Page 1

Läromedel FK–åk 9 2018


Så ser vi på läromedel Majemas ledstjärna är att kreativitet och struktur ska gå hand i hand. Eleverna ska få utrymme för sina egna tankar och funderingar. Vi satsar på att böckerna ska vara tilltalande i sin layout med fina och tydliga illustrationer. Eftersom redaktionen består av lärare så gör vi de läromedel vi själva skulle vilja använda i klassrummet. Vi tror att läromedel står inför en mycket spännande utveckling. Webbaserade verktyg kan, förutsatt att de används på rätt sätt, komplettera de ”tysta” böckerna med både ljud och bild på ett väldigt berikande sätt. Vi tror starkt på att det tryckta och det digitala kan gå hand i hand. Det viktiga är att eleven får stöd i sitt lärande genom ett för årskursen anpassat och strukturerat material. MARCUS BILLSTRÖM, VD


10

16

MATEMATIK

ENGELSKA

LÄRARKALENDRAR

FÖRSKOLEKLASS

SVENSKA

Läromedel FK–åk 9 2018

36

86

54

Innehåll   8 Lärarwebb 10 Förskoleklass 16 Svenska 36 Matematik 54 Engelska 65 NO/SO 69

Projektböcker med mera

76 Väggkalendrar

Nyhetsbrev!

80 Elevkalendrar

Anmäl dig på majema.se

96 Beställningsformulär

86 Lärarkalendrar 92

Titelregister A–Ö

94 Köpvillkor


Författarna bakom Learn English berättar Engelsklärarna Sofia Hession och Sofia Panagiotidou, författare till serien Learn English.

Det vi visste säkert var att ett nytt läromedel på lågstadiet skulle innehålla övningar som utvecklade eleverna i förmågorna. Övningar som innehåller tala, lyssna, läsa, skriva och lite grammatik. Övningar som ger eleverna tillfälle att träna och utveckla de förmågor som de senare faktiskt kommer att bli bedömda i. Majema hade redan bestämt att läromedlet skulle vara baserat på riktiga engelska barnböcker. Vilken underbar idé! Berättelser som barn i engelsktalande länder

läser och inga påhittade texter som man krystat fram. Vårt jobb var att konstruera övningar runt dessa texter. Till detta utvecklades en härlig webb och en lärar­ handledning med ett stort antal kopieringsunderlag. Resultatet blev serien Learn English, ett arbete som vi är mycket stolta över! Ett läromedel som främst kommer att utveckla elevernas kunskaper men som även kommer att bespara oss lärare mycket förberedelsetid.

HJÄLP! eller Wow! ?

Programmering från första klass – ht 2018 är det dags!

Ja, programmering är nu på väg in i skolan, bland annat under ämnena matematik och teknik. Vi har, på våra läro­ medelsutställningar runt om i Sverige, mött många lärare som känner sig både lite oroliga för, men också mycket nyfikna på, hur de ska kunna undervisa i programmering, utifrån läroplanens tillägg i matematik och teknik. Kanske är det därför våra pedagogträffar med temat programmering blivit så populära.  Fullt hus varje gång! Syftet med förändringen i läroplanen är att stärka elevernas digitala kompetens. Alla elever ska inte bli program­merare men alla elever har rätt att förstå världen och utvecklingen omkring oss.

I Majemas nya basläromedel Mitt i prick matematik ingår programmering i alla grundböcker, redan från förskoleklass! I seriens lärarwebb finns programmeringsövningar där dina elever bland annat får styra en robot och skriva kod utifrån en robots förflyttning. I lärarhandledningen får du som lärare tips på flera programmeringsaktiviteter för din klass. I Mitt i prick får dina elever bekanta sig med programme­ ring samtidigt som du som lärare får allt stöd du behöver för att tryggt sätta igång. Utforska och lär tillsammans! Och glöm inte – programmering är en process för att träna upp det logiska tänkandet!

Tillägg om programmering i Lgr 11, Centralt innehåll matematik under rubriken Algebra: Åk 1–3 ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.” Åk 4–6 ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Visuell programmering.” Åk 7–9 ”Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering i olika programmeringsmiljöer.”

2

Under 2018 fortsätter vi våra populära föreläsningar om programmering. Håll utkik!


Även ett bra läromedel från Finland behöver anpassning och kunskap Läromedlet Mitt i prick matematik kommer från Finland och är där en beprövad och populär serie, hos både lärare och elever. När vi på Majema skulle omarbeta materialet och anpassa det utifrån Lgr 11, bestämde vi oss för att minska grundbokens omfång. Den var för mastig. Vi tyckte även att det var för få uppgifter kring problemlösning och kommunikation. Vi lät därför svenska läromedelsförfattare skriva tio nya kapitel per grundbok, med fokus på att få eleverna att kommunicera matematik.

Våra ledstjärnor i utvecklandet av Mitt i prick matematik Materialet ska innehålla en lärarwebb som hjälper läraren med tydliga och pedagogiska genomgångar. Eleverna ska få tillräckligt med färdighetsträning och tabellerna inom de fyra räknesätten ska automatiseras. Helt enkelt för att detta annars kommer att stjäla tid från all annan matematisk tankeverksamhet, helt i onödan. Eleverna ska få lära sig några få effektiva additions- och subtraktionsstrategier, sådana som har visat sig framgångsrika i internationella studier. Strategierna ska fungera i båda räkne­ sätten, så att eleverna inte väljer fel strategi vid fel tillfälle, ett mycket vanligt missförstånd bland svenska elever. I Mitt i prick har vi därför valt dessa strategier: – Räkna med mellanled, där andra termen delas upp: addition: 27 + 15 = 27 + 10 + 5 subtraktion: 52 – 25 = 52 – 20 – 5 – Algoritmräkning. Vid algoritmräkning använder vi samma begrepp, växla, i båda räknesätten, vilket förhindrar begreppsförvirring hos eleverna. Eleverna ska få möta de riktiga matematiska begreppen tidigt. Elever är som mest receptiva i lågstadieåldern. Varför inte utnyttja detta i matematikundervisningen?

Eleverna ska på allvar få ägna sig åt problem­ lösning där alla fem förmågor från Lgr 11 vävs in. Detta innebär att de ska få … – sätta ord på sina tankar, föra och följa logiska resonemang – använda de riktiga matematiska begreppen de lärt sig – välja räknesätt och olika lösnings­strategier – prova att själva komma på egna, liknande problemuppgifter – bedöma rimlighet. Problemlösning på allvar alltså! Du som lärare ska känna att du räcker till trots att alla elever är olika och har kommit olika långt i sin matematiska utveckling. Mitt i prick innehåller därför repetitionsuppgifter och många laborativa övningar, för de elever som behöver träna mer. Materialet innehåller även fördjupning, problemlösning och samarbetsövningar, för de elever som behöver utmaning. I alla områden inom det centrala innehållet i Lgr 11, får eleverna utmanas på sin nivå, så att samtliga elever når kunskapskraven. Och sist men inte minst, en lugn och tydlig layout, där eleverna arbetar med en sak i taget.

3


3

lärare ämnen tips

Du hittar alla övningar på majema.se

Matematik LINDA KEMPE, ÅLSTENSSKOLAN:

”Jag låter eleverna koda – utan dator! Låt eleverna skriva koden för ett armband, med två färger. Här står 1 för svart och 0 för gul. Låt sedan eleverna göra egna armband utifrån koden. Jämför armbanden. Stämmer koden?” För fler programmeringstips besök majema.se/programmering

Svenska LINA BJÖRKMAN, KATARINA SÖDRA SKOLA:

”Eleverna i min klass gillar att få tänka och planera med stödord. När vi skrev berättelsen “Jag mötte en björn!” använde vi oss av en skrivmall med tydlig stödstruktur. Vi startade upp arbetet med att läsa en faktabok om björnar och samlade sedan gemensamt en massa ord om björnar och hur de lever. Eleverna använde därefter samma skrivmall för sin planering, men jag kan lova att det blev många olika berättelser ändå!” Ladda ner skrivmallen på majema.se/sprakskrinet

Engelska SOFIA HESSION, SIGFRIDSBORGSSKOLAN:

”Mina elever får spela, agera och sjunga – på engelska! Med allt material för lektionen samlat på ett ställe är det enkelt att engagera klassen. Mina elever får spela spelet “Roll the dice”, öva på sitt uttal, se på film och lära sig nya ord. Efter det får de dessutom dramatisera alltihop. Lärorikt på alla plan!” Ladda ner och prova i din klass på majema.se/learnenglish 4


Missa inte vår skatt av bonusmaterial! På majema.se hittar du extrauppgifter och material till stora delar av vår utgivning, helt fritt att kopiera och använda i din klass! Välkommen till majema.se/bonusmaterial

Ladda ner bonusmaterial!

5


Majema möter dig! Boka en mini-utställning till personalrummet När ni vill titta närmare på vår utgivning kommer vi gärna till er skola och presenterar våra läromedel och kalendrar! Vi dukar upp en Majemalåda på anvisad plats och finns tillgängliga någon timme för era frågor. Ni får sedan behålla utställningen i två veckor så att alla hinner bläddra i böckerna i lugn och ro. När vi kommer och hämtar lådan berättar vi gärna mer om det material som intresserar er särskilt. Boka din mini-utställning på majema.se/majemaladan

När arbetslaget vill veta mer! När ni är intresserade av en serie och vill lära känna den på djupet så kommer vi gärna till er skola och visar hela arbetslaget hur man kan arbeta med serien och använda den tillhörande innehållsrika lärarwebben.

Vi hjälper dig gärna!

Matti Moberg, försäljning 070-330 77 23 matti.moberg@majema.se

6

Weronica Halldén, försäljning 070-587 83 74 weronica.hallden@majema.se

Daniel Ek, kundtjänst 08-716 67 95 kundtjanst@majema.se


Fyll på med kunskap och inspiration!

Två av våra föreläsare:

Med jämna mellanrum ordnar Majemaförlaget sina populära pedagogträffar med spännande föreläsningar och tips där du, tillsammans med dina kollegor, kan lyssna, lära nytt och inspireras! Varje träff har ett aktuellt ämne med en erfaren föreläsare. Som extra bonus får du med dig en välfylld goodiebag – och mängder av konkreta tips som du kan använda direkt i klassrummet.

”Programmering handlar inte bara om kodning utan även om problemlösning.” FREDRIK KENNEBÄCK, FÖRELÄSARE

Exempel på föreläsningar från tidigare pedagogträffar: • Jaha, ska alla bli programmerare nu!? En föreläsning om programmering, problemlösning och robotar. • Ta engelskan på allvar redan i åk 1 Hur du kan möta dina elevers engagemang för det engelska språket. • Praktisk matematik – ute! Arbeta med hela kroppen och gör matten extra tydlig.

Läs mer om aktuella före­läsare och årets turnéplan på majema.se/pedagogtraff

”Det är när vi kommer ut och arbetar med hela kroppen som det blir extra tydligt om eleverna förstår vad de gör och kan sätta ord på hur de tänker kring matematiken.” YLVA ÖHMAN, LÄRARE OCH FÖRELÄSARE

Se mer på vår Youtubekanal Majemaförlaget AB

7


Att undervisa med lärarwebb – upptäck alla fördelar! Ge fler elever chansen att förstå Med lärarwebbarna kan du ha tydliga pedagogiska genomgångar med din klass. Alla grundböcker visas i ett stort format – du får dina elevers uppmärksamhet direkt!

Fånga elevernas intresse med ljud och interaktivitet I de olika lärarwebbarna möter du flera och varierade interaktiva övningar, filmer, berättelser, spel, färdiga genomgångar, färdighets­ träning och mycket mera. Kika in i ditt läromedels lärarwebb och se vad just den har att erbjuda, majema.se/digitala-laromedel.

Mer tid över för dina elever När du använder lärarwebbarna kommer du att uppleva hur du får mer tid i klassrummet att vara närvarande och tillgänglig för dina elever. Lärarwebben sparar även tid vid din egen lektionsplanering.

Vi hjälper dig atT bli meR digital i din undervisniNg!

På majema.se finns videoguider för våra lärarwebbar, där kan du se hur användarvänliga de är.

8


Vad säger lärare om webbarna?

”Det är väldigt lätt att använda allting. Jag är inget datasnille men lärar­ webben fungerar alltid bra för mig.” ANNA-KARIN WAHLQVIST, BJÖRKNÄSSKOLAN

“Det bästa med Learn English lärar­ webb är det tilltalande materialet. Här finns allt för att göra genom­ gångarna strukturerade och tydliga, men också roliga och inspirerande. Eleverna har gillat sångerna och velat sjunga dem många gånger.” ASTRID CLAESON, BRUNNS SKOLA

Lärarwebben fungerar både för projektor och interaktiv skrivtavla och är anpassad för olika enheter.

Erbjudande!

Beställ böcker och lärarwebb i paket så får du webben till rabatterat pris. Du som beställer genom läromedelscentral, sök upp artikelnummer för paket!

”Jag brukade lägga ned väldigt mycket tid på att förbereda egna mattelektioner till interaktiva tavlan, men i Mitt i prick-webben finns redan allt. Gott om genomtänkt stöd för både genomgångar och träningsmoment och i magiska ”Mattelådan” finns en mängd användbara undervisningsverktyg!” NELLY BONNER, KATARINA SÖDRA SKOLA

Vad tycker du? #majema #majemaförlaget #lärarwebb 9


10


Förskoleklass

6 år och redo att lära!

11


FÖRSKOLEKLASS

Mitt i prick FK – grundbok Mitt i prick matematik för förskoleklass – här får dina elever möta matematikens värld och dess olika begrepp på ett genom­ tänkt och utvecklande sätt. Sidorna i boken är tydliga med varierade uppgifter och lekfulla illustrationer, allt för att stödja eleverna i deras matematiska förståelse. Genom att kombinera grundbokens uppgifter med aktiviteter, spel och praktiska övningar från lärarhandledningen, utvecklar ni de matematiska förmågorna tillsammans.

En lektionsplanering kan se ut så här: • Inled med någon av de aktiviteter som finns föreslagna i lärarhandledningen. • Samlas kring det nya som ska läras, gå igenom och förklara. Använd konkret plockmaterial eller lärar­webbens material i mattelådan. • Visa grundbokens sida i storformat – enkelt med lärarwebben. • Låt eleverna arbeta med uppgifterna i grundboken – öva och befästa. • Avsluta med en praktisk uppgift, t.ex. med knappar och underlaget på grundbokens baksida. Förslag på knappuppgifter finns i lärarhandledningen.

Tal och antal 4 / Begreppet fler och färre

12

Ur innehållet: •  Lika många, fler, färre •  Dela lika •  Hälften av helhet och antal •  Längd, vikt, volym, tid • Mönster • Symmetri •  Geometriska figurer och kroppar •  Tal och antal 0–10 •  Uppdelning av antal • Räknehändelser • Problemlösning •  Tolka enkla koder

Utifrån den reviderade läroplanen såklart!

Jämföra längd


FÖRSKOLEKLASS

Mitt i prick FK – lärarwebb En interaktiv lärarwebb med grundbokens alla sidor. Att kunna visa varje övning i stor­ format gör genomgångar och uppföljningar så mycket enklare för dig och tydligare för dina elever. I Mattelådan finns matteverktyg som hjälper dig att visualisera olika matema­ tiska begrepp som t.ex. fler, färre, mönster eller antal. Använd lärarwebben och hjälp fler elever att verkligen förstå!

Erbjudande!

MITT I PRICK FK PAKET FK

Mitt i prick FK – lärarhandledning I lärarhandledningen har du allt samlat som du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns förslag till inledning och samtal, aktiviteter, spel, huvudräkning och problemlösning. Det är bara att välja och sätta ihop till en varierad, lärorik och rolig lektion. I handledningen finns också kopieringsunderlag kopplade till de olika momenten i grundboken.

20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 4660 Pris: 1 585 kr ISBN 978-91-88359-31-5 MITT I PRICK FK GRUNDBOK FK Arbetsbok, 72 sidor Häftad, 210 × 270 mm Best. nr: 466 Pris: 73 kr ISBN 978-91-88359-00-1 MITT I PRICK FK LÄRARWEBB FK Individlicens 12 mån Best. nr: 469 Pris: 250 kr/årslicens

Mitt i prick FK – väggkort 0–10 Väggkorten levereras i A4 format, två hus på varje kort och en klipplinje. Med väggkorten bygger du och dina elever en fin och tydlig tallinje 0–10, i form av en husrad. Tallinjen ger många möjligheter till övningar med eleverna. • Öva räkneramsan 0–10 tillsammans, fram och baklänges. • Gissa talet – täck över ett eller flera tal, dina elever får gissa. • Vilket tal kommer före … / efter …

MITT I PRICK FK LÄRARHANDLEDNING FK Lärarhandledning, 80 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 467 Pris: 355 kr ISBN 978-91-88359-01-8 MITT I PRICK FK VÄGGKORT 0–10 FK Väggkort A4 att klippa till A5 Best. nr: 468 Pris: 98 kr ISBN 978-91-88359-69-8

13


FÖRSKOLEKLASS

ABC och lite till ABC och lite till är en arbetsbok för begrepps-och bokstavsträning. Arbets­ boken fungerar både för gemensamt arbete (veckans bokstav) och självstän­ digt arbete. Eleverna får arbeta med bokstavens ljud och form och träna sin finmotorik. De får också öva begreppen storlek, riktning, lika och olika.

ABC OCH LITE TILL FK Arbetsbok, 72 sidor Häftad, 210 × 270 mm Best. nr: 546 Pris: 61 kr ISBN 978-91-85875-44-3

123 och lite till I 123 och lite till övas begrepp, siffror, antal, geometri och mönster. Arbetsboken passar utmärkt för självständigt arbete men också för gemensamt arbete med siffror och tal. Eleverna får arbeta med siffra – antal och siffra – form och räkneramsan. De får också öva begreppen parbildning, störst/minst och dela lika.

123 OCH LITE TILL FK Arbetsbok, 56 sidor Häftad, 210 × 270 mm Best. nr: 545 Pris: 53 kr ISBN 978-91-85875-43-6

Stora prickboken om mig Stora prickboken om mig är en arbetsbok där eleven ritar och skriver om sig själv utifrån tre återkommande infallsvinklar: • jag (ex. Det här vill jag bli bra på.) • favorit (ex. Mitt favoritdjur.) • känslor (ex. Det här gör mig arg.) Det är en arbetsbok som, när eleverna får dela med sig, bidrar till samhörigheten i gruppen.

STORA PRICKBOKEN OM MIG FK Arbetsbok, 24 sidor Häftad, 210 × 270 mm Best. nr: 541 Pris: 46 kr ISBN 978-91-85875-00-9

En bok om mig En bok om mig är en arbetsbok för eleven som ska börja, eller har börjat, i förskole­ klass. I boken finns övningar som att rita ett självporträtt, visa vilka bokstäver och siffror man känner till, berätta vad man tycker om att göra, osv. Du som lärare får genom En bok om mig chansen att lära känna din nya elev och får ett utmärkt underlag för var eleven befinner sig i sin utveckling. 14

EN BOK OM MIG FK Arbetsbok, 12 sidor Häftad, 210 × 240 mm Best. nr: 540 Pris: 21 kr ISBN 978-91-87011-49-8


Hela Året Runt Läsåret 17/18

FÖRSKOLEKLASS

Fe br

Oktob er

A p ril

b er

g

aj

Au

M

ti

J u li

SO

MMA

J u ni

R

Hej! Hela Året Runts illustrationer är tänkta att spegla olika landsdelar och miljöer i Sverige. Fem barn ”reser runt” med sin ryggsäck och hittar på olika saker varje månad. Varje månadsbild innehåller mycket för dig som lärare att lyfta och prata om, med dina elever. Eleverna får genom bilden tillfälle att lära sig ord, begrepp och fakta om växter, djur, naturtyper, byggnader m.m. Det finns också många detaljer som är roliga för dina elever att titta efter på varje månadsbild, t.ex. en liten Filur som alltid finns med någonstans.

789188 359261

Box 4016, 131 04 Nacka, Telefon 08 716 67 95, info@majema.se, majema.se © 2016 Majemaförlaget AB Illustratör: Cissi Björnekull

Här på bilden ser du barnens ryggsäck där några av Filurerna har gömt sig. I juli månad är alla Filurer samlade. På vår hemsida majema.se finns bonusmaterial till Hela Året Runt i form av listor för varje månad med namn på växter, insekter, fåglar, byggnader, molnformationer m.m. Här finns också alla Filurer som kopieringsunderlag, roligt för eleverna att t.ex. skriva berättelser till.

VÅR

S e pte m

us

st.nr 1511718 BN 978-91-88359-26-1

Hela året runt 18/19

Janua ri

Mars

HÖS T

ember Dec

r be m

ri ua

No ve

VINTE R

Hela året runt är en stor daterad väggkalen­ der som passar för gemensam planering. Hela året runt följer läsåret från augusti 2018 till juli 2019. Månadsmotiven speglar olika landsdelar och naturtyper/miljöer i Sverige. I bilderna får man följa fem barn som reser runt med en ryggsäck och hittar på olika saker, samtidigt som ryggsäcken fylls på av små filurer. För dig som lärare finns mycket att prata med eleverna om i varje bild – fakta om den specifika naturtypen/miljön och säsongen, årstiden, månaden, likväl som växter, djur, byggnader och aktiviteter förknippade med den. På majema.se/bonusmaterial finns filurerna att skriva ut.

HELA ÅRET RUNT 18/19 FK–ÅK 6 Väggkalender, 60 × 85 cm Spiralbunden, 2 hängare Best. nr: 1511819 Pris: 329 kr ISBN 978-91-88359-49-0

Hoppas ni får många trevliga samlingar kring Hela Året Runt!

Kalenderblocket 18/19 Kalenderblocket är en väggkalender som visar en dag i taget (augusti 2018 – juli 2019). Bladen rivs av allteftersom. I Kalenderblocket finns, förutom kalenderinformation, uppgifter och tips på samtalsämnen till alla vardagar – perfekt till samlingen! Varje dag kan en elev vara värd och ansvara för att presentera dagen. Samtalsämnena handlar om traditioner och högtider, både svenska och en del internationella, samt olika talesätt och gåtor. Uppgifterna varierar inom ämnena svenska, matematik, SO och NO. En del uppgifter utgår från bilder och en del uppgifter uppmuntrar till lite rörelse i klassrummet.

KALENDERBLOCKET 18/19 FK–ÅK 3 Väggkalender Limbunden, 210 × 297 mm Best. nr: 1701819 Pris: 210 kr ISBN 978-91-88359-55-1

Veckologgen apa Veckologgen apa är elevens första bok för planering, dokumentation och utvärdering. Här finns plats att rita eller skriva sin planering för veckan, föra dagbok eller berätta om en särskild händelse. I Veckologgen apa finns också utrymme för kontakten mellan hem och skola samt en liten arbetsuppgift varje vecka, anpassad för förskoleklass.

VECKOLOGGEN APA FK Kalender, 100 sidor Limbunden, 190 × 245 mm Best. nr: 230 Pris: 55 kr ISBN 978-91-85875-83-2

MEr om kalendraR På s. 77! 15


16


Svenska

”Elevernas förmåga att skriva texter har verkligen förbättrats – och det märktes på nationella proven.”

17


LÄROMEDELSSERIE I SVENSKA ÅK 1–6

– nyckeln till ett rikare språk • Allt du behöver i svenska • Tydlig arbetsgång • Varierade språkövningar • Finurliga illustrationer

Ett rikt språk öppnar alla möjliga spännande dörrar i livet …

Utvecklande för eleverna – enkelt för dig! Grundbok och lärarwebb går hand i hand

I Språkskrinet utmanar, utvecklar och använder dina elever sina språkliga förmågor, erövrar språket bit för bit och gör det till sitt eget. Den språkliga självkänslan växer. Genom att i varje kapitel få arbeta med ordkunskap, språklära och skrivning ges dina elever möjligheten att förstå hur språkets delar hänger ihop och hur de är beroende av varandra.

Den röda tråden Hur får du dina elever att skriva berättelser med tydlig början, mitt och slut? I Språkskrinet är strukturen tydlig. Inför skrivandet av en text får eleverna först fundera, samla idéer och göra en liten planering. Sedan får de respons på sin planering, både av kamrater och lärare, och därefter skriver de sin text. Arbetsgången ger verkligen texterna ett kvalitetslyft. Självklart får dina elever möta olika texttyper i Språkskrinets skrivuppgifter.

Lärarwebben för åk 1–3 är det verktyg som förenklar både din undervisning och planering. Här kan du visa alla grundbokens samtalsbilder och uppgifter i storformat och ge ett lyft åt dina genomgångar och uppföljningar. Du får dessutom extra övningar kopplade till sidor i boken. Bra va?

Se videoguiden på vår hemsida majema.se/sprakskrinet 18


LÄROMEDELSSERIE I SVENSKA ÅK 1–6

Vad säger lärare om Språkskrinet?

”Mina elever gillar när skrivuppgifterna kommer. Här får de använda sin fantasi och utveckla sitt skrivande.” EVA HAVERSKOG, ABISKO SKOLA

”Det bästa med Språkskrinet är variationen. Uppgifterna och texterna bygger på igenkänning för eleverna, de är elevnära.” CAMILLA FRIBERG, SLOTTSJORDSSKOLAN

”I Språkskrinet får mina elever träna på läsförståelse, svara på frågor på, mellan och bortom raderna. De lär sig grammatik på ett naturligt sätt och ökar sin ordkunskap.” JONNA LENGSTEDT, LYCKEBY KUNSKAPSCENTRUM

Vad tycker du? #majema #majemaförlaget #språkskrinet #lärarwebb #svenska

Språkskrinet – läromedelsserie i svenska åk 1–6

Åk 1–3

Grundbok

Lärarwebb

Lärarhandledning

Läsförståelse

I Språkskrinet åk 4–6 ingår texter och läsförståelse i grundboken. Komplett!

Åk 4–6

Grundbok

Kopieringsunderlag

Hämta ditt prova-på-kapitel på majema.se/sprakskrinet 19


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet robot – grundbok åk 1 ht Språkskrinet robot innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på höstterminen i årskurs 1. Bokens kapitelteman är: Loppis, Skolan, Djuraffären, Nöjes­fältet och Hönsgården. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapitlets tema med en sida vardera. Språkläran har två sidor per kapitel och innehåller bland annat en och ett, lägesord, motsatsord och hur man bygger en mening. Till grundboken ingår ett separat bokstavshäfte, Språkskrinet ABC.

Ett kapitel har tre delar

Ordkunskap Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Utgå från bilden och samla ord gemensamt på tavlan. Därefter är eleverna redo att skriva sin egen lista med ord.

ABC-häfte ingår i

grundboken

20

Skrivning Andra delen av kapitlet har fokus på skrivandet. I början av arbetsboken övar eleven att skriva hela meningar och i slutet att skriva en liten berättelse, utifrån bilder.

Språklära I kapitlets tredje del uppmärksammas språkets byggstenar och regler som t.ex. en och ett, stor bokstav och punkt, sammansatta ord och räkneord.

Språkskrinet ABC är ett A5-häfte att öva bokstavs­ skrivning i. Häftet ingår i Språkskrinet robot.


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet robot – lärarwebb På lärarwebben finns hela arbets­ boken för genomgångar och uppfölj­ ning. Sidorna är skrivbara och sparas automatiskt. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

SPRÅKSKRINET ROBOT PAKET ÅK 1 HT 20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 5280

Språkskrinet robot – lärarhandledning

Pris: 1 150 kr ISBN 978-91-88359-39-1

I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

SPRÅKSKRINET ROBOT GRUNDBOK INKL. ABC-HÄFTE ÅK 1 HT Arbetsbok, 24+16 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 528 Pris: 52 kr

Språkskrinet Lina och robot – läsförståelse LÄSFÖRSTÅELSE

”Lina är en lite ensam tjej som en dag hittar en robot vid vägkanten. Efter den dagen är ingenting sig likt.” De tio texterna i Lina och Robot är enkla och har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. Det finns mycket att samtala kring i både bilder och text. Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare. Varje berättelse består av en sida text och en sida med läsförståelsefrågor.

ISBN 978-91-87011-72-6 SPRÅKSKRINET ROBOT LÄRARWEBB ÅK 1 HT Individlicens 12 mån Best. nr: 1528 Pris 200 kr/årslicens SPRÅKSKRINET ROBOT LÄRARHANDLEDNING ÅK 1 HT Lärarhandledning, 24 sidor Häftad, A4 Best. nr: 529

En robot?

Pris: 185 kr

Vad har hänt med roboten, tror du? ord med tre bokstäver. Hur många hittade du?

Catherine Bergman

Lina är ute. Lina är ensam. Lina ser något. Vad är det?

Lina ser

.

Lina rör

.

Roboten går

.

Lina går

.

Varför är Lina glad på slutet?

ISBN 978-91-87011-73-3 SPRÅKSKRINET LINA OCH ROBOT LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 1 HT Arbetsbok, 24 sidor

Lina rör roboten. Då vaknar den. Vad tänker Robot, tror du?

Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 539

Roboten går iväg. Lina går efter.

Pris: 41 kr 2

3

ISBN 978-91-88359-12-4

21


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet troll – grundbok åk 1 vt Språkskrinet troll innehåller fem kapitel och boken passar bra att arbeta med på vårterminen i årskurs 1. Exempel på kapitelteman är Kalas, Sagor och I skogen. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning -ig och -igt, synonymer och alfabetet.

Ett kapitel har tre delar

Ordkunskap Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.

Språklära Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler som t.ex. alfabetet, skiljetecken, stavning och ordklasser.

Ur innehållet: Ordkunskap • Om mig • Liknelser • Sortera ord Språklära • Skiljetecken • Alfabetet • Stavning, -ck

Skrivning I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera – sedan skriva.

22

Skrivning – rubriker • Hålet i trädet • Världens bästa kalas • Min saga


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet troll – lärarwebb På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

SPRÅKSKRINET TROLL PAKET ÅK 1 VT

Språkskrinet troll – lärarhandledning I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 5050 Pris: 1 045 kr ISBN 978-91-88359-36-0 SPRÅKSKRINET TROLL GRUNDBOK ÅK 1 VT Arbetsbok, 36 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 505 Pris: 46 kr

Språkskrinet trollkoll – läsförståelse ”Trollet Trolle är nyinflyttad i Verkligheten och har funderingar om hur saker och ting fungerar där”. Texterna i Trollkoll har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. Det finns mycket att samtala kring i både bilder och texter – vad händer och varför tänker Trolle så? Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare.

ISBN 978-91-85875-23-8 SPRÅKSKRINET TROLL LÄRARWEBB ÅK 1 VT Individlicens 12 mån Best. nr: 1505 Pris 250 kr/årslicens SPRÅKSKRINET TROLL LÄRARHANDLEDNING ÅK 1 VT Lärarhandledning, 36 sidor. Häftad, A4 Best. nr: 515 Pris: 190 kr ISBN 978-91-85875-34-4 SPRÅKSKRINET TROLLKOLL LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 1–2 Arbetsbok, 24 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 525 Pris: 41 kr ISBN 978-91-85875-94-8

23


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet clown – grundbok åk 2 Språkskrinet clown innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Halloween, Staden, Djur, Simhallen och Cirkus. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning å-ljudet, vokaler och konsonanter, adjektiv och verb.

Ett kapitel har tre delar

Ordkunskap Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.

Språklära Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler som t.ex. alfabetet, skiljetecken, stavning och ordklasser.

Ur innehållet: Ordkunskap • Ord om känslor • Ord om ljud • Istället för ”sen så” Språklära • Alfabetisk ordning • Vokaler och konsonanter • Stavning, -ng ljudet

Skrivning I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera – sedan skriva.

24

Skrivning – rubriker • Stadens superhjälte • Snöstormen • Fakta om ett djur


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet clown – lärarwebb På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

SPRÅKSKRINET CLOWN PAKET ÅK 2

Språkskrinet clown – lärarhandledning I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 5060 Pris: 1 485 kr ISBN 978-91-88359-37-7 SPRÅKSKRINET CLOWN GRUNDBOK ÅK 2 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 506 Pris: 68 kr ISBN 978-91-85875-24-5 SPRÅKSKRINET CLOWN LÄRARWEBB ÅK 2

Språkskrinet cirkussommar – läsförståelse

Individlicens 12 mån

”Julia går på cirkusskola och får dessutom chans att besöka en riktig cirkus.” Eleven får nu skriva förkla­ ringar till ord ur texten och större fokus ligger på den reflekterande läsningen. I Cirkussommar uppmuntrar både texter och bilder till tankar och samtal.

SPRÅKSKRINET CLOWN LÄRARHANDLEDNING ÅK 2

Best. nr: 1506 Pris 250 kr/årslicens

Lärarhandledning, 64 sidor Häftad, A4 Best. nr: 516 Pris: 265 kr ISBN 978-91-85875-35-1 SPRÅKSKRINET CIRKUSSOMMAR LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 2–3 Arbetsbok, 24 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 526 Pris: 41 kr ISBN 978-91-85875-95-5

25


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet detektiv – grundbok åk 3 Språkskrinet detektiv innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Klassfesten, Resa, Detektiver, I skolan och Rymden. Precis som övriga grundböcker i serien Språkskrinet så innehåller denna de tre delarna: ordkunskap, språklära och skrivning. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning sj-ljudet, alfabetisk ordning, frågeord och antonymer.

Ett kapitel har tre delar

Ordkunskap Kapitlet inleds med en inspirerande samtalsbild. Eleven samlar ord och arbetar vidare med dem, utifrån kapitlets tema.

Språklära Andra delen av kapitlet uppmärksammar språkets olika byggstenar och regler som t.ex. alfabetet, skiljetecken, stavning och ordklasser.

Ur innehållet: Ordkunskap • Talesätt om kroppen • Ord om väder • Istället för ”jätte” Språklära • Förkortningar • Talstreck • Stavning, -tj ljudet

Skrivning I kapitlets tredje del är det dags att använda sina nya kunskaper i en text, kopplad till kapitlets tema. Först planera – sedan skriva.

26

Skrivning – rubriker • Klassfesten • Instruktion – Brandlarmet går • Detektivbyrån


SVENSKA ÅK 1–3

Språkskrinet detektiv – lärarwebb På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

SPRÅKSKRINET DETEKTIV PAKET ÅK 3 20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 5070 Pris: 1 485 kr

Språkskrinet detektiv – lärarhandledning I lärarhandledningen finns konkreta förslag på hur du kan inleda din lektion och undervisa kring det som ska läras. Läxor/öva mer finns som kopieringsunderlag. Facit för grundboken ingår.

ISBN 978-91-88359-38-4 SPRÅKSKRINET DETEKTIV GRUNDBOK ÅK 3 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 507 Pris: 68 kr ISBN 978-91-85875-25-2

Språkskrinet Klurarbyrån – läsförståelse

SPRÅKSKRINET DETEKTIV LÄRARWEBB ÅK 3

”Fyra barn startar en byrå vars uppgift är att, i smyg, hjälpa vuxna lösa vardagsproblem.” Texterna i Klurarbyrån är längre och innehåller fler uttryck och högre nivå på mellanradernaläsning. Det finns mycket att upptäcka, fundera och samtala kring både texter och bilder. Det är också fler karaktärer att lära känna. Frågorna och uppgifterna till texten handlar om att sökläsa, läsa mellan raderna och dra slutsatser, tolka och tänka vidare.

Individlicens 12 mån Best. nr: 1507 Pris 250 kr/årslicens SPRÅKSKRINET DETEKTIV LÄRARHANDLEDNING ÅK 3 Lärarhandledning, 64 sidor Häftad, A4 Best. nr: 517 Pris: 265 kr ISBN 978-91-85875-36-8 SPRÅKSKRINET KLURARBYRÅN LÄSFÖRSTÅELSE ÅK 3 Arbetsbok, 48 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 527 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-96-2

27


SVENSKA ÅK 4–6

Språkskrinet alien – grundbok åk 4 Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning av ä-ljudet. I skriv­ ningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok.

Språkskrinet alien – kopieringsunderlag I Kopieringsunderlag alien finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

SPRÅKSKRINET ALIEN GRUNDBOK ÅK 4

SPRÅKSKRINET ALIEN KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 4

Arbetsbok, 72 sidor

Kopieringsunderlag, 36 sidor

Häftad, 210 × 260 mm

Häftad, A4

Best. nr: 508

Best. nr: 518

Pris: 88 kr

Pris: 265 kr

ISBN 978-91-85875-37-5

ISBN 978-91-85875-73-3

Ett kapitel har fyra delar

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkläran har ett uppslag per kapitel. Ur innehållet: Läsning • Texter om klass 4b Språklära • Meningsbyggnad • Substantiv, adjektiv, verb • Stavning, e eller ä

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlets tema. Kapitlet avslutas med en skrivövning. 28

Ordkunskap • Ord om vänskap • Ord om idrott • Ord om havet Skrivning – skrivfokus • Börja en berättelse • Dikt • Personbeskrivning


SVENSKA ÅK 4–6

Språkskrinet drake – grundbok åk 5 Språkskrinet drake innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Trafikdag, Kalla kårar, Prao och Hemligt meddelande. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat alla ordklasser, sammansatta ord och stavning av tj-ljudet. I skrivningen möter eleven till exempel miljöbeskrivning, serie och recension.

Språkskrinet drake – kopieringsunderlag I Kopieringsunderlag drake finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. nyhetsrappor­ tering), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

SPRÅKSKRINET DRAKE GRUNDBOK ÅK 5

SPRÅKSKRINET DRAKE KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 5

Arbetsbok, 72 sidor

Kopieringsunderlag, 36 sidor

Häftad, 210 × 260 mm

Häftad, A4

Best. nr: 509

Best. nr: 519

Pris: 88 kr

Pris: 265 kr

ISBN 978-91-85875-38-2

ISBN 978-91-85875-74-0

Ett kapitel har fyra delar

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkläran har ett uppslag per kapitel. Ur innehållet: Läsning • Texter om klass 5b Språklära • Prepositioner • Avstavning • Stavning, j-ljudet

Ordkunskap • Ord om yrkesliv • Ord om musik • Ord om känslor Skrivning – skrivfokus • Avsluta en berättelse • Serie • Recension

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlet. Kapitlet avslutas med en skrivövning. 29


SVENSKA ÅK 4–6

Språkskrinet bläckfisk – grundbok åk 6 Språkskrinet bläckfisk innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Författarbesök, FN-dagen, Fritidsgården och Hållbart. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat små skiljetecken, huvudsats och bisats och stavning lånord. I skrivningen möter eleven till exempel insändare, parallellhandling och fantasy. I Språkskrinet bläckfisk finns ett extra uppslag efter varje kapitel: Språkbruk. Där möter eleverna bl.a. filmskola, författarporträtt och slang.

Språkskrinet bläckfisk – kopieringsunderlag I Kopieringsunderlag bläckfisk finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. bokprat), mer språklära samt uppföljning av grundbokens skrivuppgift.

SPRÅKSKRINET BLÄCKFISK GRUNDBOK ÅK 6

SPRÅKSKRINET BLÄCKFISK KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 6

Arbetsbok, 96 sidor

Kopieringsunderlag, 36 sidor

Limbunden, 210 × 260 mm

Häftad, A4

Best. nr: 514

Best. nr: 520

Pris: 96 kr

Pris: 265 kr

ISBN 978-91-85875-39-9

ISBN 978-91-85875-75-7

Ett kapitel har fyra delar

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkläran har ett uppslag per kapitel.

Ur innehållet: Läsning • Texter om klass 6b Språklära • Huvudsats och bisats • Lånord • Stavning, o eller å

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlet. Kapitlet avslutas med en skrivövning. 30

Ordkunskap • Ord om demokrati • Ord om sociala medier • Ord om attityder Skrivning – skrivfokus • Beskriv ett ögonblick • Fantasy • Insändare


SVENSKA ÅK 4–6

Serien Veckans ordkunskap ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” Ur LGR 11. I Veckans ordkunskap finns ord som är användbara för eleverna och som konkret kan berika deras texter, tal och läsning. Varje vecka introduceras nya ord som eleverna får öva på olika sätt. Målet är att eleverna ska använda orden från Veckans ordkunskap naturligt i sitt språk.

Veckans ordkunskap röd BLI GRYM PÅ ORD!

FÅ KOLL PÅ ORDEN SÅ ORDNAR SIG RESTEN

I Veckans ordkunskap röd introduceras och övas sex nya ord varje vecka. Övningarna handlar om att para ihop ord och förklaring, öva att använda ordet, matcha ordet med en synonym, förklaring eller kategori samt att använda några av orden i en friare uppgift. Den avslutande övningen är att förklara ett uttryck som är fristående från de sex orden.

Veckans ordkunskap röd – kopieringsunderlag Annika Mårtensson sjö Katarina Neiman Heden

VECKANS ORDKUNSKAP RÖD ÅK 4 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 534 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-41-2 VECKANS ORDKUNSKAP RÖD KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 4 Kopieringsunderlag, 40 sidor Häftad, A4

I Kopieringsunderlag veckans ordkunskap röd finns ett quiz till varje kapitel, ett större test efter vart femte kapitel, samt facit till arbetsboken.

Best. nr: 537

Veckans ordkunskap lila

VECKANS ORDKUNSKAP LILA ÅK 5

I Veckans ordkunskap lila introduceras och övas sju nya ord varje vecka. Övningarna handlar om att para ihop ord och förklaring, öva att använda ordet, matcha ordet med en synonym, förklaring eller bedöma om ordet är rätt använt, samt att använda några av orden i en friare uppgift. Den avslutande övningen är ett ordpar som är fristående från de sju orden.

Veckans ordkunskap lila – kopieringsunderlag I Kopieringsunderlag veckans ordkunskap lila finns ett quiz till varje kapitel, ett större test efter vart femte kapitel, samt facit till arbetsboken.

Pris: 209 kr ISBN 978-91-87011-50-4

Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 535 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-42-9 VECKANS ORDKUNSKAP LILA KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 5 Kopieringsunderlag, 40 sidor Häftad, A4 Best. nr: 538 Pris: 209 kr ISBN 978-91-87011-51-1

31


SVENSKA ÅK 1–3

STORA SKATTJAKTEN SKATTKISTAN Ă…K 1-2

Serien Stora skattjakten Stora skattjakten är en serie arbetsbÜcker med fokus pü läsfÜrstüelse. I varje bok finns ett antal uppdrag, skattjakter, som eleven lÜser genom att läsa texten samt leta i de detaljrika, spännande illustrationerna. Stora skattjakten har en tydlig och struk­turerad arbetsgüng och passar bra fÜr självständigt arbete. Längst bak i boken finns en alfabetisk bildordlista. Skattkistan och Piraten bestür av 10 olika uppdrag och passar elever som är i bÜrjan av sin läsutveckling. Skeppet har 7 olika uppdrag och passar elever som har mer flyt i sin läsning.

Arbetsbok, 32 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 560 Pris: 46 kr ISBN 978-91-85875-14-6 STORA SKATTJAKTEN PIRATEN ÅK 1-2 Arbetsbok, 32 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 561 Pris: 46 kr ISBN 978-91-85875-15-3 STORA SKATTJAKTEN SKEPPET ÅK 2-3 Arbetsbok, 36 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 562 Pris: 46 kr ISBN 978-91-85875-16-0

Serien Dagens svenska &++I8AF>4

&+

Svenska

r 457 978-91-88359-30-8

Med Dagens svenska hüller du svenskämnet upp­ daterat och aktuellt. I häftet ges dina elever tillfälle att, ofta och lite üt güngen, repetera och befästa sina kunskaper i svenska. Sidorna är perforerade fÜr att enkelt kunna rivas ut, om du väljer att arbeta med en sida i taget. Dagens svenska innehüller varierade uppgifter utifrün svenskämnet, süsom läsfÜrstüelse, ordkun­ skap, stavning, alfabetisk ordning, skiljetecken, texttyper, sprüklära, skrivning, meningsbyggnad och mycket mera!

9188 359087

&++I8AF>4

&+

Svenska

458 8-91-88359-08-7

Dagens svenska är ett bra verktyg fÜr lÜpande avcheckning och fungerar som hjälpmedel i den formativa bedÜmningen. Häftet har en progression som är lämplig att fÜlja under läsüret, men du som lärare kan ocksü välja att repetera i den ordning som passar din undervisning.

DAGENS SVENSKA ÅK 2 Arbetshäfte, 192 sidor Limbunden, 148 × 105 mm Best. nr: 457 Pris: 32 kr ISBN 978-91-88359-30-8 DAGENS SVENSKA ÅK 3 Arbetshäfte, 192 sidor Limbunden, 148 × 105 mm Best. nr: 458 Pris: 32 kr ISBN 978-91-88359-08-7

9188 359087

Dagens svenska 2 Namn: Vilket ord ska bort? Ringa in.

pizza

kĂśttbullar

Vilken typ av text? Ringa in.

pasta

saft

dikt

instruktion

KurragĂśmma

Fixa meningen.

En lek fÜr 2 eller fler barn. Ett barn blundar och räknar till 20. Under tiden gÜmmer sig de andra barnen pü olika ställen. När den som räknat kommit till 20 bÜrjar den leta efter de andra. När alla är hittade är leken slut och den som hittades fÜrst für räkna.

mat jag om tycker laga att

Ringa in orden som betyder samma sak.

Det här kan jag.

32

Det här behÜver jag träna mer pü.

tĂĽrta

kalas

väska

fest

Vilken är din favoritlek? VarfÜr?

1

6


SVENSKA ÅK 1–3

Många SVA-lärares favoriT!

Serien Svenska mixen Svenska mixen är en serie arbetsböcker där eleven övar grundläggande kunskaper i svenska. Här finns varierade och trevligt utformade övningar i läsning, läsförståelse, skrivning, ordkunskap och stavning, samt övningar där eleven får träna logik och sortering. Svenska mixen passar för de elever som behöver mer att arbeta med och kanske en extra utmaning. Det finns en tänkt progression mellan alla böckerna i serien. Du som lärare kan enkelt välja en passande bok för alla dina elever. Arbetsböckerna är lämpade för självständigt arbete.

Åk 1 FRÅGOR

SORTERING

Sätt x under Ja eller Nej. Ja

Nej

Har ormen ben?

sallad

Suger myran blod? Sticks myggan?

tomat

Växer morötter i jorden?

mössa lök sockor

vantar korv

byxor tröja potatis

fisk

skor

Har en fyrkant hörn? Har fåglar två ben? Skriv orden där de passar.

Bor du på jorden? Står A före n i Anna?

Kläder

Mat

Kommer 5 efter 6? Snöar det på sommaren?

Åk 2

Rita din orm.

SKRIVNING

ar

ng passar inte in. så att den stämmer.

LOGIK 16

Uteslutningar

17

Hitta Annas ballong. Fakta finns under bilden.

räset. 1

ärmen.

Åk 3

5

3 2

4

alfabetet

• Den har ränder. • Den har långt snöre.

bt fram.

• Den har inga blommor.

Annas ballong har nummer

pa med linjalen.

a i stolen.

MIX

Skriv barnens namn i bokstavordning.

Rita och måla din egen ballong.

lista

Anna

Arvid

Alva

Berit

Björn

Bo

Långsamma saker

ordklasser

Substantiv, verb eller adjektiv?

SVENSKA MIXEN PINGVIN ÅK 1

SVENSKA MIXEN FISK ÅK 1

Arbetsbok, 32 sidor

Arbetsbok, 32 sidor

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Best. nr: 494

Best. nr: 495

Pris: 43 kr

Pris: 43 kr

ISBN 978-91-87011-81-8

ISBN 978-91-87011-82-5

SVENSKA MIXEN SJÖHÄST ÅK 2

SVENSKA MIXEN KROKODIL ÅK 2

Arbetsbok, 32 sidor

Arbetsbok, 32 sidor

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Best. nr: 496

Best. nr: 497

Pris: 43 kr

Pris: 43 kr

ISBN 978-91-87011-83-2

ISBN 978-91-87011-84-9

SVENSKA MIXEN ZEBRA ÅK 3

SVENSKA MIXEN TUKAN ÅK 3

Arbetsbok, 32 sidor

Arbetsbok, 32 sidor

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Best. nr: 498

Best. nr: 499

Pris: 43 kr

Pris: 43 kr

ISBN 978-91-87011-85-6

ISBN 978-91-87011-86-3

frågor

Fråga Solen skiner.

fin i håret.

Jorden är rund. Katten spinner. Hundarna skäller.

7

homofoner

ordlek

Skriv vokalen som fattas. Skriv ordet.

b

r

g

l

f

r

t

r

r

v

Skriv orden där de passar.

hjul – jul gått – gott jäst – gäst ordlek

En bil har 4

.

24 dec, firar vi

.

Godis är

.

Hur långt har du

?

Vill du vara min

?

Till bakning behövs

.

19

33


SVENSKA ÅK 1–6

Lilla läsloggen I Lilla läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok. T.ex. att rita huvudpersonen, att ställa frågor till bokens författare eller att fundera och förklara huruvida handlingen hade kunnat utspela sig i verkligheten. Eleven uppmanas också att gå tillbaka och sökläsa i sin lästa bok, för att hitta sådant som författare, ett antal ord som börjar på s med mera.

LILLA LÄSLOGGEN ÅK 2-3 Arbetsbok, 48 sidor Häftad, A5 Best. nr: 553 Pris: 43 kr ISBN 978-91-85875-19-1

Läsloggen I Läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Läsloggen har en ny fråga till eleven för varje läst bok, vilket gör bokrapporterna varierade och roligare. T.ex. hur en av bokens huvudpersoners hemsida skulle se ut, att ställa frågor till bokens författare eller att beskriva en händelse ur boken och sedan associera till något man själv varit med om. Eleven uppmanas också att sökläsa och hitta sådant som utgivningsår, författare samt ett antal verb, roliga ord med mera.

LÄSLOGGEN ÅK 4-6 Arbetsbok, 48 sidor Inbunden, A5 Best. nr: 551 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-08-5

34


SVENSKA ÅK 1–3

Bokstavsloggen Bokstavsloggen är en arbetsbok för bokstavsträning. Den har en tydlig struktur och arbetsgång. Eleven övar att skriva bokstaven och göra ljud­ analys, att skriva egna ord där bokstaven ingår, samt att skriva en mening utifrån en fråga. I Bokstavsloggen ingår även övningar av typen rim, korsord, ordbilder, ordkunskap och alfabetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning utan ökande svårighetsgrad. Det ger dig som lärare möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna.

BOKSTAVSLOGGEN ÅK 1 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 501 Pris: 54 kr ISBN 978-91-89499-76-8

Handstilsloggen I Handstilsloggen får eleverna öva att forma bokstäver och utveckla sin handstil till att bli bekväm, effektiv och läslig. I Handstilsloggen tränar eleven främst att skriva de gemena bokstäverna och övningarna utgår från bokstävernas grundformer. Övningarna är varierade och lämnar utrymme för elevens tankar.

HANDSTILSLOGGEN ÅK 2 Arbetsbok, 24 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 500 Pris: 42 kr ISBN 978-91-87011-48-1

Skrivstilsloggen I Skrivstilsloggen får eleverna både skriva och läsa skrivstil. Eleverna övar några gemena bokstäver i taget och går sedan direkt över på sammanbindningar genom att skriva kortare ord. Eleverna får ofta öva genom att fylla i tunt förskriven text, innan de skriver på egen hand. Med den tydliga strukturen i Skrivstilsloggen får eleverna chansen att utveckla en läslig, och så småningom, personlig skrivstil. Övningarna är varierade och ofta öppna, med utrymme för elevernas egna tankar.

Använd en vässad penna.

1

SKRIVSTILSLOGGEN ÅK 2–3

2

.

.

.

.

.

.

Arbetsbok, 24 sidor Häftad, 210 × 260 mm

Understaplarna går lika långt ner.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Best. nr: 550

. .

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Pris: 42 kr ISBN 978-91-88359-06-3

.

.

9

35


36


Matematik

”Hur vill du utveckla dina elevers lärande i matematik?”

37


BASLÄROMEDEL I MATEMATIK ÅK 1–3

– en mattebok som gör att du räcker till! Ett kapitel, en lektion – tydligare kan det inte bli

Problemlösning, komMunikation och färdighetsträning. MitT i prick har alLt!

Med lärarwebben tar du din undervisning till nya nivåer

Som lärare vet du att tydlighet skapar både trygghet och förutsättning för lärande och utveckling. Med grund­ bokens upplägg, ett kapitel är en lektion, har både du och dina elever överblick över lektionens innehåll och lärande­mål. Eleverna har koll på vad som ska göras och varför. Du har ett samlat grepp kring din undervisning, kapitel för kapitel. Grundboken tar även hänsyn till att alla elever är olika. Utöver kapitlets basuppgifter ingår också uppgifter för de elever som behöver öva lite extra och mer fördjupande uppgifter för dem som kräver större utmaningar.

Planera din lektion – på 5 minuter Ingenting slår en bra lärarhandledning! Här får du förslag till inledande matematiksamtal, en berättelse till kapitlets bild, aktiviteter och praktiska övningar samt både huvud­ räkningsuppgifter och extra problemlösning. Allt för att du enkelt ska kunna sätta ihop en varierad och innehållsrik lektion. Dessutom har Mitt i prick kopieringsunderlag i två nivåer för varje kapitel.

Och bekymra dig inte om hur du ska få in program­ mering i din undervisning, det fixar Mitt i prick! Kapitel om programmering ingår i varje grundbok!

38

Lärarwebben är till för att ge dig redskap för under­ visningen. Här får du möjlighet att visa varje övning i grundboken, i storformat, och därmed göra dina genom­ gångar och uppföljningar så mycket tydligare och enklare för eleverna. Du får färdiga, pedagogiskt illustrerade, genomgångar kopplade till det nya som ska läras i kapitlet. Lätt att visa och följa, steg för steg. Och ”Mattelådan” med sina interaktiva verktyg – den kommer du att gilla!

Se videoguiden på vår hemsida majema.se/mittiprick


BASLÄROMEDEL I MATEMATIK ÅK 1–3

Vad säger lärare om Mitt i prick?

”Det är verkligen en mattebok som underlättar för läraren. Jag gillar att varje kapitel är kopplat till lärande­ målen. Mina elever tycker om att de vet hur mycket de ska göra på lektionen.” ANNA EKBERG, STRANDSKOLAN

”Jag har precis bytt läromedel och är jättenöjd! Nu behöver inte eleverna stryka en massa upp­ gifter i boken. Berättelserna om familjen är elevnära och layouten trevlig. Toppen att boken har programmeringsuppgifter samt fokus på problemlösning, löpande.”

”Vi har kunnat följa lärar­ handledningen sida för sida och det har sparat så mycket planeringstid! Arbetsmateria­let är lagom för en lektion och förslagen till aktiviteter har olika svårighetsgrad.” EVA MARKLUND, BRUNNS SKOLA

ANNA-KARIN ÖHMAN, STOCKSUNDSSKOLAN

Vad tycker du? #majema #majemaförlaget #mittiprickmatematik #lärarwebb #matematik

Mitt i prick – basläromedel i matematik åk 1–3

Åk 1–3

Grundbok

Lärarwebb

Lärarhandledning

Kopieringsunderlag

Hämta ditt prova-på-kapitel på majema.se/mittiprick

Mitt i prick – en populär och beprövad serie i Finland Omarbetad och kompletterad utifrån Lgr 11, av svenska lärare och författare. Resultatet är ett matematiskt innehåll med det bästa från två världar.

39


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 1A – grundbok

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 1A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar och fördjupning. Mitt i prick 1A innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion 11 Talet 5

5 fem

3. Hur många ser du i bilden?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

5 5 55 55 5

5 5 5

• • •

5 5 5

• • •

5 5 5

• • •

5 5 5

5 5 5

• • •

9

10

• • • •

5 5 5

5. Måla.

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

5 • • •

5 5 5

5

• •

5 5 5

4

0

3

4

5

4

34

5

5

5

5

5

5

35

noll

kr

3

2 3

36

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet:

Problemlösning

kr

Barnen har 10 kr var. Vilka mynt kan de ha? Rita och skriv olika lösningar.

kr

kr

Visa och berätta för en kamrat. 117

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 40

0 1

4. Hur många ser du i bilden?

förstå och kunna använda talen 5 och 6

ha fått arbeta med problemlösning

4

6. Det är 5 bollar. Hur många bollar är i lådan?

5

Barnen har 3 mynt var. Vilka mynt kan de ha? Rita och skriv olika lösningar.

116

2

5

0

12

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

40

fyra ett

fem

2. Hur många bollar är det på varje sida?

34

två tre

2

1. Skriv talen som saknas.

01

1

1

• Taluppfattning talen 0–12 • Uppdelning av tal 0–10 • Hälften och dubbelt • Likhetstecknet • Större än och mindre än • Addition och subtraktion 0–10 • Uppdelning i tiotal och ental • Problemlösning • Stapeldiagram • Klockan – hel timme • Mönster • Pengar • Räknehändelser • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 1A – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 1A PAKET ÅK 1

Mitt i prick 1A – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-32-2

Best. nr: 4700 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 1A – GRUNDBOK ÅK 1 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 470 Pris: 99 kr ISBN 978-91-87011-64-1

Mitt i prick 1A – kopieringsunderlag Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

Kopieringsunderlag

1A

med facit

MITT I PRICK 1A LÄRARWEBB ÅK 1 Individlicens 12 mån Best. nr: 476 Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 1A LÄRARHANDLEDNING ÅK 1 Lärarhandledning, 156 sidor Limbunden, A4 Best. nr: 472 Pris: 355 kr ISBN 978-91-87011-77-1

våer i två ni Uppg ifter till kopplade so m är el. pit ka s en grundbok

MITT I PRICK 1A KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 1 Kopieringsunderlag, 136 sidor

2015-11-23 23:52 0nov.indd 1

1A_omslag_KU_Mitt-i-prick_1

Spiralbunden, A4 Best. nr: 474 Pris: 499 kr

Nivå 1

Nivå 2

ISBN 978-91-87011-79-5

41


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 1B – grundbok

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 1B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 1B innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion 38 Talen 0 till 50 4. Bind ihop talen 1 till 50. tiotal

ental

tiotal

ental 39 37

2

3

3

tjugotre

2

29 30

27

2. Skriv talen som saknas på tallinjen.

trettiotvå

28 31

8

1. Skriv talet.

20

25

30

2

t e

t e

30

t e

t e

110

t e

t e

21 44

47

23

24 6

49

17

16 14

15

22

13

12

11

10

20 19

18

48 50

5

4

40

34

40

t e

43

33

25

1

46

41

32

26 9

7

3

t e

34

45

40 42

38

35

36

50

46

5. Para ihop tal och bokstav på tallinjen.

3. Subtrahera med 1.

18 19 20 28 29 30 39 40 49 50

t e

O

27

K

32

M

44

T

28

O

33

B

34

O

42

Å

43

R

38

P

36

D

35

R

46

S

41

V

29

M

39

Å

47

K

50

P

48

E

49

P

! 27 111

förstå och kunna använda talen 0 till 50

31

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

30

35

40

45

50

112

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet: 10

Fler och färre

Rita och skriv så att det stämmer.

Jag har 2 fler än Leo.

Jag har 2 färre än Leo.

I en skattkista är det 4 färre än Rita och skriv olika lösningar.

.

15 18

st

st

st

st

st

st

st

st

Jag har 3 fler än Leo.

Jag har 3 färre än Leo.

13 16 32

förstå och kunna använda begreppen fler och färre

Visa och berätta för en kamrat. 33 33

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 42

• Taluppfattning talen 0–100 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20 • Addition och subraktion med ental och hela tiotal 0–100 • Problemlösning • Äldre måttenheter • Mäta längd i cm • Geometri – trianglar, fyrhörningar och cirklar • Talföljder • Klockan – halvtimme • Talsymboler från förr • Symmetri • Miniräknaren • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 1B – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning.

bild ska bytas

Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 1B PAKET ÅK 1

Mitt i prick 1B – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-33-9

Best. nr: 4710 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 1B GRUNDBOK ÅK 1 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 471 Pris: 99 kr ISBN 978-91-87011-65-8

Mitt i prick 1B – kopieringsunderlag Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

Kopieringsunderlag

1B

med facit

MITT I PRICK 1B LÄRARWEBB ÅK 1 Individlicens 12 mån Best. nr: 477 Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 1B LÄRARHANDLEDNING ÅK 1 Lärarhandledning, 156 sidor Limbunden, A4 Best. nr: 473 Pris: 355 kr ISBN 978-91-87011-78-8

våer i två ni Uppg ifter till kopplade so m är pitel. ka s en grundbok

MITT I PRICK 1B KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 1 Kopieringsunderlag, 140 sidor

2015-11-23 23:54 0nov.indd 1

1B_omslag_KU_Mitt-i-prick_1

Spiralbunden, A4 Best. nr: 475 Pris: 499 kr

Nivå 1

Nivå 2

ISBN 978-91-87011-80-1

43


MATEMATIK ÅK 1–3

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 2A – grundbok

Mitt i prick 2A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 2A innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet:

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 44

• Taluppfattning 0–100 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–100 • Multiplikation tabell 0–5 samt 10 • Delnings- och innehållsdivision • Räknehändelser • Problemlösning • Algebra • Talsymboler från förr • Talföljder och mönster • Rektanglar och månghörningar • Geometriska kroppar • Förstora och förminska • Spegelsymmetri • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 2A – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 2A PAKET ÅK 2

Mitt i prick 2A – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-34-6

Best. nr: 4780 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 2A GRUNDBOK ÅK 2 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 478 Pris: 99 kr ISBN 978-91-87011-94-8 MITT I PRICK 2A LÄRARWEBB ÅK 2

Mitt i prick 2A – kopieringsunderlag

Individlicens 12 mån Best. nr: 484

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 2A LÄRARHANDLEDNING ÅK 2 Lärarhandledning, 156 sidor

11

11

Namn 10

15

20

25

30

1. Subtrahera.

Limbunden, A4

Namn

1. Skriv talet som saknas. 28 –

= 21

30 –

= 29

35 –

= 33

15 – 3 =

28 – 4 =

30 – 3 =

29 –

= 23

40 –

= 38

49 –

= 42

15 – 5 =

28 – 7 =

30 – 6 =

27 –

= 21

50 –

= 45

55 –

= 51

17 – 3 =

29 – 5 =

30 – 7 =

25 –

= 20

60 –

= 57

67 –

= 65

17 – 6 =

29 – 9 =

30 – 9 =

32 –

= 30

70 –

= 62

79 –

= 73

34 –

= 31

80 –

= 76

86 –

= 82

39 –

= 33

90 –

= 83

98 –

= 95

36 –

= 35

100 –

= 91

100 –

= 94

50

55

60

65

70

2. Subtrahera. 57 – 3 =

60 – 2 =

70 – 2 =

57 – 7 =

60 – 4 =

70 – 4 =

58 – 4 =

60 – 6 =

70 – 5 =

60 – 8 =

70 – 7 =

58 – 6 =

Best. nr: 480 Pris: 355 kr ISBN 978-91-87011-96-2 MITT I PRICK 2A KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 2

2. Rita figuren enligt samma mönster.

3. Dela upp talet i tiotal och ental. 33

21 20 +

1

Kopieringsunderlag Mitt i prick 2A

Nivå 1

42

47

+

+

+

56

62

68

+

+

+

87

93

99

+

+

+

38

Kopieringsunderlag, 136 sidor Spiralbunden, A4 11

Kopieringsunderlag Mitt i prick 2A

Nivå 2

39

11

Best. nr: 479 Pris: 499 kr ISBN 978-91-87011-95-5

45


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 2B – grundbok

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 2B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 2B innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion 26

Addera och subtrahera med hela hundratal 4. Ringa in talen som stämmer. Subtrahera 3 hundratal.

Addera 3 hundratal.

210 + 300 = 510

420 – 300 = 120

2. Hur många bitar skiljer det mellan de 2 askarna? 1. Räkna och hitta bokstäverna. 120 + 200 =

T

550 – 200 =

R

220 + 200 =

S

610 – 300 =

I

150 + 500 =

H

840 – 500 =

A

250 + 200 =

K

990 – 700 =

B Å

A

870 – 700 =

240 + 400 =

S

660 – 600 =

160 + 300 =

130 + 300 =

N

880 – 800 =

V

230 + 300 =

A

990 – 300 =

Ä

340 + 400 =

R

450 pussel

300 pussel

660 pussel

______________________________

T

880 pussel

400 pussel

________________________________

800 pussel

1000 pussel

sse 600 pu

.

205

499

525

501

500

439

större än 890

879

891

900

889

mellan 430 och 610

440

420

620

600

500

mellan 890 och 999

889

899

900

1000

990

mellan 550 och 570

507

554

569

549

571

.

40

______.

65

Det är det största av talen som bara är i .

430 + 300 =

950 –

= 450

= 1000 – 100

275 + 700 =

895 –

= 195

= 1000 – 500

150 + 800 =

745 –

= 145

= 1000 – 800

165 + 800 =

995 –

= 295

= 1000 – 900

Talet är

77

901

24 21 52 75

35 12

41

56

______.

Det är det största av talen och . som är i både

Det är det minsta av talen som är i både och .

Talet är

Talet är

______.

______.

78

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet: Problemlösning Lös problemet och visa din lösning.

Nelly har 20 kronor. Hon köper 3 sudd. Hur många kronor har hon kvar?

7 kr Mira har 9 femkronor. Hon vill köpa 4 studsbollar kr och en bok. Hur många 29 kronor saknas?

5 kr

Nelly har 36 jordgubbar som hon delar lika med sina kompisar. Hur många kan kompisarna vara och hur många jordgubbar får de var? Visa flera lösningar.

4 äpplen kostar 16 kronor. Hur många kronor kostar 6 äpplen?

Leo lämnar fram 50 kronor. 15 kr Han betalar för en bulle och en muffins. Hur många kronor får han tillbaka? 12 kr

Manuels pengar räcker precis till 6 drickor. Hur många kolor hade han kunnat köpa istället?

5 kr

3 kr

Visa och berätta för en kamrat. ha fått arbeta med olika problemlösningsstrategier

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 46

220

509

449

Det är det minsta av talen som bara är i .

l

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

144

200

519

451

_________________________________

kunna addera och subtrahera med hela hundratal

50

209

530

större än 450

Talet är ______________________________

80 60 170 80 170 290 310 290 320 310 340 320 350 340 350 420 430 420 430 450 450 460 460 530 530 640 640 650 650 690 690 740 740

76

211

mindre än 520

5. Vilket är talet?

3. Skriv talet som saknas.

60

mindre än 210

145

• Taluppfattning 0–1 000 • Addition och subtraktion med hela tiotal och hundratal, 0–1 000 • Addition och subtraktion med mellan­ led, med och utan tiotalsövergång • Klockan – kvart i och över • Klockan – minuter i och över, tidsskillnad • Mätning längd, vikt, volym • Multiplikation – repetition • Division – repetition • Överslagsräkning • Miniräknaren • Problemlösning • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 2B – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 2B PAKET ÅK 2

Mitt i prick 2B – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-35-3

Best. nr: 4810 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 2B GRUNDBOK ÅK 2 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 481 Pris: 99 kr ISBN 978-91-87011-97-9

Mitt i prick 2B – kopieringsunderlag Kopieringsunderlag

2B

Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

med facit

MITT I PRICK 2B LÄRARWEBB ÅK 2 Individlicens 12 mån Best. nr: 485 Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 2B LÄRARHANDLEDNING ÅK 2 Lärarhandledning, 156 sidor Limbunden, A4 Best. nr: 483 Pris: 355 kr ISBN 978-91-87011-99-3

våer i två ni Uppg ifter till kopplade so m är el. pit ka ens grundbok

MITT I PRICK 2B KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 2 Kopieringsunderlag, 136 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 482 Pris: 499 kr

Nivå 1

Nivå 2

ISBN 978-91-87011-98-6

47


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 3A – grundbok

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 3A har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 3A innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet:

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 48

• Addition – uppställning utan och med växling • Subtraktion – uppställning utan och med växling • Cirkeldiagram • Multiplikation tabell 6–9 • Division med rest • Sambandet multiplikation och division • Räknehändelser • Problemlösning • Punkt, linje och sträcka • Mäta omkrets • Geometriska objekt • Skala • Rimlighet och uppskattning • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 3A – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 3A PAKET ÅK 3

Mitt i prick 3A – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-83-4

Best. nr: 4860 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 3A GRUNDBOK ÅK 3 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 486 Pris: 99 kr ISBN 978-91-88359-43-8

Mitt i prick 3A – kopieringsunderlag Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

MITT I PRICK 3A LÄRARWEBB ÅK 3 Individlicens 12 mån Best. nr: 489 Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 3A LÄRARHANDLEDNING ÅK 3 Lärarhandledning, 156 sidor Limbunden, A4 Best. nr: 488 Pris: 355 kr ISBN 978-91-88359-45-2 MITT I PRICK 3A KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 3 Kopieringsunderlag, 136 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 487 Pris: 499 kr

Nivå 1

Nivå 2

ISBN 978-91-88359-44-5

49


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 3B – grundbok

Kapitel om programmering ingår!

Mitt i prick 3B har en tydlig arbetsgång som främjar utvecklingen av elevernas matematiska förståelse. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre sidor. De två första utgör basen, det alla ska arbeta med. Här finns också kapitlets samtalsbild med tillhörande berättelse. Den tredje sidan har extra övningar för fördjupning. Mitt i prick 3B innehåller mycket färdighetsträning men också flera kapitel med fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Varje avsnitt avslutas med ett kapitel som innehåller ett test med självvärdering, kluringar och ett spel.

Ett kapitel är en lektion

Två sidor bas – för alla elever I den gula rutan visas det nya som ska läras i kapitlet. De två sidorna har rikligt med övningar på kapitlets matematiska innehåll. Här finns också en samtalsbild, med tillhörande berättelse i lärarhandledningen. Berättelsen finns även inläst på Mitt i prick lärarwebb.

En sida extra – för de elever som behöver mer att arbeta med Fler övningar för fördjupning samt en lite klurigare uppgift av problem­ lösningskaraktär som avslutning.

Ur innehållet:

Kommunikation och samarbete Vart femte kapitel i grundboken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. 50

• Talen 0–10 000 • Avrundning och överslagsräkning • Addition – uppställning med flera växlingar • Subtraktion – uppställning med flera växlingar • Subtraktion med växling över 0 • Bråk • Problemlösning • Multiplicera med 10 och 100 • Multiplikation – uppställning utan och med minnessiffra • Klockan – tidsskillnad • Mätning längd och vikt • Area • Sannolikhet • Programmering


MATEMATIK ÅK 1–3

Mitt i prick 3B – lärarwebb Här finns grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I menyn hittar du: • Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras. • Vi övar – lekfull färdighetsträning kopplat till lektionens innehåll. • Mattelådan – interaktiva verktyg för genomgångar och repetition t.ex. klocka, tallinje, knappar och pengar. • Berättelsen – kapitlets berättelse inläst med en mattefråga som avslutning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator och surfplatta.

Erbjudande!

MITT I PRICK 3B PAKET ÅK 3

Mitt i prick 3B – lärarhandledning

20 grundböcker & lärarwebb

I lärarhandledningen har du allt du behöver för att planera och genomföra din lektion, lättillgängligt och strukturerat. Här finns inledning till lektionen, aktuell genomgång av nytt moment, samtalsbildens berättelse samt förslag till aktiviteter, huvudräkning och problemlösning. Du har möjlighet att välja det som passar din aktuella lektion. Facit för grundboken ingår samt läxor och tester som kopieringsunderlag.

ISBN: 978-91-88359-84-1

Best. nr: 4630 Pris: 2 130 kr

MITT I PRICK 3B GRUNDBOK ÅK 3 Arbetsbok, 152 sidor Limbunden, 215 × 240 mm Best. nr: 463 Pris: 99 kr ISBN 978-91-88359-17-9

Mitt i prick 3B – kopieringsunderlag Till flertalet kapitel finns två kopieringsunderlag. Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer. Nivå 2 – fördjupning. Här finns också olika spel. Facit ingår.

MITT I PRICK 3B LÄRARWEBB ÅK 3 Individlicens 12 mån Best. nr: 462 Pris: 500 kr/årslicens MITT I PRICK 3B LÄRARHANDLEDNING ÅK 3 Lärarhandledning, 156 sidor Limbunden, A4 Best. nr: 465 Pris: 355 kr ISBN 978-91-88359-19-3 MITT I PRICK 3B KOPIERINGSUNDERLAG ÅK 3 Kopieringsunderlag, 136 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 464 Pris: 499 kr

Nivå 1

Nivå 2

ISBN 978-91-88359-18-6

51


MATEMATIK ÅK 1–6

Serien Matteblock Matteblock är en serie limbundna block, tänkta att användas för regelbunden träning av tabellerna. Med en uppsättning Matteblock ger du dina elever möjlighet att öva på just den tabell – i addition, subtraktion, multiplikation eller division, som de bäst behöver. 100 blad att riva ur i varje block gör det enkelt att öva samma tabell flera gånger, både i skolan och hemma. Det blir tydligt för eleven att räknesätten hänger ihop, eftersom övnings­ bladets baksida övar samma tabell men med det omvända räknesättet.

MATTEBLOCK ADDITIONS- OCH SUBTRAKTIONS­ TABELLERNA 3–10 ÅK 1–6 Övningsblad 10 block × 100 blad Limmad, 105 × 147 mm Best. nr: 440 Pris: 260 kr ISBN 978-91-85875-68-9 MATTEBLOCK ADDITIONS- OCH SUBTRAKTIONS­ TABELLERNA 11–20 ÅK 1–6 Övningsblad 10 block × 100 blad Limmad, 105 × 147 mm Best. nr: 430 Pris: 260 kr ISBN 978-91-85875-67-2 MATTEBLOCK MULTIPLIKATIONSOCH DIVISIONS­ TABELLERNA 2–10 ÅK 1–6 Övningsblad 12 block × 100 blad Limmad, 105 × 147 mm Best. nr: 450 Pris: 285 kr ISBN 978-91-85875-69-6

Majemalådan – en kostnadsfri mini-utställning på besök! När du bokar en Majemalåda får du ett fyrtiotal av våra senaste nyheter och mest populära titlar att känna och klämma på – helt utan kostnad! Ställ upp böckerna i personalrummet så att dina kollegor kan bläddra och diskutera i lugn och ro. Efter två veckor packar ni ihop lådan och vi hämtar upp den. Enkelt va?

52

Boka din Majemalåda idag: • majema.se/majemaladan • kundtjanst@majema.se • 08-716 67 95

BlädDra i böckerna tillsammans med DitT arbetslag!


MATEMATIK ÅK 1–3

Repetera infĂśr nationella proven!

&+

Matte DAGENS MATTE 1 ÅK 1 Arbetshäfte, 192 sidor Limbunden med perforera­ de sidor, 148 × 105 mm Best. nr: 459 Pris: 32 kr

Serien Dagens matte

ISBN: 978-91-88359-07-0

HĂĽll matematiken levande och aktuell!

DAGENS MATTE 2 Ă…K 2

Dagens matte är ett häfte där eleverna ges tillfälle, ofta och lite üt güngen, att repetera och befästa sina kunskaper i matematik. Sidorna är perforerade fÜr att enkelt kunna rivas ut, om du väljer att arbeta med en sida i taget.

Arbetshäfte, 192 sidor Limbunden med perforera­ de sidor, 148 × 105 mm Best. nr: 460

Dagens matte innehüller uppgifter utifrün matematikens alla delar i LGR11 – taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och fÜrändringar samt problemlÜsning.

Pris: 32 kr ISBN: 978-91-87011-46-7 DAGENS MATTE 3 Ă…K 3

Dagens matte är ett bra verktyg fÜr lÜpande avcheckning och formativ bedÜmning. Häftet har en progression som passar att fÜlja under läsüret, men du som lärare kan ocksü välja att repetera i den ordning som passar din undervisning.

Arbetshäfte, 192 sidor

Det här kan jag.

Det här behÜver jag träna mer pü.

Limbunden med perforera­ de sidor, 148 × 105 mm Best. nr: 461 Pris: 32 kr ISBN: 978-91-87011-47-4

Dagens matte 1

Dagens matte 2

Dagens matte 3

Namn:

Skriv siffran. •

MĂĽla 4.

•

•

•

•

•

•

•

Rita 4 saker.

37

Vad är rimligt? Ringa in svaret. Hur münga former? Fyll i tabellen.

Volym

Längd

20 l Volym

200 l 5 m Längd

10 dl

100 dl 10 cm

PĂĽ kalaset ska 8 barn dela lika pĂĽ 50 tuggummin. Hur mĂĽnga fĂĽr de var? Blir det nĂĽgra Ăśver?

Vikt

Skriv, rita eller räkna ut ditt svar här:

cirkel kvadrat

50 m 100 g Vikt

1000 g

triangel rektangel 58

104

100 cm 5 kg

50 kg

Svar: 90

53


54


Engelska

”Hur möter du dina elevers sug efter engelska?”

55


BASLÄROMEDEL I ENGELSKA ÅK 1–3

Ta engelskan på allvar – redan från årskurs 1!

ViKTigt och på rikTigt!

Det är bara att sätta igång! Möjligheterna att skapa spännande lektioner i engelska är nästan oändliga, men samtidigt kan planeringen bli en riktig tidstjuv. Därför har vi gjort jobbet åt dig. Learn English har en genomtänkt mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar som tillsammans med sånger, filmer och engelska bilderböcker tar med dina elever på en härlig språkresa, redan från skolstarten! All inclusive!

En lärarwebb du inte vill vara utan! Lärarwebben är en riktig guldgruva som låter dina elever möta, öva och lära sig engelska – på riktigt! Här kan ni lyssna på, härma och läsa berättelserna tillsammans, sjunga med i de lekfulla sångerna samt titta på och dramatisera dialogfilmerna. Roligt och lärorikt för dina elever och enkelt för dig.

Träna öronen med engelska berättelser Det är en sak att läsa och skriva engelska – och en helt annan att förstå det man hör! På lärarwebben finns därför bokens roliga berättelser inlästa med äkta engelsk röst. Jolly good! 56

Fyll på klassens bibliotek med de engelska bilder­böckerna från serien. Eleverna kommer att vilja läsa dem om och om igen!


BASLÄROMEDEL I ENGELSKA ÅK 1–3

Vad säger lärare om Learn English?

”Det bästa med Learn English är att man får hjälp med att strukturera sina engelsk­lektioner på ett roligt och kreativt sätt. Materialet utvecklar mig som engelsklärare och jag känner mig nöjd med mina lektioner. Jag vet att jag får med det som är viktigt.” JAANA WESANDER, KUNGSHOLMENS GRUNDSKOLA

”Det som skiljer Learn English från andra läromedel jag arbetat med är att det tränar alla språkliga förmågor. Arbetsboken är tydlig, med fina illustrationer. Min planering har blivit väldigt enkel då materialet är så heltäckande.”

”Det bästa med Learn English är den användarvänliga lärarwebben. Eleverna tycker mycket om webben och de korta, roliga filmerna. Engelsk­lektionerna är verkligen lätta att variera med detta läromedel.”

SOFIA HESSION, SIGFRIDSBORGSSKOLAN

VIKTORIA EKLUND, CENTRALSKOLAN

Vad tycker du? #majema #majemaförlaget #learnenglish #lärarwebb #engelska

Learn English – basläromedel i engelska åk 1–3 A Cat in the Tree

A

New Dog Floppy the

Hero

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Åk 1–3

Floppy’s

Bath

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

The

Barbecue Series created by Roderick

The

Jumble Sale

Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Sofia Hession Sofia Panagiotidou Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Roderick Hunt Alex Brychta

Series created by Roderick

Grundbok

Lärarwebb

Lärarhandledning

Hunt and Alex Brychta

Bokpaket som tillval

Dina lektionsplaneringar, grundbokens hörövningar, dialoger och sångtexter hittar du i lärarhandledningen.

Hämta ditt prova-på-kapitel på majema.se/learnenglish 57


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – First book – grundbok Learn English – First Book är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Grundboken Learn English – First Book innehåller fem teman: Colours, Numbers, Fruits, Pets och Activities. Fyra engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, är tryckta i grundboken. Tillsammans med webbens filmer, sånger, ljud- och hörövningar, anpassade till grundbokens teman, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt.

Storytime På webben läser ni bilderboken gemensamt, på uppslaget i grundboken får eleven sedan titta igen och söka svar på frågor.

Varierande teman Nya ord övas på flera sätt – lyssna, säg efter, peka, ringa in, skriv och gör en hörövning. Sjung sången som är kopplad till kapitlets tema.

Ur innehållet: • Colours • Numbers • Fruits • Pets • Activities

Phrases/About Me Nya meningar och uttryck övas på flera sätt – titta på filmen, säg efter, agera, lek och skriv. About Me – eleven funderar och skriver, samt samlar fler ord, utifrån temat.

58


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – First Book – lärarwebb Learn English – First Book – lärarwebb har allt du behöver samlat på en plats. Bilderböcker från England som e-böcker, inlästa ord och hörövningar i flera varianter, specialgjorda filmer, sånger, ord­snurra och inte minst hela arbetsboken i digital version, där varje övning går att förstora. • 5 filmer • 3 sånger • 4 inlästa bilderböcker • hörövningar • ordsnurror • grundboken i digital version

Erbjudande!

LEARN ENGLISH – FIRST BOOK PAKET ÅK 1 20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 7300 Pris: 1 260 kr ISBN: 978-91-88359-40-7

Learn English – First Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag I Learn English – First Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag finns lektionsplanering, tips, facit, ordkort, spel med mera.

LEARN ENGLISH – FIRST BOOK GRUNDBOK ÅK 1 Arbetsbok, 32 sidor Häftad, 218 × 275 mm Best. nr: 730 Pris: 55 kr ISBN 978-91-87011-66-5 LEARN ENGLISH – FIRST BOOK LÄRARWEBB ÅK 1 Individlicens 12 mån Best. nr: 732 Pris: 400 kr/årslicens

Paket engelska bilderböcker

Fun at Beach

the

Pet Shop

The

Fyra engelska bilderböcker finns med i grundbok och på lärarwebb. Humoristisk handling i text och bild, med upprepningar och genomtänkt progression – allt på ”äkta” engelska. Kan även köpas som fristående paket.

LEARN ENGLISH – FIRST BOOK LÄRARHANDLEDNING ÅK 1 Lärarhandledning, 52 sidor Häftad, A4 Best. nr: 731

What Dogs Like

Top Dog

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick

Pris: 190 kr ISBN 978-91-87011-67-2 LEARN ENGLISH BOKPAKET ÅK 1

Hunt and Alex Brychta

4 st bilderböcker, × 8 sidor Häftad, 167 × 193 mm Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Best. nr: 740 Pris: 190 kr ISBN 978-91-87011-91-7

59


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – Second book – grundbok

Sofia Hession Sofia Panagiotidou

Learn English – Second Book är lätt att följa med sin tydliga struktur och väl­ avvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Grundboken Learn English – Second Book innehåller sju teman: School, Activities, Clothes, Body, Food, At Home, Toys. Sex engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, är tryckta i grundboken. Tillsammans med webbens filmer, sånger, ljud- och hörövningar, anpassade till grundbokens teman, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt.

Roderick Hunt Alex Brychta

Storytime På webben läser ni bilderboken gemensamt, på uppslaget i grundboken får eleven sedan titta igen och söka svar på frågor.

Varierande teman Nya ord övas på flera sätt – lyssna, säg efter, peka, ringa in, skriv och gör en hörövning. Sjung sången som är kopplad till kapitlets tema.

Ur innehållet: • School • Activities • Clothes • Body • Food • At Home • Toys

Phrases/About Me Nya meningar och uttryck övas på flera sätt – titta på filmen, säg efter, agera, lek och skriv. About Me – eleven funderar och skriver, samt samlar fler ord, utifrån temat.

60


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – Second Book – lärarwebb Learn English – Second Book – lärarwebb har allt du behöver samlat på en plats. Bilderböcker från England som e-böcker, inlästa ord och hörövningar i flera varianter, specialgjorda filmer, sånger, ords­ nurra och inte minst hela arbetsboken som digital version, där varje övning går att förstora. • 7 filmer • 5 sånger • 6 inlästa bilderböcker • hörövningar • ordsnurror • grundboken i digital version

Erbjudande!

LEARN ENGLISH – SECOND BOOK PAKET ÅK 2 20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 7330 Pris: 1 580 kr ISBN: 978-91-88359-41-4

Learn English – Second Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag I Learn English – Second Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag finns lektionsplanering, tips, facit, ordkort, spel, med mera.

LEARN ENGLISH – SECOND BOOK GRUNDBOK ÅK 2 Arbetsbok, 48 sidor Häftad, 218 × 275 mm Best. nr: 733 Pris: 69 kr ISBN 978-91-87011-69-6 LEARN ENGLISH – SECOND BOOK LÄRARWEBB ÅK 2

A Cat in the Tree

Paket engelska bilderböcker

Individlicens 12 mån

Sex engelska bilderböcker finns med i grundbok och på lärarwebb. Humoristisk handling i text och bild, med upprepningar och genomtänkt progression – allt på ”äkta” engelska. Kan även köpas som fristående paket.

Pris: 500 kr/årslicens

New Dog

Jumble Sale

Hero

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Best. nr: 734 Pris: 260 kr

The

Floppy’s

Barbecue

Bath

Series created by Roderick

Häftad, A4

ISBN 978-91-87011-70-2

Floppy the

LEARN ENGLISH – SECOND BOOK LÄRARHANDLEDNING ÅK 2 Lärarhandledning, 68 sidor

The

A

Best. nr: 735

Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

LEARN ENGLISH BOKPAKET ÅK 2 6 st bilderböcker, × 16 sidor Häftad, 167 × 193 mm Best. nr: 741

Series created by Roderick

Pris: 310 kr

Hunt and Alex Brychta Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

Series created by Roderick

ISBN 978-91-87011-92-4

Hunt and Alex Brychta

61


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – Third book – grundbok

Sofia Hession Sofia Panagiotidou Roderick Hunt Alex Brychta

Learn English – Third Book är lätt att följa med sin tydliga struktur och välavvägda blandning av gemensamma och självständiga övningar. Alla övningar syftar till att eleven tidigt ska känna sig trygg både med att tala, lyssna, samtala, läsa, sjunga, agera och skriva på engelska. Grundboken Learn English – Third Book innehåller nio teman: Welcome Back, Wild Animals, Opposites, After School, Lunch Time, Weather, Party Time, Every Day, The House. Åtta engelska bilderböcker, som gör språket levande och mer angeläget för eleven, är tryckta i grundboken. Tillsammans med webbens filmer, sånger, ljud- och hörövningar, anpas­ sade till grundbokens teman, får eleven möta, öva och lära engelska på många varierande sätt.

Storytime På webben läser ni bilderboken gemensamt, på uppslaget i grundboken får eleven titta igen och söka svar på frågor.

Varierande teman Nya ord övas på flera sätt – lyssna, säg efter, peka, ringa in, skriv och gör en hörövning. En sång kopplad till kapitlets tema finns på webben.

Ur innehållet: • Welcome Back • Wild Animals • Opposites • After School • Lunch Time • Weather • Party Time • Every Day • The House

Dialogue/About Me En dialog med nya meningar och uttryck – titta på filmen, säg efter, spela teater. Enkel grammatik, samarbets­ övningar och About Me – eleven funderar och skriver, samt samlar fler ord, utifrån temat. 62


ENGELSKA ÅK 1–3

Learn English – Third Book – lärarwebb Learn English – Third Book – lärarwebb har allt du behöver samlat på en plats. Bilderböcker från England som e-böcker, inlästa ord och hörövningar i flera varianter, specialgjorda filmer, sånger, ords­ nurra och inte minst hela arbetsboken som digital version, där varje övning går att förstora. • 8 filmer • 10 sånger • 8 inlästa bilderböcker • hörövningar • lekfulla ordövningar • grundboken i digital version

Erbjudande!

LEARN ENGLISH – THIRD BOOK PAKET ÅK 3 20 grundböcker & lärarwebb Best. nr: 7360 Pris: 1 800 kr ISBN: 978-91-88359-42-1

Learn English – Third Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag I Learn English – Third Book – lärarhandledning med kopieringsunderlag finns lektionsplanering, sångtexter, tips, facit, ordkort, spel med mera.

Paket engelska bilderböcker Åtta engelska bilderböcker finns med i grundbok och på lärarwebb. Humoristisk handling i text och bild, med upprepningar och genomtänkt progression – allt på ”äkta” engelska. Kan även köpas som fristående paket.

An

Important Case

Swap!

Dad’s

LEARN ENGLISH – THIRD BOOK GRUNDBOK ÅK 3 Arbetsbok, 72 sidor Häftad, 218 × 275 mm Best. nr: 736 Pris: 79 kr ISBN 978-91-87011-87-0 LEARN ENGLISH – THIRD BOOK LÄRARWEBB ÅK 3 Individlicens 12 mån Best. nr: 738 Pris: 600 kr/årslicens LEARN ENGLISH – THIRD BOOK LÄRARHANDLEDNING ÅK 3 Lärarhandledning, 108 sidor

Jacket

Wet Paint

Häftad, A4 Best. nr: 737 Pris: 310 kr ISBN 978-91-87011-88-7

The

Scarf

Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

The

The

Secret Room

Series created by Roderick

Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

The Sto m r

Hunt and Alex Brychta

LEARN ENGLISH BOKPAKET ÅK 3

Den

4 st bilderböcker × 16 sidor Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

4 st bilderböcker × 24 sidor Häftad, 167 × 193 mm Best. nr: 742 Pris: 410 kr

Series created by Roderick Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick Series created by Roderick

Hunt and Alex Brychta

Series created by Roderick Hunt a nd Alex Brychta

Hunt and Alex Brychta

ISBN 978-91-87011-93-1

63


Läromedelsutställningar 2018 Du träffar oss på alla de stora läromedelsutställningarna under året. Kom förbi vår monter för att: – prata läromedel och bläddra i böcker – prova på våra digitala läromedel – hämta årets affisch. Besök majema.se/traffa-oss för att se exakta datum, platser och tider för årets läromedelsutställningar.

64


NO/SO

65


NO

Min naturlogg Med Min naturlogg följer och dokumenterar eleven året i naturen. Sidorna är tydliga och utformade som färdiga utelektioner. Uppgifterna väcker nyfikenhet och lust att upptäcka, uppleva och lära. Eleven får arbeta med både artkunskap och mer kreativa övningar. Vissa delar kan göras som uppföljning i klassrummet. Min naturlogg blir elevens personliga bok. Ur innehållet: ätligt och gott, i och vid vatten, daggmas­ kar, fåglar, mossor och lavar.

MIN NATURLOGG ÅK 3–4 Arbetsbok, 48 sidor Häftad, A5 Best. nr: 330 Pris: 48 kr ISBN 978-91-85875-82-5

Serien Min bok om … … växter och djur Min bok om växter och djur innehåller utdrag ur alla fem Min bok om … i NO. Eleven samlar fakta och presenterar den i ord och bild. Resultatet blir en personlig samlingsbok om växter och djur. Helt nya är sidorna om naturens livscykler och näringskedjor. I Min bok om växter och djur får eleven rita och skriva om ett djur, ett träd, en fågel, ett småkryp och en blomma. Dessutom finns sidor med fakta om djurs och växters livscykler och näringskedjor och tillhörande arbetsuppgifter.

På omslagets insidor finns bilder av däggdjur, träd, fåglar, småkryp och blommor.

MIN BOK OM VÄXTER OCH DJUR ÅK 2–4 Arbetsbok, 16 sidor Häftad, 170 × 240 mm Best. nr: 327

Fem uppslag med tydlig struktur, om växter och djur. 66

Fakta och arbetsuppgifter om livscykler.

Pris: 22 kr ISBN 978-91-87011-90-0


NO

Serien Min bok om …

… skogens djur

… träd

… fåglar

I Min bok om skogens djur får eleven rita och skriva om fem olika däggdjur. Dessutom finns sidor med fakta och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns bilder av 18 svenska däggdjur.

I Min bok om träd får eleven rita och skriva om fem olika träd. Dessutom finns sidor med fakta och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns informativa och detaljrika bilder av 15 svenska träd.

I Min bok om fåglar får eleven rita och skriva om fem olika fåglar. Dessutom finns sidor med fakta och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns informativa och detaljrika bilder av 15 svenska fåglar.

VIKTIGT VeTANDE!

… småkryp

… blommor

I Min bok om småkryp får eleven rita och skriva om fem olika småkryp. Dessutom finns sidor med fakta och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns informativa och detaljrika bilder av 27 svenska småkryp.

I Min bok om blommor får eleven rita och skriva om fem olika blommor. Dessutom finns sidor med fakta och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns informativa och detaljrika bilder av 15 svenska blommor.

MIN BOK OM SKOGENS DJUR ÅK 2–4

MIN BOK OM TRÄD ÅK 2–4

MIN BOK OM FÅGLAR ÅK 2–4

MIN BOK OM SMÅKRYP ÅK 2–4

MIN BOK OM BLOMMOR ÅK 2–4

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Best. nr: 309

Best. nr: 301

Best. nr: 303

Best. nr: 307

Best. nr: 302

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

ISBN 978-91-85875-26-9

ISBN 978-91-85875-03-0

ISBN 978-91-85875-05-4

ISBN 978-91-85875-21-4

ISBN 978-91-85875-04-7

67


SO

Serien Min bok om …

… religion

… forntid

… demokrati

I Min bok om religion får eleven rita och skriva om buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom. På omslagets insidor finns bilder på fem olika typer av heliga byggnader respektive hur den gyllene regeln beskrivs i olika religioner.

I Min bok om forntid får eleven rita och skriva om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. På omslagets insidor finns informativa bilder på forntida föremål samt olika gravtyper.

I Min bok om demokrati arbetar eleven kring: demokratins grunder, sig själv i demokratin, partier och riksdag, lag och rätt samt mänskliga rättigheter. På omslagets insidor finns förklarande beskrivningar i bild och text av kommun och riksdag samt vägen från förslag till beslut.

SPÄNnaNDE PROJEKT!

… medeltid

… närområdet

I Min bok om medeltid får eleven rita och skriva om landsbygden, staden, klostret, kyrkan och borgen. På omslagets insidor finns informativa bilder på medeltida föremål samt de fyra stånden.

I Min bok om närområdet får eleven rita och skriva om sin hemort, sin skolväg, yrken, byggnader och förr i tiden. På omslagets insidor finns bilder på olika boendemiljöer samt hållbar utveckling.

MIN BOK OM RELIGION ÅK 3–5

MIN BOK OM FORNTID ÅK 3–5

MIN BOK OM DEMOKRATI ÅK 4–6

MIN BOK OM MEDELTID ÅK 4–5

MIN BOK OM NÄROMRÅDET ÅK 2–3

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Arbetsbok, 16 sidor

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Häftad, 170 × 240 mm

Best. nr: 322

Best. nr: 320

Best. nr: 326

Best. nr: 324

Best. nr: 325

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

Pris: 22 kr

ISBN 978-91-85875-42-9

ISBN 978-91-85875-41-2

ISBN 978-91-87011-18-4

ISBN 978-91-85875-92-4

ISBN 978-91-85875-93-1

68


Projektbรถcker med mera

69


PROJEKTBÖCKER

Smarta projektböcker Våra populära projektböcker har många användningsområden. Här kan eleven skriva och illustrera sina berättelser, föra dagbok, redovisa arbeten med mera. Alla projektböcker har sidnumrering, en tom innehållsförteckning och en plastficka längst bak. De är spiralbundna och har rejält skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad tålig fram- och baksida.

FärgGlatT och fifFigt för alLA

Projektbok rosa Projektbok rosa passar till exem­ pel som bokstavsbok. I den stora bildrutan kan eleven då klistra in bokstäver eller bilder. I plastfickan längst bak kan urklipp enkelt samlas. Projektbok rosa kan också användas som händelse­bok eller dagbok. Används liggande. Övre sidan är tom, nedre sidan har bildruta och stödlinjer.

PROJEKTBOK ROSA FK–ÅK 1 Skrivbok, 64 sidor, format liggande Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 615 Pris: 25 kr ISBN 978-91-85875-51-1

Projektbok moln I Projektbok moln är det tänkt att eleven gör en tankekarta i molnen, ritar i bildrutan och sedan skriver sin text på den linjerade sidan. Projektbok moln kan användas till faktatexter, berättelser, dikter med mera. Vänster sida har tankekarta och bildruta, höger sida är bred­ linjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok gul Projektbok gul har stödlinjer och passar som handstilsbok. På den tomma sidan kan eleven rita eller klistra in bilder. Vänster sida är tom, höger sida har stöd­linjer. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok röd Projektbok röd används med fördel som händelsebok, dagbok eller läxbok. Halva sidan är tom, halva bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak. 70

PROJEKTBOK MOLN FK–ÅK 3 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 690 Pris: 25 kr ISBN 978-91-85875-11-5

PROJEKTBOK GUL FK–ÅK 3 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 680 Pris: 25 kr ISBN 978-91-89499-57-7

PROJEKTBOK RÖD FK–ÅK 3 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 610 Pris: 25 kr ISBN 978-91-89499-50-8


PROJEKTBÖCKER

Projektbok grön Projektbok grön lämpar sig som händelsebok, dagbok eller läxbok. Vänster sida är tom, höger är bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok lila Projektbok lila lämpar sig som händelsebok, dagbok eller läxbok. Vänster sida är tom, höger är smallinjerad, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

PROJEKTBOK GRÖN FK–ÅK 3 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 620 Pris: 25 kr ISBN 978-91-89499-51-5

PROJEKTBOK LILA ÅK 2–9 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 640 Pris: 25 kr ISBN 978-91-89499-53-9

Projektbok blå Projektbok blå passar till längre textskrivande. Alla sidor är smallinjerade, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

PROJEKTBOK BLÅ ÅK 2–9 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, 210 × 160 mm Best. nr: 650 Pris: 25 kr ISBN 978-91-89499-54-6

Projektbok vinröd

Projektbok mörkblå

Projektbok vinröd har det större formatet och passar till längre texter och temaarbeten. Vänster sida är tom, höger sida är bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok mörkblå har det större formatet och passar till längre texter och temaarbeten. Vänster sida är tom, höger sida är smallinjerad, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

PROJEKTBOK VINRÖD FK–ÅK 9 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 670 Pris: 31 kr ISBN 978-91-89499-56-0 PROJEKTBOK MÖRKBLÅ ÅK 2–9 Skrivbok, 64 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 660 Pris: 31 kr ISBN 978-91-89499-55-3

71


KOPIERINGSUNDERLAG

Serien Lärarpraktikan

TEA TIME – ONE ÅK 3–6

Lärarpraktikan Tea Time 1 & 2 I Tea Time finns massor av prat­övningar och spel i form av kopi­eringsunderlag med tillhörande handledning. Alla övningar syftar till att eleverna ska våga och vilja prata engelska. Nivån på övningarna är likvärdig i båda böckerna.

Kopieringsunderlag, 112 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 813 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-17-7 TEA TIME – TWO ÅK 3-6 Kopieringsunderlag, 112 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 814 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-18-4

Lärarpraktikan Kom igång och skriv! I Kom igång och skriv! hittar du kopieringsunderlag med härligt illustrerade ”börjor” som ger eleven en kick-start till skrivandet. Till varje skrivuppgift finns inspirationsförslag till dig som lärare, hur du kan inleda skrivövningen.

r

3

r få 4

g mi 4

r

xe

2

ar äv3

sv

gla

se

Måla mössorna.

a

uk

mj

a vit 2

till barnbarnen.

eller brunt garn till mössorna. Hon använder grönt, blått eller lila garn till tofsarna. Hon använder rött, gult Ingen mössa är likadan.

I Fröken, jag är klar! finns kreativa, självinstruerande övningar av varierande svårighetsgrad, som kopierings­underlag. Förutom att övningarna passar bra som extrauppgifter så fungerar de även att använda som läxor eller som material för vikarien. Övningarna tränar bland annat logiskt tänkande, problemlösning, språkliga och matematiska begrepp.

3

ma öm4

t dr at 4

ln mo 5

Dinosaurier dinosaurier och 7 olika tal. Här nedanför ser du 7 olika hon har en favorit. Kia älskar dinosaurier och favorit. talar om vem som är Kias Här är ledtrådarna som

Måla Kias favoritdinosaurie. NIUS 20 LO MO N

SAURUS 15

PRO

NTOS AU RU S

22

CO M P

OS

GN 24 AT HUS

SO

STEG

AU RU S

OLO SC

OC

Ledtrådar: – 3. Talet är inte mindre än 19 Talet är inte större än 17+6. Talet är inte 24 – 4. Talet är inte jämnt.

S

Fröken, jag är klar! LÄRARPRAKTIKAN •

SA U

X

12

T YR A N N O

Kopieringsunderlag

19

RE

CO RY T

RU AU OS

S RU

H

21

13

gissa. Vilken dinosaurie är din favorit? av pappret och låt en kompis Skriv ledtrådar på baksidan Fröken, jag är klar! LÄRARPRAKTIKAN •

Kopieringsunderlag

29

Fröken jag är klar! Best.nr. 815 ISBN 978-91-85875-22-1 1 9 789185 87522

ut.

Delar till maskot, att klippa ut.

Hej Kompis! LÄRARPRAKTIKAN • Kopieringsunderlag 55

Kopieringsunderlag

att r på leka bra a på t hit

55

Hej kompis! Best.nr. 816 ISBN 978-91-85875-27-6 6 9 789185 87527

72

Delar till maskot, att klippa

U N D E R L A G K O P I E R I N G S

Hej Kompis! LÄRARPRAKTIKAN •

e - av lärare

ln mo 1

Monas mössor Mormor Mona stickar mössor

Helena Häger

Kopieringsunderlag, 80 sidor Spiralbunden, A4 Best. nr: 812 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-20-7

Lärarpraktikan Fröken jag är klar!

U N D E R L A G K O P I E R I N G S

- av lärare

LÄRARPRAKTIKAN KOM IGÅNG OCH SKRIV! ÅK 1–3

Lärarpraktikan Hej kompis! I Hej Kompis! hittar du konkreta vänskapsövningar som verkligen fungerar. Alla övningar har till­ hörande kopieringsunderlag i form av arbetsblad, dokumentation och utvärderingar.

LÄRARPRAKTIKAN FRÖKEN JAG ÄR KLAR! ÅK 2–4 Kopieringsunderlag, 64 sidor Häftad, A4 Best. nr: 815 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-22-1

LÄRARPRAKTIKAN HEJ KOMPIS! FK–ÅK 3 Kopieringsunderlag, 84 sidor Häftad, A4 Best. nr: 816 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-27-6


KOPIERINGSUNDERLAG

Lärarpraktikan höst I Lärarpraktikan höst hittar du handled­ ning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till hösten på olika sätt, samt arbetsblad som kopierings­ underlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Lika-Olika, Halloween, Nallens dag, Väder.

LÄRARPRAKTIKAN HÖST FK–ÅK 3 Kopieringsunderlag, 40 sidor Häftad, A4 Best. nr: 818 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-47-4

Lärarpraktikan vinter I Lärarpraktikan vinter hittar du handled­ ning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till vintern på olika sätt, samt arbetsblad som kopierings­ underlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Advent och jul, Nobeldagen, Nytt år, Kompisdag.

LÄRARPRAKTIKAN VINTER FK–ÅK 3 Kopieringsunderlag, 40 sidor Häftad, A4 Best. nr: 819 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-87-0

Lärarpraktikan vår I Lärarpraktikan vår hittar du handled­ ning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till våren på olika sätt, samt arbetsblad som kopierings­ underlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Påsk, Böcker, Carl von Linné, Snart sommar.

LÄRARPRAKTIKAN VÅR FK–ÅK 3 Kopieringsunderlag, 48 sidor Häftad, A4 Best. nr: 820 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-88-7

Lärarpraktikan bokverkstad I Lärarpraktikan bokverkstad hittar du handledning med inspiration, tips och kopieringsunderlag för att tillverka böcker till elevens texter. Alla böcker är enkla att göra och kan varieras utifrån olika textteman. Här finns också kopie­ ringsunderlag för etiketter, bokryggar och boklådor. I handledningsdelen finns tydliga instruktioner för varje typ av bok. Exempel på boktyper: figurböcker, siluettböcker, bokgömmor och drag­ spelsböcker. Boktypernas form kan i sig inspirera eleven till att skriva.

LÄRARPRAKTIKAN BOKVERKSTAD FK–ÅK 3 Kopieringsunderlag, 64 sidor Häftad, A4 Best. nr: 817 Pris: 310 kr ISBN 978-91-85875-46-7

73


LÄXBÖCKER, TÄNK KREATIVT

Serien Min läxbok Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdig­ hetsträning. Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan. I Min läxbok röd finns färdighetsträ­ ning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: flaggor, väder, kryddor, hattparad. I Min läxbok grön finns färdighets­ träning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat vikt, dikt, trolleri, verktyg, sudoku. I Min läxbok blå finns färdighets­ träning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: vokaler, el, volym, engelskt crossword, reklam.

MIN LÄXBOK RÖD ÅK 1 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 531 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-87-4 MIN LÄXBOK GRÖN ÅK 2 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 532 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-88-1 MIN LÄXBOK BLÅ ÅK 3 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 195 × 260 mm Best. nr: 533 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-89-8

UtmärkTa extraböckEr! Serien Tänk kreativt Tänk kreativt är en serie arbetsböcker som innehåller teman med uppgifter i både svenska och matematik, perfekta för självständigt arbete. I varje bok finns 12 temakapitel – vart och ett med tre sidor arbetsuppgifter. Vissa uppgifter har inte givna svar utan uppmuntrar till egna reflektioner och förklaringar. Hur? Varför? Vad? När? Var? Vem? Vad tror du? Om det blir tillfälle kan dessa uppgifter bidra till roliga, gemensamma diskussioner. I Tänk kreativt rosa finns kapitel med teman såsom: Cyklar, Myror, På lekplatsen, Båtar, Grönsaker, Former och I mitt rum. I Tänk kreativt ljusgrön heter kapitlen saker som: Mina händer, Ekorrar, Bollar, Pasta och Dinosaurier. Exempel på teman som Tänk kreativt orange innehåller är: Glass, Böcker, På kalaset, Sniglar och maskar, Lådor och På skärmen. 74

TÄNK KREATIVT ROSA ÅK 1 Arbetsbok, 44 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 570 Pris: 45 kr ISBN 978-91-85875-76-4 TÄNK KREATIVT LJUSGRÖN ÅK 2 Arbetsbok, 44 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 572 Pris: 45 kr ISBN 978-91-85875-78-8 TÄNK KREATIVT ORANGE ÅK 3 Arbetsbok, 44 sidor Häftad, 210 × 260 mm Best. nr: 574 Pris: 45 kr ISBN 978-91-85875-80-1


LATHUNDAR

Skriv rätt Skriv rätt är en tydlig och lättanvänd hand­ bok med stavnings- och grammatikregler i svenska, som är lätt för varje elev att alltid ha med sig och slå i. Eleven kan också fylla på med egna exempel och ”kom-ihåg”. Skriv rätt är indelad i tre delar: • stavningsregler • ordklasser • satsdelar. Skriv rätt är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

Bra stöd för elever – och föräldrar!

SKRIV RÄTT ÅK 6–9 Lathund, 24 sidor Häftad, A5 Best. nr: 510 Pris: 31 kr ISBN 978-91-89499-29-4

Räkna rätt Räkna rätt är indelad i tolv avsnitt: • räknesätt – tal – enheter • bråk • potenser • algebra • geometri • hastighet • statistik, diagram • procent • ekvationer • kvadratrötter • andragradsekvationer • funktioner. Räkna rätt är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

RÄKNA RÄTT ÅK 6–9 Lathund, 32 sidor Häftad, A5 Best. nr: 511 Pris: 31 kr ISBN 978-91-85875-06-1

Mini Grammar Mini Grammar är en tydlig och lättanvänd handbok med ett urval grundläggande regler i engelsk grammatik, som är lätt för varje elev att alltid ha med sig och slå i. Eleven kan också fylla på med egna exempel och ”kom-ihåg”. Mini Grammar är indelad i sju avsnitt: • substantiv • pronomen • adjektiv • adverb • räkneord • verb • prepositioner. Mini Grammar är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

MINI GRAMMAR ÅK 6–9 Lathund, 32 sidor Häftad, A5 Best. nr: 512 Pris: 31 kr ISBN 978-91-85875-28-3

75


Väggkalendrar

76


VÄGGKALENDRAR

Klassrumskalendern 18/19 Med den interaktiva Klassrumskalendern skapar ni er egen kalender i digital miljö. Vill ni utgå från en dags-, veckoeller månadsvy? Ni anpassar den helt utifrån era egna önskemål och här finns många möjligheter att välja bland, såsom information om olika högtider, bilder som illustrerar skola, väder, fria skrivutrymmen och mycket mera. Klassrumskalendern är perfekt till morgonsamlingen eller som en avslutning för att sammanfatta skoldagen. Allting som du lägger in i Klassrumskalendern sparas automatiskt under licenstiden. Klassrumskalendern är anpassad för interaktiv skrivtavla, projektor, dator eller surfplatta. Du köper Klassrums­ kalendern som en läsårslicens för augusti 2018–juli 2019.

KLASSRUMSKALENDERN 18/19 FK–ÅK 6 Individlicens 12 mån Best. nr: 201819 Pris: 299 kr/läsårslicens

1. Starta upp med en daterad månadsvy.

2. Dagsvy för daglig planering/sammanfattning.

Videoguide på majema.se

Kalenderblocket 18/19 Kalenderblocket är en väggkalender som visar en dag i taget (augusti 2018–juli 2019). Bladen rivs av allteftersom. I Kalenderblocket finns, förutom kalenderinformation, uppgifter och tips på samtalsämnen till alla vardagar – perfekt till samlingen! Varje dag kan en elev vara värd och ansvara för att presentera dagen. Samtalsämnena handlar om traditioner och högtider, både svenska och en del internationella, samt olika talesätt och gåtor. Uppgifterna varierar inom ämnena svenska, matematik, SO och NO. En del uppgifter utgår från bilder och en del uppgifter uppmuntrar till lite rörelse i klassrummet.

KALENDERBLOCKET 18/19 FK–ÅK 3 Väggkalender Limbunden, 210 × 297 mm Best. nr: 1701819 Pris: 210 kr ISBN 978-91-88359-55-1

77


78


VÄGGKALENDRAR

Hela Året Runt

En bra start på dagen med väggkalendern Hela året runt – tidsbegreppet får eleverna på köpet

Läsåret 17/18

Hela året runt 18/19

r be m

Janua ri Fe br

Oktob er

Mars

HÖS T

ember Dec

ri ua

No ve

VINTE R

A p ril

b er

g

aj

Au

M

ti J u li

SO

MMA

VÅR

S e pte m

us

Hela året runt är en daterad väggkalender som passar för gemensam planering. Hela året runt följer läsåret från augusti 2018 till juli 2019. Månadsmotiven speglar olika landsdelar och naturtyper/miljöer i Sverige. I bilderna får man följa fem barn som reser runt med en ryggsäck och hittar på olika saker, samtidigt som ryggsäcken fylls på av små filurer. För dig som lärare finns mycket att prata med eleverna om i varje bild – fakta om den specifika natur­typen/ miljön och säsongen, årstiden, månaden, likväl som växter, djur, byggnader och aktiviteter förknippade med den. På majema.se/bonusmaterial finns filurerna att skriva ut.

J u ni

R

HELA ÅRET RUNT 18/19 FK–ÅK 6 Väggkalender, 60 × 85 cm Spiralbunden, 2 hängare

Hej! Hela Året Runts illustrationer är tänkta att spegla olika landsdelar och miljöer i Sverige. Fem barn ”reser runt” med sin ryggsäck och hittar på olika saker varje månad. Varje månadsbild innehåller mycket för dig som lärare att lyfta och prata om, med dina elever. Eleverna får genom bilden tillfälle att lära sig ord, begrepp och fakta om växter, djur, naturtyper, byggnader m.m. Det finns också många detaljer som är roliga för dina elever att titta efter på varje månadsbild, t.ex. en liten Filur som alltid finns med någonstans.

Best.nr 1511718 ISBN 978-91-88359-26-1

9 789188 359261

Best. nr: 1511819

Här på bilden ser du barnens ryggsäck där några av Filurerna har gömt sig. I juli månad är alla Filurer samlade. På vår hemsida majema.se finns bonusmaterial till Hela Året Runt i form av listor för varje månad med namn på växter, insekter, fåglar, byggnader, molnformationer m.m. Här finns också alla Filurer som kopieringsunderlag, roligt för eleverna att t.ex. skriva berättelser till.

Pris: 329 kr ISBN 978-91-88359-49-0

Hoppas ni får många trevliga samlingar kring Hela Året Runt!

Box 4016, 131 04 Nacka, Telefon 08 716 67 95, info@majema.se, majema.se © 2016 Majemaförlaget AB Illustratör: Cissi Björnekull

Bonusmaterial på majema.se

Hur arbetar ni med Hela året runt? #filurer #helaåretrunt #majemaförlaget

Hela året runt – lärarhandledning I Hela året runt lärarhandledning finns en mängd tips på hur du och dina elever kan använda väggkalendern Hela året runt. Det finns många möjligheter att integrera ämnen. Handledningen innehåller också kopierings­ underlag som är användbara vid studier av tid, väderlek, statistik, engelska och flera andra områden. Handledningen ger även bakgrund till vissa helger och traditioner under året.

HELA ÅRET RUNT LÄRARHANDLEDNING FK–ÅK 6 Lärarhandledning, 36 sidor. Häftad, A4 Best. nr: 155 Pris: 145 kr ISBN 978-91-89499-42-3

79


Elevkalendrar

80


ELEVKALENDRAR

Serien Veckologgen I Veckologgen groda, sköldpadda och papegoja är vänster­ sidan en veckoöversikt för planering av viktiga händelser. Kom ihåg-rutorna kan användas för det eleven särskilt ska komma ihåg: läxor, gympakläder osv. Höger­sidan är till för dokumentation, utvärdering och kommunikation skola-hem. Veckouppgiften är anpassad för årskurs 1, 2 respektive 3. I alla Veckologgen finns användbara extrasidor.

Veckouppslag

Utvärdering

Lathund i svenska och matematik

Veckologgen apa Veckologgen apa är elevens första bok för planering, dokumentation och utvärdering. Den har en annan layout än övriga tre veckologgar, för att passa i förskoleklass.

VECKOLOGGEN APA FK

VECKOLOGGEN GRODA ÅK 1

VECKOLOGGEN SKÖLDPADDA ÅK 2

VECKOLOGGEN PAPEGOJA ÅK 3

Kalender, 100 sidor

Kalender, 100 sidor

Kalender, 100 sidor

Kalender, 100 sidor

Limbunden, 190 × 245 mm

Limbunden, 190 × 245 mm

Limbunden, 190 × 245 mm

Limbunden, 190 × 245 mm

Best. nr: 230

Best. nr: 231

Best. nr: 232

Best. nr: 233

Pris: 55 kr

Pris: 55 kr

Pris: 55 kr

Pris: 55 kr

ISBN 978-91-85875-83-2

ISBN 978-91-85875-84-9

ISBN 978-91-85875-85-6

ISBN 978-91-85875-86-3

81


ELEVKALENDRAR

Serien Min skoldagbok Min skoldagbok hjälper eleven att planera, strukturera och sätta mål för veckan. Det finns gott om utrymme att reflektera och utvärdera när veckan är slut. En kontaktruta för kommunikation mellan skola och hem finns för varje vecka, samt en liten veckouppgift anpassad för årskursen. Min skoldagbok inleds med en presentationssida och avslutas med sidorna Min klass, Mitt skolår, Min läslogg samt anteckningssidor och flaggor. Alla Min skoldagbok är spiralbundna och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida samt två plastfickor.

Bläddra i kalendrarna på majema.se

MIN SKOLDAGBOK LILLA RÖD ÅK 1 Kalender, 98 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 210 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-39-3 MIN SKOLDAGBOK LILLA GUL ÅK 2 Kalender, 98 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 208 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-37-9 MIN SKOLDAGBOK LILLA BLÅ ÅK 3 Kalender, 98 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 209 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-38-6

82


ELEVKALENDRAR

Serien Skoldagboken Skoldagboken ger eleven struktur för planering, reflek­ tion och utvärdering. Alla veckouppslag har en uppgift, anpassad till årskurs 4, 5 och 6, i svenska, engelska eller matematik. Skoldagboken innehåller även läslogg, anteckningssidor, flaggor och två plastfickor.

SKOLDAGBOKEN TURKOS ÅK 4 Kalender, 100 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 203 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-31-7 SKOLDAGBOKEN LILA ÅK 5 Kalender, 100 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 204 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-32-4 SKOLDAGBOKEN ORANGE ÅK 6 Kalender, 100 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 207 Pris: 55 kr ISBN 978-91-89499-35-5

Skoldagboken grå Skoldagboken grå har något annorlunda upplägg än övriga skoldagböcker. I Skoldagboken grå är uppgiften mer öppen, t.ex. ”Det bästa med mig är ...”.

SKOLDAGBOKEN GRÅ ÅK 3–6 Kalender, 104 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 215 Pris: 55 kr ISBN 978-91-85875-29-0

83


ELEVKALENDRAR

Serien Kalendern 18/19 Kalendern är en daterad elevkalender (augusti 2018–juli 2019) med plats för planering och utvärdering. Kalendern vänder sig till eleven, med syftet att lyfta elevens förmåga att ta kommandot över sina studier, och därigenom bli bättre på att lära. Det är värdefullt för dig som lärare att eleven har struktur och koll på sitt lärande och sin planering. Förutom planeringsdelen finns mycket annat matnyttigt i kalendern i form av sidor om studieteknik och förmågor, ämnes­ fokus, tips och tankar om kropp och knopp med mera.

Struktur och koll på lärandet

Kalendern är limbunden och har rejält skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad tålig fram- och baksida, samt ett gummiband.

Kalendern 4–6 18/19 Eleven uppmuntras att ha koll på sitt lärande. Varje vecka finns också smarta pluggtips, pepp, tankeväckande citat, små quiz eller påfyllning av ordförrådet.

KALENDERN 18/19 ÅK 4–6 Kalender 136 sidor Limbunden 148 × 210 Best nr 2161819 Pris: 55 kr ISBN 978-91-88359-53-7

Kalendern 7–9 18/19 Eleven uppmuntras att tänka framåt, till exempel genom att teckna ned frågor till läraren. Varje vecka finns också smarta pluggtips, pepp, tankeväckande citat, frågor att fundera på eller påfyllning av ordförrådet.

KALENDERN 18/19 ÅK 7–9 Kalender, 136 sidor Limbunden 148 × 210 Best nr 2171819 Pris: 55 kr ISBN 978-91-88359-54-4

84


ELEVKALENDRAR

Skolkalendern 18/19 Skolkalendern är en daterad elev­ kalender (augusti 2018–juli 2019) för planering och utvärdering. Vänstersidan visar en veckas kalenderdel, medan högersidan är linjerad. På högersidan kan eleven skriva sin ut­värdering, göra anteck­ ningar med mera. I Skolkalendern finns också flaggor, plastficka och utrymme för eleven att skriva in sina långsiktiga och kortsiktiga mål.

SKOLKALENDERN 18/19 ÅK 6–9 Kalender, 120 sidor Spiralbunden, 130 × 190 mm Best. nr: 2141819 Pris: 55 kr ISBN 978-91-88359-52-0

Loggboken 18/19 Loggboken har generöst med utrymme för planering, reflektion, dokumentation och utvärdering (daterad augusti 2018–juli 2019). Varje vecka har två uppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan, det andra har en tom respektive en linjerad sida. Loggboken är ett redskap för eleven att synliggöra och förstå sitt eget lärande.

LOGGBOKEN 18/19 ÅK 1–9 Kalender, 222 sidor Spiralbunden, 170 × 240 mm Best. nr: 4011819 Pris: 68 kr ISBN 978-91-88359-50-6

Skolagendan 18/19 Skolagendan är en daterad elevkalen­ der (augusti 2018–juli 2019). På varje veckouppslag finns plats att skriva in mål för, och utvärdering av, veckans arbete. Här finns också en lärar- och föräldraruta. Skolagendan inleds med uppslag om studieteknik samt terminsöversikter.

SKOLAGENDAN 18/19 ÅK 6–9 Kalender, 120 sidor Spiralbunden, 185 × 235 mm Best. nr: 2061819 Pris: 55 kr ISBN 978-91-88359-51-3

85


86


Lärarkalendrar

”Jag dokumenterar naturligtvis digitalt. Men min lärar­kalender kan jag inte vara utan!”

87


LÄRARKALENDRAR

Veckoplanering för tiden augusti 2018–augusti 2019.

Planerings­kalendern 18/19 Den gula Planeringskalendern är ett suveränt planerings­ verktyg för dig som arbetar i skolan. Den har funnits i vårt sortiment ända sedan 1982 och är Sveriges mest populära och använda planeringskalender bland pedagoger. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att bläddra i. För lärare av lärare. Uppdaterad efter lärares önskemål, med fler anteckningssidor m.m.

88

Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två plastfickor • tre scheman • 30 anteckningssidor • 2017, 2018, 2019 och 2020 års almanacksöversikter • telefonlista • kalendariska uppgifter.

PLANERINGS­ KALENDERN 18/19 Kalender, 228 sidor Inbunden med spiralrygg, A5 Best. nr: 1011819 Pris: 119 kr ISBN 978-91-88359-46-9

Klasslistor 18 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

Adresslistor En klasslista med plats för 36 elevers adresser och personnummer, tre kolumner för telefon och en för e-post. Sex klasslistor med plats enbart för telefon och övrigt.

Frånvarolistor Frånvarolistor för sex klasser med vardera 36 elever.

Terminsplanering HT 18, VT 19, HT 19 Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.


LÄRARKALENDRAR

Veckoplanering för tiden augusti 2018–augusti 2019.

Stora planerings­kalendern 18/19 Nu är den här! Den stora varianten av planeringskalender som så många lärare efterfrågat. Stora planeringskalendern ger dig gott om utrymme både för din planering och dina tankar, idéer, anteckningar och kom ihåg listor, vecka för vecka. Högersidan med sin öppna struktur designar du själv utifrån dina behov, du skapar din egen struktur. I Stora planeringskalendern kan du verkligen samla all din planering. Kalendern är snyggt inbunden och utrustad med både praktiskt gummiband och märkband.

Klasslistor 8 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två scheman • 18 anteckningssidor • 2018 och 2019 års almanacksöversikter • 3 sidor telefonlistor

STORA PLANERINGS­ KALENDERN 18/19 Kalender, 228 sidor Mjukband, 218 × 275 mm Best. nr: 1131819 Pris: 149 kr ISBN 978-91-88359-57-5

Terminsplanering HT 18, VT 19, HT 19 Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.

PlaneriNg och idéEr - alLt på etT stälLe! Elevanteckningar Dokumentationsutrymme för 36 elever. 89


LÄRARKALENDRAR

Lärarkalendern 18/19 Lärarkalendern är ett suveränt planeringsverktyg för dig som arbetar i skolan och förskolan. Den är speciellt framtagen utifrån klasslärares önskemål. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att använda. Lärarkalenderns omslag är klätt i tyg med linne­ känsla och har ett gummiband som håller instuckna lösblad på plats.

90

Veckoplanering för tiden augusti 2018–augusti 2019. Förutom uppslagen som LÄRARKALENDERN 18/19 ORANGE presenteras på sidan finns: • två dubbla plastfickor Kalender, 210 sidor • tre scheman Inbunden med spiralrygg, A5 • 28 anteckningssidor Best. nr: 1081819 • 2017, 2018, 2019 och 2020 års almanacksöversikter Pris: 139 kr • telefonlista ISBN 978-91-88359-47-6 • kalendariska uppgifter • frånvarolista för 36 elever • månadsöversikt inför varje ny månad.

Klasslistor 6 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

Adresslistor Lista för 32 elevers adresser, personnummer, telefonnummer. Gott om plats för föräldrars namn, mobilnummer, e-post mm.

Elevanteckningar Dokumentationsutrymme för 36 elever.

Terminsplanering HT 18, VT 19, HT 19 Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.


LÄRARKALENDRAR

Ämneslärarkalendern 18/19 Ämneslärarkalendern är ett suveränt planeringsverktyg för dig som arbetar i skolan. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att använda. Ämneslärarkalenderns omslag är klätt i tyg med linnekänsla och har ett gummiband som håller instuckna lösblad på plats.

Veckoplanering för tiden augusti 2018–augusti 2019. Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två dubbla plastfickor • tre scheman • 18 anteckningssidor • 2017, 2018, 2019 och 2020 års almanacksöversikter • telefonlista • kalendariska uppgifter • adresslistor.

ÄMNESLÄRAR­ KALENDERN 18/19 VINRÖD Kalender, 232 sidor Inbunden med spiralrygg, A5 Best. nr: 1111819 Pris: 139 kr ISBN 978-91-88359-48-3

Månadsöversikt Plats för noteringar inför varje ny månad.

Klasslistor 16 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

Frånvarolistor Frånvarolistor för 7 klasser med vardera 36 elever.

Terminsplanering HT 18, VT 19, HT 19 Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc. 91


Titelregister A–Ö 123 och lite till ������������������������������������������������������������������� 14

Lärarpraktikan vår ������������������������������������������������������������� 73 Läsloggen åk 4–6 ������������������������������������������������������������� 34

ABC och lite till ������������������������������������������������������������������ 14 Matteblock set add/sub 11–20 ����������������������������������������� 52 Bokstavsloggen ���������������������������������������������������������������� 35

Matteblock set add/sub 3–10 ������������������������������������������� 52 Matteblock set multiplikation/div 2–10 ���������������������������� 52

Dagens matte 1 ���������������������������������������������������������������� 53

Min bok om blommor �������������������������������������������������������� 67

Dagens matte 2 ���������������������������������������������������������������� 53

Min bok om demokrati ����������������������������������������������������� 68

Dagens matte 3 ���������������������������������������������������������������� 53

Min bok om forntid ����������������������������������������������������������� 68

Dagens svenska 2 �������������������������������������������������������������� 32

Min bok om fåglar ������������������������������������������������������������� 67

Dagens svenska 3 �������������������������������������������������������������� 32

Min bok om medeltid ������������������������������������������������������� 68 Min bok om närområdet �������������������������������������������������� 68

En bok om mig ������������������������������������������������������������������� 14

Min bok om religion ��������������������������������������������������������� 68 Min bok om skogens djur �������������������������������������������������� 67

Handstilsloggen ��������������������������������������������������������������� 35

Min bok om småkryp ��������������������������������������������������������� 67

Hela året runt 18/19 ���������������������������������������������������������� 79

Min bok om träd ���������������������������������������������������������������� 67

Hela året runt lärarhandledning ��������������������������������������� 79

Min bok om växter och djur ��������������������������������������������� 66

Kalenderblocket 18/19 ����������������������������������������������������� 77

Min läxbok grön åk 2 ��������������������������������������������������������� 74

Kalendern 4–6 18/19 �������������������������������������������������������� 84

Min läxbok röd åk 1 ����������������������������������������������������������� 74

Kalendern 7–9 18/19 �������������������������������������������������������� 84

Min naturlogg ������������������������������������������������������������������� 66

Min läxbok blå åk 3 ������������������������������������������������������������ 74

Klassrumskalendern 18/19 ���������������������������������������������� 77

Min skoldagbok lilla blå åk 3 ��������������������������������������������� 82 Min skoldagbok lilla gul åk 2 ��������������������������������������������� 82

92

Learn English bokpaket åk 1 �������������������������������������������� 59

Min skoldagbok lilla röd åk 1 �������������������������������������������� 82

Learn English bokpaket åk 2 ��������������������������������������������� 61

Mini Grammar �������������������������������������������������������������������� 75

Learn English bokpaket åk 3 �������������������������������������������� 63

Mitt i prick 1A grundbok �������������������������������������������������� 40

Learn English grundbok åk 1 ������������������������������������������� 58

Mitt i prick 1A kopieringsunderlag ����������������������������������� 41

Learn English grundbok åk 2 ������������������������������������������� 60

Mitt i prick 1A lärarhandledning ��������������������������������������� 41

Learn English grundbok åk 3 ������������������������������������������� 62

Mitt i prick 1A lärarwebb ��������������������������������������������������� 41

Learn English lärarhandledning åk 1 ������������������������������� 59

Mitt i prick 1A paket ���������������������������������������������������������� 41

Learn English lärarhandledning åk 2 �������������������������������� 61

Mitt i prick 1B grundbok ��������������������������������������������������� 42

Learn English lärarhandledning åk 3 ������������������������������� 63

Mitt i prick 1B kopieringsunderlag ���������������������������������� 43

Learn English lärarwebb åk 1 ������������������������������������������� 59

Mitt i prick 1B lärarhandledning �������������������������������������� 43

Learn English lärarwebb åk 2 �������������������������������������������� 61

Mitt i prick 1B lärarwebb �������������������������������������������������� 43

Learn English lärarwebb åk 3 ������������������������������������������� 63

Mitt i prick 1B paket ��������������������������������������������������������� 43

Learn English paket åk 1 �������������������������������������������������� 59

Mitt i prick 2A grundbok �������������������������������������������������� 44

Learn English paket åk 2 ��������������������������������������������������� 61

Mitt i prick 2A kopieringsunderlag ���������������������������������� 45

Learn English paket åk 3 �������������������������������������������������� 63

Mitt i prick 2A lärarhandledning �������������������������������������� 45

Lilla läsloggen åk 2–3 ������������������������������������������������������� 34

Mitt i prick 2A lärarwebb ������������������������������������������������� 45

Loggboken 18/19 ������������������������������������������������������������� 85

Mitt i prick 2A paket ��������������������������������������������������������� 45

Lärarkalendern 18/19 ������������������������������������������������������� 90

Mitt i prick 2B grundbok �������������������������������������������������� 46

Lärarpraktikan bokverkstad ���������������������������������������������� 73

Mitt i prick 2B kopieringsunderlag ����������������������������������� 47

Lärarpraktikan Fröken jag är klar! ������������������������������������� 72

Mitt i prick 2B lärarhandledning ��������������������������������������� 47

Lärarpraktikan Hej kompis ������������������������������������������������ 72

Mitt i prick 2B lärarwebb ��������������������������������������������������� 47

Lärarpraktikan höst ����������������������������������������������������������� 73

Mitt i prick 2B paket ���������������������������������������������������������� 47

Lärarpraktikan kom igång och skriv! �������������������������������� 72

Mitt i prick 3A grundbok �������������������������������������������������� 48

Lärarpraktikan Tea Time – one ������������������������������������������ 72

Mitt i prick 3A kopieringsunderlag ���������������������������������� 49

Lärarpraktikan Tea Time – two ������������������������������������������ 72

Mitt i prick 3A lärarhandledning �������������������������������������� 49

Lärarpraktikan vinter ��������������������������������������������������������� 73

Mitt i prick 3A lärarwebb ������������������������������������������������� 49


Mitt i prick 3A paket ��������������������������������������������������������� 49

Språkskrinet Lina och Robot läsförståelse åk 1 ��������������� 21

Mitt i prick 3B grundbok �������������������������������������������������� 50

Språkskrinet robot grundbok åk 1 ���������������������������������� 20

Mitt i prick 3B kopieringsunderlag ����������������������������������� 51

Språkskrinet robot lärarhandledning ������������������������������� 21

Mitt i prick 3B lärarhandledning ��������������������������������������� 51

Språkskrinet robot lärarwebb ������������������������������������������� 21

Mitt i prick 3B lärarwebb ��������������������������������������������������� 51

Språkskrinet robot paket �������������������������������������������������� 21

Mitt i prick 3B paket ���������������������������������������������������������� 51

Språkskrinet troll grundbok åk 1 ������������������������������������� 22

Mitt i prick FK grundbok ��������������������������������������������������� 12

Språkskrinet troll lärarhandledning ���������������������������������� 23

Mitt i prick FK lärarhandledning ��������������������������������������� 13

Språkskrinet troll lärarwebb ��������������������������������������������� 23

Mitt i prick FK lärarwebb ��������������������������������������������������� 13

Språkskrinet troll paket ����������������������������������������������������� 23

Mitt i prick FK paket ����������������������������������������������������������� 13

Språkskrinet trollkoll läsförståelse åk 1–2 ������������������������ 23

Mitt i prick FK väggkort ����������������������������������������������������� 13

Språkskrinets ABC ������������������������������������������������������������ 20

Planeringskalendern 18/19 ���������������������������������������������� 88

Stora prickboken om mig ������������������������������������������������� 14

Stora planeringskalendern 18/19 ������������������������������������ 89 Projektbok blå �������������������������������������������������������������������� 71

Stora skattjakten piraten åk 1–2 ��������������������������������������� 32

Projektbok grön ����������������������������������������������������������������� 71

Stora skattjakten skattkistan åk 1–2 ��������������������������������� 32

Projektbok gul ������������������������������������������������������������������� 70

Stora skattjakten skeppet åk 2–3 ������������������������������������� 32

Projektbok lila �������������������������������������������������������������������� 71

Svenska mixen fisk åk 1 ��������������������������������������������������� 33

Projektbok moln ���������������������������������������������������������������� 70

Svenska mixen krokodil åk 2 �������������������������������������������� 33

Projektbok mörkblå A4 ����������������������������������������������������� 71

Svenska mixen pingvin åk 1 �������������������������������������������� 33

Projektbok rosa ����������������������������������������������������������������� 70

Svenska mixen sjöhäst åk 2 ��������������������������������������������� 33

Projektbok röd ������������������������������������������������������������������� 70

Svenska mixen tukan åk 3 ������������������������������������������������ 33

Projektbok vinröd A4 �������������������������������������������������������� 71

Svenska mixen zebra åk 3 ������������������������������������������������ 33

Räkna rätt ��������������������������������������������������������������������������� 75

Tänk kreativt rosa �������������������������������������������������������������� 74 Tänk kreativt ljusgrön �������������������������������������������������������� 74

Skolagendan 18/19 ���������������������������������������������������������� 85

Tänk kreativt orange ��������������������������������������������������������� 74

Skoldagboken grå åk 3–6 ������������������������������������������������ 83 Skoldagboken lila åk 5 ����������������������������������������������������� 83

Veckans ordkunskap kopieringsunderlag lila åk 5 ���������� 31

Skoldagboken orange åk 6 ���������������������������������������������� 83

Veckans ordkunskap kopieringsunderlag röd åk 4 ��������� 31

Skoldagboken turkos åk 4 ������������������������������������������������ 83

Veckans ordkunskap lila åk 5 �������������������������������������������� 31

Skolkalendern 18/19 �������������������������������������������������������� 85

Veckans ordkunskap röd åk 4 ������������������������������������������� 31

Skriv rätt ����������������������������������������������������������������������������� 75

Veckologgen apa FK ��������������������������������������������������������� 81

Skrivstilsloggen ���������������������������������������������������������������� 35

Veckologgen groda åk 1 ��������������������������������������������������� 81

Språkskrinet alien grundbok åk 4 ������������������������������������� 28

Veckologgen papegoja åk 3 ��������������������������������������������� 81

Språkskrinet alien kopieringsunderlag ���������������������������� 28

Veckologgen sköldpadda åk 2 ����������������������������������������� 81

Språkskrinet bläckfisk grundbok åk 6 ����������������������������� 30 Språkskrinet bläckfisk kopieringsunderlag �������������������� 30

Ämneslärarkalendern 18/19 ��������������������������������������������� 91

Språkskrinet cirkussommar läsförståelse åk 2–3 ������������ 25 Språkskrinet clown grundbok åk 2 ����������������������������������� 24 Språkskrinet clown lärarhandledning ������������������������������ 25 Språkskrinet clown lärarwebb ������������������������������������������ 25 Språkskrinet clown paket ������������������������������������������������� 25 Språkskrinet detektiv grundbok åk 3 ������������������������������� 26 Språkskrinet detektiv lärarhandledning ��������������������������� 27 Språkskrinet detektiv lärarwebb �������������������������������������� 27 Språkskrinet detektiv paket ���������������������������������������������� 27

Det finns mer!

Språkskrinet drake grundbok åk 5 ���������������������������������� 29

Vårt samlade utbud finns på majema.se

Språkskrinet drake kopieringsunderlag �������������������������� 29 Språkskrinet klurarbyrån läsförståelse åk 3 ��������������������� 27 93


Köpvillkor Priser

Returer

Priserna anges exkl. moms. Förutom frakt tillkommer inga fakturerings-, order- eller expeditionsavgifter.

Artiklar som köpts från Majemaförlaget, dock ej kopierings­­ underlag, får returneras inom 3 månader från mottagandet av varan. Artiklarna ska vara felfria, oanvända och packas och sändas så att skada ej uppkommer. Retur­frakten betalas av köparen. Köparen krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan. OBS, gäller ej daterade kalendrar, där dras en viss procent av beroende på hur långt höst­terminen gått. En kopia på fakturan eller ordern måste följa med returen.

Betalning Betalning sker via faktura. Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum. Kortbetalning för privatpersoner vid köp i webshop, majema.se.

Frakt Frakt betalas av köparen. Om köparen önskar mottagar­ frakt måste detta anges vid beställning.

Transportskador Kontrollera alltid varorna vid leverans, dvs. att kartonger är hela och oöppnade samt att antalet kollin överensstäm­ mer med fraktsedeln. Alla avvikelser måste Du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till Majema­ förlaget. Skador som upptäckts anmäls omgående, dock senast 7 dagar efter leverans, till Majemaförlaget. Om ni har beställt via inköpscentral, ber vi er att kontakta dem.

Reklamationer Reklamationer (ej transportskador), där materialet är skadat eller saknas, ska göras inom 14 dagar från det att köparen mottagit varan. Kontakta alltid Majemaförlaget innan retur sker, tel 08-716 67 95.

Digitalt På majema.se finns information kring köp- och användar­ villkor för våra digitala läromedel.

94

OBS! Kontakta Majemaförlaget före retur, tel 08-716 67 95. Om artikeln köpts via inköpscentral ska returen sändas dit. Retur skickas som företagspaket till: Majemaförlaget AB c/o Samdistribution Metallvägen 31 195 72 Rosersberg


Så kan du beställa Via vår hemsida majema.se Mejla order@majema.se kicka brev till S Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka Ring 08-716 67 95 så hjälper vi dig gärna!

Majemas sortiment finns tillgängligt hos alla läromedels­­ distributörer som kommunerna har upphandlingsavtal med. Kontakta oss om det är svårt att hitta det du söker!

Beställ de digitala produkterna på majema.se så här:

❶ ❷ ❸ ❹

Lägg den digitala produkten i varukorgen. Fyll i din e-post. Gå till varukorgen och bekräfta köpet.

Du får då ett meddelande via e-post med tydliga instruktioner, inloggningsuppgifter och lösenord.

Majemas kundsupport hjälper dig gärna. Mejla till: kundtjanst@majema.se eller ring: 08-716 67 95.

Denna symbol finns vid alla våra digitala produkter.

95


Beställningsformulär Se köpvillkor på sidan 94. Postadress: Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka. Kundtjänst: 08-716 67 95, e-post: order@majema.se Beställ gärna på majema.se. Fakturaadress

Leveransadress om annan än fakturaadressen

Ref.nr./kod Beställare, namn och telefon

E-post

Godsmärkning

Rekv. nr.

Beställt den

Önskad leverans Omgående

Best. nr.

Antal

Vecka:

Titel

Pris

Totalsumma

Våra digitala läromedel beställs endast via majema.se eller din läromedelsdistributör.

96

Moms och frakt tillkommer


Tack! Vi vill tacka dig som återkopplar med tankar om och synpunkter på våra läromedel och planeringsverktyg. Det är så vi kan utveckla våra produkter. Vi uppskattar att du tar dig tid att prata med oss och berättar om ditt arbete när vi ses på mässor, i sociala medier och ute på skolorna!

Håll kontakten med oss! Instagram instagram.com/majemaforlaget #majemaförlaget #mittiprickmatematik #learnenglish #språkskrinet #lärarkalendern

Blogg majema.se/blogg • inspirerande inlägg • lektionstips • läs lite mer på djupet

Facebook facebook.com/majemaforlaget • senaste nytt från oss • tävlingar • recensera och tyck till • kort och koncist

Nyhetsbrev majema.se/nyhetsbrev • regelbunden information • provkapitel • koll på Majemas utgivning • nyheter som inspirerar

Chatt • snabbt, personligt och enkelt • råd om läromedel • kundtjänstärenden Formgivning: Nette Lövgren Design Tryckt i Estland 2018


AVS: Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka

Vatten åt alla Sedan 2006 har Majema stöttat organisationen Vatten åt alla som förser människor i nöd med långsiktig tillgång till rent dricksvatten. Vatten åt allas viktiga arbete har genom åren resulterat i att tusentals personer har fått tillgång till rent dricksvatten.

Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka, Tel 08-716 67 95, majema.se

SVERIGE PORTO BETALT

Bläddra i Majemas läromedelskatalog för läsåret 18/19  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever. Våra läromedel sätter guldkant på undervisningen...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog för läsåret 18/19  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever. Våra läromedel sätter guldkant på undervisningen...