Page 1

REDAKTION

4

Ikke pænere på papiret

Det klingede håndgribeligt og ambitiøst, da Syddansk Universitet i februar inviterede RUST til rundbordssnak om projektet De Studerende i Centrum. Som universitetets studentermagasin takkede vi naturligvis ja til at sende en repræsen\IV\ TQOM[WU ÆMZM [\]LMVterorganisationer gjorde.  <QT JWZL[ ÅS ^Q ]VQ^MZsitetets ypperste ledelse. Engagementet var storstilet - og pengekassen pivåben. Visionen var at brande Syddansk Universitet og imødekomme de studerende på alle områder inden udgangen af 2015. Inden studenterrepræsentanterne begyndte at hoppe henrykt i stolen, slog de dog i bordet: »Lad initiativerne være hands-on, og lav for guds skyld ikke en pjece.« Ledelsen nikkede lyttende og garanterede, at projektet skulle emme af demokrati frem for bureaukrati.  0^ILPIZ^QITTQOM^MTNsM\'-VXRMKM8sOTQ\\M\XIpir. Og farverige klistermærket med klistrede logoer på Campustorvets gulv i Odense. Vi krævede ikke et højtravende brandingprojekt, men derimod jordnære tiltag. Og nej, ikke i betydningen klistermærker på O]T^M\5MVLM\^IZVM\WXP^IL^QÅS:M[]T\I\M\MZI\ ingen studerende hverken kender eller interesserer sig for projektet med dem selv som omdrejningspunkt. RUST synes, at det pinligt, at de mange, lange møder endnu ikke har udartet sig til mere. Ting tager tid, det er vi udmærket klar over. Hos De Studerende Q +MV\Z]U MZ XZWRMS\UMLIZJMRLMZ 2]TQM 5IZQM 8ZM]\ frustreret over, at de studerende oplever indsatsen som topstyret. Men hvor svært kan det være at fange

LM [\]LMZMVLM' <QT[aVMTIdende meget svært. Den aktuelle iver efter at dokumentere kvaliteten risikerer endda at ende i endnu en bureaukratisk spændetrøje i stedet for et sprudlende studentermiljø. Drop iveren efter at kunne vise procentvise forbedringer, drop debatter uden efterfølgende implemen\MZQVOIN QLuMZVMWOLZWXLMÆW[SMTP¦R[X¥VL\MXRMcer. Hvis Syddansk Universitet virkelig har ambitioner om at blive de studerendes fortrukne, foreslår RUST, at de sætter ind, hvor det kan mærkes. I dette nummer skriver vi for gud-ved-hvilken-gang om de manglende strømstik i auditorierne. I sidste nummer skrev vi om forældede og pulsløse forelæsninger. Forbedr den slags, og vi vil føle os som studerende i centrum. Men pas på med at få tiltrukket for mange studerende, før I har stole og cyklestativer nok. Start dog alligevel på kontoret. For en del af XZWRMS\M\ ,M ;\]LMZMVLM Q +MV\Z]U MZ I\ Æa\\M TQL\ rampelys fra forskningen til de studerende. Det kan ]VLZMVsZZMS\WZ2MV[7LLMZ[PMLMQ[QL[\M]LOI^MIN  RUST fastslår, at det primære fokus fortsat skal være på forskning. RUST opfordrer til, at man sidestiller uddannelse og forskning ved at starte med at optimere de studerendes dagligdag. Fortsætter projektet på samme måde, forsvinder effekten i universitetets dagligdagstrummerum af konÅLMV[QV\MZ^ITTMZSIV\QVMS¦MZWOKaSMTUQSILW

Mette Serup Ansv. chefredaktør

Maja Mazor Chefredaktør

2I[UQVI*TQKPMZ\ Redaktør

Anders Dall Redaktør

Niels Christian Buhl Redaktør Mette Serup

Maja Mazor

Emma Bech Redaktør

.I[\M[SZQJMV\MZ")VVM4]VLJaM/ZQ\P4IZ[MV.I[\NW\WOZIN"5IZKW*R¦Z[TM^2MV[MV Forsidefoto Marco Bjørslev Jensen

Udgiver Serviceområdet

Kontakt rust@sdu.dk

Layout Monica Brix / www.monicabrix.com

Oplag 2.500, 8 gange årligt

Web www.sdu.dk/rust

Annonceansvarlig Amin Baram, rustannonce@sdu.dk

Tryk one2one

Adresse RUST, Campusvej 55, 5230 Odense M

Distribution Alle afdelinger af SDU

ISSN 1604-5238

Leder  

Leder skrevet til RUST, de studenrende magsin på Syddansk Univeristet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you