Page 1

јуБиЛеј БиЛтена

Број 50, фебруар 2010. године

ISSN 1451-6829

Билтен јкП “Београд пут”


актуеЛно

ФОТО: ИВАН МИЛИЈАНОВИЋ

утеви су један од сегмената где се зима увек потруди да остави трагове свог присуства. То добро знају возачи, али и екипе Оперативе Београд пута које „из ниског старта“ и под будним оком јавности, са сваким ведријим даном крећу у уклањање њених ознака у коловозима. Тако бригаде за редовно одржавање користе повољне временске услове и вредно раде на санацији ударних рупа које су се отвориле после фебруарских мразева. Оштећења има, али их је ипак мање него после децембарског хладног таласа. Крпе се најпре ударне рупе на најпрометнијим улицама и на трасама јавног градског превоза, на прилазима важним институцијама, а онда и све друге које угрожавају

Крпљење на ванградским путевима

безбедност саобраћаја. Болна тачка су трамвајске баштице дуж колосека који још нису реконструисани у оквиру Пројекта обнове Београда којима се, осим трамваја, крећу и сва остала возила. Посебно су по томе препознатљиви Булевар ослобођења, Улица Мије Ковачевића и Рузвелтова. За санацију ударних рупа у граду, управо је у току примена једне новине – употреба фрезе за скидање асфалта при обради оштећења. - Са предлогом да се при обради рупа користи мала фреза сагласили су се надлежни у градској Дирекцији за путеве. Овај начин рада

2

Клизиште у Дубони

користићемо на улицама куда иду возила јавног градског превоза и у већима улицама ако у програму радова за ову годину нису предвиђени за детаљну санацију и адаптацију. И ми и надзори из Дирекције за путеве пратићемо ефекте и видећемо да ли ће се овакав начин рада показати ефикасним. Уколико ефекти буду очекивани, радови ће бити и бржи и бољи – каже Љубиша Вукадиновић, један од руководилаца редовног одржавања улица. Осим у граду, вредне су и екипе на одржавању регионалних и локалних путева. Посла пуне руке. - Још увек радимо само пломбирање ударних рупа, што је углавном привремено решење док су временски услови променљиви. Са стабилизацијом временских прилика, почећемо санацију са опсецањем оштећења – каже Иван Милијановић, координатор за одржавање регионалних и локалних путева. Ове саобраћајнице далеко су рањивије од градских улица. Температуре су на широј територији Београда, по правилу, ниже него у ужем делу града. Жива се ове зиме у тим подручјима спуштала и до двадесет степени испод нуле. Мразеви су јачи, а тзв. ванградски путеви чес-

нова кЛизиШта у ПриГраЂиМа Последње отапање снега донело је нове невоље на локалним путевима Младеновца и Сопота. у насељима остружница и Стојник отворила су се нова клизишта. оштећени су путеви, а дежурни у Сектору за саобраћајну делатност одговарајућом сигнализацијом обележили су критична места како би се предупредиле незгоде. екипе оперативе Београд пута, заједно са надзорним органима Дирекције за путеве обишле су обе локације да би утврдиле шта даље чинити да се клизишта санирају. на подручју општине Младеновац, у Доњој Дубони, пред зиму се, услед падавина, већ отворило једно слично клизиште. Његова санација је такође у плану.

то муку муче с још једним проблемом, посебно у прелазном периоду – изливањем воде на коловоз са отапањем снега или већ са нешто обилнијом кишом. Једна таква крајем фебруара, донела је неприлике на неколико локација. Невоља ће, по свој прилици, бити још јер метеоролози предвиђају март топлији од просечног, али и са више падавиН. Петровић на од просека.

ФОТО: ЖЕЉКО НОВАКОВИЋ

П

„уДар“ на уДарне руПе


Уводник Реч по реч, из месеца у месец, после нешто више од шест година стигли смо до педесетог броја билтена ЈКП „Београд пут“. Јубилеј је можда мали, али гледајући на догађаје који су се низали, обим радова, инвестиције и иновације у пословању, реализоване пројекте, новине на градским саобраћајницама и сигнализацији и многе друге појединости које су утицале на наше и живот овог града, а који су пропраћени на страницама баш овог листа, вредан је помена. Први број новог издања листа Београд пута, изашао је у новембру 2003. године и наставио некадашњу традицију издавања билтена „Улице и путеви“. Било је то баш у време почетка радова на изградњи Светосавског платоа око Храма на Врачару, „посла за историју“ овог предузећа, како га назвасмо у једном од првих чланака у листу коме је посвећена и прва насловна страна. Управо на насловној страни овог броја имамо могућности да је се присетимо... Уз мале измене у тиражу и темпу издавања, данас се билтен не разликује много од првог броја. Трудимо се да пратимо све сегменте рада фирме, успехе и подвиге колега, иновације, нова градилишта, као и да поделимо лепе тренутке, али и да позовемо на солидарност и колегијалност. Надамо се да смо успели у томе...

ИЗ САДРЖАЈА Интервју: Светлана Милински стр. 4-5

Пројекат за Радничку улицу стр. 6

конференција за новинаре стр. 8-9

Зимска служба стр.10-11

Издавач: ЈКП “БЕОГРАД ПУТ”, Београд, Нушићева 21, Директор предузећа: Милутин Штрбић Уређује: Служба за маркетинг и информисање; Дизајн и припрема: Маја Марјановић, Доситејева 21, Београд, Телефон/факс: 334 87 87 www.beogradput.com info@beogradput.com Штампа: Графо НИН, Београд

3


интервју

С

БОЉОМ ОРГАНИЗАЦИЈОМ ДО БОЉИХ РЕЗУЛТАТА

ветлана Милински, технички директор ЈКП „Београд пут“ има велико искуство грађевинског инжењера, учесника и креатора одлука у пословним системима грађевинске струке. Поред тога поседује и огромну покретачку снагу која је карактеристична за млађе генерације. Прихвата новине и врло аргументовано објашњава зашто је неопходно променити неке од навика у руковођењу пословима. Београд пут је за ову даму гломазан систем који функционише са свим врлинама и манама. Сматра да би увођењем правила и процедура систем који чинимо много боље функционисао.

На који начин менаџмент намерава да побољша пословање Београд пута? Један од начина је увођења система ISO стандарда, односно система квалитета. Опредељење менаџмента је да се систем уведе у циљу бољег организовања саме фирме, односно ефективнијег рада. Систем квалитета нам омогућава да одређене процедуре прилагодимо нашем начину пословања, нашим секторима. На првом месту мислим на Сектор за грађевинску делатност, Сектор за саобраћајну делатност и Сектор за производњу. То не значи да остали сектори нису битни у читавом систему. Ова три сектора издвајам, јер по вокацији и по одлуци града то су сектори који су носиоци послова фирме. Ефективност у раду подразумева бољу организацију у смислу да за што мањи утрошак свих ресурса, добијемо што бољи и квалитетнији производ. Наш производ типа: изградња улица, редовно одржавање, типа саобраћајне сигнализације свих врста, тај наш производ може да претрпи одређене корекције у смислу побољшања саме организације и смањења трошкова. О смањењу трошкова смо причали и

4

предходне године и направили смо одређени помак, не велики, али смо га направили. То је помак у смислу опредељења и воље да до смањења трошкова заиста и дође. У оквиру сваког сектора су интерно направљени планови смањења трошкова и неки сектори су исказали заиста добар резултат. Посебно бих истакла у сектору оперативе део који води Обрад Симић, грађевинску механизацију и опрему. Кроз његов извештај увек добијемо прецизне податке и знамо са којим нивоом квалитета опреме располажемо, какви су учинци, какви су трошкови и на основу тога можемо добити улазне податке за квалитетнију обраду нашег ценовника, односно обраду наших понуда према трећим лицима. Осим опредељења менаџмента да се бави увођењем система квалитета, то нам је практично и законска обавеза. Моја логика је да је боље да ми сами кренемо у прављење процедура и прилагодимо их нашим

реалним потребама, него да нам то ради неко са стране. Консултантске куће су увек драгоцене, али ми сами најбоље знамо шта је добро за нас. У овој фази увођења процедура определили смо за сектор оперативе и за сада нећемо тражити никакву консултацију по том питању, док се сами не пресаберему у ком обиму нам је тај посао потребан. Што се тиче закона и коначног увођења система квалитета у целој фирми наравно да ћемо морати да тражимо консултације са стране. Оно што је добро је да је менаџмент у оквиру сектора оперативе врло заинтересован да се то спроведе и да се активно укључе у тај процес и да га граде сами. Шта је коначан циљ увођења процедура у Сектору за грађевинску делатност? Циљ је да се смање трошкови, да се контролишу градилишта, да се боље и оптималније управља нашим ресурсима и материјалима


интервју

који су потребни за градилиште, а истовремено да се повећа ниво појединачне одговорности, мислим пре свега на људе који руководе неким градилиштем. С обзиром на то да процедуре прате одређени софтверски пакети, ми смо се определили за „Project“ и кроз њега ћемо увести управљање пројектима, али све то у циљу уштеда и оптималнијег процеса производње. То ће да елиминише лични став према сарадницима оних људи који одлучују између осталог и о стимулацији и о броју прековремених сати. Имаћемо већу контролу. Циљ нам је да се поштује нечији крајњи резултат рада и да се тај рад награди. Примењујући норативе који су реглуларни за нискоградњу, а укључујући и остале секторе који су пратећи везано за неко градилиште. Организационо не следи нам никаква претерана реконструкција саме фирме, напротив следи нам само једно побољшање у оквиру самих сектора. Неће се мењати сектори, неће се мењати систем упављања, али ће се мењати филозофија целог система Београд пута. То је неопходно зато што је Београд пут јавно комунално предузеће и још увек функционишемо онако како смо основани. Град нам даје налоге везано за санације, одржавање, реконструкције и адаптације објеката, али оно што је празан простор за нас то је нова градња. У току претходне године смо имали четри врло интересантна градилишта, где смо показали да можемо да радимо квалитетно као и остале путарске фирме, да можемо да урадимо објекте на време и са конкурентним ценама на тржишту. Да би остварили конкурентне цене неопходно је ово о чему сам причала. Да ли је увођење система квалитета довољно да се унапреди функционисање система? Наравно то није довољно. У границама могућности менаџмент се трудио да се што више улаже у додатну едукацији запослених. Људи су носиоци свега. Што се тиче сектора оперативе, шесторо људи је похађало семинар о примени „FIDIC“ услова уговора у грађевинарству.

Већина тендера који се сад расписују, од стране министарства или Републичке дирекције за путеве или самог Града су у складу са „FIDIC“ условима. Њих до сада нисмо користили и нисмо се сретали са њима. Лично сам мислила да је неопходно да део људи прође кроз ту обуку, нарачито људи који се баве припремом понуда и каснијом организацијом градилишта и комуникацијом са инвеститором и надзорним службама. Мислим да је велики искорак да се спремимо и за ту врсту посла. Биће још обука, ускоро ће се најмање 40 људи обучити за рад на програму „Project“,, што нам је неопходно као подршка за управљање пројектима. Млади инжењери радо прихватају иновације и едукације о новим пројектима. Свесни су да ће им то олакшати посао. Старије колеге се труде да на основу дугогодишњег искуства на свој начин допринесу побољшању система. какав је генерално став колега према увођењу иновација у пословање? Кад се каже управљање пројектима људи имају углавном негативан став из простог разлога јер је направљена пауза од двадесет година, па су заборавили да се раније водила израда техно - економског елабората новог градилишта или израда пројеката организације градилишта или динамике градње, укључујући и законску регулативу која прати градилиште. У последњих 4-5 година враћају се и та правила, али тај период непримењивања правила нас је натерао да на њих и заборавимо. Ако смо озбиљна фирма морамо их се и придржавати. За све пројекте нове градње инсистираћемо на управљању пројектима, на процедурама и врло брзо ће људи видети да без

тога не могу ни да раде, односно да им је лакше на тај начин радити и функционисати и међусобно комуницирати. Наши ресурси су на првом месту људи, односно њихови капацитети и знања, која увек морају да се унапређују, зато инсистирамо и улажемо у обуке. како ће промене утицати на појединца? Свака боља организација ће утицати и на обичног радника. И вредновање по извршеном раду ће донети бољитак за саме раднике, добре раднике. Мериће се учинак групе, учинак екипе и учинак свих који раде на неком послу. Према томе ће се одређивати стимулација или се неће одређивати, односно ићи ће у плус или минус. Ако имате исту екипу која ради исте послове у истим условима и према процени им је потребно пет дана. Ако једна уради за четри, једна за осам дана, то онда значи да нешто није уреду. Не могуће је одобрити прековремене сате за свих 8 данаколико им је требало за реализацију посла. Када спроведеш тај круг у свим нивоима система, поштоваће се правила и процедуре. Биљана Ђајић

5


актуеЛно

У

Пројекат о новиМ оБјектиМа Покрај аДе за БоЉи Проток СаоБраЋаја

место три траке, Радничка улица ће, у делу од моста који се гради на шпицу Аде Циганлије до Савске магистрале, у блиској будућности, добити четири коловозне траке по смеру, али и потпуно нови надвожњак ка Бановом Брду, нову саобраћајну петљу и објекте намењене пешацима. Идејни пројекат, за потребе Плана детаљне регулације, новог изгледа овог дела прометног чукаричког булевара ради Биро за студије и пројектовање Београд пута. Решење је добило начелну сагласност инвеститора, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда и тренутно се очекују услови везани за комуналну инфраструктуру на трасама нових саобраћајница ради детаљне разраде. Реконструкцијом Радничке улице треба да се обезбеде два основна циља – да се оствари континуитет саобраћаја на овом потезу и створе услови за бољи проток возила која ће стизати са новог моста на Сави, као и са Савске магистрале. - Наш задатак је био да, пре свега, обезбедимо проширење улице, тј. прелазак са профила два пута по три, на два пута по четири коловозне траке. То уопште није било лако јер су просторна ограничења јако изражена. С једне стране треба да се раде паркинзи и марина, а са друге је комплекс НИС „Југопетрол“. Само снимање ситуације је било прилично сложено, па чак и доћи до потребних података за снимање – каже Драган Мићић, инжењер на изради пројекта. – Истовремено, требало је да обезбедимо континуитет саобраћаја у Радничкој улици, што тренутно не постоји. Да би се континуитет остварио, пројектом смо предвидели измене на постојећим површинским раскрсницама Паштровићева-Радничка и НИС „Југопетрол“-Радничка. Те раскрснице са садашњим пуним програмом веза свели смо на површинске раскрснице типа улив-излив. Значи, садашња скретања лево из Паштровићеве улице и комплекса

6

НИС „Југопетрол“ ка Савској магистрали неће постојати, а биће уједно укинути и семафори. Према Обреновцу, али и ка Бановом брду путоваће се потпуно новим саобраћајницама. - На месту садашње денивелисане раскрснице с Кировљевом улицом,

пројектовали смо нову денивелисану раскрсницу преко које ће возила да се спуштају у смер ка Обреновцу и поред паркинга на Ади укључивати на Савску магистралу. Раскрсница ће имати облик трубе и подразумеваће да се постојећи мост, тзв. „кифла“, сруши и да се прави нови надвожњак. Он ће испоштовати све захтеве за саобраћај који иде према Бановом Брду, са тим да се једним краком силази ка Обреновцу што сада, такође, није могуће – каже Мићић. - Пројектом смо обухватили реконструкцију Високе, дела Паштровићеве и изградњу потпуно нове прилазне саобраћајнице која ће да повеже НИС тако да ће возила која су излазила директно на Радничку, сада са задње стране фактички, излазити поред хиподрома, пролазити поред цркве, односно Високом улицом и даље Кировљевом силазити низ нову петљу према Савској магистрали – објашњава Мићић. Поред моторног, подједнако битан захтев у пројекту било је решење пешачког и бициклистичког саобраћаја. Познато је да су у овој зони, због прилаза најпосећенијем спортскорекреативном центру, токови пешака изузетно велики, нарочито у летњим месецима. У разматрању је неколико опција, али је све извеснији избор, постављање пасареле. У сваком случају, извесно је, пешаци и бициклисти ће добити комотније и безбедније приступе омиљеном излетишту.

- Сада, практично, имамо одобрено идејно решење од Дирекције за изградњу града, а чекамо на избор варијанте решења за ту прилазну саобраћајницу НИС-у због још неких детаља са земљиштем који треба да дефинишу други надлежни органи. Истовремено, очекујемо услове од „кућа“ које су задужене за електрику, водовод, гасовод и осталу инфраструктуру. Неки њихови захтеви могу да утичу на измену појединих детаља, али генерално концепт и решења су већ утврђена. Свака од раскрсница може да има модификације, да ли ће бити кружна или класична трокрака рецимо. То се на овом нивоу још не одлучује. Ми и ту радимо различите варијатне и анализу, да би могло да се одабере боље решење. У складу са захтевом инвеститора, оставили смо простора чак и за извесне новине везане за Аду Циганлију које могу да буду актуелне у неком наредном периоду – наглашава аутор пројекта. Чукарички правац, један од саобраћајем најоптерећенијих потеза у граду, дефинитивно ће променити свој изглед. Капиталне саобраћајне пројекте, као што су изградња новог моста на шпицу Аде са прилазним саобраћајницама и петље на Царевој ћуприји, пратиће и релативно мањи, али не мали „захвати“ на овом потезу. Реконструкција Радничке улице један је од њих, а Београђани, сасвим сигурно, имају разлога да прижељкују да се пројекти што пре преточе у Н. Петровић стварност.


актуелно ОКРЕТНИЦЕ И СТАЈАЛИШТА УРЕЂЕНИЈА И ФУНКЦИОНАЛНИЈА

Н

еколико окретница и аутобуских стајалишта у граду биће од ове године удобније и функционалније. За грађане који користе јавни превоз то ће значити лакше и безбедније приступе, за саобраћај бољи проток и мање стварање колона возила крај станица. Екипе Грађевинске оперативе већ са првим лепим данима кренуле су у адаптације и реконструкције на неколико локација. Највеће измене очекују окретницу “Ласте” на углу Војислава Илића и Устаничке улице. Пројектом је предвиђено проширење окретнице, изградња перона и постављање нових надстрешница, затим реконструкција пешачких површина и прилаза, али и уређење такси станице која се налази у оквиру ове локације.У оквиру ових радова биће измештен део инсталације и јавне расвете. Са уређене и опремљене станице путници ће полазити ка насељима у јужном приграђу од априла, до када би бригаде Београд пута, уколико им временске прилике буду ишле на руку, требало да заврше реконструкцију. Целокупан посао се изводи у оквиру техничког регулисања. Свој лик, а за неколико десетина метара и место, у смеру према раскрсници, мењају и трамвајска стајалишта код ТЦ “Делта сити”. Уместо досадашњих, раде се станице “перонског” типа, па ће станични плато бити издигнут у ниво са улазом у возила. У зони раскрснице улица Јурија Гагарина и Др Агостина Нета гради се пешачко острво. Све у циљу безбеднијег и комотнијег кретања путника. Мала, али корисна корекција већ је изведена на окрет-

ници аутобуса 26 у Улици Браће Јековић. Упуштањем ивице, такси возилима олакшано је пакирање. Када је у питању јавни градски превоз, битне промене очекују се на још две локације – окретници у старом Кумодражу која ће бити уређена и зони раскрсница Јужног булевара и Улице Максима Горког. Пројекти су већ готови, а према решењима инжењера Сектора за студије и пројектовање, сва три аутобуска стајалишта у зони поменуте раскрснице добиће нише. Коловозне траке биће тако ослобођене за кретање возила док аутобуси стоје у станици. Велика новина за ову локацију требало би да донесе знатно олакшање у протоку саобраћаја, нарочито Улици Максима Горког због њених габарита. Овогодишње реконструкције наставак су радова на изградњи и уређењу стајалишта широм града у протекле две године. Већину њих извршила је оператива Београд пута.  Н. П.

ПРЕДСТАВЉЕН СИСТЕМ ЗА РАНО УОЧАВАЊЕ ПОЛЕДИЦЕ У малој сали Пројектног бироа средином фебруара, осјечка фирма „Werkos“ представила је системе за рано уочавање и аутоматско спречавање поледице на путу. Систем се заснива на мерењу стања на коловозу и метеоролошких параметара посредством уграђених колских и метео сензора. Карактеристике које се обавезно мере су температура и влажност ваздуха и присуство и интензитет оборина. Као додатна опција, могу се утврђивати ваздушни притисак, брзина и смер ветра, количина падавина, видљивост, а постоји могућност постављања подземних температурних сензора, мерача висине снега и детектора за мраз и маглу. Систем служи да дојављивањем прогнозе и раних упозорења на стварање услова за настанак поледице пружи помоћ оператеру зимске службе при одлучивању о

деловању на терену или за укључивање система за аутоматско спречавање поледице у случају да он постоји. Сам систем за аутоматско спречавање поледице поседује прскалице, уграђене по правилу у коловоз, које

се при критичним метео вредностима самостално активирају и средством против мржњења прскају критичну деоницу. Посебно је погодан за мостове и тунеле где су проблеми са раним стварањем поледице на коловозу и најизраженији. Н.П.

7


медији Конференција за новинаре

К

УСПЕШНО ЗАВРШЕНА ТЕШКА ГОДИНА

рај јануара је време када се обично своде рачуни за протеклу и праве планови за предстојећу пословну годину. Тако је и менаџмент ЈКП „Београд пут“ последњег радног дана јануара новинарима изложио резултате из 2009. и основне правце рада у 2010. години. Говорећи о прошлој години, Милутин Штрбић, директор предузећа, истакао је да се она може сматрати успешном, иако је било доста кризних ситуација, узрокованих најчешће недостатком новца у градском буџету.

8

Током 2009. године наше предузеће је, поред редовних послова на санацији улица и чишћењу током зиме, имало и неколико изазовних и врло захтевних пројеката – Универзијаду, СЦ Гале Мушкатировић, аеродором Батајница – и сви су врло успешно савладани. Оно што је директор истакао као посебно специфично за протеклу годину је изналажење начина за повећање ефикасности и остварење уштеда, што је довело до тога да су наши трошкови редуковани за 400 милиона динара. Ценовник који

је усвојен почетком протекле године био је нижи за неких осам, девет посто од претходног, иако су многе улазне компоненте забележиле раст цена. Уштеда до које се дошло пре свега ефикаснијим пословањем и бољом координацијом између сектора није прошла непримећено, па смо на седници Градског већа тим поводом посебно похваљени. - Средства која су резултат наплате старог дуга пласирана су у набавку 28 нових транспортних средстава од којих су неке потпуна технолошка новина и већ су се показала као ефикасно решење. Део преосталих средстава биће пласиран у набавку нове асфалтне базе која се сада налази у фази евалуације тендера и за коју се потписивање уговора очекује у наредних неколико недеља. Одређен износ средстава биће уложен у набавку нове опреме за асфалтирање – нових финишера, ваљака, нових грађевинских машина. Значајна је и планирана куповина нове лабораторије која треба да буде у функцији контроле и повећања квалитета. Све у свему – ова година треба да буде у знаку иновација и побољшања технолошке опремљености предузећа – истакао је Штрбић. Говорећи о тренутно најактуелнијем радовима, Жељко Маравић, руководилац Зимске службе, нагласио је значај набавке нових транспортних средстава у јеку рада Зимске службе, поготово кад се узме у обзир повећање зоне одговорности. Нова возила и опрема одмах су укључени у рад и значајно су помогли у борби са ниским температурама и дуготрајним и обилним падавинама. - Набавком нове и расходом старе и дотрајале механизације, смањићемо трошкове одржавања и поправки, а повећаћемо ефикасност и брзину деловања која је у Београду од изузетне важности – нагласио је Маравић. Драган Милошевић, директор Сек-


МеДији тора за грађевинску пута, још је у повоју, уЛаГаЊа у 2010.ГоДини делатност, навео је видео зид за сада да у протеклој гопокрива десетак Поред средстава која су дини санирано 313 камера са кључних крајем прошле године издвојеулица у дужини од места у граду, али на за набавку нових камиона, 215 километара, је већ сада јасно коопреме и вишенаменских воодносно 1.200.000 лику уштеду у врезила у висини од 360.000 евра, квадратних метара мену и људству он током 2010. планира се низ кауграђеног асфалта. може да предстапиталних инвестиција. асфалт- Упркос повремевља. на база коштаће око три милиним финансијским Говорећи детаљона евра, десет милиона евра тешкоћама, подигнут није о новој асфалтпредвиђено је за набавку два је ниво услуга. План ној бази, Светлана нова финишера, 12 ваљака, и програм улица које Милински, технички три комбиноване машине, нове Милутин Штрбић, ће ући у реконструкдиректор, посебутовариваче, грејдере, булдодиректор предузећа цију током текуће но је истакла да ће зер, миксере за транспорт бегодине управо је стиу њеној изградњи тона. набавиће се и ровокопач гао и сада се са инбити поштовани сви великог капацитета какав немавеститором ради на уговарању ди- европски стандарди везани за зашмо, као и 20 специјалних сервинамике радова. Оно што се зна је да титу животне средине. Она ће донесних возила за сигнализацију. ће наше предузеће бити укључено и ти и значајно повећање производних у плану су и нова средства за у велики посао око санације моста капацитета, садашњих 340 тона на тврдо ливени асфалт, нова лаГазела и то не само у делу везаном сат биће повећано за још 240 тона. бораторија, као и путарци који за навозне рампе, већ и за друге ас- Милутин Штрбић је додао да се ради ће заменити старе, чак и нова пекте које технолошки можемо да о повећању капацитета, али и врстабетонска база. Штрбић истиче покријемо – хидроизолацију, тврдо ма асфалта. Нова база омогућиће да да сва та инвестирања имају ливени асфалт, уградњу хабајућег у сваком тренутку на располагању потпуно обезбеђене линије фислоја – истиче Милошевић. буду четири рецептуре асфалта, јер нансирања. О пуном капацитету упослености у граду има потребе за једном врстом сектора за саобраћајну делатност асфалта за тротоаре, другом за „об- поправки и нових асфалтирања, у говори податак да је током прошле ичне“, а трећом за улице са великим крајњем резултату он испада много године обновљено преко 220 000 оптерећењем, па за доње носеће јефтинији. Светлана Милински је доквадратних метара хоризонталних слојеве. Моћи ћемо да радимо врло дала да ће нови стандарди бити увеознака, уграђено 120 000 саобраћај- фрекевентну измену рецептура и да дени не само када је у питању нова них знакова, урађено је и 15 нових у сваком тренутку на стоку имамо асфалтна база, већ у 60 тона сваке масе, семафоризованих раскрсница. читавом предузећу. - За 2010. годину планирамо при- што ће омогућити У току 2010. гомену нових технологија, посебно да се радови изводине бавићемо се приликом апликација дуготрајних де у континуитету и увођењем система материјала у хоризонталном обеле- без икаквог застоја. управљања пројектижавању. Циљ је да се у централним У оквиру овог пома у оквиру сектора градским саобраћајницама врши стројења налазиће грађевинске оператишто мање ометања због наших ра- се и постројење за ве и саобраћајне сигдова, па идемо на те материјале који производњу тврдо нализације, а на ниасфалта, се обнављају сваке три, четири или ливеног воу целог предузећа чак пет година, а не сваке године по какав се у Србији увођењем система два пута – објашњава Драган Бун- практично не проквалитета ISO 9000 и чић, директор сектора за саобраћај- изводи, а који је на9014 и свих осталих Драган Бунчић, заменљив када су у ну делатност. који су од значаја за директор Сектора Пројекат који је започет крајем питању коловози на за саобраћајну наш рад – наглашава прошле, а своју пуну реализацију мостовима. Животни делатност Милински. треба да добије у годинама које сле- век таквог асфалта Укупно гледано, де, јесте центар за управљање са- иде и до 40 година. менаџмент ЈКП „Беобраћајем. Он омогућава да се из Тај асфалт јесте значајно скупљи од оград пута“ протеклу годину је оцеконтролне собе врши даљинско уп- стандардног, али када се узме у об- нио као ташку, али ипак успешну, а рављање семафорима на одређе- зир његова дужина трајања, као и то много већа очекивања полажу се у ним локацијама. Центар, комплетно што се дуги низ година на мостови- годину на чијем смо почетку. финансиран средствима Београд ма неће заустављати саобраћај због Милина Живановић

9


зимска служба

И

МЕТАР И ПО СНЕГА У БЕОГРАДУ!

ако по праграму рада Зимска служба ради од 15. новембра до 31. марта, може се рећи да смо најтеже прегурали. Ова зима спада у ред најоштријих у дугом низу година. Не само да су прве падавине стигле већ 3. новембра, него су током ова три месеца забележене и екстремно ниске температуре, низ дана са температуром у минусу, ветар олујне јачине и двоструко већа количина падавина од просечних. Ове зиме у Београду је пало 143,1 цм снега, што је двоструко више од просека који износи од 60 до 80 цм. У првом јаком налету, од 14. до 22. децембра поред падавина забележене су и екстремно ниске температуре: у Батајници -24, у Сурчину, Младеновцу, Лазаревцу и Обреновцу -22, а у центру Београда -18,3 степена целзијуса. Треба подсетити да су ово температуре ваздуха које се мере на два метра висине, а да је температура при тлу увек два до три степена

нижа. У јануару су проблем биле континуиране падавине, док је у фебруару проблем била количина снега. Промена статуса некадашњих приградских у градске општине донела је још 500 километара пута за одржавање. Како је у старту каснио тендер за подизвођаче, у једном тренутку Зимска служба је преузела обавезу одржавања и на тој територији са сопственим транспортним средствима и људством. Оно на шта су у служби поносни је да су успели да одрже проходним све трасе на које су уговором обавезани, а односе се на трасе којима се крећу линије ГСП и Ласте. - Одржали смо их све време у функцији, тако да озбиљнијих прекида линија није било, без обзира на сметове, конфигурацију терена и остале услове. Чак ни током интензивних падавина нисмо дозволили да ГСП дође у позицију да примени зимски режим саобраћаја који подразумева искључење великог броја зглобних аутобуса и њихову замену обичним. То би значило да би много мањи број Београђана био превежен, а ми то нисмо дозволили. Такође, мера искључења станица које су на узбрдици такође је врло ретко примењивана – истиће Жељко Маравић, руководилац

10

Зимске службе ЈКП „Београд пут“. Натпросечна зима узроковала је и натпросечан утрошак материјала, пре свега индустријске соли. У старту је обезбеђено 15.000 тона соли, а потом још четвртина те количине као допуна тендера, што закон дозвољава. Накнадно је покренут још један тендер за набавку 7.000 тона соли од којих је до сада пристигло 1.500 тона. Уз скоро 7.000 тона преосталих из прошле сезоне долази се до количине од око 25.000 тона колико је до сада потрошено. Додатно оптерећење је и чињеница да је Република од потребних 6.000 тона соли за одржавање саобраћајница које одржавамо по налогу ЈП „Путеви Србије“, обезбедила само 3.900 тона. Недостајућа количина допуњена је из сопствених резерви, уз обавезу Републике да ту количину плати. Проблем је настао када Републичка дирекција за путеве, као и многе друге организације, па чак и државе попут Немачке, Енглеске и Француске, нису током јануара и фебруара успеле да набаве со, па су остале без ње, што се Београд путу није догодило. Ваља напоменути да је просечна потрошња соли током зимске сезоне у Београду између 15 и 16.000 тона. Због екстремно ниских температура потрошене су и знатно веће количине калцијум хлорида. Значајно појачање Зимској служби су нови камиони, вишенаменска и комбинована возила. Петнаест нових камиона који су стигли 30. Децембра, у саобраћај су укључени већ у наредних десетак дана. Са њима је стигла опрема тј. посипачи и раоници изузетног квалитета који су се одлично показали при овако обилним падавинама какве смо имали. Набављено је и 10 мултикарова са додацима за мокро посипање. То је омогућило да се, по први пут, посипа калцијум хлорид у улицама другог приоритета. До сада је проблем био што, док се очисти први приоритет, у тим улицама напада доста снега који се утаба и претвори у лед, а камиони који имају опрему за мокро посипање у њих не могу да уђу, јер су улице уске и у њима су често аутомобили обострано паркирани. - Сада, са могућношћу мокрог посипања моћи ћемо много брже и боље да очистимо улице другог приоритета, што нам је била и најчешћа замерка. Тако је било претходних зима, па и сада, приликом ових последњих обилних падавина. Улица другог приоритета има три пута више него оних у првом, и мада су оне краће и мање површине, у њима живи пуно људи и налазе се бројне институције. Градска чистоћа има проблема са изношењем смећа из тих улица, па се у договору са њима трудимо да по њиховој динамици и приоритету реагујемо. Уз ове и набавку још неколико мањих возила са опцијом мокрог посипања још би убрзали чишћење другог приоритета, а могли би и да повећамо број улица обухваћених програмом рада – истиће Маравић. И поред набавке петнаест нових камиона, постоји и даље потреба за обнављањем транспортних средстава. У возном парку Београд пута налази се 38 камиона старијих од


зимска служба петнаест година. Чак и ако нека од њих заменимо новим, још остаје двадесетак возила старих 18, 19 година која су свакодневно у саобраћају. Њих је тешко одржавати и због делова и због интензитета експлоатације - она лети превозе врео асфалт од кога пуца заштитна боја, а током зиме со која има корозивна својства и уништава лимарију. То ће бити велики проблем, јер се по новом закону о безбедности саобраћаја таква возила не смеју пуштати у саобраћај. Решење се види чак и у смањењу броја возила, тако да се она која се користе буду новија, исправна и поуздана. Тиме би се смањили трошкови одржавања, повећала ефективност, избегли губици ауто дана, а повећала безбедност и наших радника и других учесника у саобраћају. Зато се очекује и даља континуирана набавка транспортних средстава. Ваља напоменути да су набављена и три вишенаменска возиламашине која, поред бројних функција за потребе грађевинске оперативе, имају своју примену и у зимској служби, што смо и проверили у пракси. И даље је један од највећих, ако не и највећи, проблем људства. - Радили смо са 140 јединица. Да имате само по два руковаоца по возилу, то је 280 возача, колико их ми немамо, од којих сваки ради по 12 сати – то је 360 сати месечно. Поставља се питање зашто су људи толико радили, одакле толики прековремени сати, па и толике плате. Морам да нагласим да смо од инвеститора, посебно од заменика градоначелника задуженог за зимску службу, господина Анђелковића, добили обавезу да обезбедимо пуно дежурство. Све су смене верификоване, дозвољене, значи и плаћене од стране инвеститора. Проблем је што толико сати нико не може да добије, а ни по закону не сме да вози више од девет сати, и то са паузама. Ми смо као паузе рачунали оне технолошке – када се сипа гориво или пуни со. Део сати је прерачунат у слободне дане, али ако би сви ти људи кренули да их користе, наш транспорт би стао. Раније смо у време зимске службе ангажовали 50 до 80 возача по уговору. Ове године примили смо само 30, а део смо покушали да допунимо из сопствених капацитета, углавном из Оперативе и Сигнализације. То доводи до других проблема, ти људи немају довољно знања и искуства, па се догађају разни пропусти и пехови који нас све скупа коштају. Ту смо покушали да штедимо, али мислим да то није добар начин. Много је јефтиније и ефикасније ангажовати сезонце професионалце – сматра руководилац Зимске службе. Треба напоменути да ове зиме није било превише незгода или удеса. Највећа штета настала је исклизнућем цистерне за гориво и она се процењује на око 5.000 евра. Тренутно се тражи најповољнији понуђач за њену поправку, с обзиром да такво ново возило вреди око 100.000 евра и потребно је. Све остале незгоде донеће око 10 – 15 000 еура штете, што није много, с обзиром на број средстава која су учествовала у саобраћају. Посебно је вредно нагласити да је у последње три године проценат кривице наших возача у саобраћајним удесима преполовљен. Новина која је од ове зиме уведена - ГПС, одлично се показао у смислу организације, рационализације и уштеде у времену. - Међутим, нисмо га довољно користили, што је наша слабост. Техничари који би требало да га користе као да се боје нове ствари. Сада нисмо искористили све што он може да пружи, али се надам да ћемо га ове године надоградити тако да њиме пратимо не само где је возило прошло, него и колику тежину носи. Када возило уђе у Улицу кнеза Милоша са десет тона соли, а изађе са девет, значи да је

у том времену, у тој улици посуо тону соли. Такав документован податак могао би да буде и валидан доказ да смо нешто збиља урадили, можда нам то буде и доказ за суд, да не плаћамо толико одштете трећим лицима. Од помоћи нам је и видео надзор у Центру, иако је реч тек о десетак раскрсница, значи нам јер показује реално стање на најзначајнијим местима у граду – не оно што кажу грађани, таксисти, медији или наши возачи, већ оно што збиља јесте реално стање – наглашава Маравић. Он подсећа и на захтев упућен надлежнима да се нашим возилима дозволи кретање жутом траком, због брзине и ефикасности (напокон, како да је очистимо, ако не смемо њоме да се крећемо), као и на дозволу за коришћење радио везе. Оцењујући досадашњи рад Зимске служне, њен руководилац сматра да има пуно разлога за задовољство. - Показали смо да можемо да радимо и у дупло оштријим условима него што је уобичајено и планирано. Било је и проблема – у сред овог последњег снега од 31 цм, искочио нам је репетитор. Не раде канали, немамо контакт са људима, не знате шта се дешава на терену. Проради то, нестане струја у оперативном центру. Наш генератор затаји, не може да се упали. Катастрофа! Али све то нико у Београду није осетио. Онда нам се десила Газела и преусмеравање саобраћаја на обилазницу која, практично, не постоји, па смо током ноћи асфалтирали тунел. Па полиција на ту и такву обилазницу пусти неке шлепере који се заглаве и направе застој. Кад све то сагледате, мислим да смо сјајно одрадили посао. У више наврата смо добили похвале и на Штабу и од колега из других комуналних предузећа, а и од самог Градоначелника нам је стигао допис у коме нам честита на квалитетно обављеном послу. Што се пре свега односи на директне извршиоце и све наше раднике који су изнели зимску службу. Следећу сезону рада, Зимску службу ћемо још осавременити и надам се дочекати са новим транспортним средствима и зимском опремом, а посебно ћемо радити на промени оперативног плана (траса) и већем учешћу материјала за посипање који имају веће дејство и брзину. Све претходно биће у функцији смањења укупних трошкова службе на дужи период – каже Маравић. Зимска служба остаје у приправности до краја марта. Како су већ увелико кренули и радови грађевинске оперативе, возила се прилагођавају тим пословима, уз обавезу брзог пребацивања у режим зимске службе, уколико буде нових падавина, а оне се очекује око 7. марта.

Милина Живановић

11


један дан са...

О

СЛУЖБОМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ

вих дана навршиле су се две године како је Служба обезбеђења и заштите прерасла у Службу за безбедност на раду. Потреба за реорганизацијом уследила је, с једне стране, због великог броја закона донетих у овој области, а с друге због потребе које предузеће попут ЈКП „Београд пут“ има у домену превентивних делатности, а које у претходном периоду нису биле на одговарајућем нивоу. Са формирањем Службе дошло је и до нових кадровских решења. За шефа Службе постављен је Дејан сретеновић, док су за координаторе радних јединица постављени: Ђорђе Павловић (обезбеђење), Мирко Дивјак (безбедност и здравље на раду), Ђорђе Трифуновић (заштита од пожара) и Небојша Јосић (интерна контрола). - Сматрам да је за две протекле године урађено доста посла. Наравно да се увек може и више и боље. Служба је у том периоду добила своју физиономију и рекао бих, место које мора и треба да има у великом систему какав је Београд пут. Упоредо са едукацијом радника Службе - стручни испити из безбедности и здравља на раду, полагање ПП испита, присуствовање стручним семинарима и предавањима – успостављен је однос потпуне професионалне сарадње са директо-

рима и осталим руководиоцима свих сектора, што свакако представља предуслов за успешно спровођење предвиђених активности. Такође, морам истаћи да се обављање послова из нашег домена спроводи уз пуну подршку и апсолутно разумевање менаџемента предузећа – каже Дејан Сретеновић, шеф Службе за безбедност на раду. У РЈ Обезбеђење, поред координатора, три организатора, референта, има и 46 радника обезбеђења. Они су ангажовани на обезбеђењу објеката у Нушићевој и Доситејевој улици, бази Цветовац у Лазаревцу, као и базама Макиш, Јулино брдо, Маринкова бара, Липовица и Раља. Остале објекте и базе предузећа обезбеђује ангажована специјализована фирма. Услови рада радника обезбеђења значајно су побољшани у протеклом периоду. Набављене си две нове пор-

Сарадња са медицином рада Дугогодишња сарадња са Домом здравља „Стари град“ – медицином рада, у последње две године добила је и нове димензије. Ова установа је ангажована и одрадила је Студију о процени ризика, потом су као најбољи понуђач изабрани за обављање необавезних општих лекарских прегледа, ангажовани су на послу вакцинисања радника против вируса H1N1, а упоредо обављају редовне периодичне прегледе, контролне и циљане прегледе. Мора се истаћи изузетна коректност и професионалност особља Дома здравља, а посебно доктора Зорана Ровчанина и Саше Чапрића који су у свакодневном контакту са шефом Службе и координатором РЈ безбедност и здравље на раду. Као резултат квалитетне сарадње, Дом здравља је самоиницијативно снизио прегледе за радна места са повећаним ризиком за 20 процената и на тај начин је ЈКП „Београд пут“ уштедео око милион динара.

12

тирнице, одговарајућа униформа, редовно се прате и отклањају технички недостаци као што су поправке ограда, осветљења и сл. У току је поступак за набавку клизних капија и рампи за Базу 1 и Базу на Вилиним Водама, а у плану је и замена система видео надзора на бази 1 и набавка нових портирница за базу на Вилиним водама. Од фебруара ове године уведен је „центар“ обезбеђења на бази 1 који ће радити 24 сата, са задатком потпуне контроле интерног и екстерног обезбеђења. РЈ Безбедност и здравље на раду сачињавају координатор Мирко Дивјак и референт Синиша Савић који су положили стручни испит из ове области, неопходан с обзиром да се овај сегмент бави изузетно осетљивом облашћу. Она обухвата и упућивање на прегледе радника са повећаним ризиком, организовање и расподелу личне заштитне опреме, сарадњу са надлежним инспекцијским службама, обављање прегледа и испитивање опреме за рад, као и услова радне средине, израде елабората за градилишта и друго. У прошлој години завршен је Акт о процени ризика, уведен је алкотест, а свим запосленима омогућено је и да обаве „необавезни“ општи лекарски преглед који се реализују у координацији са овом радном јединицом. За ову годину планирана је и набавка личне заштитне опреме у вредности од око 20 милиона динара. Интерна контрола је првенствено ангажована на константној контроли интерног и екстерног обезбеђења, а по потреби обавља и контролу одређених процеса рада. РЈ Противпожарна заштита у свом саставу има координатора, два референта и 46 радника обезбеђења који су и ватрогасци. Осим пожара који је 19.октобра 2008.године захватио ремонтну халу Сектора механизације и који је причинио знатну материјалну штету, у протекле две године десило се тек осам инцидената који су санирани брзом интервенцијом и без


ГоДиШЊица веће материјалне штете. Поред брзе реакције запослених, важан моменат је и довољан број противпожарних апарата који су распоређени у свим објектима и просторијама, камионима, грађевинској механизацији и путничким возилима. Апарати се редовно сервисирају. У добром стању је и унутрашња и спољашња хидрантска мрежа, а прошле године извршена је и комплетна адаптација и ремонт хидростанице ХП-4569 на бази 1. Све инсталације за дојаву и гажење пожара су у исправном и функционалном стању и редовно се контролишу и сервисирају. Један од проблема чије решење се ускоро очекује је складиштење запаљи-

О

вих течности. Оне се тренутно чувају у типским металним контејнерима који не задовољавају потребе. У циљу решавања тог проблема дат је предлог за пренамену објекта у коме су се налазили стари раднички станови у магацински простор за складиштење запаљивих материја. Тиме би се добила површина од око 200 квадратних метара, што би у потпуности решило проблем складиштења запаљивих течности. Током новембра и децембра прошле године извршена је обука радника из заштите од пожара у свих седам сектора предузећа, а стручни испит из заштите од пожара положило је 26

радника обезбеђења. Сектор за заштиту и спасавање МУП-а Србије и Управа за заштиту и спасавање Београда категорисале су ремонтну халу са просторијама лакирнице-фарбаре у прву категорију угрожености од пожара. С обзиром на застарелост опреме, слабу вентилацију, дотрајалост подова и низ других техничких недостатака, предложена је реконструкција просторија лакирнице што би била превентивна мера заштите од евентуалног пожара у том простору. Превентивно техничко и противпожарно обезбеђење управо је оно на чему ће се ова радна јединица највише ангажовати и у наредном периоду.

Прва ГоДиШЊица коЛ центра

бавеза према грађанима и потреба за што директнијом комуникацијом са њима, била је основни мотив да менаџмент ЈКП „Београд пут“ пре годину дана иницира покретање кол центра. Идеја је реализована 23. фебруара и од тог дана, 24 сата, седам дана у недељи, грађани могу позивом на број 381 81 01 да поставе питање, дају предлоге, похвале или критикују рад нашег предузећа. У том периоду кол центар је обрадио око 20.000 позива. Иако је делатност нашег предузећа врло разноврсна, грађани се питањима најчешће осврћу на рад грађевинске оперативе, сигнализације и зимске службе. У току грађевинске сезоне, али и ван ње, поготово након престанка снежних падавина, највећи део питања односи се на поправљање ударних рупа и намерних кварова. Чак 8.000 питања било је везано за ту област. Када оператери приме такво питање, проследе га Служби логистике Београд пута, а након обраде од стране Загорке Раичевић или Тамаре Ристић, она завршавају на столу Љубише Вукадиновића и Александра Свилара. Овај двојац углавном врло успешно и у кратком року успева да одреагује на пријаве грађана. Осим ударних рупа и даље се грађани интересују када ће њихова улица бити санирана или асфалтирана, што су питања за Дирекцију за путеве, где их оператери и упућују. У протеклих дванаест месеци преко кол центра пријављено је око 400 крађа или оштећења саобраћајних знакова и стубића. Велики број питања односио се и на пешачке прелазе, њи-

• Господин отвара фирму, бавио би се продајом баријера, па га занима колика је њихова цена код нас, да би на основу тога правио своје цене. • Госпођа пријавила комшију који је ископао рупу у њиховој улици. • Госпођу занима ко ће да јој плати одштету за капију која је оштећена од бачене соли. • Господин жели да са неким стручним разговара о саставу асфалта. • Господин из Крушевца пита како да реши проблем са комшијом који је бесправно заузео део пута. • Господин тражи план улице јер му се запушио одвод, па му треба план да види где се која цев налази. • Господина занима колико се наплаћује путарина Београд – Панчево • Госпођу занима коме да се обрати за помоћ због комшије који баца ђубре, а друга има проблем са комшијом који баца песак по њеном дворишту. • Господин пита да ли смо ми задужени за Лесковац. • Господина занима да ли смо ми задужени да избацимо шут из његовог дворишта • Господина занима куда иде трамвај 7 • Госпођа пита да ли може свом пријатељу који се налази у Рипњу да да наш број телефона, јер је завејан, па да поприча са нама...

хово обнављање, али и постављање нових. Због природе ових проблема, чак хиљаду позива пребачено је на градски Секретаријат за саобраћај. Кол центар је са радом кренуо крајем прошле зиме, али је и тада значајан број позива био управо из области рада Зимске службе. Како је и ова зима била (и још је) дуга и оштра, не чуди и велики број позива грађана који су се интересовали када ће њихова улица бити очишћена – чак 3.000. Грађане је, такође, занимало и у који приоритет спада њихова улица, као и ко одређује те приоритете. Велики број грађана се јављао и са питањем где се може купити индустријска со за посипање, на шта су одговор добијали одмах. За сва питања која нису у нашој надлежности, а било је могуће одредити ко за њих јесте надлежан, оператери су грађане упућивали на праве адресе, односно бројеве телефона. Тако је 1.500 питања било везано за надлежности Дирекције за путеве, односно Секретаријат за саобраћај, а око 1.000 за Градску чистоћу, Водовод и канализацију, Градско саобраћајно или друга комунална предузећа или установе. Важно је истаћи и да је око хиљаду позива било упућено са критикама, предлозима и похвалама на рачун рада нашег предузећа. Као закључак, може се рећи да је прва година рада кол центра у потпуности оправдала његово покретање. Не само да грађани имају могућност да добију одговор на питања која их муче, већ ми имамо много бољи увид у стање на београдским улицама. М. Живановић

13


синдикати

З

СИНДИКАТ ДАО ПРЕДЛОГЕ ЗА ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПИО

акон о пензијском и инвалидском осигурању ускоро би требало да доживи измене и допуне. Радна група формирана овим поводом коју уз представнике Министарстава рада и финансија, Уније послодаваца, фонда ПИО чине и представници УГС “Независност” и Савеза самосталних синдиката Србије, формулисала је предлоге за измене и допуне овог закона на састанку одржаном 27.јануара. Том приликом, представница УГС „Независност“, Злата Зец, критиковала је метод рада по којем се учесници Радне групе доводе пред свршен чин „испостављањем“ измена „договорених“ са ММФ-ом, а одбијање предлога синдиката се образлаже изричитим захтевима ове међународне институције. Посебно је нелогично и неприхватљиво објашњење о инсистирању Мисије ММФ-а искључиво на „интервенцијама“ на расходовној страни, односно смањењу права корисника пензија, а одбијају понуђена решења за повећање прихода за потребе ПИО, као начина за смањење учешћа расхода тог фонда у друштвеном бруто производу. Уз наглашен став синдиката да систем ПИО треба на ефикасан, али и социјално праведан начин, да обезбеди већ зарађену економску сигурност за кориснике пензија, Радна група ће, пре свега, упутити захтев Влади и надлежним институцијама, да одмах настави са припремама озбиљнијих реформи у систему ПИО стварањем повољнијих услова привређивања, инвестиционих улагања и повећање запослености, што ће довести до повећања производње, и посредно, повећања прихода за ПИО. Предлог синдиката да систем управљања Фондом ПИО треба усклади са европским стандардима који овакве институције третирају као институције друштвене солидарности, у чијем управљању директно учествују они који издвајају средства и корисници тих средстава, а не искључиво Влада, односно

14

ресорно Министарство, делом је усвојен кроз састав Управног и Надзорног одбора Фонда. Прихваћене су начелне сугестије синдиката да се у делу Закона о признавању бенефицираног, односно радног стажа са увећаним трајањем, ‘’пооштре’’ критеријуми, односно да се ова бенефиција, уместо за делатности и занимања, веже искључиво за конкретна радна места, односно послове и услове у којима се обављају, у складу са посебним стручним експертизама за сваки поједини посао. Предлог да се у Закон врати део о делимичној инвалидности није прихваћен, али је прихваћено да се сугеришу измене Закона о здравственом осигурању којим би се омо-

гућило остваривање права на инвалидску пензију у случају тешких обољења - малигнитета, можданог удара и других. Став Синдиката „Независност“ да је, тренутно, неоправдано подизање старосне границе, као услова за пензионисање жена, као и подизање стажа осигурања (радног стажа) за жене са 35 на 38 година, пре свега због услова рада у гранама и делатностима са претежно женском радном снагом, није прихваћен, уз образложење да је то захтев ММФ-а. За поједине сугестије синдиката понуђени су извесни предлози да се нека од решења датих у Радној групи разматрају и реализују кроз друге институте, а не овај Закон. Н. П.

И ДАЉЕ БЕЗ САНКЦИЈА ЗА ФИНАНСИЈСКУ НЕДИСЦИПЛИНУ И ЗА НЕЕФИКАСНУ НАПЛАТУ Захтев Синдиката “Независност” да се прецизно дефинише систем ефикасне наплате доприноса за ПИО и одговорност државних институција (Управе прихода, Пореске управе, Инспекције рада), као и Фонда ПИО у систему наплате доприноса, као и санкције за случај финансијске недисциплине - оцењен је у Радној групи као оправдан, али је одбијен уз образложење да то није предмет овог Закона. Овај проблем у будућности ће, како је речено, бити решен кроз дефинисање места и улоге Централног регистра обвезника социјалних давања који ће тек бити формиран.


СинДикати зДравЉе као Приоритет

АСНС ЈКП “Београд пут” наставља са настојањима да побољша ниво здравствене заштите запослених. Тако су тренутно у току преговори са менаџментом о покретању посебног програма рехабилитације запослених. Наиме, идеја је да они запослени који који су оболели од појединих болести, која је последица услова рада, добију посебан, спецификован вид рехабилитације. Тако би, на пример, они са оштећеним плућима били упућени у неку од ваздушних бања, а исти принцип би се примењивао и на остале болести настале као последица отежаних радних услова. На основи лекарских налаза и препорука вршио би се одабир здравствене установе најпогодније за рехабилитацију одређене болести. С обзиром на добру сарадњу и разумевање које садашњи менаџмент показује за све мере и акције које доприносе побољшању безбедности и здравља запослених, реално је очекивати повољан исход ових преговора, те реализацију ове идеје АСНС.

аПеЛ

Већ више од месец дана наш колега Небојша Јоксимовић из Транспорта бори се са тешком болешћу - леукемијом. Зато су АСНС и организација довровољних давалаца крви из нашег предузећа упутили апел свим запосленима који су у могућности да помогну. Природа обољења је таква да захтева сталне и редовне трансфузије, односно уношење свежих тромбоцита. Како је АБ крвна група коју Јоксимовић има врло ретка, понављамо апел свима који имају ову крвну групу, без обзира да ли је позитивна или негативна, да помогну нашем младом колеги. Потенцијални даваоци могу се јавити Небојши Јосићу (2621-499, локал 120) или Бранку Арсовићу. Уколико желе, могу се директно обратити Заводу за трансфузију крви у Улици Свети Сава, са напоменом да дају крв за примаоца под бројем 1150. Свака кап је драгоцена.

СинДикат на “FACEBOOK”

У складу са чињеницом да је АСНС ЈКП “Београд пута” по годинама својих чланова најмлађи у нашем предузећу, учињен је још један покушај повезивања чланова тако што је на интернет друштвеној мрежи Фацебок формирана група АСНС ЈКП БЕОГРАД ПУТ . Ово је још један начин да се и мимо радног времена остане у контакту и да се одржи комуникација са чланством. То је и прилика да сви они који желе поставе своје коментаре, питања, предлоге или да се једноставно друже са колегама, на овај све популарнији начин.

СараДЊа око ПриоритетниХ ПитаЊа

Услови рада, заштита на раду и додатно здравствено и пензијско осигурање су приоритети на које ће Самостални синдикат усмерити своје активности у блиској будућности. Истовремено, радиће се на унапређењу сарадње у овим областима са друге две синдикалне организације у фирми јер је реч о питањима које дотичу све запослене у предузећу. - По преузимању дужности председника Самосталног синдиката и темељнијег упуштања у текућу проблематику, нисам могао а да не приметим велики набој, такорећи ривалитет између синдикалних јединица у фирми и то ми је јако засметало. Сваког радног дана свако од нас долази на посао са мотивом да ради и заради плату, да унапреди пословање фирме како би краткорочно и дугорочно осигурали егзистенцију у све суровијим тржишним утакмицама. Самим тим, с обзиром на околности и правила игре који су испред нас у извршавању свакоднавних радних задатака, мислим да је крајње време да се коначно заврши са синдикалним обојеностима и поделама и прави моменат да се бистре главе крене у нову грађевинску сезону и још бољу продуктивност – каже Дејан Јеремић. Разговори са колегама из друга два синдиката у Београд

путу су већ започети. - Прелиминарно смо се усагласили око изградње заједничке платформе деловања и фокусирали у правцу решавања најургентнијих проблема, а то су свакако услови и заштита на раду. Из Медицине рада, у којој се обављају периодични лекарски прегледи наших радника, долазе нам забрињавајући подаци о здравственом стању наших колега из производне делатности са високим степеном заступљености професионалних и других обољења, што нам даје додатни мотив да интезивирамо разговоре са руководством фирме о овом проблему. Све ово имплицира и интензивирање озбиљнијих разговора о покретању пројекта о додатном здравственом и пензионом осигурању, јер у надолезећим годинама с обзиром на постојећу организацију државног фонда ПИО, ово ће се показати као пресудна егзистенцијална одлука – наглашава Јеремић. У току је и поновно добровољно скупљање новчаних средстава за колеге који су услед болести на дугом боловању. - Искористио бих прилику да позовем људе на солидарност и одазивање овој акцији – додаје Јеремић.

15


март

ISSN 1451-6829

Драгим дамама, желимо срећан

Bilten 50  

JKP "Beograd put", Bilten 50

Bilten 50  

JKP "Beograd put", Bilten 50