Page 1

Centerstudenter Umeå   C/O  Centerpartiet   Skolgatan  48   903  27  Umeå  

Förslag  till  föredragningslista  Årsmöte  2013   §1.  Mötets  öppnande     §2.  Val  av  mötesfunktionärer     a)  mötesordförande   b)  mötessekreterare   c)  protokolljusterare   d)  pressansvarig     §3.  Fastställande  av  röstlängd     §4.  Föredragningslistans  godkännande     §5.  Kallelsens  godkännande     §6.  Verksamhetsberättelse  2012     §7.  Revisionsberättelse  2012     §8.  Ansvarsfrihet  för  styrelsen     §9.  Verksamhetsplan  för  2013     §10.  Budget  för  2013     §11.  Val   a)  Antalet  ledamöter  i  styrelsen   b)  Avdelningsordförande   c)  Kassör   d)  Övriga  ledamöter  i  styrelsen   e)  Revisor   f)  Valberedning     §12.  Rätt  att  teckna  avdelningens  firma     §13.  Rätt  att  teckna  avdelningens  plus-­‐  och  bankgirokonton     §14.  Vid  mötet  väckta  frågor     §15.  Mötet  avslutas  

Org. nr.  802466-­‐2309  

Förslag till föredragningslista  

Förslag till föredragningslista för Centerstudenter Umeås årsmöte 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you