__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


Początki harcerstwa na ziemiach andrychowskich W 1911 w Wieprzu powstaje pierwsza męska drużyna harcerska. Założył ją harcmistrz Jan Bryzek, a pomagali mu: Alojzy Mokwa, Józef Dziedzic i Władysław Mokwa. Drużyna liczyła ponad 120 osób!


Początki harcerstwa na ziemiach andrychowskich W 1912 roku powstają drużyny w Choczni i Kalwarii, a w 1913 roku w Kętach, Inwałdzie I Frydrychowicach.


Początki harcerstwa na ziemiach andrychowskich Pierwsza żeńska drużyna harcerska powstała w 1934 roku w Roczynach. Założyła ją nauczycielka, druhna Maria Leśniakówna.


Lata '30 Druhna Jadwiga Lichoniewiczówna – założycielka drużyny harcerek i gromady zuchowej przy żeńskiej szkole w Andrychowie


Lata '30

Harcerki na Dębowcu, 9 lipiec 1939 rok.


Lata '30 Warta przy Kaplicy Ĺšw. Floriana na Rynku.


Lata '30

Ob贸z i kolonia w Korbielowie, rok 1937.


Lata '30

Przedstawienie, rok 1939.

Przedstawienie, rok 1938.


Lata '30 Ob贸z w Folkuszu, rok 1939.


Lata '40 Po wojnie w 1945 roku harcerstwo w Andrychowie ponownie zaczęło działać. Już w tym samym roku drużyna żeńska uczestniczyła w uroczystościach poświęcenia sztandaru pomorskiej dywizji wojska.


Lata '40

DruĹźyna harcerska przy szkole w Andrychowie


Lata '40

Zawody latawcowe przy technikum mechanicznym, rok 1945.


Lata '40

Zawody latawcowe, rok 1946.


Lata '40

Wyprawa na Rysy, wrzesień 1946 rok.


Lata '40

Zlot Hufca Wadowice, rok 1946.


Lata '40

Zlot Komendy Hufca Wadowice, 1946 rok. Na zdjęciu dh. Kazimiera Medwecka – Hufcowa w Żeńskim Hufcu Wadowickim powołanym w 1930 roku.


Lata '40

Harcerskie Jasełka, 23 stycznia 1948 roku.


Lata '40 Andrychowscy harcerze zrzeszeni są w wadowickich hufcach – męskim i żeńskim, które działają od 1930 roku. W roku 1948 następuje połączenie harcerek i harcerzy i powstaje jeden, koedukacyjny hufiec.


Lata '50 Po zjeździe łódzkim w 1956 roku powołano podhufce, które tworzyły hufiec wadowicki. W Andrychowie kierownictwo podhufca objął druh Aleksander Nidecki. Na terenie miasta i gminy działają 4 gromady zuchowe i 14 drużyn harcerskich.


Lata '50 Druh hm. Aleksander Nidecki przez 15 lat społecznie pełnił funkcję komendanta hufca ZHP w Wadowicach.


Lata '50

Drużyna Harcerska na zlocie na Przełęczy Kocierskiej, czerwiec 1958 roku.


Lata '50

Ob贸z w Gi偶ycku, 1958 rok.


Lata '50

Kętrzyn, 1958 rok.


Lata '50

Święta Lipka, 1958 rok.


Lata '60

1 maj 1964 roku.


Lata '60

46 Lotnicza DruĹźyna Harcerska na wystawie lotniczej w Krakowie, 1964 rok.


Lata '60

Akcja Milltrop w Opolu 1960 rok.


Lata '70 11 czerwca 1975r. powstaje Chorągiew Bielska, w strukturze której powołano 40 hufców i 25 Gminnych Związków Drużyn. Hufiec Andrychów Miasto komendant – hm. Helena Witek (dziś Kusina)

1 VIII 1975 powstają: Hufiec Andrychów Gmina

komendant – hm. Zofia Antecka Gminny Związek Drużyn w Wieprzu komendant – hm. Maria Ochmańska (dziś Liszka), który 1 I 1977 przekształcono w Hufiec Wieprz


Lata '70

Festiwal harcerski.


Lata '70

Festiwal harcerski.


Lata '70

VIII Festiwal Artystyczny ZHP.


Lata '70


Lata '70


Lata '80


Lata '80


Lata '80


Lata '80


Lata '80


Lata '90 Po 23 latach działalności następuje rozwiązanie Chorągwi Bielskiej i zgodnie z nową granicą województw – nowy podział Hufców. Hufiec ZHP Andrychów zostaje przyłączone do Chorągwi Krakowskiej, w której działa po dziś dzień.


Lata '90


Lata '90


Lata '90


Lata '90


Lata '00


Lata '00


Lata '00


Rok 2007

Zlot z okazji 100-lecia skautingu w Kielcach.


Rok 2010

Zlot z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich, Krak贸w.


Rok 2010

Zlot z okazji 100-lecia harcerstwa na ziemiach polskich, Krak贸w.


Rok 2011

Lw贸w, zlot z okazji 100-lecia powstania pierwszych polskich dru偶yn skautowych we Lwowie.


Rok 2011

Zlot w Roverway w Islandii.


Rok 2011

Jamboree w Szwecji.


Rok 2012

Inauguracja Roku Harcerskiego 2012/13 „Jest Radość!”, Andrychów.


Komendanci Hufca ZHP Andrychów - do 29 października 1977 roku – hm. Helena Kusina - do 1 stycznia 1979 roku – phm. Henryka Sikora (dziś Jekiełek) - do 10 października 1979 roku – phm. Jan Sitarz - do 28 listopada 1984 roku – hm. Teresa Laskoś - do 28 listopada 1988 roku – hm. Leokadia Wilczyńska - do 20 kwietnia 1990 roku – hm. Andrzej Paleczny - do 12 października 1990 roku – p. o. hm. Jerzy Pietraszek - do 24 lutego 1992 roku – hm. Jacek Pacut - do 28 września 2002 roku – hm. Leokadia Wilczyńska - do 8 stycznia 2010 roku – hm. Ewa Buldończyk - obecnie – phm. Artur Walkowiak


Profile for Maja Pawińska

Prezentacja na 40-lecie Hufca ZHP Andrychów  

Andrychów, miasteczko w Małopolsce, w którym harcerska radość trwa już od 40 lat!

Prezentacja na 40-lecie Hufca ZHP Andrychów  

Andrychów, miasteczko w Małopolsce, w którym harcerska radość trwa już od 40 lat!

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded