Page 57

ELEVKALENDRAR

Skolkalendern 15/16 Skolkalendern är en daterad elevkalender (augusti 2015 – juli 2016) för planering och utvärdering. Vänstersidan visar en veckas kalenderdel, medan högersidan är linjerad. På högersidan kan eleven skriva sin utvärdering, göra anteckningar osv. I Skolkalendern finns också utrymme för eleven att skriva in sina långsiktiga och kortsiktiga mål. I slutet av Skolkalendern finns sidor med svårstavade svenska och engelska ord samt måttenheter med mera.

Skolkalendern 15/16 Åk 6-9 Kalender, 120 sid Spiralbunden, 130 x 190 mm Best. nr: 2141516 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-32-0

Loggboken 15/16 Loggboken har generöst med utrymme för planering (augusti 2015 – juli 2016), reflektion, dokumentation och utvärdering. Den öppna strukturen ger eleven möjlighet att samla idéer, tankar, frågor, skisser och annat som rör studierna. Varje vecka har två uppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan och lämpar sig för planering. Det andra har en tom respektive en linjerad sida, lämpliga för tankekartor, texter, bilder med mera. Loggboken är ett redskap för eleven att synliggöra och förstå sitt eget lärande.

Loggboken 15/16 Åk 1-9 Kalender, 222 sid Spiralbunden, 170 x 240 mm Best. nr: 4011516 Pris: 1-5st: 91 kr/st 6-49st: 64 kr/st 50 el. fler: 54 kr/st ISBN 978-91-87011-29-0

55

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema