Page 24

! t e k å r p s a l l i G ådet or d i f örr a g n å m med

Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala – med ett bra ordförråd och känsla för nyanser äger man sitt språk.

Veckans ordkunskap med stavning på köpet.

Att ha ett rikt språk handlar ytterst om demokrati. När man förstår och behärskar ett språk kan man släppa loss kreativitet och leklust.

Med ett större ordförråd kan dina elever berika sina texter, och få fram det de verkligen vill säga. Med ett större ordförråd får dina elever möjligheten till en fördjupad läsupplevelse – bättre läsförståelse – större läslust! Med ett större ordförråd får eleverna ökad förmåga att snappa upp känslor, stämningar, subtiliteter – det som gör språket rikt.

22

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema