Page 1

JOHANN SEBASTIAN

Bach


21 MARCA 1685 W EISENACH


NIEMIECKI KOMPOZYTOR I ORGANISTA EPOKI BAROKU • Johann początki wykształcenia muzycznego otrzymał od rodziców. Gry na instrumentach smyczkowych uczył go ojciec. Od 10 roku życia uczył się w gimnazjum i w szkole w Ohrdruf, co umożliwiło mu poznanie muzyki organowej z przełomu XVII i XVIII w. Doskonalił się w grze na organach słuchając ówczesnych organistów, czy np.. D. Buxtehudego.


DZIECIŃSTWO • Matka Johanna zmarła w 1694, a wkrótce potym nagle zmarł ojciec w lutym 1695 r. Jan Sebastian nie miał jeszcze wtedy 10 lat. Zamieszkał więc za swoim starszym bratem, Johannem Christophem, który był organistą w Ohrdruf. W jego domu Bach kontynuował przepisywanie nut, naukę i grę na różnych instrumentach.


OD NAJMŁODSZYCH LAT… … uczył się od największych mistrzów muzyki włoskiej, francuskiej i niemieckiej, przepisując ich partytury. Często studiował je w nocy, w świetle księżyca,

kryjąc się z tym przed starszym bratem, co w ostatnich latach życia przyniosło to skutek

w postaci ciężkiej choroby oczu i utraty wzroku.


CIEKAWE… • … W 1705 r., a więc w wieku 20 lat, młody Bach, sprawujący funkcję organisty w Arnstadt, przeszedł pieszo ponad 400 kilometrów do nadmorskiej Lubeki, aby tam posłuchać słynnego organisty Dietricha Buxtehudego. Co ciekawe, na tę podróż Bach dostał zaledwie miesięczny urlop, a przedłużył go sobie samowolnie do trzech miesięcy…


PRACA BACHA • Swoją pracę zawodową rozpoczął w Arnstadt jako organista. Pracował później na tym stanowisku także w Muhlhausen oraz w Weimarze, gdzie do jego obowiązków należała gra na organach i klawesynie oraz działalność w kapeli dworskiej. Razem z zespołem występował w czasie nabożeństw w kaplicy oraz uświetniał różne uroczystości. Gdy otrzymał posadę koncertmistrza, rozpoczął działalność pedagogiczną. Uczył muzyki członków rodziny książęcej. • W Weimarze przebywał do 32 roku życia. Po nieporozumieniach z księciem wyjechał do Kothen na dwór ks. Leopolda. • Kolejne stanowisko Bacha to miejsce kantora w szkole św. Tomasza oraz stanowisko dyrektora muzyki miasta Lipsk. Kompozytor prowadził również zajęcia muzyczne w tamtejszej szkole. W Lipsku przez 12 lat prowadził koncerty towarzystwa Collegium Musicum i działał w Korespondencyjnym Towarzystwie Wiedzy Muzycznej. Bach miał szereg licznych obowiązków: nie tylko kierował chórami uczniowskimi w czterech kościołach Lipska, nie tylko na każdą niedzielę zobowiązany był stworzyć nową kantatę, ale także opiekował się lipskimi organami i organistami, a nawet uczył łaciny w przykościelnej szkole.


ŻYCIE WIELKIEGO KOMPOZYTORA Mając dwadzieścia dwa lata ożenił się ze swoją kuzynką Marią Barbarą. Mieli siedmioro dzieci. Pierwsza żona zmarła gdy miał trzydzieści pięć lat. Rok później ponownie się ożenił, lecz jego druga żona – Anna Magdalena - nie tylko wychowała jego siedmioro dzieci, z pierwszego małżeństwa, ale jeszcze urodziła trzynaścioro następnych. Tylko dziewięcioro dożyło średniego wieku. Troje z nich zostało znanymi muzykami. Byli to: Wilhelm Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach i Johann Christian Bach. Johann Sebastian Bach był człowiekiem niezwykle pobożnym, czemu dawał wyraz w świadomym preferowaniu w swojej twórczości muzyki kościelnej, pisanej "ku większej chwale Bożej".


PORYWCZOŚĆ… • … Do obowiązków Bacha w wielu miejscach, w których żył i tworzył, należało prowadzenie chóru. Johann Sebastian jednak nie wykazywał talentu organizacyjnego. Zdarzało się, że podczas nieudanych prób tracił panowanie nad sobą, przez co był w nieprzyjaznych stosunkach z chórzystami. Przed wyżej wspomnianą podróżą do Lubeki doszło nawet do awantury Bacha i jednego z uczniów; ten drugi potem napadł na Bacha z kijem, w odpowiedzi na co Bach wyciągnął szpadę. Nie wiadomo, jak skończyłaby się ta sytuacja, gdyby nie inni uczniowie, którzy ich rozdzielili.


TWÓRCZOŚĆ • J. S. Bach komponował wszystkie gatunki muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej tego okresu.

• Jego wielkimi dziełami są pasje ( utwory przedstawiające mękę Chrystusa wg. Opisu czterech ewangelistów. Św. Jana, św. Mateusza, św. Marka i św. Łukasza)

• Kompozytor ten, napisał wiele utworów, które były przeróbkami dzieł innych twórców. • Utwory Bacha wykonywane obecnie na fortepianie przeznaczone były niegdyś na różne odmiany klawikordu i klawesynu. • Twórca napisał wiele utworów o charakterze dydaktycznym dal swoich synów i drugiej żony.


LITERATURA MUZYCZNA • Jednym z najbardziej popularnych utworów J. S. Bacha jest Toccata i fuga d-moll. • Bardzo wybitnym dziełem jest także 2-tomowy zbiór Das wohltemperierte Klavier. Zawiera on 24 preludia i fugi napisane na klawesyn we wszystkich tonacjach. ………………………….. Cd……………………

Ważniejsze kompozycje:


DZIEŁA WOKALNO-INSTRUMENTALNE: 1. Pasje 2. Oratoria: Boże Narodzenie BWV 148; Wielkanoc BWV 149; Zielone Świątki BWV 11 3. 191 Kantat kościelnych : m.in. Meinen Jesum lass ich nicht BWV 124 4. 21 Kantat świeckich: m.in. Kantata myśliwska, Kantata o kawie

5. 7 Motetów: m.in. Jesu, meine Freude BWV 227 6. Inne, np. Wielka Msza h-moll BWV 232, czy Magnificat D-dur BWV 243


MUZYKA INSTRUMENTALNA: DZIEŁA ORKIESTROWE • 4 suity na ork. ( m.in. D-dur z arią na strynie G) • Koncerty instrynentalne : koncert włoski F-dur; 2 koncerty skrzypcowe

• Utwory klawesynowe. Np. małe preludia, 15 inwencji 3-gł, 6 suit angielskich, 6 suit francuskich, 6 partit, wariacje Goldbergowskie • Utwory organowe: preludia i fugi BWV 531-566, Toccaty

• Chorały organowe • Wariacje organowe: m.in. Passacaglia c-moll • Utwory na instrumenty solowe: 3 sonaty skrzypcowe, 6 suit wiolonczelowych, 4 suity lutniowe.


MUZYKA WOKALNA • 7 Kanonów BWV 1072-1078

• Arie • Pieśni


PODSUMOWANIE • Johann Sebastian Bach to czołowy reprezentant epoki baroku. Za życia ceniony jako wirtuoz grający na organach oraz pedagog. Jego twórczość została odkryta ,,na nowo” dopiero na początku XIX wieku. Obecnie Kompozytor ten, jest uważany za jednego z najwybitniejszych twórców wszechczasów. Jego kompozycje są doskonałe, dostojne, lecz także pełne harmonii i naturalności. Twórczość J. S. Bacha stanowi dla nas podsumowanie dorobku muzycznego poprzednich epok, oraz otwiera na nowe kierunki w muzyce.


BACH W ANEGDOCIE • Johann Sebastian wysoko cenił sobie twórczość J. F. Handla i niekiedy mówił: - To jedyny człowiek, którym chciałbym być, gdybym nie był Bachem.


• Johann Sebastian Bach zmarł 28 Lipca 1750 roku w Lipsku, a Jego ciało spoczywa obecnie w kościele Św. Tomasza. Umieszczono je w kościelnej krypcie, w nagrobku opatrzonym

miedzianą płytą. W 1908 obok kościoła ustawiono pomnik autorstwa Carla Seffnera.

Prezentacja e book  
Prezentacja e book  

Życie i twórczość wielkiego kompozytora Johana Sebastiana Bacha

Advertisement