksamkeit erregt. Im Hotelstudio von Massagen und SPA können Sie sich erholen und währen der Behandlungsmassagen entspannen. Dank Behandlungen garantieren wir Ihre Kräfte zu erneuern, Ruhe und tiefe Entspannung zu genießen. Außer 27 intimen Zimmern verfügt das Hotel über ein Konferenzraum, in dem allerlei Konferenzen, Seminaren, Schulungen und anderen Geschäftstreffen organisiert werden können.

Гостница Zdrojewo это преждле всего климат и магия места. Расположенная на Коцеве, недалеко Нового над Вислой, на протяжении всего года принимает посетителей ищущих хорошей кухни, семейной атмосферы на окраине Борув Тухольских. Нашим стандартным предлажением является экскурсия в собачьих упряжках. Эту экскурсию мы практикуем в течении многих лет и все же она остается очень востребованной. В гостиничном кабинете SPA и масажа Вы полностью сможете расслабиться и отдохнуть во время процедур, сделанных нашей масажисткой. Благодаря процедуром, мы гарантируем Вам регенерацию сил, спокойствие и релакс. Гостиница Zdrojewo, кроме 27 номеров имеет также конференц зал, приспособленный для организации конференций любого вида, семинары, обучения и другие встречи на деловом уровне.

43


Aleja Spacerowa 11 Ptasia Wyspa 11-730 Mikołajki

+48 87 420 60 00 recepcja@hotelmikolajki.pl

www.hotelmikolajki.pl

103 250 km

P

Hotel Mikołajki znajduje się na Ptasiej Wyspie w Mikołajkach 232 km od Warszawy, 250 km od Gdańska. Obiekt posiada 78 nowoczesnych pokoi i 25 ekskluzywnych apartamentów. W części hotelowej przygotowane zostało SPA & Wellness Decus Aquae w którym znajduje się 10 gabinetów zabiegowych. Profesjonalna kadra zadba o każdy szczegół zabiegu, a widok spokojnej tafli jeziora przyniesie ukojenie po długim dniu. Trzy przestronne sale konferencyjne o całkowitej powierzchni 350 m2 połączone zostały systemem ruchomych ścian, dzięki czemu mają duże możliwości adaptacyjne. Sale można łączyć także z Restauracją Yachtovą, uzyskując łącznie 640 m2. Do dyspozycji pozostaje również kameralna Restauracja New Island Pub, marina otwarta dla żeglarzy oraz basen i kręgielnia.

44

The Mikołajki Hotel is located on the Ptasia Wyspa in the town of Mikołajki, 232 km of Warsaw and 250 from Gdańsk. The hotel provides accommodation in 78 modern rooms and 25 exclusive suites. SPA & Wellness Decus Aquae consists of 10 treatment-rooms. Our professional staff will take care of every single detail of the procedure, and the peaceful view of Lake Mikołajskie brings relief after busy day. Three spacious conference halls (total area 350 square metres) are connected by the system of moveable walls, which makes them really easy to adapt. The halls can be connected with the Yacht Restaurant into one big hall of 640 square metres. Guests may also use cosy New Island Pub restaurant, a marina, a pool and a bowling alley.

Das Hotel Mikołajki befindet sich auf der Insel Ptasia in Mikołajki, 232 km von Warszawa und 250 km von Gdańsk entfernt. Es verfügt über 78 moderne Zimmer und exklusive Appartements. Im Hotelteil gibt es SPA & Wellness Decus Aquae mit 10 Behandlungsräumen zur Verfügung. Geschulte Angestellten kümmern sich um jedes Behandlungsdetails. Nach einem langen Tag beruhigt einen Blick auf ruhige Wasserfläche. 3 geräumige Konferenzräume mit Gesamtfläche von 300m2 wurden mit dem System beweglichen Wände verbunden, dank ihm sie große Adaptationsmöglichkeiten haben. Um die Gesamtfläche von 640m2 zu erreichen, kann man die Konferenzsaale auch mit dem Restaurant Yachtova verbinden. Zur Verfügung stehen ebenfalls gemütliches Restaurant New Island Pub, für Segler geöffnete Marina, Schwimmbad und Bowlingbahn.

Гостиница Mikołajki располагается на Птасей Выспе в Миколайках 232 км от Варшавы, 250 км. От Гданьска. Объект имеет 78 современных номеров и 25 эксклюзивных апартаментов. В гостиничной части располагается SPA с 10 процедурными кабинетами. Профессиональное обслуживание позаботиться о каждой мелочи, касающейся процедуры, а образ тихого озера придаст спокойствие после долгого дня. Три просторных конференц-зала, поверхность которых составляет 350 м2, соединены между собой системой передвижных стен, что придает залам больше возможностей. Также конференц-залы можно соединить с рестораном в итоге получив 640 м2. Доступен также ресторан, порт для моряков, бассейн и боулинг.


+ 48 87 421 90 00 recepcja@hotel-amax.pl

Aleja Spacerowa 7 11-730 Mikołajki

www.hotel-amax.pl

260 130 km

P

Hotel Amax*** jest kameralnym obiektem położonym nad brzegiem jeziora Mikołajskiego, na skraju Puszczy Piskiej. Oferuje komfortowe zakwaterowanie dla 92 osób w pokojach i apartamentach dwuosobowych oraz czteroosobowych willach. Jeziora i lasy znajdujące się w okolicy hotelu to prawdziwe bogactwo i raj dla amatorów wędkarstwa, sportów wodnych oraz grzybobrania. Basen wewnętrzny z jacuzzi, sauna sucha i parowa, nowoczesny Instytut SPA, basen zewnętrzny oraz szereg udogodnień stwarzają idealne warunki wypoczynku przez cały rok. Hotel Amax posiada dwie nowocześnie wyposażone sale konferencyjne. Szereg oryginalnych atrakcji dodatkowych, wyśmienita, wręcz legendarna już kuchnia oraz indywidualne podejście do klienta są gwarancją udanego pobytu firmowego, zarówno w okresie cieplejszym, jak i zimową porą.

Amax*** Hotel is a cozy place located on the Lake Mikołajskie shore, on the edge of the Puszcza Piska (the Pisz Forest). The hotel offers accommodation for 92 people in rooms and double suites and quadruple villas. [nie rozumiem tekstu po Polsku, nie wiem czy wille mają być dwuosobowe I czterososbowe, czy apartamenty dwuosobowe I wille czterosobowe (ta wersja jest teraz)] Lakes and forests surrounding this area are fishing, water sports and mushroom picking heaven. Indoor swimming pool with Jacuzzi, dry sauna and steam room, modern SPA institute, outdoor pool, and a number of amenities create perfect conditions for leisure all year round. Amax Hotel has two modern conference halls. Large variety of additional attractions, exquisite cuisine and individual approach to each guest, are the guarantee of great time during the family as well as company stay.

Das 3-Sterne-Hotel Amax, ein gemütliches Objekt liegt am Ufer des Sees Mikołajskie am Rand von Puszcza Piska. Es bietet eine komfortable Unterkunft für 92 Personen in Doppelzimmer, Doppelappartements, in Villen für vier Personen an. Seen und Wälder, die sich in der Umgebung befinden, sind wahres Paradiese für Angel-, Wassersport- und Pilzsammlerliebhaber. Schwimmbad mit Jacuzzi, Finnische Sauna, Dampfsauna, modernes SPA-Institut, Außenschwimmbad, eine Reihe von Annehmlichkeiten garantieren ideale Erholungsbedingungen das ganze Jahr über. AMAX hat 2 modern ausgestattete Konferenzräume. Eine Reihe von originellen zusätzlichen Attraktionen, ausgezeichnete einfach legendäre Küche und individuelle Einstellung zu Kunden garantieren gelungenen Dienstaufenthalt sowohl im Sommer als auch im Winter.

Гостиница Amax является камеральным объектом расположенным на берегу Миколаевского озера, в поблизости беловежской пущи. Гостиница предлагает комфортное заселение для 92 человек в номерах и апартаментах, двухместных и четырех местных виллах. Озера и леса окружающие гостиницу составляют настоящее богатство и рай для любителей порыбачить, пособирать грибы и заняться водными видами спорта. Внутренний бассейн с джакузи, сухая и паровая сауна, современный кабинет спа, внешний бассейн и спектр услуг обеспечивают идеальные условия для отдыха на протяжении всего года. Гостиница обладает двумя оборудованными конференцзалами. Дополнительные оригинальные удовольствия, знаменитая можно сказать легендарная кухня и индивидуальный подход к каждому клиенту гарантирует отличное пребывание, как летом, так и зимой.

45


Mickiewicza 17 14-100 Ostróda

+48 89 642 46 00 recepcja@willaport.pl

www.willaport.pl

83 160 km

P

Willa Port Conference Resort & SPA**** to malowniczo położony, sąsiadujący z jeziorem hotel. Obiekt oferuje 113 obszernych, klimatyzowanych pokoi i apartamentów. Bliskość jeziora i piękne widoki z okien i tarasów niosą ukojenie i relaks dla ciała oraz ducha, a komfortowe wnętrza sprzyjają odpoczynkowi. Hotelowe restauracje są doskonałym miejscem do zorganizowania firmowego bankietu czy wesela, a bogate zaplecze konferencyjne idealnie nadaje się do spotkań biznesowych, szkoleń i konferencji. Kompleks dysponuje nowoczesną salą dla 180 osób z możliwością podziału na dwa mniejsze pomieszczenia. Naszym Gościom umożliwiamy korzystanie z szerokiego wachlarza zabiegów na twarz i ciało, masaży, zabiegów medycyny estetycznej oraz także basenu solankowego z przeciwprądem, wanien jacuzzi, sauny i łaźni parowej.

46

Willa Port Conference Resort & SPA**** is picturesquely situated hotel, adjacent to the lake. The facility offers accommodation in 133 spacious, air conditioned rooms and suites. Proximity to the lake and wonderful views from hotel windows and terraces give bring relief and relaxation for the body and spirit, as well as comfortable interiors. The restaurants are an ideal place to host corporate banquets or weddings, and the conference facilities are perfectly adapted for business meetings, seminars and conferences. The complex features a modern hall for 180 people which can be divided into two smaller rooms. Our guests may enjoy a wide selection of treatments: face and body, massages, aesthetic medicine, saline pool with counter current, Jacuzzis, sauna and steam room.

Das 4-Sterne-Hotel Willa Port Conference Resort SPA ist es ein malerisch gelegenes Resort, das an See angrenzt. Es verfügt über 113 geräumige klimatisierte Zimmer und Appartements. Seenähe und herrliche Ausblicke aus Fenstern und Terrassen beruhigen und entspannen Körper und Geist, komfortable Innenräume erlauben Ihnen sich zu erholen. Hotelrestaurants sind idealer Platz, um Firmenbankett oder Hochzeit zu veranstalten und reiche Konferenzbasis eignet sich für Geschäftstreffen, Schulungen und Konferenzen. Wir bieten modernen Raum für 180 Personen an, die man in zwei kleinere Räume teilen kann. Wir verfügen über großes Angebot an Gesichts- und Körperbehandlungen, Massagen, Behandlungen der Ästhetischen Medizin sowie Solebecken mit Gegenstromanlagen, Whirlpools, Trockensauna und Schwitzbad.

Расположенный в красочной местности, в поблизости озера гостиничный объект. Гостиница предлагает 113 просторных, климатизрисованных номера и апартамента. Близкое расположение озера и красивые пейзажи за окном и на террасе придают спокойствие для тела и духа, а комфортный интерьер способствует отдыху. Гостиничные рестораны представляют собой идеальное место для организации банкета или свадьбы, а обустроенные конференц-залы идеально подходят для деловых встреч, обучения и конференций. Комплекс предлагает современный зал, рассчитанный на 180 человек с возможностью разделения его на два меньших помещения. Наши гости могут пользоваться широким предложением косметических и медицинских процедур, а также соляного бассейна, джакузи, сауны и паровой бани.


Ramsowo 11-010 Barczewo

+48 89 514 57 29 hotel@star-dadaj.pl

www.stardadaj.pl

60 60 km

P

Hotel Star-Dadaj położony jest na półwyspie jeziora Dadaj, 35 km od Olsztyna w kierunku Mrągowa, wśród malowniczych lasów. Polecamy komfortowe noclegi w sąsiedztwie przepięknych krajobrazów. Domki na Mazurach to jedna z naszych propozycji na udany wypoczynek. Dysponujemy 200 miejscami hotelowymi w przytulnych pokojach i bungalowach, 2 salami restauracyjnymi, Grillem i Chatą Warmińską, w których serwujemy specjały kuchni regionalnej i europejskiej. Oferujemy znakomite warunki do organizacji konferencji, zjazdów, szkoleń oraz imprez okolicznościowych. W pełni wyposażone 4 sale konferencyjne, profesjonalne zaplecze gastronomiczne oraz atrakcje, w które obfitują organizowane przez nas konferencje, zapewnią Państwu niezapomniane wrażenie z pobytu i wypoczynku w naszym Hotelu.

The Star-Dadaj Hotel is situated on a peninsula on the Dadaj Lake, 35 kilometres of Olszyn towards Mrągowo, among picturesque forests. We encourage you to stay in a comfortable accommodation in the vicinity of beautiful landscapes. The cabins in Mazury is one of our proposals for an enjoyable leisure. We have at the disposal 200 beds in cosy rooms and bungalows, 2 dining rooms, barbecue and the Chata Warmiński, where we serve regional cuisine specials as well as European dishes. We offer excellent conditions for conferences, meeting, training and other events, which are fully equipped 4 conference rooms and professional catering.

Das Hotel Star-Dadaj liegt auf dem Halbinsel des Dadaj Sees , mitten in malerischen Wäldern, 35km von Olsztyn in der Richtung Mrągów entfernt. Wir empfehlen Übernachtungen in der Nachbarschaft von schönen Landschaften. Häuschen in Masuren sind eine von unserem Angebot für gelungenen Aufenthalt. Wir verfügen über 200 Plätze in gemütlichen Zimmern und Bungalowzimmern, 2 Restaurantssälen, Grill, Ermlandhütte, in denen Leckerbissen von regionaler und europäischer Küche serviert sind. Wir bieten ausgezeichnete Bedingungen, um Konferenzen, Versammlungen, Schulungen sowie Gelegenheitsfeiern zu organisieren. 4 voll ausgestattete Konferenzräumen, professionelle Gastronomiebasis sowie Attraktionen sichern Ihnen unvergessliche Eindrücke von dem Aufenthalt und der Erholung in unserem Hotel.

ГостиницаStar-Dadaj расположена на полуострове озера, 35 км. От Ольштына в направлении Мронгова, среди красочных лесов. Мы советуем вам комфортный ночлег среди красивых ландшафтов. Домики на Мазурских озерах это один из вариантов для удачного отдыха. Мы предлагаем 200 мест в уютных гостиничных номеров и бунгало, 2 конференц-зала, гриль и Варминская Хатка, в которой вас порадуют блюда региональной и европейской кухни. Вас ждут идеальные условия для организации конференций, съездов, семинаров и других мероприятий. Полностью оборудованные 4 конференц-зала, профессиональная гастрономическая часть и развлечения, все это гарантирует вам незабываемые впечатления, связанные с отдыхом в нашей гостинице.

47


Podlaskie 1. Esperanto 2. Velvet

49 50

2 Suwałki

Port lotniczy Warszawa - Modlin ul. Generała Wiktora Thommée 1a Nowy Dwór Mazowiecki 1 Białystok

Na Podlasiu do dzisiaj przetrwał fragment pierwotnej Puszczy Białowieskiej oraz unikatowe bagna w dolinie Biebrzy i rozlewiska Narwi. Świadczy to o niskiej ingerencji działalności człowieka w tutejszą przyrodę. Poza mokradłami i czystymi rzekami na odwiedzających czekają żubry, na które można się natknąć w Białowieskim Parku Narodowym. W okolicy Suwałk – drugim co do wielkości mieście – znajduje się najgłębsze polskie jezioro i charakterystyczne polodowcowe ukształtowanie terenu. Pobliski Augustów kojarzy się z krystalicznymi jeziorami. Bliskość granic z Rosją, Litwą i Białorusią sprawia, że Podlaskie jest punktem ścierania się wielu kultur, narodów i religii. W stolicy regionu – Białymstoku – do najważniejszych zabytków należy Pałac Branickich i niepowtarzalny pałacowy ogród francuski.

48

Part of the primeval Puszcza Białowieska (the Bialowieża Primeval Forest) has survived in the Podlasie, as well as the unique swamp in the valley of Biebrza and Narvia rivers. That fact reflects minor intervention of human on in the regions wild life. Besides wetlands and clean rivers, the European bison’s can be met in the National Park of Białowieża. Near Suwałki the second largest city, is the deepest Polish lake, dated back to glacial era. Nearby Augustów is associated with crystal-clean lakes. Short distance from Russian, Lithuanian and Belarus borders makes the Podlaskie province an adjoining-point of various cultures, nations and religions. Capital city of the province – Białystok has two most important monuments: the Branicki’s Palace and adjacent French Garden.

In Podlachien überlebte bis heute ein Fragment ursprüngliches Białowieża-Urwalds, einmalige Moore in Biebrza-Tal und Flussgebiete Narwias. Das zeugte von niedrigem Eingriff der Menschentätigkeit in die hiesige Natur. Außer Moore und klarer Flüsse warten auf die Wisente, auf die man in Białowieża-Nationalpark stoßen kann. Im Bereich von zweitgrößter Stadt, Suwałk, befinden sich tiefster polnischer See und charakteristische postglaziale Struktur des Geländes. Nahe gelegen Augustów erinnert sich an Kristallseen. Grenznähe mit Russland, Litauen und Weißrussland bereitet, dass es ein Punkt ist, wo viele Kultur, Nationalitäten und Religionen aufeinander stoßen. Zu wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der Regionshauptstadt Białystok gehören der Branicki-Palast und einzigartiger französischer Garten.

На Подляском воеводстве до сегодняшних дней сохранился фрагмент первоначальной Беловежской Пущи и уникальные болота в долине Бебжы и Нарви. Это свидетельствует о минимальном вмешательстве человека в здешнюю природу. Кроме болот и чистых рек посетителей ждут зубры, которых можно увидеть в Беловежском Национальном Парке. В окрестностях Сувалок вторым по величине городе находиться самое глубокое польское озеро и характерные ледниковые строения рельефа. Поблиски Аугустув ассоциируются с кристальными озерами. Близость границ с Россией, Литвой, Беларусью делает Подляское воеводсво пунктом соприкосновения многих культур, национальностей и религий. В столице региона Беломстоке к самым знаменитым памятникам принадлежит дворец Броницких и неповторимый дворцовый парк, выполненный в французском стиле.


Legionowa 10 15-099 Białystok

+48 85 740 99 00 recepcja@hotelesperanto.net

www.hotelzdrojewo.pl www.hotelesperanto.net

34 198 km

P

Otwarty 1 września 2012 roku Hotel Esperanto*** oraz Restauracja Kawelin to komfortowy i kameralny obiekt, zapewniający swoim Gościom idealne warunki zarówno do pracy, jak i wypoczynku. W jego najbliższym sąsiedztwie znajduje się Pałac Branickich zwany Wersalem Podlasia ze swoimi pięknymi barokowymi ogrodami. Hotel Esperanto*** swoim Gościom oferuje 34 komfortowe i gustownie urządzone pokoje Standard i Superior oraz Apartament Ludwika Zamenhofa i Apartament Mikołaja Kawelina składające się z pokoju dziennego oraz sypialni. Hotel Esperanto posiada 3 sale konferencyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. Sale mogą pomieścić od 20 do 100 osób. W hotelu mieści się restauracja „Kawelin” łącząca najlepsze tradycje kuchni polskiej i europejskiej oraz będąca doskonałym miejscem do organizacji spotkań biznesowych i rodzinnych.

Opened on 1 September 2013 Esperanto*** Hotel and Kawelin Restaurant is a comfortable and cosy facility, that provides guests with excellent conditions for both work and leisure. Pałac Branickich (the Branickis Palace) also known as the Versailles of Podlasie is in the immediate vicinity of our hotel. For the guests we offer accommodation I 34 comfortable and tastefully decorated rooms: Standard and Superior, Ludwik Zamenhof’s Suite and Nicholas Kawelin’s Suite (consisting of a living room and a bedroom). Our guests may enjoy fabulous view of the Bialystok Old Town and park from the top floor rooms. Esperanto Hotel has 3 conference rooms (capacity of 20 – 100 people) with modern multimedia equipment.

Das am 1. September 2012 geöffnete 3-Sterne-Hotel Esperanto mit Restaurant Kawelin ist es ein komfortables und gemütliches Objekt, das ihren Gästen ideale Bedingungen sowohl für Arbeit als auch für Erholung sichert. In der Nähe des Hotels liegt der Branicki-Palast mit seinen schönen Barockgarten, als „Versailles von Podlachien» genannt. Das Hotel verfügt über 34 komfortable, geschmackvoll eingerichtete Zimmer (Standard und Superior) und zwei Appartements (Ludwik Zamenhof und Mikołaj Kawelin), die sich aus Wohnund Schlafzimmer bestehen. Von den Zimmern im letzten Stock genießt man einen schönen Blick auf die Altstadt von Białystok und auf einen Park. Esperanto verfügt über 3 Konferenzräume, die mit modernem audiovisuellem Gerät ausgestattet sind. Sie bieten Platz für 20 bis 100 Personen.

Работающая с 1 сентября 2012 года Гостиница Esperanto*** и ресторан Kawelin это комфортный и уютный объект, предоставляющий своим Гостям идеальные условия как для работы так и для отдыха. В непосредственной близости находится Дворец Браницких, часто называемый Подлеским Версалем, известный парками в стиле барокко. Гостиница Esperanto*** предлагает своим посетителям 34 комфортных и со вкусом оформленных номера Standard и Superior также Апартамент Людвика Заменгофа и Апартамент Николая Кавелина состоящие из спальни и гостинной. Из номеров на последнем этаже открывается изумительный вид на старый город и парк Белостока. Гостиница Esperanto в своем распоряжении имеет 3 конференц-зала, оборудованные в современные мультимедиальные устройстваю. Залы могут вместить от 20 до 100 человек.

49


Kościuszki 128 16-400 Suwałki

+48 87 563 52 52 recepcja@hotelvelvet.pl

www.hotelvelvet.pl

29 117 km

P

Velvet to nowe miejsce na mapie Suwałk. Ten trzygwiazdkowy hotel biznesowy znajduje się w centrum miasta, co gwarantuje łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej. Hotel Velvet to marka doceniana przez gości podróżujących służbowo do Suwałk, jak i gości jadących tranzytem przez Polskę. Hotel Velvet jest zaprojektowany i wykończony z zachowaniem wysokich standardów i materiałów najwyższej jakości. Sprawdza się jako obiekt biznesowy, ponieważ oferuje w pełni wyposażone zaplecze konferencyjne, bezprzewodowy Internet oraz wysoki standard obsługi, ale poprzez swoją uniwersalność z łatwością służy jako cel podróży prywatnych, a także miejsce spotkań rodzinnych. W hotelu znajduje się restauracja Nova oferująca sezonowe menu, a jej specjalnością są steki oraz ryby.

50

Velvet is a new place on the map of Suwalki. This three-star business hotel is located in the city centre, which offers easy access to urban infrastructure. Velvet Hotel is a brand appreciated by business travellers to Suwalki and also visitors going through Poland. Velvet Hotel is designed and finished to high standards and with top quality materials. It works as a business object, since it offers a fully equipped conference facilities, wireless Internet access and a high standard of service, but through its versatility with ease serves as a private destination, as well as a meeting place for the family. The hotel has an excellent restaurant Nova, offering a seasonal menu. It specializes in steaks and fish.

Velvet ist es ein neuer Ort auf der Landkarte von Suwałk. Das 3-SterneGeschäftshotel liegt im Stadtzentrum, was einfachen Zugang zu städtischer Infrastruktur sichert. Das Hotel Velvet ist sowohl von Geschäftsreisenen nach Suwałk als auch im Transit durch Polen fahrenden Gästen richtig eingeschätzt. Es wurde mit den höchsten internationalen Standards und hochwertigen Materialien eingerichtet und fertig gestellt. Als Geschäftsobjekt entspricht den Erwartungen, weil es voll ausgestattete Konferenzbasis, kabellosen Internetzugang sowie hohen Dienstleistungsstandard anbietet. Dank der Universalität dient mit Leichtigkeit als Privatreiseziel sowie Ort für Familientreffen. Im Hotel gibt es auch das Restaurant Nova, das ein Saisonmenü anbietet. Zu seiner Spezialität gehören Steaks und Fische.

Velvet рапологается на катре Сувалок. Эта трехзвездочная бизнес гостиница находится в центре городаю что гарантирует легкий доступ к городской инфраструктуре. Гостиница Velvet это марка оцененная гостями путешествующими по деловым делам в Сувалки, а также для теми кто едет транзитом через Польшу. Гостиница Velvet была спроектирована и обустроена сохраняя высокий стандарт используемых материалов. Это придает вид деловой вид обекту ,гостиница предлагает полностью оборудованный конференц-зал, беспроводной интернет и ысокого качества обслуживание, бланодаря своей универсальности также является целью частных и семейный путешествий. В гостинице находится ресторан Nova, который славиться стейками и рыбными бдюдами, а также предлагает сезонное меню.


51


Lubuskie 1. Afrodyta 2. Dana 3. Qubus Gorzów Wlkp. 4. Qubus Zielona Góra

53 54 55 56

Zielona Góra - Babimost 66-110 Babimost

1 3

4

2

Zielona Góra

Wchodzące w skład tzw. Kresów Zachodnich jest nieskażone przemysłem i prawie w połowie pokryte lasami. To województwo o najmniejszej liczbie ludności przeżywa największą popularność latem i jesienią. W miesiące wakacyjne Pojezierze Łagowskie, a jesienią Puszcza Lubuska są chętnie odwiedzane kolejno przez wczasowiczów i grzybiarzy. Dodatkowo we wrześniu każdego roku do Zielonej Góry przyjeżdżają winiarze z całego kraju na słynne Winobranie. Historia zielonogórskiego winiarstwa, jak i pszczelarstwa, to bardzo istotny element lokalnej tożsamości. Na terenie lubuskiego znajduje się największy park w stylu angielskim położony na granicy Polski i Niemiec, a Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski słyną na cały kraj z widowiskowych wyścigów żużlowych.

52

Forming part of so-called Western Borderlands (Kresy Zachodnie), Lubuskie is uncontaminated by industry and almost half of the area covered by forests. This province of the smallest population has its season peak during the summer and autumn. During the holiday months Lake Łagowskie and in the autumn Puszcza Lubuska (forest) are gladly visited by the tourists and mushroom pickers. In September Zielona Góra (the capital city of Lubuskie) is winemaking centre of Poland. Vintners form around the country come to the famous festival ‘Winobranie’. Zielona Góra has reach history of winemaking and apiculture which is important part of local identity. The biggest English-style park is located on the Polish-German border in Lubuskie. Zielona Góra and Gorzów Wielkopolski are countryfamous centre of speedway.

Die zu der sog. Westgebiete Polens gehörende Woiwodschaft Lebus ist industriell unverschmutzt und fast halb mit Wäldern bedeckt. Die Woiwodschaft mit kleinster Bevölkerungszahl erlebt größter Beliebtheit im Sommer und Herbst. Im Sommer – die Łagowski Seenplatte und im Herbst – Lebuser Urwald besuchen abwechselnd Feriengäste und Pilzsammler. Jedes Jahr im September kommen Weinhändler aus dem ganzen Land zu berühmter Weinlese in Zielona Góra zusätzlich an. Die aus Zielona Góra Weinproduktionsgeschichte sowie die Bienenzucht sind sehr wichtiger Faktor regionaler Identität. Im Gebiet Lebus befindet sich der größte englische Park, der an der Grenze zwischen Polen und Deutschland gelegen ist. Dagegen Zielona Góra und Gorzów Wielkopolski sind für visuelle Speedwayrennen übers ganze Land bekannt.

Входящее в состав так называемых западных окраин незастроенное промышленными объектами, и практически на половину покрытое лесом. Это воеводство с самым маленьких количеством населения летом и зимой принимает самое большое количество туристов. В летние месяцы Лаговское озеро, а осенью Любушская пуща часто посещаемые места туристами и грибниками. Также в сентябре ежегодно в Зелёну-Гуру приезжают виноделы со всей страны на знаменитые винные сборы. История Зеленогурского винодельчества, как и пчеловодства являются важными элементами местной самобытности. На территории Любушского находится самый большой парк в английском стиле, располагающийся на границе между Польшей и Германией, а Зелёна Гура и Гожув Велькопольски знамениты по всей стране своими гоночными соревнованиями.


Grunwaldzka 46 69-220 Ośno Lubuskie

95 757 62 81 rezerwacje@afrodyta-spa.pl

www.afrodyta-spa.pl 47 116 km

P

Zapraszamy Państwa do Pensjonatu Afrodyta SPA położonego nad brzegiem jeziora, wśród czystych lasów w zacisznym Ośnie Lubuskim. Nasz obiekt oferuje doskonałe warunki służące regeneracji poprzez zabiegi zasilające ciało i duszę zastrzykiem dobrej energii. Wybierać można spośród bardzo bogatego wachlarza zabiegów, wykonywanych w oparciu o produkty THALGO i Ella Baché. Przybyłe z Tajlandii masażystki, łącząc wiedzę i sztukę naturalnej relaksacji poprzez dotyk, pozwalają na pełne odprężenie oraz odnowę sił witalnych. Osoby pragnące zrzucić zbędne kilogramy, znajdą w SPA Afrodyta idealne rozwiązanie dla siebie – wczasy odchudzające, łączące opiekę dietetyczną, aktywność fizyczną i zabiegi na ciało. Wspierają one procesy utraty tkanki tłuszczowej, nawilżają i ujędrniają skórę.

Welcome to the Pensjonat Afrodyta SPA situated on the lake, among forests in the quiet Town of Osno Lubuskie. Our facility offers perfect conditions for regeneration through variety of treatments, healing body and spirit by injection of positive energy. Guests may choose from our rich offer suitable procedures, which are performed using THALGO and Ella Baché products. Thai masseuses combining knowledge with the art of natural relaxation through touch allow you fully relax and regain vitality. Anyone wishing to shed excess weight will find here a perfect solution. SPA Afrodyta offers slimming holidays, joining diet care with physical activities and body treatments, moisturizing and supporting fat loss.

Wir laden Sie zum Pension Afrodyta SPA ein, die am Strand des Sees, umgeben von Wäldern in Ośno Lubuskie gelegen ist. Es bietet günstige Bedingungen an, die zur Erneuerung durch Behandlungen mit gutem Jungbrunnen für Körper und Seele dienen. Man kann unter einer sehr langen Liste an Behandlungen wählen, die nach THALGO i Ella Baché Produkten durchgeführt sind. Die aus Thailand angekommenen Masseurinnen verbinden Wissen mit natürlicher Kunst der Entspannung durch Berührung und lassen sich voll erholen und Kräfte erneuern. Afrodyta ist ideale Lösung für die, die an Gewicht abnehmen wollen – Ferien zum Abnehmen, die Verbindung von diätetischen Betreuung und Körperbewegung mit Behandlungen für Körper, die Prozess des Fettgewebeverlustes unterstützen und Haut anfeuchten und straffen.

Мы приглашаем Вас в пансионат Afrodyta SPA, расположенный на берегу озера, среди чистых лесов в Любуском Осьне. Идеальные условия для регенирации благодаря процедуром ухода за телом и душой, инъекцией хорошей энергии. Среди предлагаемых процедур, выполняемых, на базе продуктов THALGO и Ella Baché Вы можете подобрать что-то именно для себя. Таиландские массажистки, сочетающие в себе знание и мастерство релаксации посредством прикасновений, позволят полностью отдохнуть и восстановить силы. Для желающих похудеть, в SPA Afrodyta находятся идеальные решения – отдых для худеющих сочетает в себе диету, физическую активность и косметические процедуры, которые поддерживают процесс потери лишних килограмм, увлажняют и укрепляют кожу.

53


Wojska Polskiego 79 65-762 Zielona Góra

68 328 66 70 recepcja@danaspa.pl

www.danaspa.pl

62 20 km

P

Centrum DANA Hotel & SPA to nowoczesny obiekt z 62 pokojami (w tym dla zakochanych i LUX), wykwintną restauracją, zapleczem konferencyjnym i niepowtarzalną ofertą rozrywkową. Urokliwe położenie hotelu jest idealnym miejscem na spotkanie biznesowe czy integracyjne. Trzy klimatyzowane sale konferencyjne, wyposażone w sprzęt audio – video z dostępem do Internetu można ustawić w dowolnej konfiguracji, natomiast odpowiednia aranżacja sprawi, że odbywające się tu imprezy okolicznościowe będą miały niepowtarzalny charakter. Centrum SPA i fitness wyróżnia się bogatą ofertą ze strefą saun, basenami, jacuzzi, grotą solną oraz zabiegami z zakresu elektroterapii. Spragnieni aktywnego wypoczynku mogą korzystać z 8 torów do bowlingu i sali do squasha.

54

Centre DANA Hotel & SPA is a modern hotel with 62 rooms (including ’LUX’ and ‘Lovers’ rooms), an exclusive restaurant, conference facilities and a unique entertainment offer. Charming location of the hotel makes it the very perfect place for business meetings, or team-building gatherings. Three air conditioned conference halls, equipped with audio-visual tools and internet access that can be set in any configuration, will make every event unique. [po polsku dziwnie brzmi, chyba trzeba zmienić] An outstanding SPA and fitness centre owes its character to the reach offer with sauna zone, pools, Jacuzzi, salt cave and electro-therapy treatments. Those who are in the mood for active leisure may use 8-lanes bowling hall and squash courts .

Das Hotel Centrum DANA Hotel & SPA ist es ein modernes Gebäude mit 62 Zimmer zur Verfügung (dabei für Verliebten und LUX), elegantem Restaurant, einer Konferenzbasis und einem reichhaltigen Veranstaltungsangebot. Die wunderbare Lage des Hotels ist ein idealer Platz für Geschäfts- sowie Mitarbeitertreffen. Drei klimatisierte Konferenzräume mit einem audiovisuellen Gerät und Internetzugang kann man frei konfigurieren, dagegen entsprechende Innenausstattung gibt einen einzigartigen Charakter der Gelegenheitsveranstaltungen. Das SPA & Fitnesscenter zeichnete sich durch ein ausgezeichnetes Angebot von Saunabereich, Schwimmbecken, Jacuzzi, Salzgrotte sowie Behandlungen im Bereich der Elektrotherapie. Für Leute, die aktiv erholen wollen, bieten wir 8 Bowlingbahnen und Squash-Raum an.

Центр DANA Hotel & SPA представляет собой современный отель с 62 номерами ( включая номера для влюбленных и LUX), уникальный ресторан, конференц-зал и незабываемое развлекательное предложение. Благодаря удобному расположению госниница является идеальным местом для деловых встреч. Три климатизированые конференцзала, оборудованные аудио и видио техникой, доступ к интернету, в то время как соответствующее расположение придает неповторимый характер происходящим мероприятиям. SPA и фитнес-центр отличается богатым предложением- сауны, бассейны, джакузи, соленая комната и процедуры электротерапи. Любители активного отдыха могут воспользоваться 8 дорожками для боулинга и залом для игры в сквош.


+48 95 735 0 735 gorzow@qubushotel.com

Orląt Lwowskich 3 66-410 Gorzów Wlkp.

www.qubushotel.com

89 125 km

P

Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski usytuowany jest w centrum miasta, co jest niewątpliwym atutem i zapewnia Gościom swobodę poruszania się w obrębie całego Gorzowa Wlkp. Zaledwie kilka minut spacerem wystarczy, by znaleźć się w pobliżu najważniejszych instytucji i zabytków w mieście. Do dyspozycji Gości nasz 4-gwiazdkowy hotel oddaje 89 pokoi wyposażonych w klimatyzację, nowoczesny sprzęt RTV i bezpłatny dostęp do Internetu. Na terenie obiektu mogą Państwo również skorzystać z centrum odnowy biologicznej z saunami, wanną z hydromasażem i nowoczesną salą fitness. Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski to również nowoczesne centrum konferencyjne wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny. To miejsce idealne do zorganizowania wielu spotkań okolicznościowych takich jak jubileusze czy imprezy integracyjne.

Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski is situated in the centre of the city, which is undoubtedly the great value and allows the Guests easiness in getting around Gorzów. Major offices, monuments and historical sites are in the distance of a few-minute walk. The Guests can use the 4-star Hotel’s 89 air-conditioned rooms, equipped with modern television sets and free Internet access. Moreover, you are free to use the Hotel Spa Centre with saunas, hydro massage bath and a modern Fitness Centre. Qubus Hotel Gorzów Wielkopolski is also a modern conference centre equipped with professional audio and video appliances. This is the very perfect place to organize various gatherings as jubilees or team-building events.

Das Hotel Qubus Gorzów Wielkopolski liegt in Stadtzentrum, was sicherlich sein Vorteil ist. Die günstige Lage garantiert den Gästen Bewegungsfreiheit im Bereich der ganzen Stadt. Knapp 5 Minuten zu Fuß ist es genug, sich in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt zu befinden. Unser 4-Sterne-Hotel stellt den Gästen 89 Zimmer zur Verfügung, die in Klimaanlage, modernes RTV-Gerät und kostenlosen Internetzugang ausgestattet sind. Auf dem Objektgebiet können Sie ebenfalls Wellnesszentrum mit Saunen, Wanne mit Hydromassage und modernen Fitnesssaal benutzen. Das Hotel ist es auch ein modernes Konferenzzentrum, das in professionelle audiovisuelle Geräte ausgestattet ist. Es ist ein idealer Platz, um viele Gelegenheitstreffen, sowie Jubiläen oder Mitarbeitertreffen zu veranstalten.

ГостиницаQubusрасполагается в центре города, что несомненно является большим плюсом, так как гарантирует Гостям свободу передвижения по всему городу. Практически в несколько минут Вы дойдете до самых важных достопримечательностей и учреждений города. Для Гостей наша четырехзведочная гостиница предлагает 89 номеров, оборудованных в современную технику, кондиционированных, имеющих бесплатный доступ к интернету. На территории объекта Вы также можете посетить Спа-центр, сауны, гидромасаж, и современный фитнес зал. Гостиница Qubus – это также современный конференц-центр, оборудованный современными аудио и видео технологиями. Это место идеально подходит для организации встреч, разного вида, юбилеи, интеграционные встречи.

55


Ceglana 14a 65-211 Zielona Góra

+48 68 329 3 100 zielonagora@qubushotel.com

www.qubushotel.com

56 40 km

P

Dogodne położenie w centrum miasta sprawia, że Qubus Hotel Zielona Góra jest chętnie wybierany przez Gości, którym zależy na szybkim połączeniu z najważniejszymi obiektami i urzędami miejskimi. Tym samym hotel jest idealnym miejscem dla Gości podróżujących służbowo i turystycznie. Obiekt oferuje 56 komfortowo wyposażonych pokoi w malowniczej stolicy województwa lubuskiego. Na terenie hotelu Goście mogą korzystać z bezpłatnego Internetu, a każdy pokój wyposażony jest w nowoczesny sprzęt RTV. Doskonałym uzupełnieniem oferty noclegowej jest też propozycja gastronomiczna hotelu. Qubus Hotel Zielona Góra udostępnia również profesjonalne centrum konferencyjne wyposażone w sprzęt audiowizualny, które może pomieścić do 120 osób. W sezonie letnim mogą Państwo skorzystać z przyhotelowego ogrodu.

56

Conveniently located in the centre of the city, Qubus Hotel Zielona Góra of a frequent choice of those looking for good conjunction with major offices and institutions. That makes the hotel an ideal place for business and tourist travellers. The hotel offers 56 comfortably equipped rooms in the picturesque capital of the Lubuskie Voivodeship. Free Wi-Fi internet access is available in the whole building. The hotel’s lodging offer is perfectly complemented with its gastronomic offer. Qubus Hotel Zielona Góra makes accessible a professional conference centre equipped with modern audio and video appliances, which provides seats for 120 people. During the summer season Guests can use hotel garden.

Günstige Lage im Stadtzentrum trägt dazu bei, dass das Hotel Qubus Zielona Góra gern für die gewählt ist, die schnelle Verbindung mit wichtigsten Gebäuden und Stadtämtern schätzen. Damit ist das Hotel idealer Platz für Gäste, die dienstlich und touristisch reisen. Das Objekt verfügt über 56 komfortabel ausgestattete Zimmer in der malerischen Hauptstadt der Woiwodschaft Lubuskie, die in modernes RTV-Gerät ausgestattet sind. Auf dem Hotelgebiet kann man kostenlosen Internetzugang nutzen. Hervorragende Ergänzung des Unterkunftsangebots ist auch gastronomisches Angebot des Hotels. Das Hotel stellt auch ein in audiovisuelle Geräte ausgestattet professionelles Konferenzzentrum zur Verfügung, in dem man Platz bis zu 120 Personen finden kann. Im Sommersaison gibt es möglich, Hotelgarten zu benutzen.

Благодаря удобному рпасположению в центре города, гостиница пользуется популярностью среди туристов, для которых важен бысрый доступ к самым важным объектам и городским учрежденям. Именно поэтому гостиница является идеальным местом для Гостей путешествующих по деловым делам и просто отдыхающих. Объект предлагает 56 комфортно обустроенных номера в живописной столице любушскоко воеводства. На территории гостиницы Гости могут пользоваться бесплатным интернетом, а каждый номер имеет новую техникую


57


Wielkopolskie 1. Platinum Palace

59

Poznań Port Lotniczy-£awica im.Henryka Wieniawskiego ul. Bukowska 285 60-189 Poznań

Na tak dużym terenie, jaki zajmuje województwo wielkopolskie, występuje wiele dobrze zachowanych zabytków. Wyznacznikiem jakości regionu są liczne zamki i pałace. Na szczególną uwagę zasługują obiekty znajdujące się w Kórniku, Gołuchowie i Rogalinie. Wielkopolska jest atrakcyjnym i chętnie odwiedzanym regionem turystycznym. Dzieje się tak głównie ze względu na ciekawe urozmaicenie terenu – pojezierze, faliste wysoczyzny i piaszczyste wydmy, kompleksy leśne w postaci Puszczy Noteckiej i Wielkopolskiego Parku Narodowego. Nowoczesny Poznań słynący z rogali marcińskich (nazwanych tak od dnia św. Marcina), koziołków ulokowanych na miejskim ratuszu i organizacji Międzynarodowych Targów. Kalisz –najstarsze polskie miasto czy Gniezno – pierwsza stolica Polski są wyznacznikami turystycznych kierunków wśród szukających wypoczynku, historii i tożsamości.

58

On such a large area which is the Wielkopolskie province there are many well-preserved monuments and historical sites. Numerous castles and palaces indicate quality of this region. Particularly noteworthy spots are in Kórnik, Głuchów and Rogalin. Wielkopolskie is attractive and popular tourist destination, mainly due to the interesting variety of landscapes lake district, waved uplands and sandy dunes, forest complexes (like Puszcza Notecka, or the Wielkopolskie Landcape Park). Modern Poznań famous for the Marcińskie crescentbagels (named after the day of St. Martin), movable goats located on the town hall (the goats moves with the tower clock each hour) and organization of the International Trade. Kalisz, oldest Polish city, or Gniezno the first historical capital of Poland are the tourist trends trailblazers among leisure, history and identity seekers.

Poznań

Auf so großem Gebiet, wie die Woiwodschaft Großpolen besetzt, gibt es viele gut erhaltene Sehenswürdigkeiten. Davon zeigen zahlreiche Schlösser und Paläste. Besondere Beachtung verdienen Objekte, die sich in Kórnik, Głuchów und Rogalin befinden. Großpolen ist attraktive und gern besuchte touristische Region. Besonders passiert es wegen interessanter Abwechslung des Gebietes – Seenplatte, hügliger Landrücken und Sanddünen, Waldanhäufung in Form von Notecka-Urwald und Großpolnischem Nationalpark. Modern Poznań – für St. Martin Croissants (anlässlich des St. Martin so genannt), auf dem Stadtrathaus lokalisierten Ziegenböckchen und Organisation der Internationalen Messe bekannt, Kalisz – die älteste polnische Stadt sowie Gniezno – die erste Hauptstadt Polens zeigen von Touristenrichtungen nach Erholung, Geschichte und Nationalität zu suchen.

Для большой территории какую занимает Великопольское воеводство, находиться тут много хорошо сохранившихся памятников. Показателем качества этого региона являются многочисленные замки и резиденции. Отдельное внимание следует уделить объектом находящимся у Курнике, Галухове и Рогалине. Великопольское является привлекательным регионом среди туристов. Происходит это главным образом благодаря интересному разнообразию территорий. Современный Познань известный своими мартинскими рогаликами (называемые так в честь дня св. Мартина), козликиками расположенными на городской ратуше и организацией международных выставок. Калиш - это самый старый польский город, так же как Гнезно первая столица Польше являются визитной карточкой для туристов ищущих отдых и историю.


Reymonta 19 61-791 Poznań

+48 61 882 39 40 residence@platinumpalace.pl

www.platinumpalace.pl

14 155 km

P

Niewątpliwy urok Paltinum Palace Residence zaklęty został w murach zabytkowej willi z lat 30. XX w. W efekcie powstał obiekt niepowtarzalny, wyróżniający się swym majestatem spośród otaczających go budynków willowych. Hotel posiada 14 niepowtarzalnych, dwuosobowych pokoi usytuowanych na dwóch piętrach willi. Wejście do każdego z nich znajduje się wokół atrium, co tworzy zaskakujący architektonicznie walor budynku. Każdy z pokoi łączy w sobie wyrafinowany design, przytulną atmosferę oraz światowy standard udogodnień. To miejsce wyjątkowe, stworzone dla miłośników pięknych wnętrz i osób wymagających najwyższych standardów obsługi. Do dyspozycji Gości wykwintna Restauracja Platinum, sala klubowa VIP Club, Purple Bar i sale konferencyjna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny.

The undoubted charm of Platinum Palace Residence has been enchanted in the walls of antique villa from 1930. The result is an unique, distinguishing with its majesty among other residential buildings. The hotel has 14 double rooms located on two floors of the villa. Entrances are located around the atrium, which creates a surprising architectural value of the building. Each room combines sophisticated design with cosy atmosphere. This place is unique, built for beautiful interiors lovers and people demanding the highest standards of service. The exquisite Platinum Restaurant, the VIP Club room, the Purple Bar and conference room equipped with the high-tech multimedia devices are at your disposal.

Unzweifelhafter Zauber Paltinum Palace Residences wurde in den Mauern des historischen Landhauses aus dem 30. Jahren des XX Jahrhunderts verhext. Damit entstand einzigartiges Objekt, das sich durch seine Großartigkeit aus ihm umgegebenen Villengebäuden auszeichnet. 14 einzigartige Doppelzimmer befinden sich auf zwei Villenetagen. Der Eingang zu jedem von ihnen ist rund um das Atrium, was architektonisch überraschenden Vorteil des Gebäudes schafft. Jedes Zimmer vereint raffiniertes Design, Behaglichkeit und Weltstandard der Annehmlichkeiten in sich. Es ist außergewöhnlicher Platz geschafft für Innenraumliebhaber und Leute, die den höchsten Bedienungsstandard fordern. Es verfügt über elegantes Restaurant Platinum, VIP Club, Purple Bar und ein in modernste Geräte ausgestatteter Konferenzraum.

Неоспоримое очарование Paltinum Palace Residence находится в стенах старинной виллы 30-х годов XX в. В результате появился неповторимый объект, отличающийся своим величием по сравнению среди окружающих его жилый домов. Гостиница имеет 14 уникальных двухместных номера, расположенных на двух этажах выллы. Вход в каждый из них находится среди атриума, что создает удивительную архитектурную ценность здания. Каждый из номеров сочетает в себе изысканный дизайн, уютную атмосферу и мировой стандарт. Это место идеально подходит для любителей красивых интерьеров и требующих высший уровень обслуживания. К услугам Гостей предоставлен ресторан Platinum, клуб VIP Club, Purple Bar и конференцзал, оборудованный современной мультимедальной техникой.

59


Kujawsko-Pomorskie 1. Villa Park 2. Austeria

61 62

Port lotniczy im. I.Paderewskiego Aleja Jana Pawła II 158 Bydgoszcz Bydgoszcz

1

2

Ciechocinek

Trzon województwa stanowią historyczne Kujawy oraz ziemia chełmińsko-dobrzyńska. Nad przecinającą region Wisłą znajdują się największe miasta: Włocławek, Toruń, Bydgoszcz i Grudziądz. Jednak równie atrakcyjna pod względem turystycznym jest prowincja z urokliwymi zabytkami w Chełmnie, Świeciu czy Golubiu-Dobrzynie. Z kolei Ciechocinek znany jest z pijalni wód mineralnych i wyjątkowego powietrza. Region posiada dwie stolice – nowoczesną, lecz nie pozbawioną zbytków Bydgoszcz oraz Toruń – jedno z najstarszych polskich miast kojarzone z osobą Mikołaja Kopernika. Liczne jeziora, których jest ponad pół tysiąca, pozwalają na uprawianie żeglarstwa, windsurfingu i kajakarstwa, a Bory Tucholskie jako drugi co do wielkości kompleks leśny w Polsce to raj dla grzybiarzy i amatorów wędkarstwa.

60

The core of the region is historical land of Kujawy. Biggest cities of this province are located on the shores of the River Wisła, like Włocławek, Toruń, Bydgoszcz and Grudziądz. Equally attractive for tourists is the countryside with quaint sights in Chełmno, Świeć, or Golub-Dobrzyn. Ciechocinek, local health resort, is popular for its mineral water springs and exceptional air. What is interesting, the region has two capital cities, modern Bydgosz and Toruń where the Mikołaj Kopernik was born. Numerous lakes encourage to sailing, windsurfing and canoeing, or fishing. The second biggest forest – Bory Tucholskie is a paradise for mushroom pickers.

Der Kern der Woiwodschaft bilden historisches Kujawien und das chełmińsko-dobrzyński Land. Die größten Städte wie Włocławek, Toruń, Bydgoszcz und Grudziąc befinden sich an der Weichsel, die die Region durchquert. Genauso verlockend hinsichtlich Tourismus ist eine Provinz mit Sehenswürdigkeiten in Chełm, Święć und Golub-Dobrzyń. Dann Ciechocinek ist für Mineraltrinkhalle und frische Luft bekannt. Die Region hat zwei Hauptstädte: Bydgoszcz - moderne aber nicht ohne Sehenswürdigkeiten und Toruń - eine der ältesten polnischen Stadt Polens, die mit Mikołaj Kopernik associert ist. Über ein halbes Tausend Seen erlaubt Ihnen Segelsport, Windsurfing und Kanusport zu treiben. Tucheler Heide als zweitgrößte Waldanhäufung in Polen sind ein Paradies für Pilzsammler und Angelsportliebhaber.

Центром Куявско-Поморского воеводства являются исторические Куявы и Хэлминьско-Добжиньская земля. Над пересекающей регион рекой Вислой находятся Влоцлавэк, Торунь, Быдгошч и Грудзенц. Хотя также привлекательной для туристов является провинция с красивыми достопримечательностями в Хэлме, Сьвецю или Голубю-Добжине. Также своими миниральными истоками и свежим воздухом славится Цихоцинэк. Регион имеет две столицы – современную, но не лишенную памятников архитектуры Быдгошч и Торунь - один из самых старых польских городов, ассоциируемый с Николаем Коперником. Многочисленные озера, на которых распространен парусный вид спорта, виндсерфинг и каноэ, а Тухольский Бор как второй по величине лесной комплекс в Польше это рай для рыбаловов и грибников.


Warzelniana 10 87 - 720 Ciechocinek

+48 54 416 41 00 recepcja@villapark.pl

www.villapark.pl

66 75 km

P

Villa Park Med&SPA jest wyjątkowym miejscem. Hotel oferuje swym Gościom dostęp do unikalnej strefy Saltaris Spa – specjalnie zaprojektowanej przestrzeni, która pozwala w pełni docenić zdrowotne walory wód solankowych. Profesjonalna sfera SPA składa się z kompleksu saun, basenu solankowego, strefy chłodzenia z misą lodową, tężni solankowej oraz jacuzzi. Urozmaiceniem pobytu w hotelu Villa Park MED&SPA są dania serwowane podczas regularnie organizowanych pokazów typu Live Cooking Show. Dla zwolenników lekkiej kuchni, przygotowano specjalne Menu SPA, co jest wyrazem troski o zdrowy tryb życia. Hotel posiada również bogate zaplecze konferencyjne (5 sal na 250 osób) i jest doskonałym miejscem na organizację szkoleń, spotkań biznesowych oraz wyjazdów integracyjnych.

Villa Park Med&SPA is a special place. The hotel offers access to unique Saltaris Spa - customdesigned space, which allows you to fully appreciate impact of brine on your health. Professional Spa zone consists of sauna complex, brine pool, cooling zone with an ice bowl, bine graduation towers and a whirlpool. A unique experience in the Villa Park MED&SPA are dishes served during the Live Cooking Show. For light cuisine fans we offer a special SPA Menu. The hotel has reach conference facilities (5 halls for 250 people) which makes the Villa Park a perfect plate to hold training, business meetings and teambuilding trips.

Die Villa Park Med&SPA ist ein ungewöhnlicher Ort. Das Hotel bietet seinen Gästen den Zugang zu einzigartigem Saltaris SPA-Bereich an, speziell gestaltetem Gebiet, das gesunde Qualität des Solwassers voll richtig einschätzen lässt. Der professionelle SPA-Bereich besteht aus dem Komplex von Saunen, Solschwimmbecken, Erfrischungsbereich mit Eisschüssel, Sole-Gradierwerk und Jacuzzi. Die Abwechslung des Aufenthalts im Hotel sind servierte Speisen während egulär organisierten Schauen Live Cooking Show. Für Anfänger leichter Küche wurde es ein spezielles SPA-Menü vorbereitet ,sich um eine gesunde Lebensweise zu sorgen. Das Hotel verfügt über reiche Konferenzbasis (5 Räume für 250 Personen) und ist ein idealer Platz, um Schulungen, Geschäftstreffen und Mitarbeiterfahrten zu organisieren.

Вилла Park Med&SPA является уникальным местом. Гостиница предлагает своим Гостям зону Saltaris Spa- специально разработанное пространство, которое позволяет в полной мере оценить оздоровительные качества соляных вод. Профессиональеая зона SPA сосотоит из комплекса саун, соляного бассейна, ледяной комнаты и джакузи. Развлечением во время прибывания в гостинице являются блюда, сервированные во время показов, нп. Live Cooking Show. Для приедпочитающих легкую кухню, приготовленно специальное SPA меню. Что является доказательством заботы о здоровом образе жизни. Гостиница имеет также конференц-залы (5 залов на 250 человек) и является идеальным местом для организации обучающих симинаров, деловых встреч и интеграционных выездов.

61


Bema 32 87- 720 Ciechocinek

+48 54 231 70 00 recepcja@hotelausteria.pl

www.hotelausteria.pl

64 77 km

P

Hotel Austeria Conference & Spa to wyjątkowe miejsce na mapie Ciechocinka, największego i najbardziej lubianego polskiego uzdrowiska. Hotel oferuje 64 komfortowo urządzone pokoje, zapewniające 150 miejsc noclegowych. Austeria Conference stanowi idealne miejsce dla biznesu. Cztery, w pełni wyposażone i funkcjonalne sale konferencyjne z systemem dźwiękoszczelnych ścian przesuwnych pomieszczą łącznie 1000 osób. Austeria SPA zagwarantuje relaks i dobre samopoczucie. Proponujemy skorzystanie z pierwszego w Polsce łóżka SPA z podgrzewaną solą himalajską i koloroterapią i rozluźniającym światłem. Wyśmienita Restauracja oraz klimatyczny Lobby Bar zadbają o zmysły smaku. Nad komfortem i spokojnym pobytem gości czuwa profesjonalna obsługa hotelu, która jest do Państwa dyspozycji przez 24h.

62

Austeria Hotel Conference & Spa is a unique place on the map of Ciechocinek, the largest and frequently visited Polish Spa. The hotel offers 64 comfortably furnished rooms, with 150 beds. Austeria Conference is the very ideal place for business. Four fully equipped and functional meeting rooms with soundproof, moveable walls with capacity of 1000 people. Austeria SPA guarantee relaxation and good mood. We encourage you to use the first in Poland SPA bed with heated Himalayan salt and relaxant light – chromo therapy. Excellent restaurant and atmospheric Lobby Bar will take care of your sense of taste. Your comfort and peaceful stay are guarded by our professional staff, being at your disposal whole day and night.

Das Hotel Austeria Conference & Spa ist ein besonderer Ort auf dem Landkarte von Ciechocinek, eines der größten, meist beliebten polnischen Kurort. Es verfügt über 64 komfortabel ausgestattete Zimmer mit 150 Übernachtungsplätzen. Austeria ist ein idealer Ort für Geschäft. 4 voll ausgestattete funktionale Konferenzräume mit einem System von schalldichten Schiebewänden finden Platz insgesamt für 1000 Personen. Austeria SPA garantiert Ihnen Entspannung und Wohlbefinden. Wir schlagen Ihnen vor, das erste in Polen SPA-Bett mit erhitztem Himalajasalz, einer Farbtherapie und entspannendem Licht zu benutzen. Erstklassiges Restaurant und intime Lobby Bar sorgen für Geschmackssinn. Um Komfort und ruhigen Aufenthalt unserer Gäste kümmert sich professionelles Hotelpersonal, das 24-stündig verfügbar ist.

Гостиница AusteriaConference&Spaэто интересное место на карте Цехоцинка, самого большого и популярного польского курорта. Гостиница предлагает 64 комфортно обустроенных номера, что составляет 150 мест. AusteriaConferenceэто идеальное место для бизнеса. Четыре полностью оборудованных и функциональных конференц-зала с системой передвижных стен, вмещающих около 1000 человек. Austeria SPA гарантирует вам расслабление и хорошее самочувствие. Мы приглашает Вас насладиться первой в Польше кроватью SPA с подозреваемой гималайской солью, цветотерапией и расслабляющим светом. Изысканный ресторан и лобби бар позаботятся о вкусовых ощущениях. За комфортом и спокойным проживанием гостей побеспокоится наш обслуживающий персонал, готовый помочь 24 часа в сутки.


Kian 63


Mazowieckie 1. Kawallo 2. Artis Loft 3. Z-Hotel 4. Panorama

65 66 67 68

Port lotniczy Warszawa - Okęcie ul. Żwirki i Wigury 1 Warszawa

1

4

Największe pod względem powierzchni i ludności województwo to przede wszystkim Warszawa. Miasto, które tętni życiem przez całą dobę, przyciąga nie tylko turystów, ale ludzi biznesu oraz sztuki marzących o błyskotliwej karierze. Odwiedzający stolicę mogą przebierać w bogatej ofercie: wybrać się nad podmiejskie Jezioro Zegrzyńskie, zwiedzić twierdzę Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim, odpocząć na łonie natury w Kampinoskim Parku Narodowym czy zaczerpnąć solankowego powietrza w Konstancinie-Jeziornie. Mazowsze jest regionem o wyrazistej tożsamości z silnie zaznaczonym folklorem muzycznym. Stąd pochodzą polskie tańce – mazur, polonez i oberek oraz cieszący się światową sławą Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W Żelazowej Woli w otoczeniu mazurskich wierzb urodził się i wychował Fryderyk Chopin.

64

Mazowieckie is the largest in terms of area and population region with the city of Warszawa - capital of Poland. The city never sleeps, bustling round the clock. It attracts not only tourists but businessmen and artists dreaming of a brilliant career. Visitors to the capital may be choosy, as the offer is very rich. One can go on the suburban Lake Zegrzyńskie, explore the Modlin fortress in Nowy Dwór Mazowiecki, regain surrounded by nature in the Kampinoski National Park, or take a deep breath of healing brine air in Konstancin-Jeziorna. Mazowsze is a region with distinct local identity, that manifests among the others in strong folk music and dances (like Mazur, Polonez and Oberek). As an example we can recall local but world famous dance group ‘Zespół pieśni i tańca “Mazowsze”’. In Żelazowa Wola among the willows Fryderyk Chopin was born and raised.

Warszawa 2

3

Die größte Woiwodschaft hinsichtlich der Fläche und Bevölkerung ist es vor allem Warszawa. Die Tag und Nacht sehr belebte Stadt lockt Touristen sowie Geschäfts- und Kunstmenschen an, die von glänzender Karriere träumen. Hauptstadtbesucher können in reichem Angebot wählerisch sein: an stadtnahen Zegrzyński-See zu gehen, die Festung Modlin in Nowy Dwór Mazowiecki zu besuchen, sich im Kanpinowski-Nationalpark im Freien zu erholen und Sole-Luft in KonstancinJeziorna zu holen. Masowien ist eine Region mit ausdrucksvoller Identität und stark gekennzeichneter Musikfolklore. Hieraus stammen polnische Tänze – Mazurka, Polonäse, Oberek sowie das weltberühmte Ensemble für Gesang und Tanz „Masowien“. In Żelazowa Wola von masurischer Weiden umgeben wurde Fryderyk Chopin geboren und aufgewachsen.

Самое большое по величине и населению воеводство это прежде всего Варшава. Город который кипит жизнью целые сутки и притягивает не только туристов,бизнесменов но и людей искусства. Посетители города могут насладиться богатым предложением выехать на загородное озеро Зэгжиньское, посетить крепость Модлин на Новом Мазовецком Дворе, отдохнуть на наедине с природой в Кампинионском Национальном Парке, или подышать соляным воздухом в Константине- Езерне. Мазовецкое является регионом с выразительной самобытностью,с сильно выраженным музыкальным фольклором, сдесь появились польские танцы – мазурка, полонез и оберек известный ансамбль песни и танца «Мазовше”. В Железной Воле в окружении мазурских верб родился Фредерик Шопен.


Leonów 7A 09-533 Słubice

+48 24 387 18 10 kawallo@kawallo.pl

www.kawallo.pl

64 70 km

P

Kawallo jest urokliwym hotelem usytuowanym wśród lasów Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego w odległości 18 km od Płocka i ok. 70 km od Warszawy. Dyskretny i komfortowy hotel pozostawia do Państwa dyspozycji 130 miejsc noclegowych w eleganckich i przytulnych pokojach. To doskonałe miejsce dla wszystkich, którzy pragną ciszy i spokoju. Naszym Gościom gwarantujemy znakomite warunki do wypoczynku rodzinnego, jak również do organizacji pobytów konferencyjno – integracyjnych, wesel, oraz innych spotkań. Dysponujemy kilkoma nowocześnie wyposażonymi pomieszczeniami dla większej liczby uczestników. W strefie SPA proponujemy przestronne jacuzzi w stylowym wnętrzu, grotę solną, łaźnię rzymską czy biosaunę – idealne rozwiązanie dla osób, które nie tolerują wysokich temperatur panujących w saunie klasycznej.

Kawallo is a charming hotel situated among the forests of Nawiślański Park Krajobrazowy (Vistula Landscape Park), 18 kilometres of Płock. Discreet and comfortable hotel leaves at your disposal 130 smart and cosy bedrooms. Perfect place to stay for all those, who want peace and quiet. Our guests are guaranteed the excellent conditions for family holidays as well as conferences and team building stays, weddings and other gatherings. We have several modern furnished spaces for bigger groups. In the Spa Zone we offer a spacious Jacuzzi in stylish interior, a salt cave, a Roman bath and a bio-sauna for those who do not feel comfortable in high temperatures of classic sauna.

Das schöne Hotel Kawallo liegt im Landschaftspark Weichsel, 18 km von Płock und ungefähr 70 km von Warszawa entfernt. Das diskretes und komfortables Hotel verfügt über 130 Unterkunftsplätze in geschmackvoll eingerichteten, gemütlichen Zimmer. Es ist ein idealer Platz für alle, die Stille und Ruhe wollen. Unseren Gästen garantieren wir perfekte Bedingungen für Familienerholung und für Veranstaltung von Konferenzaufenthalten, Mitarbeitertreffen, Familienfesten und anderen Treffen zu schaffen. Es sind über ein paar modern ausgestattete Räume für große Teilnehmerzahl verfügbar. Im SPA-Bereich bieten wir Jacuzzi in einem stillvoll eingerichteten Innenraum, Salzgrotte, römisches Bad und Biosauna, die ideale Lösung für diejenigen ist, die hohe Temperatur bei der klassischen Sauna nicht vertragen.

Kawallo является привлекательной гостиницей, расположенной среди лесов Надвислянского парка на расстоянии 18 км. От Плоцка и около 70 км. От Варшавы. Комфортая госница предлагает своим гостям 130 мест в элегантных и уютных номерах. Это идеальное место для любителей тишины и спокойствия. Нашим гостям мы гарантирует идеальные условия как для семейного отдыха так и для организации деловых встречь, свадеб и других мероприятий. В своем распоряжении мы имеем несколько современно оборудованных помещений для большего колличества участников. В зоне SPA находятся просторные джакузи, соленая комната, римская баня и биосауна – идеальное решение для тех, кто предпочитает менее высокие температуры чем в класической сауне.

65


Boczna 18 96-325 Radziejowice Parcel

+48 222 56 97 56 hotel@artis-loft.pl

www.artis-loft.pl

91 40 km

P

Artis Loft Hotel to śmiały i nowoczesny design, nieograniczona przestrzeń, wyjątkowe wnętrza stworzone w duchu architektury industrialnej, które kuszą swoją prostą formą i ładem. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o naszych gościach. Nowoczesne lofty z dźwiękoszczelnymi oknami, komfortowe wyposażenie oraz niepowtarzalny design gwarantują dobre samopoczucie i odpoczynek. Hotel Artis to dobry klimat dla biznesu. Przygotowaliśmy dla Państwa 4 wygodne, w pełni wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne, które pomieszczą do 220 osób. Organizację różnego rodzaju spotkań umożliwia dowolna konfiguracja ustawienia sal. Nasz hotelowy sklep jest do Państwa dyspozycji non-stop przez 24 godziny i oferuje pyszne kanapki, sałatki, dania na ciepło, słodkie przekąski oraz napoje.

66

Artis Loft Hotel means bold and modern design, unlimited space, unique interiors created in the spirit of industrial architecture that tempt with its simplicity and order. Everything has been especially designed for our guests. Modern lofts with soundproof windows, comfortable furnishings and inimitable design guarantee great fettle and rest. Hotel Artis means good climate for business. We offer 4 comfortable, fully equipped, air-conditioned conference rooms capable of up to 200 people. Free setting of the rooms enable organizing any sort of events there. Our hotel shop is open for you non-stop, 24/7. It offers delicious sandwiches, salads, hot meals, sweet snacks and beverages.

Artis Loft ist wagemutiges und modernes Design-Hotel, unbeschränkter Raum, besondere Innenräume mit Industriellarchitektur, die mit einfacher Form und Ordnung locken. Alles wurde für Sie geschafft. Moderne Lofts mit schalldichten Fenstern, komfortable Ausgestattung sowie einmalige Design garantieren guten Allgemeinbefinden und Erholung. Es ist auch gutes Klima für das Geschäft. Wir bieten Ihnen 4 bequeme, voll klimatisierte Konferenzräume an, die 220 Personen unterbringen können. Das Gestalten allerlei Treffen ist dank der freiwilligen Einstellung der Räume möglich. Unser Laden ist zu Ihrer Verfügung rund um die Uhr und bittet schmackhafte Snacks, Salat, wärme Kuchen, süße Zwischenmahlzeiten und Getränke.

Гостиница Artis Loft это смелый и совревенный дизайн, большое пространство, интерьер созданный в индустриальном стиле, который привлекает простотой форм и укладом. Все это было спроектировано с мыслью о наших гостях. Современный лофты с шумозащитыми окнами, комфортая мебельи неповторимый дизайн гарантирует хорошее самочувствие и отдых. Гостиница Artis это отличное место для бизнеса. Для Вас мы приготовили 4 полностью оборудованных и климатизированных конференц-зала, готовых разместить до 220 человек. Любая конфигурация залов позволяет организавать встречи разного типа. Наш гостиничгый магазин работает для Вас 24 часа в сутки, предлагает вкусные бутерброды, салаты, горячие блюда, сладости и напитки.


Wczasowa 25 05 - 402 Otwock

+48 22 778 11 30 recepcja@z-hotel.com

www.z-hotel.com

50 30 km

P

Z-Hotel Business & Spa to miejsce idealne na organizację szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych oraz wypoczynek wśród sosen i świerków. Hotel położony jest na 2 hektarach terenu zielonego zaledwie 25 minut od centrum Warszawy. Naszym gościom oferujemy 50 pokoi dwuosobowych oraz apartamenty, 8 nowoczesnych sal konferencyjnych (największa o pow. 245 m2), Business Center, Restauracja Werbena, Lobby Bar, Z-Spa, a w nim basen z hydromasażem i przeciwprądem, jacuzzi, saunę fińską ze studnią lodową oraz 8 pokoi zabiegowych. Z-Hotel Business & SPA to zdrowy, zielony i ekologiczny Hotel. Sale z widokiem na zielony las, ekologiczne długopisy i notatniki, doskonałe jedzenie tworzą niepowtarzalny klimat spotkań biznesowych oraz pozwalają na odzyskanie energii i dobrego samopoczucia.

Z-Hotel Business & Spa is the perfect place to organize your seminars, conferences, business meetings and to relax among pines and spruces. The hotel is set on a beautiful green area (5 acres) just 25 minutes away from central Warsaw. We offer to our guests a total of 50 double bedrooms and apartments, 8 modern conference rooms (up to 245 m2), Business Centre, Verbena restaurant, Lobby Bar and ZSpa that offers a swimming pool with hydro massage and counter-currents, Jacuzzi, Finnish sauna with ice well and 8 treatment rooms. Z-Hotel Business & SPA is a place where ecology meets business – think green & healthy. Rooms with a view over a green forest, eco pens and notepads and excellent food create unforgettable atmosphere of business meetings while regaining energy.

Das Z-Hotel Otwock & SPA ist idealer Platz, um Schulungen, Konferenzen, Geschäftstreffen zu veranstalten und sich in der Kiefern und Fichten zu erholen. Es liegt im grünen Gebiet von 2 Hektaren, nur 25 Minuten vom Zentrum Warszawa entfernt. Wir bieten 50 Doppelzimmer und Appartements, 8 moderne Konferenzräume (die Größte mit der Fläche von 245m2), Business Center, Restaurant Werbena, Lobby Bar, Z-SPA in Schwimmbad mit Hydromassage und Gegenstromanlage ausgestattet, Jacuzzi, Finnische Sauna mit Eisbrunnen, 8 Behandlungsräume an. Es ist gesundes, grünes Biohotel. Die Räume mit einem Blick auf grünen Wald, ökologische Kugelschreiber und Notizbücher, erstklassige Küche schaffen einzigartige Atmosphäre des Geschäftstreffens und lassen wieder erfrischt sein und das Wohlbefinden wiederherstellen.

Это место идеально подходит для организации семинаров, конференций, деловых встреч и отдыха среди сосен и елей. Гостиница расположена на двух гектарах зеленой территории, практически в 25 минутах от центра Варшавы. Нашим гостям мы предлагаем 50 двухместных номеров и апартаменты, 8 современных конференцзалов (наибольший из которых 245 м2), бизнес центр, ресторан, лобби бар, зону SPA, в которой есть гидромассаж, джакузи, финская сауна, и ледяная комната а также 8 процедурных кабинетов. Это здоровая, зеленая и экологическая гостиница. Залы с видом на зеленый лес, экологические ручки и блокноты, идеальные блюда придадут неповторимый климат деловым встречам и позволяют восстановить энергию и хорошее самочувствие.

67


Tarczyńska 109 a 96-320 Mszczonów

+48 46 857 60 60 hotel@hpm.com.pl

www.hotelpanorama.pl

107 40 km

P

Hotel Panorama*** oferuje ponad 200 miejsc noclegowych w nowoczesnych i funkcjonalnych wnętrzach, 2 restauracje, drink bar oraz salon gier dla dzieci i dorosłych. Z myślą o grupach biznesowych, przygotowaliśmy profesjonalne zaplecze konferencyjne. Łączna powierzchnia wystawiennicza w Hotelu przekracza 1000m2. Centrum Team Buildingu TEAMSTREFA.pl to profesjonalne miejsce organizacji eventów. Na terenie znajdują się tory do jazdy samochodami terenowymi i quadami, strzelnice, ścianka wspinaczkowa , most linowy oraz wiele innych atrakcji. Hotel PANORAMA oferuje wysokiej jakości usługi gastronomiczne. Od wielu lat obsługujemy szkolenia, konferencje i spotkania firmowe. Ponadto organizujemy imprezy w stylowej Chacie Góralskiej oraz wyjątkowej Karczmie w Zbiroży, umożliwiającymi realizację imprez plenerowych

68

Hotel Panorama *** offers over 200 beds in modern and functional interiors, 2 restaurants, lobby bar and a game room for children and adults. In view of the business groups we have prepared a professional conference centre. The total exhibition area at the Hotel exceeds 1000m2. Team-building Centre teamstrefa.pl is a professional venue for events. There you can find some tracks for driving jeeps and quads and also a shooting range, climbing wall, rope bridge and much more. Hotel Panorama offers high quality catering services. For many years we serve at trainings, conferences and corporate meetings. In addition, we organize events in a stylish and unique Góralska Shack Tavern in Zbiroży, enabling the organization of outdoor events.

Das 3-Sterne-Hotel Panorama bietet über 200 Übernachtungsplätze in modernen und funktionalen Innenräumen, 2 Restaurants, eine Drink Bar und einen Spielsalon für Kinder und Erwachsene an. Mit Rücksicht auf Geschäftsgruppen wurde professionelle Konferenzbasis vorbereitet. Die gesamte Nutzfläche im Hotel beträgt über 1000m2. Das Team Building Zentrum teamstrefa.pl ist professioneller Ort für Organisation der Veranstaltungen. Im Gebiet befinden sich Tore für Geländewagen- und Geländequadtouren, Schießplätze, Kletterwand, Seilbrücke und viele andere Attraktionen. Das Hotel bietet qualitätsvolle Gastronomiedienstleistungen an. Seit vielen Jahren bedienen wir Veranstaltungen in stillvoller Berghütte und ungewöhnlichem Wirtshaus in Zbiroża, die Organisation von Freilichtveranstaltungen ermöglichen.

Гостиница Panorama*** предлагает, более 200 мест в современных и функциональных номерах. 2 ресторана, бар и игровой салон как для взрослых так и для детей. Позаботясь о деловых людях мы приготовили профессиональные конференц-залы. Поверхность которых превышает 1000 м2. Центр Team Building это единственное в Польше профессиональное место для провождения мероприятий. Центр включает в себя место для езды внедорожниками и квадрациклами, стрелковую комнату, стену для скалолазания и веревочный мост. Гостиница Panorama*** предлагает высого качества гастрономические услуги. На протяжении многих лет мы занимаемся организацией конференций, семинаров и встреч. Кроме того мы рады подготовить встречу в Гуральской Хате, в карчме у Збирожи, также на свежем воздухе.


69


Dolnośląskie 1. Interferie 2. Radisson Blu 3. Europeum 4. Platinum Palace 5. Jelenia Struga 6. Sandra 7. Adam SPA 8. Kryształ 9. Pałac Jugowice 10. Fryderyk

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Port lotniczy Strachowice im. Mikołaja Kopernika ul. Skarżyńskiego 36 53-330 Wrocław

11. Szarotka 12. Qubus Legnica 13. Qubus Wrocław 14. Jamrozowa Polana 15. Interferie

81 82 83 84 85

2

Legnica 12 Świeradów Zdrój 1 8 Świeradów Zdrój 15

3 4

5

Wrocław

13

6

Karpacz

9 Jugowice

7 Kudowa Zdrój 10 11 Duszniki 14 Zdrój

Górskie uzdrowiska, dawne zamki i eklektyczny Wrocław – z tym kojarzy się Dolny Śląsk, gdzie ścierają się kultury Polski, Czech i Niemiec. Stolica regionu to jedno z najmodniejszych polskich miast wśród inwestorów oraz planujących karierę. Na turystycznej mapie kraju wyróżnia się połączeniem tradycji z nowoczesnością i imponującą liczbą mostów, których ma ponad 100. Nad miastem dominuje szklany drapacz chmur Skytower, a prawie z każdego wrocławskiego wieżowca widać górę Ślężę, która jest bramą do Sudetów, Kotliny Jeleniogórskiej i największego skupiska zamków pełnych legend – Czocha, Bolków czy Książ. Niejedną tajemnicę skrywają też sowiogórskie sztolnie. Pełna kurortów Kotlina Kłodzka może się pochwalić źródłami wód mineralnych i specyficznym mikroklimatem.

70

Mountain spas, ancient castles and eclectic architecture of the city of Wrocław – these are the main associations with the region of Dolny Śląsk, a place where Polish, Czech and German cultures are clashing. Wrocław is one of the most popular Polish cities among investors and those who are planning their career. On the tourist map of Poland Wroclaw stands out as the city that joins together tradition with modernity. More than 100 bridges caused that Wrocław is known as “the Venetia of the East”. The Skytower a skyscraper made of glass is towering over the city. The mountain Ślęża – gateway to the Sudety (the South Mountains), the Valley of Jelenia Góra, the biggest cluster of castles (Czocha, Bolków, Książ), can be seen almost form every highrise in Wroclaw. Tunnels of the Sowia Góra (the Owls Mountain) are hiding lots of secrets.

Bergkurorte, ehemalige Schlösser, elektrisches Wrocław – daran erinnert sich Niederschlesien, wo polnische, tschechische und deutsche Kultur aufeinander stoßen. Inmitten der Investoren und planender Karriere ist die Regionshauptstadt eine der populärsten polnischen Städten. Auf der Wanderkarte zeichnet sie sich als Verbindung der Tradition mit der Modernität und imposanter Brückenzahl (über 100) aus. Der Glaswolkenkratzer Skytower beherrscht die Stadt und fast aus jedem Hochhaus sieht man den Berg Ślęża, der das Tor von Sudeten, Hirschberger Kessel und dem größten Zentrum der Schlösser voller Legende ist – Czocha, Bolków, Książ. Manches Geheimnis stecken die Stollen im Eulengebirge. Glatzer Kessel voller Kurorte kann sich der Minerallwasserquellen und eigenartiges Mikroklimas rühmen.

Горные санатории, древние замки, и эклектический Вроцлав - с этим ассоциируется Нижняя Силезия, место, где соприкасаются польская, чешская и немецкая культуры. Столица региона - это один из самых популярных городов среди инвесторов и для тех, кто планирует свою карьеру. На туристической карте страны выделяется пересечением традиций с современностью и впечатляющим количеством мостов, которых насчитывается более 100. Над городом возвышается стекленный небоскреб Skytower, а практически с каждой вроцлавской высотки видно гору Сленжа, которая является воротами в Судеты, Еленегурскую Котлину и самому большому скоплению замков Чоха, Болькув и Ксенж, наполненных легендами. Много тайн скрывают также Совегурские штольни. Клодзкая Долина с многочисленными курортами может похвалиться источниками минеральной воды и специфическим макроклиматом.


Kościuszki 1 59 - 850 Świeradów Zdrój

+48 75 781 67 32 malachit@interferie.pl

www.interferie.pl 79 120 km

P

Interferie Aqua Park Sport Hotel w Świeradowie Zdroju to idealne miejsce dla osób ceniących spokój i wygodę. Gwarantuje komfort, ciszę oraz przepiękny górski krajobraz Gór Izerskich z hotelowych pokoi. Ilość atrakcji oferowanych zarówno w Centrum Sportowo – Rekreacyjnym, Centrum Zdrowia i Relaksu, hotelowy SPORT BAR CAFE z wydzieloną strefą dla najmłodszych Gości i słonecznym, panoramicznym tarasem, jak i urozmaicona kuchnia hotelowej Restauracji ze specjalnie przygotowanym przez Szefa Kuchni Kids Menu to gwarancja udanego pobytu. Do dyspozycji Gości oddajemy 80 pokoi, w tym 70 z balkonami, duży nowoczesny Aqua Park, Centrum Zdrowia z gabinetami zabiegowymi i kosmetycznymi, salę fitness ze sprzętem do mierzenia wydolności organizmu, kort tenisowy i salę sportową.

Interferie Aqua Park Sport Hotel in Świeradów Zdrój is a perfect place for those appreciating peace and conveniences. We guarantee comfort, silence and beautiful mountain landscape of Izerskie Mountains, that can be admired form the hotel windows. Great selection of attractions offered by Sports – Recreation Centre, Health and Relax Centre, hotels SPORT BAR CAFÉ with the youngest guests area and sunny terrace, as well as varied menu of the hotel restaurant (including the Kids Menu) is a guarantee of fine stay. We offer accommodation in 80 rooms, including 70 with balconies, a large and modern Aqua Park, Wellness Centre with treatment rooms and beauty shops, gym, tennis court and sports hall.

Das Interferie Aqua Park Sport Hotel in Świeradów Zdrój ist ein idealer Ort für Menschen, die Ruhe und Bequemlichkeit schätzen. Es sichert Komfort, Stille und wunderschöne Berglandschaft von Izerskie Gebirge, die sich von Hotelfenstern aus erstreckt. Garantie gelungenes Aufenthalts sind zahlreiche angebotene Attraktionen: Sport- und Erholungszentrum, Gesundheits- und Entspannungszentrum, Sport Bar Cafe mit Kinderzone und sonniger Rundblickterrasse sowie vielfältige Küche eines Restaurants mit vom Küchenchef speziell vorbereitetem Kinder-Menü. Das Hotel verfügt über 80 Zimmer, dabei 70 mit Balkons, großen modernen Aquapark, Gesundheitszentrum mit Behandlungs- und Kosmetikräumen, Fitnessraum mit einem Gerät für Messen der Funktionsfähigkeit des Organismus, Tennisplatz und eine Sporthalle.

Гостиница Interferie Aqua Park Sport в сверадув Здруй это идеальное место для любителей спокойствия и уюта. Мы гарантируем комфорт, спокойствие и красивые виды Изерских Гор из Ваших номеров. Колличество предлагаемых развлечений в Спортивном Комплексе, в Центре Отдыха и Здоровья, гостиничный SPORT BAR CAFE с выделенным уголком для самых маленьких Гостей и солнечной терассой, разнообразная кухня ресторана, а также специальные блюда для детей: все это гарантия успешного отдыха. Для гостей мы предлагаем 80 номеров, 70 из которых с балконами, современный Aqua Park, Центр Здоровья с процедурными и косметическими кабинетами, фитнес зал, с приборами для измерения состаяния оганизма, тенистый корт и спорт зал.

71


ul. Purkyniego 10 50 - 156 Wrocław

+48 71 375 00 00 reservations.wroclaw@radissonblu.com

www.radissonblu.com

162 12 km

P

Położony w spokojnej okolicy, w otoczeniu Parku Słowackiego, Radisson Blu Hotel znajduje się kilka minut od tętniącego życiem centrum miasta, Rynku i Placu Dominikańskiego. Hotel oferuje 162 pokoi i apartamentów, wyposażonych w bezpłatny, szybki, bezprzewodowy dostęp do Internetu, mini bar oraz restaurację Aquarelle. Podczas ciepłych miesięcy hotelowi Goście mogą zjeść posiłek na świeżym powietrzu w stylowym dziedzińcu sąsiadującym z Akademią Sztuk Pięknych, a także korzystać z ćwiczeń na wolnym powietrzu wzdłuż brzegu Odry. Przez całą dobę do ich dyspozycji znajduje się bezpłatne centrum fitness. Nasz hotel oferuje 24-godzinny room service oraz centrum biznesowe na dziewięć sal konferencyjnych, które mogą pomieścić do 350 osób.

72

Situated in a quiet neighbourhood and surrounded by the Słowacki Park, the Radisson Blu Hotel, Wroclaw is located minutes away from the bustling downtown, including Old Market Square and Dominikanski Square. The hotel offers accommodation in 162 rooms and suites, with fast Wi-Fi internet, free of charge, mini bar and Aquarelle restaurant. During warm months, our guests may enjoy outdoor dining in a stylish courtyard shared with the Academy of Arts, as well as exercises on the river Odra shore. There is also 24 hour open free of charge fitness centre. Our hotel offers 24-hour room service and business centre consisting of 9 conference rooms for up to 350 participants.

Das in einer ruhigen Umgebung gelegen und im Umkreis des Słowacki-Parks liegt das Radisson Blu Hotel, nur ein paar Minuten von geschäftigem Stadtzentrum, dem Marktplatz und Dominikanerplatz. Das Hotel bietet 162 Zimmer und Appartements an, die in kostenloses schnelles kabelloses Internet, eine Minibar und ein Restaurant Aquarelle ausgestattet wurden. Im Sommer haben Sie die Möglichkeit, Mahlzeit an der frischen Luft in stilvollem Hof zu essen, der an Kunstakademie angrenzt. Es ist auch möglich, im Freien aus Turnübungen entlang des Ufers der Oder zu nutzen. Tag und Nacht steht ein Fitnesszentrum zur Verfügung unserer Gäste. Unser Hotel bietet eine 24-stündige Zimmerbedienung und ein Geschäftszentrum mit 9 Konferenzenräumen an, das für 350 Personen Platz bietet.

Расположенная в спокойном районе, среди Словацкого парка, Гостиница Radisson Blu находится в нескольких минутах от насыщенного жизнью центра города, Рынка и Домииканской площади. Гостиница предлагает 162 номера и апартаменты, бесплатный и быстрый беспроводной интернет, мини бар и ресторан Aquarelle. Во время теплых месяцев посетители гостиницы могут перекупить на свежем воздухе в стильном дворике, прилегающем к Академии Искусств, а также воспользоваться возможностью и позаниматься спортом на открытом воздухе, вдоль Одры. Целые сутки для Вас открыт бесплатный фитнес центр. Наша гостиница предланает 24 часовое обслуживание номеров, бизнес-центр, девять конференцзалов, готовых вместить до 350 человек.


ul. Kazimierza Wielkiego 27A Wrocław

+48 71 371 44 00 europeum@europeum.pl

www.europeum.pl

38 10 km

P

Dogodne położenie Hotelu Europeum w ścisłym centrum Wrocławia obok wielu zabytków i obiektów biurowych stanowi doskonałą bazę wypadową zarówno dla osób podróżujących w interesach, jak i turystów. Położony zaledwie 200 metrów od malowniczego wrocławskiego Rynku i Placu Solnego oferuje gościom 38 luksusowych, przestronnych pokoi, nowoczesną siłownię oraz saunę. Na parterze budynku znajduje się także Restauracja Brasserie 27, która dalece wykracza poza definicję standardowej restauracji hotelowej. W Europeum nie zabrakło także miejsca na kompleksowo wyposażone centrum konferencyjne. Personel hotelu z przyjemnością pomoże w organizacji wycieczek krajoznawczych, biletów na wydarzenia kulturalne, do teatru lub opery.

Europeum Hotel is conveniently located in the centre of Wroclaw, surrounded by historic and office buildings. It makes the hotel an ideal place to stay for tourists and business travellers. Placed only 200 metres of Rynek (the Market Square – centre of the Old Town) and Plac Solny (the Salt Market), offers to its guests 38 luxurious and spacious rooms, a modern gym and a sauna. On the ground floor is the restaurant Brasserie 27, which greatly surpasses the definition of a standard hotel restaurant. In the Europeum is also a fully equipped conference centre. Hotel staff provides help with organisation of city tours, tickets (for cultural, theatre, or opera).

Ausgezeichnete Lage des Hotels Europeum, im engen Stadtzentrum Wrocław, neben vielen Sehenswürdigkeiten und Büroobjekten, ist es ein idealer Ausgangspunkt sowohl für Geschäftsreisenden als auch für Touristen. Das nur 200 Meter vom malerischen Breslauer Marktplatz gelegene Hotel bietet seinen Gästen 38 luxuriöse geräumige Zimmer, modernes Fitnesscenter und eine Sauna. Im Erdgeschoss des Gebäudes befindet sich auch ein Restaurant Brasserie 27, das mit seinen hohen Standard sehr über Definition eines typischen Hotelrestaurants hinausgeht. Im Europeum fehlte es auch nicht an Platz für ein umfassend ausgestattetes Konferenzzentrum. Unser Hotelpersonal hilft Ihnen mit Vergnügen bei der Veranstaltung von heimatkundlichen Ausflügen und Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen, Theater oder Oper.

Удобное местоположение гостиницы Europeum в самом центре Вроцлава, возле многочисленных памятников и бизнесс объектов является идеальным местом отдыха как для людей путешествующих по бизнес делам так и для туристов. Расположеная всего в 200 метрах от живописного вроцлавсого рынка и Пляцу Сольного предлагает посетителям 38 раскошных, просторных номеров, современный спорт зал и сауну. На первом этаже здания находится ресторан Brasserie 27, который выходит за рамки стандартного определения гостиничного ресторана. В Europeum Вы также можете найти комплексно оснащенный конференц зал. Персонал гостиницы с радостью поможет Вам в организации, билетов на культурные события такие как театр или опера.

73


Powstańców Śląskich 204 53-140 Wrocław

+48 71 324 99 00 platinumpalace@platinumpalace.pl

www.platinumpalace.pl

46 8 km

P

W Platinum Palace dbamy o wszystkich Gości, starając się zrealizować indywidualne potrzeby każdego z nich. Mając na uwadze maksimum satysfakcji, świadczymy usługi z największym zaangażowaniem. Dowodem na to są zdobyte przez nas w minionych dwóch latach prestiżowe nagrody w Polsce oraz na arenie międzynarodowej: International Hotel Awards – The Best Small Hotel in Poland – jeden ze stu najlepszych hoteli na świecie, Hotel Roku 2013 – plebiscyt organizowany przez HRS, tygodnik Newsweek, magazyn Forbes oraz Telewizję Polsat, Zdobyliśmy także nagrodę Best Hotel Award 2012 w kategoriach: Hotele 4-5* we Wrocławiu (I miejsce), Premiera roku (II miejsce). Z kolei kucharze Platinum Palace zajęli I miejsce w najbardziej prestiżowym konkursie – Kulinarnym Pucharze Polski.

74

The Platinum Palace takes care of each and every Guest, with a great attention to their individual needs. Bearing in mind maximum satisfaction, our services are provided with the greatest commitment, which is proved by prestigious awards as: the International Hotel Awards – the Best Small Hotel in Poland (top 100 world’s best hotels), Hotel of the Year 2013 – a plebiscite organized by HRS, Newsweek, Forbes Magazine and Polsat television. Hard work have earned us the Best Hotel Award 2012 in categories: Hotels 4-5* in Wrocław (1st place), the Premier of the Year (2nd place). The Platinum Palace cooks took 1st place in the most prestigious culinary competition - Polish Culinary Cup.

Im Platinum Palace betreuen wir alle Gäste mit Sorgfalt und bemühen uns alle Ihre individuellen Wünsche in Erfüllung zu bringen. Für Ihren Komfort erfüllen wir unsere Dienstleistungen mit höchstem Engagement. Davon zeugen in den vergangenen zwei Jahren gewonnene Prestigepreise in Polen und auf internationaler Ebene: „International Hotel Awards – The Best Small Hotel in Poland“ – ein von hundert der besten Hotels auf der Welt, „Hotel des Jahres 2013“ – die von HRS, Newsweek, Magazin Forbes und POLSAT Fernsehen organisierte Umfrage. Wir gewannen auch die Preis Best Hotel Award 2012 in folgenden Kategorien: 4-5- Sterne-Hotels in Wroclaw (I. Platz), Hotel-Newcomer des Jahres (II. Platz). Dann Köche des Platinum Palace gewannen den angesehensten Prestige-Wettbewerb – Polnisch Culinary Cup.

В Platinum Palace мы заботимся о всех посетителях, стараясь реализовать индивидуальные потребности каждого из них. Желая предоставить максимум удовлетворения, мы оказываем услуги с большим пристрастием. Доказательством этого служат достигнутые нами в последние года престижные награды в Польше и на международной арене: International Hotel Awards – The Best Small Hotel in Poland- одна из 100 лучших гостинц в мире. Гостиница Года 2013 голосование оргазизованное HRS, еженедельник Newsweek, журнал Forbes, и телевидиние Polsat, Также мы получили награду Best Hotel Award 2012 в котегории Hotele 4-5*, во Вроцлаве (I место), Премьера года (II место). В свою очередь повора Platinum Palace заняли I место в наиболее престижном конкурсе – Кулинарный Кубок Польши


ul. Podgórze 55 58-530 Kowary k. Karpacza

+48 75 75 28 404 info@jeleniastruga.pl

www.jeleniastruga.pl

35 120 km

P

Jelenia Struga MEDICAL SPA – CUDna wySPA Karkonoszy, na której każdy znajdzie dla siebie odpowiednią przestrzeń. Położona jest w zacisznej dolinie o krystalicznie czystym powietrzu, otoczonej gęstym lasem wśród dzikiej natury przesyconej szumem strumyków i śpiewem ptaków Karkonoskiego Parku Narodowego. Profesjonalne SPA w Jeleniej Strudze to bogata oferta programów MEDICAL oraz zabiegów SPA opartych na płynnym skarbie Jeleniej Strugi – antyoxydacyjnej wodzie Potencjałce AOx. Na naszych gości czeka wiele atrakcji w tym zimowe zjazdy rogatymi saniami, saunę fińską z kąpielą w górskim strumieniu, kryty basen z widokiem na karkonoski las, Restaurację Muzyczną wypełnioną dźwiękami muzyki granej na żywo i jedyną w swoim rodzaju Bibliotekę Indyjską w przytulnym, aranżowanym i orientalnym wnętrzu.

Jelenia Struga MEDICAL SPA – the miraculous island of the Mountains Karkonosze, where everyone will find his place. The hotel is located in a secluded valley, with crystal-clear air, the heart of a thick forest, surrounded by wild nature streams and birds songs of the Karkonoski National Park. Professional SPA offers a wide selection of MEDICAL procedures and SPA treatments basing on liquid treasure of Jelenia Struga – anti oxidised water the AOx Potential. The Guests may enjoy many attractions, including the horned sleigh downhill rides, Finnish sauna with bath in mountain stream, indoor swimming pool with the view of Karkonosze forest, Music Restaurant with live music shows and one of a kind Indian Library in cosy, oriental themed interior.

Jelenia Struga MEDICAL SPA ist die wunderschöne Insel am Fuße des Riesengebirges, wo jeder etwas für sich finden kann. Das Hotel befindet sich im ruhigen Tal mit kristallklarer Luft, inmitten wilder Natur, rauschender Bäche und singender Vögel des Nationalparks Riesengebirge, das von dichten Wäldern umgeben ist. Das professionelle SPA in Jelenia Struga bietet ein vielfältiges Angebot von MEDICAL und SPA Behandlungen, die auf flüssigen Schatz von Jelenia Struga – antioxidantisches Wasser Potencjalka AOx - basieren. Viele Attraktionen warten auf unsere Gäste, d.h. Hornschlittenfahren im Winter, finnische Sauna mit Bad im Bergbach, Schwimmbecken unter Dach mit Waldblick des Riesengebirges, Musikgaststätte mit live spielender Musik und einzigartige Indische Bibliothek in einem gemütlich arrangierten orientalischen Innenraum.

Jelenia Struga MEDICAL SPA – замечательный остров Карконоши, на котором каждый откроет что-то для себя. Расположен он в уютной долине с кристально чистым воздухом, окруженный густым лесом среди дикой природы, насыщенной шумом ручьев и пением птиц национального парка Карканоше. Профессиональное SPA w Jelenia Struga MEDICAL SPA это богатое предложение программ MEDICAL а также SPA процедур, основанных на жидком сокровище Jeleniеj Strugi, - на антиоксидантной воде. Наших гостей ожидает много развлечений, в числе котороых зимние съезды рогатыми санями, финская сауна с купанием в горном потоке, крытый бассейн с видом на карконошский лес, музыкальный ресторан, преисполненный звуками музыки, исполняемой в живую, и единственная в своем виде Индийская Библиотека с уютным и ориентальным интерьером.

75


75 751 91 51 rezerwacja@sandra.karpacz.pl

ul. Obrońców Pokoju 3 58-540 Karpacz

www.sandraspa.eu 260 130 km

P

Kompleks SANDRA SPA w Karpaczu położony w samym centrum miasta w dolinie Łomnicy i jej dopływów u podnóża Śnieżki stanowi doskonałą bazę pobytów rodzinnych, rehabilitacyjnych, dla odnowy i relaksu, a także konferencyjno - integracyjnych dla firm. Doskonałe warunki terenowe oraz pogodowe powodują, że Karpacz jest znanym ośrodkiem sportów zimowych, a także idealnym punktem wyjściowym wielu szlaków turystycznych dla osób pragnących aktywnie spędzić czas zarówno latem, jak i zimą. Goście mogą wybierać spośród 260 komfortowych pokoi (2,3,4-osobowych) zestawów studyjnych oraz apartamentów. Bogate centrum odnowy biologicznej pozwala na skorzystanie m.in. z sauny fińskiej i suchej, łaźni błotnej i parowej, groty solnej czy prysznicu doznań.

76

The Sandra SPA located in the centre of Karpacz, in the valley of river Łomnica and joining rivers. It is a perfect base for family stays, rehabilitation and conferences or integration. Excellent terrain and weather conditions make Karpacz famous winter sport centre. Karpacz is also a starting point of many hiking trails for those who need active recreation time, in both summer and winter. 260-bedroom hotel (two, three and four bedded), including studio rooms and suites, offers also rich wellness facilities. Finnish and dry sauna, mud chamber, steam room, salt cave or the sensation shower, are available to provide our guests with the best health and beauty experiences. Other facilities include: mini golf course, squash court, spring garden and two ski lifts in the close distance.

SANDRA SPA in Karpacz liegt im Stadtzentrum im Tal von Łomnica und ihren Zuflüssen am Fuße von Śnieżka. Es ist ein idealer Ort für Familien- und Rehabilitationsaufenthalte, Erneuerung, Entspannung und dient als Konferenz- und Integrationsort für Unternehmen. Günstige Gelände- und Wetterverhältnisse tragen dazu bei, dass Karpacz bekanntes Wintersportzentrum ist und idealer Ausgangspunkt vielen Wanderwegen, um die Zeit im Sommer und Winter aktiv zu verbringen. Den Gästen stehen 260 bequeme Zimmer (2, 3, 4-Bettzimmer), Studioanlagen und Appartements zur Verfügung. Das vielfältige Zentrum für biologische Erneuerung bietet u.a. Finnische Sauna, Trockensauna, Moor- und Dampfbad, Salzgrotte oder Empfindungsdusche an. Im Komplex gibt es auch Minigolfanlage, Squash, Kurgarten und zwei Skilifte für Skisportliebhaber in näherer Umgebung.

Комплекс SANDRA SPA w Karpaczu расположенный в самом центре города в долине Ломница у подножия снежки, является идеальной основой для семейного отдыха, реабиолитации, для здоровья и релаксации, а также для провождения конференций – для компаний. Идеальные погодные условия и рельеф делают Карпач известным центром зимних видов спорта, а так же отличным пунктом для любителей активного отдыха, как летнего так и зимнего. Посетителям педлагают выбор среди 260 комфортных номеров (2,3,4 - местные), студийные номера и апартаменты. Раскошный оздоровительный центр предлагает услуги финской и сухой сауны, грязевой и паровой бани, соленой комнаты, сквош а также мини поле для гольфа, для любителей снежного веселья 2 лыжных спуска в близлежащем районе.


Lubelska 1a 57-350 Kudowa Zdrój

L

TE O H

+ 48 74 8664246 recepcja@adamspa.pl

www.adamspa.pl

62 120 km

P

Trzygwiazdkowy Hotel Adam&Spa w Kudowie Zdrój to luksusowy i kameralny obiekt, usytuowany w jednym z najstarszych i najpiękniejszych sudeckich i dolnośląskich uzdrowisk. Znajduje się w zacisznej części uzdrowiskowej miasta – 300 m od Parku Zdrojowego, w otulinie lasu świerkowego z pięknym widokiem na Górę Parkową i jej okolice, rozpościerającym się z górnego tarasu hotelu. Specjalizujemy się w organizowaniu pobytów wypoczynkowych, leczniczych i konferencyjnych. Naszym Gościom oferujemy restaurację z wyśmienitą kuchnią oraz 115 miejsc noclegowych w 48 komfortowych i przytulnych pokojach oraz apartamentach, z których większość posiada balkony. Mogą oni skorzystać z hotelowego Centrum Spa, w tym basenu z gejzerem i biczami wodnymi, łaźni parowej czy jacuzzi.

Three Star Hotel Adam&SPA in Kudowa Zdrój is a luxurious and intimate facility, situated in one of the oldest and most beautiful spa towns of Sudety and Dolny Śląsk (Lower Silesia). Located in quiet part of the town – 300 metres from Park Zdrojowy (water spa park), among the spruce forest. Parkowa Góra and its surroundings can be admired from the hotels upper terrace. We are specialized in organizing leisure, therapeutic and conference stays. We offer a restaurant with excellent cuisine and accommodation in 48 comfortable and cosy rooms and suites (up to 115 people), majority of them with balconies. There is also a spa centre, consisting of pool with geyser and water jets, steam room and Jacuzzi.

Das 3-Sterne-Hotel Adam&SPA in Kudowa-Zdrój ist ein luxuriöses, gemütliches Objekt, das in einem der ältesten und schönsten Kurort in Niederschlesien, Sudeten liegt. Es befindet sich in ruhigem Kurgebiet der Stadt, 300 Meter vom Kurpark entfernt, umgeben vom Fichtenwald mit schönem Blick auf den Parkberg und seine Umgebung von der Hauptterrasse des Hotels aus. Wir spezialisieren uns auf Veranstaltung der Erholungs-, Behandlungs- und Konferenzaufenthalte. Unseren Gästen stehen ein Restaurant mit ausgezeichneter Küche, 115 Unterkunftsplätze in 48 komfortabel eingerichteten, freundlichen Zimmer und Appartements zur Verfügung, von denen die meisten mit einem Balkon ausgestattet sind. Im Hotel gibt es möglich, ein Wellnesscenter mit Wassergeysir, Wasserdüsen, Dampfbad oder Jacuzzi zu nutzen.

Трехздночная гостиница Hotel Adam&Spa в Кудове Здруй представляет собой роскошную и уютную гостиницу, расположенную в одном из самых давних и в одном из самых красивых судецких и дольношленских курортов. Находится в тихой части санаторного города – 300 метров от Здроевего Парка, в окружении елового леса с красивым видом на Парковую Гору и окружности, виднеющимися с верхнеей терассы гостиницы. Главным образом мы специализируемся в организации отдыха, оздоровительных и конференционных целей. Нашим посетителям мы предлагаем услуги ресторана с изумительной кухней и 115 мест в 48 комфортабельных и уютных номерах и апартаментах, из которых в большентсе имеются балконы, также мы предлагаем услуги SPA центра, включающего в себя бассейн с гейзерами, паровую баню и джакузи.

77


1 go Maja 19 58-580 Szklarska Poręba

+48 75 730 36 50 recepcja@hotelkrysztal.pl

www.hotelkrysztal.pl

37 120 km

P

Czterogwiazdkowy Hotel Kryształ Conference & Spa w Szklarskiej Porębie zaprasza w swoje progi. Hotel zlokalizowany jest w samym sercu tej malowniczej, górskiej miejscowości. Po dniu pełnym wrażeń zapraszamy Państwa do hotelowego centrum spa & wellness. Do dyspozycji naszych gości oddajemy basen z atrakcjami, jacuzzi oraz trzy sauny. Są to miejsca, gdzie mogą Państwo w pełni zregenerować swoje siły. W centrum odnowy biologicznej, dzięki szerokiej ofercie zabiegów, nasi specjaliści zadbają o Państwa wygląd i samopoczucie. Hotel, ze względu na swoją szeroką ofertę jest także świetnym miejscem do organizacji wszelkich konferencji, szkoleń, imprez integracyjnych a także ważnych uroczystości rodzinnych.

78

Four-star Kryształ Hotel Conference & Spa in Szklarska Poręba welcomes! The hotel is located in the heart of picturesque mountain resort. After a day full of excitement we invite you to use hotel’s Spa & Wellness centre. The fun pool, a Jacuzzi and three saunas are at your disposal. These facilities will help you to recharge, regain and relax. Our Wellness centre offers a vast selection of treatments and our experienced staff will take care of your appearance and good mood. Because of its wide range Kryształ Hotel is a perfect venue for conferences, training, team building events as well as family celebrations.

Das 4-Sterne-Hotel Kryształ Conference & Spa in Szklarska Poręba heißt Sie Willkommen. Es befindet sich im Herzen der malerischen Gebirgsortschaft. Nach einem eindrucksvollen Tag, laden wir Sie herzlich zu unserem SPA&WELLNESS Zentrum ein. Unseren Gästen stehen zur Verfügung: Schwimmbad mit Wasserattraktionen, Jacuzzi, und drei Saunen. Das sind die Plätze, wo Sie sich Ihre Kräfte voll und ganz entspannen können. Unsere Spezialisten im Zentrum für biologische Erneuerung kümmern sich um Ihr gutes Aussehen und Wohlbefinden dank großer Auswahlmöglichkeit an Pflegeprogrammen. Dank seines umfangsreiches Angebots ist das Hotel ein ausgezeichneter Ort, um Konferenzen, Schulungen, Mitarbeitertreffen, sowie auch wichtigen Familienfeste zu veranstalten.

Четырехзвездочная гостиница Kryształ Conference & Spa в Шклярской Порембе приглашает всех в свои апартаменты. Гостиница находится в самом центре живописной, горной местности. По оканчанию дня, насыщенннего впечатлениями, приглашаем Вас в центр spa & wellness. Для наших гостей мы предлагаем бассейн с развлекательными элементами, джакузи и три вида сауны. В оздоровительном кабинете, благодаря широкому предложению процедур, наши профессионалы позаботятся о Вашем внешнем виде и о самочувствии. Гостиница является отличным местом для организации конференций, обучения, интеграции а также важных семейных праздников.


Główna 4 58-321 Jugowice

+48748446394 rezerwacja@palacjugowice.com

www.palacjugowice.com

28 65 km

P

Pałac Jugowice znajduje się w przepięknej dolinie rzeki Bystrzycy na Dolnym Śląsku. Dziewiętnastowieczny pruski pałacyk myśliwski został gruntownie odrestaurowany i urządzony tak, by pobyt gości stał się niezapomnianym przeżyciem. Pałac Jugowice oddaje do Państwa dyspozycji 28 komfortowych, klimatyzowanych pokoi o wysokim standardzie, w których może ugościć jednocześnie do 60 osób. Komfort i wygodę podkreśla stylowy i elegancki wystrój. Każdy z naszych 28 apartamentów zapewnia spokój, wypoczynek i poczucie piękna. Podobnie duża sala restauracyjna i konferencyjna przeznaczona na przyjęcia i konferencje oraz winiarnia w starych piwnicach. Hotel oferuje także możliwość organizacji konferencji oraz szkoleń. Pałac Jugowice to świetna kuchnia i wyśmienite jedzenie.

The Palace of Jugowice is located in the beautiful valley of the river Bystrzyca in Dolny Śląsk (Lower Silesia). The nineteenth century Prussian hunting palace has been completely restored and furnished, so that our guests stay become an unique experience. The Palace offers accommodation in 28 comfy, air-conditioned rooms of high standard. Up to 60 guest can stay here simultaneously. Comfort and convenience is emphasized by stylish and smart décor. Each of 28 suites ensures you peace, relaxation and sense of beauty, likewise the large dining and conference room ideal for parties and conferences. There is also a wine bar in old basements. The hotel also offers organization of conferences and training meetings. The Jugowice Palace is wide know of its great cuisine and excellent food.

Palaice Jugowice liegt im wunderschönen Tal des Flusses Bystrzyca in Niederschlesien. Das im XIX Jahrhundert erbaute preußische Adelspalais wurde gründlich wiederhergestellt und so eingerichtet, damit Gastaufenthalt ein unvergessliches Erlebnis wäre. Es verfügt über 28 komfortable klimatisierte Zimmer mit hohem Standard, in denen auf einmal bis zu 60 Personen bewirten kann. Komfort und Bequemlichkeit widerspiegelt stilvolle und elegante Ausstattung. Sowohl jeder von unseren Appartements als ach große Restaurant- und Konferenzsaal, die für Veranstaltungen und Konferenzen bestimmt ist sowie Weinkeller in altem Keller garantieren Ruhe, Erholung und Schönheitsgefühl. Das Hotel bietet auch die Möglichkeit an, Konferenzen und Schulungen zu veranstalten und erstklassige Küche zu genießen.

Дворец Jugowice находится в красивой долине реки Быстшицы в Нижней Силезии. Пруский охотничий дворец девятнадцатого века, был полностью отреставрирован для приема гостей. Дворец Jugowice приготовил для Вас 28 комфортных, климатизированных номера высокого стандарта, готовых вместить до 60 человек. Комфорт и удобство подчеркивает элегантный интерьер. Каждый из 28 номеров гарантирует отдых и чувство прекрасного. Также и большой конференц-зал предназначен для организации встреч, и винная в старых погребах. Гостиница предлагает возможность организации конференций и симинаров. Дворец Jugowice славится своей кухней и иысканными блюдами.

79


+48 74 866 04 88, fryderyk@fryderyk.com.pl

Wojska Polskiego 10 57-340 Duszniki Zdrój

www.fryderyk.com.pl

56 110 km

P

Hotel Fryderyk*** to modny, zabytkowy obiekt ze 150-letnią tradycją gościnności. Hotel wybudowany w 1862 r. oferuje obecnie 20 komfortowych indywidualnie zaprojektowanych pokoi, z których każdy jest małym dziełem sztuki z nazwą inspirowaną życiem Chopina. Starannie odtworzony klimat luksusowego XIX-wiecznego pensjonatu łączy się idealnie z nowoczesnym designem, tworząc warunki idealne zarówno do odpoczynku, jak i pracy. Profesjonalne zaplecze konferencyjne i atrakcyjna lokalizacja czynią z Fryderyka ciekawą alternatywę dla organizacji nieszablonowych pobytów biznesowych i eventów firmowych ze szczególnym uwzględnieniem kameralnych spotkań zarządu, gdzie odpowiednia atmosfera i wysoka jakość świadczonych usług są niezwykle istotne. Odnowy w kameralnej strefie wellness wynajmowanej na wyłączność dopełnią kojące masaże i rytuały oraz ekskluzywne ceremonie SPA.

80

Fryderyk*** Hotel is a historic hotel with 150 years hospitality tradition. Built in 1862. The hotel offers 20 comfortable and individually designed rooms, each of them is a unique masterpiece inspired by Chopin’s life. Carefully restored 19th century pension perfectly combined with modern design creates ideal conditions for leisure and work. Professional conference facilities and convenient location make Fryderyk interesting site for unconventional business stays and corporate events as well as intimate board meetings. The exclusive SPA zone offers body renewal and soothing massages.

Das 3-Sterne-Hotel Fryderyk ist populäres historisches Objekt mit 150-jähriger Tradition der Gastfreundschaft. Das Hotel aus dem Jahre 1862 bietet 20 komfortabel und individuell eingerichtete Zimmer an. Jedes Zimmer ist kleines Kunstwerk, das durch das Leben Chopins angeregt wurde. Sorgfältig restaurierte Atmosphäre luxuriöses Pension aus dem 19. Jahrhundert wurde mit modernem Design verbunden, um ideale Bedingungen für Erholung und Arbeit zu schaffen. Professionelle Konferenzbasis und ausgezeichnete Lage bereiten, dass Fryderyk interessante Auswahlmöglichkeit ist, um originelle Geschäftsaufenthalte und Veranstaltungen mit Rücksicht auf kleine Vorstandstreffen zu organisieren, wo entsprechende Atmosphäre und hohe Qualität erbrachter Dienstleistungen wesentliche Bedeutung haben. Im gemütlichen Wellnessbereich genießen Sie beruhigende Körpermassagen, Rituale und exklusive SPA-Zeremonien.

Гостиница Fryderyk***, это модный исторический объект со 150летней традицией гостиприимства. Гостиница была построена в 1862 году. На сегодняшний день Fryderyk предлагает 20 комфортных номеров, каждый из которых можно назвать произведением искусства, связанным с жизнью самого Шопена. Старательно переданное настроение изысканного 19 векового пансиона идеально совмещено с современным дизайном, создавая приятные условия как для работы так и для отдыха. Профессиональный конференц зал и привлекательное расположение делают гостиницу хорошей альтернативой для проведения деловых встреч, совещаний, где атмосфера и высокое качество услуг так необходимы. Зона wellnes порадует успокаивающими массажами, ритуалами и церемониями SPA.


074 869 71 00 recepcja@szarotka.eu

ZIELENIEC 72 57-340 Duszniki Zdrój

www.szarotka.eu 60 120 km

P

Vital & SPA Resort Szarotka położony jest w Zieleńcu, największym ośrodku narciarskim w Kotlinie Kłodzkiej na wysokości ok. 950 m. n.p.m. w paśmie Gór Orlickich w bezpośrednim sąsiedztwie stoków narciarskich. Gościom zaoferowano 160 miejsc noclegowych. Do Państwa dyspozycji oddajemy również 9 przestronnych i komfortowych apartamentów. Hotelowa restauracja kusi przysmakami kuchni regionalnej, polskiej i międzynarodowej. W resorcie znajduje się centrum SPA w którym jest 7 gabinetów zabiegowych wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia do pielęgnacji twarzy i całego ciała. Rekreacja w basenie to doskonały sposób na aktywne spędzenie nawet deszczowego dnia. Przepiękne otoczenie kompleksu sprzyja relaksowi, a seans w jacuzzi bądź w saunie to najlepszy suplement aktywnego wypoczynku.

Vital & SPA Resort Szarotka is located in Zieleniec the largest ski resort in the Kłodzko Valley, at altitude of 950 metres above the sea level, in the immediate vicinity of the ski slopes. Guests are offered 160 beds. At your disposal are also 9 roomy and comfortable suites. Hotel restaurant invites to try regional specialities, international and Polish cuisine. The SPA centre has 7 treatment rooms equipped with modern apparatus for face and body care. Recreation in swimming pool is an ideal way to spend even a rainy day. Beautiful surroundings promote relaxation. A session in sauna or Jacuzzi is the best supplement of active recreation.

Das Vital & SPA Resort Szarotka liegt in Zieleniec in der Höhe von 950m ü.d.M., in der Gebirgskette Góry Orlickie, in unmittelbarer Nähe von Skihängen und ist es das größte Skizentrum in Kotlina Kłodzka. Den Gästen stehen 160 Übernachtungsplätzen zur Verfügung. Wir verfügen über 9 geräumige, komfortable Appartements. Das Restaurant lockt Ihre Gäste mit Leckerbissen der regionalen, polnischen und internationalen Küche. Im Resort gibt es SPA-Zentrum, in dem sich 7 Behandlungsräumen befinden, die in modernste Geräte für Pflege von Gesicht und ganzem Körper ausgestattet sind. Erholung im Schwimmbad ist eine ideale Wahl, um sogar einen Regentag aktiv zu verbringen. Schöne Umgebung ist für Entspannung günstig sowie eine Sitzung in Jacuzzi oder Sauna ist die beste Ergänzung, um aktiv zu erholen.

Vital & SPA Resort Szarotka расположена в Зеленьце, самом большом горнолыжном курорте в Котлине Клодзкой на высоте около 950 м.н.у.м в горном хребте гор Орлицких в непосредственной близи лыжных спусков . Посетителям предоставлено 160 мест, также мы можем предоставить 9 просторных и комфортных апартаментов. Гостиничный ресторан манит блюдами региональной кухни, польской и интернационал ной. В гостинице находится центр спа, гостям предоставляется 7 процедурных кабинетов, обустроенных в современное оборудование, по уходу за лицом и за всем телом. Развлечение в бассейне это отличный способ активно провести время даже в дождливую погоду. Замечательное окружение комплекса настраивают на отдых, а сеанс в джакузи или сауне это самое лучшее и необходимое дополнение к активному отдыху.

81


+48 76 866 2 100 legnica@qubushotel.com

Skarbowa 2 59-220 Legnica

www.qubushotel.com

219 55 km

P

Qubus Hotel Legnica oferuje swoim Gościom komfortowe warunki noclegowe oraz jedno z największych na Dolnym Śląsku centrów konferencyjnych. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny i mogą jednocześnie gościć do 1000 osób. W hotelu znajduje się także 219 wygodnych pokoi (łącznie ponad 300 miejsc noclegowych) oraz strefa odnowy biologicznej, w której Goście mogą wypocząć: sauny, jacuzzi oraz sala fitness. Qubus Hotel Legnica proponuje również unikalną ofertę gastronomiczną. W lobby znajduje się kameralny bar, a tuż obok irlandzki Pub, w którym Goście, oprócz degustacji wybornych whisky i win, mogą skosztować prawdziwego piwa Guiness prosto z beczki. W eleganckiej restauracji można spróbować wyśmienitych dań z karty głównej.

82

Qubus Hotel Legnica offers its guests comfortable logging conditions and one of the largest conference centres in Dolny Śląsk (Lower Silesia). The conference rooms are equipped with modern audio and video appliances and can seat a total of up to 1000 people. There are also 219 rooms (accommodation for more than 300 guests) and a biological regeneration zone, where our Guests are welcome to use a sauna, Jacuzzi and a fitness room. Qubus Hotel Legnica has also prepared a unique gastronomic offer. There is a small bar in the lobby, and right next to it an Irish Pub, where our Guests can taste, apart from excellent Malts and wines, the real Guinness straight from a barrel. In the elegant hotel restaurant you can try exquisite dishes from the seasonal menu.

Das Hotel Qubus Legnica bietet unseren Gästen komfortable Unterkunftsbedingungen und eines der größten Konferenzzentren in Niederschlesien an. Die Räume sind in moderne audiovisuelle Geräte ausgestattet und können auf einmal bis zu 1000 Personen bewirten. Im Hotel befinden sich ebenfalls 219 bequeme Zimmer (insgesamt über 300 Übernachtungsplätzen) sowie Wellnessbereich, in dem sich unsere Gäste erholen können: Saunen, Jacuzzi und Fitnessraum. Das Hotel schlägt auch ein einzigartiges gastronomisches Angebot vor. In unserer Lobby befindet sich gemütliche Bar und direkt daneben ein Irish Pub, in dem unsere Gäste außer ausgezeichneter Whisky- und Weinprobe das Bier Guinness direkt vom Fass kosten können. In einem eleganten Restaurant kann man vorzügliche Speisen aus Saisonmenü probieren.

Гостиница Qubus предлагает своим Гостям комфортные условия, и один из самых больших на Нижней Силезии конференц-центр. Залы оборудованны в современную и качественную технику, могут вместить до 1000 человек. В гостинице находится 219 удобных номера (что составляет 300 мест), а также зону биологического восстановления, в которой Гости могут отдохнуть: сауны, джакузи и фитнес зал. Гостиница Qubus предлагает также уникальные блюда. В лобби находится стильный бар, а рядом ирландский паб, в котором Гости, кроме дигустации виски могут попробовать изысканные блюда из сзонного меню.


Skierniewicka 18 53-117 Wrocław

+48 71 795 5 110 wrocław@qubushotel.com

www.qubushotel.com

83 12 km

P

Zapraszamy do położonego w samym sercu Starego Miasta Qubus Hotel Wrocław. Na Gości czekają 83 luksusowo wyposażone pokoje w stylu klasycznym lub nowoczesnym. W hotelu znajduje się profesjonalnie wyposażone Centrum Fitness z basenem, sauną, wanną z hydromasażem i siłownią. Ofertę noclegową i wypoczynkową uzupełnia stylowa restauracja Maria Magdalena, w której Goście mogą delektować się potrawami kuchni z całego świata oraz uznanymi w wielu rankingach branżowych śniadaniami składającymi się z ponad 100 produktów. Na osoby szukające chwili relaksu czeka również nastrojowy Drink Bar, który proponuje Gościom bogatą kartę drinków. Do dyspozycji oddane zostały także 2 nowoczesne sale konferencyjne, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny.

Feel welcome to visit Qubus Hotel Wrocław, situated in the heart of the Old Town. The Guests can use 83 luxuriously equipped rooms, furnished in a classic or contemporary style. There is a professionally equipped fitness centre with a swimming pool, sauna, hydro massage bath and gym. Lodging and resting offer is complemented with the proposition of the stylish Maria Magdalena restaurant, where our Guests can find delight in international cuisine and frequently awarded breakfasts comprising over 100 products. Those seeking relax may feel welcome to visit our Drink Bar, where they will find nice atmosphere and rich cocktail menu At our guests disposal are two modern conference rooms, equipped with high-tech audio and video devices.

Wir laden Sie zum im Herzen der Altstadt gelegenen Hotel Qubus Wrocław ein. Auf unsere Gäste warten 83 luxuriös ausgestattete Zimmer im klassischen, modernen Stil. Im Hotel gibt es professionell ausgestattetes Fitnesszentrum mit Schwimmbecken, Sauna, Wanne mit Hydromassage und Fitnessraum. Der Unterkunfts- und Erholungsangebot ergänzt stillvoll eingerichtetes Restaurant Maria Magdalena, in dem Gäste Speisen aus aller Welt, sowie die in vielen Branchenrankings anerkannten und oftmals ausgezeichneten Frühstücke, die aus über 100 Produkte bestehen, genießen können. Auf die nach Erholungsaugenblick suchenden Personen wartet ebenfalls stimmungsvolle Drink Bar mit reicher Drinkkarte zu genießen. Zur Verfügung stehen auch 2 moderne, in hochklassige audiovisuelle Geräte ausgestattete Konferenzräume.

Добро пожаловать в расположенную в самом сердце Старого Города Гостиницу Qubus. Гостей ждет 83 номера исполненным в классическом или современном стиле. В гостинице находится профессиональный Фитнес Центр с бассейном, сауной, ванной с гидромасажеми спорт зал. Предложение дополняет стильный ресторан MariaMagdalena, в котором Гости могут насладиться блюдами со всего мира, а также завтраками, награжденными в конкурсах, состоящими из более чем 100 продуктов. Для тех, кто хочет расслабиться мы предлагаем Дринк Бар, который прелагает шиокий выбор напитков. Также для Гостей мы предоставляем 2 современных конференцзала, оборудованных в технику высокого качества.

83


+48 74 866 75 00 recepcja@jamrozowapolana.eu

Jamrozowa Polana 57-340 Duszniki Zdrój

www.jamrozowapolana.eu

60 108 km

P

Jamrozowa Polana Hotel & Browar znajduje się na rozległej polanie położonej w płytkiej dolinie pomiędzy górami Gajową a Jeleniem w odległości 3 km od miasta Duszniki Zdrój, słynnego z wód leczniczych i Festiwalu Chopinowskiego. Centralna lokalizacja Ośrodka na Ziemi Kłodzkiej stwarza idealne warunki do zwiedzania Parku Narodowego Gór Stołowych i parków krajobrazowych oraz wypadów na stoki zjazdowe w Zieleńcu. Naszym gościom oferujemy 160 miejsc w 60 pokojach, restaurację z kuchnią domową, drink-bar, salę kominkową, salę bilardową, siłownię, saunę, pole do minigolfa, mini browar ze smacznym piwem dla smakoszy, a zimą lodowisko, kuligi i skutery śnieżne. Hotel posiada salę konferencyjną, wyposażoną w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia spotkań szkoleniowych, biznesowych oraz sympozjów.

84

Jamrozowa Polana Hotel & Brewery is located on a vast clearing in a shallow valley between the mountains Gajowa and Jeleń, 3 kilometres of Duszniki Zdrój town (famous of their healing water springs and the Chopin Festival). The facility is located in the centre of the Kłodzko land, which creates the very perfect conditions to further explorations – the Stołowe Mountains National Park, landscape parks, as well as skiing on ski slopes of Zieleniec. We offer 160 beds in 60 rooms, restaurant with traditional Polish cuisine, drink-bar, fireplace, pool game room, gym, sauna, mini golf, mini brewery with delicious beer for satisfying the most demanding gourmets, skating ring, sleigh rides and snowmobiles (during the winter). The hotel offers also a conferece room equipped with the necessary equipment to carry out training, business meetings and seminars.

Jamrozowa Polana Hotel & Browar liegt auf weiter Lichtung in flachem Tal zwischen Gajowa und Jelenia Bergen, 3km von Duszniki Zdrój entfernt, die für Heilwasser und das Chopin-Festival bekannt ist. Zentrallage des Objekts auf dem Glatzer Bergland bildet ideale Bedingungen, um den Nationalpark des Heuscheuergebirges und Naturpark zu besuchen oder für Skilaufen einen Abstecher nach Zieleniec zu machen. Wir bieten 160 Übernachtungsplätze in 60 Zimmer, Restaurant mit Hausmannskost, Drinkbar, Kemenate, Billardsaal, Fitnessraum, Sauna, Minigolfanlage, Mini-Browar mit leckerem Bier für Feinschmecker und Eisbahn, gemeinsame Schlittenfahrten und Schneemobile im Winter an. Wir besitzen ein in unerlässliches Gerät ausgestattetes Konferenzraum, um Schulungs-, Geschäftstreffen sowie Symposien durchzuführen.

Гостиница Jamrozowa Polana находится на обширной поляне. Положенной в долине между горами Гаева и Едень на расстоянии 3 км от города Душники Здруй, известного лечебными водам и фестиваля в честь Шопена. Розмещение в центре Клодской земли создает идеальные условия для посещения Национального Парка Столовых Гор и парков, а также горных спусков в зеленьце. Нашим Гостям мы предлагаем 160 мест в 60 номерах, ресторан с домашней кухней, бар с напитками, комин,бильярд, спорт зал, сауну, поле для мини гольфа, мини пивоварню с вкусным пивом для любителей, а зимой каток, сани и снежные скутеры. Гостиница имеет конференц-зал, оборудованный в необходимую технику для проведения деловых встреч и совещаний.


75 647 25 03 - 04 bornit@interferie.pl

Mickiewicza 21 58 - 580 Szklarska Poręba

www.interferie.pl

82 150 km

P

Interferie Sport hotel Bornit**** w Szklarskiej Porębie jest położony na wysokości 700 m n.p.m. u stóp Szrenicy, największej góry zachodniej części Karkonoszy. Malownicza okolica określana mianem Zimowej Stolicy Dolnego Śląska jest prawdziwym rajem dla pasjonatów białego szaleństwa, miłośników górskich wędrówek oraz rowerzystów. Hotel zapewnia 161 miejsc noclegowych w komfortowych pokojach z pięknymi widokami. Czas wolny umili hotelowy Klub Nocny, nastrojowe Patio z barem, bilard, oraz dwa tory bowlingowe. Hotel jest również doskonałym miejscem do organizacji konferencji, szkoleń, warsztatów oraz wyjazdów integracyjnych dla firm. Do dyspozycji udostępnia sześć sal konferencyjnych o łącznej powierzchni prawie 550 m².

Interferie Sport Bronit ****Hotel Szklarska Poręba is located 700 metres above mean sea level, at the foot of Szrenica, the highest mountain of the western part of the Karkonosze mountains. This picturesque area is described as the Winter Capital of Lower Silesia. It is truly a paradise for winter sports, mountain hiking and cycling lovers. Hotel offers accommodation for 161 guests in comfortable rooms with beautiful views. Our guests can fill their free time with visit in the Night Club, pool game, or bowling. There is also a charming Patio with a bar. Bronit is a perfect place to organize conferences, trainings, workshops and corporate team-building events. At your disposal we have 6 conference rooms, total area of 550 square metres.

Das 4-Sterne-Hotel Interferie Sport Bornit in Szklarska Poręba liegt in der Höhe von 700 ü.d.M. am Fuße des größten Berges Szrenica an der Westseite des Riesengebirges. Malerische Umgebung, die als Winterhauptstadt Niederschlesiens genannt wurde, ist ein wahres Paradiese für Liebhaber der Wintersportarten, und Bergwanderungen sowie Radfahrer. Das Hotel verfügt über 161 Übernachtungsplätze in komfortable Zimmer mit schönen Blicken. Ihre Freizeit vertreibt ein Nachtclub, stimmungsvolles Patio mit Bar, Billard sowie zwei Tore für Bowling. Es ist auch ein idealer Ort, Konferenzen, Schulungen, Workshops sowie Mitarbeiterfahrten zu organisieren. Zu Ihrer Verfügung stehen 6 Konferenzräumen mit der Gesamtfläche von 550m2.

Гостиница Interferie Sport Bornit**** в Шклярской –Порембе расположена на высоте 700 м н.у.м. у подножия Шреницы, самой высокой горы заподной части гор Карконоши. Живописны район частно называют Зимней столицей Нижней Силезии, он является насоящим раем для любителей острых ощущений, горных прогулок и велосипедистов. Гостиница предоставляет 161 место, в комфортных номерах с красивыми видом з окна. В свобобное вермя Вы можете посетить Ночной Клуб, Patio с баром, бильярд, и боулинг. Также гостиница распологает замечательным пространством для провождения конфренций, симинаров и встреч для фирм. Общая поверхность конференц-залов составляет 550 m².

85


Łódzkie 87 88

1. Ossa 2. Qubus Łódź

Łódź Port Lotniczy im.Władysława Reymonta Gen. S. Maczka 351 94 - 328 Łódź

Położone na rozległych i płaskich równinach województwo łódzkie jest zdominowane przez Łódź – trzecie pod względem wielkości miasto w Polsce, ważny ośrodek handlowy i strategiczny węzeł komunikacyjny kraju. Architektura przemysłowa, w tym liczne kompleksy fabryczno-rezydencjonalne tworzą współczesny krajobraz miasta. Miejsca, wokół których koncentruje się lokalny ruch turystyczny, mają ścisły związek z naturą (rezerwaty i pomniki przyrody, parki krajobrazowe) oraz kulturą dworską (pałace, dwory i dworki). Rezydencje niegdysiejszych właścicieli ziemskich znajdują się na uboczu głównych szlaków m.in. w miejscowościach Bedlno, Wojszyce, Tubądzin i Jasionna. Łódzkie od wieków zamieszkiwane było przez rożne narody. Kiedyś największą mniejszość stanowili tu Żydzi, a do dziś w małym Zelowie mieszka jedno z większych skupisk Czechów.

86

Located on a wide area the Łódzkie province is dominated by Łódź, the third largest city in Poland, an important trade centre and strategic transportation hub. Industrial architecture including numerous industrial-residential facilities are the contemporary landscape of the city. Places where focuses local tourism are closely connected with the nature (wild life reserves and monuments, landscape parks) and manor culture (palaces, mansions and manor houses). Residences of erstwhile landowners are off the major tourist trails (among the others town of Beldlno, Wojszyce, Tubądzin and Jasionna). Since centuries the city of Łódź was inhabited by various nations. Jews used to be the largest minority. In small Zelów village is one of the biggest Czech people communities.

2 Łódź

1 Rawa Mazowiecka

Die auf weit reichende und flache Ebene gelegene Woiwodschaft Lodsch ist durch Łódź dominiert. Łódź ist die drittgrößte Stadt in Polen, bedeutendes Geschäftszentrum und strategischer Verkehrsknotenpunkt des Landes. Die Industriearchitektur, dabei zahlreiche Fabrik- und Residenzbereiche bilden gegenwärtiges Panorama der Stadt. Orte, um welche sich lokaler Reiseverkehr konzentriert, sind eng mit der Natur (Naturschutzgebiete und Naturdenkmäler, Naturparke) sowie mit der Hofkultur (Paläste, Höfe und Landgüter) verbunden. Residenzen ehemaliger Erdbesitzer finden sich abseits der Hauptwege v.a. in den Orten Bedlno, Wojszyce, Tubądzin und Jasionna. Seit Jahren wurde Lodsch durch verschiedene Völker bewohnt. Einmal Juden bilden hier die größte Minderheit. In kleinem Zelów wohnt bis heute eine der größer Ansammlungen von Tschechen.

Расположенное на плоских равнинах Лодзинское воеводство, практически полностью занимает Лодзь, третий по велечине город Польши, важный торговый центром и стратегических коменикационный узел страны. Промышленная архитектура включая множественные комплексы фабрик придает городу современный вид. Места вокруг которых концентрируется местное туристическое движение, имеют тесную связь с природой (заповедники, памятники прирды, ландшафты) и дворецкая культура (дворцы, имения). Резденцие бывших хозяев владений находятся около главных трасс в местностях Бедльно, Войшице, Тубондзин и Ясенна. Лодзинское воеводство на протяжении многих веков было заселено разными народами. Когда-то самое большое меньшиньство составляли евреи, а сегодня в маленьком Зэлеве проживает одна из самы больших группа чехов.


Ossa 1 96 - 200 Rawa Mazowiecka

+48 46 813 26 00 indywidualni@hotelossa.pl

www.hotelossa.pl

552 60 km

P

Kompleks Ossa to wielofunkcyjny hotel zlokalizowany w samym centrum Polski nieopodal Warszawy, sale konferencyjne oraz niezwykle bogate centrum rekreacyjne. Obiekt stanowi doskonałe centrum kongresowe – zapewniamy 29 sal konferencyjnych o wysokim standardzie. Oferowane przez nas sale to przestronne pomieszczenia idealne dla dużej liczby osób (nawet do 2 tysięcy uczestników). W części hotelowej dysponujemy dla Państwa aż 522 pokojami i apartamentami z przepięknymi widokami na malowniczą okolicę. Hotel Ossa **** Congress & Spa, w centrum Polski, swoim Gościom oferuje także bogate centrum rekreacyjne, w skład którego wchodzą restauracje i bary, korty tenisowe, boisko sportowe oraz instytut Wellness & Spa. W 16 gabinetach kosmetycznych zadbają Państwo o dobry wygląd i samopoczucie.

The complex Ossa is a multifunctional hotel, conference rooms and rich leisure centre, located in the centre of Poland nearby the capital city of Warsaw. It is an excellent Congress Centre with 29 rooms of the highest standard, spacious premises ideal for a large number of participants (up to 2000). The hotel part offers accommodation in as many as 522 rooms and suites with beautiful views of picturesque countryside. Hotel Ossa **** Congress & Spa offer rich recreation centre consisting of restaurants and pubs, tennis courts, sports pitch and the Wellness & Spa Institute. In 16 treatment rooms you will be engaged in wellness rituals for soul and body.

Der Komplex Ossa bilden ein direkt im Zentrum Polens in der Nähe von Warszawa gelegens Mehrzweck-Hotel, Konferenzräume sowie reiches Erholungszentrum. Das Objekt bildet ideales Kongresszentrum – wir sichern 29 Konferenzräume mir hohem Standard. Die von uns angebotenen Räume gestalten geräumige Räume, die ideal für große Teilnehmerzahl (sogar bis zu 2 Tausend Personen). Im Hotelteil verfügen wir über 522 Zimmer und Appartements mit wunderschönen Blicken auf die malerische Umgebung. Das 4-Sterne-Hotel Ossa Congress & Spa im Zentrum Polens bietet den Gästen ebenfalls reiches Erholungszentrum an, die aus Restaurants, Bars, Tennisplätzen, einem Sportplatz und Wellness&Spa-Institut besteht. In 16 Kosmetikbehandlungen sorgen Sie um gutes Aussehen und Wohlbefinden.

В последние годы население Польши постепенно уменьшается из-за роста эмиграции и падения рождаемости. После вступления страны в Евросоюз большое количество поляков эмигрировали в западноевропейские страны в поисках работы. По польским законам статус беженца даёт право находиться в стране, но не позволяет ни осуществлять трудовую деятельность в целях заработка, ни получать от государства социальное пособие, обеспечение беженцев берут на себя международные и местные гуманитарные и благотворительные организации. По этой причине Польша для беженцев оказывается обычно страной транзита. В последние годы население Польши постепенно. По этой причине Польша для беженцев оказывается обычно страной транзита.

87


Aleja Adama Mickiewicza 7 90-443 Łódź

+48 42 275 5 100 lodz@qubushotel.com

www.qubushotel.com

78 6 km

P

Znajdujący się w centrum miasta Qubus Hotel Łódź oferuje 78 bogato wyposażonych, klimatyzowanych pokoi. Hotel zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu Alei Mickiewicza i ulicy Żeromskiego - głównych ulic miasta, zaledwie 5 minut od znanej na świecie ulicy Piotrkowskiej. W 2008 roku hotel został uznany za najbezpieczniejszy obiekt w Łodzi i wciąż utrzymuje swój wysoki standard. Oprócz komfortowych warunków noclegowych hotel oferuje wyśmienite, sezonowe menu, które można skosztować w restauracji „Ogień”. Warto spróbować wielokrotnie nagradzanych śniadań, podczas których serwowanych jest ponad 100 świeżych produktów. Do dyspozycji Gości oddana została również nowoczesna sala konferencyjna, wyposażona w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny.

88

Located in the centre of the city, Qubus Hotel Łódź offers accommodation in 78 well-equipped, fully air-conditioned rooms. The hotel is situated at the crossroads of Mickiewicza Avenue and Żeromskiego Street – two main streets of the city, only 5 minutes away of the world famous Piotrkowska Street. In 2008 the hotel was distinguished as the safest building in Łódź and it still keeps the high standard. Apart from the comfortable lodging conditions, the hotel also offers an exquisite seasonal menu of the Ogień restaurant. It is worth trying the award-winning breakfasts comprising over 100 fresh products. Our Guests are also welcome to use a modern conference room, equipped with high quality audio and video appliances.

Das im Stadtzentrum gelegene Hotel Qubus Łódź bietet 78 reich ausgestattete, klimatisierte Zimmer an. Das Hotel liegt an der Kreuzung der Aleja Mickiewicza und ŻeromskiegoStraße, der Hauptstraßen der Stadt, knapp 5 Minuten von der weltberühmten Piotrkowska-Straße entfernt. Im Jahre 2008 wurde es als das sicherste Objekt in Łódź erklärt und hält immer noch seinen hohen Standard. Außer der komfortablen Unterkunftsbedingungen bietet das Hotel ein vorzügliches Saisonmenü an, das man in dem Restaurant „Ogień” kosten kann. Es lohnt sich auch unsere oftmals ausgezeichneten Frühstücke zu probieren, die aus über 100 frische Produkte bestehen. Zur Verfügung unserer Gäste steht auch ein moderner Konferenzraum, der in hochklassige audiovisuelle Geräte ausgestattet ist.

Расположенная в центре города гостиницаQubusпредлагает 78 стильно оформленных, кондиционированных номера. Гостиница расположена на пересечении Алеи Мицвевича и улицы Жеромского – главные улицы города, только в мяти минутах от знаметиной улицы Петрковской. В 2008 г. Гостиница была признана самым безопасным объектов в Лодзи, и все еще держит свой высокий стандарт. Кроме комфортных условий гостиница предагает изысканное сезонное меню, с которым можно ознакомиться в ресторане «Ogień». Обязательно следует попробовать многократно награждаемые завтраки, приготовленные из более чем 100 продуктов. Также для гостей мы предагаем современный конференц-зал, оборудованный в качественну технику.


89


Lubelskie 1. Europa Lublin 2. Grand Lublinianka

91 92

Port lotniczy Lublin ul. Króla Jana III Sobieskiego 1 21-040 Świdnik

1

2

Lublin

Lubelszczyzna to główna alternatywa turystyczna dla Warszawy. Tutejsze miejscowości są na co dzień pozbawione zgiełku i tłumów, przez co przyciągają tysiące turystów chcących odnaleźć wypoczynek, a przy tym nie tracić kontaktu z cywilizacją. W okresie letnim wiele osób wybiera brzegi Wisły oraz miejscowości o wybitnych walorach turystycznych, jak Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów. Zabytki skupiają się głównie w większych ośrodkach – Lublin z Zamkiem i zachowanym historycznym centrum czy Zamość – miasto zbudowane od podstaw w XVI w. przez Jana Zamoyskiego, nazywane ze względu na niską, włoską zabudowę „Perłą Renesansu”. Leżąca na północnym skraju województwa niepozorna miejscowość Janów Podlaski corocznie ściąga miłośników koni arabskich z całego świata na słynne aukcje.

90

Lubelskie is the main tourist alternative for Warszawa (the capital of Poland). Local towns and villages are free of bustle and crowds which attract thousands of tourists willing some peace and quiet, but stay in touch with civilisation. During the summertime many choose offshore towns located by the river Wisła, like Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów. Monuments mainly agglomerate in the biggest towns and cities, Lublin with its castle and preserved historic centre, Zamość built in the sixteenth century by Jan Zamoyski, due to low and Italianstyle architecture “Pearl of the Renaissance”. Situated on the norther edge of the province inconspicuous village of Janów Podlaski each year holds gathering of Arabian horse fans and breeders.

Das Region ist eine touristische Hauptwahl für Warszawa. Hiesige Orte sind normal ohne Lärm und Menschenmenge. Sie ziehen tausende Touristen, die Erholung finden und dabei Kontakt mit Zivilisation nicht verlieren wollen. Im Sommer wählen viele Leute das Ufer von Wisła und die Orte über hervorragende touristische Vorteile wie Kazimierz Dolny, Puławy, Nałęczów. Die Sehenswürdigkeiten befinden sich vor allem in größten Zentren – Lublin mit Schloss und erhaltenem historischem Zentrum oder Zamość – eine im XVI. Jahrhundert von Jan Zamojski gebaute Stadt, die wegen niedriger italienischer Bebauung „Renaissanceperle“ genannt wurde. Der am Nordrande der Woiwodschaft gelegene unscheinbare Ort Janów Podlaski lockt jedes Jahr die Liebhaber der Arabischpferde aus ganzem Welt auf bekannte Auktionen an.

Люблинское воеводство является главной туристической альтернативой для Варшавы. Здешние местности лишины шума городской суеты, именоо этим и привлекая тысячм ткристов, ищущих отдых, пр и этом не теряя контакта с цивилизацией. В летнее время много людей выезжает на берега Вислы и в местности с необыкновенными туристическими досторимечательностями. Главным образом памятники находятся в больших городах – Люблин с Замком и сохранившимся историческим центорм, или Замосьтьгород построенный в XVIв. Яном Замойским, часто называемый “жемчужиной ренесанса”. Расположенная на севере воеводства местность Янув ежегодно привлекает любителей арабских коней со всего мира на известные аукционы.


Krakowskie Przedmieście 29 20 - 002 Lublin

+48 81 535 03 03 rezerwacja@hoteleuropa.pl

www.hoteleuropa.pl

73 15 km

P

Czterogwiazdkowy Hotel Europa położony jest w samym centrum Lublina. Obiekt jest doskonałą przystanią zarówno dla podróżujących w celach biznesowych, jak i dla zwolenników zwiedzania miasta i okolic. To jeden z najbardziej luksusowych hoteli w województwie lubelskim. Posiada 73 komfortowo wyposażone pokoje, a także 2 ekskluzywne Apartamenty Prezydenckie. Hotel Europa wyposażony jest w bogate centrum konferencyjne, obejmujące 7 w pełni klimatyzowanych sal, posiadających najnowocześniejszy sprzęt techniczny. Na terenie Hotelu można skorzystać ze SPA i punktów handlowo – usługowych. Hotelowa restauracja oferuje wykwintne dania kuchni polskiej i europejskiej. W podziemiach hotelu znajduje się klub Bohema, który jest idealnym miejscem na wieczorne spotkania.

Hotel Europa is a four-star superior hotel in the centre of Lublin. It is an excellent harbour for business and sightseeing travellers. As one of the most luxurious hotels in Lublin Voivodeship, it is proud to offer 73 comfortable rooms and 2 exclusive Presidential Apartments. Hotel Europa boast superb conference centre that includes 7 fully air-conditioned rooms, equipped with the newest audio-visual tools. Within the hotel you can also find a SPA and a shopping centre. The hotel restaurant serves refined Polish and European dishes. In the undergrounds there is a Bohema club that is an ideal place for evening meetings.

Das 4-Sterne-Hotel Europa liegt im Zentrum von Lublin. Das Hotel ist ein ausgezeichneter Übernachtungsort sowohl für die Geschäftsreisende, als auch diejenige Besucher, die die Stadt und ihre Gegenden besichtigen wollen. Das Hotel gehört zu den meinst luxuriösen Hotelobjekten in der Woiwodschaft Lublin. Es verfügt über 73 komfortabel ausgestattete Zimmer und 2 exklusive Präsidentenappartements. Europa verfügt auch über ein reiches Konferenzzentrum, das 7 voll klimatisierte Räume mit der modernsten technischer Ausstattung umfasst. Im Hotelgebiet kann man das SPA und Handels- und Gewerbestandorten. Das Hotelrestaurant bietet vorzügliche Gerichte der polnischen und europäischen Küche an. In den Kellerräumen unseres Hotels befindet sich der Klub Bohema, ein idealer Ort für die Abendtreffen.

Четырехзвездочная гостиницаEuropa расположена в самом центре Люблина. Объект является идеальной пристанью как для путешествующих по деловым делам, так и для любителейпорсто отдыхать. Это одна из самых престижных гостиниц в Люблиском воеводстве. Гостиница имеет 73 полностью кондиционированных конференц-зала, а также 2 эксклюзивных президентских апартамента. Гостиница оборудована богатым конференц-центром, состоящим из 7 полностью кондиционированных залов, имеющих современное техническое оборудование. На территории гостиницы находятся SPA и торговые точки. Гостиничный ресторан предлагает изысканные блюда польской и европейской кухни. В подвалах гостиницы находится клуб Bohema, который является идеальным местом для вечерних встреч.

91


Krakowskie Przedmieście 56 20-002 Lublin

+48 81 44 66 100 grandhotel@lublinianka.com

www.lublinianka.com

72 15 km

P

IBB Grand Hotel Lublinianka w Lublinie to ponad stuletni, eklektyczny budynek starannie odnowiony i luksusowo wyposażony. Doskonała lokalizacja w samym sercu Lublina, pieczołowicie odtworzone architektoniczne detale oraz klasyczna elegancja wystroju są gwarancją niepowtarzalnego charakteru tego miejsca. IBB Grand Hotel Lublinianka oferuje Gościom 72 elegancko umeblowane, jasne i przestronne pokoje, idealnie przystosowane do pracy i wypoczynku. Po pracowitym dniu goście mogą korzystać z chwil relaksu w saunie, oryginalnej łaźni tureckiej w Shirin Spa. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 3 sale konferencyjne: Lubliniankę na 150 osób, owalną Ambasadorską z pięknym widokiem na Plac Litewski i kameralną Bibliotekę idealną także przy organizacji prywatnych przyjęć.

92

IBB Grand Hotel Lublinianka in Lublin is over a hundred years old, eclectic building, carefully renewed and luxuriously furnished. Excellent location in the very heart of Lublin, meticulously reconstructed architectural details as well as classic elegance of the interior are the guarantee of unique spirit of this place. IBB Grand Hotel Lublinianka offers 72 smartly furnished, bright and spacious rooms, ideally suited for work and leisure. After a busy day our guests may use a sauna and the original Turkish Bath in Shirin Spa. Three conference halls are available for our guests. The first – acoustic Lublinianka (capacity of 150 people), oval Ambasador (the Ambassadors Hall) with great view for pl. Litewski and the last – cosy Biblioteka (the Library Hall) which is also a perfect place for private parties and celebrations.

Das IBB Grand Hotel Lublinianka in Lublin ist ein mehr als hundertjähriges elektrisches Gebäude, das sorgfältig renoviert und luxuriös ausgestattet wurde. Ausgezeichnete Lage im Herzen Lublins, sorgfältig rekonstruierten architektonischen Details und klassische Eleganz der Ausstattung garantieren seinen einzigartigen Charakter. IBB bietet seinen Gästen 72 elegant ausgestattete, helle, geräumige Zimmer an, die ideale Bedingungen für Arbeit und Erholung garantieren. Nach einem arbeitsreichen Tag können sich die Gäste in Finnischer Sauna, Türkischem Dampfbad oder im Shirin Spa erholen. Wir verfügen über 3 Konferenzräume: akustische „Lublinianka“ für 150 Personen, ovale „Ambasadorska“ mit einem herrlichen Blick auf den Litewski Platz und gemütliche Bibliothek, um Familienfeiern zu veranstalten.

IBB Grand Hotel Lublinianka насчитываает более ста лет, представляющее собой отреставрированное и раскошно оборудованное здание. Идеальное расположение в самом центре Люблина, восстановленные архитектурные детали и классическая элегантность интерьера являются гарантией уникальности этого места. IBB Grand Hotel Lublinianka предлагает гостям 72 элеганто обставленных, просторных номера, идеально подходящих для работы и для отдыха. После насыщенного дня гости гостиницы могут воспользоваться моментом и отдохнуть в сауне, оригинальной турецкой бане в Shirin Spa. Для наших посетителей мы предлагаем 3 конференц-зала, акустический на 150 человек, овальный с красивым видом на Литовскую Площадь и библиотеку для организации приватных приемов.


93


Opolskie 94

1. Dębowe Wzgórze

Port lotniczy Strachowice im. Mikołaja Kopernika ul. Skarżyńskiego 36 53-330 Wrocław 1 Jarnołtówek

Śląsk Opolski jako część historycznego Śląska sięga aż do granicy z Czechami i Górami Opawskimi. Opolskie, choć jest najmniejszym województwem (tylko 3% powierzchni kraju), skrywa w sobie szczególnie cenne zabytki. Do miejscowości zabytkowych poza Opolem należy Brzeg, Grodków, Namysłów z regionalnym piwem oraz Głogówek. Turystyka koncentruje się głównie w mniejszych ośrodkach i wsi opolskiej – ta wpisuje się w regionalny styl architektury z charakterystycznym układem przestrzennym i schematem zabudowy. Na wsi opolskiej przetrwała najliczniejsza obecnie w kraju mniejszość niemiecka. Opole rokrocznie od ponad pół wieku za sprawą czerwcowego Festiwalu odbywającego się na jednej z wysp między rozwidleniem Odry staje się polską stolicą piosenki.

94

Śląsk Opolski (the Opole Silesia) as part of historical Silesia extends to the border with the Czech Republic and Opawa Mountains. The province of Opole, in spite of being the smallest part of Poland (only 3 per cent of the country) , has particularly important monuments. Historic towns and villages beyond the city of Opole are Brzeg, Grodków, Namysłów with local brewery and Głogówek. Tourism focuses mainly in small resorts. Villages preserved with distinctive architecture and configuration adequate to the region. There is also the largest community of German minority in Poland. Opole is famous for its music festival which is held in June every year for about half of the century.

Opole

Oppelner Schlesien als ein Teil historischen Schlesiens erstreckt sich bis zur Grenze mit Tschechien und Oppagebirge. Obwohl Oppeln ein der kleinsten Woiwodschaft ist (nur 3% der Fläche), hat besonders wertvolle Denkmäler. Zu historischen Ortschaften außer Oppeln gehören Brzeg, Grodków, Namysłów mit Regionalbier und Głogówek. Der Tourismus konzentriert seine Aufmerksamkeit auf kleine Zentren und Oppelner Dorf, das sich in regionalen Architekturstil mit charakteristischer räumlicher Anordnung und einem Bebauungsentwurf einträgt. Auf dem Oppelner Dorf überlebte zur Zeit zahlreichste deutsche Minderheit im Land. Seit über ein halbes Jahrhundert wird Oppeln alljährlich polnische Hauptstadt des Liedes durch Junifestival, das sich auf einer der Inseln zwischen Gabelung der Oder stattfindet.

Опольская Силезия как часть исторической Силезии, простирается аж до границы с Чехией и Опавскими горами. Опольское воеводство хоть и является самым маленьким (всего 3% поверхности страны), имеет в себе особенно ценные памятники. К исторически важным городам кроме Ополе относятся Бжег, Гродкув, Намыслов с региональным пивом и Глувек. Туризм, главным образом, концентрируется в меньших местах и в польской деревне, которая вписывается в региональный стиль архитектуры с характерной схемой застроек. В Опольской деревне находится наибольшее на сегодняшний день немецкое меньшинство. Ополе каждый год на протяжении полувека является столицей песни на фестивале проходящем на одном из островов Одры.


POKRZYWNA 48 48-267 JARNOŁTÓWEK

+48 77 439 77 29 rezerwacja@debowewzgorze.eu

www.debowewzgorze.eu

21 120 km

P

Hotel & SPA Dębowe Wzgórze to wygoda, komfort, doskonała kuchnia, profesjonalna obsługa dla osób spragnionych bliskiego kontaktu z naturą, które cenią sobie aktywny wypoczynek. Położenie hotelu u podnóża Gór Opawskich, między miastami Prudnik i Głuchołazy w niewielkiej miejscowości Pokrzywna gwarantuje wypoczynek w dobrym stylu. Do dyspozycji gości oddajemy 21 komfortowych i eleganckich pokoi gościnnych, restaurację, Bajlandię, Chatę Grillową, sale konferencyjne, gabinety odnowy biologicznej oraz strefę SPA. Wnętrza zaprojektowane w tonacji natury współgrają z bezpośrednim otoczeniem gór i lasów. Goście hotelowi w ramach pobytu mogą bezpłatnie korzystać z basenu, sauny, jacuzzi, które znajdują się w budynku hotelowym, jak sali zabaw sąsiadującej z restauracją hotelową.

Dębowe Wzgórze (the Oak Hill) Hotel & SPA means convenience, comfort, excellent cuisine, professional service for those seeking closeness to nature and active holidays. The hotel location at the foot of the Opawskie Mountains, between Prudnik and Głuchołazy towns, in the village of Pokrzywna promises rest in a good style. We offer accommodation in 21 comfortable and elegant rooms, a restaurant, the Fable Land, the Barbecue Hut, conference rooms, biological regeneration treatment rooms and Spa zone. Hotels interior is designed in colours of nature – in harmony with environment, forests and mountains. Hotel guests within the stay may use (for free) sauna, swimming pool, Jacuzzi, which are located in the hotel building, as well as play-room adjoining hotel restaurant.

Das Hotel & SPA Dębowe Wzgórze bedeutet Bequemlichkeit, erstklassige Küche und professionelle Bedienung für die, die sich engen Kontakt mit Natur wünschen und aktive Erholung schätzen. Die Lage des Hotels am Fuße des Gebirges Opawskie zwischen Städten Prudnik und Głuchołazy in einer kleinen Ortschaft Pokrzywna sichert Entspannung in gutem Stil. Zur Verfügung der Gäste stehen 21 komfortable und elegante Zimmer, Restaurant, Bijlandia, Grillhütte, Konferenzräume, Wellnessraum und SPA-Bereich. Die in Naturtönen eingerichteten Innenräume harmonieren mit unmittelbarer Umgebung der Bergen und Wäldern. Während des Aufenthalts können Gäste Schwimmbad, Sauna, Jacuzzi kostenlos nutzen, die sich im Hotelobjekt befinden sowie einen mit Hotelrestaurant benachbarten Spielsaal.

Гостиница & SPA Dębowe Wzgórze - это удобство, комфорт, скусная кухня, профессиональное обслуживание для людей ищущих единение с природой, и ценящих активный отдых. Росположение Гостиницы у подножия Опавских Гор, между городами Прудник и Глухолазы в небльшой местности Покшивна гарантирует Вам хороший отдых. Для своих гостей мы предлагаем 21 комфортный и элегантный номер, ресторан, развлечения для детей, установку для гриля, конференцзал, процедурные кабинеты в центре SPA, интрерьер выдержан в наткральных оттенках горманируя с окружающими горами и лесами. Нишим гостям в рамках проживания предоставляется бесплатный доступ к бассейну, сауне, джакузи, а так же развлекательная комната размещенная около гостиничного ресторана.

95


Śląskie

97 98 99 100 101

1. Jawor 2. Natura Residence 3. Belweder 4. Qubus Bielsko-Biała 5. Qubus Katowice

2 Sieiwierz Port lotniczy KatowicePyrzowice ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice

5 Katowice 3 Ustroń

1 4 Bielsko Biała

Województwo śląskie od lat kojarzone jest z przemysłem węglowym i zagłębiem górniczym. Jednak Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice i inne miasta zmieniają swój wizerunek na bardziej przyjazny środowisku. Śląskie to także malownicze pasma Beskidów dostępne dla turystów przez cały rok, małe kurorty uzdrowiskowe w Wiśle i Ustroniu, a w końcu niepowtarzalne skały wapienne Jury, która pojawia się na horyzoncie tuż za Częstochową. Katowice jako stolica regionu łącznie z Chorzowem to ważne centra biznesowe, sportowe i kulturalne w skali kraju, chociażby ze względu na halę Spodek i stadion. Piwosze znajdą swoją przystań w Żywcu oraz Tychach, a pasjonaci architektury i festiwalów filmowych na pewno nie podarują sobie wizyty w Cieszynie.

96

The region of Śląsk for years is associated with the coal industry and mining. However Katowice – the capital of Śląsk, Chorzów, Zabrze, Gliwice and other cities are changing their image for environmentally friendly. Śląsk is also a picturesque mountain chain of Beskidy, which are accessible for tourists all year long, small Spa and Wellness resorts (like Wisła and Ustronie) and finally unique limestons of Jura, which appears on the horizon just above the city of Częstochowa. Katowice as the capital of the region together with Chorzów are important business, sporting and cultural centre, thanks to the Spodek Hall and football Stadium. Beer lovers will find their harbour in Żywiec and Tychy, Silesian towns with big breweries. Film and architecture fans should visit Cieszyn.

Die Woiwodschaft Schlesien ist seit Jahren mit der Kohleindustrie und dem Montanrevier verknüpft. Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice und andere Städte verändern doch ihr Image, um umweltfreundlicher zu sein. Schlesien ist es auch malerische Gebirgskette der Beskiden, die für Touristen das ganze Jahr zugänglich ist. Es ist sowie kleine Kurorte in Wisła und Ustroń, zuletzt einzigartige Kalkfelsen in Jura, die sich am Horizont gleich hinter Częstochowa zeigt. Katowice als die Regionshauptstadt einschließlich Chorzów sind wichtige Geschäfts-, Sport- und Kulturzentren in der Landesskala zumindest aufgrund der Halle Spodek und des Stadions. Biertrinker finden ihren Zufluchtsort in Żywiec und Tychy, dagegen Architektur- und Filmfestivalliebhaber schenken sich bestimmt nicht, Cieszyn zu besuchen.

Силежзское воеводство на протяжении многих лет ассоциируется с угольной промышленностью и горным богатством. Однако Катовице, Хожув, Забже, Гливице меняют свой вид на более благоприятный для природы. Силежзское это также живописные горные хребты Бескидув доступные туристам на протяжении всего года, маленькие санаторные курорты на Висле и Устоню, ну и наконец неповторимые известняковые скалы Юры, которая появляется на горизонте уже за Ченстоховой. Катовице как столица региона вместе с Хожувом составляют важный бизнес, спорт и кулинарный центр в стране, хотя бы из - за Сподка и стадиона. Любители пива найдут свою пристаешь в Живцу и Тыхах, а те кто предпочитает архитектуру и фестивали кино наверняка оценят Цешын


Turystyczna 204 43-384 Jaworze k/Bielska-Białej

+48 33 819 86 00 recepcja@spahoteljawor.pl

www.spahoteljawor.pl

105 100 km

P

Malowniczo wkomponowany w górskie, beskidzkie plenery SPA Hotel Jawor**** to miejsce wyjątkowe. Oferujemy ponad 100 pokoi o wysokim standardzie. Po wyczerpującym dniu relaks i odprężenie odnaleźć można w przepięknie zaaranżowanym SPA&Wellness, z malowniczym basenem, jacuzzi, saunami oraz bogatym wachlarzem zabiegów pielęgnacyjnych. W szczególności polecamy saunę fińską, bio-saunę, saunę aromatyczną, turecką, jak również prysznice wrażeń. W hotelowej Krainie Beauty przy nastrojowej muzyce z pewnością nabiorą Państwo energii i sił witalnych. SPA Hotel Jawor**** jest idealnym miejscem na zorganizowanie konferencji, szkolenia czy sympozjum. Doskonale wyposażonych 5 sal spełni wymagania nawet najbardziej wymagających gości.

Beautifully integrated into the highland, Beskid exteriors SPA Hotel Jawor **** is a unique place. We offer more than 100 rooms of high standard. After an exhausting day, rest and relaxation can be found in the beautifully arranged SPA & Wellness, a picturesque swimming pool, Jacuzzi, saunas and a rich array of treatments. In particular, we recommend a Finnish sauna, bio-sauna, aromatic sauna, Turkish sauna, as well as sensational showers. The hotel’s Beauty Wonderland with soothing music, you certainly will gain energy and vitality. SPA Hotel Jawor **** is the perfect place for conferences, training or symposium. 5 well-equipped conference rooms will meet the requirements of even the most demanding guests.

An Gebirge- und Beskiden-Landschaft malerisch angepasstes 4-Sterne-Hotel SPA Jawor ist ein besonderer Ort. Es verfügt über 100 Zimmer mit hohem Standard. Nach einem anstrengenden Tag finden Sie Erholung und Entspannung in schön eingerichtetem SPA & Wellness mit reizvollem Schwimmbad, Jacuzzi, Saunen sowie einem reichen Angebot an Pflegebehandlungen. Im Besonderen empfehlen wir Finnische und Türkische Sauna, Bio-Sauna, aromatische Sauna sowie Empfindungsduschen. Bei stimmungsvoller Musik erwecken Sie sicherlich Ihres Lebensgeister und erneuern Kräfte. Das Hotel SPA Jawor ist idealer Ort, um Konferenzen, Schulungen oder Symposien zu organisieren. 5 ausgezeichnet ausgestattete Konferenzräume erfüllen Erwartungen sogar sehr anspruchsvollen Gästen.

Красиво вкомпанованная в горный, бескидский пленер Гостница SPA Jawor**** это замечательное место. Мы предлагаем больше 100 номеров включая апартаменты De Lux с двойными балконами. После насыщенного дня расслаблением и отдыхом можно насладиться в великолепно оформленном SPA&Wellness, с бассейном, джакузи, саунами и богатым предложением процедур. Мы рекомендуем финскую, турецкю, арома и био сауны, и красивые душевые. В гостничной стране красоты под приятную музыку, вы наберете сил и энергии. Гостиница SPA Jawor**** является идеальным местом для организации конференций, семинаров или совещаний. Полностью оборудованные 5 конференц-залов соответствуют требованиям самых разборчивых гостей.

97


Sucha 4 42-470 Siewierz

+48 32 674 13 95 recepcja@naturaresidence.pl

www.naturaresidence.pl

40 10 km

P

Hotel Natura Residence**** Business&SPA położony na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest komfortowym obiektem stworzonym w zgodzie z naturą. Sąsiaduje z rezerwatem przyrody, jeziorem i lasem sosnowym. Obiekt łączy to co najlepsze – naturę z wysmakowaną elegancją i zabawę ze spokojem, dlatego jest to miejsce dla tych wszystkich, którzy szukają relaksu i zapomnienia. Zaplecze konferencyjne pozwala na zorganizowanie profesjonalnych szkoleń i bankietów firmowych. Nasz hotel łączy w sobie uroki SPA, piękne krajobrazy oraz wysoką jakość obsługi, zadowalającą nawet klientów biznesowych. Do tego dochodzi dogodna lokalizacja naszego hotelu. Katowice dzieli niecałe 30 km od naszego hotelu. To wystarczająco blisko, żeby można szybko dojechać i wystarczająco daleko, żeby poczuć się bliżej natury.

98

Natura Residence**** Hotel Business & SPA located on the Kraków-Częstochowa Highland is a comfortable facility created in harmony with nature. Adjacent to a nature preserve, lake and pine forest. The hotel combines nature with tasteful elegance and fun with peace, which makes the place a perfect spot for peace, quiet and relax seekers. The conference facilities are helpful with organizing professional training and corporate banquets. Our hotel combines joins together charms of Spa, lovely landscapes and high standard of service, satisfying even business customers. We have to mention the convenient location of our hotel located only 30 kilometres of Katowice City. Close enough to be reached quickly, but sufficiently far to feel the nature.

Das am Hochland zwischen Krakau und Tschenstochau gelegenes 4-Sterne-Hotel Natura Residence Business&SPA ist es ein komfortables Objekt naturgemäß geschafft. Es grenzt an Naturschutzgebiet, See und Kieferwald an. Das Hotel verbindet das Beste – Natur mit geschmackvoller Eleganz sowie Spaß mit Ruhe, somit ist es ein Platz für alle, die nach Entspannung und Vergessen suchen. Die Konferenzbasis lässt professionelle Schulungen und Bankette zu organisieren. Unser Hotel verbindet SPA-Zauber, schöne Landschaften und hohen Bedienungsstandard in sich, um Geschäftskunden sogar zufrieden zu stellen. Günstige Lokalisierung unseres Hotels kommt es hinzu. Es ist knapp 30km von Katowice entfernt. Es ist ausreichend nahe, um schnell ankommen zu können und ausreichend weit, um sich näher Natur zu machen.

Гостиница Natura Residence**** Business&SPA расположенна на Краковско –Ченстоховской возвышенности, является комфортным объектом созданным в гармонии с природой. Находится вблизи заповедника, озера и соснового леса. Объект сочитает в себе все самое лучшее – природу с утонченной элегантностью, веселье и спокойствие, поэтому это место для всех, кто ищет отдыха и впечатлений. Конфекренц-залы позволяют организовать профессиональные симинары и деловый банкеты. Наша гостиница сочетает в себе очарование SPA, красивый ландшафты и высокого качества сервис, удовлетворяющий даже бизнес - клиентов. Плюс ко всему этому, удобное местоположение гостиницы. Катовице в 30 км. от гостиницы, что является достаточно близким расстоянием чтобы быстро доехать, и одновременно достоточно далеким чтобы почувствовать себя ближе к природе.


Zdrojowa 15 43 - 450 Ustroń

+48 33 854 85 00 recepcja@hotelbelweder.pl

www.hotelbelweder.pl

97 80 km

P

Hotel Belweder***** to nowoczesny i ekskluzywny pięciogwiazdkowy obiekt usytuowany na zboczu Góry Równicy wśród gór i lasów w uzdrowiskowej części Ustronia, w samym centrum Beskidów. Jest to doskonałe miejsce dla osób preferujących wypoczynek z dala od miejskiego zgiełku, w warunkach łączących najwyższy hotelowy standard z pięknem natury. Hotel Belweder dysponuje 97 w pełni klimatyzowanymi pokojami, w tym apartamentami. Zaletą ich jest ciepła atmosfera i komfortowe wyposażenie oraz dostęp do Internetu. Goście mają możliwość korzystania ze Strefy Wellness (basen z hydromasażem i przeciwprądem o długości 27 m, jacuzzi, bicze wodne, sauna fińska, łaźnia parowa, siłownia), Centrum SPA, Baru Dziennego i Klubu Nocnego.

Belweder Hotel***** is a modern and exclusive five-star hotel located on the slope of the mountain Równica among forests and mountains in the heart of SPA part of Ustronie in the centre of Beskidy. The very ideal place for those who prefer to stay away from hustle and bustle of big cities. The highest hotel standard is combined with the real beauty of nature. Belweder Hotel provides accommodation in 97 fully air conditioned rooms including suites. The main advantage is warm atmosphere, convenient equipment and internet access. Our guests may use the Wellness Zone (pool with water jets, counter current – 27 metres in length, Jacuzzi, water whips, Finnish sauna, steam room, gym), SPA Centre, the Daytime Bar and the Night Club.

Das 5-Sterne-Hotel Belweder im Herzen des Beskiden ist es ein modernes, luxuriöses Objekt, das am Berghang Równica, inmitten von Bergen und Wäldern, in Kurortteil von Ustroń liegt. Es ist ein idealer Ort für diejenigen, die Erholung fern des Stadtlärms bevorzugen, um einen hochwertigen Hotelstandard mit der Schönheit der Natur zu genießen. Das Hotel Belweder verfügt über 97 vollklimatisierte Zimmer, dabei Appartements. Zu Hotelvorteilen gehören angenehme Atmosphäre, komfortable Ausstattung sowie Internetzugang. Den Gästen stehen zur Verfügung: Wellnessbereich (Schwimmbecken mit Hydromassage und Gegenstromanlage mit einer Länge von 27 m, Jacuzzi, Wasserdüsen, Finnische Sauna, Dampfbad, Fitnesscenter), SPA-Zentrum, Tagesbar und Nachtclub.

Гостиница Belweder***** это современный пятизведночный объект, расположенный на склонах горы Рувница, среди гор и лесов в курортной части Устоня, в самом центре Бескид. Это отличное место для любителей уйти от шума и суеты, в условиях сочетающих высокий стандарт гастиницы и красоту природы. Гостиница Belweder распологает 97 климатизированными номерами, включая апартаменты. Большим плюсом является теплая атмосфера и комфортное оборудование, а также доступ к интернету. Посетители имеют возможность посещения Wellness (бассейн с гидромасажем и противоток длинной 27 м., джакузи, финская сауна, паровая баня, спорт зал) SPA центр, дневной бар и ночной клуб.

99


Mostowa 2 43-300 Bielsko-Biała

+ 48 33 470 2 100 bielskobiala@qubushotel.com

www.qubushotel.com

122 95 km

P

Qubus Hotel Bielsko-Biała od trzech lat stał się jedną z najczęściej wybieranych lokalizacji w regionie. Hotel cenią zarówno osoby podróżujące służbowo, jak również wypoczywające w gronie rodziny. Dzięki położeniu w centrum miasta, przy galerii Sfera skorzystać można także z szerokiej oferty rozrywkowo-usługowej. Hotel oferuje 122 komfortowe, klimatyzowane pokoje. W Restauracji 4Elements serwujemy wyśmienite potrawy kuchni z całego świata oraz wielokrotnie nagradzane śniadania składające się z ponad 100 produktów. Idealnym miejscem na małe spotkanie biznesowe lub lunch jest także znajdujący się w budynku Torino Paninoteka & Bar. W Qubus Hotel Bielsko-Biała udostępniamy także Centrum Konferencyjne o powierzchni ponad 300m2, wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

100

Qubus Hotel Bielsko-Biała since three years ago, is frequently chosen objects in the region. The hotel is valued both by business travellers and those looking for leisure with family. Due to being situated in the city centre near Sfera, the city’s most popular shopping mall, there is also a rich commercial and entertainment offer available. The hotel offers 122 comfortable, air-conditioned rooms. In the 4Elements restaurant we serve exquisite dishes from international cuisine and award-winning breakfasts comprising more than 100 products. Our Torino Paninoteka & Bar, which is also in the building, is an ideal place for a small business meeting or lunch. At Qubus Hotel Bielsko-Biała we offer a Conference Centre, over 300 square metres, equipped with modern audio and video facilities.

Seit 3 Jahren wurde das Hotel Qubus Bielsko-Biała ein der meist gewählten Lokalisierungen in der Region. Das Hotel schätzen sowohl Geschäftsreisende als auch Leute, die sich im Familienkreis erholen. Dank der Lage im Stadtzentrum an der Einkaufspassage „Strefa“ kann man auch auf breites Unterhaltungs- und Dienstleistungsangebot eingehen. Das Hotel bietet 122 komfortable, klimatisierte Zimmer an. Im Restaurant 4Elements servieren wir köstliche Speisen aus aller Welt und oftmals ausgezeichnete Frühstücke, die aus über 100 Produkte bestehen. Einen idealen Platz für kleine Geschäftstreffen oder einen Lunch ist auch Torino Paninoteka & Bar, die sich im Gebäude befindet. Im Qubus verfügen wir auch ein Konferenzzentrum mit der Fläche über 300m2, das in moderne audiovisuelle Geräte ausgestattet ist.

Гостиница Qubus на протяжении трех лет является одной из самых часто выбираемой локализаций в регионе. Ее оценивают как деловые люди, пибывшие по бизнес делам так и отдыхающие в семейном кругу. Благодаря удачному расположению в центре города, около торгового центра Sfera, можно воспользоваться широким развлекательным предложением. Гостиница предлагает 122 комфортных, кондиционированных номера. В ресторане 4Elements мы готовим самые изысканные блюда, а также многократно получавшие награду завтраки, состоящие из более чем 100 продуктов. Идеальным местом длябизнес встречи или ланча станет TorinoPaninoteka&Bar расположенный в гостинице. В гостинице QubusБельско-Бяла мы также предлагаем конференц-центр, поверхностью превышающей 300м2, оборудованный в современные аудио и видео технологии.


Uniwersytecka 13 40-007 Katowice

+48 32 601 0 100 katowice@qubushotel.com

www.qubushotel.com

148 40 km

P

Zlokalizowany w samym sercu aglomeracji śląskiej w ekskluzywnym wieżowcu Qubus Hotel Prestige Katowice już od momentu swojego otwarcia nagradzany był w wielu prestiżowych konkursach m.in. Top Traveler’s Choice portalu Trip Advisor oraz Insider’s Select wg Expedia.com. Odpoczynek w Qubus Hotel Prestige Katowice jest idealnym rozwiązaniem dla osób podróżujących służbowo, jak również doskonałym miejscem na weekendowe wyjazdy rodzinne. Na Gości czeka aż 150 komfortowych, klimatyzowanych pokoi. Unikalną atrakcją w skali regionu jest także znajdujący się na 27. piętrze Sky Bar oraz elegancką restauracje. Na terenie obiektu znajduje się również profesjonalne centrum konferencyjne, składające się z 7 sal wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Located in an exclusive office building , in the centre of Śląsk agglomeration, Qubus Hotel Prestige Katowice since its opening has been awarded in many prestigious competitions, among the others, Top Travellers’ Choice organized by Trip Advisor and Insider’s Select by Expedia.com. A stay at Qubus Hotel Katowice is an ideal solution for people traveling on business, as well as a perfect place for a weekend family getaway. Hotel Guests will find accommodation in as many as 150 comfortable, air-conditioned rooms. Located on the 27th floor Sky Bar is an unique regions attraction. Worth mentioning is the elegant Torino Pianoteka & Bar. There is also the professionally equipped conference centre, consisting of 7 rooms with modern audiovideo appliances.

Das in einem exklusiven Hochhaus im Herzen des schlesischen Ballungsgebietes gelegene Hotel Qubus Prestige Katowice war schon seit seiner Eröffnung in vielen angesehenen Wettbewerben u.a. Top Traveler’s Choice des Portals Trip Advisor und Insider’s Select gem. Expedia.com. ausgezeichnet. Die Erholung im Hotel Qubus Gdańsk ist eine ideale Lösung für Geschäftsreisende sowie ein wunderbarer Platz, mit Familie am Wochenende zu erholen. Auf unsere Gäste warten bis 150 komfortable, klimatisierte Zimmer. Eine einzigartige Attraktion auf der Gebietsskala ist ebenfalls Sky Bar und elegante Torino Paninoteka & Bar, die sich im 27. Stock befinden. Auf dem Objektgebiet befindet sich ebenfalls ein professionelles Konferenzzentrum, das aus 7 in moderne audiovisuelle Geräte ausgestatteten Räume besteht.

Расположенная в самом центре силежской агломерации в эксклюзивной высотке гостиница QubusPrestige с самого момента своего открытия получил награды во многих конкурсах TopTraveler’sChoiceна порталеTripAd visorиInsider’sSelectсогласно Expedia. com. Отдых вQubusPrestige это идеальное решение для тех кто путешествует по служебным делам как и для отдыха в семейном кругу. Гостей ожидает 150 комфортных,кондиционированных номера. Уникальной достопримечательностью с региональном масштабе являются SkyBarиэлегантныйTorinoPa ninoteka&Bar, расположенные на 27 этаже. На территории объекта также находится профессиональный конферен-центр, состоящий з 7 залов, полностью оборудованных в современныую технику.

101


Świętokrzyskie 1. Dal Kielce 2. Słoneczny Zdrój 3. Tęczowy Młyn 4. Binkowski 5. Qubus Kielce

103 104 105 106 107

1 Port lotniczy KatowicePyrzowice ul. Wolności 90 42-625 Ożarowice

3 4

Kielce

5

2 Busko - Zdrój

Charakterystycznym elementem województwa są Góry Świętokrzyskie stanowiące centrum Wyżyny Kieleckiej. Góry z najwyższym szczytem Łysicą mają znaczny wpływ na lokalny klimat. Łagodnie spiętrzone pasmo sprzyja wyprawom pieszym i rowerowym. Turystów przyciągają zróżnicowane obiekty – Jaskinia Raj, starówka położonego na siedmiu wzgórzach Sandomierza oraz zamki z warownią w Chęcinach na czele. To także najstarsze drzewo – dąb „Bartek” – liczące nawet 1200 lat. Świętokrzyskie stanowi kolebkę polskiej literatury. Tworzył tu Stefan Żeromski, a w Oblęgorku mieści się pałacyk noblisty Henryka Sienkiewicza. Z ziemią kielecką związane były także inne głośne nazwiska pisarzy: Prus, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Leśmian, Staff. Słynne wody solankowe i siarczkowe (Solec-Zdrój, Busko-Zdrój) stanowią ważne punkty na uzdrowiskowej mapie Polski.

102

A characteristic feature of the region is are the Świętokrzyskie Mountains which form the centre of Kielce Highland. The highest peak Łysica has a significant influence on the local climate. Smoothly stacked mountain range encourages for walking and cycling trips. Tourists are attracted by different sites form the Raj Cave, the old town of the Sadomierz city located on the seven hills and castles with the Chęciny fort first to mention. A major relict of the nature - Bartek Oak (the oldest tree, approximately 1,200 years old). The Świętokrzyskie province is also a cradle of Polish culture. People like Stefan Żeromski, Prus, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Leśmian, or Staff lived and worked here. In the village of Olęgbork Henryk Sienkiewicz, famous writer and Nobel prize winner, had his manor house. It is worth mentioning that local saline and sulphide waters are wide known for their healing features, which makes Solec and Busko Spas important points of health-resort map of Poland.

Typisches Element ist Kielcer Bergland, das das Zentrum des Kielcer Hochlands bildet. Die Gebirge mit dem höchsten Gipfel Łysica hat großen Einfluss auf regionales Klima. Sanft aufgetürmte Gebirgskette ist für Fahrrad- und zu Fuß Touren günstig. Differenzierte Attraktionen locken Touristen an – die Paradieshöhle, die auf 7 Hügeln gelegene Altstadt von Sandomierz, Schlösser mit einer Festung in Chęciny an der Spitze, der älteste Baum – die Eiche „Bartek“ mit sogar 1200 Jahren. Heiligkreuz bildet die Wiege polnischer Literatur. Stefan Żeromski schuf hier, in Oblęgorek ist das Schlösschen des Nobelpreisträgers Henryk Sienkiewicz. Mit der Kielcer Heimat waren andere bekannte Schriftstellernamen verbunden: Prus, Gombrowicz, Iwaszkiewicz, Leśmian, Staff. Berühmte Sol- und Schwefelwasser (Solec-Zdrój, Busko-Zdrój) sind wichtige Punkte auf der Kurlandkarte Polens.

Характерным элементом воеводства являются Свентокшиские горы, находящиеся в центре Келецкой возвышенности. Горы с наивысшей точкой Лысицой имеют большое влияние на региональный климат. Легко уровневый горный хребет благоприпятствует пешеходным и велосипедным прогулкам. Туристов привлекают разные объекты среди которых пещера Рай, Старый Город, расположенный на семи возвышенностях Сандомежа и замки с крепостью в Хэнтинах. Это также самое старое дерево - дуб „Бартек”, насчитывающее 1200 лет. Свентокшиское является колыбелью польской литературы. Тут творил Стэфан Жеромский, а в Обленгорке находится дворец нобелевского лоуреата Хэнрика Сенкевича. С келецкой землей также были связаны такие громкие имена писателей как Прус, Гомбрович, Ивашкевич, Лесьмян, Стафф.


Piotrkowska 12 25-510 Kielce

41 336 10 00 marketing.kielce@hoteldal.pl

www.hoteldal.pl

52 127 km

P

Serdecznie zapraszamy do Hotelu Dal *** położonego w biznesowym i kulturalnym centrum Kielc. Nasz obiekt znajduje się tuż przy Rynku w odległości zaledwie kilku minut spaceru od jednego z najdłuższych deptaków w Polsce. Nowoczesna architektura budynku, oryginalny design, funkcjonalność, profesjonalna obsługa i serdeczna atmosfera to nasza wizytówka. Na Naszych Gości czeka 50 przestronnych pokoi oraz 2 komfortowe apartamenty. W Hotelu Dal*** znajduje się kameralna Restauracja oraz drink-bar Red&Blue, gdzie w nowoczesnych wnętrzach serwujemy dania zarówno kuchni staropolskiej, jak i europejskiej. Zapraszamy do organizacji spotkań biznesowych, konferencji oraz szkoleń w naszym obiekcie, który dysponuje 3 w pełni wyposażonymi salami konferencyjnymi nawet dla 120 osób.

Welcome to the Hotel Dal *** located in the business and cultural centre of Kielce. Our property is located just off the Market Square in just a few minute-walk from one of the longest promenades in Poland. The modern architecture of the building, the original design, functionality, professional service and friendly atmosphere are our wellknown features. We have for our guests 50 spacious rooms and 2 comfortable apartments. In the Dal Hotel *** you can also find a cosy restaurant and a drink-bar Red & Blue, where in a modern setting we server dishes of Polish cuisine, as well as European dishes. We invite you to organize your business meetings, conferences and training in our facility, which has 3 fully equipped conference rooms with capacity up to 120 people.

Wir laden Sie herzlich zum 3-Sterne-Hotel Dal ein, das im Geschäfts- und Kulturzentrum der Stadt Kielce liegt. Es befindet sich nächst des Marktplatzes, knapp ein paar Minuten zu Fuß von einer der längsten Promenade in Polen entfernt. Moderne Architektur des Gebäudes, originales Design, Funktionalität, professionelle Bedienung und herzliche Atmosphäre sind unser Markenzeichen. Auf unsere Gäste warten 50 geräumige Zimmer und 2 komfortable Appartements. Das Hotel verfügt über intimes Restaurant mit Drink-Bar Red&Blue, wo in modernen Innenräumen Speisen der altpolnischen sowie europäischem Küche serviert sind. Wir laden Sie zur Organisation von Geschäftstreffen, Konferenzen sowie Schulungen in unserem Objekt ein, das über 3 voll ausgestattete Konferenzräumen sogar bis zu 200 Personen verfügt.

Добро пожаловать в гостиницу Dal*** расположенную в бизнес центре Кельц. Наш объект находится прямо в Рынке на в нескольких минутах прогулки от одной из самых длнных площадей в Польше. Современная архитектура здания, оригинальный дизайн. Функциональность, профессиональное обслуживание и прятная атмосфера являются нашей визитно карточкой. Наших Гостей ждут 50 просторных номеров и 2 комфортных апартамента. В гостице Dal*** находится ресторан и дринк-бар Red&Blue, где в современном интерьере Вам предложат блюда старопольской и европейской кухни. В нашей гостинице мы приглашаем организовывать бизнес встречи, конференции и симинары, в 3 полностью оборудованных конференцзалах, вмещающих до 120 человек.

103


Bohaterów Warszawy 115 28-100 Busko-Zdrój

041 378 88 00 info@slonecznyzdroj.pl

www.slonecznyzdroj.pl

120 90 km

P

Hotel Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness jest pierwszym czterogwiazdkowym obiektem w Busku-Zdroju. Luksusowe pokoje, doskonała obsługa oraz wyśmienite posiłki są gwarancją wysokiego standardu pobytu. Hotel oferuje 120 nowocześnie zaprojektowanych i bardzo funkcjonalnych pokoi. Nowoczesne Vitality Medical SPA & Wellness posiada 36 gabinetów wyposażonych w najwyższej klasy sprzęt rehabilitacyjny i SPA. W obiekcie można skorzystać z rozbudowanej listy zabiegów z zakresu SPA i Medical SPA. W strefie Wellness znajdują się: basen, sauny (fińska i IR) oraz jacuzzi. Do dyspozycji Gości oddajemy Restaurację Ponidzie, Klub Kalejdoskop, Winiarnię, taras słoneczny, ogród, czytelnię, kręgielnię, bilard oraz boule. W ofercie hotelu jest także rozbudowane zaplecze sal konferencyjno-szkoleniowych dopasowane do zróżnicowanych potrzeb klientów.

104

The Słoneczny Medical SPA & Wellness is the first four-star hotel in Busko-Zdrój. Luxurious rooms, excellent staff and delicious meals are the assurance of high standard stay. The hotel offers accommodation in 120 modernly designed and smart rooms. Modern Vitality Medical SPA & Wellness has 36 treatment rooms equipped with the highest quality physiotherapy and Spa apparatus. We offer wide selection of SPA and Medical SPA. The Wellness area consists of: swimming pool, Finnish sauna, infrared sauna and Jacuzzi. Other facilities are: the Ponidzie Restaurant, the Kalejdoskop Club, wine cellar, sun terrace, garden, reading room, bowling lanes, pool and boule games. The hotel also offers training-conference rooms adapted to varied needs of our guests.

Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness ist das erste 4-Sterne-Hotel in Busko-Zdrój. Luxuriöse Zimmer, hervorragende Bedienung und vorzügliche Speisen garantieren hohen Aufenthaltsstandard. Das Hotel bietet 120 modern ausgestattete, funktionale Zimmer an. Moderne Vitality Medical SPA & Wellness verfügt über 36 Behandlungsräume mit erstklassig ausgestatteten Rehabilitations- und SPA-Gerät. Dort gibt es möglich, breite Liste an SPA- und Medical SPA-Behandlungen zu genießen. Im Wellnessbereich findet man Schwimmbad, Saunen (Finnische und IR) und Jacuzzi. Den Gästen sind Restaurant Ponidzie, Klub Kaleidoskop, Weinkeller, Sonnenterrasse, Garten, Lesesaal, Bowlingbahn, Billard sowie Boule verfügbar. Im Hotelangebot gibt es auch ausgebaute Basis der Konferenz- und Schulungsräumen, die an unterschiedliche Kundenbedürfnisse angepasst werden.

Гостиница Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellness является первой четыреззвездночной гостиницей в Биско-Здрою. Люкс номера, отличный сервис и вкусные блюда являются гарантией высого стндарта. Гостиница распологает 120 современными и очень фунциональными номерами. Современный Vitality Medical SPA & Wellness имеет 36 кабинетов, оборудованных по высшему классу в реабилитационное и СПА оборудование, в зоне Wellness находятся: бассейн, сауны, (финская и IR) а также джакузи. Для Гостей мы предроставляем ресторан Ponidzie, клуб Kalejdoskop, виннуюб солнечную терассу,парк, читальную комнату, боулинг, бильярд. Предложение гостиницы также включает конференц-залы, с учетом различных потребностей клиентов.


Zakładowa 4 25–670 Kielce

+48 41 335 21 00 rezerwacja@teczowy.com

www.teczowy.com

100 120 km

P

Hotel „Tęczowy Młyn”, należący do grona Polish Prestige Hotels& Resorts, to nowoczesny, w pełni klimatyzowany obiekt czterogwiazdkowy położony w bezpośrednim sąsiedztwie Targów Kielce. Do dyspozycji gości oddajemy 100 pokoi (175 miejsc noclegowych), słoneczne PATIO, kameralną Salę VIP i Lobby-Bar z kominkiem. Dodatkowy relaks zapewni wizyta w saunie i w przestronnym ogrodzie piwnym, a elegancka restauracja zadba o zwieńczenie przyjemności wyśmienitym posiłkiem. W części biznesowej organizujemy szkolenia i konferencje, imprezy motywacyjne i integracyjne oraz różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe. Jest to 5 sal konferencyjnych z systemem mobilnych ścian i wyposażeniem multimedialnym. Naszym gościom, poza pełnym komfortem pobytu i profesjonalną obsługą, oferujemy atrakcyjne pakiety służbowe, weekendowe i na dłuższy pobyt.

The Tęczowy Młyn, a member of the Polish Prestige Hotels & Resorts, is a modern, fully air conditioned three star hotel. Located in the immediate vicinity of the Kielce Trade Fairs. 100 rooms (with 175 beds), sunny PATIO, cosy VIP Hall and Lobby-Bar with fireplace are at our guests disposal. Furthermore session in sauna, spacious beer garden and elegant restaurant ensuring an excellent meal. The business area we organize trainings and conferences, incentive and team-building events, as well as other various gatherings. The facilities consists of 5 conference rooms, with mobile walls system and multimedia devices.

Dem Kreis Polish Prestige Hotels&Resorts zugehöriges Hotel „Tęczowy Młyn” ist modernes voll klimatisiertes 3-Sterne-Resort, in unmittelbarer Nähe von der Messe Kielce gelegen. Es verfügt über 100 Zimmer (175 Übernachtungsplätze), sonniger PATIO, gemütlicher VIP-Raum, Lobby-Bar mit Kamin. Zusätzliche Entspannung sichert Besuch in einer Sauna und geräumigem Biergarten. Ein elegantes Restaurant sorgt um Ihre Vergnügen mit vorzüglichen Mahlzeiten zu bereiten. In der Geschäftsteil sind Schulungen, Konferenzen, Motivations- und Integrationsveranstaltungen und Familienfeste organisiert. Es sind 5 Konferenzräumen mit mobilem Wandsystem und multimedialer Ausstattung. Außer vollem Aufenthaltskomfort und professioneller Bedienung bieten wir attraktive Geschäfts-, Wochenendepaketen und Pakete für einen längeren Aufenthalt an.

Гостиница „Tęczowy Młyn” принадлежащая группе Polish Prestige Hotels & Resorts, это современный, климатизированный трехзвездочный объект. Расположенный вблизи выставочных залов в Кельцах. Для гостей мы предлагаем 100 номеров (175 мест), солнечное PATIO, зал ВИП и Лобби-Бар с комином. Дополнительное раслабление обеспечит посещение сауны в просторном пивном саду, а элегантный ресторан позаботиться о превосходных блюдах. В бизнесс части гостиницы мы организовываем конференции и симинары, мотивационные и интеграционные мероприятия, различного вида. Для этого мы предоставляем 5 конференц залов с движущейся системой стен и мультимедиальным обоудованием.

105


+48 41 301 12 11 hotel@bhotel.pl

Szczepaniaka 42 25-043 Kielce

www.binkowskihotel.pl

120 90 km

P

Centrum konferencyjno-rozrywkowe Binkowski to nowy 4-gwiazdkowy obiekt usytuowany w cichej i spokojnej okolicy na terenie Parku Baranowskiego w Kielcach. Sąsiedztwo lasu i bliskość natury, a przy tym niewielka odległość od centrum Kielc sprawiają, iż jest to idealne miejsce na aktywny wypoczynek, spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje i sympozja oraz wszelkiego rodzaju imprezy integracyjne. Do dyspozycji naszych gości oddajemy 106 pokoi dwuosobowych, apartamenty oraz różnej wielkości sale konferencyjne (na 20-1000 osób) i bankietowe (do 1500 osób). Nasi goście mogą korzystać z kameralnej restauracji Glamour połączonej z kawiarnią i pięknym tarasem, strefy Wellness & SPA, klubu nocnego i klubu golfowego. Przeszklone PATIO posiada jeden z największych kryształowych żyrandoli w Polsce.

106

Entertainment and conference centre Binkowski is a four-star facility located in silent and peaceful area in the Baranowski Park in the city of Kielce. Proximity of the forest and closeness to nature, yet short distance from the centre of Kielce makes it an ideal place for active holidays, business meeting, training, conferences, seminars and teambuilding events. We offer accommodation in 106 double rooms, suites. Furthermore, conference rooms of various capacities (20 – 1000 people) and banquet rooms (up to 1500 people). Our guests may enjoy a cosy restaurant Glamour combined with café and beautiful terrace, Wellness&SPA zone, a night club and golf club. Glazed PATIO has one of the largest chandeliers in Poland.

Das Konferenz- und Unterhaltungszentrum Binkowski ist es ein neues 4-Sterne-Objekt, das in einer ruhigen Umgebung im Gebiet Park Baranowski in Kielce liegt. Die Waldnachbarschaft und Naturnähe, dabei ziemlich kleine Entfernung vom Kielce-Zentrum bereiten, dass es ein idealer Platz für aktive Erholung, Geschäftstreffen, Schulungen, Konferenzen, Symposien und Integrationsveranstaltungen ist. Zur Verfügung unserer Gäste stehen 106 Doppelzimmer, Appartements und verschieden große Konferenzräume (für 20-1000 Personen) und Banketträume (bis zu 1500 Personen). Unsere Gäste können ein gemütliches mit einem Café und schöner Terrasse verbundenes Restaurant Glamour , einen Wellness&SPA-Bereich, einen Nacht- und Golfklub genießen. Der Verglaste PATIO besitzt einen der größten Kristallleuchter in Polen.

Конференц и развлекательный центр Binkowski это четырехзвездочная гостиница, находящаяся в тихой и спокойной местности на территории Барановского Национального парка в Кельцах. Расположение вблизи леса и природы, а при этом небольшое расстояние до центра Кельц делают это место идеальным для активно отдыха, деловой встречи, семинара, конференции, совещания и интеграциионных встреч любого типа. Для наших гостей мы предлагаем 106 двухместных номера, апартаменты и разного размера конференц-залы (на 20-200 человек) и банкетные залы ( до 1500 человек) Нашим гостям предоставляется доступ к ресторану Glamour, соединенным с кафе и красивой терассой, зона Wellness&SPA, ночной клуб и поле для гольфа. Остекленное PATIO имеет одну из самых больших кристальных люстр в Польше.


+48 41 243 8 100 kielce@qubushotel.com

Składowa 2 25-505 Kielce

www.qubushotel.com

90 131 km

P

Qubus Hotel Kielce w 2010 r. znalazł się wśród 32 najlepszych hoteli na świecie według użytkowników portalu Expedia.com. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, blisko najważniejszych urzędów i instytucji. Qubus Hotel Kielce, to idealny wybór dla osób podróżujących służbowo, jak również doskonałe miejsce na weekendowy rodzinny wypoczynek. Do dyspozycji Gości oddanych jest 90 komfortowych, klimatyzowanych pokoi jedno- i dwuosobowych oraz luksusowe apartamenty wyposażonych w nowoczesny sprzęt RTV oraz bezpłatny Internet. Centrum Odnowy Biologicznej oferuje saunę fińską i turecką, basen oraz siłownię wyposażoną w atlas, bieżnię skośną i salę do rekreacji. Na terenie obiektu znajduje się również profesjonalna sala konferencyjna wyposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny.

Qubus Hotel Kielce in 2010 was one of the 32 best hotels in the world according to the users of Expedia. com. The object is located in the city centre, near the most important offices and institutions. Qubus Hotel Kielce is an ideal choice for people traveling on business and a perfect place for a family getaway weekend. The Guests can use 90 comfortable, air-conditioned, single and double rooms and luxurious suites equipped with modern television sets and stereo sound systems, as well as free Internet access. Biological Renewal centre offers Finnish and Turkish sauna, swimming pool and gym. A professional conference room, equipped with modern audio and video appliances is also available in the building.

Das Hotel Qubus Kielce befand sich im Jahre 2010 unter 32 besten Hotels in der Welt gem. Benutzer des Portals Expedia.com. Das Objekt liegt im Stadtzentrum, in der Nähe von wichtigsten Ämter und Institutionen. Es ist eine ideale Wahl für Geschäftsreisende sowie ein wunderbarer Platz, mit Familie am Wochenende zu erholen. Zur Verfügung der Gäste stehen 90 komfortable, klimatisierte Einzel- und Doppelzimmer und luxuriöse Appartements, die in modernes RTV-Gerät und kostenloses Internet ausgestattet sind. Das Wellnesszentrum bietet an, Finnische und Türkische Sauna, Schwimmbad, Fitnessraum mit Multifunktionstrainer, schräge Laufbahn und Erholungsraum zu nutzen. Auf dem Objektgebiet befindet sich auch ein professioneller Konferenzraum, der in moderne audiovisuelle Geräte ausgestattet ist.

Гостиница QubusКельце в 2010 г. Оказалась среди 32 самых красивых гостиниц в мире, согласно порталу Expedia.com. Объект расположен в центре города, вблизи важных учреждений и офисов. Гостиница Qubus, это идеальный выбор для потушествующих по служем делам как и для семейного отдыха. В расположение Гостей мы отдаем 90 комфортных, кондиционированных номеров одно –и двуместных, а ткже люкс апартаменты, оборудованные в современную технику и бесплатный интернет. Спа-центр предлагает финскую и турецкую сауну, бассейн и спорт зал со всем прилегающим инвентарем. На территории объекта также находится профессиональный конференц-зал, оборудованный современной техникой.

107


Podkarpackie 109 110 111 112 113

1. Krasiczyn 2. Splendor 3. Hilton Garden 4. Bristol 5. Grand Hotel

3 4 Rzeszów Port Lotniczy Rzeszów - Jasionka ul. Jasionka 942 36-002 Jasionka

Jedno z pięciu południowych województw Polski zawiera różnorodne akcenty, począwszy od charakterystycznych pasm górskich, przez zamki, uzdrowiska, po klimatyczne miasta i miasteczka. Te ostatnie kryją w sobie przebogatą historię Galicji – krainy, która pierwotnie swym zasięgiem obejmowała także okolice Lwowa. Nie ma drugich takich gór jak Bieszczady ani zamków podobnych do posiadłości Lubomirskich w Łańcucie. Żadne miasto nie posiada tylu fortów i umocnień, co Przemyśl. Ofertę uzupełnia zapora w Solinie na rzece San, zabytki Rzeszowa i Jarosławia. Podkarpackie to zagłębie motoryzacji i lotnictwa. W Mielcu produkowany jest Leopard – marka aut luksusowych, a cały region tworzy jedyną w swoim rodzaju Dolinę Lotniczą, zrzeszając producentów branżowych, aerokluby i uczelnie wyższe.

108

One of the five southern Polish provinces and one of the most diversified by landscape. From characteristic mountain ranges, castles, spa towns, to the cities and towns with unique spirit. The last ones preserve very rich history of the Galicja region (name of the former Austro-Hungarian annexation area, reaching to the city of Lwów). There are no other such mountains as Bieszczady, or castles similar to the Lubomirski Mansion in Łańcut town. No other town has som many forts and fortifications as the city of Przemyśl. The Podkarpacie’s offer is completed by the Solina village by the river San, monuments of Jaroslaw and Rzeszów cities. Podkarpackie is known to be Polish centre of aviation and automitive industry. The Leopard, a brand of luxury cars, is produced in Mielec town, and the entire region is one of a kind valley of aviation, bringing together flying schools, flying industry and universities.

Rzeszów 2

5 1 Krasiczyn

Eine der fünf Süd-Woiwodschaft Polens hat reiche Akzente, von charakteristischer Gebirgskette an durch Schlösser, Kurorte bis zur klimatischen Städte und Städtchen. Die letzte bergen sehr reiche Geschichte Galiziens in sich – eines Gebietes, das ursprünglich mit seiner Tragweite die Umgebung von Lwów erfasste. Es gibt keine solche Gebirge wie Bieszczady sowie Schlösser entsprechend dem Besitztum Lubomirscy in Łańcut. Keine Stadt hat nicht so viele Forts und Befestigungen wie Przemyśl. Das Angebot ergänzt den Staudamm in Solina am Fluss San, Sehenswürdigkeiten von Rzeszów und Jarosław. Es ist ein Motorisierungs- und Luftfahrt-Revier. In Mielec wird Leopard produziert – das Firmenzeichen der exklusiven Autos. Ganzes Gebiet bildet einzigartiges Flugtal, Branchenhersteller, Aeroklubs und Hochschulen zu vereinigen.

Одно из пяти южных воеводств Польши имеет несколько плюсов, начиная от характерным горных хребтов, замков, курортов, заканчивая городами и местностями со своим климатом, которые имеют в себе богатую историю Галиции - страны, которая первоначально своей территорией занимала также Львов. Нет других таких гор как Бешчады, или замков похожих как Лабомирские имения в Ланьцуце. Не один город не имеет столько крепостей и укреплений как Перемышль. Предложение дополняет плотина на реке Сан, памятники Жешова и Ярославя. Подкарпацкое - центр машиностроения и авиационного транспорта. В Мельце производится леопард - марка машин люкс стандарта, а целый регион составляет одну в своем роде долину, объединяя производителей данной области


+48 16 671 83 21 hotel@krasiczyn.arp.com.pl

37 - 741 Krasiczyn 179

www.krasiczyn.com.pl

51 85 km

P

Zamek w Krasiczynie z przełomu XVI i XVII wieku z czterema charakterystycznymi basztami z Kaplicą Zamkową i dekoracjami sgraffitowymi, jest jednym z cenniejszych zabytków architektury renesansowo-manierystycznej w Polsce. Hotel Zamkowy*** w Krasiczynie oferuje Państwu 96 miejsc noclegowych w pokojach zlokalizowanych na terenie zespołu zamkowo-parkowego (w Powozowni, Zamku, Pawilonie Szwajcarskim i Pawilonie Myśliwskim). Niepowtarzalna sceneria zamku otoczonego majestatycznym parkiem stwarza wyjątkowe warunki do wypoczynku, organizacji przyjęć okolicznościowych oraz konferencji. Naszym gościom oferujemy nocne spotkania z kamerdynerem i białą damą, zwiedzanie lochów zamkowych, pokazy walk rycerskich oraz degustacje win.

Krasiczyn Castle, a Renaissance structure (XVI – XVII century), with its four towers, famous chapel and sgraffito decors is one of the most valuable examples of RenaissanceMannerist architecture in Poland. Zamkowy*** Hotel in Krasiczyn offers 96 beds in rooms located on the castle-park area (in the Carriage house, the Castle, the Swiss Pavilion and the Hunter Pavilion). Unique scenery of the castle surrounded by a majestic park create exceptional resting possibilities. It is also a great setting for parties and conferences. Our guest can also enjoy night meetings with a valet and white lady, touring of castle sows, spectacular knight-fighting shows and wine tastings.

Das Schloss in Krasiczyn aus dem 16. Jahrhundert mit vier charakteristischen Gottesbasteien gelegener Schlosskapelle und wunderschönen Sgraffiti ist es eines der schönsten Schätze der Architektur aus der Zeit der Renaissance und des Manierismus in Polen. Das 3-Sterne-Hotel in Krasiczyn verfügt über 96 Übernachtungsplätzen, die im Objektgebiet des Hotelgebäudes zu finden sind (in Kutschenlager, Schloss, Schweizer Pavillon und Jagdpavillon). Einmalige Landschaft des Schlosses, das mit beeindruckendem Park umgeben ist, schafft einzigartige Bedingungen für Erholung, Organisation von Gelegenheitsfeiern und Konferenzen. Unseren Gästen bieten wir den Abend mit dem Kammerdiner und der Weißen Dame, die Besichtigung der Schlosskerker, ritterliche Festmahle und die Weinprobe an.

Дворец в Крацишине датируется XVI- XVII веком, в 10 км. от Перемышля, является одним из самых значимых памятников архитектуры эпохи ренессанса в Польше. Комфортная Гостиница Zamkowа*** в Крацшине предлагает Вам 96 мест в номерах, находящихся на територии дворцово - паркового ансамбля. (в Повозовни, Дворце, в Швейцарском и в Охотничьем павильонах) Неповторимая атмосфера ренессанского дворца, окруженного парком, создает идеальные условия для отдыха, организвции свадебных приемов и конференций. Нашим Гостям мы предлагаем ночные встречи с дворецким и Белой Дамой, а также посещение подземелий замка, показы рацарских битв и дигустацию вин.

109


Siedliska 495 k. Rzeszowa 36 - 042 Lubenia

+48 17 855 4665 recepcja@spasplendor.pl

spahotelsplendor.pl

35 25 km

P

SPA Hotel Splendor posiada zaplecze noclegowe dla 76 osób, sale restauracyjne i konferencyjne, kawiarnie oraz profesjonalnie przygotowane centrum odnowy biologicznej: Klinikę Urody z 13 gabinetami, basen o wymiarach 16x8m, kompleks 4 saun, jacuzzi i grotę schładzania. Hotel usytuowany jest na 3-hektarowym zagospodarowanym terenie z laskiem modrzewiowo-brzozowym, oczkiem wodnym, altaną biesiadną z grillem oraz miejscem na ognisko. Dla poszukujących adrenaliny hotel oferuje bogatą ofertę atrakcji w plenerze. Krajobraz z widokiem na panoramę Rzeszowa, zalesione wzgórza, czyste powietrze i klimat zbliżony do górskiego tworzą wspaniałe miejsce zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i biznesowego. Miejsce stwarza idealne warunki do organizacji imprez integracyjnych, szkoleń, konferencji.

110

SPA Splendor Hotel offers accommodation for 76 guests, dinning and conference rooms, cafés, and professional Wellness Centre: the Beauty Clinic consisting of 13 treatment rooms, a swimming pool (dimensions of 16 x 8 metres), 4 saunas, Jacuzzi and cooling cave. The hotel is situated on an area of three hectares with larch and birch grove , pond, gazebo with barbecue and fireplace. Adventurers and adrenaline seekers will find attractive our wide selection of outdoor activities. Local landscape and a panoramic view of Rzeszów, forested hills, clean air and mountain-like climate create an ideal place for individual guests, as well as business customers. The perfect venue for team-building events, conferences and trainings.

Das Hotel SPA Splendor hat Übernachtungsbasis für 70 Personen, Restaurants- und Konferenzräume, Cafés und professionell vorbereitetes Wellnesszentrum: Schönheitsklinik mit 13 Behandlungen, Schwimmbad mit Ausmaß von 16x8m, 4 Saunenkomplex, Jacuzzi und Kühlungszone. Es liegt im Gebiet von drei Hektaren, wo sich ein Lärchen- und Birkenwald, ein Teich, eine Gartenlaube mit einer Grillanlage und ein Platz für Lagerfeuer befinden. Für Adrenalin Suchende gibt es breites Angebot von Attraktionen unter freiem Himmel. Die Landschaft mit einem Blick auf das Panorama Rzeszóws, bewaldete Hügel, saubere Luft und Klima ähnlich des Bergklimas bilden großartigen Platz für Individuell- sowie für Geschäftskunde. Das Hotel ist idealer Platz, um Mitarbeitertreffen, Schulungen, Konferenzen zu organisieren.

SPA Гостиница Splendor распологает местами для 76 человек, конференц-залами и ресторанами, кафе и профессиональным центром регенирации. Салон красоты с 13 кабинетаи, бассейн размером 16х8м, комплекс 4 саун, джакузи, соляная и ледяная комната. Гостиница размещается на 3 гектарной территории около лиственных деревьев и берез, пруда, беседкой для гриля. Для любителей адреналина гостиница предлагает широкое предложение развлечений на свежом воздухе. Пейзаж с видом на памораму Жешува, лесистые холмы, чистый воздух и климат приближенный к горному создают замечательную атмосферу как дя инвидуального клиента так и для делового. Место создает идеальные условия для оргинизации интеграционных встреч и симинаров.


Kopisto 1 35-315 Rzeszów

+48 17 7700 000 reservation@hgi.rzeszow.pl

www.hgi.com

101 20 km

P

Zupełnie nowy hotel dysponujący 101 pokojami, położony w odległości zaledwie 10 minut spaceru od centrum Rzeszowa oraz 20 minut jazdy z Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Wszystkie pokoje i apartamenty hotelowe wyposażone są w telewizory LCD, bezpłatne łącze Wi-Fi oraz dysponują dogodną przestrzenią do pracy. Hilton Garden Inn oferuje wielokrotnie nagradzaną obsługę, a także komfortowe udogodnienia, jak restaurację, przyrządzane na zamówienie posiłki, wieczorową obsługę pokojową, dobrze zaopatrzony bar, centrum fitness, a także otwarte przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu Centra Biznesowe z darmowym Wi-Fi. Hotel położony jest przy Millenium Hall, centrum handlowo-rozrywkowym, w którym znajduje się 250 sklepów, kino i sala koncertowa.

A brand new hotel with 101 rooms, located just 10-minut walk from the centre of Rzeszów and 20-minute drive from the RzeszówJasionka Airport. All hotel rooms and suites are equipped with LCD TV sets, free Wi-Fi access and feature a convenient working space. The Hilton Garden Inn offers award-winning staff and comfortable amenities, such as restaurant, cooked-to-order meals, evening room service, well-stocked bar, a fitness centre, open 24 hours per day and 7 days per week Business Centres with free Wi-Fi. The hotel is located near the Millenium Hall, shopping mall, where are more than 250 shops, cinemas and concert hall.

Völlig neues Hotel verfügt über 101 Zimmer und ist knapp 10 Minuten zu Fuß vom Zentrum Rzeszóws und 20 Minuten vom Flughafen Rzeszów-Jasionka entfernt. Alle Zimmer und Appartements sind in LCD-Fernseher, kostenlosen Wi-Fi-Interentzugang ausgestattet und verfügen über einen günstigen Raum zu arbeiten. Hilton Garden Inn bietet mehrmals ausgezeichnete Bedienung und komfortable Annehmlichkeiten wie ein Restaurant, die auf Bestellung vorbereitete Mahlzeiten, eine Zimmerbedienung, gut versorgte Bar, ein Fitnesszentrum sowie das über 24-Stunden und 7 Tage unter der Woche geöffnete Businesszentren mit kostenlosem Wi-Fi-Zugang an. Das Hotel liegt an Millenium Hall und Einkaufs- und Freizeitzentrum, in dem sich 250 Geschäfte, ein Kino und ein Konzertsaal befinden.

Полностью новая гостиница распологающая 101 номером, расположенна в 10 минутах ходьбы от центра Жешова, и в 20 минутах езды от аэропорта Жешув -Ясенка. Все гостиничные номера и апартементы оборудованны в телевизоры с ЖЖ-дисплеем, бесплатный доступ к интернету, а также добным пространством для работы. Hilton Garden Inn распологает многократно награждаемым сервисом, а также комфортными условиями, такими как ресторан, приготовленные под заказ блюда, вечернее обслуживание номеров, бар, фитнесс центр, а также работающий 24 часа в сутки и 7 дней в неделю Бизнесс Центр с бесплатным Wi-Fi. Гостиница расположена около Millenium Hall Hilton Garden Inn, развлекательно -торговой галереей, в которой находится 250 магазинов, кинотеатр и концертный зал.

111


Rynek 20-23 35-064 Rzeszów

+48 17 250 00 50 info@bristol-rzeszow.pl

www.bristol-rzeszow.pl

70 13 km

P

Hotel Bristol Tradition & Luxury w Rzeszowie, usytuowany jest na rzeszowskiej Starówce i został stworzony z myślą o potrzebach ludzi biznesu oraz o osobach ceniących sobie nowoczesny styl życia. W Hotelu Bristol mają Państwo możliwość wyboru pokoju dedykowanego np. dla kobiet, dla osób niepełnosprawnych, regionalnego z akcentami Podkarpacia czy loftu z widokiem na Stare Miasto. Bogaty wybór ofert gastronomicznych oferowanych przez Restaurację Wesele, Restaurację Zen Sushi i Stary Browar Rzeszowski pozwala na realizację wszelkiego rodzaju spotkań oraz bankietów. Hotel Bristol Tradition & Luxury oferuje unikalną w regionie powierzchnię konferencyjno-szkoleniową. Dwupoziomowa sala polska pomieści nawet 500 uczestników i umożliwia organizację nawet najbardziej wymagających eventów.

112

Bristol Hotel Tradition & Luxury in Rzeszów, situated on Rzeszóws Old Town, was created to fulfil the needs of business people and those who value the modern way of life. Hotel offers customized rooms for women, people with disabilities, or a room with regional folk design. There is also a loft with the view to the Old Town. A rich selection of catering options offered by the Wedding, Zen Sushi, Rzeszów Old Brewery restaurants allows to realize any kind of meeting or banquets. Britstol Tradition & Luxury Hotel offers a unique, in the region, conference and training area. A two-level room with capacity of 500 people allows to organize even the most demanding events.

Das Hotel Bristol Tradition & Luxury in Rzeszów ist in der Altstadt gelegen und wurde im Gedanken an Bedürfnisse von Geschäftsmenschen sowie an Menschen geschaffen, die modernen Lebensstil zu schätzen wissen. Im Hotel haben Sie Möglichkeit ein z.B. an Frauen oder Menschen mit Behinderungen gerichtetes Zimmer sowie ein regionales Zimmer mit typischen Merkmalen für die Vorkarpaten oder ein Loft mit einem Blick auf die Altstadt zu wählen. Breites Gastronomieangebot von Restaurants Wesele, Zen Sushi und Stary Browar Rzeszowski lassen allerlei Treffen sowie Bankette organisieren. Das Hotel bietet einzigartige Konferenzund Schulungsfläche in der Region. Der zweigeschossige Raum Polska bietet Platz für 500 Teilnehmer und ermöglicht sogar die meist anspruchsvolle Veranstaltungen zu organisieren.

Гостиница Bristol Tradition & Luxury в Жешове, расположенна в Старом Городе, была создана для деловых людей и для ценителей современного стиля жизни. В Гостинице Bristol Вы можете выбрать номер для женщин, для инвалидов, в региональном стиле или лофт с видом на старый город. Широкий выбор блюд, предлагаемых Рестораом Веселе, Рестораном Zen Sushi и Старой Жешовской пивоварней дает возможность организовать разного вида встречи и банкеты. Гостиница Bristol Tradition & Luxury предлагает уникальную в регионе поверхность для провождения конференций. Двухуровневый зал разместит около 500 участников и позволит организовать самые требовательные eventy.


+48 17 250 00 00 info@grand-hotel.pl

Dymnickiego 1a 35-030 Rzeszów

www.grand-hotel.pl

40 14 km

P

Grand Hotel usytuowany jest w samym centrum Rzeszowa, 50 m od Rynku Starego Miasta. Zamysłem było stworzenie niepowtarzalnych wnętrz, które spełnią najwyższe oczekiwania i na długo pozostaną w pamięci Gości. Przygotowaliśmy pokoje wyposażone w prywatne sauny, wanny z hydromasażem oraz wygodne miejsca do wypoczynku. Strefa Wellness obejmuje dwie sauny, jacuzzi oraz balię z krą lodową. Wkrótce oddany do użytku zostanie kryty basen. W nastrojowej, klimatycznej Restauracji Patio oferujemy wyśmienite dania kuchni śródziemnomorskiej. Dopełnieniem oferty gastronomicznej jest bogato zaopatrzona Vinoteka. 5 sal konferencyjnych, (w tym największa na 200 osób), wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt konferencyjny, pozwala na profesjonalne organizowane spotkań, konferencji i eventów.

The Grand Hotel is located in the very centre of Rzeszów, 50 metres from the Old Town Square. The idea was to create unique interiors that will meet even the highest expectations and remain in the memory of our guests. We offer accommodation in rooms with private saunas, hydro massage baths and comfortable rest places. The wellness area comprises two saunas, Jacuzzi and wash tub with ice floe. There will have been an indoor swimming pool soon. The atmospheric Patio Restaurant offers exquisite Mediterranean cuisine dishes. The gastronomic offer is complemented with richly stocked wine cellar the Vinoteka. 5 conference rooms (including the largest for up to 200 persons) equipped with high-tech appliances, allows you to organize professional meeting, conferences and other events.

Das Grand Hotel liegt direkt im Zentrum der Stadt Rzeszów, 50 m von der Altstadt entfernt. Das Ziel war einmalige Innenräume zu schaffen, die die höchste Erwartungen erfüllen und lange im Gedächtnis der Gäste bleiben. Wir vorbereiten Zimmer, die in Privatsaunen, Badewannen mit Hydromassage und bequeme Erholungsplätze ausgestattet wurden. Der Wellnessbereich umfasst 2 Saunen, Jacuzzi und Waschzuber mit Eisscholle. Bald wird es ein Schwimmbad übergeben. Im stimmungsvollen gemütlichen Restaurant Patio bieten wir vorzügliche Speisen der Mittelmeerküche an. Das Gastronomieangebot ergänzt reich versorgte Vinoteka. 5 Konferenzräume (dabei die größte für 200 Personen), die in hochklassige Konferenzanlage ausgestattet wurden, lassen professionelle Treffen, Konferenzen und Voranstellungen organisieren.

Гостиница Grand расположена в самом центре Жешува, в 50 метрах от Старого Города. Идеей было создание неповторимого интерьера, который исполняет все ожидания и надолго останется в памяти Гостей. Мы приготовили номера оборудованные в приватные сауны, ванны с гидромасажем и удобные места для отдыха. Зона Wellness совмещает в себе две сауны, джакузи, и ледяную комнату. Вскоре для гостей будет предоставлен крытый бассейн. В климатическом ресторане Patio мы предлагаем вкусные блюда средземноморской кухни. Дополнение меню является хорошо укомплектованная винотека. 5 конференц-залов, самый большой для 200 человек, оборудованных в высококачественную технику, которая позволяет на профессиональном уровне организовать встречу или конференцию.

113


Małopolskie 1. Start 2. Senacki 3. Kossak 4. Kocierz 5. Crocus 6. Karolek 7. Bania 8. Badura 9. Qubus Kraków

115 116 117 118 119 120 121 122 123

10. Litwor 11. Czarny Potok 12. Belvedere 13. Wierchomla

124 125 126 127

1

2 3

Port lotniczy Kraków - Balice ul.Kapitana Mieczysława Medweckiego 1 32-083 Balice

Kraków 4 Wadowice

9

8

13 6

Zakopane 7

5 12 11 10

Region z najbardziej rozpoznawalnym wśród zagranicznych turystów polskim miastem – Krakowem. Miejsca takie jak Wawel, Sukiennice, dzielnica Kazimierz, Barbakan, Kościół Mariacki, Planty czy Kopiec Kościuszki mówią same za siebie. Zabytkiem i atrakcją staje się także Nowa Huta jako wzorcowe miasto socrealistyczne. Południowa część województwa kojarzona jest przede wszystkim z Tatrami i Zakopanem, choć na pozostałym obszarze nie mniej interesująco prezentują się nieskażone masową turystyką Gorce i wzgórza Beskidu Sądeckiego. Małopolskie łączy w sobie wyżynno-górski krajobraz z bogactwem ofert turystycznej. Na stosunkowo niewielkim terenie znajdują się kopalnie soli (Bochnia i Wieliczka), dawny obóz koncentracyjny (Oświęcim), uzdrowisko (Krynica Zdrój) czy zamki (Nowy Wiśnicz, Czorsztyn, Pieskowa Skała).

114

The most recognizable region of Poland among foreign tourists as well as its capital city - Kraków. Sites such as the Wawel Castle, Sukiennice (the Cloth Hall), the district of Kazimierz, the Barbakan, St. Mary’s Church, the Planty park, or Kopiec Kościuszki (the Kościuszko Mound) seem to speak for themselves. Nowa Huta (a district of Kraków) – a model town of the Social Realism becomes an attraction and a monument. The southern parts are mainly associated with the Tatry Mountains and the town of Zakopane although the rest of Małopolskie is no less interesting, but also not contaminated by mass tourism like Gorce and the Hills of Beskid Sądecki. Małopolskie combines highland landscape with richness of tourist offers. A few visit worth visiting places are located on relatively small area: historic salt mines (Bochnia and Wieliczka), former German concentration camp (Auschwitz), Wellness resort Krynica Zdrój.

Eine Region inmitten ausländischer Touristen mit meist erkennbarer polnischer Stadt – Kraków. Die Plätzte wie Wawel, Gewandhaus, Stadtteil Kazimierz, Barbakan, Marienkirche, Grünanlagen oder Kosciuszko-Hügel sprechen über sich selbst. Die Sehenswürdigkeit und Attraktion wird die Neuhütte als eine sozialrealistische Musterstadt. Die Südteil der Woiwodschaft assoziiert man mit Tatra und Zakopane, obwohl sich unberührter Massentourismus von Gorce und Sandezer Beskiden im anderen Gebiet nicht weniger interessant darstellt. Kleinpolen verbindet Hoch- und Berglandschaft mit dem Reichtum der Touristenangebote in sich. Im relativ niedrigen Gebiet befinden sich Salzbergwerk (Bohnia und Wieliczka), ehemaliger Konzentrationslager (Oświęcim), Kurort (Krynica Zdrój) oder Schloss (Nowy Wiśnicz, Czorsztyn, Pieskowa Skała).

Наиболее узнаваемый регион среди заграничных туристов – своим городом Краковом. Такие места как Вавель, Сукенице, Казимеж, Барбакан, Мариацкий костел, Планты, Курган Костюшки говорят сами за себя. Памятником также становится Нова Хута, как модель города в стиле соцреализма. Южная часть воеводства ассоциируется, прежде всего с Татрами и Закопанным, хотя остальная часть воеводства также имеет много чего интересного Горце и возвышенности Сондецкого Бескида Малопольское воеводство сочетает в себе горный ландшафт с богатым туристическим предложением. На относительно небольшой территории находятся соляные шахты (Бохня и Величка), бывший концентрационный лагерь (Освенцим), СПА (Крыница-Здруй) и замки (Новый Висьнич, Чорштын, Пескова Скала).


Kapelanka 60 30-347 Kraków

+48 12 269 22 10 recepcja@hotelstart.com.pl

www.hotelstart.com.pl

68 15 km

P

Hotel Start** zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od historycznego centrum Krakowa, niedaleko Zamku Królewskiego na Wawelu, przy trasie wylotowej na Zakopane i w pobliżu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Hotel znajduje się w odległości 14 km od Kopalni Soli w Wieliczce, sąsiaduje z całodobowym hipermarketem Tesco. Hotel posiada 164 miejsca w pokojach 2,3,4-osobowych z łazienkami z prysznicem oraz 2 Apartamenty z aneksem kuchennym. Dysponujemy salą konferencyjną mogącą pomieścić w układzie teatralnym do 100 osób i umożliwiającą organizację szkoleń oraz konferencji. Restauracja proponuje naszym gościom dania kuchni polskiej w promocyjnych cenach, a w okresie letnim istnieje możliwość organizacji kolacji przy grillu. Dla naszych gości posiadamy duży bezpłatny parking.

Hotel Start ** is located a short distance from the historic centre of Krakow, near the Wawel Royal Castle, the exit route to Zakopane and close to Sanctuary of Divine Mercy in Lagiewniki. The hotel is located at a distance of 14 km from the Wieliczka Salt Mine, it is also very close to the Tesco hypermarket that is open all day. The hotel has 164 beds in 2,3,4-person rooms, all with en suite bathrooms with shower plus 2 apartments with kitchenettes. We have a conference room that can accommodate up to 100 people (in a theatre setting), enabling the organization of trainings and conferences. The restaurant offers our guests a Polish dishes at promotional prices, and in the Summer it is possible to arrange dinner at the grill. For our guests we have a large free parking.

Das 2-Sterne-Hotel liegt unweit vom historischen Stadtzentrum und Wawelschloss, an der Strasse nach Zakopane unweit vom Sanktuarium der Gottes Barmherzigkeit in Łagiewniki. Es ist 14km vom Salzbergwerk in Wieliczka entfernt und am 24-stündigen Supermarkt Tesco angrenzt. Unseren Gästen bieten wir 164 Übernachtungsplätze in 2, 3 und 4 Bettzimmern mit Bad und Dusche sowie 2 Appartements mit Kochecke. Zu Ihrer Verfügung steht ein Konferenzraum, der bis zu 100 Personen Platz bietet und Organisation von Schulungen und Konferenzen ermöglicht. Das Restaurant bietet unseren Gästen Speisen der polnischen Küche in Sonderpreisen und im Sommer gibt es die Möglichkeit, ein Abendessen am Grill zu organisieren. Unseren Gästen stehen kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Гостиница Start** находится недалеко от исторического центра Кракова.. недалеко от Королевского Замка на Вавеле, около выездной трассы к Закопаному и вблизи Санктуарий Божьего Милосердия в Лагевниках. Гостиница находится в 14 км от Соляной Шахты в Величке, и близко к круглосуточному супермаркету Tesco. Гостиница имеет 164 места. В 2,3,4-местных номерах, с ванными комнатами душевыми, а также 2 апартамента с мини кухней. Мы располагаем конференц-залом, тиатрального типа готовым вместить до 100 человек для проведения конференций и семинаров. Ресторан гостиницы предлагает гостям блюда польской кухни по низки ценам, а в летнее время есть возможность организовать гриль. Также для наших гостей мы предоставляем бесплатную парковку.

115


Grodzka 51 31-001 Kraków

+48 12 422 76 86 senacki@hotelsenacki.pl

www.hotelsenacki.pl

20 17 km

P

Hotel Senacki to idealne miejsce na wizytę w Krakowie. Sam Hotel powstał w 2002 r., natomiast historia budynku sięga XIII w. Położony w sercu tego urokliwego miasta, zachwyca pięknem odrestaurowanych wnętrz i niepowtarzalną atmosferą. W hotelowych podziemiach dawniej znajdował się średniowieczny magazyn wypełniony beczkami z winem i miodem królewskim. Zabytkowe piwnice służą dziś jako sale wielofunkcyjne. To doskonałe miejsce do organizacji kameralnych spotkań. Nasze centrum konferencyjne zapewnia techniczne wyposażenie oraz pełną obsługę gastronomiczną od małych spotkań biznesowych po biznes lunche, od klasycznych konferencji po prezentacje produktowe. Obiekt posiada 20 klimatycznych, przytulnych pokoi, większość z widokiem rozpościerającym się na historyczną ulicę Grodzką.

116

The Senacki Hotel is perfect place to stay in Kraków. The hotel was established in 2002, but history of the building is dated back to thirteenth century. Located in the heart of this charming city delights with beautifully renovated interiors and unique atmosphere. Hotels basement used to be a medieval warehouse filled with barrels of wine and royal mead. Historic cellars nowadays serve as multi-purpose rooms. It is an ideal place to hold cosy meetings and gatherings. Our conference centre provides necessary equipment and complete catering services. The hotel has 20 cosy rooms with the view on the Grodzka Street.

Das Hotel Senacki ist ein idealer Ort, um Kraków zu besuchen. Es entstand im Jahre 2002, seine Geschichte stammt jedoch aus dem 13. Jahrhundert. Es liegt im Herzen der Altstadt und bezaubert mit Schönheit restaurierter Innenräumen und einzigartiger Atmosphäre. Im Kellergewölbe befand sich einst mittelalterlicher Vorratsraum mit gefüllten Wein- und Königshonigfässern. Die historischen Keller dienen zur Zeit als multifunktionale Räume. Es ist idealer Ort, um gemütliches Treffen zu organisieren. Unser Konferenzzentrum sichert technische Ausstattung und volle gastronomische Bedienung von kleinen Geschäftstreffen bis Geschäftslunche, von klassischen Konferenzen bis Produktpräsentationen. Im Hotel gibt es 20 stimmungsvolle und gemütliche Zimmer mit einem Blick auf die historische GrodzkaStrasse.

Гостиница Senacki Kraków - это идеальное место для посещения Кракова. Сама гостиница была построена в 2002 г, однако история здания начинается с XIII в. Расположенная в самом сердце красивого горада, впечатляет отреставрированным интнрьером и неповторимой атмосферой. В давних гостиничных подвалах ранее находился средневековый склад, наполненный винными бочками и королевским медом. Исторические подвалы сегодня испольуются как многофункционный залы. Это отличное место для оргазации встреч. Наш конференционный центр представляет техническое обслуживание и полный комплекс услуг питания начная от скромных деловых встреч и заканчивая бизнес ланчем, от класических конференций до призентаций. Объект распологает 20 климатизированными, комфортными номерами. Большинство с видом на историческую улицу Гродская.


Plac Kossaka 1 31-106 Kraków

+48 12 379 59 00 kossak@hotelkossak.pl

www.hotelkossak.pl

60 17 km

P

Kossak jest nowoczesnym, designerskim i butikowym hotelem, położonym w samym sercu Krakowa. 60 pokoi, 3 restauracje i nowoczesne centrum konferencyjne, zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających gości. Z okien części pokoi rozpościera się unikalny widok na Wawel, Bulwary Wiślane oraz Stare Miasto. Niezwykły nastrój panujący w hotelu spowoduje, że nasi goście poczują się wyjątkowo, podróżując zarówno w celach biznesowych jak i wypoczynkowych. Centrum konferencyjne Hotelu Kossak znajduje się na 6 poziomie i udostępnia swoim Gościom nowoczesne sale konferencyjne wraz z Foyer pełniącym funkcję cateringową. Hotel posiada 3 zróżnicowanej wielkości sale, które za pomocą ścian przesuwnych można połączyć w jedną, uzyskując powierzchnię 140m2, mieszczącą do 170 osób.

Kossak is a modern, designer and boutique hotel, situated in the very centre of Kraków. 60 rooms, 3 restaurants and modern conference centre will satisfy needs of every, even the most demanding guest. A unique view of the Wawel Castle, the Wisła Boulevards and the Old Town can be admired form the hotel windows. Unusual atmosphere prevailing in the hotel makes our guests feel special, both business and leisure travellers. The conference centre on the 6th floor offers modern conference rooms with the Foyer, serving as a caterer. Thanks to the sliding walls, three (different in size) conference rooms can be combined into one big room of 140 square metres and capacity up to 170 people.

Das Hotel Kossak ist es ein modernes, Desinger- und Boutiquehotel, das im Herzen Krakaus liegt. 60 Zimmer, 3 Restaurants und modernes Konferenzzentrum befriedigen Bedürfnisse von sogar sehr anspruchsvollen Gästen. Von einigen Fenstern aus bietet sich ein einzigartiger Blick auf Wawel, Bulwary Wiślane und die Altstadt. Außergewöhnliche Atmosphäre im Hotel wird es bewirken, dass sich unsere Gäste besonders fühlen werden, sowohl dienstlich als auch zwecks Erholung zu reisen. Das Konferenzzentrum im Hotel befindet sich im sechsten Stock und verfügt über moderne Konferenzräume mit Foyer, das eine Cateringfunktion erfüllt. Das Hotel hat 3 unterschiedlich große Räume, die man mittels Schiebewände zu einem Raum über die Fläche von 140m2 vereinigen kann, in dem man Platz bis zu 170 Personen finden.

Kossak является современной, дизайнерской гостиницой. Расположенной в самом сердце Кракова. 60 номеров, 3 ресторана и современный конференц-центр, удовлетворяют потребности даже самых требовательных гостей. Из окон некоторых номеров распростирается вид на Вавель, Бульвары Вислы и Старый Город. Необычтное настроение, преобладающее в гостинице, способствует хорошему настроению гостей путешествующим по бизнес делам и для удовольствия. Конференц-центр гостиницы Kossak находится на 6 этаже и предлагает своим Гостям современные конференц-залы с фойе, сполняющим роль столовой. Гостиница имеет дли зала, разной велечины, который с помощью преедвижных стен можно соединить в одну, получив поверхность в 140 м2, вмещающую до 170 человек.

117


Beskidzka 206 34-120 Andrychów (k. Wadowic)

+48 33 875 06 00 hotel@kocierz.pl

www.kocierz.pl

90 70 km

P

Nowoczesność i tradycja przesiąknięta duchem romantyzmu są motywem przewodnim Hotelu & SPA Kocierz. Ośrodek dysponuje dwoma budynkami hotelowymi z 90 pokojami, które tworzą bazę noclegową dla 245 Gości. Pokoje odzwierciedlają luksus i elegancję, stwarzając idealne warunki do wypoczynku, relaksu oraz pracy. Jako jedni z pierwszych w Polsce oferujemy pokoje EKO pozbawione urządzeń emitujących promieniowanie, które może być szkodliwe. Hotel usytuowany jest w pięknej scenerii Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, gdzie rozciąga się niezapomniany widok na górską panoramę. Na Gości oprócz czterech sal szkoleniowo - konferencyjnych czeka SPA z krytym basenem, regionalna Karczma, Club dyskotekowy K2, korty tenisowe, piękne szlaki spacerowe i trasy rowerowe, a latem - naturalny Aqua Park.

118

Modernity and tradition steeped with romantic spirit is the theme of Hotel & SPA Kocierz. The facility consists of two buildings with 90 rooms, accommodation for 245 guests. The rooms are reflection of luxury and elegance, which creates ideal conditions to rest, relax, or work. As the first ones in Poland we offer EKO rooms, free of harmful radiation emitting devices. The hotel is located in amusing scenery of the Beskid Mały Landscape Park, with unforgettable view of mountain chains. Our features include: four training and conference rooms, SPA with indoor swimming pool, Regionalna Karczma restaurant, disco K2, tennis courts, walking and cycling trails, and during the summer – the natural Aqua Park.

Modernität und von Geist der Romantik erfüllte Tradition sind das Leitmotiv vom Hotel & SPA Kocierz. Das Objekt verfügt über 2 Hotelgebäude mit 90 Zimmern, die eine Übernachtungsbasis für 245 Gäste bilden. Die Zimmer widerspiegeln Luxus und Eleganz, ideale Bedingungen für Erholung, Entspannung sowie Arbeit zu schaffen. Als einer der ersten in Polen bieten wir EKO-Zimmer ohne Geräte mit emittierender Strahlung an, die gesundheitsschädlich sein können. Das Hotel liegt im schönen Panorama des Landschaftsparks Beskid Mały, wo sich einen herrlichen Blick auf das Bergpanorama erstreckt. Außer 4 Schulungs- und Konferenzräumen warten auf unsere Gäste SPA mit Schwimmbecken, regionales Wirtshaus, Discoklub K2, Tennishallen, wunderschöne Spazierwege und Radtouren und Aquapark im Sommer.

Современность и традиция насыщенные романтизмом являются основой Гостиницы и SPA Kocierz. Курорт имеет два гостиничных здания с 90 намерами, которые создают основу для ночлега для 245 Гостей. Номера отражают стандарт и элегантность, создавая идеальные условия для отдыха и работы. Как одни из первых в Польше, мы предлагаем экологичские номера, лишенные оборудования излучающего вредные импульсы. Гостиница расположенна в живописном месте около парка Малый Бескид, где простирается незабываемый вид на горную панораму. Гостям кроме 4 конференц-залов, мы предлагаем SPA с крытым бассейном, региональную карчму, ночной клуб K2, тенисный корт, и красивые пешеходные тропинки и велосипедные дорожки, а летом естественный аква парк.


Chałubińskiego 40 34-500 Zakopane

+48 18 20 26 507 sprzedaz@hotelcrocus.pl

www.hotelcrocus.pl

49 114 km

P

Hotel ****CROCUS to nowoczesny, luksusowy obiekt położony w centrum Zakopanego, a jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, Wielkiej Krokwi, kompleksu narciarskiego Nosal i kolejki linowej na Kasprowy Wierch. Nasz obiekt to propozycja dla tych, którzy szukają przestrzeni o wysokim standardzie i niezapomnianej atmosferze. Hotel Crocus jest także miejscem, gdzie w elegancko urządzonej restauracji nasi goście zaspokoją najbardziej wyszukane potrzeby kulinarne, a nowoczesne SPA pozwoli im na regenerację sił, oferując szereg zabiegów pielęgnacyjnych ciała, masaże, zabiegi wodne i usługi kosmetyczne. Oferujemy 49 pokoi (z możliwością dostawki w każdym pokoju) oraz trzy doskonale wyposażone sale konferencyjne.

CROCUS**** is a modern, luxury hotel in the centre of Zakopane and immediate vicinity of the Tatrzański National Park, Wielka Krokwia (a ski jumping hill), the Nosal skiing complex and cable car rail to mountain Kasprowy Wierch. Our facility is an offer for those looking for space of the highest standard and unforgettable atmosphere. Crocus Hotel also offers smartly decorated restaurant, where the most sophisticated culinary needs will be satisfied, a modern SPA will let you to regain, relax and recharge, with its large selection of body treatments, massages, water treatments and beauty services. Our guests will find accommodation in 49 rooms (with extra beds available) and any meeting can be held in one of three fully equipped conference rooms.

Das 4-Sterne-Hotel CROCUS ist es ein modernes luxuriöses Objekt, im Stadtzentrum von Zakopane gelegen und gleichzeitg in unmittelbarer Nähe von Tatra Nationalpark, Wielka Krokiew, Skigebiet Nosal und Seilbahn auf den Kasprowy Wierch. Unser Objekt ist es ein Vorschlag für diejenigen, die einen Raum mit einem hohen Standard und unvergesslicher Atmosphäre suchen. Das Hotel Crocus ist es auch ein Ort, wo in elegant ausgestatteten Restaurant unsere Gäste meist ausgesuchte kulinarische Bedürfnisse zu befriedigen und in einem modernen SPA zahlreiche Behandlungen, Massagen, Wasser- und Beautybehandlungen zu genießen. Wir verfügen über 49 Zimmer (in jedem Zimmer gibt es möglich ein Zustellbett vorzubereiten) und drei ausgezeichnet ausgestattete Konferenzräume.

Гостиница ****CROCUS это современный, роскошный объект расположенный с центре Закопаного и одновременно в непосредственной близости Татшаньского национального парка, Велькей Кровки, горнолыжного комплекса Носал и канатной дороги Каспровы Верх. Наш обьект это предложение для тех, кто ищет высокий стандарт и незабываемую атмосферу. Гостиница Crocus это также место где в элегантно оформленном ресторане наши посетители удовлетворят свои кулинарные потребности. А современный центр SPA поможет восстановить силы, предлагая широкий спектр процедур для тела, масажи, водные процедуры и косметические услуги. Мы предлагаем 49 номеров ( с дополнительной кроватью в каждом из них) и три полностью оборудованных конференц-зала.

119


+48 530 44 88 92 +48 513 777 555 zawoja@hotelkarolek.pl

HOTEL** KAROLEK 34-222 Zawoja 2334

www.hotelkarolek.pl

10 8 km

P

Nowo wybudowany Hotel Karolek usytuowany jest w górach Beskidu Wysokiego w miejscowości Zawoja. W tej pięknie położonej miejscowości letniskowej i turystycznej u podnóży Babiej Góry panuje specyficzny mikroklimat, który cudownie odpręża i jest bardzo wskazany w leczeniu schorzeń górnych dróg oddechowych. Babią Górę i całe górskie pasmo można podziwiać z okien Hotelu. Pokoje wykończone są w bardzo wysokim standardzie z dbałością o każdy detal. 20 miejsc w 10 nowoczesnych, obszernych wnętrzach o wystroju tematycznym zapewnia komfort oraz spokój podczas całego pobytu. Każdy pokój dostępny jest z balkonem lub tarasem, skąd roztacza się widok na piękną podbabiogórską przyrodę. Hotelowa restauracja wyłącznie dla gości oferuje śniadania, obiady, kolacje i posiłki dietetyczne.

120

A newly built Karolek Hotel located in the High Beskid Mountains in the village of Zawoja. In this beautifully placed holiday resort at the foot of Babia Góra (Old Witches’ Mountain) where a unique microclimate is miraculously relaxing and advised in healing illnesses of pulmonary airways. The beautiful view of Babia Góra, and the whole mountain range, can be admired from hotel windows. The rooms are finished with great care and attention to every single detail. 20 beds in 10 modern and spacious rooms, with themed interiors, makes Karolek Hotel the best place to stay for peace and quiet. Each room has a balcony or terrace. Hotel’s restaurant available exclusively for hotel guests offers breakfasts, lunches, dinners and suppers as well as diet meals. For those who travel by plane our staff provides transportation form Balice and Pyrzowice Airports.

Neu erbautes Hotel Karolek liegt in Hoch Beskiden am Fuße von Babia Gora in schön gelegenen Ferien- und Touristenort Zawoja, wo ein eigenartiges Mikroklima herrscht, das wunderbar entspannt und zur Behandlung Erkrankungen oberen Atemwege empfohlen ist. Babia Gora und ganze Gebirgskette ist aus Fenster zu bewundern. Zimmer sind mit hohem Standard und Sorgfalt um jedes Details eingerichtet. 20 Plätze in 10 modernen, geräumigen Innenräumen thematisch ausgestattet sichern Komfort und Ruhe Ihres Aufenthalts. Jedes Zimmer hat Balkon oder Terrasse mit herrlichem Blick auf schöne Landschaft von Babia Gora. Das Restaurant ist ausschließlich den Gästen vorbehalten und bietet Frühstücke, Mittag- und Abendessen, diätetisches Essen an. Hotelpersonal sichert für Flugzeugreisenden den Transfer vom Flughafen Pyszowice und Balice.

Новопостроенная гостиница Karolek находится в горах Высокого Бескида в местности Завоя. В этом прекрасно расположенном туристическом курорте у подножия Бабей Горы царит особый микроклимат, который волшебным образом помогает расслабиться и является благоприятным для лечения верхних дыхательных путей. Бабьей Горой и самим горным полотном можно насладиться из окон гостиницы. Номера выполнены согласно самым высоким стандартам с вниманием к каждой детали. 20 мест в 10 современных и просторных номерах, с тематическим интерьером создадут неповторимый комфорт и спокойствие во время вашего пребывания. В каждом номере имеется балкон или терраса, открывающие вид на горные пейзажи.


Ul. Środkowa 181 34-405 Białka Tatrzańska, Polska

18 265 41 63 rezerwacja@hotelbania.pl

www.hotelbania.pl

156 110 km

P

Jedyny taki hotel w Polsce, który leży u stóp stoków narciarskich i jest niemalże przyklejony do basenów termalnych. Hotel Bania **** Thermal & Ski to ponad 150 pokoi (w tym apartamenty góralskie, tyrolskie i alpejskie), duże i nowoczesne zaplecze konferencyjne, trzy restauracje i Klub Bania. Hotelowe Sielsko Anielsko Wellness & Spa zaprasza wszystkich na pieczenie chleba w oryginalnej saunie chlebowej. Dzięki najnowocześniejszym technologiom sezon narciarski w najbliższej okolicy rozpoczyna się wcześniej i kończy później. Sztucznie naśnieżane stoki gwarantują narciarską przygodę nawet przy niesprzyjających warunkach pogodowych. Hotelowi goście mają dostęp do 25 kilometrów stoków narciarskich nie tylko w Białce, ale także w pobliskim Jurgowie i Kluszkowcach. Zimowa oferta hotelowa obejmuje także rabaty w wypożyczalni sprzętu sportowego i naukę jazdy na nartach.

The only such a hotel in Poland. Situated at the foot of ski slopes and adjoining the thermal pools. Bania Hotel **** Thermal & Ski is over 150 rooms (highlander, Tyrolean and Alpine suites), large and modern conference facilities, two restaurants, drink bars and a nightclub. Moreover an underground car park with a conveniently located ski storage room. Thanks to the latest technologies ski season in surrounding areas is extended. Snow cannons help to maintain the snow cover on the slopes, cable cars with heated seats provide comfortable uphill rides. Hotel guests can use 25 kilometres of ski slopes not only in the village of Białka Tatrzańska, but also in Jurgowo and Kluszkowce. The Winter Offer includes discount prices for rental ski equipment and ski training.

Es gibt keinen anderen Hotel in Polen, das am Fuße der Skihänge liegt und mit Thermalbecken fast verbunden ist. Das 4-Sterne-Hotel Bania Thermal & Ski hat über 150 Zimmer. Da findet man sowohl Ski-, Tirol- und Alpen-Appartements als auch geräumige, moderne Konferenzbasis, 2 Restaurants und Klub Bania. Sielsko Anielsko Wellness & Spa des Hotels lädt unsere Gäste zum Brotbacken in einer originalen Brotsauna ein. Dank modernster Technologie beginnt Skisaison in näherer Umgebung früher und endet später. Künstlich beschneite Skihänge sorgen dafür, dass wegen ungünstiger Wetterverhältnisse der Ski-Spaß nicht zu kurz kommt. Gäste können 25 km Skihänge in Białka, sowie in nahe gelegenen Jurgów und Kluszkowce genießen. Winterangebot enthält auch Rabatte auf Verleih von Sportausrüstungen und Skifahrenlernen.

Единственая гостиница в Польше, расположенная у подножия горнолыжных спусков, находится близко термальных источников. Гостиница Bania **** Thermal & Ski это более 150 номеров (включая горные, тирольские и альпейские апартаменты), вместительные и современные конференц залы, три ресторана и клуб Bania. Гостиничные апартаменты Anielsko Wellness & Spa приглашает всех желающих самостоятельно испечь хлеб в оригинальной хлебной сауне. Благодаря современным технологиям лыжный сезон в ближайшем районе начинается раньше и заканчивается позже. Спуски наснеженные искусственным способом гарантируют лыжное приключение даже при неблагоприятных погодных условиях.

121


+48 33 873 08 95 rezerwacja@hotelbadura.pl

Wenecja 4 34-100 Wadowice

www.hotelbadura.pl

32 50 km

P

Hotel Badura *** w Wadowicach jest idealnym miejscem dla tych, którzy cenią elegancki styl, wspaniały klimat oraz bliskość przyrody. Wszystko to zapewnia optymalne warunki do wypoczynku, relaksu oraz pracy. `Obiekt położony jest przy trasie Bielsko-Biała – Kraków, kwadrans spacerem do centrum miasta, a jednocześnie w spokojnym, malowniczym zakątku nad brzegiem Skawy, przy nowo otwartej plaży. Przygotowaliśmy dla Państwa 32 komfortowe pokoje o wysokim standardzie, a także luksusowy, klimatyzowany apartament. Jesteśmy przekonani, że Państwa oczekiwania spełni nasza nowocześnie wyposażona, klimatyzowana sala konferencyjno-bankietowa, w której zorganizujemy wymarzone przyjęcie weselne, komunijne lub okolicznościowe, a dla klientów biznesowych – profesjonalnie przygotowane seminarium, konferencję czy spotkanie biznesowe.

122

The only such a hotel in Poland. Situated at the foot of ski slopes and adjoining the thermal pools. Bania Hotel **** Thermal & Ski is over 150 rooms (highlander, Tyrolean and Alpine suites), large and modern conference facilities, two restaurants, drink bars and a nightclub. Moreover an underground car park with a conveniently located ski storage room. Thanks to the latest technologies ski season in surrounding areas is extended. Snow cannons help to maintain the snow cover on the slopes, cable cars with heated seats provide comfortable uphill rides. Hotel guests can use 25 kilometres of ski slopes not only in the village of Białka Tatrzańska, but also in Jurgowo and Kluszkowce. The Winter Offer includes discount prices for rental ski equipment and ski training.

Das 3-Sterne-Hotel Badura in Wadowice ist ideal für diejenigen, die eleganten Stil, angenehmes Klima und die Naturnähe schätzen. Das alles sichert optimale Bedingungen für Erholung, Entspannung und Arbeit. Das Objekt liegt an der Straße Bielsko-Biała – Kraków, nur 15 Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum und gleichzeitig in einer ruhigen malerischen Gegend am Ufer des Skawa am neu eröffneten Strand. Wir verfügen über 32 komfortable Zimmer mit hohem Standard sowie ein luxuriöses klimatisiertes Appartement. Wir sind davon überzeugt, dass unser modern ausgestatteter, klimatisierter Konferenz-und Bankettraum Ihre Erwartungen erfüllt, in dem wir erträumte Hochzeits-, Kommunionoder Familienfeier organisieren und für Geschäftskunden professionell vorbereitetes Seminar, Konferenz sowie Geschäftstreffen.

Гостиница Badura *** в Вадовицах является уникальным местом для тех, кто ценит элегантный стиль, замечательную атмосферу и единение с природой. Все это обеспечит оптимальные условия ддя отдыха от рабочих будней. Объект распологается при трасе Бельско-Бяла-Краков, 15 минут и Вы уже в центре города, а одновременно в спокойном, красочном уголке на берегу Скавы у ново - открытого пляжа. Мы приготовили для Вас 32 комфортных номера, высокого стандарта, а также климатизированный номер люкс. Мы уверенны, что Ваши ожидания оправдает современно оборудованный конференц-зал и банкетный зал, в которых мы организуем свадюбу или другое мероприятие, а для бизнес клиентов – профессионально подготовленный семинар, конференция или делавая встреча.


Nadwiślańska 6 30-527 Kraków

+48 12 374 5 100 krakow@qubushotel.com

www.qubushotel.com

194 14 km

P

Nowoczesny Qubus Hotel Kraków położony tuż obok zabytkowej dzielnicy Kazimierz od lat pozostaje jednym z najczęściej wybieranych hoteli w Krakowie. Do dyspozycji Gości oddane zostały aż 194 luksusowo wyposażone pokoje. Obiekt oferuje także nowoczesne centrum fitness z sauną, jacuzzi oraz przeszklonym basenem z widokiem na Wawel. Klimatyczny Jazz Club Mile Stone, oryginalny lobby bar czy kameralny Piano Bar After Work to miejsca wyjątkowe w hotelowej przestrzeni. W hotelu znajduje się również elegancka restauracja „Ogień” serwująca bogate, sezonowe menu oraz wielokrotnie nagradzane śniadania składające się z ponad 100 produktów. Qubus Hotel Kraków to również duże, profesjonalne centrum konferencyjne z 8 doskonale wyposażonymi salami.

Modern Qubus Hotel Kraków, located nearby the historic district of Kazimierz, which has been one of the most frequently selected hotels for years . Guests can use 194 luxuriously equipped rooms. There is also a modern fitness centre with sauna, Jacuzzi and glazed swimming pool with a view of the Wawel castle. Atmospheric Mile Stone Jazz Club, extraordinary lobby bar, cosy Piano Bar After Work are the very unique places in hotel space. There is also the elegant “Ogień” restaurant, which serves a rich seasonal menu and award-winning breakfasts comprising more than 100 products. The Qubus Hotel Kraków is a large, professional conference centre with 8 perfectly equipped rooms.

Das moderne Hotel Qubus Kraków liegt direkt in der Nähe eines historischen Stadtteils Kazimierz und seit Jahren bleibt eines der am häufigsten gewählten Hotels in Krakau. Zur Verfügung der Gäste stehen 194 luxuriös ausgestattete Zimmer. Das Objekt bietet auch ein modernes Fitnesszentrum mit Sauna, Jacuzzi und verglastes Schwimmbecken mit einem Blick auf Wawel an. Klimatischer Jazz Club Mile Stone, originelle Lobby Bar sowie gemütliche Piano Bar After Work gehören zu außergewöhnlichen Plätzen im Hotelgebiet. Im Hotel befindet sich auch ein elegantes Restaurant „Ogień“, das ein reiches Saisonmenü sowie die oftmals ausgezeichneten Frühstücke, die aus über 100 Produkte bestehen, serviert. Das Hotel ist auch ein großes, professionelles Konferenzzentrum mit 8 ausgezeichnet ausgestatteten Räumen.

Современная гостиница Qubus Краков расположена рядом с историческим районом Казимеж, и на протяжении многих лет остается одной из самых часто посещаемых гостиниц Кракова. Для Гостей мы предлагаем 194 номера люкс. Также объект предлагает современный фитнес центр с сауной, джакузи и застекленным бассейном с видом на Вавель. Климатизированный Jazz Club Mile Stone, оригинальный лоббибар, или Piano Bar After Work это исключительные места гостиничного пространства. Также в гостинице находится элегантный ресторан “Ogień”, предлагающий богатое, сезонное меню, а также многокртно получавшие награду завтраки, состоящие из более чем 100 продуктов. Гостниица Qubus Краков это также большй профессиональный конференционный центр с восьмью идеально оборудованными залами.

123


Krupówki 40 34 - 500 Zakopane

+48 18 20 20 285 rezerwacja@litwor.pl

www.litwor.pl

50 100 km

P

Hotel Litwor położony w samym centrum Zakopanego przy ul. Krupówki wyznacza standardy jakości pod Tatrami. Łączy w sobie styl, nowoczesność, prestiż i luksus. To idealne miejsce na wypoczynek oraz spotkania biznesowe. Subtelny urok dyskretnej elegancji stanowi o atmosferze pokoi, sal i restauracji. Do Państwa dyspozycji oddajemy 51 pokoi i apartamenty. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzację i prywatny sejf, a w łazienkach znajduje się podgrzewana podłoga. Hotel dysponuje dwiema klimatyzowanymi salami konferencyjnymi przystosowanymi do organizacji wszelkiego rodzaju konferencji, bankietów, seminariów, szkoleń i innych spotkań biznesowych. Największa z sal może pomieścić 60 osób. Kameralne spotkania organizowane są w mniejszej sali przeznaczonej dla góra 20 osób.

124

Litwor Hotel is located in the heart of Zakopane at the famous Krupówki Street determines standards of quality. It combines prestige, modernity and luxury. The hotel is an ideal place for leisure and business meetings. The gentle charm of discreet elegance sets the rooms, halls and restaurant atmosphere. We offer accommodation in 51 rooms and suites. Each room has been equipped with air conditioning, room safe and bathroom with floor heating. The hotel has two air-conditioned conference rooms, adapted to all kinds of events: banquets, seminars trainings and other business meetings. The largest one has a capacity of 60 persons. Intimate meetings can be held in a cosy room intended for up to 20 participants.

Das Hotel Litwor liegt direk im Zentrum von Zakopane an der Krupówki-Straße und vereint Eleganz, Modernität und Luxus. Es ist ein idealer Ort sich zu erholen und dienstlich zu treffen. Subtiler Zauber diskreter Eleganz ist schafft Atmosphäre von Zimmer, Räumen und dem Restaurant. Zu Ihrer Verfügung stehen 51 Zimmer und Appartements. Jedes Zimmer ist in Klimaanlage und privativen Tresor ausgestattet, in Bäder befindet sich ein erhitzter Fußboden. Das Hotel verfügt über zwei klimatisierte Konferenzräume, die an Organisation allerlei Konferenzen, Banketten, Seminare, Schulungen und anderen Geschäftstreffen angepasst wurden. Der größte Raum bietet Platz für 60 Personen. Gemütliche Treffen organsiert man im kleinsten Raum, die bis zu 20 Personen vorbereitet wurde.

ГостиницаLitwor расположенная в самом центре Закопаного на ул. Крупувке отличается стандартами качества под Татрами. Соединяя в себе стиль, современность, престиж. Это идеальное место для отдыха и деловой встречи, красота тайной элегантности создает атмосферу для номеров, залов и ресторана. Вам в распоряжение мы отдаем 51номер и апартаменты. Каждый из номеров имеет кондиционер и частный сейф, а в ванной комнате находится пол с подогревом. Гостиница имеет 2 конференц-зала, подготовленные к организации любого вида конференций, банкетов, семинаров, и других деловых встреч. Самый большой зал может вместить 60 человек. Меньший зал подходит для небольших встреч, с участием максимум 20 человек.


Tetmajera 20 34 - 500 Zakopane

+48 18 20 20 255 rezerwacja@czarnypotok.pl

www.czarnypotok.pl

44 100 km

P

Hotel*** Czarny Potok w Zakopanem to idealne miejsce zarówno na rodzinny wypoczynek z dziećmi, jak i biznesowe spotkania. Domowa kuchnia, urzekająca atmosfera, piękny ogród otaczający hotel oraz szum przepływającego Czarnego Potoku, sprawiają, że można tu odpocząć. Także dzięki miłym i przytulnym pokojom, które nawiązują swoim stylem do regionu. Chwile spędzone w basenie, saunie i jacuzzi pozwolą zregenerować siły. Hotel dysponuje znakomicie wyposażonym centrum Day Spa, w którym goście korzystają z oferty zabiegów na ciało i twarz. Dla Gości Biznesowych przygotowaliśmy 4 nowocześnie wyposażone, klimatyzowane sale konferencyjne mogące pomieścić od 10 do 80 osób idealne do zorganizowania kameralnych szkoleń, konferencji lub wyjazdów służbowych.

The Hotel*** Czarny Potok is a perfect place both for families with children and business meetings. Home alike cuisine, charming atmosphere, a garden surrounding the hotel and the sound Czarny Potok stream make the place almost idyllic. Also the cosy and nice rooms with regional interiors favour relaxation. Those willing to regain and regenerate are encouraged to use sauna, Jacuzzi or swimming pool. The hotel has a very well developed Day Spa Centre with rich offer of body and face treatments.

Das 3-Stere-Hotel Czarny Potok ist ein idealer Ort sowohl für Familienerholung mit Kindern als auch für Geschäftstreffen. Hausmannskost, bezaubernde Atmosphäre, ein das Hotel umgebender schöner Garten sowie Rauschen des in der Nähe fließenden Schwarzbaches bewirken, dass man sich hier gut erholen kann. Die in Swimmingpool, Sauna und Jacuzzi-Whirlpool verbrachte Zeit erlaubt Ihre Kräfte zu erneuern. Das Hotel verfügt über ausgezeichnet ausgestattetes Day-Spa-Zentrum, in dem Gäste unser Angebot an Gesichts- und Körperbehandlungen genießen. Den Geschäftsgästen bieten wir vier modern ausgerüstete klimatisierte Konferenzräume, in denen von 10 bis zu 80 Personen Platzt finden. Sie sind ideal für Organisation von gemütlichen Schulungen, Konferenzen oder Dienstreisen.

Трехзвездочкая гостиница в Закопаном это идеальное место как для семьи с детьми так и для бизнес встреч. Домашняя кухня, приятная атмосфера, красивый сад окружающий гостиницу а также шум проплывающего Черного Потока, милые и уютные номера : все это располагает к отдыху. Минуты проведенные в бассейне, сауне и джакузи помогут восстановить силы. Гостиница предлагает своим гостям хорошо оборудованный центр SPA , в котором каждый может насладиться процедурами для лица и тела. Для деловых гостей мы приготовили 4 современно оборудованных, климатизированных, конференц-зала,вмещающих от 10 до 80 человек, идеально подходящих для организации обучений, конференций или командировок.

125


+48 18 20 20 255 rezerwacja@belvederehotel.pl

Droga do Białego 3 34-500 Zakopane

www.belvedere.pl

174 100 km

P

Luksusowy czterogwiazdkowy hotel Belvedere położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Tatrzańskiego Parku Narodowego, przy jednej z najpiękniejszych dolin tatrzańskich – Dolinie Białego i oferuje 175 pokoi i apartamentów. Goście otrzymują możliwość wyboru pomiędzy klasycznymi, eleganckimi wnętrzami nawiązującymi do estetyki dwudziestolecia międzywojennego a pomieszczeniami o stylistyce odwołującej się do architektury regionu. Hotel Belvedere to idealne miejsce na rodzinny wypoczynek czy konferencję w górach. Dysponuje także ośmioma nowocześnie wyposażonymi, klimatyzowanymi salami konferencyjnymi, które mieszczą do 320 osób. Hotelowe SPA posiada w swojej bogatej ofercie zabiegi dla miłośników morskiej wody. W tej dziedzinie korzystamy z ponad 40-letniego doświadczenia francuskiej firmy Thalgo.

126

The luxurious four star hotel is located in one of the most beautiful valleys – the Valley of Biały, on the edge of the Tatra Mountains National Park. The hotel offers accommodation in 175 rooms and suites. The guest can choose classic, elegant interiors of the interwar period and the local regional style. Belvedere Hotel is the ideal place for family stay as well as conference. There are 8 air-conditioned conference rooms with high-tech equipment which can seat up to 340 persons. Hotel Spa zone has treatments for sea water fans. In this field we are using 40-year experience of the French company the Thalgo.

Das luxuriöse 4-Sterne-Hotel liegt in der unmittelbaren Nachbarschaft des Tatra-Nationalparks am einer der schönsten Tal des weißen Baches - Dolina Białego und bietet 175 Räume und Appartements an. Hotelarchitektur und -einrichtung knüpfen an die Epoche der zwanziger Jahre an, was in Verbindung mit Elementen des Regionalstils dem Hotel ein warmes und gleichzeitig spezifisches Flair verleiht. Das Hotel ist es ein idealer Ort für Familienerholung sowie eine Konferenz im Gebirge. Wir verfügen über 8 modern ausgestattete, klimatisierte Konferenzräume, in denen bis zu 340 Personen Platz finden. Im breiten SPA-Angebot des Hotels finden Sie Behandlungen für Wasserliebhaber. Auf diesem Gebiet nutzen wir von der 40 Erfahrungsjahren französischer Firma Thalgo.

Четырехзвездочная гостиница Belvedere, расположена около Татшанского Национального Парка, в близи одной из самых красивых долин - Долина Белого. Гостиница может предложить 175 номеров и апартаментов. Гостям предоставляется возможность выбора между классическим, элегантным интерьером, напоминающим эстетике межвоенного периода и помещениями с региональной архитектурой. Гостиница Belvedere это идеальное место для семейного отдыха или конференции в горах. Гостиница также располагает восьмью современно оборудованными, климатизорванными конференц-залами, готовыми вместить до 320 людей. Гостиничные SPA в своем предложении имеют процедуры для любителей морской воды. В этой области мы пользуемся 40-летним опытом французской фирмы Thalgo.


Wierchomla Mała 42 33-350 Piwniczna Zdrój

18 414 33 33 hotel@wierchomla.com.pl

www.wierchomla.com.pl

105 120 km

P

Wyjątkowy hotel na wypoczynkowej mapie Polski zlokalizowany w okolicy malowanej najpiękniejszymi krajobrazami Beskidu Sądeckiego. Do dyspozycji Gości oddajemy 190 miejsc noclegowych w pokojach 1- i 2-osobowych. Hotel Wierchomla SKI&SPA Resort to idealne miejsce na konferencje, szkolenia oraz spotkania biznesowe. 4 nowoczesne sale o łącznej powierzchni 326 m2 umożliwiają organizację konferencji i szkoleń aż dla 200 uczestników. Funkcjonalny system zarządzania przestrzenią pozwala zmieniać konfigurację sal. Organizujemy imprezy integracyjne dla firm, zapewniając doskonałą zabawę i aktywny wypoczynek o każdej porze roku. W hotelowym SPA&Wellness nasi Goście zadbają o swoją kondycję fizyczną oraz figurę korzystając z basenu, jaccuzzi, sauny oraz bogatej oferty zabiegów relaksacyjnych i pielęgnacyjnych.

This, unique on the Polish map, resort hotel is located in the area that is created by the most beautiful landscapes of the Beskid Sadecki. We offer our guests 190 beds in single and double rooms. Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort is an ideal place for conferences, training sessions and business meetings. 4 modern rooms with a total area of 326 m2 allow the organization of conferences and training for up to 200 participants. The functional area management system allows you to change the configuration of the rooms. We organize social events for companies, providing great fun and active holiday at any time of the year. In the hotel’s SPA&Wellness guests are able to take care of their physical condition and a figure using the swimming pool, Jacuzzi, sauna and a wide range of relaxation and wellness treatments.

Das 3-Sterne-Hotel Panorama bietet über 200 Übernachtungsplätze in modernen und funktionalen Innenräumen, 2 Restaurants, eine Drink Bar und einen Spielsalon für Kinder und Erwachsene an. Mit Rücksicht auf Geschäftsgruppen wurde professionelle Konferenzbasis vorbereitet. Die gesamte Nutzfläche im Hotel beträgt über 1000m2. Das Team Building Zentrum teamstrefa.pl ist professioneller Ort für Organisation der Veranstaltungen. Im Gebiet befinden sich Tore für Geländewagen- und Geländequadtouren, Schießplätze, Kletterwand, Seilbrücke und viele andere Attraktionen. Das Hotel bietet qualitätsvolle Gastronomiedienstleistungen an. Seit vielen Jahren bedienen wir Veranstaltungen in stillvoller Berghütte und ungewöhnlichem Wirtshaus in Zbiroża, die Organisation von Freilichtveranstaltungen ermöglichen.

Уникальная гостиница на карте польских курортов, распологается в красочной местности Сондецкого Бескида. В расположение наших Гостей мы отдаем 99 номеров. Гостиница WierchomlaSKI&SPAResort это идеальное место для конференций, симинаров и деловых встреч. Наши 4 современных зала, поверхностью в 533 м2, дают возможность организовать конференции и симинары для 200 человек. Функциональная система управления пространством позволяем менять конфигурациюзалов.Кондиционеры и панорамные окна в красивым видом на лес, делают любую деловую встречу незабываемой. В гостиничном SPA&Wellness наши гости смогут позаботиться о своем физическом состоянии фигуре пользуясь бассейном, джакузи, сауной и специальной кабинкой IR.

127


Major Class nr 2  
Major Class nr 2  
Advertisement