__MAIN_TEXT__

Page 1

Lektionstips skolår 4–6

Undersök sjövatten

!

Till läraren: Gör en utflykt till en närliggande sjö och undersök vattnet på olika sätt. Det är bra om det finns en lång brygga att gå ut på så att barnen kan göra sina mätningar på bästa sätt. Dela in eleverna i grupper med 3–4 barn i varje grupp.


Undersökning av sjövatten Temperatur Mät vattnets temperatur med en termometer som ni knyter fast ett snöre i. Det bästa är om det finns en lång brygga att gå ut på så att det går lätt att lägga i termometern. Håll i ordentligt i snöret och låt termometern ligga i några minuter. Därefter läser ni av termometern och antecknar temperaturen.

Material: termometer, snöre, plastpåse, en sten, måttband, tuschpenna, anteckningsbok/papper och penna.

Ta nu en sten eller något annat tungt och lägg ner den i påsen. Fäst snöret med termometern i påsen och sänk försiktigt ner den till botten. Håll snöret sträckt så att ni senare kan mäta bottendjupet genom att mäta det blöta snörets längd. Gör en markering med tuschpenna på snöret precis vid vattenytan. Vänta några minuter och läs sedan av temperaturen. Anteckna bottentemperaturen och bottendjupet.

Färg Fyll burken med vatten från sjön och sätt ett vitt papper bakom. Vilken färg har vattnet? Anteckna.

Material: genomskinlig burk, ett vitt papper och anteckningsbok/papper och penna.

Siktdjup Siktdjupet är det djup som ljuset når ner till i sjön. Ibland använder man en siktskiva (en vit rund skiva) när man mäter siktdjupet, men det går lika bra att använda sig av en vit plastpåse. Gå längst ut på bryggan och sänk sakta ner den vita plastpåsen med stenen fastknuten i snöret. När ni inte längre kan se påsen ritar ni ett märke med tuschpenna på snöret vid vattenytan. Ta upp påsen och mät hur långt det är mellan påsen och märket på snöret. Det måttet är sjöns siktdjup. Anteckna siktdjupet.

Material: vit plastpåse, sten, snöre, måttband, tuschpenna, anteckningsbok/papper och penna.


Undersökning av sjövatten Grupp:

Temperatur Vid ytan: Vid botten: Var är det varmast? Vid ytan eller vid botten? Vad kan det bero på?

Färg Vilken färg har vattnet? Om vattnet är gult, rött eller brunt finns det små korn av växtrester i vattnet. Om vattnet är grönt är sjön näringsrik. Om vattnet är blått är sjön näringsfattig och det finns inga växtrester i vattnet.

Siktdjup och bottendjup Siktdjupet är: Bottendjupet där undersökningen gjordes är:

Profile for Majema

Undersök sjövatten  

Undersök sjövatten  

Profile for majema