Page 19

arbetsgång i varje kapitel

Läsning och läsförståelse – berikad upplevelse med fördjupad förståelse Texterna handlar om eleverna i en påhittad mellanstadieklass. Texterna utgår från händelser och problem som ligger nära många elevers vardag. Förutom läsförståelsefrågor i olika nivåer finns en diskussionspunkt som knyter an till handlingen i texten.

Språklära – uppmärksamma språkets byggstenar Språkläran handlar om stavning, särskrivning, skiljetecken, ordklasser, meningsbyggnad med mera.

Skrivning – använd orden, inspirationen och strukturen Ordkunskap – inspireras, samla på ord

Här får eleven lära sig särdragen i olika texttyper, samt planera en egen text utifrån detta. Texten skrivs på dator eller i en skrivbok.

Eleven arbetar enskilt eller i par, med ord kopplade till kapitlets tema, i olika typer av övningar. En ordlista är ett bra redskap.

Allt-iett-bok

17

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema