Page 1

Ett stort tack

MAJEMAFÖRLAGET AB för att ni bidragit till att fler människor fått tillgång till rent dricksvatten

År

2011


På fest i Kitgum:

Norra Uganda börjar dansa igen Text & Foto: Mikael Lorin

En parad, med dans, sång och musik (trummor och pinnar), ledde mig ca 300meter upp till brunnen och festplatsen. Där forstatte både musiken och dansandet långt efter att jag intagit hedersplatsen. Det var en dans tillägnad kungen av Acholi, samma dans som dansgruppen på RWSN konferensen dansade vid invigningen, fast nu var det barn och ungdomar av Acholistammen som gjorde det. WGS84: N3°29’05.9”; E32°32’38.0”


VåA-bladet

En typisk landsväg i norra Uganda, här strax utanför Pader

Måndag 5 dec. Har precis varit hos ansvarig myndighetsperson för området Palabek, ca 40km västnordväst från Ktigum. Vi kollade upp att allt var okej och vi kunde göra det som vi tänkt med anledning av vårt planerade besök. Vi får som förväntat ett positivt svar och åker vidare. Lämnar efter ett tag den normala vägen och tar oss med jeepen längs stigar långt ut i bushen. Åker genom flera områden med några enstaka hyddor, det är så här som själva familjerna bor. Flera familjer i samma område bildar en by tillsammans. Byn är kärnan när det gäller allt samarbete familjerna emellan och de går samman i olika grupper så som bykommittéer, vattenkommittéer och liknande. En by kan vara ganska utspridd, det kan vara upp till ett par kilometer från hyddorna längst ut till de som ligger i mitten. Palabek West som vi ska besöka är en rätt stor by som består av ca 100 familjer eller totalt drygt 700 personer. Vatten åt Alla finansierade deras brunn som borrades och installerades i juli 2011. Det är den enda och första brunn de fått hittills, men behov finns för ytterligare en eller två. Det är fortfarande långt att gå för de som bor längst bort, även om deras väg har gått från 4km till 1.5km.

Februari 2012

Här markeras var Acholi-stammen finns

Det här projektområdet i norra Uganda gick vi in i under 2010 via vår samarbetsorganisation Svenska Kyrkan. De samarbetar med olika organisationer och i Uganda är det LWF. LWF-Uganda är alltså den organisation som tar hand om mig under den här delen av resan, både i Pader och i Ktigum. Jag har bara talat om för dem vad som är mina avsikter med besöket. Bilen stannar och jag kliver ur. Tror att vi är framme vid brunnen, men det är bara en välkomstkommitté som står på plats och börjar sjunga, dansa, klappa i händerna och trumma. Omringad av 20–25 barn på varje sida vandrar vi som i en karneval långsamt upp de 250m som är kvar till brunnen. Vilken upplevelse, helt utanför alla förväntningar jag någonsin kunde har föreställt mig. Jag blev riktigt rörd. De har placerat ut några stolar under ett tillfälligt tak, satt fram ett bord med en vit duk. Jag som hedersgäst intar hedersplatsen och får andra ur LWFs personal bakom och på bägge sidorna om mig. En show börjar. Fler danser. Tacktal. Teaterstycken. Solosånger. Inspektion av brunnen. Rundvandring i närmaste området runt brunnen. Besiktiga de egenbyggda latrinerna, slaskgroppar, platsen för handtvätt där

Tal, teaterstycken, tack, danser, rundvandring i byn, mat, mer dans, teater och tal. Det ville liksom aldrig ta slut. De var så glada...

11


Februari 2012

VåA-bladet

De här pojkarna mådde riktigt bra, det syntes lång väg

Pumpen invigdes i juli 2011 och har inneburit så mycket positivt

foten trycks mot en pinne som drar i snöret på den upphängda plastdunken som då roterar och släpper ifrån sig sitt vatten – nästan precis som i handfatet hemma. Listigt konstruerat. Tillbaka till hedersplatsen. Fler danser. De dukar fram mat i stora mängder där alla hedersgäster bjuds. Ser inte vad alla andra får, men barnen får i alla något extra speciellt den här dagen. Det är bara att äta på och värdarna slutar inte propsa förrän jag har smakat av det mesta.

Vi blev kvar så länge i byn så att vi blev tvungna att ställa in det andra inplanerade besöket, men vilken upplevelse.

Showen fortsatta ett tag till med mer tacktal, danser etc. Vuxna började dansa med barnen och det blev mycket skratt och stor gemenskap. Människor runt omkring mig sa: ”Nu är Uganda på väg tillbaka till som det var för över 20 år sedan. Vi har börjat dansa igen. Barnen här är framtidens människor och kanske även ledare. Det här är en glädjens dag”. Bakgrunden: inbördeskriget som rasad 1987 - 2007. Kitgum var centralort för organisation LRA som blivit känd för att kidnappa barn och skicka dem som soldater till södra Sudan.

Människorna i Palawek West berättade även om hur vattnet och alla latriner förändrat hela byn totalt. De har insett betydelsen av det som gjorts. Barnen dör inte alls i samma mängd som tidigare. De är mycket friskare. De har inte lika långt att hämta vatten och hinner med det på morgonen utan att komma trötta till skolan. Dessutom kommer de barn som går i secondary school (på internat) nu hem på loven. Tidigare vägrade de det eftersom det inte fanns rent vatten i byn. Det är den första byn i området (LWF-Kitgum) som håller på att bli så kallad ”Open Defecation Free”, dvs att alla hushåll har egen latrin som man också använder. Man hoppas ha nått 100% nu när detta skrivs ett par månader efter mitt besök. Deras tacksamhet till LWF och till Vatten åt Alla visade inga gränser, även om man också talade om att det behövs flera brunnar för denna stora by. Jag såg några kvinnor på med en T-shirt med stor text

En bykvinna pumpar vatten ur den första brunnen Vatten åt Alla stödde i Pader-området (2010). WGS84: N2°41’24.5”; E32°52’28.9”

12


VåA-bladet

Februari 2012

Möte. Byn finns på distriktets lista över prioriterade byar som behöver rent vatten, LWF kollar upp. WGS84: N2°53’47.2”; E32°42’49.1”

på ryggen – ”Water is Life – Keep it Safe”. Jag kan bara hålla med… Annars har jag haft helt andra upplevelser de sista tre dagarna innan det här besöket. Då har jag, förutom att se de två brunnar Vatten åt Alla sponsrade 2010 i Pader-området, mest besökt byar kring Pader som fortfarande saknar rent vatten och som finns med på det lokala distriktets prioriterade ”står-på-tur-lista”. LWF-Pader tog med mig ut för att träffa och bedöma situationen i några av de byar som fanns med på listan och göra en egen prioritering/bedömning inför 2012. Tyvärr räcker inte resurserna man hoppas få in till alla så man satsar på de som har det allra värst. Mötena inleds alltid med att alla presenteras sig, LWF precis som olika ansvariga i byn. Där det inte

Byn visar deras dricksvatten eftersom det var för långt att gå med den tid vi hade. Hmm... WGS84: N3°00’20.5”; E32°58’35.2”

var alltför långt att gå till där byn idag hämtade sitt vatten (mindre än 15 minuter) tittade vi även på det. Annars fick de hämta vatten i en mugg och visa oss hur det såg ut. Många hade det svårt och tungt, modlösheten låg som en sordin över många byar. Det var riktigt jobbigt att se och jag är imponerad över LWFs arbete och att de orkar fortsätta. Under inbördeskriget hade man ett av Ugandas största flyktingläger i Pader, som nu stängt för gott. Många dröjer sig dock kvar i närområdet, flera av dem saknar större hopp för framtiden. Motivationen varierar kraftigt även mellan olika byar. Hur det kommer att fungera i framtiden beror till största delen på hur LWF lyckas mobilisera dem och få en aktiv och drivande vatten- och

10 minuters gångväg till dricksvattenkällan som delades med kor och getter. Inte så rent... WGS84: N3°06’01.4”; E32°46’45.0”

13


VåA-bladet

Marken jämnas till för själva fundamentet som gjuts på plats

bykommitté. Man har både sett det och undersökt dem genom olika studier. Man arbetar sedan ett tag med en metod som kallas RBA (Rights Based Approach). LWF verkar göra ett fantastiskt bra arbete, i alla fall så långt jag kan se och har läst från andra. Sista dagen var jag med om en pumpinstallation för ett projekt som betalades av Japans ambassad. LWF lägger ut allt jobb med borrning och installation på CMWS (Care Mission Water Services) som utför arbetet mycket effektivt. Vi skulle besöka dem på ett ställe sista morgonen men de var precis klara där och skulle åka till nästa ställe. Vi åkte till det nya stället efter ett tag och var med om installationen av själva pumpen, en India Mark II (den vanligaste här). Området närmast pumpen jämnades till inför

Barnen tittar på. Några av dem har tydliga tecken på undernäring

Februari 2012

Pumphuvudet (rött) kontrolleras att det fungerar och inte läcker

gjutningen, vattennivån mättes upp till 29.8m (pumphuvudet placerades 14 stänger ned, ca 43m), ramvert till fundament började placeras ut med en specialbyggd gjutform, pumphuvudet kollades upp, stängerna monterades samtidigt som några från CMWS åkte och hämtade sand och sten till plattformen, Vattnet till själva gjutningen togs från brunnen när dem installerats och skulle renpumpas. Vi åkte till LWFs kontor för lunch innan de började gjutningen. Har aldrig sett ett så effektivitet och bra samarbete i Afrika (har i och för sig ingen större erfarenhet av det heller) så det var roligt att se. Vatten åt Alla kommer under 2012 öka vårt stöd till LWF via Svenska Kyrkan. Fler människorna i norra Uganda måste kunna leva ett bra liv och börja dansa igen.

Rör efter rör sätts ihop. Totalt 14 rör, var och en 10 fot, monteras

Pumpen är på plats och man renpumpar vattnet i flera timmar innan man får dricka det. Första vattnet andvänds till plattformen

15


Februari 2012

VåA-bladet Andrew och James testar funktionen på den rehabiliterade brunnen som Vatten åt Alla finansierade under 2010 för att se om den fortfarande ger bra vatten och fungerar tillfredsställande. WGS84: N2°51’36.4”; E32°57’27.9”

14

Profile for Majema

Tackbrev Majemaförlaget AB 2011  

År 2011 Ett stort tack för att ni bidragit till att fler människor fått tillgång till rent dricksvatten

Tackbrev Majemaförlaget AB 2011  

År 2011 Ett stort tack för att ni bidragit till att fler människor fått tillgång till rent dricksvatten

Profile for majema