Page 20

SVENSKA åk 4-6

Språkskrinet Alien Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning ä-ljudet. I skrivningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok.

Kopieringsunderlag Alien I Kopieringsunderlag alien finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av skrivuppgiften i grundboken.

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkskrinet Alien Åk 4

Språkläran får ett uppslag per kapitel.

Arbetsbok, 72 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 508 Pris: 85 kr ISBN 978-91-85875-37-5

Språkskrinet Alien kopieringsunderlag Åk 4

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlets tema. Kapitlet avslutas med en skrivövning.

18

Kopieringsunderlag, 36 sid Häftad, A4 Best. nr: 518 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-73-3

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema