Page 32

ENGELSKA

SERIEN Creative Thinking Creative Thinking är en serie arbetsböcker i vilka eleven får arbeta med läsförståelse, ordförråd och uttryck – och samtidigt lösa kluriga uppgifter. Många av övningarna uppmuntrar till att tänka utanför ramarna. Creative Thinking passar för självständigt arbete. Använd Creative Thinking som ett komplement i din engelskundervisning. Text och innehåll i böckerna utgår från amerikansk engelska, den engelska som eleven allt oftare möter i sin vardag.

Utmärkta extraböcker!

Creative Thinking Purple Creative Thinking Purple innehåller 12 kapitel. Exempel på kapitelteman är Hats, Breakfast, Bats, Music, On a Walk. I Creative Thinking Purple finns glosstöd på varje sida.

Creative Thinking Turquoise Creative Thinking Turquoise innehåller 12 kapitel. Exempel på kapitelteman är Pizza Time, Paper, My Birthday, At the Beach. I Creative Thinking Turquoise finns en gloslista längst bak i boken.

30

Creative Thinking Purple Åk 4 Arbetsbok, 48 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 580 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-90-0

Creative Thinking Turquoise Åk 5 Arbetsbok, 48 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 581 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-91-7

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema