Page 1

Брошура на рачно изработен накит


Обетки - модел: 1

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 11,2cm

Цена: 150ден.

Обетки - модел: 2

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,2cm Забелешка: На најдолниот црвен дел е изрезбана црвена ружичка. При зголемување на страната полесно се воочува.

Цена: 120ден.


Обетки - модел: 3

материјал: пластика и метал димензии: дијаметар 3,5cm; вкупна должина со кука: 5,3cm

ПР

ОД

Е АД

НО

Цена: 150ден.

Обетки - модел: 4

ПР

ДЕ ОД А

НО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука 10,2cm

Цена: 150ден.


Обетки - модел: 5

ПРО

ДАД

ЕНО

материјал: пластика, дрво и метал димензии: вкупна должина со кука: 5,2cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 6

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 8,6cm

Цена: 100ден.

ПР

ОД

Е АД

НО


Обетки - модел: 7

П

Д Р ОД А

ЕНО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,2cm

Цена: 150ден.

Обетки - модел: 8

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,2cm

Цена: 120ден.


Обетки - модел: 9

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 7cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 10

ПР

ДЕ ОД А

НО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 7cm

Цена: 100ден.


Обетки - модел: 11

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 6,6cm

ПР

О

Д ДА

ЕН

О

Цена: 120ден.

Обетки - модел: 12

материјал: пластика, полудраг камен и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,2cm

Цена: 150ден.


Обетки - модел: 13

ПРО

ДАД

ЕНО

материјал: полудраг камен и метал димензии: вкупна должина со кука: 5,2cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 14

материјал: метал димензии: вкупна должина со кука: 5cm

Цена: 100ден.


Обетки - модел: 15

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 9,8cm

Цена: 150ден.

Обетки - модел: 16

материјал: пластика, текстил и метал димензии: вкупна должина со кука: 8,5cm

Цена: 100ден.


Обетки - модел: 17

ПР

Д ОД А

ЕНО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,2cm

Цена: 120ден.

Обетки - модел: 18

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 12cm

Цена: 120ден.


Обетки - модел: 19

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 5cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 20

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 5,6cm

Цена: 100ден.


Обетки - модел: 21

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 9,6cm

Цена: 120ден.

Обетки - модел: 22

ПР

ОД

Е АД

НО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 8,2cm

Цена: 120ден.


Обетки - модел: 23

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 7,3cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 24

ПРО

ДАД

ЕНО

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 10,6cm

Цена: 150ден.


Обетки - модел: 25

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 12cm

Цена: 100ден.

Обетки - модел: 26

П

Д РО

А

Н ДЕ

О

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 8,4cm

Цена: 120ден.


Привезок за клучеви - модел: 1

материјал: дрво и метал димензии: вкупна должина со кука: 7,2cm

Цена: 80ден.

Привезок за клучеви - модел: 2

материјал: пластика и метал димензии: вкупна должина со кука: 6,7cm

Цена: 80ден.


Designed by Maja

Brosura so obetki  

Broeura so obetki i drug nakit od racno proizvodstvo.