Page 13

SPRÅKSKRINET Läsförståelse – berikad upplevelse med fördjupad förståelse I serien Språkskrinet finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer, med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelseförmåga på många olika sätt.

. Hitta svar i texten . Mellan raderna . Reflektion

NY!

SpRÅKSKRINET LÄRARWEBB Nu finns Språkskrinet lärarwebb! Det är en webbtjänst, suverän för gemensam genomgång – inför, under och efter arbetet med ett nytt kapitel och ett nytt tema. Vid genomgången har du tillgång till extra övningar som inte finns i arbetsboken, tänkta att användas som exempel. Alla bokens sidor finns såklart också att visa, de är skrivbara och sparas automatiskt.

Demo på majema.se

11

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema