Page 1

AVS: Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka

B

sverige porto betalt

Vatten åt alla Sedan 2006 har Majema stöttat organisationen Vatten åt alla som förser människor i nöd med långsiktig tillgång till rent dricksvatten. För varje såld elevkalender bidrar Majema till Vatten åt allas viktiga arbete och genom åren har deras arbete resulterat i att tusentals personer har fått tillgång till rent dricksvatten.

Läromedel Fk- åk 9 2015

Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka, Tel 08-716 67 95, majema.se


! r e t e h y n a l a t i g i D

Majemalådan - en miniutställning på besök

Så kan du beställa • • • • •

Via vår hemsida majema.se Mejla order@majema.se Faxa beställningslistan till 08-716 67 03 Skicka brev till: Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka Ring 08-716 67 95 så hjälper vi dig gärna!

Anpassad för • interaktiv skrivtavla • projektor • dator • surfplatta

Beställ en Majemalåda, vår kostnadsfria miniutställning, för påseende i två veckor. Du får då en låda fylld med ett fyrtiotal böcker att ställa upp i lärarrummet så att du och kollegorna i lugn och ro kan bläddra i Majemas nyheter och populäraste titlar. I lådan finns även med en katalog så att ni kan se hela vårt sortiment av kalendrar och läromedel. Boka din Majemalåda genom att skicka ett mejl till: info@majema.se med namn, telefonnummer och skolans adress eller ring oss på 08-716 67 95.

Gå in på / .se majema rial ate m s u n o b

Majemas sortiment finns tillgängligt hos alla läromedelsdistributörer som kommunerna har upphandlingsavtal med.

INTERAKTIV KLASSRUMSKALENDER Med Klassrumskalendern kan du och din klass tillsammans skapa er personliga kalender i en digital miljö. Klassrumskalendern är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator eller surfplatta. Läs mer på s. 60-61.

Köpvillkor: Priser

Transportskador

Returer

Priserna anges exkl. moms. Förutom frakt tillkommer inga fakturerings-, order- eller expeditionsavgifter.

Kontrollera alltid varorna vid leverans, dvs. att kartonger är hela och oöppnade samt att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Alla avvikelser måste Du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till Majemaförlaget. Skador som upptäckts anmäls omgående, dock senast 7 dagar efter leverans, till Majemaförlaget. Om ni har beställt via inköpscentral, ber vi er att kontakta dem.

Artiklar som köpts från Majemaförlaget, dock ej kopieringsunderlag, får returneras inom 3 månader från mottagandet av varan. Artiklarna ska vara felfria, oanvända och packas och sändas så att skada ej uppkommer. Returfrakten betalas av köparen. Köparen krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan. OBS, gäller ej daterade kalendrar! Där dras en viss procent av beroende på hur långt höstterminen gått. En kopia på fakturan eller ordern måste följa med returen. OBS! Kontakta Majemaförlaget före retur, tel 08-716 67 95. Om artikeln sålts via inköpscentral ska returen sändas dit.

Rabatter Rabatter ges vid följande inköp: 5 000–9 999 kr 2% 10 000–19 999 kr 3% 20 000–99 999 kr 4% 100 000 kr eller mer 5%

LÄRARWEBB I serien Språkskrinet finns nu lärarwebb för åk 1-3. Där hittar du allt innehåll från boken samt helt nytt material för dina genomgångar. Språkskrinet lärarwebb är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator eller surfplatta. Läs mer på s. 11.

Betalning

Symbolen visar dig vägen till vårt digitala utbud. Läs mer om våra digitala produkter på vår hemsida.

Betalning sker via faktura. Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum. Kortbetalning för privatpersoner vid köp i webshop, majema.se.

Frakt Frakt betalas av köparen. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning.

Reklamationer Reklamationer (ej transportskador), där materialet är skadat eller saknas, ska göras inom 14 dagar från det att köparen mottagit varan. Kontakta alltid Majemaförlaget innan retur sker, tel 08-716 67 95.

DIGITALT På vår hemsida finns all information kring köpvillkoren för våra digitala läromedel.

Retur skickas till: Majemaförlaget AB c/o Samdistribution Metallvägen 31 195 72 Rosersberg


Förskoleklass

2

Svenska åk 1-3

6

Svenska åk 4-6

16

Matematik 24

Handla på majema.se

Engelska

28

So

31

No

35

Läxböcker Tänk kreativt Kopieringsunderlag

NYHETSBREV Vill du ta del av våra pedagogiska tips, prova på-övningar samt hålla dig uppdaterad med det senaste som händer på Majema? Anmäl dig då till vårt nyhetsbrev på majema.se/nyhetsbrev

38

projektböcker Elevkalendrar

Följ oss också på facebook: facebook.com/majemaforlaget

44

48

Lathundar sv, ma, eng Väggkalendrar

57 58

lärarkalendrar 64 skola och hem

68

beställningsformulär 72 KÖPVILLKOR 73

1


s s a l k e l Fรถrsko


FÖRSKOleklass

NY!

En bok om mig En bok om mig är en tunn arbetsbok tänkt för eleven som ska börja i din förskoleklass. Eleven får hem boken vid vårens skolbesök eller föräldramöte. Eleven arbetar sedan i boken under sommaren, med stöd av sin förälder. Här finns bland annat övningar som att rita självporträtt, visa vilka bokstäver och siffror man känner till och rita och berätta vad man tycker om att göra. Vid skolstart lämnar eleven En bok om mig till dig. Då får du som lärare både lära känna din blivande elev samt får ett utmärkt underlag för var eleven befinner sig i sin utveckling. En bok om mig får eleven att känna stolthet över att börja i förskoleklass och ger samtidigt föräldrarna en inblick i kommande lärande.

Eleven presenterar sig - du får ett diagnostiskt underlag.

En bok om mig Åk FK Arbetsbok, 12 sid Häftad, 210 x 240 mm Best. nr: 540 Pris: 18 kr ISBN 978-91-8701-149-8

Omslagets insida, med tips för föräldrar, kan rivas av och sparas hemma.

serien Bullen & Siv Figurerna Bullen, Siv och Tony har huvudrollerna i vår serie om språklig medvetenhet. På ett lekfullt och stimulerande sätt övas grammatik och språkliga begrepp i bilderbokens lättillgängliga form. Titta närmare på böcker och tillhörande lärarhandledning på majema.se/forskolan.

3


FÖRSKOleklass Veckologgen apa Veckologgen apa är elevens första bok för planering, dokumentation och utvärdering. Här finns plats att rita eller skriva sin planering för veckan, föra dagbok eller berätta om en särskild händelse. I Veckologgen apa finns också utrymme för kontakten mellan hem och skola samt en liten arbetsuppgift varje vecka, anpassad för förskoleklass. Läs mer på s. 50.

Veckologgen apa Åk FK Kalender, 104 sid Inbunden, 190 x 245 mm Best. nr: 230 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-83-2

Projektbok Rosa Projektbok rosa är en skrivbok med flera användningsområden. Den passar till exempel utmärkt som bokstavsbok eller händelsebok/dagbok. I plastfickan längst bak kan urklipp enkelt samlas.

Projektbok Moln

På s. 45 kan du se hur de ser ut inuti.

I Projektbok moln är det tänkt att eleven gör en tankekarta i molnen, ritar i bildrutan och sedan skriver sin text på den linjerade sidan. Projektbok moln kan användas till att rita och skriva om utflykter eller andra händelser och gemensamma upplevelser. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok rosa Åk FK Skrivbok, 64 sid, liggande Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 615 Pris: 23 kr ISBN 978-91-85875-51-1

Projektbok moln Åk FK Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 690 Pris: 23 kr ISBN 978-91-85875-11-5

Planeringsbok för förskolan Planeringsbok för förskolan har allt du behöver för en strukturerad planering – allt samlat i en bok! Här finns gott om plats för både grov- och finplanering tillsammans med tips för samlingar, mallar för utvärderingar, kontaktuppgifter med mera. Planeringsbok för förskolan Åk FK Planeringsbok, 96 sid Häftad, A4 Best. nr: 120 Pris: 118 kr ISBN 978-91-87011-04-7

4


FÖRSKOleklass ABC och lite till ABC och lite till är en arbetsbok för begreppsoch bokstavsträning. ABC och lite till fungerar både för gemensamt arbete kring exempelvis veckans bokstav och för självständigt arbete. De olika bokstavsövningarna återkommer regelbundet vilket underlättar både för eleven och för dig som lärare. ABC och lite till innehåller övningar av typen: • storlek, riktning, lika och olika • samband bokstav – ljud • känna igen bokstaven • följa linjer – finmotorik • spåra och skriva bokstaven.

ABC och lite till Åk FK Arbetsbok, 72 sid Häftad, 210 x 270 mm Best. nr: 546 Pris: 57 kr ISBN 978-91-85875-44-3

123 och lite till I 123 och lite till övas begrepp, siffror, antal, geometri och mönster. 123 och lite till passar utmärkt för självständigt arbete men också för gemensamt arbete med siffror och tal. De olika övningarna återkommer regebundet vilket underlättar både för eleven och för dig som lärare. 123 och lite till innehåller övningar av typen: • bilda par, störst och minst, dela lika, gruppera • samband siffra – antal • räkneramsan • känna igen och skriva siffror • känna igen och rita geometriska former • upptäcka och fortsätta mönster.

123 och lite till Åk FK Arbetsbok, 56 sid Häftad, 210 x 270 mm Best. nr: 545 Pris: 49 kr ISBN 978-91-85875-43-6

Stora Prickboken om mig Stora prickboken om mig är en arbetsbok där eleven i bild och text får fundera kring frågan ”Vem är jag?”. Eleven ritar och skriver om sig själv utifrån tre återkommande infallsvinklar: • jag (ex. Det här vill jag bli bra på.) • favorit (ex. Mitt favoritdjur.) • känslor (ex. Det här gör mig arg.) En gemensam samling passar bra som uppstart inför arbetet med en ny sida, det ger eleven tankar och inspiration. En avslutande stund då alla elever får visa och presentera sin sida är värdefull och kan bidra till samhörighet i gruppen.

5

Stora prickboken om mig Åk FK Arbetsbok, 32 sid Häftad, 210 x 270 mm Best. nr: 541 Pris: 43 kr ISBN 978-91-85875-00-9


Sv

a k s n e


SVENSKA åk 1-3

Bokstavsloggen Bokstavsloggen är en arbetsbok för bokstavsträning. Den har en tydlig struktur och arbetsgång. Eleven övar att skriva bokstaven och göra ljudanalys, att skriva egna ord där bokstaven ingår, samt att skriva en mening utifrån en fråga. I Bokstavsloggen ingår även övningar av typen rim, korsord, ordbilder, ordkunskap och alfabetet. Bokstäverna presenteras i alfabetisk ordning utan ökande svårighetsgrad. Det ger dig som lärare möjlighet att välja i vilken ordning ni ska arbeta med bokstäverna.

Bokstavsloggen Åk 1 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 501 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-76-8

NY!

Handstilsloggen I Handstilsloggen får eleverna öva att forma bokstäver och utveckla sin handstil till att bli bekväm, effektiv och läslig. I Handstilsloggen tränar eleven främst att skriva de gemena bokstäverna och övningarna utgår från bokstävernas grundformer. Övningarna är varierade och lämnar utrymme för elevens tankar.

Handstilsloggen Åk 2 Arbetsbok, 24 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 500 Pris: 38 kr ISBN: 978-91-87011-48-1

7


SVENSKA åk 1-3

Lilla Läsloggen I Lilla läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Lilla läsloggen har en ny uppgift till eleven för varje läst bok. T.ex. att rita och måla huvudpersonen, att ställa frågor till bokens författare eller att fundera och förklara huruvida handlingen hade kunnat utspela sig i verkligheten. Eleven uppmanas också att gå tillbaka och sökläsa i sin lästa bok, för att hitta sådant som författare, ett antal ord som börjar på s och dylikt.

Lilla läsloggen Åk 2-3 Arbetsbok, 48 sid Häftad, A5 Best. nr: 553 Pris: 38 kr ISBN 978-91-85875-19-1

Värdegrund och Ordspråk Värdegrund och ordspråk är en arbetsbok i svenska med fokus på värdegrundsarbete. Med utgångspunkt i ordspråk och citat får du som lärare ett konkret arbetssätt att utveckla elevernas värderingsförmåga. Samtidigt stimuleras den språkliga utvecklingen på flera plan – läsa, förstå, tala, lyssna, samtala och skriva. Varje uppslag i boken följer en tydlig struktur: • ett nytt ordspråk presenteras • enskild tolkning i bild och text • redovisning och samtal om olika tolkningar i grupp • enskild reflektion efter redovisningarna • fördjupningsuppgifter på temat. I Värdegrund och ordspråk lärarhandledning finns en beskrivning av syftet med varje ordspråk, samt kopplingen till hur värderingsförmågan utvecklas. Här finns också förslag på samtalsfrågor med mera.

Värdegrund och ordspråk Åk 3 Arbetsbok, 32 sidor Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 490 Pris: 44 kr ISBN: 978-91-87011-11-5

Värdegrund och ordspråk Lärarhandledning Åk 3 Lärarhandledning, 36 sid Häftad, A4 Best. nr: 492 Pris: 180 kr ISBN: 978-91-87011-13-9

8


SVENSKA åk 1-3

SERIEN Stora Skattjakten Stora skattjakten är en serie arbetsböcker med fokus på läsförståelse. I varje bok finns ett antal uppdrag, skattjakter, som eleven löser genom att läsa texten samt leta i de detaljrika, spännande illustrationerna. Upplägget med ledtrådar gömda i illustrationerna, gör de flesta elever extra motiverade att läsa och förstå. Efter läs- och letauppdragen i boken får eleven hitta på, rita och skriva en egen skattjakt. Stora skattjakten har en tydlig och strukturerad arbetsgång och passar bra för självständigt arbete. Längst bak i boken finns en alfabetisk bildordlista, tänkt som stöd till elevens läsförståelse. Den bidrar också till att öka elevens ordförråd.

Stora skattjakten skattkistan Skattkistan består av 10 olika uppdrag och passar elever som kommit igång med sin läsning.

Stora skattjakten piraten Piraten består av 10 olika uppdrag. Piraten passar elever som kommit en bit i sin läsutveckling.

Stora skattjakten skeppet I Skeppet finns 7 olika uppdrag. Skeppet passar elever som har mer flyt i sin läsning och kan läsa något längre texter.

9

Stora skattjakten Skattkistan Åk 1-2 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 560 Pris: 43 kr ISBN 978-91-85875-14-6

Stora skattjakten Piraten Åk 1-2 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 561 Pris: 43 kr ISBN 978-91-85875-15-3

Stora skattjakten Skeppet Åk 2-3 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 562 Pris: 43 kr ISBN 978-91-85875-16-0


En läromedelsserie i svenska åk 1-3

Språkskrinet är en serie arbetsböcker som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, en fördjupad läsförståelse samt bra strukturer, strategier och redskap i sitt användande av språket. Arbetet med Språkskrinets grundbok bygger på lärarledda uppstarter vid varje nytt moment. De olika temana inspirerar och fungerar igångsättande, och upplägget ger eleverna tydlighet och trygghet, vilket i sin tur underlättar bland annat deras utveckling av skrivstrategier.

Ordkunskap – inspireras, samla på ord Utgå från illustrationen när ni inleder ett nytt kapitel. Titta, samtala, associera, samla ord. I lärarhandledningen finns konkreta tips till kapiteluppstarter. Därefter arbetar eleven självständigt med uppgifterna.

Alla kapitel i grundboken har olika teman men följer samma struktur: två sidor ordkunskap, två sidor språklära samt två sidor skrivning.

Språklära – uppmärksamma språkets byggstenar Börja med en gemensam inledning kring kapitlets språklära. Språkläran kan handla om alfabetet, skiljetecken, synonymer, ordklasser och så vidare. Konkreta tips för genomgång finns i lärarhandledningen.

Skrivning – använd orden, inspirationen och strukturen Dags att skriva! Varje kapitel avslutas med en skrivuppgift på kapitlets tema. Inspirerad och utrustad med nya verktyg får eleven här använda sina kunskaper genom att planera en text och sedan skriva den.

10


SPRÅKSKRINET Läsförståelse – berikad upplevelse med fördjupad förståelse I serien Språkskrinet finns fristående arbetsböcker i läsning och läsförståelse. De innehåller engagerande texter och illustrationer, med tillhörande frågor och uppgifter av olika slag – allt för att eleven ska få öva och visa sin läsförståelseförmåga på många olika sätt.

. Hitta svar i texten . Mellan raderna . Reflektion

NY!

SpRÅKSKRINET LÄRARWEBB Nu finns Språkskrinet lärarwebb! Det är en webbtjänst, suverän för gemensam genomgång – inför, under och efter arbetet med ett nytt kapitel och ett nytt tema. Vid genomgången har du tillgång till extra övningar som inte finns i arbetsboken, tänkta att användas som exempel. Alla bokens sidor finns såklart också att visa, de är skrivbara och sparas automatiskt.

Demo på majema.se

11


SVENSKA åk 1-3 Språkskrinet Troll – grundbok Språkskrinet troll innehåller fem kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor och boken passar därför bra att arbeta med på vårterminen i årskurs 1. Exempel på kapitelteman är Kalas, Sagor och I skogen. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning -ig och -igt, synonymer och alfabetet.

Lärarhandledning troll I lärarhandledningen finns förslag till lektionsuppstarter, samt läxor och facit.

lärarwebb Språkskrinet Troll

NY!

På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator och surfplatta.

Språkskrinet Troll Åk 1 Arbetsbok, 36 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 505 Pris: 44 kr ISBN 978-91-85875-23-8 Språkskrinet Troll lärarhandledning Åk 1

Ordkunskap

Lärarhandledning, 36 sid. Häftad, A4 Best. nr: 515 Pris: 180 kr ISBN 978-91-85875-34-4 lärarwebb språkskrinet Troll Åk 1

Språklära

Skrivning

Individlicens 12 mån. Best. nr: 1505 Pris 199 kr/årslicens

Språkskrinet Trollkoll – läsförståelse ”Trollet Trolle är nyinflyttad i verkligheten och har funderingar om hur saker och ting fungerar där”. Texterna i Trollkoll har det tydliga bildstöd som behövs för en elev i början av sin läsutveckling. Det finns mycket att samtala kring i både bilder och texter – vad händer och varför tänker Trolle så? Du som lärare har tillfälle att låta eleverna öva sig att återberätta, associera till egna erfarenheter och tänka vidare.

Språkskrinet läsförståelse Trollkoll Åk 1-2 Arbetsbok, 24 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 525 Pris: 38 kr ISBN 978-91-85875-94-8

12


SVENSKA åk 1-3 Språkskrinet Clown - GRUNDBOK Språkskrinet clown innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Halloween, Staden, Djur, Simhallen och Cirkus. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning å-ljudet, vokaler och konsonanter, adjektiv och verb.

Lärarhandledning CLOWN I lärarhandledningen finns förslag till lektionsuppstarter, samt läxor och facit.

lärarwebb Språkskrinet clown

NY!

På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator och surfplatta.

Språkskrinet Clown Åk 2 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 506 Pris: 65 kr ISBN 978-91-85875-24-5 Språkskrinet Clown lärarhandledning Åk 2

Ordkunskap

Lärarhandledning, 64 sid Häftad, A4 Best. nr: 516 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-35-1

lärarwebb språkskrinet clown Åk 2

Språklära

Skrivning

Individlicens 12 mån. Best. nr: 1506 Pris 199 kr/årslicens

Språkskrinet Cirkussommar– läsförståelse ”Julia går på cirkusskola och får dessutom chans att besöka en riktig cirkus.” Eleven får nu skriva förklaringar till ord ur texten och större fokus ligger på den reflekterande läsningen. I Cirkussommar uppmuntrar både texter och bilder till tankar och samtal.

Språkskrinet läsförståelse Cirkussommar Åk 2-3 Arbetsbok, 24 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 526 Pris: 38 kr ISBN 978-91-85875-95-5

13


SVENSKA åk 1-3 Språkskrinet Detektiv - GRUNDBOK Språkskrinet detektiv innehåller nio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelteman är Klassfesten, Resa, Detektiver, I skolan och Rymden. Ordkunskapen och skrivningen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat stavning sj-ljudet, alfabetisk ordning, frågeord och antonymer.

Lärarhandledning DETEKTIV I lärarhandledningen finns förslag till lektionsuppstarter, läxor och facit.

lärarwebb Språkskrinet detektiv

NY!

På lärarwebben finns hela elevboken samt nya övningar, för genomgång och uppföljning. Lärarwebben är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator och surfplatta.

Språkskrinet Detektiv Åk 3 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 507 Pris: 65 kr ISBN 978-91-85875-25-2 Språkskrinet Detektiv lärarhandledning Åk 3

Ordkunskap

Lärarhandledning, 64 sid Häftad, A4 Best. nr: 517 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-36-8

lärarwebb språkskrinet detektiv åk 3

Språklära Skrivning

Individlicens 12 mån. Best. nr: 1507 Pris 199 kr/årslicens

Språkskrinet Klurarbyrån – läsförståelse ”Fyra barn startar en byrå vars uppgift är att hjälpa vuxna lösa vardagsproblem, i smyg.” Texterna i Klurarbyrån är längre och innehåller fler uttryck och högre nivå på mellanraderna-läsning. Det finns mycket att upptäcka, fundera och samtala kring både texter och bilder. Det är också fler karaktärer att lära känna. Frågorna och uppgifterna till texten handlar om att sökläsa, läsa mellan raderna och dra slutsatser, tolka och tänka vidare.

