__MAIN_TEXT__

Page 1

L BAS

L EDE M ร„RO

en guide รถver komponenterna i mitt i prick


Ett samlat grepp över din lektion och din undervisning – kapitel för kapitel!

Utgivningsplan:

Åk 1 – våren 2016

Åk 2 – våren 2017

Åk 3 – våren 2018


Övergripande innehåll Mitt i prick årskurs 1–3 Mitt i prick 1A och 1B • Taluppfattning 0–100 • Äldre talsymboler • Addition och subtraktion utan tiotalsövergång 0–100 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–20 • Likhetstecknets betydelse • Räknehändelser • Problemlösning

• Ordningstal • Lägesord • Stapeldiagram • Klockan hel och halv • Mätning längd, äldre måttenheter • Triangel, fyrhörning, cirkel • Mönster och symmetri • Miniräknaren • Programmering

Mitt i prick 2A och 2B • Taluppfattning 0–1000 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång 0–100 • Addition och subtraktion med ental 0–1000 • Addition och subtraktion med hela tiotal 0–1000 • Addition och subtraktion med hela hundratal 0–1000 • Multiplikation tabell 0–5 samt 10 • Delningsdivision och innehållsdivision • Räknehändelser

• Problemlösning • Prealgebra • Stapeldiagram, tabell • Månghörningar • Geometriska kroppar • Spegelsymmetri • Klockan minuter i och över • Mätning längd, vikt, volym • Miniräknaren • Programmering

Mitt i prick 3A och 3B • Taluppfattning 0-10 000 • Överslagsräkning • Algoritm addition utan och med minnessiffra 0–1000 • Algoritm subtraktion utan och med växling 0–1000 • Multiplikation tabellerna 6–9 • Uppställning multiplikation utan och med minnessiffra • Division tabellerna 1–10 • Bråk • Räknehändelser

• Problemlösning • Algebra • Sannolikhet • Sträcka, linje, punkt • Triangel, fyrhörning, femhörning • Förstora och förminska • Mäta omkrets • Klockan digital • Mätning längd, vikt, volym • Miniräknaren • Programmering


Mitt i prick 1A

Ett kapitel är tänkt som en lektion.

- grundboken

Kapitlets sida 1 och 2 innehåller grundläggande övningar på det aktuella matematiska innehållet. Dessa 2 sidor bör alla elever göra under lektionen.

Ett kapitel har 3 sidor 6 Talet 4

4

Genomgång av nytt som ska läras.

fyra

3. Hur många ser du i bilden?

0

1

2

3

4

5

6

7

4 4 44 44 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

4 4 4

8

9

11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5

10

4 4 4

4 4 4

34

2

4

4 4 4

4

4 4 4

1. Skriv talen som saknas.

12

4

3

4. Hur många ser du i bilden?

2. Hur många?

Kapitlets lärandemål.

20

5. Måla. 3

4

5

6

6. Mira får 1 kula mer än Leo. Visa.

22

21

förstå och kunna använda talen 0 till 4

Kapitlets sida 3 innehåller fler övningar för fördjupning, alternativt repetitionsövningar från tidigare moment. Sidan avslutas ofta med en lite klurigare uppgift av problemlösningskaraktär. Denna sida gör de elever som har gjort sidan 1 och 2 och behöver fördjupning och utmaning.


Kapitel kring begrepp och problemlösning 10

Vart femte kapitel i boken har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation. Här finns utrymme för elevens egna tankar och lösningar. Dessa kapitel består alltid av 2 sidor.

Hälften

Leo har hälften så många bär som Mira. Rita Leos bär. Skriv antalet.

4

Här är hälften så många

som

Rita hälften så många Rita på 2 olika sätt.

som

.

.

Visa och berätta för en kamrat. 32

33

förstå och och kunna använda begreppet hälften förstå kunna använda begreppet hälften

Kapitel som avslutar avsnittet 23 Testa dina kunskaper

Kluring 1. Vad händer sedan? Fortsätt mönstret.

1. Räkna. 3 + 2 =

5 – 4 =

5 – 0 =

1 + 4 =

6 – 1 =

6 + 0 =

3 + 3 =

6 – 3 =

5 – 5 =

2 + 4 =

6 – 4 =

6 – 6 =

2. Det kommer 2 fåglar till.

2. Rita och måla likadant.

3. Hur många finns kvar? Jag äter hälften.

Jag äter 3.

4. Hur många kaniner gömmer sig?

3 +

= 6

+ 1 = 6 69

68

Kycklingspelet

Ni behöver

Spel för 2 eller fler.

Mål

Start

• Slå tärningen. • Subtrahera tärningstalet från 6 och gå lika många steg som svaret. • Om du landar på en extra gång.

får du slå

För att kontinuerligt stämma av elevernas kunskaper finns ett test i slutet av varje avsnitt, med självvärdering. Efter testet följer en kluringsida och ett spel, för utmaning och repetition.

• Först i mål vinner.

I Mitt i prick får eleverna öva alla 5 förmågor i matematik, från Lgr 11. 70


Lärarwebben

- ditt digitala stöd I lärarwebben visas grundbokens alla sidor för genomgång och uppföljning. I vänstermenyn kan du välja kapitel, visa färdiga genomgångar av nytt som ska läras, ta fram färdighetsträning kopplat till kapitlet, använda matteverktyg för egna genomgångar och övningar samt lyssna till kapitlets berättelse.

webb

1A

Färdiga pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras finns under menyvalet Vi lär.

Sidorna i boken visas en och en.

Sidans olika delar är klickbara för förstoring.

På majema.se finns en videoguide till Mitt i pricks lärarwebb.


Vi lär – pedagogiskt illustrerade genomgångar av det nya som ska läras i kapitlet.

Vi övar – en varierad och lekfull färdighetsträning kopplad till kapitlets innehåll.

Mattelådan – interaktiva verktyg för egna genomgångar och repetition, t.ex. tallinje, klocka, pengar och knappar för antalsräkning.

Berättelser – lyssna till kapitlets berättelse som utgår från samtalsbilden. Varje berättelse avslutas med en mattefråga.


Lärarhandledningen och kopieringsunderlaget

- ett stöd i din undervisning Till varje kapitel i grundboken finns en kort berättelse som avslutas med en matematisk fråga. Berättelsen knyter an till illustrationerna som handlar om bokens familj.

Taluppfattning – talen 1 till 4 och 0

Berättelse till kapitel 1 fåglarna ”Nästa gång ni, då kommer ni inte undan”. Leo har fått presenter på morgonen. Han fick nya fotbollsskor och nya målvaktshandskar. Han är så sugen på att prova presenterna. När kalaset är slut ska han fråga om några av kompisarna vill stanna kvar och spela fotboll. Leo ställer ner tillbringaren med saft. – Leo, kan du hämta lite fler glas, det är bara fem stycken på bordet, säger mamma. – Visst det fixar jag säger Leo och vänder in mot huset.

Vilken härlig dag! Solen skiner, fåglarna kvittrar och det är LEOS FÖDELSEDAG! Snart är det dags för födelsedagskalas. Kan det bli bättre? Nej, det tycker i alla fall inte Leo. Inte Boss heller. Boss rusar runt i trädgården och ägnar sig åt sin favoritsysselsättning. Det innebär att han försöker springa ikapp fåglar som sitter på gräsmattan och letar mask, trots att det är en omöjlig uppgift. När han kommer fram till den plats där fåglarna satt, är de redan högt uppe i skyn. Då skäller han tre skall. Det är som att han säger till

– Vilka kommer på kalaset? ropar Mira som sitter och gosar med Silky. Är det bara killar som är bjudna? – Ja, det är bara killar, ropar Leo lite irriterat. Det är Wille, Oskar, Ajim, Erik, Manuel. Alltså fem killar och så vi två. Titta där kommer ju Wille! Wiiillle, heeej Wiillle! • Hur många år fyller Leo? (10 år, för det är 10 ljus på tårtan) • Hur många glas saknas det på bordet? (2)

1 Räkna till 10 2. Hur många? Ringa in.

Kapitlets 3 sidor och tillhörande läxa, med facit. Läxorna finns för kopiering längst bak i denna lärarhandledning.

1. Hur många ser du i bilden? Ringa in.

1

1

2

2

1 2 6

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

5

7

8

8

1

9

9 10

1

2

2

1 2

3

3

3

4

4

4

5

5

6

6

7

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

7

8

9

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

8

9 10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10 7

kunna räkna antal till 10

3. Ringa in antalet.

3

4

2

5

7

6

8

9

6

10

Läxa

1

1. Hur många? Ringa in.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

Läxa

2

1. Öva.

========= = •= = •= = •= = •= =

8

18

= •= = •= = •= = •= = = •= = •= = •= = •= =

2. Måla lika många.

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 1A

136


Kapitlets syfte sammanfattar vad som övas i kapitlet. Inledningen ger förslag på aktivitet som kan göras innan arbetet i boken. Frågor till bilden ger förslag på frågor att ställa till eleverna, där svaren finns i kapitlets bild.

Syfte • Vi övar sambandet mellan siffra, tal och antal 1 till 10. • Vi övar talraden genom att ramsräkna uppåt och nedåt.

Inledning

Huvudräkning

Talen på ryggen

1 2

Använd talkorten 1 till 10. Eleverna räknar antalet fönster, böcker, flickor, pojkar osv. i klassrummet och visar antalet med hjälp av talkorten som finns längst bak i grundboken.

Frågor till bilden Eleverna tittar på den stora bilden på s. 6. • Hur många år fyller Leo? (10) • Vad finns det 1 av på bilden? (pojke, hund, tårta, mamma osv.) • Vad finns det 2 av? (barn, husdjur) • Vad finns det 4 av? (fåglar) • Vad finns det 5 av? (glas) • Vad finns det 6 av?( skedar) • Vad finns det 7 av? (jordgubbar på tårtan) • Hur många fler muggar behövs det, om det kommer 7 barn? (2)

Aktiviteter Här följer några aktiviteter som övar taluppfattning:

Antal med ljud • Läraren knackar på bordet, klappar i händerna eller visslar med visselpipan ett antal gånger. • Eleverna visar antalet med talkort, knappar eller klossar.

• Skriv talen 0 till 10 på tallrikar med band, som kan hängas runt halsen. • Varje elev tar en tallrik och hänger på ryggen. • Eleverna rör sig fritt i klassrummet och ska hitta sin tiokamrat.

Övning med talkorten

1 2

• Eleverna ordnar talkorten 0 till 10 från det minsta till det största. • Eleverna säger talen 0 till 10 och 10 till 0. • Läraren eller en elev säger något av talen och de andra lyfter upp motsvarande kort. • Läraren säger talet och eleverna visar motsvarande antal fingrar. • Läraren säger t.ex. Hur många fönster finns det i klassrummet? Eleverna svarar med hjälp av talkorten.

1 Eleverna kan svara med talkorten. 2 1. Det är 1 vit och 3 röda rosor i vasen. Hur många rosor är det? (4) 2. Leo har 2 presenter i famnen och 3 på bordet. Hur många presenter har han? (5) 3. Det är 5 kex på fatet. Mira äter upp 3 kex. Hur många kex är det kvar? (2)

Problemlösning 1. Mamma har 6 karameller. Mira och Leo får lika många var. Hur många karameller får Mira? (3)

Talcirkel • Eleverna står i en ring. • Varje elev säger i tur och ordning ett tal 1, 2, 3 … 10 • När en elev har sagt 10, säger nästa 9, nästa 8 och så räknar man nedåt till talet 1.

Till varje kapitel finns 3 huvudräkningsuppgifter. Du läser uppgifterna och eleverna skriver svaren i de 3 rutorna som är placerade högst upp på sidan 2 i kapitlet.

2. Mamma har 8 plommon. Mira och Leo får lika många var. Hur många plommon får Leo? (4)

Till varje kapitel finns minst 2 problemlösningsuppgifter som kan komplettera din lektion eller användas vid annat tillfälle. Uppgifterna är lämpliga för pararbete med konkret material.

Snabbkodning av antal • Öva på att snabbt känna igen antal genom att lägga ett visst antal bönor eller dylikt på en papperstallrik. • Läraren visar papperstallriken en mycket kort stund och eleverna säger antalet/talet eller visar det med sina talkort. • Större antal kräver lite längre tid för att kunna uppfattas.

3. Mamma har 8 plommon som Mira och Leo delar på. Mira får 2 fler än Leo. Hur många plommon får barnen? (5 och 3)

Tal på tallrik • Skriv talen 0 till 10 på elva papperstallrikar. • Eleverna lägger lika många knappar på tallriken som talet visar. • Eleverna lägger 1 knapp mer eller 1 knapp mindre än talet visar.

Kopieringsunderlag 1

19

Aktiviteter som du kan välja bland för att variera din lektion. Här finns förslag på både gemensamma aktiviteter och pararbete.

Kopieringsunderlag, i 2 nivåer, som hör till kapitlet. Kopieringsunderlagen finns i en separat bok. Läs mer och beställ boken på majema.se


Tester och utvärdering Avsnittstest

Terminstest

I slutet av varje avsnitt i grundboken finns det en sida som testar momenten i avsnittet. I testen ser eleven, läraren och föräldern om eleven har förstått innehållet eller har svårt att förstå och lösa momentets uppgifter. Det är viktigt att genast följa upp och ge de elever som behöver ytterligare undervisning.

Här i lärarhandledningen finns även ett terminstest för kopiering, med både en muntlig och en skriftlig del. I testet finns blandade uppgifter från avsnitt 1 till 4 i grundbok 1A. Här ser du som lärare om kunskaperna är befästa eller om uppföljning och stöd behövs. Testet kan användas som avslutning av grundbok 1A, eller som ett förtest inför grundbok 1B.

9 Testa dina kunskaper 1. Hur många?

Protokoll till muntligt test Mitt i prick 1A Namn:

Namn: _______________________________

Resultat: _________________________________

1. Måla 1 cirkel mer än antalet pennor.

1.

7.

2.

8.

0 1 2

2. Rita 1 cirkel mer än antalet kottar.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

2. Måla 1 cirkel mindre än antalet svampar. 0 1 2

3. Rita 1 cirkel mindre än antalet löv.

3. Hur många lådor är det tillsammans? 0 1

Protokoll till muntligt test Mitt i prick 1A 4. Jämför. Skriv >, < eller =.

2

Namn: 1.

7.

2.

8.

4. Hur många bär finns kvar? En fågel äter 4 bär.

En fågel äter 3 bär.

0 1 2

3.

Elevutvärdering

29

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

5. Hur många hönor gömmer sig? 0 1 2

Varje moment i testet avslutas med en självvärdering. Här får eleven fundera hur säker han/hon känner sig på uppgiftstypen och kryssa glad, mittemellan eller ledsen katt. Det är viktigt att uppmuntra eleven att värdera och granska sitt arbete, både i skolan och hemma. Det är också bra att eleven blir medveten om betydelsen av att delta aktivt på lektionerna.

Formativ bedömning Formativ bedömning är till skillnad från summativ bedöm­ ning något som ska leda inlärningen framåt. Vi måste ställa oss frågan vad varje elev kan och vad nästa steg är i elevens kunskapsutveckling. Detta kan vi göra med muntliga och skriftliga tester (se ovan) men även med små korta aktiviteter i det dagliga arbetet. En sådan aktivitet, där du som lärare snabbt kan stämma av om en elev hänger med eller inte, är huvudräkningsuppgifterna som finns till varje kapitel i elevboken. Du hittar uppgifterna i lärarhandledningen och läser högt för eleverna. Eleverna skriver svaren i de 3 rutorna på sidan 2 i varje kapitel (i kapitel 1–10 håller eleverna istället upp sina talkort).

3+

= 5

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 1A

2+

= 6

131

Här ringar du in elevens resultat, så att du lätt kan göra en sammanställning överst i testet.

Här följer några andra exempel på aktiviteter som lätt går att genomföra under pågående lektion eller som avslutning: • Be t.ex. eleverna rita hur lång en centimeter är på en postitlapp och lämna till dig (det går även att använda små skrivtavlor om ni har köpt in sådana). • Be eleverna räkna ut en uppgift och hålla upp lika många fingrar som svaret. • Låt eleverna viska i ditt öra vad som är lätt och vad som är svårt inom det område ni just nu håller på med. Det viktiga här är att i tid fånga upp vad eleverna inte har förstått, så att du som lärare kan anpassa din undervisning efter det. Ibland är det bara några få elever som behöver öva mer på ett visst moment, medan det i vissa fall visar sig vara en större del av elevgruppen.


Individualisering i serien Grundbokens struktur ger goda förutsättningar för individualisering Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av 3 sidor. De 2 första sidorna utgör basen, det som alla ska arbeta med. Här finns rikligt med färdighetsträning och repetition. Den tredje sidan har extra övningar och fördjupning i form av uppgifter som utvecklar det matematiska tänkandet och slutledningsförmågan. Denna sidas uppgifter arbetar eleverna med i mån av tid och förmåga. Vart femte kapitel, som har fokus på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation, är oftast tänkta för pararbete. Det är viktigt att du sätter samman paren för bästa samarbete och lärande.

Kopieringsunderlag i 2 nivåer Till flertalet kapitel i grundboken finns 2 kopieringsunderlag – 2 nivåer.

Nivå 1 – färdighetsträning och öva mer

Nivå 2 – fördjupning

Här finns också olika spel.

Lärarhandledningen innehåller aktiviteter och extra uppgifter Aktiviteterna som föreslås till kapitlet passar mycket bra att använda för individualisering. Till de flesta kapitel finns också 2-3 uppgifter i problemlösning. Dessa kan användas som en extra utmaning för vissa elever, att lösa enskilt eller i grupp.

Läxa Till flertalet kapitel hör en läxa. Dessa finns för kopiering här i lärarhandledningen. Läxan är kort och låter eleven öva och befästa kapitlets moment. Läxorna är särskilt värdefulla för de elever som behöver öva mer. Ha gärna som rutin att skicka med eleverna läxan efter varje mattelektion. Öva lite men ofta.

Laborativt material När ni arbetar med serien Mitt i prick är det viktigt att det alltid finns laborativt material tillgängligt för eleverna. Konkret material används som tankestöd vid inlärning av nya moment och för problemlösningar. Ni lägger grunden för inlärningen av matematik genom att laborera, prova och samtala. Här är några tips på lämpligt klassrumsmaterial: • Talkorten 0 till 12 är viktiga på höstterminen i årskurs 1. Med hjälp av dem kan eleverna svara på huvudräkningsuppgifterna i avsnitt 1. Korten kan även användas till att spela med och att göra andra aktiviteter som beskrivs i lärarhandledningen. • Tärningar är välkända redskap för spel och andra laborativa övningar. • 20 stycken knappar, bönor eller makaroner behövs till bokens övningar och som spelmarkörer till vissa spel. • Tiolådor eller äggkartonger med plats för 10 ägg, kan ni använda till övningar med tiotalsövergång, som framför allt kommer i vårterminsboken. • Pärlor (10 + 10 pärlor i 2 olika färger) passar bra till övningar med tiotalsövergång.

• Låtsaspengar är användbara, när ni börjar räkna med mynt och sedlar. • Övningsklocka till arbetet med tid, finns längst bak i grundböckerna.


Läxor På sidorna 136–156 finns alla läxor till grundbok 1A. Kopiera upp dessa till eleverna och skicka hem dem en i taget eller några åt gången. Till följande kapitel finns det inga läxor: kapitel 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 och 48 eftersom dessa kapitel består av uppgifter där eleverna ska diskutera sitt tillvägagångssätt och sina lösningar med varandra.

Läxa

6

1. Öva.

4 • •

4 4

• •

4 4

• • • •

2

2 2

• • •

2 2

4

• • • •

2 • •

4

• •

4 4

• • • •

2 2

• •

4

4 4

• •

4

2

4

• •

• •

• • • •

4 4

4

• •

4 4

• • • •

• •

4

• •

• •

4 4

• • • •

3 3 33 33

2 2

• •

3 3

• •

• •

3 3

3 3

• •

• •

3 3

• •

Läxa

7

1. Öva.

> > > > > > > > > > > > > >

< <

< <

< <

<Läxa< <1. Hur< många kronor är det?

2. Måla 1 cirkel mer än antalet verktyg.

38

_______

_______

_______

2. Summan står i mitten. Skriv talet som saknas. 2

1

6 2

2

426 1Prissk 1 7 2 illnad

1

Hur myck

2

et mer ko

2

8

2 Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 1A

2

1

138

SA GO

2

R

3

3

1. Hur my ck

et mer ko

1

n än nalle

n?

1

9

8 kr

8 kr – 3 kr = 5

Läxa

1

star boke

2

8

1

7

9

Subtrah 1 priset4fråera det lägsta n det högs ta.

3 kr 2

kr

39

sta

r boken än 1. Hur mycket kostar leksakerna tillsammans? leksaken?

3k

6 kr

r

FÅGLAR

6 kr

4 kr

5 kr 6 kr HÄ

6 kr – 4 kr = 7 kr

2 kr

KA RT BO K -

2 kr

6 kr

5 kr

STAR

5 kr

7 kr

4 kr

7 kr

DJUR

6 kr

2. Addera. 2 kr + 3 4

kr

+1

SPE L OCH LEK AR

kr

+3

kr

=

kr

+3

kr

=

9 kr

Kopieringsunderlag Mitt i prick Lärarhandledning 1A

6

kr

+1

kr

6

kr

+2

kr

5 kr

151

+1 SP ÖK

+2 EN

kr

=

kr

=

9 kr

3 kr

kunna räkn

a addition

och subtrak

tion med

mynt upp till

10 kr

121


Läxa

1

1. Hur många? Ringa in.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

5

6

7

8

9

10

Läxa 1. Öva.

= = = = = = = = = =• =• =• =• = 2. Måla lika många.

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1A lärarhandledning

2

=• =• =• =• = =• =• =• =• =


Lgr 11 och Mitt i prick 1A Taluppfattning och tals användning

Lgr 11 – Det centrala innehållet åk 1– 3 ”Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.”

”Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.”

”Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.”

Räkna till 10 Lika många – är lika med Talen 0 till 9 I klassrummet Större än och mindre än Talkamrater

Talen 10 till 12 Tiotal och ental

Hälften

”Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.”

”Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.”

Pengar Vad kostar det? Hur mycket pengar är kvar? Prisskillnad Ett tal saknas Huvudräknings­ uppgifter i alla kapitel

Algebra

Mitt i prick 1A – kapitel där momenten i det centrala innehållet övas

”Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.”

”Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.”

Lika många – är lika med Ett tal saknas Likhetstecknet Kommutativa lagen Talfamiljer

Mönster

”Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.”

”De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.”

Vi lär oss addition Vi skriver addition Öva addition 0 till 5 Räknehändelser + Vi lär oss subtraktion Vi skriver subtraktion Öva subtraktion 0 till 5 Räknehändelser – Addera tre tal Subtrahera med tre tal Addera och subtrahera Talkamrater


Geometri

”Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.”

”Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.”

”Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.”

Problemlösning

”Slumpmässiga händelser i experiment och spel.”

”Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.”

Stapeldiagram Eget stapeldiagram

”Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.” ”Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.” Problemlösning Mot programmering 1 Mot programmering 2 Kluringsida i varje avsnitt Problemlösnings­ uppgifter och kopieringsblad till varje kapitel

Samband och förändring

Sannolikhet och statistik

Samtalsbild: Lägesord

”Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.”

Klockan – hel timme

”Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.”

Dubbelt Hälften


Basläromedlet Mitt i prick – en lektion är ett kapitel med allt du behöver! Beställ gratis provkapitel på majema.se

a Prov en b web ! lärar 0 dagar 3 i s grati jema.se ma

Vill du veta mer? Besök gärna våra pedagogträffar eller någon av läromedelsmässorna runt om i landet. Ni är alltid välkomna att besöka vårt kontor i Nacka Strand eller boka ett skolbesök. Det går även bra att kontakta oss via chatten på majema.se, mejla oss på info@majema.se eller ringa oss på 08-716 67 95.

majema.se

Profile for Majema

En guide över komponenterna i Mitt i prick. Majemaförlaget.  

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre s...

En guide över komponenterna i Mitt i prick. Majemaförlaget.  

Mitt i prick är ett heltäckande basläromedel i matematik för årskurs 1-3. Ett kapitel är tänkt som en lektion och består vanligtvis av tre s...

Profile for majema