Page 5

FÖRSKOleklass

NY!

En bok om mig En bok om mig är en tunn arbetsbok tänkt för eleven som ska börja i din förskoleklass. Eleven får hem boken vid vårens skolbesök eller föräldramöte. Eleven arbetar sedan i boken under sommaren, med stöd av sin förälder. Här finns bland annat övningar som att rita självporträtt, visa vilka bokstäver och siffror man känner till och rita och berätta vad man tycker om att göra. Vid skolstart lämnar eleven En bok om mig till dig. Då får du som lärare både lära känna din blivande elev samt får ett utmärkt underlag för var eleven befinner sig i sin utveckling. En bok om mig får eleven att känna stolthet över att börja i förskoleklass och ger samtidigt föräldrarna en inblick i kommande lärande.

Eleven presenterar sig - du får ett diagnostiskt underlag.

En bok om mig Åk FK Arbetsbok, 12 sid Häftad, 210 x 240 mm Best. nr: 540 Pris: 18 kr ISBN 978-91-8701-149-8

Omslagets insida, med tips för föräldrar, kan rivas av och sparas hemma.

serien Bullen & Siv Figurerna Bullen, Siv och Tony har huvudrollerna i vår serie om språklig medvetenhet. På ett lekfullt och stimulerande sätt övas grammatik och språkliga begrepp i bilderbokens lättillgängliga form. Titta närmare på böcker och tillhörande lärarhandledning på majema.se/forskolan.

3

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema