__MAIN_TEXT__

Page 1

Lektionstips skolår 4–6

Vattenexperiment

Magiska ägget

!

Till läraren: med det här experimentet kan man visa att saltvatten har en högre densitet (täthet) än kranvatten. Eleverna ska testa hur ett ägg beter sig i saltat och osaltat vatten. Resultatet blir att ägget i det saltade vattnet flyter medan det sjunker i vanligt kranvatten. Det beror på vattnets densitet. Ägget är lättare än saltvattnet men tyngre än det osaltade vattnet. Uppkraften av det förträngda saltvattnet är större än tyngdkraften av ägget. I det vanliga osaltade vattnet är tyngdkraften däremot större än vattnets uppkraft.


Det magiska ägget Namn:

Material: två glas, två ägg, vatten och salt.

Fyll båda glasen med vatten och blanda salt i det ena. Vad tror du händer när du lägger ner äggen i glasen?

Varför tror du det?

Prova! Vad hände?

Förklaring:


Lektionstips skolår 4–6

Vattenexperiment

Bilda moln

!

Till läraren: Med det här enkla experimentet kan man visa hur avdunstning och avkylning fungerar, dvs hur det bildas moln från avdunstat vatten, samt hur det blir vattendroppar när vattenångan (molnen) avkyls.


Bilda moln Namn:

Gör så här: 1. Häll det kalla vattnet i glaset med den bredare botten. 2. Häll det varma vattnet i det andra glaset. 3. Ställ det bredare glaset ovanpå glaset med varmt vatten. 4. Vänta en stund. Undersök glasen. Vad har hänt? Material: två glas med olika bred botten, varmt vatten och kallt vatten.

Rita:

Förklara:

Profile for Majema

Vattenexpreriment "Det magiska ägget"  

Vattenexpreriment "Det magiska ägget"  

Profile for majema