Page 1

MAJA KONTEK

TEAMVIEWER SEMINARSKI RAD

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Zagrebu Kolegij: Upravljanje poslovnim dokumentima Mentor: dr. sc. Božidar Jaković Broj indeksa autora: 0067462535

Zagreb, siječanj 2013.


Sadržaj 1. UVOD...................................................................................................................................... 1 1.1.

Predmet seminarskog rada .............................................................................................. 1

1.2.

Izvori informacija ............................................................................................................ 1

1.3.

Sadržaj i struktura rada .................................................................................................... 1

2.

OPĆENITO O TEAMVIEWER-U ....................................................................................... 2

3.

TEHNOLOŠKI OKVIR ......................................................................................................... 3

4.

KRATAK RAZVOJ ............................................................................................................... 5

5.

ZAŠTO TEAMVIEWER? ..................................................................................................... 8

6.

TEAMVIEWER...................................................................................................................... 9 6.1.

Funkcije TeamViewer-a ................................................................................................ 10

6.1.1.

TeamViewer Quick Support .................................................................................. 13

6.1.2.

TeamViewer QuickJoin ......................................................................................... 14

6.1.3.

TeamViewer Host .................................................................................................. 15

6.1.4.

TeamViewer Management Console ...................................................................... 16

6.1.5.

Naredbe iz trake s alatima...................................................................................... 18

6.2.

Mogućnosti TeamViewer-a ........................................................................................... 21

6.3.

Slična desktop rješenja .................................................................................................. 32

7.

KREIRANJE PROFILA ...................................................................................................... 35

8.

POSLOVNA PRIMJENA .................................................................................................... 40

9.

TEAMVIEWER I KONKURENTNA PROGRAMSKA RJEŠENJA .............................. 42 9.1.

Remote Desktop Protocol .............................................................................................. 42

9.2.

UltraVNC ....................................................................................................................... 43

9.3.

NetSupport manager ...................................................................................................... 43

9.4.

GoToMyPC .................................................................................................................... 45

10.

POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PROGRAMA TEAMVIEWER .................... 46

11.

SWOT ANALIZA ............................................................................................................. 47

12.

TROŠKOVI I POKAZATELJI POSLOVANJA ............................................................ 48

13.

ZAKLJUČAK .................................................................................................................... 49


14.

SAŽETAK ......................................................................................................................... 50

15.

LITERATURA .................................................................................................................. 51

POPIS TABLICA ......................................................................................................................... 52 POPIS SLIKA ............................................................................................................................... 53


1. UVOD

1.1.

Predmet seminarskog rada

Glavni predmet rada je prikazati kako kontinuiranim razvojem i globalizacijom radne snage, sve više poduzeća i ustanova razmišlja o prihvaćanju strategije rada na daljinu s ciljem smanjivanja troškova i zadržavanja najkvalitetnijih radnika. Softversko rješenje TeamViewer koje je predstavljeno u radu, korisnicima nudi rad i međusobnu suradnju bez obzira na to gdje se oni fizički nalazili. Prihvaćanjem ovakvog načina rada, povećava se motivacija i smanjuje se stres, što dokazuju i psiholozi.

1.2.

Izvori informacija

Informacije za rad će biti prikupljene iz razne stručne literature i članaka, a ponajviše sa službene stranice Web servisa http://www.teamviewer.com/. Podaci će također biti prikupljeni instalacijom programskog rješenja na računalo.

1.3.

Sadržaj i struktura rada

Na samom početku rada će biti prikazana službena stranica Web servisa, ukratko opisane njezine funkcionalnosti te link Web servisa. U nastavku će biti opisani tehnološki okvir programa TeamViewer, razvoj programa, mogućnosti koje se ostvaruju korištenjem programa te detaljna razrada teme. Također će u nastavku biti prikazana instalacija i korištenje programa, njegova poslovna primjena, konkurencija, pozitivne i negativne strane programa. Napravljena je i SWOT analiza, prikazani troškovi poslovanja, mogućnost nadogradnje programa i zaključak rada.

1


2. OPĆENITO O TEAMVIEWER-U U ovom poglavlju će biti opisane temeljne funkcionalnosti programa TeamViewer, prikaz početne stranice programa i link službene stranice TeamViewer-a. TeamViewer je siguran, brz i jednostavan program koji ima ulogu daljinskog upravljača. Radi povećanja efikasnosti rada i učenja na daljinu, na tržištu postoji više softvera koji upravo to omogućuju. U ovom radu će biti predstavljen jedan od njih, TeamViewer 8.0. Softver je primjenjiv kada treba pristupiti računalu na poslu, odnosno kada je radnik na putu, a potrebni su mu materijali s kućnog računala, ili kad netko od naših korisnika ima problem s računalom, te mu je potrebna pomoć pri otklanjanju kvara. Link na kojem se mogu pronaći detaljnije informacije o ovoj web aplikaciji se nalazi ovdje: www.teamviewer.com Slika I. Prikaz početne stranice Teamviewer-a

Izvor: http://www.teamviewer.com/

2


3. TEHNOLOŠKI OKVIR U nastavku će biti objašnjene neke tehnologije na kojima se bazira izrada osnovnih, statičkih, ali i dinamičkih Web stranica. Osnovna tehnologija koju je razvila sama tvrtka pokreće globalnu mrežu najnaprednijih TeamViewer poslužitelja vrhunske učinkovitosti koji osiguravaju povezivanje korištenjem tehnologije geolokalizacije. HTML – (engl. HyperText Markup Language) – jezik za oblikovanje sadržaja, u prvom redu teksta na Web stranicama te za ugradnju hiperpoveznica u tako oblikovani sadržaj. PHP – (engl. Hypertext Preprocessor) – pretprocesor za hipertekst. Program otvorenog koda na strani poslužitelja. Jezik za skriptiranje ugrađen u HTML, korišten za stvaranje dinamičkih Web stranica. Prednost PHP-a leži u njegovoj kompatibilnosti s različitim tipovima baza podataka. ASP – (engl. Active Server Pages) – dinamično oblikovane Web stranice s ekstenzijom. ASP, na kojem se koriste Active X skripte. Kada preglednik zatraži ASP stranicu, Web poslužitelj stvara stranicu u HTML kodu i šalje je pregledniku. JavaScript – jezik za skriptiranje koji je razvilo poduzeće Netscape kako bi omogućilo Web dizajnerima stvaranje interaktivnih Web mjesta. S pomoću JavaScripta statična HTML mjesta obogaćuju se dinamičkim sadržajima. Danas mnogi Web programeri za postizanje interakcije posjetitelja koriste različite programske jezike, najzastupljeniji su Sun Java i Microsoft ActiveX,a tu je u Adobe Flash tehnologija. U današnje vrijeme postoji cijeli niz besplatnih Web aplikacija (plaćaju se neki dodaci ili kompleksnije funkcionalnosti) koje nude vrlo jednostavnu mogućnost izrade Web stranica, odabir domene i smještaj na poslužitelju. Takve Web aplikacije imaju cijeli niz dizajnerskih predložaka te korisnik samo jednim klikom miša može definirati cjeloukupni dizajn Web mjesta. Cijeli postupak izrade Web mjesta jednostavan je, nije potrebno nikakvo posebno znanje za izradu Web stranica te, što je najvažnije, vrlo brzo i jednostavno može se napraviti mjesto koje je odmah dostupno svima na Internetu. Glavna prednost takvih aplikacija jest ta što nije potrebno ništa instalirati na korisnikovo računalo. Naime, svi se podaci spremaju izravno na Web poslužitelj poduzeća koja mu nude 3


takve aplikacije i dostupni su s bilo kojeg mjesta na svijetu gdje postoji priključak na Internet. Primjeri takvih aplikacija su Google Sites, Yahoo Geocities. Uz njih postoji i niz drugih besplatnih aplikacija za izradu Web stranica. Web nove generacije ili Web 2.0 u kojem se Web tretira kao platforma koja omogućuje korisnicima interaktivnost, personalizaciju Web stranica, međusobnu suradnju i razmjenu informacija te sudjelovanje u stvaranju različitih sadržaja. Korisnici pokreću različite aplikacije u potpunosti kroz preglednik, imaju kontrolu nad podacima u aplikaciji i dodaju vrijednost aplikaciji kroz njezino korištenje.

4


4. KRATAK RAZVOJ TeamViewer je vlasnički računalni softver za daljinsko upravljanje, dijeljenje radne površine, online sastanke, Web konferencije i prijenos podataka između računala. To je proizvod koji je nastao 2005. godine u Njemačkoj, pod vlasništvom tvrtke GmbH (njem.- Gesellschaft mit beschränkter Haftung) koja je jedinstveni partner s GFI (GFI softver pruža softver i usluge za male i srednje velike tvrtke). TeamViewer danas nudi 8 verzija programa i moguće nadogradnje, te svaki korisnik može odabrati jednu za sebe, ovisno o njegovim potrebama. Brzi početak i visoka stopa povećanja broja korisnika doveli su do preko 100.000.000 instalacije u više od 200 zemalja diljem svijeta. Softver je trenutno dostupan na više od 30 jezika. Program je besplatan za nekomercijalnu uporabu i može se preuzeti sa službene stranice TeamViewer-a.

Veličina instalacijskog paketa je 2,54 MB za

verziju TeamViewer 8.0.

Program koristi standardni HTTP protokol, što znači da korisnik neće imati problema s zaštitnim zidom (firewall). Brzina je optimalna bez obzira na to koju vrstu spajanja korisnik koristi (LAN ili Dial–up) . Postoje i verzije TeamViewer Portable i TeamViewer Quick Support. TeamViewer Portable se može usporediti s punom verzijom TeamViewer-a, s razlikom da za Portable nije potrebna instalacija, već je prijenosna verzija koja se pokreće s USB memorije ili CD-a. Prednost korištenja TeamViewer Portable je da korisnik uvijek ima punu verziju TeamViewer-a sa sobom na USB memoriji, bez obzira s kojeg mjesta pristupa udaljenom računalu. Dostupan je za sve operativne sustave (Mac od Mac OS 10.4 pa nadalje, zatim Windows, Vista, Windows 7, osim Windows CE/ Mobile). TeamViewer trenutno ima preko 60.000.000 korisnika u više od 50 zemalja, a dostupan je na više od 14 svjetskih jezika. Kako se Internet kao globalna računalna mreža koja povezuje računala i mreže računala s godinama sve više razvijala, danas možemo reći da Internet koristi više od 1,5 milijardi ljudi, i to sa stopom porasta od oko 200 milijuna ljudi godišnje. Internet je medij za globalno publiciranje, ali i veliki laboratorij u kojem se neprekidno ispituju nove ideje te novi softver i hardver, novi istraživački i obrazovni mediji te važan globalni medij za elektroničko 5


poslovanje. Zahvaljujući brzom razvoju informacijsko – komunikacijskih tehnologija (Interneta, multimedija, računalnih mreža), mogućnost rada na daljinu postaje logična posljedica. Rad na daljinu je novi pojam koji predstavlja rad od kuće ili nekog drugog mjesta koje može biti udaljeno nekoliko kilometara od matičnog računala. Takav način rada odbacuje tradicionalno poslovanje u uredu, fiksno radno vrijeme radnika, putovanje na posao i slično. Ekspanzijom informatičkih i komunikacijskih tehnologija, započela je nova faza razvoja pod nazivom Vrijeme ubrzanih promjena. To vrijeme donosi promjene u strukturi mnogih zanimanja i općenito načina života. Ono je omogućilo pojavu rada na daljinu, što predstavlja novi način rada koji izlazi iz okvira tradicionalnog poslovanja u uredu. Takav način rada odbacuje pravila klasične sredine s fiksnim radnim vremenom zaposlenih, ograničenim radnim prostorom i svakodnevnim putovanjem na posao. Takav neograničeni način rada, omogućuje rad koji se izvodi na lokaciji udaljenoj od ureda, na kojoj radnik nema neposredne kontakte s drugim radnicima, ali može s njima komunicirati upotrebom suvremenih komunikacijskih Internet tehnologija. Rad od kuće je sve popularniji u svijetu, pa tako i kod nas, neovisno o tome radi li se o poslu s punim radnim vremenom ili honorarnom poslu. Razvojem Internet servisa i servisa mobilne telefonije, naglo se povećala ponuda posla koji se mogu raditi na daljinu. Koncept rada na daljinu lansirao je tvorac kibernetike Norbert Wiener sredinom prošlog stoljeća. Dvadesetak godina kasnije, u vrijeme naftne krize, Jack Niels je ideju rada na daljinu usavršio za poslove u kojima se zaposlenima pruža veća fleksibilnost u pogledu mjesta i vremena obavljanja posla, u cilju smanjenja troškova prijevoza i povećanja konkurentnosti. Velik pad cijena i ubrzana proizvodnja te jednostavnost korištenja računala, rezultirali su decentralizacijom radnih mjesta. Neke kompanije su već u '80. – im godinama uvele ovakve uvjete i način rada za svoje zaposlene koji su se povezivali na Internet svojih kompanija. U punom smislu riječi, primjena rada na daljinu započinje '90. – ih godina, kada su informatizacija društva i nova naftna kriza dostigli potreban nivo za njegovo ostvarenje. Svakodnevna putovanja na posao su zamjena elementima telekomunikacijskih tehnologija kao što su intranet, LAN, WLAN, VPN, videokonferencija,VoIP i drugi, čija je primjena uobičajena u svijetu širokopojasnih veza na Internet. U današnje vrijeme, radnik na daljinu 6


uglavnom koristi prijenosno računalo i WI-FI vezu s Internetom, što mu omogućava da posao obavlja s bilo kojeg mjesta. Softversko rješenje za obavljanje posla na daljinu je TeamViewer i njemu konkurentni Remote Desktop, UltraVNC i drugi.

7


5. ZAŠTO TEAMVIEWER? TeamViewer označava rješenje sve u jednom za velik broj različitih scenarija u jednom paketu softvera. To su održavanje na daljinu, spontana podrška, pristup računalima bez nadzora, kućni ured, mrežni sastanci, prezentacije, sesije obuke i timski rad. Za privatne korisnike je potpuno besplatan, a kupnjom licence dolazi do uštede vremena i troškova. Korištenje TeamViewer-a ima puno zagovornika i protivnika, jer nekima od njih on predstavlja uštedu vremena i troškova, te povećanje radne motivacije. Takav način rada smanjuje stres koji je danas sve više prisutan. Prije svega, takvim načinom rada smanjuju se uobičajeni troškovi kao što su struja, najam prostora i prijevoz, pa se ušteđena sredstva mogu investirati na druga potrebna mjesta. Situacije u kojima se on može koristiti su: 

Dijeljenje radne površine s partnerom

Brza daljinska podrška korisnicima, prijateljima, kolegama

Prijenos datoteka bez obzira na veličinu

Daljinsko upravljanje serverom i operativnim sustavom

Program se može instalirati tako da se pokreće s operativnim sustavom

Mogućnost umrežavanja – VPN (Virtual Private Network)

Multimedijske funkcije s udaljenim korisnikom (audio, video, chat)

Mogućnost video snimanja rada (prezentacija nekog postupka, intervencija, razgovor i slično)

8


6. TEAMVIEWER

Tvorci ovog softvera povodili su se za jednostavnošću korištenja. Program možemo preuzeti na služenoj stranici TeamViewer-a. Nakon instalacije besplatne softverske varijante „personal / non- comercial use“, program korisniku automatski dodjeljuje ID (identifikacijski broj) i lozinku, koji je potreban za povezivanje na daljinu s partnerom. U prazno polje s desne strane potrebno je upisati partnerov ID i njegovu lozinku kako bi povezivanje započelo. Također je neophodno da partner s kojim se povezujemo bude povezan s internetskom mrežom. Slika II. Početni prozor programa TeamViewer

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu

9


6.1.

Funkcije TeamViewer-a

Neovisno o tome da li se želi upravljati računalom svog partnera na daljinu, podijeliti svoju radnu površinu s partnerom ili samo prenijeti datoteke bez dijeljenja radne površine, TeamViewer nudi čisto sučelje za povezivanje koje se jednostavno koristi. Slika III. Prikaz sučelja za povezivanje

Izvor: http://www.teamviewer.com/

10


Popis partnera osigurava timski rad u svakom trenutku. Na TeamViewer popisu partnera, može se u svakom trenutku vidjeti tko je dostupan. Jedan klik miša je dovoljan za povezivanje s partnerom. Popis partnera centralno je pohranjen i može mu se pristupiti s bilo kojeg računala na kojem se koristi program TeamViewer. Slika IV. Popis partnera

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Sve inačice programa TeamViewer sadrže kompletnu opciju prijenosa datoteka s opcijom kopiranja datoteka i mapa. Svi podaci automatski se komprimiraju prije prijenosa za postizanje maksimalne brzine. TeamViewer nudi velik broj mogućnosti za prilagodbu softvera u skladu sa svima potrebama korisnika. Postoji mogućnost podešavanja brzine ili kvalitete prikaza, pa čak i prilagoditi poruke e-pošte s pozivima koji se šalju partnerima.

11


Slika V. TeamViewer opcije

Izvor: http://www.teamviewer.com/

12


6.1.1. TeamViewer Quick Support

Klijenti TeamViewer mogu koristiti bez instalacije i ne moraju imati administratorske ovlasti za njegovo korištenje. Potrebno je samo pokrenuti modul QuickSupport i povezivanje može započeti. TeamViewer QuickSupport također se može brzo i jednostavno prilagoditi umetanjem vlastitog logotipa i pozdravne poruke. Ako se uključi popis partnera, partneri će se odmah po pokretanju aplikacije QuickSupport prikazati na popisu partnera. Osim toga, korisnicima se može omogućiti da kontaktiraju udaljene partnere putem čavrljanja prije uspostavljanja sesije na daljinu. Slika VI. Prikaz sučelja TeamViewer QuickSupport

Izvor: http://www.teamviewer.com/

13


6.1.2. TeamViewer QuickJoin

TeamViwer QuickJoin posebno je dizajniran za prezentaciju i sastanke na mreži. Nakon što pokrenu aplikaciju, sudionici se mogu jednostavno spojiti na partnerovu prezentaciju. QuickJoin se može prilagoditi umetanjem vlastitog logotipa i pozdravne poruke te je putem e-pošte moguće pozvati polaznike da se pridruže prezentaciji. Slika VII. Prikaz sučelja TeamViewer QuickJoin

Izvor: http://www.teamviewer.com/

14


6.1.3. TeamViewer Host

S programom TeamViewer, pristup računalima bez nadzora više nije problem. Host modul pokreće uslugu u sklopu sustava i omogućuje pristup poslužiteljima,kućnim računalima i mnogim drugim sustavima- uključujući prijavu/odjavu i ponovno pokretanje na daljinu. TeamViewer Host može se prilagoditi umetanjem vlastitog logotipa, tekstova i boja. Za razliku od ostalih dobavljača, TeamViewer omogućuje instalaciju dodatnih host računala bez dodatnih troškova. Moguće je kupiti odgovarajuću licencu i instalirati onoliko host računala koliko je potrebno. Slika VIII. Prikaz sučelja TeamViewer Host

Izvor: http://www.teamviewer.com/

15


6.1.4. TeamViewer Management Console

TeamViwer Management Console je Web - konzola za jednostavno administriranje svih TeamViewer korisnika unutar tvrtke. Slika IX. Prikaz sučelja TeamViewer Management Console

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Svi TeamViewer zapisnici automatski podržavaju veze. Nakon svake sesije moguće je komentirati usluge koje su izvršene. U programu TeamViewer Maganement Console jednim pogledom moguće je pronaći izvješća u svim vezama i sve komentare. To je idealna osnova za fakturiranje.

16


Slika X. Prikaz izvršenih sesija

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Kod popisa izvršenih sesija, navedeno je ime partnera, računalo s kojim se spajalo, trajanje i bilješke vezane za spajanje s partnerskim računalom. TeamViewer Management Console sadržan je u inačicama za Premium i Corporate licence.

17


6.1.5. Naredbe iz trake s alatima

Tabela 1. Prikaz naredbi iz trake s alatima

Close connection – prekini vezu Actions : Switch sides with partner – zamjena kontrole s partnerom. Ako je korisnik upravljao udaljenim računalom, ovom akcijom će udaljeni partner upravljati korisnikovim računalom Remote Reboot - Log off – odjava korisnika Reboot – ponovno pokretanje udaljenog računala Reboot in safe mode – ponovno pokretanje udaljenog računala Disable remote input – deaktiviranje tipkovnice i miša na udaljenom računalu Show black screen – zatamnjivanje

ekrana udaljenog računala koje

kontroliramo, tako da partner ne može vidjeti naše akcije na njegovom računalu View: Quality – kvaliteta prikaza Scaling – podešavanje rezolucije prikaza udaljenog računala u odnosu na korisnikov, kao i veličine prikaza Active monitor – Show monitor / Show all monitors – mogućnost prikazivanja više kontroliranih računala Screen resolution – podešavanje rezolucije kontroliranog računala u slučaju slabije internetske veze Select single window – omogućava prikaz samo jednog, prethodno izabranog prozora na udaljenom računalu Show whole desktop – prikaz cijele radne površine (u slučaju ako smo prethodno aktivirali opciju Select) Refresh – osvježavanje radne površine udaljenog računala Remove wallpaper – uklanjanje pozadine udaljenog računala, u cilju poboljšanja prijenosa podataka Show remote cursor – prikazivanje ili sakrivanje miša na udaljenom računalu

18


Audio / Video: Voice over IP, My Video, Chat, Conference call – mogućnost izbora neke od navedenih

funkcija

(komunikacija

glasom,

video

prikaz, čavrljanje ili

konferencijski poziv) File Transfer: Omogućava prijenos podataka s udaljenog računala na korisnikovo računalo i suprotno Extras: Session recording – (Start, Pause, Stop) – mogućnost snimanja svega što korisnik radi na udaljenom računalu VPN – Start, Stop, Status –aktiviranjem opcije VPN može se uspostaviti virtualna privatna mreža između korisnika i udaljenog računala. Dva računala koja su povezana VPN – om u zajedničku mrežu, mogu pristupiti mrežnim podacima drugog računala na svom lokalnom računalu. Remote Update – funkcijom daljinskog ažuriranja, može se ažurirati TeamViewer na udaljenom računalu. Remote System Info – ova opcija prikazuje podatke o udaljenom računalu (Basic Information, Processor and Memory, Operating System, Devices, Network Card) Connection Info – prikazuje informacije o trenutnoj vezi Izvor: http://www.teamviewer.com/ Ovisno o potrebama korisnika za uspostavljanje veze s udaljenim računalom, postoji mogućnost izbora naredbi koje su prikazane u tablici. Kada na primjer želimo razmijeniti neku datoteku s partnerom, tada koristimo opciju File Transfer koja omogućuje razmjenu datoteka s udaljenim računalom.

19


Slika XI. Izgled prozora za razmjenu datoteka

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Prilikom prijenosa datoteke, potrebno je na lijevoj strani prozorčića označiti datoteke koje se žele prenijeti na drugo računalo, te odabrati na koje mjesto, odnosno adresu će se datoteka poslati. Postoji mogućnost prijenosa više datoteka, a trajanje prijenosa ovisi o njezinoj veličini.

20


6.2.

Mogućnosti TeamViewer-a

U nastavku ovog rada će biti opisano samo korištenje programa TeamViewer i njegove mogućnosti, zatim kako preuzeti sam program te kako ga koristiti. Slika XII. Početna stranica TeamViewer-a

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Na početnoj stranici programa TeamViewer, prikazan je prozorčić za preuzimanje programa. Program za nekomercijalnu primjenu je besplatan i vrlo brzo se instalira na računalo. Da bismo započeli s preuzimanjem programa, moramo pritisnuti na gumbić Free Download. Nakon što smo preuzeli program sa službene stranice te ga instalirali, program se sam otvori na našoj radnoj površini, kao što je prikazano na slici ispod.

21


Slika XIII. Prikaz početnog prozora

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Svaki korisnik prilikom instalacije dobiva svoj ID broj i lozinku pomoću koje se povezuje s udaljenim partnerima. Također se dobiva i osobna lozinka koja se upotrebljava za pristup računalu na kojem smo instalirali program s bilo kojeg mjesta. Da bi se započelo povezivanje, odnosno upravljanje udaljenim računalom, treba upisati partnerski ID kao što je prikazano na slici.

22


Slika XIV. Prikaz početnog prozora

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Nakon što se upiše partnerski ID, pritiskom na Povezivanje s partnerom započinje povezivanje. Desni prozorčić omogućuje da se stvori popis računala s kojima se povezuje. Popis služi za upravljanje računalima i kontaktima, prikaz mrežnog statusa kontakata i razmjenu instant poruka. Za to je potrebna prijava, što će biti objašnjeno u sljedećem poglavlju. Prikazani oblik povezivanja udaljenih računala, odnosi se samo na uporabu za nekomercijalne svrhe. Ako se želi povezati više računala prilikom sastanka te imati neograničen broj licenciranih radnih stanica, tada treba kupiti doživotnu licencu. Cijena se razlikuje ovisno o broju željenih radnih stanica i broju računala koja se želi povezati. Nakon što se stvori popis partnera, kao što je to objašnjeno u sljedećem poglavlju, moguće je promijeniti status računala, dakle da li je računalo na mreži ili je zauzeto, zatim postoji mogućnost kreiranja profila.

23


Slika XV. Prikaz korisničkog sučelja

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Za podešavanje statusa mreže, treba pritisnuti na jedan od ponuđenih statusa, Na mreži ako se želi omogućiti povezivanje u svakom trenutku, Zauzeto – ako se ne želi povezivati, Nije na mreži - ako se želi drugim partnerima onemogućiti povezivanje i Prikaži kao da nije na mreži – kad računalo jest na mreži, ali je drugim partnerima prikazano kao da nije. Druga mogućnost koja se nudi je uređivanje profila. Klikom na uređivanje profila, otvara se novi prozorčić u kojem postoje razne mogućnosti uređivanja. Pritiskom na Uredi profil otvara se sljedeći prozorčić, u kojem se može podesiti lozinka, staviti dodatna lozinka za sigurnost, podesiti kvalitetu zvuka i slike za slučaj videokonferencije i slično.

24


Slika XVI. Prikaz uređivanja profila

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Opcije za TeamViewer račun su sljedeće: postoji mogućnost podešavanja popisa računala tako da se ona koja nisu na mreži nalaze u drugoj grupi, može se postaviti obavještavanje o dolaznim poruka ili isključiti, te isto tako obavijesti kad se parteri prijave na mrežu. Sljedeće što se može u ovom prozorčiću napraviti jest aktiviranje licence. Ovdje je prikazana samo besplatna licenca, a ukoliko postoji potreba za kupnjom licence, pritiskom na Aktiviraj licencu, ostava se prozorčić u koji se upisuje samo broj kupljene licence i program se ažurira i počinje raditi na isti način kao i sa besplatnom licencom, samo što omogućuje spajanje sa više računala, ovisno o potrebi. Također postoji mogućnost podešavanja popisa partnera, tako da samo parteri s popisa mogu vidjeti status na mreži računala i slati poruke.

25


Slika XVII. Prikaz podešavanja daljinskog upravljanja

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Kako bi se podesilo daljinsko upravljanje, postoje razne mogućnosti, kao što je uklanjanje slike pozadine na udaljenom računalu, prikaz kursora partnera, mogućnost reproduciranja zvukova i glazbe računala, automatsko snimanje sesija daljinskog upravljanja, mogućnost snimanja videozapisa i VoIP poruke partnera za što je potrebna dozvola partnera, te slanje kombinacije tipki. Nakon podešavanja klikom na kučice, pritiskom na opciju U redu, spremaju se nove postavke. Ukoliko se želi pokrenuti sastanak, a potrebno je najprije promijeniti postavke sastanka, to se može učiniti prema dalje navedenim uputama.

26


Slika XVIII. Prikaz podešavanja opcija sastanka

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Postoji mogućnost odabira kompletne interakcije ili minimalne interakcije koja je u obliku prezentacije. U zadanim postavkama postavljena je kompletna interakcija, automatsko pokretanje dijeljenja zaslona te snimanje videozapisa. Moguće je dodavanje dijeljenja zvuka i automatsko snimanje sastanka.

27


Slika XIX. Prikaz postavki za audio konferenciju

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Kod postavki za audio konferenciju, može se odrediti glasnoća, jačina mikrofona te postoji mogućnost ispitivanja razine snimanja govoreći u mikrofon normalnim tonom glasa.

28


Za videokonferenciju mogu se promijeniti postavki na sljedeći način: Slika XX. Prikaz postavki za video

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Može se podesiti da se koristi kamera s računala, da bude prikazana statička slika ili da nema slike uopće. Zatim pri odabiru kvalitete, moguće je odabrati veliku kvalitetu slike ili veću brzinu. Nakon odabira postavku, pritiskom na U redu, spremaju se nove postavke. Što se tiče samog sastanka, postoje dvije opcije: 1. Održavanje sastanka 2. Pridruživanje sastanku

Ako se želi održati sastanak, pozivanjem partnera na sastanak jednim klikom, oni se pridružuju u samo nekoliko sekundi. Ukoliko se želi pridružiti nekom sastanku, tada isto tako jednim klikom započinje pridruživanje sesiji.

29


Slika XXI. Prikaz održavanja i pridruživanja sastanku

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Na slici su prikazane prije navedene dvije opcije sastanka, potrebno je samo upisati ID sastanka u kojem se želi sudjelovati te pritisnuti na Pridruži se sastanku. Osim ovih opcija, TeamViewer nudi i opciju ugovaranja sastanka. Može se ugovoriti sastanak za određeno vrijeme, uključujući vrijeme početka sastanka i završetka sastanka. Slika XXII. Prikaz ugovaranje sastanka

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu 30


Prilikom ugovaranja sastanka, potrebno je upisati predmet sastanka, točno vrijeme početna i kraja sastanka. Moguće je odrediti i lozinku kojoj će se pristupiti sastanku, ali to nije potrebno. Sastanak će se automatski pokrenuti u određenom vremenu, te završiti u zadanom vremenu. Dobro služi i kao podsjetnik sastanka te ograničava trajanje sastanka čime se povećava njegova produktivnost. Slika XXIII. Prikaz nasumične promjene lozinke

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Ako se želi promijeniti lozinka koja je potrebna za povezivanje s partnerom, klikom na strelicu otvara se mogućnost stvaranja nove nasumične lozinke, kopiranje nasumično generirane lozinke u međuspremnik ili postavljanje osobne lozinke.

31


6.3.

Slična desktop rješenja

Osim TeamViewer programa, postoje i druga slična rješenja, kao što je na primjer GoToMyPC, koji isto tako nudi upravljanje udaljenim računalom u bilo kojem trenutku. Dostupan je za Windows, Mac, IOS i Android. Nudi besplatno promotivno korištenje od 30 dana, koje može započeti odmah nakon registracije. Slika XXIV. Prikaz početne stranice GoTOMyPC

Izvor: http://www.gotomypc.com Korisnik se može registrirati na službenoj stranici, upisujući svoje ime, prezime i e-poštu. Nakon registracije može se započeti preuzimanje programa te same instalacije. Program se bez kupnje licence može koristiti 30 dana.

Slika XXV. Prozorčić za registraciju

32


Izvor: http://www.gotomypc.com Sljedeće prikazano rješenje za daljinsko upravljanje je NetSupport Manager, koji omogućuje nadgledanje više sustava odjednom, izravno vršenje podrške ili interaktivno školovanje. NetSupport Manager pruža i mnoštvo alata za podršku uključujući dinamičke harware i software, inventurne izvještaje, alate za upravljanje sustavom, punu audio podršku, te čak i mogućnost prikaza ekrana operatora u realnom vremenu na bilo kojem broju povezanih sustava kao integrirani alat za školovanje.

33


Slika XXVI. Prikaz poÄ?etne stranice NetSupport Manager

Izvor: http://www.netsupportmanager.com Slika XXVII. Prikaz sustava koje program podrĹžava

Izvor: http://www.netsupportmanager.com 34


7. KREIRANJE PROFILA Nakon instalacije programa, svakom korisniku će automatski biti dodijeljen ID broj i lozinka. Ako se želi dopustiti daljinsko upravljanje našim računalom, tada je potrebno partneru s kojim se povezuje reći ID i lozinku i obratno. Slika XXVIII. Prikaz korisničkog prozora

Izvor: Instalirani TeamViewer program Za stvaranje popisa računala kojima se upravlja, potrebna je prijava.

35


Slika XXIX. Prikaz stvaranja TeamViewer računa

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Stvaranjem računa može se dodati računalo na kojem je instalirani program na popis računala i tako se direktno spojiti na njega po potrebi. U prazna polja se upisuje E-pošta i lozinka.

36


Slika XXX. Prikaz stvaranja računa

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Nakon što se popune prazna polja, treba postaviti ime i osobnu lozinku za računalo. Ako je lozinka već prethodno definirana, ne treba mijenjati polja lozinke ako se želi zadržati prethodno definirana lozinka.

37


Slika XXXI. Dovršavanje čarobnjaka

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Nakon što je kreiranje računa završeno, s desne strane prozorčića se pojavljuje popis računala s kojima se povezuje, na jednoj listi računala koja su na mreži, a na drugoj računala koja su izvan mreže.

38


Slika XXXII, Popis računala s kojima se povezuje

Izvor: instalirani TeamViewer program na računalu Na popisu se vidi da je računalo na kojem je instalirani program spojeno na mrežu i može mu se pristupiti s bilo kojeg drugog računala.

39


8. POSLOVNA PRIMJENA TeamViewer besplatan je svima za osobnu upotrebu i korištenje u nekomercijalne svrhe, a većina korisnika poštuje pravila i kupuje licencu ako TeamViewer koriste u poslovne svrhe. Sve više poduzeća počinje koristiti programe za daljinsko upravljanje, a cilj je maksimum poslovno primjenjivog znanja podijeliti sa sudionicima u poslovnom procesu, u minimalnom vremenskom razdoblju i uz minimalne troškove, sve u svrhu unaprjeđenja operativne učinkovitosti i strateške konkurentnosti. Program može pridonijeti unaprjeđenju nekog informatičkog poduzeća. Na primjer, ako neko poduzeće nudi prodaju softvera i održavanje, tada je ovaj program idealan za brzo otklanjanje kvara nastalog na računalu korisnika. Na taj način se smanje troškovi i uštedi vrijeme. Osim informatičke primjene, postoje i druge mogućnosti uporabe kao što su prodajne aktivnosti, obrazovanje, marketing, podrška i savjetovanje. Sve dosad navedene mogućnosti programa TeamViewer odnose se na mogućnosti nekomercijalne primjene programa. Kod kupnje licence, program nudi mogućnosti navedene u tablici.

40


Tabela 2. Kupnja licence

Izvor: http://www.teamviewer.com/ Prvi stupac tablice odnosi se na najjeftiniju licencu (3.869 kn) koja nudi, uz ostale mogućnosti, jednu licenciranu radnu stanicu s kojih se mogu pokretati sesije daljinskog upravljanja ili održavati sastanci, te jedan kanal. Središnji stupac odnosi se na skuplju licencu (7.369 kn) koja nudi neograničen broj licenciranih radnih stanica, jedan kanal i iznimno visoke performanse kroz multichannel routing. Zadnji stupac odnosi se na najskuplju verziju licence (13.969 kn) koja nudi neograničen broj licenciranih radnih stanica, 3 kanala, iznimno visoke performanse kroz multichannel routing i prvenstvenu podršku u trajanju od 12 mjeseci.

41


9. TEAMVIEWER I KONKURENTNA PROGRAMSKA RJEŠENJA Uz TeamViewer postoje i druga slična programska rješenja, kao što su Remote Desktop Protocol, UltraVNC, NetSupport Manager, OnlineVNC i drugi. U nastavku će kratko biti opisani svaki od navedenih softvera za daljinsko upravljanje. 9.1.

Remote Desktop Protocol

Protokol kojim se korisnik može spojiti s bilo kojeg udaljenog računala na računalo s uključenim Remote Desktop-om. Može se koristiti za servis računala i dijagnozu bez potrebe fizičke prisutnosti, kontrolu servera, korištenja računala u slučaju otkazivanja ili nedostupnosti monitora te pristup kućnom računalu iz ureda. Moguće je pristupiti računalu s bilo kojeg računala koje ima Windows 2000 ili noviji Windows. Nije potrebno instalirati dodatna programska rješenja. Slika XXXIII. Početna stranica Remote Desktop Control-a

Izvor: http://www.remote-desktop-control.com Link službene stranice: http://www.remote-desktop-control.com

42


9.2.

UltraVNC

Program koji prikazuje radnu površinu drugog računala kada su oba računala spojena u lokalnu mrežu ili komuniciraju putem Interneta. Omogućava korištenje lokalne tipkovnice i miša za kontrolu udaljenog računala. VNC ima sličnosti s Remote Assistance tehnologijom, ali se može konfigurirati tako da nije potrebna akcija korisnika za korištenje VNC-a.

Slika XXXIV. Početna stranica UltraVNC-a

Izvor: http://www.ultravnc.com Link službene stranice: http://www.ultravnc.com

9.3.

NetSupport manager

Softver za daljinsko upravljanje koji omogućuje nadgledanje više sustava odjednom, vršenje udaljene podrške sustavu i interaktivno školovanje. Uz te funkcije, može se koristiti za prikupljanje podataka u realnom vremenu o stanju inventara i sustava. NetSupport Manager omogućava podršku Winows, Mac, Linux i mobilnim uređajima s jednog mjesta. Napravljen je tako da uz uobičajenu podršku, pruža i mnoštvo alata za podršku uključujući dinamičke hardver i softver inventurne izvještaje, alate za upravljanje sustavom, punu audio podršku, te čak i mogućnost prikaza ekrana operatora u realnom vremenu na bilo kojem broju povezanih sustava kao integrirani alat za školovanje. 43


Slika XXXV. Prikaz poÄ?etne stranice NetSupport Manager-a

Izvor: http://www.netsupportmanager.com/ Link sluĹžbene stranice: http://www.netsupportmanager.com/

44


9.4.

GoToMyPC

Program za daljinsko upravljanje koji se može koristiti za privatne i poslovne namjene. Nudi mogućnost promotivne primjene u trajanju od 30 dana, a nakon isteka tog roka, potrebna je kupnja licence. Slika XXXVI. Prikaz početne stranice GoToMyPC

Izvor: http://www.gotomypc.com/ Link službene stranice: http://www.gotomypc.com/

U usporedbi TeamViewer-a i ostalih konkurentnih programa, možemo

zaključiti da

TeamViewer ima najširu primjenu i najviše funkcija. Osim toga, ima najuređeniju Web stranicu, iz čega možemo zaključiti da je često posjećivana, a sam program i najčešće korišten u poslovanju ili za privatne potrebe.

45


10. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE PROGRAMA TEAMVIEWER Tabela 3. Pozitivne i negativne strane TeamViewer-a

POZITIVNE STRANE

NEGATIVNE STRANE

Jednostavan i pregledan prikaz prozora i

Neophodnost instalacije softvera

naredbi, s velikim brojem funkcija

TeamViewer na oba računala

Mogućnost kreiranja VPN mreže s

Da bi se pristupilo udaljenom računalu,

udaljenim računalom

ono mora biti spojeno na Internet

Brza, jednostavna i ekonomična

Postoji mogućnost da su podaci na

komunikacija s udaljenim računalom,

udaljenom računalu zaraženi virusom i

chatom, glasovnom komunikacijom ili

ako prenosimo datoteke možemo zaraziti

video komunikacijom

i svoje računalo

Pruža direktno LAN povezivanje preko TCP/ IP protokola, dok je softver također pogodan za korištenje u LAN mreži bez Internet veze Radi bez konfiguracije, čak i kroz zaštitne zidove (firewalls) i proxy servere, ima automatsku proxy konfiguraciju Neograničena razmjena podataka, bez obzira na vrstu ili veličinu datoteke Mogućnost ubacivanja LOGA poduzeća

Online podrška od strane stručnog tima TeamViewer-a

Neophodna je instalacija iste verzije softvera na oba računala da bi se ona mogla spojiti

Nemogućnost da se spoji više od dva računala (kod nekomercijalne primjene)

Moguća zloupotreba podataka Online podrška uključuje samo smjernice pisane na engleskom jeziku Ako želimo pristupiti udaljenom računalu u bilo koje doba, TeamViewer na udaljenom računalu mora biti pokrenuti

Jednaka brzina rada i u međunarodnoj

Visoka cijena u usporedbi s

primjeni

konkurentima

Podržava Windows i MAC operativne

Preporučenu podršku od 12 mjeseci

sustave

dobivamo samo kupnjom licence

Izvor: http://www.teamviewer.com/ 46


11. SWOT ANALIZA Tabela 4. Swot analiza

SNAGE

SLABOSTI

Jednostavna i brza instalacija programa

Neophodnost instalacije softvera TeamViewer na oba računala

Brza i jednostavna komunikacija s udaljenim

Da bi se pristupilo udaljenom računalu, ono

računalom

mora biti spojeno na Internet

Neograničena razmjena podataka, bez obzira

Neophodna je instalacija iste verzije softvera

na vrstu ili veličinu datoteke

na oba računala da bi se ona mogla spojiti

Mogućnost kreiranja VPN mreže s udaljenim

Preporučenu podršku od 12 mjeseci

računalom

dobivamo samo kupnjom licence

Radi bez konfiguracije, čak i kroz zaštitne

Online podrška uključuje samo smjernice

zidove (firewalls)

pisane na engleskom jeziku

PRILIKE

PRIJETNJE

Podržava Windows i MAC operativne sustave

Visoka cijena u usporedbi s konkurentima

Jednaka brzina rada i u međunarodnoj primjeni

Moguća zloupotreba podataka

Online podrška od strane stručnog tima

Nemogućnost da se spoji više od dva

TeamViewer-a

računala (kod nekomercijalne primjene)

Mogućnost ubacivanja LOGA poduzeća

Postoje konkurenti koji nude sličnu uslugu za manju cijenu

Pruža direktno LAN povezivanje preko TCP/

Online podrška uključuje samo smjernice

IP protokola, dok je softver također pogodan

pisane na engleskom jeziku za korisnike

za korištenje u LAN mreži bez Internet veze

nekomercijalne verzije softvera

Izvor: http://www.teamviewer.com/

47


12. TROŠKOVI I POKAZATELJI POSLOVANJA Komercijalnim korištenjem smatra se sve što uključuje novac, pa se tako uglavnom odnosi na sve situacije u kojima se TeamViewer koristi za stvari vezane uz posao. Primjer komercijalnog korištenja je pomoć ili podrška klijentima ili kolegama na poslu te povezivanje s računalom ili poslužiteljem u tvrtki od kuće, iz kućnog ureda. Razlikujemo tri paketa softvera TeamViewer prema cijeni. Ovisno o tome što paket uključuje, tako je formirana i cijena. Pa tako početni paket stoji 3.689,- kuna. On sadrži samo jednu licenciranu radnu stanicu, jedan kanal (broj istovremenih sesija daljinskog upravljanja) i ne sadrži preporučenu podršku. Drugi paket stoji 7.369,- kuna i on sadrži neograničen broj radnih stanica, jedan kanal i iznimno visoke performanse kroz multichannel routing. Treći paket stoji 13.969,- kuna i on sadrži sve što je potrebno za daljinsko upravljanje, sastanke te za širu primjenu. Sadrži neograničen broj radnih stanica, 3 kanala te preporučenu podršku od 12 mjeseci. Korištenjem TeamViewer-a mogu se znatno smanjiti troškovi poslovanja poput troškovi prijevoza, troškovi uredskog poslovanja, najma prostora i slično. Možemo pristupiti sastanku s kućnog računala ili pomoći klijentu u bilo koje doba. Korištenjem ovog softvera možemo znatno uštedjeti vrijeme i novac. Slika XXXVII. Raspored troškova

Izvor: http://www.teamviewer.com/

48


13. ZAKLJUČAK Obrađivanjem TeamViewer programa u ovom radu, primijetila sam da rad na daljinu postaje sve značajniji bilo kao posao s punim radnim vremenom ili honorarni posao. Ured u današnje vrijeme može predstavljati bilo koje mjesto. Zbog kontinuiranog razvoja i globalizacije radne snage, sve više poduzeća razmišlja o uvođenju rada na daljinu. TeamViewer je jedan od programa koji to omogućuje i smatram da je dobro rješenje za poduzeća, pogotovo ona koja se bave informatičkom djelatnošću, jer na taj način mogu pružiti podršku svojim klijentima na vrlo brz, jeftin i efikasan način. Smatram da korištenje ovog programa bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe znači velika ušteda vremena i novca. Kako će se rad na daljinu sve više razvijati, tako će radnici imati fleksibilnije radno vrijeme i manji stres u poslu, što dokazuju i sama istraživanja o radu na daljinu.

49


14. SAŽETAK

Kontinuiranim razvojem i globalizacijom radne snage, sve više poduzeća razmišlja o prihvaćanju rada na daljinu. Rad na daljinu omogućuje uštedu vremena i novca pri obavljanju poslova, pružanja podrške i slično. TeamViewer je softversko rješenje koje omogućuje daljinsko upravljanje. Daljinsko upravljanje razlikuje komercijalnu i nekomercijalnu upotrebu. Da bismo započeli s korištenjem TeamViewer-a u nekomercijalne svrhe, potrebno je besplatno preuzeti program sa službene stranice TeamViewer-a. Nakon toga instaliramo program. Instalacijom programa svaki korisnik dobila svoj ID broj i lozinku. Računalo s kojim se želimo povezati također treba na svoje računalo instalirati TeamViewer, odnosno dovoljno je instalirati samo TeamViewer QiuckSupport za spontane klijente. Da bi se povezali, trebamo upisati partnerski ID i lozinku te pritisnuti Povezivanje s partnerom. Na taj način možemo kontrolirati radnu površinu udaljenog računala i sve podatke koji se nalaze na tom računalu i obratno. Ovisno o potrebama korisnika, razlikujemo tri paketa TeamViewer programa za komercijalne svrhe. Ovisno o tome koliko radnih stanica želimo i koliko računala želimo povezati, odabiremo doživotnu licencu. Cijela tih paketa se razlikuje ovisno o tome što nam omogućuje. TeamViewer u usporedbi sa konkurentima ima najširu primjenu ali i najvišu cijenu paketa. S obzirom na to da će se kroz vrijeme, rad na daljinu sve više razvijati, potrebno je prilagoditi svoje poslovanje trendovima. Kako bismo mogli pružati uslugu klijentima u bilo koje doba, s bilo kojeg mjesta, TeamViewer je jedno od najjednostavnijih i najefikasnijih rješenja.

50


15. LITERATURA WEB STRANICE: 1. http://www.bit.me/files/31.pdf 2. http://www.fimmanager.edu.rs/site/pdf/CD-Zbornikweb/pdf/5_TehnologijeIAlatiMenadzmenta/MarkovicNikolicMilovankic.pd f 3. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=156350 4. http://www.gotomypc.com/ 5. http://www.netsupportmanager.com 6. http://www.slideshare.net/mmarrija/teamviewer-50 7. http://www.teamviewer.com/hr/index.aspx

51


POPIS TABLICA Tabela 1. Prikaz naredbi iz trake s alatima .................................................................................. 18 Tabela 2. Kupnja licence .............................................................................................................. 41 Tabela 3. Pozitivne i negativne strane TeamViewer-a ............................................................... 46 Tabela 4. Swot analiza .................................................................................................................. 47

52


POPIS SLIKA Slika I. Prikaz početne stranice Teamviewer-a ............................................................................. 2 Slika II. Početni prozor programa TeamViewer ........................................................................... 9 Slika III. Prikaz sučelja za povezivanje ....................................................................................... 10 Slika IV. Popis partnera ................................................................................................................ 11 Slika V. TeamViewer opcije ......................................................................................................... 12 Slika VI. Prikaz sučelja TeamViewer QuickSupport .................................................................. 13 Slika VII. Prikaz sučelja TeamViewer QuickJoin ....................................................................... 14 Slika VIII. Prikaz sučelja TeamViewer Host ............................................................................... 15 Slika IX. Prikaz sučelja TeamViewer Management Console ..................................................... 16 Slika X. Prikaz izvršenih sesija .................................................................................................... 17 Slika XI. Izgled prozora za razmjenu datoteka ........................................................................... 20 Slika XII. Početna stranica TeamViewer-a ................................................................................. 21 Slika XIII. Prikaz početnog prozora ............................................................................................ 22 Slika XIV. Prikaz početnog prozora ............................................................................................ 23 Slika XV. Prikaz korisničkog sučelja .......................................................................................... 24 Slika XVI. Prikaz uređivanja profila ........................................................................................... 25 Slika XVII. Prikaz podešavanja daljinskog upravljanja ............................................................. 26 Slika XVIII. Prikaz podešavanja opcija sastanka ....................................................................... 27 Slika XIX. Prikaz postavki za audio konferenciju ...................................................................... 28 Slika XX. Prikaz postavki za video ............................................................................................. 29 Slika XXI. Prikaz održavanja i pridruživanja sastanku .............................................................. 30 Slika XXII. Prikaz ugovaranje sastanka ...................................................................................... 30 Slika XXIII. Prikaz nasumične promjene lozinke ...................................................................... 31 Slika XXIV. Prikaz početne stranice GoTOMyPC ..................................................................... 32 Slika XXV. Prozorčić za registraciju ........................................................................................... 32 Slika XXVI. Prikaz početne stranice NetSupport Manager ....................................................... 34

53


Slika XXVII. Prikaz sustava koje program podržava ................................................................. 34 Slika XXVIII. Prikaz korisničkog prozora .................................................................................. 35 Slika XXIX. Prikaz stvaranja TeamViewer računa ..................................................................... 36 Slika XXX. Prikaz stvaranja računa ............................................................................................ 37 Slika XXXI. Dovršavanje čarobnjaka ......................................................................................... 38 Slika XXXII, Popis računala s kojima se povezuje .................................................................... 39 Slika XXXIII. Početna stranica Remote Desktop Control-a ...................................................... 42 Slika XXXIV. Početna stranica UltraVNC-a .............................................................................. 43 Slika XXXV. Prikaz početne stranice NetSupport Manager-a .................................................. 44 Slika XXXVI. Prikaz početne stranice GoToMyPC................................................................... 45 Slika XXXVII. Raspored troškova .............................................................................................. 48

54

seminarski rad  

seminarski rad

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you