Språkskrinet Läsförståelse Klurarbyrån Åk 3 Arbetsbok, 48 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 527 Pris: 48 kr ISBN 978-91-85875-96-2

14


e s l e å t s r ö Läsf e g rip och läsb a s ä l t y Fl

a

Läsupplevelser Att läsa och förstå det man läser – det är det som blir läsupplevelse och av läsupplevelser lär man, upptäcker nytt, utvecklas. Läsförståelsen står i rampljuset, inte minst tack vare satsningen en läsande klass (enlasandeklass.se) och vi applåderar! Heja heja!

Jaha, åh, wow Ge dina elever chansen att hitta läsningens jaha! åh! wow! genom lärarledd läsförståelseträning. Lika viktigt som att träna upp flytet och jobba upp läskonditionen är det ju att utveckla sin läsförståelse.

5 lässtrategier Det talas om fem lässtrategier. En tränad läsare använder dem alla samtidigt och hela tiden, utan att tänka på det. 1. Att förutspå vad en text ska handla om. 2. Att stanna upp och räta ut frågetecken kring nya ord och uttryck. 3. Att kontinuerligt ställa frågor till texten  både på och mellan (och bortom) raderna. 4. Att göra sig inre bilder utifrån texten. 5. Att samla ihop och sammanfatta det viktiga i texten efter läsningen. Att samtala om texter före, under och efter läsningen är nyckeln. Varför sa hon så? Vem är Kitty? Vad skulle du ha gjort? Vad kommer att hända sedan? Hur ser en skrinda ut? Och att uppmärksamma eleven på olika lässtrategier, ge strategierna namn och tillsammans öva dem en i taget är ett suveränt sätt att så småningom få läsförståelsen hos eleven både fördjupad och automatiserad.

Majemas serier Språkskrinet och Stora skattjakten är arbetsböcker som passar utmärkt att koppla till de fem lässtrategierna.

15


En läromedelsserie i svenska åk 4-6

Språkskrinet är en serie arbetsböcker som syftar till att ge eleverna ett rikare talat och skrivet språk, fördjupad läsförståelse samt bra strukturer, strategier och redskap i sitt användande av språket. Arbetet med Språkskrinets grundbok bygger på lärarledda uppstarter vid varje nytt moment.

I Språkskrinet 4-6 inleds varje kapitel med två sidor läsning och läsförståelse, därefter följer två sidor språklära, en sida ordkunskap samt en sida skrivplanering. Eleverna producerar sedan, utifrån skrivplaneringen, sina egna texter på dator eller i en skrivbok. Olika kapitelteman inspirerar och fungerar igångsättande, medan det återkommande, strukturerade upplägget ger eleverna tydlighet och trygghet, vilket i sin tur underlättar framför allt deras utveckling av skrivstrategier.

16

• Läsning • Läsförståelse • Språklära • Ordkunskap • Skrivning


arbetsgång i varje kapitel

Läsning och läsförståelse – berikad upplevelse med fördjupad förståelse Texterna handlar om eleverna i en påhittad mellanstadieklass. Texterna utgår från händelser och problem som ligger nära många elevers vardag. Förutom läsförståelsefrågor i olika nivåer finns en diskussionspunkt som knyter an till handlingen i texten.

Språklära – uppmärksamma språkets byggstenar Språkläran handlar om stavning, särskrivning, skiljetecken, ordklasser, meningsbyggnad med mera.

Skrivning – använd orden, inspirationen och strukturen Ordkunskap – inspireras, samla på ord

Här får eleven lära sig särdragen i olika texttyper, samt planera en egen text utifrån detta. Texten skrivs på dator eller i en skrivbok.

Eleven arbetar enskilt eller i par, med ord kopplade till kapitlets tema, i olika typer av övningar. En ordlista är ett bra redskap.

Allt-iett-bok

17


SVENSKA åk 4-6

Språkskrinet Alien Språkskrinet alien innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Ny i klassen, Hemkunskap, Olyckan och Strandutflykt. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat talstreck, egennamn och stavning ä-ljudet. I skrivningen möter eleven olika texttyper till exempel dikter, reklam och dagbok.

Kopieringsunderlag Alien I Kopieringsunderlag alien finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. argumentation), mer språklära samt uppföljning av skrivuppgiften i grundboken.

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkskrinet Alien Åk 4

Språkläran får ett uppslag per kapitel.

Arbetsbok, 72 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 508 Pris: 85 kr ISBN 978-91-85875-37-5

Språkskrinet Alien kopieringsunderlag Åk 4

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlets tema. Kapitlet avslutas med en skrivövning.

18

Kopieringsunderlag, 36 sid Häftad, A4 Best. nr: 518 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-73-3


SVENSKA åk 4-6

Språkskrinet Drake Språkskrinet drake innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Trafikdag, Kalla kårar, Prao och Hemligt meddelande. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat alla ordklasser, sammansatta ord och stavning tj-ljudet. I skrivningen möter eleven till exempel miljöbeskrivning, serie och recension.

Kopieringsunderlag Drake I Kopieringsunderlag drake finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. nyhetsrapportering), mer språklära och uppföljning av skrivuppgiften i grundboken.

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkskrinet Drake Åk 5

Språkläran får ett uppslag per kapitel.

Arbetsbok, 72 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 509 Pris: 85 kr ISBN 978-91-85875-38-2

Språkskrinet Drake kopieringsunderlag Åk 5

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlet. Kapitlet avslutas med en skrivövning.

19

Kopieringsunderlag, 36 sid Häftad, A4 Best. nr: 519 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-74-0


SVENSKA åk 4-6

Språkskrinet Bläckfisk Språkskrinet bläckfisk innehåller tio kapitel. Varje kapitel är tänkt att ta cirka tre veckor. Exempel på kapitelrubriker är Författarbesök, FN-dagen, Fritidsgården, Hållbart. Ordkunskapen knyter an till kapiteltemat. Språkläran innehåller bland annat små skiljetecken, huvudsats och bisats och stavning lånord. I skrivningen möter eleven till exempel insändare, parallellhandling och fantasy. I Språkskrinet bläckfisk finns ett extra uppslag efter varje kapitel: Språkbruk. Där möter eleverna bl.a. filmskola, författarporträtt och slang.

Kopieringsunderlag Bläckfisk I Kopieringsunderlag bläckfisk finns checklistor, läxor för varje vecka och facit. Läxorna är av tre olika typer: muntlig framställan (t.ex. bokprat), mer språklära och uppföljning av skrivuppgiften i grundboken.

Läsning och läsförståelse inleder kapitlet.

Språkläran får ett uppslag per kapitel.

Språkskrinet Bläckfisk Åk 6

Ordkunskap med ord och uttryck utifrån kapitlet. Kapitlet avslutas med en skrivövning.

Arbetsbok, 96 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 514 Pris: 92 kr ISBN 978-91-85875-39-9

Språkskrinet Bläckfisk kopieringsunderlag Åk 6 Kopieringsunderlag, 36 sid Häftad, A4 Best. nr: 520 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-75-7

I Språkskrinet Bläckfisk finns ett extra uppslag per kapitel: Språkbruk.

20


SVENSKA åk 4-6

Läsloggen I Läsloggen skriver eleven om sina läsupplevelser i form av bokrapporter. Läsloggen har en ny fråga till eleven för varje läst bok, vilket gör bokrapporterna varierade och roligare. T.ex. hur en av bokens huvudpersoners hemsida skulle se ut, att ställa frågor till bokens författare eller att beskriva en händelse ur boken och sedan associera till något man själv varit med om. Eleven uppmanas också att sökläsa och hitta sådant som utgivningsår, författare samt ett antal verb, roliga ord eller dylikt.

Läsloggen Åk 4-6 Arbetsbok, 48 sid Inbunden, A5 Best. nr: 551 Pris: 46 kr ISBN 978-91-85875-08-5

e r a r ä l r ö f e r a r ä l v A På Majema har vi bestämt att vi ska jobba för:

Kreativitet – i våra läromedel ska det finnas utrymme för elevens egna tankar och tolkningar, och frihet för dig som lärare att utveckla och fördjupa, om och när det passar dig. Glädje – vi anstränger oss alltid lite extra för att sätta knorr på våra läromedel. Både i texter, uppgifter och illustrationer finns roliga saker att upptäcka som inspirerar (och som kan få eleven att dra på smilbanden). Struktur – välarbetad form och tydlig struktur är det tredje av våra uppskattade signum. Det är lätt att använda och följa våra läromedel. Och så har vi bestämt en annan jätteviktig sak: vi ska underlätta för dig som lärare. Det är vårt förlags hjärta och själ! För att vi ska lyckas med det så måste våra läromedel hålla riktigt hög pedagogisk kvalitet. Det här är det vi jobbar med varje dag. Vi tror stenhårt på läromedlets plats i skolan. Läromedel som ska fungera som stöttepelare och grund för dig och din undervisning, spara tid för dig, och ge dig och dina elever extra mycket arbetsglädje. Det vi gör är att vi utvecklar de läromedel vi själva hade velat ha. Av lärare – för lärare! ☺

21


! t e k å r p s a l l i G ådet or d i f örr a g n å m med

Läsa, skriva, tala, lyssna, samtala – med ett bra ordförråd och känsla för nyanser äger man sitt språk.

Veckans ordkunskap med stavning på köpet.

Att ha ett rikt språk handlar ytterst om demokrati. När man förstår och behärskar ett språk kan man släppa loss kreativitet och leklust.

Med ett större ordförråd kan dina elever berika sina texter, och få fram det de verkligen vill säga. Med ett större ordförråd får dina elever möjligheten till en fördjupad läsupplevelse – bättre läsförståelse – större läslust! Med ett större ordförråd får eleverna ökad förmåga att snappa upp känslor, stämningar, subtiliteter – det som gör språket rikt.

22


SVENSKA åk 4-6

SERIEN veckans ordkunskap

NY!

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.” LGR 11 I Veckans ordkunskap finns ord som är användbara för eleverna och som konkret kan berika deras texter, tal och läsning. Varje vecka introduceras nya ord som eleverna får öva på olika sätt. Målet är att eleverna ska använda orden från Veckans ordkunskap naturligt i sitt språk.

Veckans ordkunskap röd

BLI GRYM PÅ

I Veckans ordkunskap röd introduceras och övas sex nya ord varje vecka. Övningarna handlar om att para ihop ord och förklaring, öva att använda ordet, matcha ordet med en synonym, förklaring eller kategori samt att använda några av orden i en friare uppgift. Den avslutande övningen är att förklara ett uttryck som är fristående från de sex orden.

ORD!

ORDEN FÅ KOLL PÅ SIG RESTEN SÅ ORDNAR

Kopieringsunderlag veckans ordkunskap röd I Kopieringsunderlag veckans ordkunskap röd finns ett quiz till varje kapitel, ett större test efter vart femte kapitel, samt facit till elevboken. ensson Annika Mårt an Hedensjö Katarina Neim

Veckans ordkunskap lila I Veckans ordkunskap lila introduceras och övas sju nya ord varje vecka. Övningarna handlar om att para ihop ord och förklaring, öva att använda ordet, matcha ordet med en synonym, förklaring eller bedöma om ordet är rätt använt, samt att använda några av orden i en friare uppgift. Den avslutande övningen är ett ordpar som är fristående från de sju orden.

Kopieringsunderlag veckans ordkunskap lila I Kopieringsunderlag veckans ordkunskap lila finns ett quiz till varje kapitel, ett större test efter vart femte kapitel, samt facit till elevboken.

23

Veckans ordkunskap röd Åk 4 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 534 Pris: 48 kr ISBN 978-91-87011-41-2 Kopieringsunderlag veckans ordkunskap röd Åk 4 Kopieringsunderlag, 40 sid Häftad, A4 Best. nr: 537 Pris: 199 kr ISBN 978-91-87011-50-4 Veckans ordkunskap lila Åk 5 Arbetsbok, 64 sidor Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 535 Pris: 48 kr ISBN 978-91-87011-42-9 Kopieringsunderlag veckans ordkunskap lila Åk 5 Kopieringsunderlag, 40 sid Häftad, A4 Best. nr: 538 Pris: 199 kr ISBN 978-91-87011-51-1


k i t a m e t a M 24


MATematik

Praktisk matematik Praktisk matematik är en handledning med kopieringsunderlag. Grundstenarna i materialet är samarbete, kommunikation och reflektion. Eleverna får, ofta i par eller grupp, laborera, kommunicera och reflektera. Praktisk matematik innehåller övningar inom följande områden: taluppfattning, former och mönster, tid, längd, vikt, volym. Spel, arbetsblad, läxor och diagnoser ingår också.

Praktisk matematik Åk FK-3 Lärarhandledning, 112 sid Häftad, A4 Best. nr: 810 Pris: 398 kr ISBN 978-91-85875-40-5

SERIEN matteblock Matteblock är en serie limbundna block, tänkta att användas för regelbunden träning av tabellerna. Med en uppsättning Matteblock ger du dina elever möjlighet att öva på just den tabell – i addition, subtraktion, multiplikation eller division, som de bäst behöver. 100 blad i varje block gör det enkelt att öva samma tabell flera gånger, både i skolan och hemma.

Matteblock additions- och subtraktionstabellerna 3-10 Åk 1-5 Övningsblad 10 block x 100 blad Limmad, 105 x 147 mm Best. nr: 440 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-68-9

Matteblock additions- och subtraktionstabellerna 11-20 Åk 1-5 Övningsblad 10 block x 100 blad Limmad, 105 x 147 mm Best. nr: 430 Pris: 250 kr ISBN 978-91-85875-67-2

Det blir tydligt för eleven att räknesätten hänger ihop, eftersom övningsbladets baksida övar samma tabell men med det omvända räknesättet.

Matteblock multiplikationsoch divisionstabellerna 2-10 Åk 1-5 Övningsblad 12 block x 100 blad Limmad, 105 x 147 mm Best. nr: 450 Pris: 275 kr ISBN 978-91-85875-69-6

25


d n u t s n e Matte r ö g g a d varje n e s u s Dagens matte gör det lätt att hålla all matematik levande och aktuell under läsåret, och underlättar för dig som lärare, att ha löpande koll på elevernas färdigheter. Ofta och lite åt gången, lätt för dig som lärare att få till och att kolla av – det är ledorden för Dagens matte som kompletterar din matematikundervisning.

Låt dina elever hålla alla delar i matematiken levande, hela läsåret. Starta eller av sluta dagen m ed en Dagens matte-stund.

Re-pete-ra me-ra

”När eleverna kommer på morgonen så har jag rivit ut och lagt ett litet matteblad ur häftet Dagens matte på deras bänkar. De tycker det är spännande att se vad mattebladet handlar om just idag. Efter några minuter är alla klara med sitt blad och jag kan samla in dem, snabbt ögna igenom dem och direkt få koll på vilka som eventuellt inte förstått momentet. Vi har en kort gemensam genomgång och eleverna får höra varandras tankar och strategier. Tänk att man kan ha olika vägar till lösningen men få samma svar! Likaväl som man kan inleda dagen med en stunds läsning kan man få till en mysig och värdefull mattestund.” Marie Österman, lärare, Värmdö

123456789 26


MATematik

SERIEN Dagens matte

NY!

Dagens matte är ett litet häfte där eleverna får tillfälle att repetera och befästa sina matematikkunskaper ofta och i små portioner. Sidorna i häftet är perforerade för att enkelt kunna rivas ur, arbetas med och sedan samlas in. Dagens matte innehåller uppgifter utifrån matematikens alla delar i LGR11 – taluppfattning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar samt problemlösning. Dagens matte är ett bra verktyg för löpande avcheckning och underlättar för dig som lärare, t.ex. inför de nationella proven. Häftet har en progression som passar att följa under läsåret men du som lärare kan också välja att repetera i den ordning som passar din undervisning.

framsida

baksida

Dagens matte 2 Repetition och övningar anpassade för årskursen.

Dagens matte 3 Repetition och övningar anpassade för årskursen.

27

Dagens matte Åk 2 Arbetshäfte, 192 sid Limbunden, 148 x 105 mm Best. nr: 460 Pris: 29 kr ISBN: 978-91-87011-46-7

Dagens matte Åk 3 Arbetshäfte, 192 sid Limbunden, 148 x 105 mm Best. nr: 461 Pris: 29 kr ISBN: 978-91-87011-47-4


a k s l Enge


ENGELSKA

SERIEN write Write är en serie arbetsböcker som syftar till att stärka elevens förmåga att skriva engelska. Det är viktigt att eleverna får vana, självförtroende och flyt i sitt skrivande, och ju tidigare de får möjlighet att öva desto mer trygga känner de sig när det är dags att producera texter på exempelvis nationella prov. I Write får eleven stegvis bygga upp sina texter. Varje skrivövning är tänkt att startas upp gemensamt t.ex. genom att man samlar ord och uttryck tillsammans. Du som lärare får gärna vara ett levande lexikon för eleven, när det är dags att skriva.

Write Red I arbetsboken Write Red får eleverna lära sig att bygga upp och skriva en första egen text. De skriver klart påbörjade meningar, såsom I can ..., I have ..., I am ... och därefter använder de meningarna till att skriva sin text.

Write green I Write Green får eleverna exempelvis öva att använda sagoformen ”Once upon a time ... ” där de skriver i dåtid, skriva faktatext med mera.

Write blue I Write Blue övas texttyper som t.ex. intervju och att planera och skriva en längre berättelse.

29

Write red Åk 3 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 721 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-31-3

Write green Åk 4 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 722 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-32-0

Write blue Åk 5 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 723 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-33-7


ENGELSKA

SERIEN Creative Thinking Creative Thinking är en serie arbetsböcker i vilka eleven får arbeta med läsförståelse, ordförråd och uttryck – och samtidigt lösa kluriga uppgifter. Många av övningarna uppmuntrar till att tänka utanför ramarna. Creative Thinking passar för självständigt arbete. Använd Creative Thinking som ett komplement i din engelskundervisning. Text och innehåll i böckerna utgår från amerikansk engelska, den engelska som eleven allt oftare möter i sin vardag.

Utmärkta extraböcker!

Creative Thinking Purple Creative Thinking Purple innehåller 12 kapitel. Exempel på kapitelteman är Hats, Breakfast, Bats, Music, On a Walk. I Creative Thinking Purple finns glosstöd på varje sida.

Creative Thinking Turquoise Creative Thinking Turquoise innehåller 12 kapitel. Exempel på kapitelteman är Pizza Time, Paper, My Birthday, At the Beach. I Creative Thinking Turquoise finns en gloslista längst bak i boken.

30

Creative Thinking Purple Åk 4 Arbetsbok, 48 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 580 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-90-0

Creative Thinking Turquoise Åk 5 Arbetsbok, 48 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 581 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-91-7


SO


… m o k o b n i M m O Min bok om … är en serie kombinerade arbets- och faktahäften. Med tillgång till böcker, webben och andra informationskanaler får eleven söka fakta, värdera olika källor, skriva, rita, tänka och förstå, utifrån ett temaområde. Min bok om … innehåller fem uppslag med tydlig struktur och intresseväckande frågeställningar. Strukturen och frågeställningarna är utformade att ge eleven stöd i sitt sökande efter relevant fakta och i sitt reflekterande. Min bok om ... blir elevens personliga faktabok. Min bok om … passar utmärkt vid klassens gemensamma arbete inom ett temaområde. Den passar också som individuellt fördjupningsarbete.

Fem

ägg.

n tydligt uppl

r fakta utifrå

eleven söke uppslag där

Sök fakta själv!

Dessutom finns sidor med arbe tsuppgifter för fördjupning, sa mt ett korsord.

ioner idor finns illustrat På omslagets ins ål etc. byggnader, förem

av olika arter,

32


so

Min bok om religion I Min bok om religion får eleven rita och skriva om buddhism, hinduism, islam, judendom och kristendom. Exempel på frågeställning: • De flesta religioner har en eller flera gudar. Hur är det i hinduismen? På omslagets insidor finns bilder på fem olika typer av heliga byggnader respektive hur den gyllene regeln beskrivs.

Min bok om religion Åk 3-5 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 322 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-42-9

Min bok om forntid I Min bok om forntid får eleven rita och skriva om jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern, järnåldern och vikingatiden. Exempel på frågeställningar: • Så här kunde människor bo. • Så här kunde människor vara klädda. På omslagets insidor finns bilder på forntida föremål respektive gravtyper.

Min bok om forntid Åk 3-5 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 320 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-41-2

Min bok om medeltid I Min bok om medeltid får eleven rita och skriva om landsbygden, staden, klostret, kyrkan respektive borgen. Exempel på frågeställningar: • Mina tankar om livet i borgen • Kloster grundades för att … På omslagets insidor finns bilder på medeltida föremål respektive de fyra stånden.

Min bok om medeltid Åk 4-5 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 324 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-92-4

33


so

Min bok om demokrati I Min bok om demokrati arbetar eleven kring: demokratins grunder, sig själv i demokratin, partier och riksdag, lag och rätt samt mänskliga rättigheter. Exempel på frågeställningar: • Vad har lagar för betydelse i en demokrati? • Varför följer inte alla barnkonventionen, tror du? På omslagets insidor finns en beskrivning i bild och text av kommun och riksdag respektive vägen från förslag till beslut.

Min bok om demokrati Åk 4-6 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 326 Pris: 19 kr ISBN 978-91-87011-18-4

Min bok om närområdet I Min bok om närområdet ska eleven rita och skriva om sin hemort, sin skolväg, yrken, byggnader och förr i tiden. Exempel på frågeställningar: • Varför hjälps vi åt att betala för samhälls funktioner? • Varför flyttar man till en annan ort? På omslagets insidor finns bilder på boendemiljöer respektive hållbar utveckling.

Min bok om närområdet Åk 2-3 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 325 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-93-1

Sverige Runt Sverige runt är en kombinerad arbets- och faktabok om Sverige. Eleven arbetar med Sveriges 25 landskap utifrån bilder, landskapskartor, verser med mera. Det finns utrymme att reflektera och skriva personliga texter. Sverige runt blir elevens egen unika faktabok om Sveriges landskap. Eleven behöver tillgång till olika faktaböcker, kartböcker och gärna webben, i sitt arbete med Sverige runt. Boken innehåller också allmän kartkunskap såsom: väderstreck, hitta på kartan och landsdelar.

Sverige runt Åk 4-5 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 311 Pris: 64 kr ISBN 978-91-85875-13-9

34


No


no

Min naturlogg Med Min naturlogg följer och dokumenterar eleven året i naturen. Sidorna är tydliga och utformade som färdiga utelektioner. Uppgifterna väcker nyfikenhet och lust att upptäcka, uppleva och lära. Eleven får arbeta med både artkunskap och mer kreativa övningar. Vissa delar kan göras som uppföljning i klassrummet. Min naturlogg blir elevens personliga bok. Ur innehållet: ätligt och gott, i och vid vatten, daggmaskar, fåglar, mossor och lavar.

Min naturlogg Åk 3-4 Arbetsbok, 48 sid Häftad, A5 Best. nr: 330 Pris: 45 kr ISBN 978-91-85875-82-5

Min bok om träd I Min bok om träd får eleven rita och skriva om fem olika träd. Exempel på frågeställningar: • Djur som kan finnas i och omkring mitt träd … • Mitt träd kan användas till … Dessutom finns sidor med fakta om träd och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns bilder på 15 svenska träd.

Min bok om träd Åk 2-4 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 301 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-03-0

Min bok om blommor I Min bok om blommor får eleven rita och skriva om fem olika blommor. Exempel på frågeställningar: • Jag tittar extra noga på knoppen och bladet • Så här heter min blomma på latin … Dessutom finns sidor med fakta om blommor och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns bilder på 15 svenska blommor.

36

Min bok om blommor Åk 2-4 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 302 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-04-7


no

Min bok om skogens djur I Min bok om skogens djur får eleven rita och skriva om fem olika däggdjur. Exempel på frågeställningar: • Här trivs mitt djur … • Mitt djur äter … Dessutom finns sidor med fakta om djur och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insida finns bilder på 18 svenska däggdjur.

Min bok om skogens djur Åk 2-4 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 309 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-26-9

Min bok om småkryp I Min bok om småkryp får eleven rita och skriva om fem olika småkryp. Exempel på frågeställningar: • Här trivs mitt småkryp … • Mitt småkryp äter … Dessutom finns sidor med fakta om småkryp och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns bilder på 27 svenska småkryp.

Min bok om småkryp Åk 2-4 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 307 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-21-4

Min bok om fåglar I Min bok om fåglar får eleven rita och skriva om fem olika fåglar. Exempel på frågeställningar: • Min fågels boplats • Min fågel är en flyttfågel/stannfågel. Dessutom finns sidor med fakta om fåglar och tillhörande arbetsuppgifter, samt ett korsord. På omslagets insidor finns bilder på 15 svenska fåglar.

37

Min bok om fåglar Åk 2-4 Arbetsbok, 16 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 303 Pris: 19 kr ISBN 978-91-85875-05-4


•Läxböcker •Tänk kreativt s g n i r e i p o •K under lag


Läxböcker, Tänk kreativt och kopieringsunderlag

SERIEN Min läxbok Min läxbok är en serie arbetsböcker med färdighetsträning i svenska och matematik. Med sina 28 olika läxor innehåller varje arbetsbok en stor variation av uppgifter som kombinerar fantasi och kreativitet med färdighetsträning. Varje läxa är ett uppslag som följer en tydlig struktur. I avsnittet ”Till dig som hjälper till med läxan”, längst bak i boken, finns korta, tydliga instruktioner och tips samlade. Här finns också tips till dig som lärare, om hur läxan kan följas upp i skolan.

Min läxbok röd I Min läxbok röd finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: flaggor, väder, kryddor, hattparad.

Min läxbok grön I Min läxbok grön finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat vikt, dikt, trolleri, verktyg, sudoku.

Min läxbok blå I Min läxbok blå finns färdighetsträning i matematik och svenska samt läxor som handlar om bland annat: vokaler, el, volym, engelskt crossword, reklam.

39

Min läxbok röd Åk 1 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 531 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-87-4

Min läxbok grön Åk 2 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 532 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-88-1

Min läxbok blå Åk 3 Arbetsbok, 64 sid Häftad, 195 x 260 mm Best. nr: 533 Pris: 48 kr ISBN 978-91-89499-89-8


r e k c ö b a r Ext t e t i l a v k med Hur bra det än kan fungera med lösa arbetsblad, digitala mattespel eller en fri rit- och skrivbok till de elever som behöver fördjupning, extra utmaning, och/eller bara mer att sätta tänderna i, så finns det många poänger med att låta dem ha en arbetsbok med samlade, varierade, självinstruerande uppgifter för självständigt arbete!

Det är enkelt administrerat för dig som lärare. Eleven får arbeta med meningsfulla uppgifter i matte och svenska, som hänger ihop kring ett tema och följer en tydlig arbetsgång.

Ibland behöver du som lärare använda din tid till att arbeta tillsammans med bara några elever. Då passar våra extraböcker Tänk kreativt perfekt för de andra, som behöver något bra och vettigt att arbeta självständigt med.

40

Eleven övar både färdigheter och logiskt tänkande varvat med mer kreativa uppgifter.


Läxböcker, Tänk kreativt och kopieringsunderlag

SERIEN Tänk kreativt Tänk kreativt är en serie arbetsböcker som innehåller teman med uppgifter i både svenska och matematik, perfekta för självständigt arbete. I varje bok finns 12 temakapitel – vart och ett med tre sidor arbetsuppgifter. Vissa uppgifter har inte givna svar utan uppmuntrar till egna reflektioner och förklaringar. Hur? Varför? Vad? När? Var? Vem? Vad tror du? Om det blir tillfälle kan dessa uppgifter bidra till roliga gemensamma diskussioner.

Utmärkta extraböcker!

Tänk kreativt rosa I Tänk kreativt rosa finns kapitel med teman såsom: Cyklar, Myror, På lekplatsen, Båtar, Grönsaker, Former och I mitt rum.

Tänk kreativt ljusgrön I Tänk kreativt ljusgrön heter kapitlen saker som: Mina händer, Ekorrar, Bollar, Pasta och Dinosaurier.

Tänk kreativt orange Exempel på teman som Tänk kreativt orange innehåller är: Glass, Böcker, På kalaset, Sniglar och maskar, Lådor och På skärmen.

41

Tänk kreativt rosa Åk 1 Arbetsbok, 44 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 570 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-76-4

Tänk kreativt ljusgrön Åk 2 Arbetsbok, 44 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 572 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-78-8

Tänk kreativt orange Åk 3 Arbetsbok, 44 sid Häftad, 210 x 260 mm Best. nr: 574 Pris: 42 kr ISBN 978-91-85875-80-1


Läxböcker, Tänk kreativt och kopieringsunderlag På majema.se hittar du bonusmaterial!

Lärarpraktikan Tea Time 1 & 2 I Tea Time finns massor av pratövningar och spel i form av kopieringsunderlag med tillhörande handledning. Alla övningar syftar till att eleverna ska våga, vilja och tycka om att prata engelska. Det finns övningar som passar i helklass, mindre grupper eller par. Här ges också förslag till uppföljning och variation av övningen. Både Tea Time 1 och Tea Time 2 passar för årskurs 3–6, svårighetsgraden är likvärdig i de båda.

Lärarpraktikan Tea Time - one Åk 3-6 Kopieringsunderlag, 112 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 813 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-17-7

Lärarpraktikan Tea Time - two Åk 3-6 Kopieringsunderlag, 112 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 814 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-18-4

Lärarpraktikan Kom igång och skriv! I Kom igång och skriv! hittar du kopieringsunderlag med härligt illustrerade ”börjor” som ger eleven en kick-start till skrivandet. Till varje skrivuppgift finns inspirationsförslag till dig som lärare, hur du kan inleda skrivövningen.

Lärarpraktikan Kom igång och skriv! Åk 1-3 Kopieringsunderlag, 80 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 812 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-20-7

Lärarpraktikan Fröken jag är klar! I Fröken, jag är klar! finns kreativa, självinstruerande övningar av varierande svårighetsgrad, som kopieringsunderlag. Förutom att övningarna passar bra som extrauppgifter så fungerar de även att använda som läxor eller som material för vikarien. Övningarna tränar bland annat logiskt tänkande, problemlösning, språkliga och matematiska begrepp.

42

Lärarpraktikan Fröken, jag är klar! Åk 2-4 Kopieringsunderlag, 110 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 815 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-22-1


Läxböcker, Tänk kreativt och kopieringsunderlag

Lärarpraktikan Höst I Lärarpraktikan höst hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till hösten på olika sätt, samt arbetsblad som kopieringsunderlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Lika-Olika, Halloween, Nallens dag, Väder.

Lärarpraktikan Höst Åk FK-3 Kopieringsunderlag, 40 sid Häftad, A4 Best. nr: 818 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-47-4

Lärarpraktikan Vinter I Lärarpraktikan vinter hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till vintern på olika sätt, samt arbetsblad som kopieringsunderlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Advent och jul, Nobeldagen, Nytt år, Kompisdag.

Lärarpraktikan Vinter Åk FK-3 Kopieringsunderlag, 40 sid Häftad, A4 Best. nr: 819 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-87-0

Lärarpraktikan Vår I Lärarpraktikan vår hittar du handledning med en mängd idéer och förslag på teman som anknyter till våren på olika sätt, samt arbetsblad som kopieringsunderlag. Här finns också tips på hur du på ett årstidsanknutet sätt kan visa upp elevarbeten på anslagstavlor och väggar. Exempel på teman är: Påsk, Böcker, Carl von Linné, Snart sommar

Lärarpraktikan Vår Åk FK-3 Kopieringsunderlag, 48 sid Häftad, A4 Best. nr: 820 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-88-7

Lärarpraktikan Bokverkstad I Lärarpraktikan bokverkstad hittar du handledning med inspiration, tips och kopieringsunderlag för att tillverka böcker för elevens texter. Alla böcker är enkla att göra och kan varieras utifrån olika textteman. Här finns också kopieringsunderlag för etiketter, bokryggar och boklådor. I handledningsdelen finns tydliga instruktioner för varje typ av bok. Exempel på boktyper: figurböcker, siluettböcker, bokgömmor och dragspelsböcker. Boktypernas form kan i sig inspirera eleven att skriva.

43

Lärarpraktikan Bokverkstad Åk FK-3 Kopieringsunderlag, 64 sid Häftad, A4 Best. nr: 817 Pris: 299 kr ISBN 978-91-85875-46-7


t k e j o Pr r e k c รถ b


projektböcker

Smarta projektböcker Våra populära projektböcker har många användningsområden. Här kan eleven skriva och illustrera sina berättelser, föra dagbok, redovisa arbeten med mera. Alla projektböcker har sidnumrering, en tom innehållsförteckning och en plastficka längst bak. De är spiralbundna och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida.

Färgglatt och fiffigt för alla.

Projektbok rosa Projektbok rosa passar till exempel som bokstavsbok. I den stora bildrutan kan eleven då klistra in bokstäver eller bilder. I plastfickan längst bak kan urklipp enkelt samlas. Projektbok rosa kan också användas som händelsebok eller dagbok. Används liggande. Övre sida är tom, nedre sida har bildruta och stödlinjer.

Projektbok rosa Åk FK-1 Skrivbok, 64 sid, format liggande Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 615 Pris: 23 kr ISBN 978-91-85875-51-1

Projektbok moln I Projektbok moln är det tänkt att eleven gör en tankekarta i molnen, ritar i bildrutan och sedan skriver sin text på den linjerade sidan. Projektbok moln kan användas till faktatexter, berättelser, dikter med mera. Vänster sida har tankekarta och bildruta, höger sida är bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok moln Åk FK-3 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 690 Pris: 23 kr ISBN 978-91-85875-11-5

Projektbok gul Projektbok gul har stödlinjer och passar som handstilsbok. På den tomma sidan kan eleven rita eller klistra in uppgifter. Vänster sida är tom, höger sida har stödlinjer. Praktisk plastficka längst bak.

45

Projektbok gul Åk FK-3 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 680 Pris: 23 kr ISBN 978-91-89499-57-7


PROJEKTBÖCKER

Projektbok röd Projektbok röd används med fördel som händelsebok, dagbok eller läxbok. Halva sidan är tom, halva bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok röd Åk FK-3 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 610 Pris: 23 kr ISBN 978-91-89499-50-8

Projektbok grön Projektbok grön lämpar sig som händelsebok, dagbok eller läxbok. Vänster sida är tom, höger är bredlinjerad, 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok grön Åk FK-3 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 620 Pris: 23 kr ISBN 978-91-89499-51-5

Projektbok lila Projektbok lila lämpar sig som händelsebok, dagbok eller läxbok. Vänster sida är tom, höger är smallinjerad, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok lila Åk FK-9 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 640 Pris: 23 kr ISBN 978-91-89499-53-9

46


PROJEKTBÖCKER

Projektbok blå Projektbok blå passar till längre textskrivande. Alla sidor är smallinjerade, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok blå Åk FK-9 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, 210 x 160 mm Best. nr: 650 Pris: 23 kr ISBN 978-91-89499-54-6

Projektbok vinröd Projektbok vinröd har det större formatet och passar till längre texter och temaarbeten. Vänster sida är tom, höger sida är bredlinjerad , 14,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok vinröd Åk FK-9 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 670 Pris: 29 kr ISBN 978-91-89499-56-0

Projektbok mörkblå Projektbok mörkblå har det större formatet och passar till längre texter och temaarbeten. Vänster sida är tom, höger sida är smallinjerad, 8,5 mm. Praktisk plastficka längst bak.

Projektbok mörkblå Åk FK-9 Skrivbok, 64 sid Spiralbunden, A4 Best. nr: 660 Pris: 29 kr ISBN 978-91-89499-55-3

47


Elevr a r d n e l ka


ELEVKALENDRAR

SERIEN Min skoldagbok Min skoldagbok hjälper eleven att planera, strukturera och sätta mål för veckan. Det finns gott om utrymme att reflektera och utvärdera när veckan är slut. En kontaktruta för kommunikation mellan skola och hem finns också för varje vecka, samt en liten veckouppgift anpassad efter årskursen. Min skoldagbok inleds med en presentationssida och avslutas med sidorna Min klass, Mitt skolår, Min läslogg samt anteckningssidor och flaggor. Alla Min skoldagbok är spiralbundna och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida samt plastficka.

Min skoldagbok lilla röd Åk 1 Kalender, 98 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 210 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-39-3

Min skoldagbok lilla gul Åk 2 Kalender, 98 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 208 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-37-9

Min skoldagbok lilla blå Åk 3 Kalender, 98 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 209 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-38-6

49


ELEVKALENDRAR

SERIEN Veckologgen Planera, dokumentera och utvärdera under läsåret. Veckologgen har en öppen struktur, vilket innebär att du och dina elever kan utforma innehållet efter egna önskemål och behov.

Bläddra i kalendrarna på majema.se

Det finns utrymme för eleverna att skriva sin planering, föra dagbok, skriva en utvärdering eller rita och skriva om en särskild händelse. I Veckologgen finns också plats för kontakten mellan hem och skola. Veckans uppgift är anpassad efter respektive årskurs och kan göras som eget arbete eller som läxa. Alla Veckologgen är limbundna och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida, samt ett gummiband.

Veckologgen apa Veckologgen apa är elevens första bok för planering, dokumentation och utvärdering. Den har en annan layout än övriga tre veckologgar, för att passa i förskoleklass.

Veckologgen apa Åk FK Kalender, 104 sid Inbunden, 245 x 190 mm Best. nr: 230 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-83-2

50


ELEVKALENDRAR

SERIEN Veckologgen I Veckologgen groda, sköldpadda och papegoja är vänstersidan en veckoöversikt för planering och/ eller dokumentation av viktiga händelser. Kom ihåg-rutorna kan användas för det eleven särskilt ska komma ihåg: läxor, gympakläder osv. Högersidan är till för dokumentation, utvärdering och kommunikation skola-hem. Veckouppgiften är anpassad till årskurs 1, 2 respektive 3. I alla Veckologgen finns användbara extrasidor.

Mitt år

Mina böcker

Utvärdering

Lathund i svenska och matematik

Till föräldrarna

Veckologgen groda Åk 1 Kalender, 104 sid Inbunden, 245 x 190 mm Best. nr: 231 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-84-9

Veckologgen sköldpadda Åk 2 Kalender, 104 sid Inbunden, 245 x 190 mm Best. nr: 232 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-85-6 Veckologgen papegoja Åk 3 Kalender, 104 sid Inbunden, 245 x 190 mm Best. nr: 233 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-86-3

51


ELEVKALENDRAR

NY!

KALENDERN 4-6 15/16 Kalendern är en daterad elevkalender (augusti 2015 – juli 2016) med plats för planering och utvärdering. Kalendern vänder sig till eleven – med syftet att lyfta elevens förmåga att göra sig till chef över sina studier – och därigenom bli bättre på att lära. Det är värdefullt för dig som lärare att eleven har struktur och koll på sitt lärande och sin planering – det vill säga gör lärandet till sitt. Förutom planeringsdelen finns mycket annat matnyttigt i Kalendern, i form av sidor om studieteknik och förmågor, ämnesfokus, tips och tankar om kropp och knopp med mera. Eleven uppmuntras att tänka framåt, till exempel genom att teckna ned frågor till läraren. Eleven får dessutom löpande varje vecka, antingen pluggtips, pepp, tankeväckande citat, utmanande små quiz eller påfyllning av ordförrådet. Kalendern är limbunden och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida, samt ett gummiband.

Daterad! Daterad! Daterad!

Kalendern 15/16 ÅK 4-6 Kalender 136 sid Inbunden 148 x 210 Best nr 2161516 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-44-3

52


ELEVKALENDRAR

SERIEN Skoldagboken

Skoldagboken turkos Åk 4

Skoldagboken ger eleven struktur för planering, reflektion och utvärdering. Alla veckouppslag har en uppgift, anpassad till årskurs 4, 5 respektive 6, i svenska, engelska eller matematik. Skoldagboken innehåller även läslogg och anteckningssidor.

Kalender, 100 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 203 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-31-7 Skoldagboken lila Åk 5 Kalender, 100 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 204 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-32-4

Skoldagboken orange Åk 6 Kalender, 100 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 207 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-35-5

Skoldagboken grå Skoldagboken grå har något annorlunda upplägg än övriga skoldagböcker. I Skoldagboken grå är uppgiften mer öpppen, t.ex. ”Det bästa med mig är...”. Bläddra i kalendrarna på majema.se.

Skoldagboken grå Åk 3-6 Kalender, 104 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 215 Pris: 51 kr ISBN 978-91-85875-29-0

My School Journal My School Journal is a student planner, suited for all school years. Its framework for planning and evaluating facilitates for the student to keep track in his/her every day education. On each spread there is room for Weekly Goal, Favourite Book, Weekly News and a Teacher and Parent Box.

53

My School Journal Åk FK-9 Kalender, 98 sid Spiralbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 213 Pris: 51 kr ISBN 978-91-89499-45-4


ELEVKALENDRAR

NY!

KALENDERN 7-9 15/16 Kalendern är en daterad elevkalender (augusti 2015 – juli 2016) med plats för planering och utvärdering. Kalendern vänder sig till eleven – med syftet att lyfta elevens förmåga att göra sig till chef över sina studier – och därigenom bli bättre på att lära. Det är värdefullt för dig som lärare att eleven har struktur och koll på sitt lärande och sin planering – det vill säga gör lärandet till sitt. Förutom planeringsdelen finns mycket annat matnyttigt i Kalendern, i form av sidor om studieteknik och förmågor, ämnesfokus, tips och tankar om kropp och knopp med mera. Eleven uppmuntras att tänka framåt, till exempel genom att teckna ned frågor till läraren. Eleven får dessutom löpande varje vecka, antingen pluggtips, pepp, tankeväckande citat, utmanande små quiz eller påfyllning av ordförrådet. Kalendern är limbunden och har rejält, skrivvänligt papper, rundade hörn och laminerad, tålig fram- och baksida, samt ett gummiband.

Kalendern 15/16 ÅK 7-9

Eleven tar kommandot över sin inlärning

Kalender, 136 sid Inbunden 148 x 210 Best nr 2171516 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-45-0

54


ELEVKALENDRAR

Skolkalendern 15/16 Skolkalendern är en daterad elevkalender (augusti 2015 – juli 2016) för planering och utvärdering. Vänstersidan visar en veckas kalenderdel, medan högersidan är linjerad. På högersidan kan eleven skriva sin utvärdering, göra anteckningar osv. I Skolkalendern finns också utrymme för eleven att skriva in sina långsiktiga och kortsiktiga mål. I slutet av Skolkalendern finns sidor med svårstavade svenska och engelska ord samt måttenheter med mera.

Skolkalendern 15/16 Åk 6-9 Kalender, 120 sid Spiralbunden, 130 x 190 mm Best. nr: 2141516 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-32-0

Loggboken 15/16 Loggboken har generöst med utrymme för planering (augusti 2015 – juli 2016), reflektion, dokumentation och utvärdering. Den öppna strukturen ger eleven möjlighet att samla idéer, tankar, frågor, skisser och annat som rör studierna. Varje vecka har två uppslag. Det ena ger en daterad översikt över veckan och lämpar sig för planering. Det andra har en tom respektive en linjerad sida, lämpliga för tankekartor, texter, bilder med mera. Loggboken är ett redskap för eleven att synliggöra och förstå sitt eget lärande.

Loggboken 15/16 Åk 1-9 Kalender, 222 sid Spiralbunden, 170 x 240 mm Best. nr: 4011516 Pris: 1-5st: 91 kr/st 6-49st: 64 kr/st 50 el. fler: 54 kr/st ISBN 978-91-87011-29-0

55


ELEVKALENDRAR

Skolagendan OCH Miniagendan 15/16 Skolagendan och Miniagendan är båda daterade och följer läsåret (augusti 2015 – juli 2016). Strukturen i agendorna är densamma, men storleken skiljer. På varje veckouppslag finns plats att skriva in mål för, och utvärdering av, veckans arbete. Här finns också en lärar- och föräldraruta. Skolagendan och Miniagendan blir en länk mellan skolan och hemmet och kan fungera som ett kompletterande underlag vid utvecklingssamtalet. Båda agendorna inleds med uppslag om studieteknik samt terminsöversikter.

Skolagendan 15/16 Åk 6-9 Kalender, 120 sid Inbunden, 185 x 235 mm Best. nr: 2061516 Pris: 51 kr ISBN 978-91-87011-30-6 Miniagendan 15/16 Åk 6-9 Kalender, 120 sid Inbunden, 105 x 148 mm Best. nr: 2121516 Pris: 41 kr ISBN 978-91-87011-31-3

56


lathundar

Skriv rätt Skriv rätt är en tydlig och lättanvänd handbok med stavnings- och grammatikregler i svenska, som är lätt för varje elev att alltid ha med sig och slå i. Eleven kan också fylla på med egna exempel och ”kom-ihåg”. Skriv rätt är indelad i tre delar: • stavningsregler • ordklasser • satsdelar Skriv rätt är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

Skriv rätt Åk 6-9 Lathund, 24 sid Inbunden, A5 Best. nr: 510 Pris: 29 kr ISBN 978-91-89499-29-4

Räkna rätt Räkna rätt är indelad i tolv avsnitt: • räknesätt – tal – enheter • bråk • potenser • algebra • geometri • hastighet • statistik, diagram • procent • ekvationer • kvadratrötter • andragradsekvationer • funktioner Räkna rätt är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

Räkna rätt Åk 6-9 Lathund, 32 sid Inbunden, A5 Best. nr: 511 Pris: 29 kr ISBN 978-91-85875-06-1

Mini Grammar Mini Grammar är en tydlig och lättanvänd handbok med ett urval grundläggande regler i engelsk grammatik, som är lätt för varje elev att alltid ha med sig och slå i. Eleven kan också fylla på med egna exempel och ”kom-ihåg”. Mini Grammar är indelad i sju avsnitt: • substantiv • pronomen • adjektiv • adverb • räkneord • verb • prepositioner Mini Grammar är ett bra stöd för föräldrar när de hjälper sina barn med läxorna.

57

Mini Grammar Åk 6-9 Lathund, 32 sid Inbunden, A5 Best. nr: 512 Pris: 29 kr ISBN 978-91-85875-28-3


r a r d n e l a k g g 채 V


väggkalendrar

Hela Året Runt 15/16 Hela året runt är en daterad väggkalender som passar som gemensam almanacka. Hela året runt följer läsåret från augusti 2015 till juli 2016. I läsårets Hela året runt är illustrationerna nya. De speglar olika landsdelar och naturtyper/miljöer i Sverige. I bilderna får man följa fem barn som reser runt med en ryggsäck och hittar på olika saker, samtidigt som ryggsäcken allteftersom fylls på av små filurer. För dig som lärare finns mycket att prata med eleverna om i varje bild – fakta om den specifika naturtypen/miljön och säsongen, likväl som växter, djur, byggnader och aktiviteter förknippade med den. På majema.se finns bonusmaterial.

Jippie! Nya illustrationer!

Hela året runt 15/16 Åk FK-6 Väggkalender, 60 x 85 cm Spiralbunden, 2 hängare Best. nr: 1511516 Pris: 299 kr ISBN 978-91-87011-33-7

Hela Året Runt - Lärarhandledning I lärarhandledningen finns en mängd tips till hur du och dina elever kan använda väggkalendern Hela året runt. Det finns många möjligheter att integrera ämnen. Handledningen innehåller också kopieringsunderlag som är användbara vid studier av tid, väderlek, statistik, engelska och flera andra områden. Handledningen ger även bakgrund till vissa helger och traditioner under året.

59

Hela året runt lärarhandledning Åk FK-6 Lärarhandledning, 36 sid. Häftad, A4 Best. nr: 155 Pris: 140 kr ISBN 978-91-89499-42-3


v i t k a r r e e t d n In e l a k s m u r s s k la

Klassrumskalendern är en webbtjänst där du och dina elever skapar en egen kalender under läsåret.

Klassrumskalendern är perfekt till samlingen på morgonen eller som avslutning för att sammanfatta skoldagen.

60


väggkalendrar

KLASSRUMSKALENDERN 15/16

NY!

Med den interaktiva Klassrumskalendern skapar ni er egen kalender i klassrummet. Stort format, färgsprakande layout samt interaktiva möjligheter att anpassa den utifrån era önskemål gör Klassrumskalendern perfekt till samlingen på morgonen eller som avslutning för att sammanfatta skoldagen. Klassrumskalendern är användarvänlig och tydlig, samt lätt att bläddra i, mellan månaderna. Du köper Klassrumskalendern som en läsårslicens för augusti 2015 – juli 2016. Klassrumskalendern är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator eller surfplatta. Mer information om köp och tekniska villkor finns att läsa på vår hemsida, majema.se.

MÅNADen Ni utgår ifrån en månadsvy där veckodagar, datum och namnsdagar är på plats. Tillsammans väljer ni i listan bland månadens högtider och andra viktiga dagar och placerar in dem. Till högtiderna och de viktiga dagarna finns en kort förklarande text riktad till eleverna.

Dagen På varje dag kan ni skriva egna texter och lägga in bilder, som sedan syns och sparas i månadsvyn. T.ex.: · väderobservationer · årstidstecken födelsedagar · dagens arbete · viktiga händelser.

ordLISTor Klassrumskalendern innehåller ordlistor med: • veckodagar • månader • årstider • ord för tidsbegrepp på svenska och engelska.

klassrumskalendern Åk FK-6 Individlicens 12 mån. Best. nr: 201516 Pris: 299 kr/läsårslicens

61


väggkalendrar

Kalenderblocket 15/16

NY!

Kalenderblocket är en väggkalender som visar en dag i taget (augusti 2015 – juli 2016). Bladen rivs av allteftersom. I Kalenderblocket finns, förutom kalenderinformation, uppgifter och tips på samtalsämnen till alla vardagar – perfekt till samlingen! Varje dag kan en ny elev vara morgonvärd och ansvara för att presentera dagen. Om det passar kan ni hänga upp de avrivna dagarna på ett snöre i klassrummet och se hur månaden växer fram.

Samtalsämnena handlar om traditioner och högtider, både svenska och en del internationella, samt olika talesätt och gåtor. Uppgifterna varierar inom ämnena svenska, matematik, SO och NO samt kring traditioner, bilder och rörelser. Vissa dagar är uppgiften riktad till en elev och vissa dagar till alla elever i klassen.

Kalenderblocket 15/16 ÅK F-3 Väggkalender Limbunden, 210 x 297 mm Best. nr: 1701516 Pris: 199 kr ISBN 978-91-87011-05-4

62


väggkalendrar

Veckokalendern 15/16 Veckokalendern är en daterad väggkalender i liggande A3-format, som följer läsåret från juli 2015 – juni 2016. Varje sida visar en vecka. Veckokalendern har 54 sidor och är uppdelad halvårsvis. Framifrån visas juli – december och bakifrån januari – juni. I Veckokalendern finns gott om plats att skriva upp veckans viktiga information och den passar som gemensam almanacka i många sammanhang, såsom förskola, skola, fritids och hemma.

Veckokalendern 15/16 Åk FK-6 Väggkalender Spiralbunden, 420 x 297 mm Best. nr: 1621516 Pris: 169 kr ISBN 978-91-87011-34-4

Veckoplaneraren Veckoplaneraren är en odaterad väggkalender i stående A3-format. Den består av 53 veckonumrerade blad. Veckoplaneraren är uppdelad halvårsvis. Vecka 27–53 finns på ena sidan av kalenderbladen och 1–26 på andra sidan. På veckobladen skriver du själv in dagens datum efterhand. I Veckoplaneraren finns gott om plats att skriva upp veckans viktiga information och den passar som gemensam almanacka i många sammanhang, såsom förskola, skola, fritids och hemma.

Veckoplaneraren Åk FK-6 Väggkalender, odaterad Spiralbunden, stående A3 Best. nr: 161 Pris: 125 kr ISBN 978-91-89499-43-0

63


r a r L채 r a r d n kale


lärarkalendrar

planeringskalendern 15/16 Den gula Planeringskalendern är ett suveränt planeringsverktyg för dig som arbetar i skolan. Den har funnits i vårt sortiment ända sedan 1982 och är Sveriges mest populära och använda planeringsverktyg bland pedagoger. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att bläddra i. Av lärare för lärare.

VECKOPLANERING

För tiden juni 2014–augusti 2015. Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två plastfickor • tre scheman • 25 anteckningssidor • 2014, 2015, 2016 och 2017 års almanacksöversikter • telefonlista • kalendariska uppgifter.

ADRESSLISTOR

En klasslista med plats för 36 elevers adresser och personnummer, tre kolumner för telefon och en för e-post. Sex klasslistor med plats enbart för telefon och övrigt.

klasslistor

18 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

FRÅNVAROLISTOR

Frånvarolistor för sex klasser med vardera 36 elever. Planeringskalendern 15/16 Best. nr: 1011516 Pris: 1–2st: 110 kr/st 3–14st: 100 kr/st 15 el. fler: 90 kr/st ISBN 978-91-87011-26-9

Terminsplanering ht 15, vt 16, ht 16

Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.

65


lärarkalendrar

lärarkalendern 15/16 Lärarkalendern (fd. Klasslärarkalendern) är ett suveränt planeringsverktyg för dig som arbetar i skolan och förskolan. Den är speciellt framtagen utifrån klasslärares önskemål. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att använda. Lärarkalenderns omslag är klätt i tyg med linnekänsla och har ett gummiband som håller instuckna lösblad på plats.

VECKOPLANERING

För tiden juni 2015–augusti 2016. Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två dubbla plastfickor • tre scheman • 25 anteckningssidor • 2014, 2015, 2016 och 2017 års almanacksöversikter • telefonlista • kalendariska uppgifter • frånvarolista för 36 elever • månadsöversikt inför varje ny månad

ADRESSLISTOR

Lista för 32 elevers adresser, personnummer, telefonnummer. Gott om plats för föräldrars namn, mobilnummer, e-post mm.

klasslistor

6 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

Elevanteckningar

Dokumentationsutrymme för 36 elever.

Lärarkalendern (fd Klasslärarkalendern)

15/16 grön

Best. nr: 1081516 Pris: 1–2st: 130 kr/st 3–14st: 120 kr/st 15 el. fler: 110 kr/st ISBN 978-91-87011-27-6

Terminsplanering ht 15, vt 16, ht 16

Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.

66


lärarkalendrar

ämneslärarkalendern 15/16 Ämneslärarkalendern är ett suveränt planeringsverktyg för dig som arbetar i skolan. Kalendern är i behändigt A5-format och inbunden med spiralrygg, vilket gör den slitstark och lätt att använda. Ämneslärarkalenderns omslag är klätt i tyg med linnekänsla och har ett gummiband som håller instuckna lösblad på plats.

VECKOPLANERING

För tiden juni 2015–augusti 2016. Förutom uppslagen som presenteras på sidan finns: • två dubbla plastfickor • tre scheman • 15 anteckningssidor • 2014, 2015, 2016 och 2017 års almanacksöversikter • telefonlista • kalendariska uppgifter • 16 klasslistor för 36 elever • adresslistor

Månadsöversikt

Plats för noteringar inför varje ny månad.

klasslistor

16 klasslistor med plats för 36 elever. Utrymme för noteringar om diagnoser, uppgifter, prov och betyg.

FRÅNVAROLISTOR

Frånvarolistor för 7 klasser med vardera 36 elever.

Ämneslärarkalendern 15/16 grå Best. nr: 1111516 Pris: 1–2st: 130 kr/st 3–14st: 120 kr/st 15 el. fler: 110 kr/st ISBN 978-91-87011-28-3

Terminsplanering ht 15, vt 16, ht 16

Plats för noteringar, teman, projekt, studiedagar, lov etc.

67


Skola och h

em


skola och hem

Att gå i ETTAN Att gå i ettan är en handbok för föräldrar om skolans första år. Även du som arbetar i skolan hittar mycket matnyttigt och kul här i. Att gå i ettan innehåller 200 sidor, fyllda med handfasta tips, lättillgänglig information, samt kloka tankar och erfarenheter från föräldrar och lärare. Boken är tänkt att användas som en uppslagsbok, dit man återkommer gång efter gång. Här hittar du bland annat: • vad man arbetar med i de olika ämnena i ettan • konkreta tips på hur föräldrar kan hjälpa sitt barn hemma • hur man kan förhålla sig till barns inlärning och utveckling • hur sjuåringar är • reportage från skolan • vem som är vem i skolan • info om utvecklingssamtal, föräldramöte, läroplan m.m. • tankar om rörelse och lek.

Tipsa dina skolföräldrar om en superbra handbok!

Att gå i ettan Föräldrabok, 200 sid Inbunden, 180 x 230 mm Best. nr: 2000 Pris: 175 kr ISBN 978-91-87011-06-1

69


skola och hem

SERIEN Matematik och svenska i ettan Matematik och svenska i ettan är en serie arbetsböcker som övar grundläggande kunskaper i svenska och matematik. Här får eleven möjlighet att öva extra på det man arbetar med i årskurs 1. Böckerna passar utmärkt för att stärka eleven inom ett eller flera specifika områden, antingen det gäller ett yngre barn som vill ha utmaning, eller ett äldre som behöver repetition. I böckerna finns förslag på hur man kan arbeta med övningarna, samt tips på hur man som förälder kan hjälpa sitt barn. Du som lärare kan rekommendera dessa häften till barn och föräldrar utifrån behov, men också använda dem i din undervisning som stöd till elever som behöver öva mer.

Matematik A i ettan I Matematik A i ettan övas grundläggande kunskaper i: • klockan • taluppfattning • problemlösning • mönster

Matematik B i ettan I Matematik B i ettan övas grundläggande kunskaper i: • addition • subtraktion • geometri

Svenska A i ettan I Svenska A i ettan övas grundläggande kunskaper i: • alfabetet • språklära • läsning

Svenska B i ettan I Svenska B i ettan övas grundläggande kunskaper i: • stavning • ordkunskap • skrivning

70

För barn som vill eller behöver öva mer.

Matematik A i ettan Åk 1 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 210 x 280 mm Best. nr: 2001 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-07-8

Matematik B i ettan Åk 1 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 210 x 280 mm Best. nr: 2002 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-08-5

Svenska A i ettan Åk 1 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 210 x 280 mm Best. nr: 2003 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-09-2

Svenska B i ettan Åk 1 Arbetsbok, 32 sid Häftad, 210 x 280 mm Best. nr: 2004 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-10-8


skola och hem

SERIEN Öva hemma

NY!

Öva hemma är en serie arbetsböcker som övar grundläggande kunskaper i svenska och matematik. Här får eleven möjlighet att öva extra på det man arbetar med i årskurs 2 och 3. Böckerna passar utmärkt för att stärka eleven inom ett eller flera specifika områden, antingen det gäller ett yngre barn som vill ha utmaning, eller ett äldre som behöver repetition. I böckerna finns förslag på hur man kan arbeta med övningarna, samt tips på hur man som förälder kan hjälpa sitt barn. Du som lärare kan rekommendera dessa häften till barn och föräldrar utifrån behov, men också använda dem i din undervisning som stöd till elever som behöver öva mer.

Öva hemma stavning • • • • •

alfabetet vokaler och konsonanter dubbelteckning ng-ljud sj-ljud

Öva hemma läs och skriv • • • • •

läsning skrivning läsförståelse handstil alfabetisk ordning

Öva hemma Stavning 8-10 år Arbetsbok, 40 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 2005 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-37-5 Öva hemma Läs och skriv 8-10 år Arbetsbok, 40 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 2006 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-38-2

Öva hemma addition och subtraktion

Öva hemma Addition och subtraktion 8-10 år

• • • •

Arbetsbok, 40 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 2007 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-39-9

addition och subtraktion inom talområdet 1-100 huvudräkning uppställning problemlösning

Öva hemma multiplikation och division

Öva hemma Multiplikation och division 8-10 år

• • •

Arbetsbok, 40 sid Häftad, 170 x 240 mm Best. nr: 2008 Pris: 49 kr ISBN 978-91-87011-40-5

71

multiplikation och division inom tabellerna 1-5 huvudräkning problemlösning


beställningsformulär Beställ via majema.se eller faxa till 08-716 67 03 Leveransadress om annan än fakturaadressen

Fakturaadress:

Ref.nr/kod Beställare, namn och telefon

E-post

Godsmärkning

Rekv. nr.

Beställt den

Önskad leverans Omgående

Best. nr.

Antal

Titel

Vecka:

Pris

Våra digitala läromedel beställs endast via majema.se eller din läromedelsdistributör.

Totalsumma:

Moms och frakt tillkommer

72


! r e t e h y n a l a t i g i D

Majemalådan - en miniutställning på besök

Så kan du beställa • • • • •

Via vår hemsida majema.se Mejla order@majema.se Faxa beställningslistan till 08-716 67 03 Skicka brev till: Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka Ring 08-716 67 95 så hjälper vi dig gärna!

Anpassad för • interaktiv skrivtavla • projektor • dator • surfplatta

Beställ en Majemalåda, vår kostnadsfria miniutställning, för påseende i två veckor. Du får då en låda fylld med ett fyrtiotal böcker att ställa upp i lärarrummet så att du och kollegorna i lugn och ro kan bläddra i Majemas nyheter och populäraste titlar. I lådan finns även med en katalog så att ni kan se hela vårt sortiment av kalendrar och läromedel. Boka din Majemalåda genom att skicka ett mejl till: info@majema.se med namn, telefonnummer och skolans adress eller ring oss på 08-716 67 95.

Gå in på / .se majema rial ate m s u n o b

Majemas sortiment finns tillgängligt hos alla läromedelsdistributörer som kommunerna har upphandlingsavtal med.

INTERAKTIV KLASSRUMSKALENDER Med Klassrumskalendern kan du och din klass tillsammans skapa er personliga kalender i en digital miljö. Klassrumskalendern är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator eller surfplatta. Läs mer på s. 60-61.

Köpvillkor: Priser

Transportskador

Returer

Priserna anges exkl. moms. Förutom frakt tillkommer inga fakturerings-, order- eller expeditionsavgifter.

Kontrollera alltid varorna vid leverans, dvs. att kartonger är hela och oöppnade samt att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Alla avvikelser måste Du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till Majemaförlaget. Skador som upptäckts anmäls omgående, dock senast 7 dagar efter leverans, till Majemaförlaget. Om ni har beställt via inköpscentral, ber vi er att kontakta dem.

Artiklar som köpts från Majemaförlaget, dock ej kopieringsunderlag, får returneras inom 3 månader från mottagandet av varan. Artiklarna ska vara felfria, oanvända och packas och sändas så att skada ej uppkommer. Returfrakten betalas av köparen. Köparen krediteras det belopp som tidigare fakturerats för varan. OBS, gäller ej daterade kalendrar! Där dras en viss procent av beroende på hur långt höstterminen gått. En kopia på fakturan eller ordern måste följa med returen. OBS! Kontakta Majemaförlaget före retur, tel 08-716 67 95. Om artikeln sålts via inköpscentral ska returen sändas dit.

Rabatter Rabatter ges vid följande inköp: 5 000–9 999 kr 2% 10 000–19 999 kr 3% 20 000–99 999 kr 4% 100 000 kr eller mer 5%

LÄRARWEBB I serien Språkskrinet finns nu lärarwebb för åk 1-3. Där hittar du allt innehåll från boken samt helt nytt material för dina genomgångar. Språkskrinet lärarwebb är anpassad för interaktiv skrivtavla och projektor, via dator eller surfplatta. Läs mer på s. 11.

Betalning

Symbolen visar dig vägen till vårt digitala utbud. Läs mer om våra digitala produkter på vår hemsida.

Betalning sker via faktura. Betalningsvillkor: 30 dagar från fakturadatum. Kortbetalning för privatpersoner vid köp i webshop, majema.se.

Frakt Frakt betalas av köparen. Om köparen önskar mottagarfrakt måste detta anges vid beställning.

Reklamationer Reklamationer (ej transportskador), där materialet är skadat eller saknas, ska göras inom 14 dagar från det att köparen mottagit varan. Kontakta alltid Majemaförlaget innan retur sker, tel 08-716 67 95.

DIGITALT På vår hemsida finns all information kring köpvillkoren för våra digitala läromedel.

Retur skickas till: Majemaförlaget AB c/o Samdistribution Metallvägen 31 195 72 Rosersberg


AVS: Majemaförlaget AB Box 4016, 131 04 Nacka

B

sverige porto betalt

Vatten åt alla Sedan 2006 har Majema stöttat organisationen Vatten åt alla som förser människor i nöd med långsiktig tillgång till rent dricksvatten. För varje såld elevkalender bidrar Majema till Vatten åt allas viktiga arbete och genom åren har deras arbete resulterat i att tusentals personer har fått tillgång till rent dricksvatten.

Läromedel Fk- åk 9 2015

Majemaförlaget AB, Box 4016, 131 04 Nacka, Tel 08-716 67 95, majema.se

Profile for Majema

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Bläddra i Majemas läromedelskatalog 15/16  

Majemaförlaget erbjuder läromedel för F-6 och planeringsverktyg för både lärare och elever i alla årskurser. Våra läromedel sätter guldkant...

Profile for majema