Page 41

Läxböcker, Tänk kreativt och kopieringsunderlag

SERIEN Min läxbok Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning. Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan.

Min läxbok röd I Min läxbok röd finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: flaggor, väder, kryddor, hattparad.

Min läxbok grön I Min läxbok grön finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat vikt, dikt, trolleri, verktyg, sudoku.

Min läxbok blå I Min läxbok blå finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: vokaler, el, volym, engelskt crossword, reklam.

39

Min läxbok röd Åk 1 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 531 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-87-4

Min läxbok grön Åk 2 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 532 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-88-1

Min läxbok blå Åk 3 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 533 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-89-8

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema