Komendanci Hufca Andrychów na przestrzeni lat

Page 1

KOMENDANCI HUFCA ANDRYCHÓW NA PRZESTRZENI LAT


AUTORKA: phm. Maria Walkowiak ZDJĘCIA: pwd. Sonia Kurek, zbiory własne byłych komendantek i komendantów, zdjęcia z obchodów 40-lecia Hufca ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów GRAFIKA, SKŁAD, ŁAMANIE: phm. Maja Pawińska

Materiał wypracowany w ramach realizowania próby harcmistrzowskiej, na podstawie indywidualnych rozmów z byłymi komendantkami i komendantami Hufca ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów.

1


hm. Maria Ochmańska (dziś Liszka) Komendantka Gminnego Związku Drużyn w Wieprzu, 1 sierpnia 1975 – 1 stycznia 1977 Po przekształceniu – komendantka Hufca ZHP Wieprz, 1 stycznia 1977 – 1 września 1981 hm. Helena Witek (dziś Kusina) Komendantka Hufca ZHP Andrychów, 1 sierpnia 1975 – 29 października 1977 hm. Zofia Antecka Komendantka Hufca ZHP Andrychów Gmina, 1 sierpnia 1975 – 9 września 1977 hm. Henryka Sikora (dziś Jekiełek) Komendantka Hufca ZHP Andrychów, 29 października 1977 – 1 stycznia 1979 phm. Jan Sitarz Komendant Hufca ZHP Andrychów, 1 stycznia 1979 – 10 października 1979 hm. Teresa Laskoś Komendantka Hufca ZHP Andrychów, 10 października 1979 – 26 listopada 1984 hm. Leokadia Wilczyńska Komendantka Hufca ZHP Andrychów, 26 listopada 1984 – 28 listopada 1988, 24 lutego 1992 – 28 września 2002 hm. Andrzej Paleczny Komendant Hufca ZHP Andrychów, 28 listopada 1988 – 20 kwietnia 1990 hm. Jerzy Pietraszek p.o. Komendanta Hufca ZHP Andrychów, 20 kwietnia 1990 – 12 października 1990 hm. Jacek Pacut Komendant Hufca ZHP Andrychów, 12 października 1990 – 24 lutego 1992 hm. Ewa Buldończyk Komendantka Hufca ZHP Andrychów, 28 września 2002 – 8 stycznia 2010 hm. Artur Walkowiak Komendant Hufca ZHP Andrychów, 8 stycznia 2010 – 16 listopada 2019 phm. Maria Walkowiak Komendantka Hufca ZHP Andrychów od 16 listopada 2019 roku

2


HM. MARIA OCHMAŃSKA (DZIŚ LISZKA) urodzona 3 sierpnia 1953 Komendantka Gminnego Związku Drużyn w Wieprzu, 1 sierpnia 1975 - 1 stycznia 1977 Po przekształceniu - komendantka Hufca ZHP Wieprz, 1 stycznia 1977 - 1 września 1981

3


1 września 1981 roku Hufiec ZHP Wieprz zostaje przyłączony do Hufca ZHP Andrychów. Druhna Maria przeszła wszystkie szczeble w karierze harcerskiej. Była zuchem, harcerką, harcerką starszą i instruktorką. Do ZHP wstąpiła w 1962 roku, a Przyrzeczenie Harcerskie złożyła w roku 1965. W maju 1970 roku w Chrzanowie złożyła Zobowiązanie Instruktorskie i otrzymała stopień organizatora. Kolejne stopnie: 1 maja 1971 — przewodniczka, 1 stycznia 1973 — podharcmistrzyni, 1 stycznia 1975 — harcmistrzyni. Swoja służbę instruktorską rozpoczęła w 1970 roku, jako drużynowa drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie. Później została Komendantką szczepu w tej szkole. Funkcję tę pełniła do 1973 roku. Z chwilą rozpoczęcia kariery zawodowej, rozpoczęła służbę instruktorską na terenie Gminy Wieprz. Od 1973 roku pełniła funkcję drużynowej harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieprzu, kontynuując ją w czasie pełnienia funkcji komendantki. W latach 1981-1989, po połączeniu Hufca Wieprz i Hufca ZHP Andrychów, pełniła funkcję zastępcy komendanta Hufca ds. programowych. W 1981 roku założyła drużynę zuchową „Leśne Ludki”, którą prowadziła do 2007 roku. W latach 1983-1993 była przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP w Andrychowie. W latach 1985-1997 była członkiem Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w Chorągwi Bielskiej. Ukończyła wiele kursów instruktorskich, a także studium specjalne dla nauczycieli instruktorów i opiekunów ZHP, organizowane przez IKN w Katowicach. Organizowała wiele kursów i szkoleń dla kadry instruktorskiej. Prowadziła kursy zastępowych, przybocznych i drużynowych. Była instruktorem programowym na kursach organizowanych przez KCH. Posiadała odznakę Kadry Kształcącej. Wielokrotnie pełniła funkcję komendantki obozu, z-cy ds. programowych (Karpino, Pobierowo, Białogóra, Ustroń, Siewierz, Wisełka). Prowadziła obozy zagraniczne (NRD, CSRS, Jugosławia). Przyjmowała pionierów z innych krajów. Była szefem sztabu NAL i NAZ. Dwukrotnie w latach 1985 i 1986 Hufiec ZHP Andrychów uzyskał I miejsce w chorągwianym współzawodnictwie w NAL. Obecnie pełni służbę w HKSI w Hufcu ZHP w Andrychowie. Została odznaczona: — 1984 – Krzyż „Za Zasługi dla ZHP”; — 1988 – Medal „Za zasługi dla Chorągwi Bielskiej”; — 10 września 1988 – Brązowy Krzyż Zasługi; — 2002 – Medal Komisji Edukacji Narodowej; — 6 września 2004 – Złoty Krzyż Zasługi. Otrzymała również Medal za zasługi dla Pożarnictwa oraz Medal XXV-lecia Akcji „KLIMCZOK”.

4


HM. HELENA WITEK (DZIŚ KUSINA) urodzona 23 maja 1950 Komendantka Hufca ZHP Andrychów 1 sierpnia 1975 – 29 października 1977

5


Do ZHP wstąpiła w 1963 roku, a Zobowiązanie Instruktorskie złożyła jesienią 1967 roku. W tym czasie prowadziła drużynę zuchową w Szkole Podstawowej nr 3 w Kętach. W 1971 roku zdobyła stopień podharcmistrzyni, a 8 marca 1973 roku uzyskała stopień harcmistrzyni. W 1969 roku ukończyła Liceum Pedagogiczne w Kętach i rozpoczęła pracę zawodową w Sanatorium w Andrychowie. Zaangażowana w działania harcerskie podejmowała liczne wyzwania: — 1-22 lutego 1970 – Kurs Instruktorów Nieprzetartego Szlaku; — 22 lutego - 3 marca 1971 – Kurs kadry Kształcącej w Cieplicach; — lato 1971 – instruktor programowy na obozie harcerskim w Wetlinie w Bieszczadach; — 1972 – komendantka jednego z podobozów na zgrupowaniu w Orzechowie; — w 1973 roku zmieniła miejsce pracy zawodowej i została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 4 w Andrychowie. Tu rozpoczyna pracę z 10. Artystyczną Drużyną Harcerską. Szczep, działający przy szkole, otrzymuje własną harcówkę. — 1973 – jako instruktor z terenu, pracowała w referacie młodszoharcerskim w Chorągwi Krakowskiej oraz prowadziła zajęcia na obozie szkoleniowym, organizowanym przez Komendę Chorągwi w ośrodku szkoleniowym w Jasieńczyku. W tym samym roku, wraz z 10 DH, uczestniczyła w obozie o tematyce „Co wiesz o Niemczech?”. Po tym obozie ogłoszono konkurs związany z wiedzą o Niemczech, który wraz ze swoją drużyną wygrała. W nagrodę, w roku 1974 roku, wyjechała na dwa tygodnie do Niemiec; — 1974 – instruktorka na Kursie Kadry Kształcącej w Jasieńczyku; — 4-15 marca 1975 – udział w Kursie Kadry Kształcącej, który skutkował prawem do samodzielnego organizowania i prowadzenia zajęć na kursach; — 1975 – prowadzenie zajęć na Kursie Komendantów Szczepów; — 1976 – ukończenie Kursu Komendantów Hufców oraz Inauguracja Roku Harcerskiego w Andrychowie. Druhna Helena była Komendantką Inauguracji. W tym samym roku - obóz w Zawoi zorganizowany wspólnie z Hufcem Kęty, gdzie pełniła funkcję zastępcy komendanta obozu; — 1983, 1984 – komendantka obozu w Świerkocinie; — 1983 – wymiana polsko-niemiecka, harcerze z Polski wyjechali do Niemiec, a w 1984 roku niemieccy harcerze odwiedzili Polskę. Za swoje działania harcerskie, 28 kwietnia 1975 roku otrzymała Krzyż „Za zasługi dla ZHP”. 29 czerwca 2001 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

6


HM. HENRYKA SIKORA (DZIŚ JEKIEŁEK) urodzona 9 września 1951 Komendantka Hufca ZHP Andrychów 29 października 1977 – 1 stycznia 1979

9


Do ZHP wstąpiła w 1962 roku, należała do drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wadowicach. Przyrzeczenie harcerskie złożyła 15 maja 1963 roku. Na obozie harcerskim w Orzechowie, 3 lipca 1963 roku, złożyła zobowiązanie instruktorskie. Stopień harcmistrza zdobyła w 1981 roku. Ukończyła: — Kurs Komendantów i Kwatermistrzów – Zawoja; — Kurs Komendantów Hufca – Chorzów; — Kurs Drużynowych Nieprzetartego Szlaku- Rabka; — Kurs Kierowników Placówek Wypoczynku – Kraków. W trakcie swojej służby instruktorskiej pełniła różne funkcje. Prowadziła drużynę harcerską przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wadowicach. Następnie prowadziła drużynę zuchową Nieprzetartego Szlaku przy Sanatorium Przeciwgruźliczym w Andrychowie. Od 1996 do 2015 roku była skarbnikiem Hufca ZHP Andrychów, współpracując z komendantami: hm. Leokadią Wilczyńską, hm. Ewą Buldończyk i hm. Arturem Walkowiakiem. Obecnie, od 2017 roku, pełni funkcję w Komisji Stopni Instruktorskich oraz Komisji Rewizyjnej Hufca. Przez wiele lat, w czasie harcerskich Akcji Letnich organizowanych w Mrzeżynie – Rogowie, pełniła funkcję kwatermistrza. W 2012 roku, w czasie Inauguracji Roku harcerskiego w Andrychowie, została odznaczona Brązowym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP”. W roku 2018 otrzymała I Nagrodę w Plebiscycie TADEK na Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej w kategorii „SENIOR - Nieskończoność”.


HM. TERESA LASKOŚ urodzona 10 sierpnia 1947 Komendantka Hufca ZHP Andrychów 29 października 1977 – 1 stycznia 1979

11


Do harcerstwa wstąpiła w 1960 roku i w tym samym roku złożyła przyrzeczenie harcerskie. Wtedy należała do 12 DH im. Hanki Sawickiej w Starym Sączu – pełniła funkcję zastępowej. W latach 1964-66 drużynowa drużyny starszoharcerskiej w Liceum Pedagogicznym w Starym Sączu. Po rozpoczęciu pracy zawodowej, drużynowa 48 DH w Łączanach. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1964 roku. Stopnie instruktorskie: 1965 – przewodnik, 1969 – podharcmistrz, 1971 – harcmistrz. Pełniła różne funkcje w ZHP: — 1967-1974 instruktor Hufca ZHP Wadowice i namiestnik zuchowy, zastępczyni komendanta Hufca ZHP Wadowice w latach 1970-1974; — Członek Kadry Kształcącej ZHP w Centralnej Szkole Instruktorów Zuchowych w Oleśnicy - prowadziła tam kursy drużynowych zuchowych z całej Polski; — delegatka na dwa Zjazdy ZHP w Warszawie; — drużynowa gromady zuchowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Andrychowie w latach 1985-1989, instruktor hufca; — obecnie należy do Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie. Odznaczona: — Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”; — Medalem Komisji Edukacji Narodowej; — Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. Ciekawsze wydarzenia w okresie kierowania Hufcem ZHP Andrychów: — powstała baza obozowa w Świerkocinie koło Olsztynka na Mazurach; — harcerze uczestniczyli w trzech obozach zagranicznych w Niemczech w ramach wymiany międzynarodowej; — organizowano co roku obozy wędrowne dla harcerzy starszych; — harcerze z LO i TM co roku uczestniczyli w ogólnopolskich biegach na orientację; — Hufiec ZHP Andrychów był organizatorem Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Zuchowych; — do pracy w harcerstwie pozyskała szereg młodych, bardzo zaangażowanych instruktorów. Należy tu wymienić Andrzeja Kegla, Marka Talara, Janusza Stanka braci Smolców i wielu innych młodzieżowców.

12


HM. LEOKADIA WILCZYŃSKA urodzona 7 lutego 1945 Komendantka Hufca ZHP Andrychów 26 listopada 1984 – 28 listopada 1988 24 lutego 1992 – 28 września 2002

13


Będąc uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 w Andrychowie (1952-1959), została harcerką dzięki drużynowej, druhnie Bernadecie Kulawiec. W 1995 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie. Jako uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie (1959-1963), należała do żeńskiej drużyny harcerskiej – drużynowa Danuta Florczyk. W tym czasie wyjeżdżała na obozy harcerskie do Łomnicy Zdroju i Piwnicznej – komendant Aleksander Nidecki. W latach 1962–1963 była drużynową 3 DH Żeńskiej w Liceum Ogólnokształcącym. Zobowiązanie Instruktorskie złożyła 10 września 1965 roku, w obecności hm. Aleksandra Nideckiego, ówczesnego Komendanta Hufca ZHP Wadowice. Pracę zawodową, pedagogiczną rozpoczęła w Szkole Podstawowej w Zagórniku w 1965 roku i tam prowadziła drużynę harcerską. W 1967 roku podjęła pracę zawodową w Zespole Szkół Technicznych w Andrychowie, gdzie w latach 1967-1977 była Komendantką Szczepu. Od 1975 roku była członkiem Komendy i Rady Hufca ZHP Andrychów. 26 listopada 1984 roku, na Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Hufca ZHP Andrychów, została wybrana Komendantką Hufca ZHP Andrychów, a z dniem 1 stycznia 1985 roku przeszła do pracy etatowej w Bielskiej Chorągwi ZHP. Od 25 listopada do 22 grudnia 1987 roku uczestniczyła w Kursie Kadry Kierowniczej ZHP w Moskwie. 17 września 1988 roku Rada Chorągwi Bielskiej wybrała ją na zastępcę komendanta Chorągwi Bielskiej ds. programowych, którą to funkcję pełniła do 9 grudnia 1995 roku. 2-4 czerwca 1995 roku — V Zlot Drużyn Bielskiej Chorągwi ZHP w Andrychowie. 22 lutego 1992 roku po raz drugi zostaje Komendantką Hufca ZHP Andrychów i łączy przez 3 lata dwie funkcje. Jej służba instruktorska na funkcji komendantki trwała 13 lat i 7 miesięcy oraz 7 lat na funkcji zastępcy komendanta Chorągwi Bielskiej. Andrychowski Hufiec w Chorągwi Bielskiej czy Krakowskiej, zawsze był wysoko oceniany i należał do najlepszych. Druhna Leokadia wspomina - byliśmy organizatorami: — kursów instruktorskich – na stopień lub funkcję, np.: w trakcie Kolonii Zuchowej Hufca w Piaskach lub we Wrocławiu; — warsztatów kadry Kształcącej, przygotowujących do HAL i NAL; — Zlotów (drużyn Chorągwi 2-4 czerwca 1995) i sejmików Harcerzy Starszych (styczeń 1990); — wielu narad programowych dla kadry chorągwianej, które odbyły się w Andrychowie – dzięki wsparciu Dyrektorów Szkół SP nr 3, 4, 5, a także LO i ZST.

14


Obozy, ocenione jako wzorowe w 1983 roku w Białogórze i w Świerkocinie, dały możliwość samodzielnego organizowania obozów harcerskich oraz organizacji obozów międzynarodowych (wymiany uczestników) – np. Stolberg (NRD) i Halle – 1987 rok, Kecskemet (Węgry) – 1988 rok, Brunowiczi, Zenica – 1986, 1987 rok. Dzięki zaangażowaniu, sumienności, przygotowaniu instruktorów w trakcie jej kadencji, organizowano Harcerskie Akcje Letnie w: — Pobierowie: 1988, 1992, 1993; — Mrzeżynie: 1996 – 1998; — Polance: harcerski obóz konny (phm. Józef Paździora, hm. Wojciech Jończy); — Piaskach: 1985 – kolonia zuchowa (hm. Aniela Ptaszek); — Wrocławiu: 1986 (hm. Małgorzata Jończy). Oprócz form obozowych, miały miejsce tzw. „nieobozówki” – np. „Lato w mieście”, które przygotowywały uczestników do wyjazdów na obozy stałe, pod namiotami. Wyróżnienia i odznaczenia: — 1974 – nagroda MOiW – II stopień za harcerskich laureatów olimpiad Wiedzy o Polsce; — 1976 – Złota Odznaka Kadry Kształcącej; — 1980 – Srebrna odznaka Janka Krasickiego; — 1984 – Krzyż „Za zasługi dla ZHP”; — 1987 – Srebrny Krzyż Zasługi; — 1989 – Złoty Medal „Za zasługi dla Chorągwi Bielskiej”; — 2002 – Medal „Za zasługi dla Gminy Andrychów”.HM. ANDRZEJ PALECZNY urodzony 2 kwietnia 1959 Komendant Hufca ZHP Andrychów 28 listopada 1988 – 20 kwietnia 1990

17


Od najmłodszych lat jeździł na obozy harcerskie. Przyrzeczenie Harcerskie złożył w lipcu 1963 roku. a Zobowiązanie Instruktorskie 20 lipca 1975 roku. Kolejne stopnie instruktorskie : 1976 – przewodnik, 1978 – podharcmistrz, 1987 – harcmistrz. Na przestrzeni lat swojej służby pełnił funkcję drużynowego 13 Drużyny HSPS w latach 1975-1976, Komendanta Szczepu w Zespole Szkół Technicznych w Andrychowie w latach 1976-1979. W 1975 roku ukończył Kurs Drużynowych HSPS w Jasieńczyku oraz uczestniczył w obozie harcerskim w Kowarach. W 1976 roku, w ramach wymiany międzynarodowej, wyjechał wraz ze swoim szczepem na Węgry do Kecskemet. Przez wiele lat pracował w kadrze obozów i kursów, organizowanych w czasie akcji letnich. Należy tu wymienić: Poligon 77 w Kaczynie oraz Kurs Przewodnikowski organizowany w 1977 roku. Kolejne to Zgrupowania Kursów Kształceniowych: Bytom 1978, Pogorzelica 1978, Poligon 1978 w Wiśle, Ustronie Morskie 1979, Kurs Drużynowych i Komendantów Hufca 1980, Kurs Drużynowych i komendantów Starszoharcerskich 31 lipca - 20 sierpnia 1981, organizowany przez wydział Starszoharcerski ZHP Chorągwi Bielskiej 4 września 1990 został odznaczony medalem za zasługi dla Chorągwi Bielskiej.


HM. JERZY PIETRASZEK urodzony 26 lipca 1958 pełniący obowiązki Komendanta Hufca ZHP Andrychów 20 kwietnia 1990 – 12 października 1990

19


Do ZHP wstąpił w 1973 roku, Przyrzeczenie Harcerskie złożył w 1974 roku, a 17 listopada 1975 roku złożył Zobowiązanie Instruktorskie, uzyskując stopień organizatora. Kolejne stopnie instruktorskie: 1977 – przewodnik, 1979 – podharcmistrz, 1981 – harcmistrz. Wykształcenie: wyższe – magister nauk politycznych i licencjat geografii, studia podyplomowe: historia, filozofia i etyka, doradztwo zawodowe. Przebieg jego służby instruktorskiej przedstawia się następująco: — Szczep Harcerski im. Floriana Marciniaka przy Zespole Szkół Technicznych w Andrychowie (zastępowy, przyboczny i zastępca komendanta szczepu); — obozy i kursy (zastępowy, przyboczny, drużynowy, komendant obozu, instruktor programowy, komendant kursu): Kowary 1975, Orzechowo 1976, Przewięź 1977, Świerkocin 1985, Pobierowo 1986, Nowa Kaletka 1988; — w latach 1984-1989 założenie i prowadzenie 23 Drużyny Harcerskiej „Dęby’ im. Aleksandra Kamińskiego, działającej przy Szkole Podstawowej im. Ludwika Zamenhofa w Zagórniku. Ponadto członek Rady i Komendy Hufca, kierownik referatu harcerskiego oraz z-ca Komendanta Hufca ds. programowych; — Bielska Chorągiew ZHP im. Pawła Findera (instruktor wydziału starszoharcerskiego 1979-1989); — Reprezentowanie hufca i chorągwi: Finalista i laureat Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (1978, Legnica), Delegat Bielskiej Chorągwi ZHP na XI Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów (1978, Hawana, Kuba). Przedstawiciel Bielskiej Chorągwi ZHP na Centralnej Konferencji Instruktorskiej (1986, Oleśnica); — Zlot Grunwaldzki ZHP 1988 (23 Drużyna Harcerska „Dęby” im Aleksandra Kamińskiego, działająca przy Szkole Podstawowej w Zagórniku); — XI Centralne Manewry Techniczno-Obronne ZHP Włocławek 1988 (patrol 23 DH „Dęby”); — Delegat Bielskiej Chorągwi ZHP na IX/XXVI Zjazd ZHP 1989; — uczestnik Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, jako zwycięzca konkursu wiedzy o międzynarodowym ruchu młodzieżowym (1989, Phenian, Korea Północna; — Członek Rady Chorągwi (1980 oraz 1985-1989); — Członek Rady Naczelnej ZHP (1989-1990). Ukończył Kurs drużynowych (1976, Kalisz), Kurs Komendantów Szczepów (1977, Pewel Mała), Kurs Kadry Kształcącej (1983, Oleśnica). Uczestniczył też w Harcerskich Akcjach Szkoleniowych Chorągwi Bielskiej ZHP „Poligon”: Siewierz 1979, 1980 i 1983, Szymocice 1981, Wilkowice 1982 jako instruktor programowy. Brał udział w wyjazdach międzynarodowych: — Zlot młodych turystów (1977, Kecskemet, Węgr); — Obóz młodzieżowy (1987, Pretsch/Elbe, Niemcy – NRD.

20Za swoją działalność harcerską otrzymał: — 1988 – Krzyż „Za zasługi dla ZHP”; — 1988 – Medal „Za zasługi dla Chorągwi Bielskiej ZHP”; — 1980 – „Odznaka kadry kształcącej”; — 1979 – Odznaka Chorągwiana „Harcerska Służba Ziemi Beskidzkiej”. Odznaczenia państwowe: — 1988 – Brązowy Krzyż Zasługi; — Srebrny Krzyż Zasługi; — Złoty Krzyż za Długoletnią Służbę.


HM. JACEK PACUT urodzony 6 lipca 1964 Komendant Hufca ZHP Andrychów 12 października 1990 – 24 lutego 1992

23


W harcerstwie od szkoły podstawowej. Stopień podharcmistrza uzyskał w 1984 roku, a harcmistrza w 1986 roku. W szkole średniej współtworzył (pełniąc funkcję zastępowego) 1 Beskidzką DSH, w której zdobywał wiedzę, umiejętności i szlify instruktorskie. Już jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Sułkowicach-Bolęcinie (od 1983 roku), stworzył 22 DH „Modrzew”, która otrzymała tytuł „Drużyny Sztandarowej Chorągwi Bielskiej” oraz aż czterokrotnie tytuł „Drużyny Sztandarowej Hufca ZHP Andrychów”. Był organizatorem lub współorganizatorem wielu kursów dla drużynowych, przybocznych czy instruktorskich. Prowadził lub współpracował z kadrą obozów stałych, organizowanych w Pobierowie, Świerkocinie, Piecniku oraz obozów wędrownych na Mazurach czy w Bieszczadach. Utworzył przy Hufcu ZHP Andrychów Krąg Instruktorów "Rój", który zajmował się szkoleniem przyszłych i działających instruktorów naszego hufca.


HM. EWA BULDOŃCZYK urodzona 11 września 1965 Komendantka Hufca ZHP Andrychów 28 września 2002 – 8 stycznia 2010

25


Swoją przygodę z harcerstwem rozpoczęła w 1974 roku, wstępując do gromady zuchowej, a później drużyny harcerskiej w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie. W 1986 roku rozpoczęła pracę zawodową jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Roczynach, gdzie prowadziła 12 Drużynę Zuchową „Słoneczne Promyki”. W tym czasie uczestniczyła w kursie dla drużynowych zuchowych w Chorzowie. Drużynę prowadziła do 1993 roku. W 1987 roku złożyła Zobowiązanie Instruktorskie, stopień harcmistrzyni zdobyła w 1993 roku. Podczas Zlotu drużyn Chorągwi Bielskiej w Andrychowie w 1995 roku, odpowiadała za pion zuchowy. Była organizatorką kolonii zuchowych i obozów harcerskich w Rogowie koło Mrzeżyna. Od roku 1996 pracowała w Komisji Rewizyjnej Hufca, od 2000 do 2002 roku pełniąc funkcję przewodniczącej. Odznaczona Srebrnym Medalem „Za Zasłużoną Służbę w zawodzie nauczyciela” we wrześniu 2009 roku. W 2012 roku w trakcie Inauguracji Roku harcerskiego „Jest radość” w Andrychowie odznaczona Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Obecnie, od marca 2017 roku, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Andrychów.


HM. ARTUR WALKOWIAK urodzony 14 lipca 1984 Komendant Hufca ZHP Andrychów 8 stycznia 2010 – 16 listopada 2019

27


Przyrzeczenie Harcerskie złożył 8 sierpnia 1999 roku w Mrzeżynie-Rogowie. Zobowiązanie Instruktorskie złożył 3 czerwca 2001 roku na Trzonce i otrzymał stopień przewodnika. Naramiennik wędrowniczy zdobył 18 kwietnia 2006 roku. Stopień podharcmistrza otrzymał 22 czrwca 2005 roku, natomiast harcmistrzem został 26 października 2018 roku. Od 14 kwietnia 2001 do 12 stycznia 2016 roku – drużynowy 10 Drużyny Harcerskiej „I co dalej” im. Janusza Korczaka. Od 24 stycznia 2008 do 8 stycznia 2010 roku podjął służbę jako członek Komendy Hufca Andrychów, a 10 listopada 2006 roku został Komendantem 1 Andrychowskiego Szczepu Harcerskiego „Bądź Gotów”. Funkcję tę pełnił do jesieni 2010 roku. W swoim działaniu chętnie podejmował nowe wyzwania, zachęcając do udziału w nich młodzież i dzieci. Był współorganizatorem wielu rajdów, zimowisk i obozów letnich. Uczestniczyły w nich setki harcerzy. Bardzo zaangażował się w rozwój bazy obozowej w Rogowie. W czasie jego kadencji zakupiono nowe namioty, dużą jadalnię, namioty świetlicowe pokaźnych rozmiarów, namiot- magazyn, kabiny prysznicowe, samochód służbowy, dwie przyczepki transportowe oraz kajaki wraz z wyposażeniem. Z drobniejszego sprzętu wykonano nowe półki, ławeczki, kanadyjki, zakupiono koce, doposażono kuchnię i magazyn spożywczy. W podejmowanych działaniach wykazywał się dużą cierpliwością i rozwagą, do każdego człowieka podchodząc z uśmiechem i otwartym sercem. Ponadto zaszczepił w harcerskiej młodzieży chęć poznawania świata włączając się w światowe zloty skautowe. — 2007 – jako reprezentant Hufca ZHP Andrychów uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Skautowym Jamboree odbywającym się w Wielkiej Brytanii; — 2007 – wraz z drużyną wyjechał na Zlot z okazji 100-lecia skautingu w Kielcach; — 2009 – organizator wyjazdu na Europejski Zlot Wędrowników Roverway odbywający się na Islandii. Polskę reprezentowały 22 osoby, w tym 8 z Andrychowa; — 2010 – 100-lecie harcerstwa w Krakowie i uczestnictwo w zlocie wraz z drużyną; — 2011– zorganizowanie wyjazdu patrolu Hufca Andrychów na Jamboree do Szwecji; Był inicjatorem i komendantem Inauguracji kolejnego roku harcerskiego Chorągwi Krakowskiej, która odbyła się w dniach 14-16 września 2012 roku pod hasłem „Jest Radość” i miała miejsce na terenie Gminy Andrychów. Wzięło w niej udział ponad 1700 zuchów, harcerzy i instruktorów. Zorganizowana była dla wszystkich grup metodycznych i pozostawiła niezatarte wspomnienia wśród uczestników. Nowe, inne, ciekawe podejście do tematu, zaowocowało zmianą myślenia o sposobie organizowania takich spotkań. W 2015 roku, z okazji jubileuszu 40–lecia Hufca, spotkało się wiele pokoleń andrychowskich harcerzy. Hufiec otrzymał nowy sztandar, co było zasługą druha Komendanta. Trzydniowy zlot zakończono uroczystą mszą, w trakcie której poświęcony został sztandar, który został wręczony na uroczystym apelu przez Komendanta ZHP Chorągwi.

28


3


W tym samym dniu, Hufiec ZHP Andrychów im. Szarych Szeregów, na podstawie uchwały Rady Miejskiej, otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Andrychów” w podziękowaniu za wkład w rozwój Gminy i działania na rzecz jej mieszkańców. Druh Artur organizował integracyjne wyjazdy kadry Hufca, między innymi: dwa razy Korzkiew, Zakopane, Lwów. Praga. Ważną decyzją Komendy pod jego przewodnictwem była kwestia finansowania szkoleń i kursów funkcyjnych i instruktorów. Hufiec od początku jego kadencji finansuje w pełni koszty szkoleń wyjazdowych poza kosztami dojazdów, które musi pokryć kursant. Od grudnia 2010 roku - członek Komendy ZHP Chorągwi Krakowskiej. W 2017 roku - Delegat na Zjazd ZHP. Od 2014 roku - Skarbnik ZHP Chorągwi Krakowskiej. Został odznaczony: — 2010 – Złota Odznaka „Zasłużony dla I Andrychowskiego Szczepu Harcerskiego Bądź Gotów”; — 2012 – Brązowy Krzyż „Za aasługi dla ZHP”; — 2017 – Brązowy Krzyż Zasługi; — 2017 – Medal Komisji Edukacji Narodowej; — 2019 – Srebrny Krzyż „Za zasługi dla ZHP”; — 11 listopada 2019 – Medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”. Uhonorowany odznaką miasta Krakowa Honoris Gratia w 2018 roku. Otrzymał Nagrodę hm. Stanisława Spólnika w Plebiscycie TADEK na Najlepszych Instruktorów 2015 roku ZHP Chorągwi Krakowskiej w kategorii KOMENDANT HUFCA – człowiek ze stali. Ponadto otrzymał dwa listy związane z działalnością w Chorągwi Krakowskiej: — List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego; — List z podziękowaniem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

30


PHM. MARIA WALKOWIAK urodzona 21 czerwca 1957 Komendantka Hufca ZHP Andrychów od 16. listopada 2019

31


W 1969 roku złożyła Przyrzeczenie Harcerskie, ggy jej drużynową była hm. Maria Cieciak - nauczycielka i instruktorka w Szkole Podstawowej nr 1 w Andrychowie. Druhna Maria w 1978 roku podjęła pracę zawodową jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Andrychowie i ponownie rozpoczęła swoją działalność harcerską. Z gromadą zuchową pracowała w latach 1978-1981 w charakterze drużynowej, następnie, w tej samej Szkole, w latach 1981-1984, prowadziła Szczep Harcerski „Kopernikanie”. Na stanowisku nauczycielki pracowała 37 lat. Przebieg jej służby instruktorskiej w kolejnych latach przedstawia się następująco: — 1984-1997 – Urlop instruktorski — 1996 – obóz w Mrzeżynie - Rogowie — 1997-1998 – Instruktor Hufca — 1998-2002 – członek KH ZHP Andrychów — 2002-2011 – z-ca KH ZHP Andrychów do spraw programowych — 2011-2015 – z-ca KH ZHP Andrychów do spraw organizacyjnych — 2013-2018 – Komendantka 1 Andrychowskiego Szczepu „Bądź Gotów” — od 2013 – Członkini Komisji Stopni Instruktorskich — 2015-2019 – zastępca KH ZHP Andrychów, szefowa biura — od 2019 – Komendantka Hufca Począwszy od 1997 roku, aktywnie uczestniczyła w organizowaniu harcerskich Akcji Letnich w Rogowie, pełniąc różne funkcje: drużynowej, oboźnej, zastępcy komendanta ds. programowych i przez kilkanaście lat komendantki obozów harcerskich, nieprzerwanie do roku 2019. Jako programowiec Hufca w 2002 roku wprowadziła comiesięczne odprawy drużynowych, w trakcie których podejmowano decyzje o współdziałaniu drużyn na rzecz wdrażania ciekawych propozycji programowych, zarówno własnych, jak i chorągwianych czy centralnych. Drużynowi wymieniali swoje spostrzeżenia, dzielili się wiedzą, wspierali w rozwiązywaniu problemów. Zainicjowane przez nią odprawy, w niezmienionym czasie, odbywają się do dnia dzisiejszego. W roku 2012 była odpowiedzialna za sprawy organizacyjne, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Inauguracji Roku Harcerskiego „Jest Radość” w Andrychowie. Koordynowała pracę poszczególnych pionów, współpracowała z Burmistrzem Andrychowa, Instruktorami – komendantami wszystkich pionów, Dyrektorami Szkół, które przez te 3 dni stały się bazą biwakową dla ponad 1700 harcerzy. Była to jedna z większych Inauguracji, która pozostawiła na długie lata niezatarte wspomnienia w uczestnikach. W 2014 roku otrzymała Nagrodę w Plebiscycie TADEK na Najlepszego Instruktora ZHP Chorągwi Krakowskiej w kategorii „SENIOR- Nieskończoność”, ale była też nominowana w kategorii „Pomocna Dłoń”.

32


Za swoją pracę zawodową i działania harcerskie otrzymała: — 2003 rok – Medal Komisji Edukacji Narodowej; — 2007 rok – Srebrny Krzyż Zasługi; — 2009 rok – Złoty Medal za Długoletnią Służbę; — 2010 rok – z okazji 40-lecia szkoły, tytuł „Zasłużony dla Szkoły w stopniu Diamentowym”; — 2010 rok – Złota Odznaka „Zasłużony dla I Andrychowskiego Szczepu Harcerskiego Bądź Gotów”; — 2012 rok – Brązowy Krzyż „Za za zasługi dla ZHP”; — 2015 rok – tytuł „Zasłużony dla Szkoły w stopniu SuperDiamentowym”; — 2015 rok – Medal „Za zasługi dla Krakowskiej Chorągwi ZHP”; — 2016 rok – Medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów”.
HM. ZOFIA ANTECKA urodzona 27 grudnia 1950 Komendantka Hufca ZHP Andrychów Gmina 1 sierpnia 1975 – 9 września 1977

7


Rozkazem L 5/77 z dnia 9 września 1977 roku połączono hufce Andrychów Miasto i Andrychów Gmina w Hufiec Andrychów. Zobowiązanie instruktorskie złożyła w 1971 roku. Zdobyła następujące stopnie instruktorskie: — Organizator, 1 stycznia 1971; — Przewodnik, 1 maja 1971; — Podharcmistrz, 1 srtycznia 1974; — Harcmistrz, 6 marca 1976. W trakcie służby instruktorskiej pełniła funkcję Komendantki Szczepu działającego przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach – Łęgu oraz Drużynowej Drużyny Harcerskiej przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach – Łęgu. Brała udział we wszystkich uroczystościach związanych z ZHP – Festiwalach Piosenki Harcerskiej i Zuchowej, Manewrach Techniczno – Obronnych , Nieobozowej Akcji Letniej. Organizowała rajdy nocne, przyjmowała pionierów z NRD w ramach wymiany międzynarodowej - 1986 r.. Za swoją pracę została odznaczona Brązowym Krzyżem „ Za zasługi dla ZHP”.

8