Page 1

Kluriga Boken spr책k och begrepp

L채rarhandledning

Rosie Eriksson


Motorik Ur den reviderade läroplanen: Förskolan ska sträva efter att va

• utvecklar sin motorik, koordinati

rje barn

onsförmåga och kroppsuppfattni ng • utvecklar självständighet och tilli t till sin egen förmåga

Motorik 43


För att barn ska kunna hoppa, klättra, springa, sparka boll, äta med bestick, trä pärlor, pussla, knäppa knappar, klippa och skriva bokstäver krävs en god rörlighet. Rörlighet och rörelseförmåga kallas med ett annat ord för motorik och den delas in i de två områdena; grov- och finmotorik. Precis som namnet antyder innebär grovmotorik de där större rörelserna, som att klättra i träd och sparka boll medan finmotoriken i sin tur handlar om mindre och mer precisa rörelser, som att trä pärlor, knyta, klippa och skriva. Barn som har god motorik har lättare för att hantera små föremål, som pussel och lego. De har också lättare för att rita, måla och forma bokstäver. Dessutom leder god motorik till ökad kontroll över rörelserna och den egna kroppen, något som i sin tur kan leda till en bättre självkänsla hos barnet. Forskning har genom många undersökningar visat att motorisk färdighet hänger ihop med förmågan till inlärning. Att träna sin motorik är något som alla barn behöver och som både förskolan och skolan gör klokt i att planera in och lägga tid på. Motoriken tränas inte bara genom planerade övningar utan väl så bra när barnen leker fritt utomhus. Att till exempel klättra i träd och på stenar, att sitta på gungan och träna på att själv ta fart, att promenera i skogen över stockar och sten eller att åka pulka, skidor och skridskor är alldeles utmärkta sätt att träna grovmotoriken. I det här avsnittet ges dock främst idéer till övningar som tränar upp och utökar barnens finmotoriska förmåga samt övar koordination, det vill säga samspelet mellan öga och hand.

44 Motorik


Boktips De här böckerna innehåller många tips på roliga, rörliga lekar för barn. • Roliga lekar för små och stora barn av F. Zetterholm • Lilla Vickevire och hans vänner av G. Rosén • Anton idrottar av A. Mannström

Sånger Sångförslagen nedan finns i Barnens svenska sångbok av A. Palm och J. Stenström. Många av dem har tillhörande rörelser som är bra för att träna motoriken. • En kulen natt av Trad • Tigerjakten av Leif Walter • Huvud, axlar, knän och tår av Trad • Klappa händerna (när du är riktigt gla’) av Trad • Vipp på rumpan affär av Jujja och Tomas Wieslander

Motorik 45


Aktiviteter  Ge barnen lite garn och sätt igång att träna på att knyta knutar, rosetter, göra flätor och kanske till och med på att fingervirka. Den som inte behärskar fingervirkningskonsten hittar enkla och tydliga beskrivningar på internet.  Plocka fram pärlor och pärlplattor och låt barnen skapa egna mönster. Här tränas både finmotoriken och tålamodet.  Leta fram och skriv ut olika labyrinter från internet. Visa barnen hur man kan hitta vägarna genom labyrinterna och låt dem dra med pekfingret innan de fyller i med penna.

Motorik

Kopieringsund

 Dela ut papper, blyertspenna och färgpennor till varje barn. Låt dem rita varsin figur av blyerts som de sedan försöker färglägga innanför linjerna.

erlag 11, sidan 46

 Plocka fram papper, saxar, pennor, kritor och vattenfärger. Låt barnen rita och måla figurer som de sedan får klippa ut. Sätt gärna upp figurerna på väggen, så att barnen kan visa och prata om dem.

 På kopieringsunderlag 11 finns en streckad snögubbe. Kopiera och dela ut ett blad till varje barn. Låt dem först följa snögubbens linjer med fingret och sedan med penna. Därefter klipper de ut snögubben, klistrar upp den på färgat papper och dekorerar den som de vill. Fäst alla snögubbarna intill varandra på väggen så att ni får en fin vintervägg som barnen kan känna sig stolta över.

62 Kopieringsunde rlag

Kopieringsunderlag 12, sidan 46

 Ge barnen tråd och låt dem trä pärlarmband.

Motorik

 På kopieringsunderlag 12 fortsätter barnen att arbeta vidare med cirklar och ovaler, se sidan 49.  Gå till köket och leta fram torkade ärtor och bönor. Lägg dessa i små skålar och låt barnen använda pincett eller salladstång för att flytta ärtorna/ bönorna från en skål till en annan.  Gör hinderbanor både inomhus och ute i naturen. Kopieringsunderlag 63

46 Motorik


Motorik 4 Syfte Att träna grov- och finmotorik

Gör så här Ta i förväg fram olika föremål med formerna cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. Samla barnen och prata om de olika formerna. Se också efter om ni kan hitta dem på fler ställen i rummet.

Du behöver Sax, lim, kamera och logiska block

Motorik 4 Klipp och klistra

in bilderna.

Barnen befäster I arbetsboken får barnen klippa ut de olika formerna och sedan klistra in dem så att de tillsammans bildar en fin struts.

Arbeta vidare Använd logiska block eller rita och klipp ut cirklar, kvadrater, rektanglar och trianglar. Låt barnen använda dessa för att lägga ihop och skapa nya figurer och konstverk. Tänk på att fotografera och dokumentera barnens skapande.

50 Motorik


Jag visar Motorik Syfte Att träna finmotoriken

Du behöver Pennor, kritor, sax, lim och kamera

Barnen befäster Låt barnen rita och färglägga några egna figurer som de sedan klipper ut så noga de kan, innan de klistrar in dem på sidan i arbetsboken. När de är färdiga får de visa sidan för varandra och berätta hur de gjort.

Dokumentera Låt barnen berätta för dig om vad figurerna föreställer och hur de gjort sin uppgift. Hjälp dem att dokumentera berättelsen i textrutan. Kom också ihåg att visa barnens arbeten för föräldrarna.

Jag visar Motorik

Så här tänker jag…

t. klippt och klistra Jag har ritat, år. tavla. Emilia 5½ Det blev en fin rik 31 Läge Moto

Motorik 51

Bläddra i Kluriga Boken - språk och begrepp Lärarhandledning  
Bläddra i Kluriga Boken - språk och begrepp Lärarhandledning