Page 34

… m o k o b n i M m O Min bok om … är en serie kombinerade arbets- och faktahäften. Med tillgång till böcker, webben och andra informationskanaler får eleven söka fakta, värdera olika källor, skriva, rita, tänka och förstå, utifrån ett temaområde. Min bok om … innehåller fem uppslag med tydlig struktur och intresseväckande frågeställningar. Strukturen och frågeställningarna är utformade att ge eleven stöd i sitt sökande efter relevant fakta och i sitt reflekterande. Min bok om ... blir elevens personliga faktabok. Min bok om … passar utmärkt vid klassens gemensamma arbete inom ett temaområde. Den passar också som individuellt fördjupningsarbete.

Fem

ägg.

n tydligt uppl

r fakta utifrå

eleven söke uppslag där

Sök fakta själv!

Dessutom finns sidor med arbe tsuppgifter för fördjupning, sa mt ett korsord.

ioner idor finns illustrat På omslagets ins ål etc. byggnader, förem

av olika arter,

32

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema