Page 1

Martina Labaš Maja Lipovac

KASHOO SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet – Zagreb

Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: Dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa (Martina Labaš): 31700R10 Broj indeksa (Maja Lipovac): 32300R11

Zagreb, prosinac 2013.


SADRŽAJ Stranica 1. UVOD.1 1.1. Predmet i cilj rada……………………………………………………………….…….1 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja…………………………………………….......1 1.3. Sadržaj i struktura rada………………………………………………………………..1

2. TEORETSKI OKVIR……………………………………………………………….…….3 2.1. Opis Web servisa………………………………………………………………….......3 2.2. Link Web servisa………………………………………………………………….......3 2.3. Ekranski prikaz Kashoo.com Web servisa………………………………………....…3 3. TEHNOLOŠKI OKVIR…………………………………………………………....……..4 4. KRATAK RAZVOJ…………………………………………………………………....…5 5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPOTREBOM KASHOO WEB SERVISA..6 6. DETALJNA RAZRADA TEME………………………………………………………....7 6.1. Funkcionalnosti Web servisa………………………………………………………....7 6.2. Korištenje mogućnosti u praksi................................................................................8 6.3. Primjeri desktop računalnih aplikacija........................................................................11

7. KREIRANJE PROFILA……………………………………………………………..….13

8. POSLOVNA PRIMJENA…………………………………………………………….....15

9. KONKURENCIJA…………………………………………………………………..…..16 9.1. QuickBooks……………………………………………………………………….....16 9.2. SageOne……………………………………………………………………………...17 9.3. FreshBooks…………………………………………………………………………..18 9.4. Harvest…………………………………………………………………………….…19 9.5. Free Agent………………………………………………………………………..…..20


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE……………………………………………...21

11. SWOT ANALIZA...............................................................................................................23 12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST.......................................24 13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI...............25 13.1.

Razvoj u budućnost...........................................................................................25

13.2.

Funkcionalnosti u budućnosti............................................................................26

14. ZAKLJUČAK.....................................................................................................................27

LITERATURA

POPIS SLIKA

POPIS TABLICA

ŽIVOTOPISI

SAŽETAK


1. UVOD Kashoo.com relativno je mlad online knjigovodstveni servis. Posebno je dizajniran za mala poduzeća kako bi njihovim vlasnicima olakšao i ubrzao vođenje poslovnih knjiga i osigurao im više vremena za vođenje poslovanja. Jedna od prednosti ovog Web servisa je da za njegovo korištenje nije potrebno knjigovodstveno iskustvo. Uz pomoć pregledne radne ploče vlasnik može samo jednim pogledom dobiti uvid u financijsko stanje njegovog poduzeća te na taj način može lakše i brže donijeti odluke o daljnjem poslovanju. 6.3. Predmet i cilj rada Predmet ovog rada je Web servis Kashoo.com koji pruža online knjigovodstvene usluge za mala poduzeća. Primaran cilj Web servisa Kashoo.com je olakšati i ubrzati vođenje poslovnih knjiga, kako bi vlasnici malih poduzeća zavoljeli taj posao te im ne bi zadavao glavobolju. Kroz ovaj rad želimo predstaviti Web servis Kashoo.com, njegov razvoj, način funkcioniranja, prednosti i nedostatke te dati cjelokupno mišljenje isplativosti i učinkovitosti korištenja ovog online knjigovodstvenog servisa, ne samo za inozemne nego i za domaće korisnike.

6.3. Izvori podataka i metode prikupljanja

Prvi i glavni izvor prikupljanja podataka bio je Internet na čelu sa službenom stranicom Kashoo.com. Osim toga korištena je i društvena stranica Facebook na kojoj Web servis Kashoo.com ima svoj profil. Pomoću tražilice Google pronašli smo neke članke i iskustva korisnika ovog Web servisa. Svi podaci prikupljeni iz ovih izvora upotrjebljeni su u svrhu definiranja samog Web servisa, njegovih funkcija i problema kojima se on bavi. Ostali obrađeni podaci pomogli su u oblikovanju ovog seminarskog rada u smislenu cjelinu kako bi čitatelj bio u potpunosti informiran o Web servisu Kashoo.com.

6.3. Sadržaj i struktura rada Seminarski rad započinje uvodnim dijelom kojim je opisan predmet i svrha pisanja ovog seminarskog rada te izvori podataka koji su korišteni u njegovoj izradi.

1


Početak središnjeg dijela čine teoretski i tehnološki okvir kojim se upoznaje sam Web servis. Samu srž seminarskog rada čini detaljna razrada teme kojom je opisan povijesni razvoj Web servisa, problematika kojoj se on bavi, njegove funkcionalnosti te način kreiranja profila. Potom je iznesena poslovna primjena te su ukratko opisani glavni konkurenti Web servisa Kashoo.com. Pozitivne i negativne strane, SWOT analiza, pokazatelji poslovanja i mogućnosti nadogradnje Web servisa, koji se nalaze pri kraju središnjeg djela sumiraju što je dobro, a što loše, postoje li kakve prilike ili prijetnje daljnjem razvoju ovog Web servisa, posluje li on uspješno te što bi još bilo potrebno učiniti da bi on bio bolji. Završni dio seminarskog rada čini zaključak u kojem su iznesena zaključna razmatranja i stavovi autorica o Web servisu Kashoo.com. Nakon toga slijedi literatura odnosno linkovi korišteni pri izradi ovog seminarskog rada te životopisi autorica. Sažetkom je rezimiran cjelokupni razvoj i način funkcioniranja Web servisa Kashoo.com.

2


2. TEORETSKI OKVIR

2.1. Opis Web servisa Kashoo.com je Web servis za vođenje financija posebno dizajniran za male poduzetnike, obrtnike ili samozaposlene osobe. On pomaže poslovnim ljudima da preuzmu kontrolu nad svojim financijama te omogućava kontrolu poslovanja u svakom trenutku. Sve što je potrebno za pregled financija, nalazi se na radnoj ploči. Moguće je unijeti svoje prihode, pratiti troškove, imati uvid u sve svoje račune, uključujući gotovinu, ušteđevinu, kartice, potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima. Kashoo.com je jednostavno i suvremenije online računovodstveno rješenje za koje je potrebno minimalno računovodstveno znanje, a omogućava vlasnicima tvrtki da brzo i učinkovito vode poslovne knjige.

2.2. Link Web servisa http://kashoo.com/ 2.3. Ekranski prikaz Kashoo.com Web servisa

Slika 1: Ekranski prikaz početne stranice Web servisa

3


3. TEHNOLOŠKI OKVIR

Kashoo.com je Web servis koji je moguće koristiti u nekoliko operacijskih sustava poput OS X, Windowsa i Linuxa. Ovo je Web-based servis, jer se u sustav prijavljuje pomoću Web preglednika od kojih se najčešće koriste Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari. Ova aplikacija dostupna je također pomoću SkyDesktopa. Kashoo.com napisan je u programskom jeziku Java i Objective-C. Tehnologijom koju koristi, Kashoo štedi vrijeme svim svojim korisnicima, te pojednostavljuje sve komplicirane računovodstvene sustave. Cloud tehnologija omogućuje pokretanje aplikacije bilo gdje i bilo kada, olakšava suradnju i to sve je podkrijepljeno sa backupom i sigurnosnim protokolima. Cloud tehnologija nudi novi način pristupa osobnim podacima i aplikacijama, oni više nisu smješteni na osobnom računalu, već u cloudu, što znači da im se može pristupiti u bilo koje vrijeme, sa sve većeg broja uređaja i neovisno o geografskoj lokaciji, potreban je samo internetski preglednik i konekcija na internet. Cloud povećava fleksibilnost i brže izvršavanje zadataka, ali i smanjuje troškove poslovanja. To je koncept podjele programskog okruženja koji koristi Internet kao platformu te omogućuje da aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta budu pohranjeni i čuvaju se na za to predviđenim poslužiteljima. Ova vrsta računala koja se zasnivaju na korištenju weba, smanjuju potrebu za kupnjom novog sklopovlja i programa te otvaraju nove oblike suradnje.

4


4. KRATKI RAZVOJ Sa sjedištem u Vancouveru, Kashoo.com je zamisao partnera Dobesa Vandermeera i May Chu. Par se razvijao uz QuickBook, te kada je riječ o Web servisima za vođenje računovodstva, imali su mišljenje da bi oni trebali biti jednostavniji i prilagođeni njihovim korisnicima. 2008. godine oni su osnovali Cloud Accounting koji je 2010. godine preimenovan u Kashoo. Osnivači su krenuli razvijati druge projekte, a svoj Kashoo projekt ostavili su u rukama sposobnog Jima Secorda koji se tvrtki pridružio 2009. godine nakon rada u poduzeću Kurio. Pod njegovim vodstvom Kashoo je brzo narastao na više od 100 000 korisnika u preko 200 zemalja. Tvrtka je zaradila mnoga priznanja, a ove godine je nominirana za 2013 Tabby Best Finance App award.

5


5. OPIS PROBLEMA KOJI SE RJEŠAVA UPOTREBOM KASHOO WEB SERVISA

Kashoo.com je Web servis kojim se prvenstveno rješava problem vođenja financija malih poduzeća, obrtnika i samozaposlenih. Sve funkcije koje ćemo dolje navesti omogućuju vlasnicima poduzeća da učinkovito i brzo vode svoje knjigovodstvene poslove kako bi im ostalo dovoljno vremena za njihov stvarni posao, a to je kontrola rada poduzeća i zaposlenih. Ovaj Web servis rješava probleme: 

praćenja prihoda i troškova poslovanja

praćenja dospijeća faktura

plaćanja faktura na vrijeme

obračuna poreza

dvojnog knjigovodstva

sastavljanja bilance

izračunavanja dobiti odnosno gubitka

6


6. DETALJNA RAZRADA TEME Kao što je već ranije spomenuto Kashoo je jednostavno računovodstvo koje se obavlja putem cloud tehnologije, te se može pohvaliti sa najviše preuzetih aplikacija za računovodstvo u iPad App Store-u. Ukoliko se prije kupnje želi isprobati aplikacija, prijava za testiranje je vrlo jednostavna, potrebno je unijeti ime poduzeća, e-mail adresu i državu u kojoj poduzeće posluje, a Kashoo će napraviti sve ostalo što je potrebno. Plaćanje se obavlja na način da se plati pretplata za razdoblje u kojem će se koristiti aplikacija i ne potpisuju se dugoročni ugovori, također nema dodatnog naplaćivanja za dodatne korisnike. Sve transakcije, za mjesečnu naknadu za korištenje servisa, kao i za transakcije u poslovanju koristi se Kanadski Payment Evolution Payroll. Ukoliko korisnik Kashoo-a nije već i korisnik Payment Evolution Payrola, potrebno je napravit korisnički račun, ali i u tome, kako bi korisnicima bilo olakšano, Kashoo na svojim stranicama pruža detaljne kokrake koje korisnik mora proći kako bi postavio svoj račun i krenuo sa radom na Kashoo-u. 6.1. Funkcionalnost Web servisa Kao glavne značajke ističu se : 

Kontrolna ploča koja omogućava brz i jednostavan unos podataka

Mobilnost zbog korištenja cloud tehnologije i iPad aplikacije

Mogućnost korištenja više valuta – primanje novca i plaćanje kupcima sa različitih dijelova svijeta koristeći njihove domaće valute

Oblikovanje računa prema vlastitim potrebama i željama

Sigurnost na razini banaka, sa automatskim back-upovima, enkripcijom i neograničenom pohranom podataka

Izvještaji su instantni i prikazuju stanje u poslovanju

Tehnička podrška pruža se na način kako korisnik želi – putem telefona, uživo, preko chata, e-maila ili društvenih medija. A uz sve to dostupni su i video zapisi za obuku o radu.

Surađivanje sa računovođom, poslovnim partnerima ili dioničarima je uvelike olakšano, te se podaci i željene informacije mogu u bilo koje doba podijeliti sa njima.

Troškovi se unose jednostavno i sa automatskom kontrolom

7


6.2. Korištenje mogućnosti u praksi KONTROLNA PLOČA Kontrolna ploča pruža brz i funkcionalan pogled na sve mogućnosti koje pruža Kashoo, kao listu koja se nalazi na lijevoj strani ekrana. Na toj listi nalaze se brojne kartice koje su potrebne u praćenju poslovanja i vođenju knjiga, te izvještavanju, kao što su prihodi, rashodi i izvještaji unutar kojih se uređuju između ostalih i dva najbitnija izvještaja – bilanca i RDG. A otvaranjem svake te kartice otvaraju se dodatne i detaljnije mogućnosti i funkcije.

Slika 2: Prikaz kontrolne ploče Sa desne strane nalazi se cjelokupni uvid u poslovanje poduzeća sa financijskog aspekta. Desna strana prikazuje stanje bankovnog računa, raspoloživi novac, stanje na kreditnim karticama, neto prihode, te poreze i ostala davanja.

UNOŠENJE I PRAĆENJE PRIHODA Kod unošenja i praćenja prihoda nudi se mogućnost odabira datuma, kupaca, broja fakture, uvjeta plaćanja, te odabira valute, među kojima se može izabrati i hrvatska kuna, što znači da je aplikacija prilagođena Hrvatskom tržištu. Podaci sa ove kartice mogu se eksportirati u Excel ili CSV. 8


Sa lijeve strane se nalazi lista koja je fiksna, kako bi lakše pratili na kojem mjestu u aplikaciji se nalazimo, a sa desne strane nalaze se financijski pokazatelji vezani uz prihode.

Slika 3: Kartica za unos prihoda UNOŠENJE I PRAĆENJE TROŠKOVA Unošenje troškova i funkcije koje se javljaju kod troškova se ne razlikuju bitno od funkcija koje se nude kod unošenja prihoda, jednako je jednostavno i pregledno. Kao i kod prihoda ispod obrasca za unošenje troška, računa ili plaćanja računa nalazi se prikaz o povijesti transakcija poredanih po datumu, gdje korisnik može birati da li želi poredak od najnovijih ili najstarijih. U tom prikazu vidljivi su kupci , kratak opis transakcije, status u kojem je transakcija i iznos na koji glasi.

9


Slika 4: Kartica za unos troškova BILANCA Bilanca i svi izvještaji iznimno su pregledni, te postoji mogućnost pregledavanja izvještaja za željeno razdoblje. Izvještaji se također kao i cijela aplikacija mogu personalizirati, ali tako da se ne mijenja stvarno stanje koje prikazuju. Izvještaji će uvijek biti uredni i ažurni jer se podaci koji se nalaze u njima automatski povlače iz kartica u koje korisnik unosi sve financijske promjene koje se tiču poslovanja. Time je također smanjen učinak pogreške ljudskog faktora, pa se izvještaji mogu koristiti i kao provjera za “ručno” rađene izvještaje.

Slika 5: Jednostrana bilanca 10


PRAĆENJE TRANSAKCIJA Što se tiče praćenja transakcija, pruža se mogućnost uvida u transakcije iz prošlosti, na posebnoj kartici, detaljnije nego što se prikazuje na karticama prihoda i rashoda. Transakcije se mogu filtrirati prema datumu, imenu kupca ili računa. Opis transakcije, i iznos vidljivi su u desnom dijelu prikaza. Ovaj izvještaj o svim transakcijama poduzeća, također je moguće eksportirati u Excel, CSV, HTML ili PDF format.

Slika 6: Prikaz transakcija

6.3. Primjeri desktop računalnih aplikacija

Kao što je već ranije spomenuto Kashoo je jednostavno računovodstvo koje se obavlja putem cloud tehnologije, te se može pohvaliti sa najviše preuzetih aplikacija za računovodstvo u iPad App Store-u. Ukoliko se prije kupnje želi isprobati aplikacija, prijava za testiranje je vrlo jednostavna, potrebno je unijeti ime poduzeća, e-mail adresu i državu u kojoj poduzeće posluje, a Kashoo će napraviti sve ostalo što je potrebno. Plaćanje se obavlja na način da se plati pretplata za razdoblje u kojem će se koristiti aplikacija i ne potpisuju se dugoročni ugovori, također nema dodatnog naplaćivanja za dodatne korisnike. Sve transakcije, za mjesečnu naknadu za korištenje servisa, kao i za transakcije u poslovanju koristi se Kanadski Payment Evolution Payroll. Ukoliko korisnik Kashoo-a nije već i korisnik Payment Evolution 11


Payrola, potrebno je napravit korisnički račun, ali i u tome, kako bi korisnicima bilo olakšano, Kashoo na svojim stranicama pruža detaljne kokrake koje korisnik mora proći kako bi postavio svoj račun i krenuo sa radom na Kashoo-u. Primjeri desktop računalnih aplikacija koje obavljaju istu funkciju su : Ipos, Korp, Synesis i mmnogi drugi. Ipos je prisutan na tržištu od 1992. godine, pokriva osnovne funkcije poslovanja malih i srednjih poduzetnika. Financijsko, saldakonti, blagajničko, fakturiranje, porezne evidencije, skladišta, maloprodaja, obračun dohodaka, dugotrajna imovina, proizvodnja, obrtnici . Sam program je paket od pojedinih modula koji se mogu koristiti povezano ili mogu raditi samostalno. Korp, proizvod namjenjen poslovanju tvrtke (d.o.o. i/ili d.d.) je plod sedamnaestogodišnjeg upijanja zahtjeva korisnika i postepenog prilagođavanja potrebama tržišta. Program je u potpunosti modularan što znači da je moguće da svaki modul radi samostalno, a moguća je i kompletna integracija programa po modulima. Prije implementacije poslovnog programa Korp poduzetnik radi se dubinsko skeniranje poslovanja poduzeća te se program, sa mnoštvo svojih parametara, u potpunosti prilagođava poslovnim potrebama firme, a korisnik stječe dojam da je program baš krojen po mjeri. Program se može i dodatno doraditi na zahtjev korisnika. Program Synesis dizajniran je tako da ispunjava potrebe za jednostavnošću koja je neophodna kod manjih poduzetnika, ali da se može koristiti i u većim tvrtkama u kojima istovremeno radi veći broj korisnika. Bez obzira da li program koristi samo jedna osoba ili nekoliko desetaka njih, dokumenti se automatski objedinjuju u jedinstveni sustav poduzeća čiji su podaci dostupni u svakom trenutku. Npr. obveza za PDV vidljiva je u PDV obrascu odmah po izdavanju računa. U program SYNESIS ugrađeno je preko 300 dokumenata i 500 izvještaja koji pokrivaju sve potrebe za potpunom i detaljnom informacijom.

12


7. KREIRANJE PROFILA Da bi se kreirao profil potrebno je unijeti ime, prezime, važeću e-mail adresu, osmisliti lozinku te ju potvrditi.

Slika 7: Prvi obrazac za kreiranje profila na Web servisu Kashoo.com Klikom na sign up dugme pristaje se na uvjete korištenja i policu privatnosti koje postavlja Kashoo.com. Slijedeća obavijest javlja nužnost potvrde kreiranja profila putem e-maila te su odmah ponuđene prečice do mailboxeva Gmaila, Yahooa i Hotmaila

Slika 8: Drugi obrazac koji nudi povezivanje sa e-mailom

13


U inboxu e-maila čeka nas poruka kojom nam se zahvaljuju na prijavi te link kojim potvrđujemo prijavu u Kashoo.com Web servis.

Slika 9: Treći obrazac koji nam nudi link za potvrdu prijave

Ono što je vrlo bitno za korisnike, je to da Kashoo kroz korisničku podršku i web stranicu vodi sve korisnike kroz sve korake koje moraju proći kako bi aktivirali račun, obavljali transakcije, te na kraju i kontinuirano radili u Kashoo Web servisu. Kashoo.com ne omogućava izabiranje vrste članstva, kao što je npr. Premium članstvo, već je za sve korisnike usluga ista, te se jednako naplaćuje po cijeni 20$ mjesečno. Ovaj proizvod je dakle standardiziran, iako u postoji potencijal da se u budućnosti članstva kategoriziraju prema različitim kriterijima, pa prema tome i različito naplaćuju.

14


8. POSLOVNA PRIMJENA

Kashoo najviše koriste: 

vlasnici malih poduzeća i freelanceri

Web dizajneri i programeri

Grafički dizajneri

IT konzultanti i Software programeri

Računovođe

Poslovni savjetnici

Fotografi i filmski producenti

Upravo zato što je Kashoo user-friendly aplikacija za računovodstvo koja se koristi cloud tehnologijom, najpogodnija je za grupe ljudi koji su gore navedene. Po dostupnoj i povoljnoj cijeni omogućava slobodan pristup za računovođe i dioničare, a prati tradicionalne računovodstvene metode. Osim osnovnih karakteristika koje olakšavaju poslovanje korisnicima, Kashoo organizira i webinare, na kojima se analiziraju i prolaze neki osnovni koraci. Webinar je besplatan i dostupan za sve, korisnike i nekorisnike. Ukratko Kashoo se koristi prvenstveno kao servis za knjigovodstvo i vođenje poslovnih knjiga, a osim samog vođenja poslovnih knjiga, važno je spomenuti i primjenu s aspekta upravljačkog računovodstva. Kashoo se često primjenjuje i za poslovno odlučivanje, odnosno često predstavlja veliku pomoć menadžerima u planiranju poslovanja i uvidu u trenutno poslovanje poduzeća.

15


9. KONKURENCIJA

9.1. QuickBooks http://quickbooks.intuit.com/products

Slika 10: Početna stranica QuickBooks Web servisa Cijena QuickBooks-a za mjesečno korištenje je 39,95$, dakle oko 240 kn mjesečno. Quickbox ima mogućnost korištenja na smartphoneima: iPhoneu, BlackBerry-u, te Androidu. Online pristup je osiguran bilo kada, na bilo kojem mjestu gdje je omogućen pristup na internet. Automatski se stvara back up svih podataka koji se unose. Jedna od bitnih karakteristika je i lako i jednostavno korištenje servisa od samog početka. A ono što je korisnicima vrlo bitno je da je dostupna besplatna korisnička podrška tijekom cijelog poslovanja. Za korištenje Quickboxa nije potrebnio nikakvo predznanje o računovodstvu. Također, moguće je uvesti podatke o kupcima iz Excela, te eksportirati podataka u Excel. Kod praćenja prihoda i rashoda dovoljan je jedan klik za pristupanje više od 40 poslovnih izvješća, što bitno olakšava praćenje poslovanja. Kreiranje i upravljanje računima je personalizirano i jednostavno, što korisnici cijene kod korištenja web servisa. Uz sve to, osim još brojnih drugih funkcija Quickbox pruža usluge obračuna poreza na promet, ispis čekova, praćenje plaćanja, a postoji i mogućnost odgođene naplate. Postojanje korisničkog centra, te 16


automatsko fakturiranje dodatna je prednost Quickboxa. Na kraju ono čime se Quicbox ističe među konkurentima je dostupnost uvida u poslovne trendove u industriji u kojoj se posluje.

9.2. Sage One http://www.sageone.com/

Slika 11: Početna stranica Sage One Web servisa Cijena za mjesečno korištenje Sage One-a je 29$ ili izraženo u kunama oko 175 kn mjesečno. Mogućnosti koje pruža Sageone su mnogobrojne, a najviše se ističu funkcije organiziranja projekata i to na jednom mjestu dodavanje zaposlenika, klijenata i izvođača koji surađuju s poduzećem korisnika. Razni zadaci se lako prate i dodjeljuju. Ono što je korisnicima posebno drago je to što se koriste jednostavni alati i izvješća, a istovremeno postoji mogućnost stvaranja i slanja profesionalne fakture sa vlastitim logotipom firme. Sva komunikacija i datoteke se mogu spremiti na jedno mjesto, te je Jednostavno praćenje svih članova (zaposlenika) u timu još jedna prednost po kojoj se SageOne razlikuje od konkurenata.

17


9.3. FreshBooks http://www.freshbooks.com/

Slika 12: Početna stranica FreshBooks Web servisa Cijena za mjesečno korištenje FreshBooksa je 69,95$, odnosno, oko 420 kn mjesečno, što je najviša cijena od svih glavnih konkurenata Kashoo-a. Ono što FreshBooksu omogućuje držanje takve cijene su brojne mogućnosti i funkcionalnosti koje pruža. Kao glavne mogućnosti i funkcije ističu se komuniciranje uživo sa tehničkom podrškom kada god postoji neki problem ili pitanje za korisnika aplikacije, ova opcija dostupna je od ponedjeljka do petka od 9 do 6 sati po istočnom standardnom vremenu (EST) Kanade i SAD-a, međutim za ostatak svijeta to vrijeme bi možda moglo predstavljati problem. FreshBooks također koristi cloud tehnologiju, pa je aplikacija uvijek, u bilo kojem trenutku dostupna na iPhoneu ili iPadu. Zapravo, Freshbooks je se napravljen za vlasnike malih poduzeća radi lakšeg organiziranja i naplate, isto kao i Kashoo, međutim ono što je prednost u ovom slučaju za Kashoo je cijena. Kod online fakturiranja postoji mogućnost kastomizacije faktura, online plaćanja, automatskog plaćanja i ponavljanja fakturiranja, a također postoji i mogućnost podsjetnika za plaćanja koja kasne, a kod praćenja troškova moguće je pripojiti PDF format ili sliku potvrde, prate se troškovi koji se ponavljaju , te postoji mogućnost filtriranja po kategorijama ili prodavačima. Za praćenje vremena dostupan je timer , vremenske kartice, 18


mjerenje vremena do izdavanja računa, te su sva mjerenja drugačija, i zasebna za svaki projekt. Što se tiče izvještavanja, dostupni su izvještaji o dobiti i gubitku, troškovni izvještaji, izvještaj o porezu na prodaju, te kartice za bilancu. 9.4. Harvest http://www.getharvest.com/

Slika 13: Početna stranica Harvest Web servisa Cijena za mjesečno korištenje Harvesta je 49$ ili izraženo u kunama 294 kn za mjesečno korištenje. Harvest nudi mogućnost praćenja vremena potrebnog za obavljanje posla. Kao glavnu prednost ističe se to što je Harvest posebno pogodan za timski rad, pruža mogućnost uskađivanja vremena svih zaposenika i suradnika. Ostale funkciju koje se su bitne i koje se ističu su izvještavanje o poslovanju koje je temeljeno na svim projektima, zadacima i zaposlenicima, a dostupni su i razni filteri koji omogućavaju fokusiranje na željene ili problematične dijelove poslovanja. Fakture se mogu automatski povlačiti u projekte i troškove, a kreiranje računa je lako, točno i brzo. Što se tiče izvještavanja, ono je dostupno i u vizualnom obliku kako bi menadžeri na prvi pogled mogli vidjeti stanje svog poslovanja. Podaci mogu biti prikazani i do najsitnijeg detalja, što govori o vrlo dobro dokumentiranim informacijama i podacima koji prate poslovanje poduzeća. Nadalje kastomizacija je dostupna

19


za sve dijelove aplikacije, a automatizacija je uvedena gdje god je to moguće. Što se tiče sigurnosti podataka, svi podaci su osigurani SSL enkripcjskim vezama po defautu. 9.5. Free Agent http://www.freeagent.com/

Slika 14: Početna stranica Free Agent Web servisa Cijena za mjesečno korištenje Free Agent računovodstvene aplikacije je 24$, ili mjesečno u kunama se mora izdvojiti oko 145 kuna za korištenje FreeAgenta. Ono čime se ovaj servis ističe je to što kontrolna ploča sažima sve financije na jednom mjestu, te je dostupna mogućnost stavljanja plaćanja poreza i faktura u uobičajeni kalendar. Što se tiče komunikacije sa korisnicima, u bilo koje vrijeme je dostupna besplatna korisnička podrška i redovito ažuriranje softvera, tako da korisnici ne moraju brinuti o ažuriranju, već se ono automatski obavlja. Sigurnost i zaštita podataka pruženi su na razini banaka. FreeAgent ističe da nema skrivenih troškova i troškova postavljanja aplikacije. Funkcije u izvještajima omogućuju da se grafikoni i stanja faktura prikazuju mjesečno,a vizualizirani izvještaji o profitu i gubitku pokazuju koliko poduzeće svojim poslovanjem zarađuje, a koliko novaca troši. Osim toga vremenska linija poreza prikazuje kada točno i koliko poreza poduzeće mora platiti, također i ova opcija ima mogućnost eksportiranja u Outlook ili Google kalendar.

20


10. POZITIVNE VS. NEGATIVNE STRANE

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

ušteda vremena

potrebno knjigovodstveno znanje

pristupačna cijena

na engleskom jeziku

jednostavno korištenje

vrijeme potrebno za uhodavanje

preglednost

vrijeme potrebno za unos podataka

pristup moguć sa svih uređaja koji

moguć pad računalnog sustava

podržavaju Internet 

minimalno knjigovodstveno iskustvo

potreban dobar antivirusni sistem

smanjen broj pogrešaka

moguće pogreške

valute i porezi iz više od 100 zemalja

nije besplatan

neograničena memorija

za korištenje je potreban Internet

besplatan 1 mjesec probno

samo za mala poduzeća i samozaposlene

Tablica 1: Pozitivne i negativne strane Kashoo Web servisa

U tablici iznad vidljive se sve pozitivne i negativne strane Kashoo.com Web servisa, stoga nema potrebe sve ih ponovo navoditi. Ovdje ćemo istaknuti samo neke pozitivne i negativne strane koje bi trebalo obrazložiti kako bi tablica bila jasnija. Primjerice minimalno knjigovodstveno iskustvo naveli smo i pod pozitivnu i pod negativnu stranu iz razloga što za nekoga tko zna apsolutno sve o knjigovodstvu, činjenica da je potrebno minimalno knjigovodstveno znanje predstavlja prednost, no za nekoga tko ne zna baš ništa o knjigovodstvu ovo može predstavljati prepreku za korištenje ovim Web servisom. Može se reći da je smanjen broj pogrešaka pozitivna strana, no to opet ne znači da pogreške nisu moguće, a ako jednom pogriješimo, ni finalni izračuni neće biti točni.

21


Prednosti je i neograničena memorija za pohranu svih tih podataka, ali ovu prednost poništava nedostatak da može doći do pada računalnog programa čime gubimo sve podatke ako ih nismo spremili na neki prenosivi disk. Nedostatak je i u tome što je za unos svih računa i financijskih podataka također potrebno odvojiti neko vrijeme, pa ne možemo baš reći da smo puno vremena uštedjeli, dio jesmo, ali opet potrebno je posvetiti se radu u Kashoo-u. Još jedan od nedostataka koji bode u oči je to što ovaj Web servis podržava samo engleski jezik. Kao neko uspješno poduzeće njegov menadžment bi se trebao posvetiti uvođenju novih jezika, barem onih koji su najviše zastupljeni.

22


11. SWOT ANALIZA

SNAGE

SLABOSTI

pristupačna cijena

slabe promotivne aktivnosti

korisnička podrška

samo na engleskom jeziku

ušteda vremena

nije besplatan

besplatan 1 mjesec probe

za korištenje je potreban Internet

rastući broj korisnika

samo za male poduzetnike

PRILIKE

PRIJETNJE

ulazak na nova tržišta

konkurencija

nove ciljne grupe (velika poduzeća)

velik broj supstituta

lojalnost korisnika

recesija

uvođenje novih jezika

svakodnevne inovacije u tehnologiji

veća ulaganja u promociju u drugim

virusi koji mogu biti ubačeni preko

zemljama

Interneta i srušiti računalni program

Tablica 2: SWOT analiza Kashoo Web servisa

23


12. TROŠKOVI, POKAZATELJI POSLOVANJA, USPJEŠNOST

Kashoo.com zapošljava mali broj ljudi, ispod 50, te ih većina radi od doma čime su smanjeni troškovi i osigurana profitabilnost poslovanja. Također tvrtka više ne ide na sajmove niti ne ulaže u velike marketinške kampanje, jer razvoj ovakvih aplikacija ne zahtjeva velika ulaganja. Troškovi pokretanja Web servisa Kashoo.com nisu poznati, te ih nije moguće naći na Internetu niti na službenim stranicama ovog Web servisa. Ono što je poznato je da smo u ovom seminarskom radu bili bazirani na besplatnu verziju Kashoo.com Web servisa koja je korisnicima dostupna samo prvih mjesec dana kako bi se mogli upoznati s korištenjem ovog servisa. Nakon što istekne mjesec dana moguće se pretplatiti se na još mjesec dana korištenja ovim Web servisom za 20 $ ili godinu dana korištenja ovim Web servisom za 192 $ čime se ostvaruje popust od 4% ako se korisnik pretplati godinu dana unaprijed.

Slika 15: Cijene korištenja Kashoo Web servisa Osim toga, ono što je poznato je da Kashoo.com za sada koristi preko 100 000 malih poduzeća te da je broj u porastu. Kashoo je imenovan za nagradu Startup of the Year od strane British Columbia Technology Industry Association te je zaradio 4 od 5 zvjezdica za razvoj aplikacija te je ocijenjen sa 4,25 od 5 zvjezdica prema ZKP Practice Advisoru, čime vidimo da je jedan od boljih takvih Web servisa sa područja računovodstva sudeći prema svjedočenjima njegovih zadovoljnih korisnika i mišljenjima stručnjaka.

24


13. MOGUĆNOST NADOGRADNJE FUNKCIONALNOSTI U BUDUĆNOSTI

13.1.

Razvoj u budućnosti

Kako bi zadržao svoje postojeće korisnike te pridobio nove nužno je stalno unaprijeđivati i nadograđivati ovaj Web servis

te ga prilagoditi tako da on bude još više pristupačan

korisnicima i da zadovoljava više njihovih potreba na inovativan, ali jednostavan način. Neke od mogućnosti nadogradnje Kashoo-a u budućnosti mogu se pronaći u konkurentskim proizvodima, međutim kako bi se otisnuli dalje od konkurencije nužna su također i neka inovativnija rješenja. Primjerice, ono što se najčešće ističe kao nedostatak je ograničenost na mala poduzeća, odnosno računovodstveno podupiranje samo malih poduzeća, osim toga korisnici ističu kako je Kashoo.com primjereniji za pomoć pri poslovnom odlučivanju, a ne samo za računovodstvo. Osim toga činjenica da ovaj Web servis podržava samo engleski jezik neide mu u prilog, stoga bi predložili uvođenje novih jezika, kako bi se još više proširio broj korisnika. To su samo od nekih primjera gdje bi Kashoo mogao pronaći prostor za budući razvoj u svom području. Osim toga bolja funkcionalnost i privlačnost za korisnike mogla bi se postići i jednostavnim, nekompliciranim nadogradnjama. Primjer takve nadogradnje može biti kalendar i podsjetnici na određene važne datume. Automatizacija svih standardiziranih procesa se također treba naći u planovima za nadogradnju funkcionalnosti servisa kako bi se još više pojednostavnilo korištenje i ubrzao sam proces knjiženja, stvaranja izveštaja te slijedom toga i ubrzanje samog poslovnog odlučivanja. Integriranje informacijske komponente u servis, u smislu pružanja informacija o poslovanju cijelog sektora u kojem neko poduzeće posluje i mogućnost usporedbe pozicije vlastitog pouzeća sa cijelim sektorom uvelike bi pomoglo u poslovnom odlučivanju kod postavljanja ciljeva, strategija i taktika za daljnje poslovanje korisnikovog poduzeća.

25


13.2.

Funkcionalnosti u budućnosti

Predložili bismo slijedeće nadogradnje funkcionalnosti koje bi pomogle Kashoo.com web servisu da još bolje opslužuje područje na kojem posluje: 

razvoj Kashoo programa za vođenje knjigovodstva velikih poduzeća

uvođenje mogućnosti postavke jezika; njemačkog, talijanskog, francuskog i portugalskog

uvođenje kalendara koji sam podsjeća korisnika na važne datume, poput predaje porezne prijave i ostalih financijskih izvještaja

grafički prikazi poslovanja ostalih poduzeća iz istog sektora djelatnosti kojom se korisnik bavi

26


14. ZAKLJUČAK

Kashoo.com je Web servis za računovodstvo posebno dizajniran za mala poduzeća i samozaposlene osobe. Jedan je od novijih takvih Web servisa osnovan u ožujku 2008. godine u Vancouveru u Kanadi. Odmah nakon osnivanja bio je odlično prihvaćen te ga sada koristi oko 100 000 malih poduzeća širom svijeta. Vlasnik malog poduzeća mora biti i menadžer i mora biti u toku sa ostalim aktivnostima unutar poduzeća. Često stvari izmaknu kontroli pa se obveze nagomilaju, što zadaje glavobolje poduzetnicima širom svijeta. Zbog toga postoji Kashoo.com. Web servis koji pomaže poduzetnicima da zavole vođenje poslovnih knjiga, jer tako znaju da su im financije pod kontrolom. Kashoo.com mijenja način kako mala poduzeća upravljaju svojim financijama. Glavna prednost ovog Web servisa je da poduzetnik može uz minimalno knjigovodstveno iskustvo brzo i učinkovito voditi poslovne knjige, čime mu ostaje dovoljno vremena za vođenje poduzeća. Koliko je Kashoo.com moćan vidljivo je iz činjenice da poduzetnik može jednim pogledom na radnu ploču, koja je jednostavna i pregledna, vidjeti brojke koje utječu na poslovanje i donošenje strateških odluka. Osim toga Kashoo.com moguće je koristiti svugdje gdje je omogućen pristup Internetu pomoću iPhonea, Androida ili iPada. Kashoo.com koristi zanimljiv način privlačenja korisnika, prvih mjesec dana korištenja je besplatno, ako Vam se u tom razdoblju svidi raditi pomoću Web servisa možete se pretplatiti na mjesec dana za 20 dolara ili na godinu dana za svega 192 dolara, što je kada preračunamo zbilja mala svota novca za korištenje jednim takvim Web servisom koji u mnogočemu olakšava i ubrzava vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća.

27


LITERATURA

1. 2. 3. 4.

http://kashoo.com/ https://www.facebook.com/kashoo.online.accounting?ref=ts&fref=ts http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2413659,00.asp http://kashoo.com/small-business-tips/the-top-ten-benefits-to-look-for-in-a-small-businessaccounting-system/ 5. http://www.getapp.com/compare/accounting-software/kashoo-vs-wave-accounting#pricing 6. http://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-computerized-accounting4911.html

28


POPIS SLIKA Slika I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV. XV.

Stranica Ekranski prikaz početne stranice Web servisa Prikaz kontrolne ploče Kartica za unos prihoda Kartica za unos troškova Jednostrana bilanca Prikaz transakcija Prvi obrazac za kreiranje profila na Web servisu Kashoo.com Drugi obrazac koji nudi povezivanje sa e-mailom Treći obrazac koji nam nudi link za potvrdu prijave Početna stranica QuickBooks Web servisa Početna stranica Sage One Web servisa Početna stranica FreshBooks Web servisa Početna stranica Harvest Web servisa Početna stranica Free Agent Web servisa Cijene korištenja Kashoo Web servisa

3 8 9 10 10 11 12 12 13 15 16 17 18 19 23

29


POPIS TABLICA Tablica I. II.

....Stranica Pozitivne i negativne strane Kashoo Web servisa SWOT analiza Kashoo Web servisa

20 22

30


Curriculum Vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Maja Lipovac Jurja Dobrile 2, 10410 Velika Gorica (Republika Hrvatska) +385/01/6213-082

091/1147-091

m_lipovac@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=1286282669&ref=tn_tnmn

Spol ženski | Datum rođenja 28.07.1992. | Državljanstvo hrvatsko

RADNO ISKUSTVO 17. – 31. 08.2009.

Prodavač - učenik Intersport - H d.o.o.

2009. – 2010.

Dostavljač reklamnih letaka Kaufland

04.07. – 31.10.2011.

Prodavač – student Intersport – H d.o.o.

Anketar 22.04.2013. - danas

Ipsos Puls

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

ekonomist 2007 – 2011

Ekonomska škola, Velika Gorica (Republika Hrvatska)

prvostupnik Poslovne ekonomije 2011 - danas

Ekonomski fakultet, Zagreb (Republika Hrvatska)

31


OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik

hrvatski jezik

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

engleski jezik

C1

C1

B2

B2

B2

njemački jezik

B2

B2

B2

B2

B2

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Računalne vještine

▪ izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine

▪ dobre organizacijske vještine ▪ iskustvo u vođenju tima

▪ Microsoft Word, Microsoft Excell, Microsoft Power Point, Microsoft Publisher, Adobe Acrobat Reader, Internet

32


Curruculum Vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Martina Labaš Kašinski odvojak 2, Zagreb, 10360, Hrvatska. +385/95 905 31 26 labastina@gmail.com

Spol Žensko | Datum rođenja 20.11.1991. | Državljanstvo Hrvatsko

RADNO ISKUSTVO

2013. Rujan - danas

B2B Flotna prodaja Studentica Citroen Hrvatska http://www.citroen.hr/citroen/#/citroen/ Djelatnost ili sektor Automobilska industrija

2013. Veljača –. Rujan

Odjel kvalitete i razvoja mreže Studentica PSA grupa http://www.psa-peugeot-citroen.com/en

2012. Kolovoz – 2013. Veljača

Odjel Logistika Studentica PSA grupa http://www.psa-peugeot-citroen.com/en

2012. Veljača – Svibanj

2011. Lipanj – Kolovoz

Anketiranje stanovništva Studentica Target http://www.target.hr/portal/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,hr/ Proizvodnja smrnute hrane Studentica Ledo http://www.ledo.hr/

33


OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE 2010. – danas

Ekonomist

Ekonomski fakultet Zagreb, Poslovna ekonomija, – Trg J.F. Kennedyja 6 (Republika Hrvatska) 2006. – 2010.

Ekonomist

3. Ekonomska škola, Zagreb – Trg J.F. Kennedyja 5 (Republika Hrvatska)

1998. – 2006.

OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik

Učenik OŠ Luka, Sesvete - Ulica Otona Ivekovića 16, (Republika Hrvatska)

Hrvatski

Ostali jezici

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

PISANJE

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

Engleski

C2

C1

C1

C1

B2

Njemački

A2

A1

A1

A1

A1

Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik Zajednički europski referentni okvir za jezike

Komunikacijske vještine

Organizacijske / rukovoditeljske vještine

Poslovne vještine

Računalne vještine

Ostale vještine

Vozačka dozvola

Dobre komunikacijske i prezentacijske vještine stečene tijekom anketiranja stanovništva, te rada u odjelu kvalitete i razvoja mreže i B2B odjelu flotne prodaje u Citroen Hrvatska.

▪ Upravljanje i organizacija poslova i vremena

▪ Dobro vladanje postupcima upravljanja kvalitetom

▪ Dobro vladanje alatima Microsoft Office™ i SAP programom

▪ Krojenje i šivanje

▪ B kategorija

34


SAŽETAK Kashoo je relativno mlad online knjigovodstveni servis. Osnovan je 2008. godine u Vancouveru u Kanadi. Kashoo pomaže poslovnim ljudima da preuzmu kontrolu nad svojim financijama te omogućava kontrolu poslovanja u svakom trenutku. Posebno je dizajniran za mala poduzeća kako bi njihovim vlasnicima olakšao i ubrzao vođenje poslovnih knjiga i osigurao im više vremena za vođenje poslovanja. Vlasnik poduzeća može samo jednim pogledom dobiti uvid u financijsko stanje njegovog poduzeća te na taj način može lakše i brže donijeti strateške odluke o daljnjem poslovanju. Kashoo je Web servis koji je moguće koristiti u nekoliko operacijskih sustava poput OS X, Windowsa i Linuxa. Ovo je Web-based servis, jer se u sustav prijavljuje pomoću Web preglednika od kojih se najčešće koriste Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox i Safari. Kashoo.com napisan je u programskom jeziku Java i Objective-C. Kashoo.com radi na principu Cloud tehnologije koja povećava fleksibilnost i brže izvršavanje zadataka, ali i smanjuje troškove poslovanja. To je koncept podjele programskog sadržaja koji koristi Internet kao platformu te omogućuje da aplikacije i dokumenti poslani iz bilo kojeg dijela svijeta budu pohranjeni i sačuvani na za to predviđenim poslužiteljima. Pomoću Kashoo-a vlasnici poduzeća mogu unositi i pratiti prihode i troškove poslovanje, pratiti dospijeće faktura, plaćati račune, obračunavati porez, voditi dvojno knjigovodstvo, sastavljati bilancu i sastavljati račun dobiti i gubitka. Prijava za rad u Kashoo Web servisu je vrlo jednostavna. Samo je potrebno unijeti ime i prezime, važeću e-mail adresu, osmisliti lozinku te ju potvrditi. Na osobni e-mail stiže poruka u kojoj je link kojim potvrđujemo prijavu u Kashoo Web servis. Ono što je vrlo bitno za korisnike je to da Kashoo kroz korisničku podršku, web stranicu i webinare vodi korisnike kroz sve korake koje moraju proći kako bi aktivirali račun, obavljali transakcije, te na kraju i kontinuirano radili u Kashoo Web servisu. Webinar je besplatan i dostupan za sve, korisnike i nekorisnike. Konkurencija ovog Web servisa je mnogobrojna. Mi smo ih spomenuli pet; QuickBooks, Free Agent, Harvest, FreshBooks i Sage One. Najveći konkurent Kashoo-a je Web servis QuickBooks, jer je većina poduzeća nakon pojave Kashoo-a prešla iz QuickBooksa u Kashoo, a njihova mišljenja su da je Kashoo u svakom pogledu jednostavniji.

35


Kashoo.com zapošljava mali broj ljudi, oko 13, te ih većina radi od doma čime su smanjeni troškovi i osigurana profitabilnost poslovanja. Također tvrtka više ne ide na sajmove niti ne ulaže u velike marketinške kampanje, jer razvoj ovakvih aplikacija ne zahtjeva velika ulaganja. Službeni troškovi pokretanja Web servisa Kashoo.com nisu poznati, te ih nije moguće naći na Internetu niti na službenim stranicama ovog Web servisa, ali sudeći prema prethodno navedenom mogli bismo zaključiti da troškovi poslovanja nisu preveliki, već da menadžer Kashoo-a dobro i racionalno raspolaže svim raspoloživim resursima. Mogućnosti nadogradnje i poboljšanja funkcionalnosti je mnogo, kao na primjer proširenje spektra jezika na kojem se Web servis javlja, proširenje na nove tržišne segmente, povezivanje sa financijskim informacijama o poduzećima u istoj industriji, uvođenje malih aplikacija poput kalendara i podsjetnika i slično. Osim toga Kashoo.com moguće je koristiti svugdje gdje je omogućen pristup Internetu pomoću iPhonea, Androida ili iPada. Kashoo.com koristi zanimljiv način privlačenja korisnika, prvih mjesec dana korištenja je besplatno, ako Vam se u tom razdoblju svidi raditi pomoću Web servisa možete se pretplatiti na mjesec dana za 20 dolara ili na godinu dana za svega 192 dolara, što je kada preračunamo zbilja mala svota novca za korištenje jednim takvim Web servisom koji u mnogočemu olakšava i ubrzava vođenje poslovnih knjiga malog poduzeća. Ukratko Kashoo se koristi prvenstveno kao servis za knjigovodstvo i vođenje poslovnih knjiga, a osim samog vođenja poslovnih knjiga, važno je spomenuti i primjenu s aspekta upravljačkog računovodstva. Kashoo se često primjenjuje i za poslovno odlučivanje, odnosno često predstavlja veliku pomoć menadžerima u planiranju poslovanja i uvidu u trenutno poslovanje poduzeća.

36


37


38


39

33_Labaš_Lipovac_www.kashoo.com  

Web servis za vođenje poslovnih knjiga malih poduzeća

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you