Page 1

Kopieringsunderlag

1B

med facit

å nivåer Uppg ifter i tv de till so m är koppla kapitel. grundbokens

1B_omslag_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 1

2015-11-23 23:54


Mitt i prick – kopieringsunderlag 1B Innehåll:

Kapitel 7 – Textuppgifter ............................................... 36

Till läraren ............................................................................. 3

Kapitel 8 – Testa dina kunskaper ................................. 38 Tiospelet – öva tiokamrater ......................................... 40

Kopieringsunderlag för aktiviteter:

2. Addition med tiotalsövergång

A Domino 1 .......................................................................... 4

Kapitel 9 – Addition – först upp till 10 ...................... 42

B Domino 2 ........................................................................... 5

Kapitel 11 – Addera till talen 9 och 8 ......................... 44

C Mall – bingo ...................................................................... 6

Kapitel 12 – Vi övar .......................................................... 46

D Mall – centimeterrutor .................................................. 7

Kapitel 13 – Addera till talen 7 och 6 ......................... 48

E Kort – siffror 1 till 9 ......................................................... 8

Kapitel 14 – Kommutativa lagen i addition .............. 50

F Kort – tal 1 till 20 ............................................................. 9

Kapitel 16 – Stapeldiagram ........................................... 52

G Kort – addition, öka med 8 och 9 ............................ 10

Kapitel 17 – Testa dina kunskaper ............................... 54

H Kort – addition, med talen 4 till 7 ........................... 11

Tärningsbingo – addition med tiotalsövergång ... 56

I Kort – subtraktion, från talen 11 och 12 ................. 12 J Kort – subtraktion, från talen 13 till 15 ................... 13

3. Subtraktion med tiotalsövergång

K Kort – klockan hel timme ........................................... 14

Kapitel 18 – Subtraktion – först ner till 10 ................ 58

L Kort – klockan halv timme ......................................... 15

Kapitel 19 – Subtrahera från talen 11 och 12 .......... 60

M Kort – mynt 1 ................................................................ 16

Kapitel 21 – Subtrahera från talen 13 och 14 .......... 62

N Kort – mynt 2 ................................................................. 17

Kapitel 22 – Summa och differens .............................. 64

O Kort – saker med prislapp ......................................... 18

Kapitel 23 – Subtrahera från talen 15 till 18 ............ 66

P Kort – sedlar ................................................................... 19

Kapitel 24 – Vi övar .......................................................... 68

Q Kort – tal 21 till 50 ....................................................... 20

Kapitel 26 – Vi övar .......................................................... 70

R Kort – tal 51 till 80 ........................................................ 21

Kapitel 27 – Testa dina kunskaper ............................... 72

S Kort – tal 81 till 100 samt hela tiotal ....................... 22

Snurrspelet – subtraktion med tiotalsövergång .... 74

T Mall – cirklar ................................................................... 23 U Uppgifter – mätning .................................................... 24

4. Geometri och mätningar

V Mäta med knappar ....................................................... 25

Kapitel 28 – Vi repeterar klockan – hel timme ........ 76 Kapitel 29 – Klockan – halvtimme ............................... 78 Kapitel 31 – Mäta längd .................................................. 80

Kopieringsunderlag till elevbokens kapitel:

Kapitel 32 – Mäta längd i centimeter ......................... 82 Kapitel 33 – Vi övar .......................................................... 84

1. Talen 0 till 20 Kapitel 1 – Vi repeterar talen 0 till 12 ......................... 26 Kapitel 2 – Talen 13 till 15 .............................................. 28 Kapitel 3 – Talen 16 till 18 .............................................. 30 Kapitel 4 – Talen 19 och 20 ............................................ 32

Kapitel 34 – Trianglar, fyrhörningar och cirklar ....... 86 Kapitel 36 – Vi övar .......................................................... 88 Kapitel 37 – Testa dina kunskaper ............................... 90 Fasanspelet – subtraktion med tre tal ...................... 92

Kapitel 6 – Udda och jämna tal .................................... 34

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

1B_s1-61_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 2

2

2015-11-12 12:38


5. Talen 0 –100

6. Programmering

Kapitel 38 – Talen 0 till 50 .............................................. 94

Kapitel 51 – Mot programmering 1 ......................... 116

Kapitel 39 – Jämföra talen 0 till 50 ............................. 96

Kapitel 52 – Mot programmering 2 ......................... 118

Kapitel 41 – Talen 50 till 100 ......................................... 98 Kapitel 42 – Jämföra talen 0 till 100 ........................ 100 Kapitel 43 – Hundrarutan ............................................ 102 Kapitel 44 – Addera och subtrahera med hela tiotal ................................................................................... 104 Kapitel 46 – Addera ental ............................................ 106 Kapitel 47 – Subtrahera ental .................................... 108 Kapitel 48 – Pengar ....................................................... 110 Kapitel 49 – Testa dina kunskaper ............................ 112

Facit Avsnitt 1 ............................................................................ 120 Avsnitt 2 ............................................................................ 123 Avsnitt 3 ............................................................................ 127 Avsnitt 4 ............................................................................ 131 Avsnitt 5 ............................................................................ 135 Avsnitt 6 ............................................................................ 140

Sjörövarspelet – additon, subtraktion hela tiotal ................................................................................... 114

Till läraren I kopieringsunderlag Mitt i prick 1B hittar du underlag för färdighets­träning och repetition, spel och problemlösning kopplat till grund­bokens kapitel. Till de flesta kapitel i Mitt i prick 1B finns kopieringsunderlag i två nivåer. Nivå 1 Här repeteras och övas det som var nytt i grundbokens kapitel, basuppgifter. Bra för de elever som behöver arbeta med samma sak en gång till. Nivå 2 Innehåller en variation av uppgifter, t.ex. mönster, logiskt tänkande och problemlösning. Passar för de elever som behöver lite större utmaningar. Spel Varje avsnitt avslutas med ett spel för att repetera och befästa det matematiska innehållet.

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

1B_s1-61_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 3

3

2015-11-12 12:38


2

Namn

1. Hur många?

ljus

penn

k r i to r

ljus

k r i to r

ägg

or

2. Skriv talen som saknas.

2 3

8 12

15

3. Räkna. 15

10

5

10 + 2 =

13 – 1 =

15 – 2 =

10 + 3 =

13 – 2 =

15 – 1 =

10 + 5 =

14 – 2 =

15 – 3 =

10 + 4 =

14 – 4 =

15 – 4 =

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

1B_s1-61_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 28

28

2 2015-11-12 12:38


2

Namn

1. Vad är figurerna värda? +

= 8

=

+

+

= 6

=

+

= 10

=

+

+

= 9

=

Räkna.

Räkna.

=

=

+

=

+

=

2. Vad är figurerna värda? 9–

=

=

10 –

= 6

=

10 –

= 2

=

12 –

= 2

=

12 –

= 8

=

8–

= 2

=

Räkna.

Räkna.

+

+

=

+

=

+

+

=

+

+

=

3. Vad är figurerna värda? +

+

+

= 8

+

+

= 10

+

+

+

=

12 –

=

= =

Räkna.

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

1B_s1-61_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 29

29

2 2015-11-12 12:38


38

Namn

1. Skriv talet.

t e

t e

t e

t e

t e

t e

t e

t e

2. Skriv talen som saknas pĂĽ tallinjen. 0 5 10 15 20

20 25 30 35 40

3. Bind ihop talen 1 till 50.

8

11 12

7

6 40

4 39

38 41 43

24

3

49

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

23 2 36

20

26

27

1

35

32

34 47

48 45

19 21

25

50

44

1B_s62-119_KU_Mitt-i-prick_6okt.indd 94

18 22

5

37

42

14 15 16 17

13

10

9

29

31 33

30

28

46

94

38 2015-11-12 12:42


38

Namn

4 kr

5 kr

6 kr

5 kr

8 kr

7 kr

9 kr

1. Hur mycket kostar leksakerna tillsammans? och

och kr

kr och

och kr

kr och och

och och kr

och

kr

och

och

och

kr

och

och kr

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

1B_s62-119_KU_Mitt-i-prick_6okt.indd 95

kr

95

och

och kr

38 2015-11-12 12:42


27

Namn

Snurrspelet • Sätt ett gem och en penna i mitten av cirkeln. Sätt snurr på gemet. • Subtrahera talet du får från talet 12. • Skriv upp svaret. • Räkna ihop dina svar efter 3 omgångar. • Den som får högst summa vinner spelet. Spelare 1 omgång

1

=

Ni behöver

Spelare 2 omgång

2

=

omgång

omgång

3

1

=

=

7

omgång

3

=

8

6

8

1B_s62-119_KU_Mitt-i-prick_6okt.indd 74

2

=

9

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1A

omgång

7

74

27 2015-11-12 12:41


49

Namn

Hur mĂĽnga

finns i figuren?

1.

2.

3.

st 4.

st 5.

6.

st 7.

st 8.

1B_s62-119_KU_Mitt-i-prick_6okt.indd 113

st 9.

st

Kopieringsunderlag Mitt i prick 1B

st

st

113

st

49 2015-11-12 12:42


Best.nr 475 ISBN 978-91-87011-80-1

majema.se

1B_omslag_KU_Mitt-i-prick_10nov.indd 4

9 789187 011801

2015-11-23 23:54

Bläddra i kopieringsunderlaget för Mitt i prick 1B, Majemaförlaget.  

Här får alla elever uppgifter för hela lektionen! Kopieringsunderlagen är uppdelade i två nivåer för att möta eleverna där de är. Nivå 1 be...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you